Drept penal special 5

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Drept penal special 5

 • 8/16/2019 Drept penal special 5

  1/50

  {

  DREPT PENAL SPECIAL SEMESTRUL I

  CURSUL 5

  INFRACȚIUNI CONTRA INTEGRITĂȚII CORPORALE SAU SĂNĂTĂȚII PERSOANEI

 • 8/16/2019 Drept penal special 5

  2/50

  INFRACŢIUNI CONTRA INTEGRITĂŢII CORPORALE SAU SĂNĂTĂŢII PERSOANEI

  - 5-

  •   LOVIREA SAU ALTE VIOLENŢE – ART.180

  •   VĂTĂMAREA CORPORALĂ – ART.181

  •   VĂTĂMAREA CORPORALĂ GRAVĂ – ART.182

  •   LOVIRILE SAU   VĂTĂMĂRILE   CAUZATOARE DE

  MOARTE – ART.183

  •   VĂTĂMAREA CORPORALĂ DIN CULPĂ – ART.184

 • 8/16/2019 Drept penal special 5

  3/50

  LOVIREA SAU ALTE VIOLENŢE - ART.180 -

  Definiţie:

  Alin.1: "lovirea sau orice acte de  violenţă   cauzatoare de suferinţe fizice".

  Alin 11: faptele   prevăzute în   alin. 1 comise asupra membrilor familiei sunt mai aspru pedepsite.

  Alin 2: "lovirea sau actele de  violenţă care au pricinuit o vătămare  ce  necesită  pentru vindecare  îngrijiri  medicale de cel mult 20 de zile".

  Alin 21: faptele   prevăzute în   alin. 2 comise asupra membrilor familiei sunt mai aspru pedepsite.

 • 8/16/2019 Drept penal special 5

  4/50

  -   relaţiile sociale referitoare la atributele  persoanei

  Obiectul juridic

  - relațiile sociale care protejează persoana împotriva actelor de violență producătoare de suferințe fizice

  - relațiile sociale referioare la conviețuirea

  socială în cadrul familiei

  Dreptul la integritate fizică este garantat de  prevederile Constituției

  Obiectul material   corpul persoanei, corpul victimei .

 • 8/16/2019 Drept penal special 5

  5/50

  Subiecţii infracţiunii - orice persoană ce îndeplinește cerinţele legale pentru a răspunde

  Subiectul activ   penal. - persoană din aceeași familie cu victima.

  - dacă subiectul activ are o calitate specială, de exemplu este funcționar  public, va răspunde pentru purtare abuzivă - participaţia este posibilă în orice formă.

  Subiectul pasiv   orice persoană fizică, în viață.

  -  dacă  subiectul pasiv  exercită  o  funcție ce implică exercițiul autorității de stat, fapta va consta în infracțiunea de ultraj; -   pluralitatea de   subiecți   pasivi atrage,   în   principiu, reținerea unei pluralități de infracțiuni

 • 8/16/2019 Drept penal special 5

  6/50

  Latura obiectivă  Elementul material    - lovirea sau orice acte de   violenţă

  cauzatoare de suferinţe fizice sau care au pricinuit o vătămare.

  •   acțiune directă fizică   ex: lovituri cu/de corpuri dure,   înțepare, zgâriere, trântire, etc.

  •   acțiune directă psihică   ex: sperieturi, amenințări care au ca urmare lovirea sau vătămarea victimei.

  •   acțiune indirectă   ex: oferirea unui scaun rupt victimei, asmuțirea unui câine asupra victimei cu scopul de a o vătăma, punerea de obstacole   în   calea victimei, etc, toate cu urmarea lovirii sau   vătămării victimei.

  •   inacțiune   ex: nesemnlizarea unei gropi, neavertizarea

  victimei cu privire la o acțiune de lovire ce urmează să se întâmple,

  Urmarea imediată   pricinuirea unei suferinţe fizice sau pricinuirea unei   vătămări   ce

  necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile.

   Legătur a de cauzalitate între elementul material şi urmarea imediată

 • 8/16/2019 Drept penal special 5

  7/50

  Despre îngrijirile medicale: = presupun că victima acestei  infracțiuni va fi  supusă unui regim sau tratement destinat   înlăturării   efectelor   vătămăii

  suferite; = tratamentul poate fi medicamentos sau terapeutic, aplicat

  în instituții de specialitate sau în ambulatoriu; = timpul de ingrijiri medicale necesar pentru vindecarea

  vătămării   suferite cuprinde doar perioada de tratament a leziunilor  și a urmărilor  acestora; = timpul de ingrijiri medicale este mai lung  decât   durata spitalizării și   mai scurt   decât   timpul necesar   vindecării complete;

  = durata timpului de ingrijiri medicale se   stabilește   prin certificat medico-legal, prima   și   ultima zi   intrând în

  calcularea acestui termen.

 • 8/16/2019 Drept penal special 5

  8/50

  Latura subiectivă

  intenţie directă sau indirectă de a pricinui victimei suferințe

  fizice sau o vătămare a integrității corporale.

  •   Dacă  se   stabilește că făptuitorul acționează  din  culpă și  provoacă   lovituri sau   vătămări   care pentru vindecare

  necesită între 10 și 20 de zile de îngrijiri medicale, se va reține vătămare corporală din culpă.

  •   Dacă  se   stabilește că făptuitorul acționează  din  culpă și  provoacă   lovituri sau   vătămări   care pentru vindecare necesită  maxim 10 zile de   îngrijiri   medicale, nu se va reține   nici o   faptă prevăzută   de legea   penală,   partea vătămată putând acționa   civil pentru recuperarea

   prejudiciului cauzat.

 • 8/16/2019 Drept penal special 5

  9/50

  •   Eroarea cu privire la persoana victimei

  •   Cazul devierii loviturii nu înlătură •   Mobilul caracterul penal

  •   Scopul al faptei

  - nu intră sub incidența acestei infracțiuni loviturile sau vătămările provocate legal, de ex în

  timpul practicării diferitelor jocuri sportive sau a unor meseii: dentist, maseur sau a altor activități legale: găurirea lobului urechilor pentru montarea cerceilor, etc

 • 8/16/2019 Drept penal special 5

  10/50

  Tentativa   nu se sancționează

  Consumarea   - fapta se  consumă în  momentul

  în care sunt exercitate lovirile sau violențele producătoare de suferințe fizice.

  - fapta se  epuizează:   infracțiunea  poate fi comisă în formă continuată epuizându-se după efectuarea ultimului act de executare.

  Sancțiunea   Alin.1: 1 lună –  3 luni sau amendă Alin 11: 6 luni –  1 an sau amendă Alin 2: 3 luni –  2 ani sau amendă

  Alin 2 1:

  1 an –  2 ani sau amendă

 • 8/16/2019 Drept penal special 5

  11/50

  Situații   1.   dacă făptuitorul,   cu   aceeași   ocazie, lovește mai multe persoane și le pricinuiește suferințe fizice sau vătămări care necesită, pentru vindecare, cel mult 20 de

  zile de îngrijiri medicale, se vor  reține în sarcina sa tot atâteainfracțiuni câte victime sunt. 2.  dacă   fapta de lovire sau alte  violențe

  este  prevăzută  ca element constitutiv al altei   infracțiuni își

   pierde individualitatea. EX:   tâlhăria,   violul, lovirea sau insulta superiorului, etc.

  3. dacă fapta de lovire sau alte violențe se constituie într -o circumstanță agravantă a altei infracțiuni, își

   pierde individualitatea. EX: ultraj, purtare abuzivă, tulburare de posesie.

 • 8/16/2019 Drept penal special 5

  12/50

  EXEMPLE

  1. Persoana care ține victima pntru a fi lovită de un terț și

  care îi provoacă victimei vătămări corporale care necesită  pentru vindecare 5 zile de   îngrijiri   medicale este COAUTOR la   infracțiunea   de lovire sau alte   violențe

   prevăzută de prevederile art. 180 alin. 2.

  2. Fapta de lovire care a avut ca rezultat echimoze pentru a căror   vindecare au fost necesare 3-4 zile de   îngrijiri medicale este cea prevăzută de prevederile art.180 alin.1,

   pentru   că îngrijirile   erau necesare pentru a   înlătura semnele vizibile exterioare, nu pentru   consecințe   mai grave ale infracțiunii.

  3. Compresele la deget, timp de 3 zile nu înseamnă îngrijiri

  medicale în sensul prevederilor art.180 alin.2.

 • 8/16/2019 Drept penal special 5

  13/50

 • 8/16/2019 Drept penal special 5

  14/50

  -  relaţiile sociale referitoare la atributele  persoanei

  Obiectul juridic   - relațiile sociale care protejează persoana împotriva actelor de violență

   producătoare de suferințe fizice - relațiile sociale referioare la conviețuirea socială în   cadrul familiei

  Dreptul la integritate fizică este garantat de  prevederile Constituției

  Obiectul material   corpul persoanei, corpul victimei .

 • 8/16/2019 Drept penal special 5

  15/50

  Subiecţii infracţiunii - orice persoană ce îndeplinește cerinţele legale pentru a răspunde

  Subiectul activ   penal. -   persoană   din   aceeași   familie cu victima.

  - dacă subiectul activ are o calitate specială, de exemplu

  este funcționar  public, va răspunde pentru purtare abuzivă- participaţia este posibilă în orice formă.

  Subiectul pasiv   orice persoană fizică, în viață.

  -   dacă   subiectul pasiv   exercită   o   funcție   ce   implică exercițiul autorității de stat, fapta va consta în infracțiunea de ultraj; -   pl