Dinàmiques IOC

 • View
  35

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dinàmiques de grup

Text of Dinàmiques IOC

 • Estratgies per millorar laconvivnciaMontserrat Palomar Negredo i Anna Virgili Elvira

  Habilitats socials

 • Habilitats socials Estratgies per millorar la convivncia

  ndex

  Introducci 5

  Resultats daprenentatge 7

  1 Dinmiques de grup 91.1 Definici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  1.1.1 Principis de les dinmiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.1.2 Fases per aplicar les tcniques de la dinmica de grups . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.1.3 Les diferents aplicacions de la dinmica de grups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.1.4 Avantatges i desavantatges de la dinmica de grups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.1.5 Un grup molt especial: la classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  1.2 Dinmiques en acci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.2.1 Planificaci de la dinmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.2.2 Aplicaci de les dinmiques de grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.2.3 Avaluaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.2.4 Consells per posar en prctica les dinmiques de grup . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  1.3 Classificaci de dinmiques de grups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.4 Recull de dinmiques de grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  1.4.1 Dinmiques de presentaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261.4.2 Dinmiques de coneixement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.4.3 Dinmiques dafirmaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.4.4 Dinmiques de confiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311.4.5 Dinmiques de comunicaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321.4.6 Dinmiques de cooperaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341.4.7 Dinmiques de resoluci de conflictes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351.4.8 Dinmiques de distensi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  2 Tcniques per a la resoluci de conflictes grupals 392.1 Prevenci del conflicte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392.2 Tcniques per afrontar els conflictes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  2.2.1 Tcnica de la fortalesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442.2.2 Les ovelles i el llop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452.2.3 El collage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462.2.4 Les vacances en creuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472.2.5 Els ases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  2.3 Tcniques per a la resoluci del conflicte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512.3.1 Joc de vermells i negres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542.3.2 La NASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562.3.3 LONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582.3.4 El planeta Atlantis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

 • Habilitats socials 5 Estratgies per millorar la convivncia

  Introducci

  Els grups es defineixen perqu els seus membres comparteixen algun propsit,alguna tasca. Des dels serveis datenci a la infncia i a les famlies, els educadorsi les educadores formen part del grup de professionals que tenen com a obligacioferir una educaci de qualitat fonamentada en el respecte, la confiana, laparticipaci i la cooperaci de totes les persones que hi participen. Per a ms ams, han daconseguir que la relaci amb els pares i mares, un altre dels grups queformen la comunitat educativa, tamb es basteixi a partir del respecte, la confiana,la participaci, la cooperaci, ja que tamb comparteixen el mateix objectiu, laqualitat de latenci educativa que reben els seus fills i filles. El cam que han dedesenvolupar plegats, professionals i famlies, no estar lliure de problemes, deconflictes, davant dels quals els educadors i les educadores han de saber adoptaractituds positives i constructives, que permetin avanar ms i millor en el cam.

  En el primer apartat daquesta unitat Dinmiques de grup desenvolupem totun seguit destratgies, deines de treball recollides en forma de dinmiques degrup que permetran als educadors i educadores fomentar la cohesi del grup detreball, la participaci i la implicaci de les famlies mitjanant lacci conjunta ila retroalimentaci.

  En la segona part de la unitat Tcniques per a la resoluci de conflictes grupals,exposem tot un conjunt de dinmiques ms adients en situacions en qu elproblema o conflicte ja sha produt, de manera que cadascuna de les partsimplicades pugui desenvolupar actituds de cooperaci i empatia davant situacionsconflictives.

  Laplicaci i la prctica daquestes i daltres tcniques us ha dajudar a treballarms cmodament en el si dun grup, ja sigui per a un desenvolupament funcionalde la tasca com per solucionar divergncies o desacords en el dia a dia de tota lacomunitat educativa.

 • Habilitats socials 7 Estratgies per millorar la convivncia

  Resultats daprenentatge

  En finalitzar aquesta unitat lalumne/a:

  1. Dinamitza el treball del grup, aplicant les tcniques adequades i justificantla tria segons les caracterstiques, situaci i objectius del grup.

  Analitza i selecciona les diferents tcniques de dinamitzaci i funcio-nament de grups.

  Explica els avantatges del treball en equip davant la individualitat.

  Identifica les principals barreres de comunicaci grupal.

  Planteja diferents estratgies dactuaci per aprofitar la funci delideratge i els rols en lestructura i funcionament del grup.

  Aplica dinmiques de grup com a estratgia de treball.

  Defineix el repartiment de tasques com a procediment per al treball engrup.

  Aconsegueix un ambient de treball relaxat i cooperatiu.

  Respecta les opinions diferents de la prpia i els acord de grup.

  Condueix un grup de participants en activitats de lleure o socioeduca-tives.

  2. Implementa estratgies de gesti de conflictes i resoluci de problemes i lesselecciona segons les caracterstiques del context i analitzant els diferentsmodels.

  Resol problemes i conflictes aplicant els procediments adequats a cadacas.

  Respecta les opinions dels altres respecte a les possibles vies desoluci de problemes i conflictes.

  T en compte les persones, independentment de ledat o condici fsicai mental, en el procs de presa de decisions.

  Planifica la tasca de presa de decisions i lautoavaluaci del procs.

  Valora la importncia de lintercanvi comunicatiu a la presa de deci-sions.

  3. Avalua els processos de grup i la prpia competncia social per desenvo-lupar les funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles demillora.

  Selecciona els indicadors davaluaci.

  Aplica tcniques dinvestigaci social i sociomtriques.

  Autoavalua la situaci personal i social de partida del professional.

  Dissenya instruments de recollida dinformaci.

 • Habilitats socials 8 Estratgies per millorar la convivncia

  Registra les dades en suports establerts.

  Interpreta les dades recollides.

  Identifica les situacions que necessitin millorar.

  Marca les pautes que cal seguir en la millora.

  Fa una autoavaluaci final del propi procs de treball.

 • Habilitats socials 9 Estratgies per millorar la convivncia

  1. Dinmiques de grup

  El nostre entorn est farcit de grups: la famlia, els vens, la feina, una associacide carcter ldic, etc. Lexistncia dun grup, per si mateixa, no garanteix que elgrup avanci cap als seus objectius. De fet, tots coneixem grups (fins i tot en podemhaver format part) que no han reeixit. Per avanar i evolucionar com a grup, pertal daconseguir el que el grup sha proposat, ens cal la dinamitzaci de grups.

  1.1 Definici

  Les dinmiques de grup sn processos dinteracci entre persones mitjanant si-tuacions fictcies, plantejades amb objectius concrets. En aquest procs es mostrala conducta global i les variacions de la conducta individual dels seus membressota la influncia del grup. Lobjectiu de les dinmiques s laprenentatge, terici prctic, mitjanant lexperincia vivencial participativa; s a dir, a partir del queel participant sent i viu.

  Dinmica de grup: conjunt de mtodes i procediments que, aplicatsal treball en grup, serveixen per fer-lo ms efica, estimular lacci ifuncionament del grup per aconseguir els seus objectius.

  Les dinmiques de grup sn aplicables a diversos camps i poden ser utilitzadesamb diversos fins, encara que el seu s sha ests ms a lrea de laprenentatge idel coneixement, de les habilitats socials, i dels valors i actituds personals.

  Les dinmiques de grup permeten arribar a relacions humanes ms profundes ipossibiliten el desenvolupament, per mitj de la lliure expressi, de les actitudspersonals i de cara als altres.

  Ja que:

  Permet parlar de tabs.

  Deixa al marge els mecanismes de defensa de les persones envers els altres.

  Permet alliberar-se de la mscara social, dels protocols, de la comunicaciinteressada.

  Sn una forma dexpressi de les relacions humanes i permeten avanar en elgrup descobrint i vivint emocions noves, ocultes o adormides; obrint sentimentspositius dautoestima, de tolerncia i respecte cap els altres. T