Discovering

  • View
    159

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Discovering

CHNG 7

1

STORAGE

LU

TR

LU TRLu tr (Storage) l g?

Cha d liu, hng dn, v cc thng tin s dng trong tng lai. Phng tin lu tr l thit b vt l c s dng cho vic lu tr. Cn c gi l lu tr th cp

LU TRDung lng (Capacity) l g?

S byte (k t) m mt phng tin lu tr c th cha. Kilobyte (KB) 210B Megabyte (MB) Gigabyte (GB) Terabyte (TB) Petabyte (PB) Exabyte (EB) Zettabyte (ZB) Yottabyte (YB) 220B = 210KB 230B = 210MB 240B = 210GB 250B = 210TB 260B = 210PB 270B = 210EB 280B = 210ZB

LU TRSo snh tnh khng n nh nh th no?

Phng tin lu tr s gi li ni dung d liu khi b mt in t ngt. B . nh khng gi li ni dung d liu v ch dn tm thi.M TtMn hnh hin th

Khng n nh

Hin th xut hin D liu v hng dn c sn cho ngi dng Ni dung c sn cho ngi dng

Hin th khng xut hin D liu v hng dn b xa Ni dung c gi li

B nh (hu ht RAM) (chip trn bo mch ch)Phng tin lu tr (a mm, a nn, a cng, a CD)

n nh

LU TRTh no l thit b lu tr (Storage Device) ?Ghi Phn cng l ni Qu trnh truyn cc lu tr v ly ra cc Qu trnh truyn cc tp tin t phng tin tp tin n v i t tp tin t b nh sang lu tr sang b nh phng tin lu tr phng tin lu tr c

Chc nng nh ngun u vo

To u ra

LU TRThi gian truy cp (Access Time) l g?

Tc nhanh hn

Thi gian cc thit b lu tr xc nh v tr ca cc tp tin trn phng tin lu tr. Thi gian bt buc chuyn cc tp tin t b nh n b x l. D liu Lu tr s cpB nh (hu ht RAM) Cc d liu ch c gii m v thc hin bi cc b vi x l

Lu tr th cp a cngTh nh v USB CD v DVD Tc chm hn Bng t a mm

H iu hnh, phn mm ng dng, d liu ngi dng v cc thng tin nh k thut s hoc cc tp c di chuynPhn mm, sao lu, phim, m nhc Sao lu Cc tp nh c di chuyn

MAGNETIC

2

A T

A TTrack v Sector l g?Track chia thnh nhng on nh hng tm thnh cc sector. Thng thng th mt sector cha dung lng 512 byte.

Track l rnh ghi ghi d liu bao quanh mt vng trn trn a.

Formatting chun b a cho s dng v loi b phn hng khng dng c.

A T

Phng tin lu tr d liu di ng r tin (cn gi l a mm).Ca chp V

a mm (Floppy Disk) l g?

Lp lt

Mng, trn, mng phim linh hot nm trong v nha rng 3.5.

Lp ph t

Kim loi trung tm Mng phim mng

A T

Thit b c v ghi a mm.

a mm (Floppy Disk Drive) l g?

Mt a mm thng c tn l A Cng c gi l lu tr th cp.

a mm c gn vo my tnh bn Bn ngoi, a mm c gn vo my tnh bng dy cp

A TLm th no tnh ton dung lng lu tr ca a?

Nhn s cnh, s track, s sector trn mi track, v s byte trn mi sector.

a mt cao: 2 cnh 80 track 18 sector trn track 512 byte trn sector = 1,474,560 byteCapacity: 1.44 MB 2 80 18 512 2880

Cc c im ca mt a mm 3.5 mt cao

Sides: Tracks: Sectors per track: Bytes per sector: Sectors per disk:

A T

Thanh c - bo v (write-protect notch) l g? Thanh nh nm trn v c th trt .Bo v a mm khi b xo ngu nhin.Thanh m l khng th ghi a

write-protected not write-protectedC l trng ny trn thanh trt l a mt cao

Thanh ng l c th ghi a

A Ta nn (Zip Disk) l g?

a t lu tr t 100MB n 750MB d liu. c s dng sao lu v di chuyn cc tp tin. Backup l to bn sao ca chng trnh, tp tin, hoc a trong trng hp bn gc b mt.

a nn (Zip) yu cu a nn (Zip drive) - a dung lng cao c v vit trn a nn (Zip).

A Ta cng (hard disk) l g?

Dung lng lu tr cao.

Bao gm cc nhiu a t, chng gn song song, quay ng trc, cng tc vi nhau khi hot ng lu tr cc tp tin bng in t. Linh kin km theo phi c ng kn, c nim phong bo v.

a cng c ci t trong mt n v h thng

A Tc im ca a cng l g?c im ca a cngAdvertised capacity Platters Read/write heads Cylinders Bytes per second Sectors per track Sectors per drive Revolutions per minute Transfer rate Access time 120 GB 3 6 16,383 512 63 Dung lng 234,441,648 trn thc t 7,200 133 MB per second 8.9 ms

A Ta cng lm vic nh th no?Bc 3. Khi yu cu mt phn mm truy cp a, u c / ghi xc ti nh v tr hin ti hoc v tr mi ca d liu.

Bc 2. ng c nh quay a cng trong khi my tnh ang chy.

Bc 1. Bo mch iu khin chuyn ng ca thit b truyn ng u v mt ng c nh.

Bc 4. u thit b truyn ng tm v tr chnh xc trn a cng u c / ghi c hoc ghi d liu.

A T

Tp hp cc track cng bn knh (cng s hiu trn) cc mt a khc nhau. Khi u c/ghi u tin lm vic ti mt track no th tp hp ton b cc track trn cc b mt a cn li m cc u c cn li ang lm vic ti gi l cylinder.a tMt phng cylinder

a t

Cylinder l g?sector track

u c/ghi

A T

Xy ra khi u c / ghi chm b mt a. ang quay to ra hi m lm h u c/ghi trn a.

S xm nhp l g?

Khong trng gia u c/ghi v a l khong hai phn triu ca mt inch. Mt ht khi, ht bi, hoc tc ca con ngi c th lm cho a khng s dng c. Lngu c/ghi

Khong trng a t

Bi

Khi

A Ta cache l g?

Phn b nh m b vi x l s dng lu tr cc tp tin thng xuyn truy cp.B vi x l

a cacheYu cu u tin cho d liun a cache

Yu cu th hai cho d liun a cng

a cng

A T cng thu nh l g?

Cung cp cho ngi dng vi kh nng lu tr ln hn b nh flash. Mt s c h s hnh thc nh hn 1 inch. Kh nng lu tr khong t 2 GB n 100 GB.

A T cng ngoi v cng di ng l g?

c s dng sao lu hoc chuyn cc tp tin. cng ngoi - cng s kt ni vi n v h thng. cng di ng l cng c th chn hoc tho ra t a cng.

A TB iu khin a l g?SATA (Serial Advanced Vi mch v mch iu Technology Attachment) iu khin chuyn giao cc khin s dng tn hiu ni tip truyn d liu, tp tin t a. hng dn, v thng tin.EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics) iu khin h tr bn a cng, cung cp kt ni cho cc a CD v DVD.

SCSI (Small Computer System Interface) iu khin h tr ln n 15 thit b bao gm c cc a cng, CD v a DVD, a bng, my in, my qut, card mng.

A TLu tr trc tuyn (online storage)l g?

Dch v trn Web cung cp lu tr cho cc khon ph hng thng ti thiu. Tp tin c th c truy cp t bt k my tnh no c truy cp Web. Cc tp tin ln c th c ti v ngay lp tc. Nhng ngi khc c th c php truy cp d liu ca bn.

Bn c thng lu tr trc tuyn? Bn thng s dng trang lu tr no? Cch ng k v dch v c tt khng?

MediaFire.com PTU violet.vn

ImageShack.com Dropbox.com Box.com

3

Optical Discs

A QUANGa quang l g?

Nhn nt trt khi khay.

Phng, trn, a di ng c lm bng kim loi, nha, v sn bo v.a a, mt c nhn trn.

Ch c th c hoc c/ghi. Hu ht cc my tnh c nhn ch gm mt a Nhn nt ng khay. quang hc.

A QUANGLm th no tia laser c d liu trn mt a quang?Nhn a

Thu knh

Lm 0 Bc

Lin 2.Nu nh sng chiu vo phn lm, n tn x. Nu Lng knh nh sng chiu vo phn lin, n c phn x ng tr li ng.

Thu knh 1 Bc 3. nh sng phn x lch v ng chnh nh sng, gi tn hiu k thut s ca 1 n my tnh. Khng c nh sng phn x, tn hiu k thut s ca 0.

Lng knh

Bc 1.ng laser chiu mt chm nh sng v pha a.

nh snh cm bin ng laser

nh snh cm bin

laser

A QUANGLm th no d liu c lu tr trn a quang?

Thng c lu tr trong mt track c lp. Track c chia thnh cc sector c kch thc bng nhau lu tr tp tin.Cc track c ni lin nhau thnh mt ng xon trn c

Cc sector a

A QUANGNn gi a quang cn thn nh th no?Khng nhit cao hoc di nh sng mt tri

Gi a trong hp khi khng s dngKhng n, ht thuc, hoc ung gn a Khng chm vo mt di ca a

Gi mt a cnh ca n

A QUANGa CD-ROM l g?

Compact disc read-only memory (b nh ch c). Khng th xa hoc sa i ni dung. Thng thng lu tr 650 MB n 1 GB. Thng c s dng phn phi a phng tin v phn mm phc tp.

A QUANGTc truyn ti d liu ca mt a CD-ROM l g?Phm vi t 48X n 75X hoc nhanh hn

75X

75X l 150 KBps (KB trn giy)

75 150 KBps = 11,250 KBps hoc 12.25 MBps

48X: 48 150 KBps = 7,200 KBps hoc 7.2 MBps

A QUANGa CD hnh nh l g?Nhng ngi thit k phim xut dch v CD hnh nh C th iu chnh nh bng cch s dng phn mm chnh sa.

Bn d liu k thut s ca cun phim

Bc 1. a phim i ra. nh du hp CD hnh nh trn b x l phim.

Bc 2. Khi bn nhn nhng bn in v nhng m bn, mt CD hnh nh cha nhng nh k thut s trong mi bc nh.

Bc 3. Ti nh, c th in nhng bc nh trong CD hnh nh bng my in phun. ca hng, c th in nh t CD hnh nh trong bung ti.

A QUANGa CD-R v CD-RW l g?Phi c ghi CD hoc CD-R.

CD-R (compact disc-recordable) a ch ghi mt ln CD-RW (compact disc-rewritable) xa a v c th ghi li nhiu ln

Khng th xa ni dung a.

Phi c phn mm CD- RW v CD- RW.

A QUANGa DVD-ROM (digital versatile discROM or digital video disc-ROM) l g?

a dung lng cao c kh nng lu tr t 4.7GB n 17GB. Phi c DVD-ROM hoc u c DVD c DVD-ROM. Lu tr c s d liu, m nhc, phn mm phc tp v phim.

A QUANGDVD-ROM lu tr d liu nh th no?

Hai lp ca cc pit c s dng, lp thp hn l bn trong sut laser c th c xuyn qua. Mt s ghi hai mt. a Blu-Ray hin ang c dung lng lu tr ln n 27GB

4

TAPE

BNG TBng t l g?

Bng c ph nha mang t trng c kh nng lu tr mt lng ln d liu vi chi ph thp.Ch yu c dng cho sao lu.

BNG TD liu c lu trn bng t nh th no?

Truy cp lin tip c v ghi d liu lin tc, ging nh bng nhc. Khng ging nh truy cp trc tip c s dng trn cc a mm, a nn (Zip), a cng, CD, v DVD c th xc nh v tr mc c th ngay lp tc.

5 PC Cards

PC CardPC Card l g?

Thm nhiu chc nng cho my tnh. Kch thc thit b Card thng c s dng cho my tnh xch tay:

MINIATURE MOBILE

6STORAGE MEDIA

PHNG TIN LU TR DI NG THU NH

Phng tin lu tr di ng thu nh l g?

Thit b lu tr c kch thc nh gn, d dng di chuyn khi lm vic.

PHNG TIN LU TR DI NG THU NH

Th nh flash lm vic nh th no?

PHNG TIN LU TR DI NG THU NH

Cc loi th nh flash ph bin?CompactFlash Smart Media Secure Digital

xD Picture Card

Memory Stick

c quyn ca hng Fujifilm v Olympus

c quyn ca hng SONY

PHNG TIN LU TR DI NG THU NH

USB Flash l g?

C khe cm cc cng USB trn mt my tnh