Doskonale zaprojektowany: NOWY TomTom GO, najlepszy PL-PL.pdf  Firma TomTom zapowiada now… er™

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Doskonale zaprojektowany: NOWY TomTom GO, najlepszy PL-PL.pdf  Firma TomTom zapowiada...

Doskonale zaprojektowany: NOWY TomTom GO, najlepszy system nawigacji samochodowej

Najlepszy system nawigacji samochodowej

Firma TomTom zapowiada now er w nawigacji samochodowej: urzdzenie GO 720. Urzdzenie GO 720 posiada wszystko to, co sprawio, e system TomTom sta si wiatowym liderem w przenonej nawigacji samochodowej. Doskonale zaprojektowany, z szerok gam usprawnie, dostosowany do wszelkich problemw nawigowania:

System TomTom znany z atwej obsugi, obecnie jest jeszcze prostszy w uyciu. Nawigacja w systemie TomTom ustanawia nowe standardy w swojej brany, wykorzystujc najwyszej klasy odbir GPS, najlepsze mapy, unikalny program aktualizacji map TomTom Map Share i wiele innych usprawnie. Koncentracja na bezpieczestwie. Dodatkowe wyposaenie.

Elegancki wygld, porczny ksztat i rozmiar Doskonale pasuje do samochodu i kieszeni

System TomTom jest skutecznym systemem nawigacyjnym, znanym rwnoczenie z prostej obsugi. A urzdzenie GO 720 nie jest wyjtkiem. To, co sprawia, e system TomTom jest atwy w uyciu to szeroka gama nowych, przydatnych elementw wyposaenia stworzonych w oparciu o sugestie uytkownikw naszych urzdze.

Lepsza widoczno: 4.3 ekran poprawia widoczno obrazu oraz sprawia, e wprowadzanie polece jest jeszcze szybsze i atwiejsze.

Lepszy komunikator: funkcja czytania tekstu oznacza, e urzdzenie to moe przekazywa ustne informacje o nazwach ulic, jak rwnie o ruchu drogowym i wiadomoci SMS. Funkcja ta zapewnia atwiejsze naprowadzanie na waciw tras i uatwia koncentracj na prowadzeniu samochodu.

Lepszy widok w dzie i w nocy: czujnik wiata zapewnia automatyczn kontrol jasnoci.

Najlepszy system nawigacji samochodowej jest rwnoczenie najprostszy w uyciu

Najlepszy system nawigacji samochodowej jest rwnoczenie najprostszy w uyciu

Sercem urzdzenia TomTom GO 720 s elementy wspomagajce nawigacj: Zestaw ukadw scalonych GPS o wysokiej czuoci zapewnia sprawne ustalenie pozycji. Wiodcy w brany nawigatorw system ustalania drogi zapewnia dotarcie do celu najlepsz moliw tras. Jeli konieczne s zmiany w obranej drodze, funkcja szybkiego ponownego ustalenia trasy niezwocznie dopasuje j do nowego miejsca docelowego. Kiedy urzdzenie jest wczane po raz pierwszy, program TomTom QuickGPSfix 1 sprawnie odnajdzie satelity GPS, aby zapewni jeszcze szybszy start systemu.

Innowacje w nawigowaniu obejmuj: Ustne komunikaty: funkcja czytania tekstu oznacza, e urzdzenie przekazuje nazwy ulic w formie ustnych komunikatw, co zapewnia lepsz orientacj w terenie.

Najepsza nawigacja

Informacje o Uytecznych MiejscachUrzdzenie GO 720 zapewnia dostp do informacji o tysicach Uytecznych miejsc - stacjach benzynowych, parkingach, restau-racjach, bankomatach i wielu innych punktach. Funkcja bogatej zawartoci1 dostarcza takie dodatkowe informacje o miejscu doce-lowym lub postoju, jak mapy przekrojowe, obrazy, opisy i numery telefonw.

Za pomoc tej funkcji ju w trakcie jazdy mona znale odpowiedni restauracj. (A korzystajc z samochodowego zes-tawu gonomwicego - patrz strona 10 - mona zadzwoni, aby zarezerwowa stolik).

1 bezpatne, do pobrania za porednictwem programu TomTom HOME.

Najlepsze mapy dzi. I jutro. Urzdzenie TomTom GO 720 zawiera najbardziej aktualne i kompletne mapy, aby zapewni odpowiedni nawigacj od drzwi do drzwi. Mapy obejmuj tereny nastpujcych krajw Polski, Czech, Wgier, Sowacji, Chorwacji, Estonii, otwy, Litwy i Sowenii oraz sie drg czcych, jak rwnie obszar Europy Zachodniej.

W zwizku ze zmianami drg i w ruchu drogowym, urzdzenie GO 720 zapewnia atw i dostpn aktualizacj informacji. Aktualizacja map oraz bezpatna aktualizacja oprogramowania s dostpne za porednictwem bezpatnego programu TomTom HOME, czy czy komputer uytkownika i urzdzenie do nawigacji z usugami online systemu Tom-Tom. Funkcja ta zapewnia dostp do najbardziej aktualnych informacji systemu TomTom.

Urzdzenie TomTom GO 720 jest wyposaone rwnie w program TomTom Map Share, ktry sprawia, e najbardziej aktualne i dokadne mapy s na wycignicie rki.

Najlepsze mapy

Ciga aktualizacja map z pomoc programu TomTom Map Share Program TomTom Map Share jest unikaln technologi systemu TomTom, ktra umoliwia wprowadzanie nowych map oraz aktualizacj i personalizacj map, bdcych ju w programie. Pozwala on rwnie udostpnia i korzysta ze zmian wprowadzonych przez innych uytkownikw - codziennie, automatycznie i bezproblemowo za pomoc programu TomTom HOME.

Co wicej, system TomTom tworzy najwiksz na wiecie spoeczn sie uytkownikw nawigacji satelitarnej, co umoliwia sta wymian informacji pomidzy uytkownikami systemu. Najlepsze mapy s dostpne dla wszystkich uytkownikw systemu.

Dziki technologii TomTom Map Share uytkownicy urzdze TomTom maj najbardziej aktualne mapy w zasigu rki.

Naley wybra opcj zmian - na przykad tylko zmiany przekazane przez wielu uytkownikw, lub te tylko te zmiany, ktre zostay sprawdzone i zatwierdzone przez system TomTom.

Gdziekolwiek jeste, masz dostp do wybranych informacji lokalnych.

10

Rozmowy z zestawem gonomwicym, wykorzystujc funkcj Bluetooth umoliwiaj inicjowanie pocze telefonicznych poprzez dotknicie ekranu. Korzystanie z zestawu gonomwicego pozwala przez cay czas trzyma rce na kierownicy, podczas gdy wzrok jest skierowany na drog.

Dziki akustycznie optymalnemu projektowi urzdzenia, wikszej redukcji haasu, technologii likwidacji echa oraz wysokiej jakoci gonikowi, urzdzenie GO 720 zapewnia rozmowy w trybie gonomwicym o jakoci porwnywalnej z jakoci rozmw wykonywanych z samochodowych zestaww gonomwicych wyposaonych w funkcj Bluetooth.

Bezpieczna jazda

11

1

1

1

Innowacje technologiczne oraz projekt sprawiaj, e urzdzenie Tom-Tom GO 720 jest najlepsze w swojej klasie i zapewnia bezpieczestwo kierujcego pojazdem.

Jasne instrukcje wizualne i gosowe przekazywane w wybranym jzyku sprawiaj, e jazda jest spokojna i bezpieczna.

Co wicej, zakres dostpnych funkcji zapewnia lepsz koncentracj na prowadzeniu samochodu: Skrty zapewniajce szybszy dostp do gwnych funkcji programu

podczas jazdy. Moliwo ukrycia zbdnych szczegw mapy w czasie jazdy

powyej wybranej szybkoci. Na przykad podczas jazdy autostradami mona wybra opcj wywietlenia bocznych drg oraz zjazdw i ukrycia map miast, przez ktre uytkownik przejeda.

Ustawienia zapewniajce wiksze bezpieczestwo - mona decydowa o tym, ktre funkcje s niezbdne podczas jazdy.

Automatyczne ponowne ustalanie trasy - funkcja ta eliminuje konieczno ponownego programowania urzdzenia podczas jazdy.

Wysokiej jakoci gonomwicy zestaw samochodowy sprawia, e korzystanie z telefonu jest jeszcze bezpieczniejsze i prostsze.

Bez zmiany pyt CD - bezprzewodowy odtwarzacz MP3 moe pracowa w sposb cigy korzystajc z samochodowego systemu audio.

Wyciszenie: odtwarzacz MP3 automatycznie wycisza si podczas przekazywania przez system instrukcji gosowych oraz podczas wykonywania rozmw z zestawu gonomwicego.

Rozmowy w trybie gonomwicym. Proste i bezpieczne

1

Wybr opcji, ktra ma pomc w zapewnieniu bezpieczestwa jazdy: Wywietlenie aktualnego ograniczenia prdkoci. Zalecane przerwy w jedzie. Ostrzeenia o zblianiu si do szk lub miejsc kultu. Ostrzeenia o drogach o bitej nawierzchni i inne opcje.

W nagych przypadkach menu programu Pomocy! zapewnia bezporedni dostp do informacji o pomocy drogowej, takich jak numery telefonw i opis drogi do najbliszego komisariatu Policji lub szpitala.

Menu programu Pomocy!: Telefon alarmowy

Udowodnione: system TomTom zapewnia bezpieczestwo kierujcego pojazdem.Nic dziwnego, e ostatnie niezalene badania potwierdzaj, i sto-sowanie systemu nawigacyjnego TomTom poprawia koncentracj kierujcego pojazdem, obnia stres zwizany z prowadzeniem samo-chodu i zmniejsza liczb wypadkw. Wicej informacji o tym badaniu znajdziesz na www.tomtom.com/safety

Potrzebujesz numeru telefonuu

do pomocy drogowej?

Potrzebujesz informacji

medycznej?

1

Prowadzenie samochodu to tylko poowa przyjemnoci.Urzdzenie GO 720 jest wyposaone w odtwarzacz MP3 z pamici o pojemnoci do 2GB3 i przekazuje pliki muzyczne do radia FM4 za porednictwem nadajnika FM, co umoliwia odtwarzanie muzyki przez samochodowy system audio.Urzdzenie GO 720 posiada rwnie funkcj wyciszania muzyki podczas przekazywania przez system TomTom ustnych polece oraz podczas wyko-nywania rozmw w trybie gonomwicym.

Mona rwnie dokona personalizacji nastpujcych elementw: Nagranie polece nawigacyjnych z uyciem wasnego gosu lub

gosu przyjaciela (mona wwczas usysze Skr w prawo, kochanie!)

Wybr ikony, ktra przedstawia pojazd na mapie lub stworzenie wasnej ikony. Pobranie sygnaw dzwonka lub schematu kolorw mapy oraz inne funkcje do pobrania, za porednictwem programu TomTom HOME.

Dodatkowe wyposaenie

Chcesz wicej? Dostaniesz wicej stosujc akcesoria do urzdzenia GO 720

Luksusowy skrzany futera - uywajc futerau mona prawidowo zabezpieczy urzdzenie GO, rwnoczenie korzystajc z niego. Pilot zdalnego sterowania z funkcj Bluetooth - ergonomiczny i

atwy w uyciu, nie jest konieczne kierowanie go w stron urzdzenia GO, pilot dziaa z kadego miejsca w samochodzie.

Kabel do iPoda - dziki kablowi mona kontrolowa iPod poprzez ekran urzdzenia GO i sucha ulubionych piosenek przez samochodowy system audio5.

Wicej informacji o akcesoriach znalz mona na stronie www.tomtom.com

3 dostpne za porednictwem opcjonalnej karty SD.4 stosowanie czstotliwoci radiowych FM przez urzdzenia GO podlega prawu miejsco wemu, ktre w poszczeglnych krajach moe regulowa ten problem w odmienny sposb, wicej informacji na stronie www.tomtom.com.5 wicej informacji na temat kompatyb