Du thi chao mung 20 11 mon su 12

 • View
  13

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Bi20: NC VIET NAM DAN CHU CONG HOA T SAU 2/9/1945 EN TRC NGAY 19/12/1946 Chng III: VIET NAM T 1945 EN 1954
 2. 2. KIEN THC C BAN CUA TIET HOC I. Tnh hnh nc ta sau cach mang thang tam: 1. Kho khan: 2. Thuan li: II. Bc au xay dng chnh quyen cach mang, giai quyet nan oi, nan dot va kho khan ve tai chnh: 1. Xy dng chnh quyn cch mng: 2. Gii quyt nn i: 3. Gii quyt nn dt: 4. Gii quyt kh khn v ti chnh:
 3. 3. Bai 17 tiet 27: NC VIET NAM DAN CHU CONG HOAT SAU NGAY 2-9-1945 EN TRC NGAY 19-12-1946 (T1) I/ Tnh hnh nc ta sau cch mang thng Tm: 1. Kh khn: a. Chnh tr: Tnh hnh chnh tr nc ta sau cach mang thang tam dien ra nh the nao?
 4. 4. Bai 17 tiet 27: NC VIET NAM DAN CHU CONG HOAT SAU NGAY 2-9-1945 EN TRC NGAY 19-12-1946 (T1) I/ Tnh hnh nc ta sau cch mang thng Tm: 1. Kh khn: a. Chnh tr: - T v tuyn 16 tr ra Bc: gn 20 vn qun Trung Hoa Dn Quc - T v tuyn 16 tr vo Nam: hn 1 vn qun Anh, to iu kin cho qun Php tr li xm lc. - C nc: cn 6 vn qun Nht. Va bon tay sai ra sc chng ph cch mng. - Chnh quyn cch mng va mi thnh lp cn non yu ke thu ong va manh Quan Trung Hoa Dan Qu c HaiPhong 1945 Quan Anh en Sai Gon 9/1945
 5. 5. Bai17 tiet 27: NC VIET NAM DAN CHU CONG HOAT SAU NGAY 2-9-1945 EN TRC NGAY 19-12-1946 (T1) I/ Tnh hnh nc ta sau cch mng thng Tm: 1. Kh khn: a. Chnh tr: b. Kinh te tai chnh: Tnh hnh kinh te nc ta sau cach mang thang tam dien ra nh the nao?
 6. 6. Nan oi nam 1945
 7. 7. Hai cot ngi chet oi nam
 8. 8. Lu lut Bac bo
 9. 9. Bai 17 tiet 27: NC VIET NAM DAN CHU CONG HOAT SAU NGAY 2-9-1945 EN TRC NGAY 19-12-1946 (T1) I/ Tnh hnh nc ta sau cch mang thng Tm: 1. Kh khn: a. Chnh tr: b. Kinh te tai chnh: -Lc hu, b chin tranh tn ph nng n. Nn i cui nm 1944 u 1945 lm cho hn 2 triu ng bo ta b cht i. L lt, hn hn xy ra lin tip. Cng nghip cha c phc hi. -Ngn sch quc gia hon ton trng rng.
 10. 10. Bai 17 tiet 27: NC VIET NAM DAN CHU CONG HOAT SAU NGAY 2-9-1945 EN TRC NGAY 19-12-1946 (T1) I/ Tnh hnh nc ta sau cch mang thng Tm: 1. Kh khn: a. Chnh tr: b.Kinh te tai chnh: c.Vn ha-x hi Tnh hnh van hoa xa hoi nc ta sau cach mang thang tam dien ra nh the nao?
 11. 11. Bai 17 tiet 27: NC VIET NAM DAN CHU CONG HOAT SAU NGAY 2-9-1945 EN TRC NGAY 19-12-1946 (T1) I/ Tnh hnh nc ta sau cch mang thng Tm: 1. Kh khn: a. Chnh tr: b. Kinh te tai chnh: c. Vn ha-x hi - Hn 90% dn s m ch - Nhiu t nn x hi, h tc m tn d oan Tat ca nhng kho khan tren at nc ta trong tnh the Ngan can treo si toc
 12. 12. I,Tnh hnh nc ta sau cch mng thng tm: 1.Kho khan: 2 .Thuan li: ++ Nhn dn ta ginh quyn lm ch,Nhn dn ta ginh quyn lm ch, rt phn khi, gn b vi ch .rt phn khi, gn b vi ch . + S lnh o sng sut ca ng,S lnh o sng sut ca ng, ca ch tch H Ch Minhca ch tch H Ch Minh + Trn th gii, h thng XHCNTrn th gii, h thng XHCN ang hnh thnhang hnh thnh + Phong tro gii phng dn tcPhong tro gii phng dn tc tren the giitren the gii pht trinpht trin
 13. 13. II/ BC AU XAY DNG CHNH QUYEN CACH MANG,GIAI QUYET NAN OI, NAN DOT VA KHO KHAN VE TAI CHNH. Nhm 1: ng ta lm g xy dng chnh quyn cch mng v mt chnh tr v qun s. Nhm 2: Nhng bin php gii quyt nn i, tc dng? Nhm 3: Nhng bin php gii quyt nn dt, kt qu, tc dng? Nhm 4: Bin php gii quyt nhng kh khn v ti chnh:, kt qu, tc dng? Thi gian: 3 pht
 14. 14. 1Xay dng chnh quyen cach mang: a.Chnh tr: - 6/1/1946: Tong tuyen c bau quoc hoi. - 2/3/1946:K hop au tien cua quoc hoi kho I. - 9/11/1946:Ban hien phap au Quoc hoi khoa I
 15. 15. Hin php 1946 - Hin php u tin ca nc Vit Nam dn ch cng ha Hin php 1946 - Hin php u tin ca nc Vit Nam dn ch cng ha
 16. 16. Chnh ph Vit Nam Dn ch Cng Ha ca Quc hi kha I
 17. 17. 1Xay dng chnh quyen cach mang: a.Chnh tr: - 6/1/1946: Tong tuyen c bau quoc hoi. - 2/3/1946:K hop au tien cua quoc hoi kho I. - 9/11/1946:Ban hien phap au tien c hoi thong qua. b. Qun s: - Xy dng lc lng v trang. - Pht trin lc lng dn qun t v. b my chnh quyn c kin ton.
 18. 18. 2. Giai quyet nan oi: * Bien phap trc mat: - Quyen gop, nhng cm se ao. - Lap Hu gao cu oi thc hien ngay ong tam. C Ng T H- i biu cao tui nht ca Quc Hi kha I cm cng xe i quyn gp go cu i nm 1946Hu gao cu
 19. 19. * Bin php lu di: - Tang gia san xuat Tac at tac vang - Bo thue than, giam to,thue Tc dng: Nan oi c ay lui. 2. Giai quyet nan oi:
 20. 20. 3. Giai quyet nan dot - 8/9/1945: CT H Ch Minh k sac lenh thnh lp Nha bnh dan hoc vu - Keu goi nhan dan ca nc tham gia phong trao xoa nan mu chu. H Ch tch thm lp bnh dn hc v
 21. 21. Bi v Bnh dan hoc vu "Hom qua anh en chi nha. Thay me det vai thay cha i ba. Thay nang mai mt xe t. Thay chau "i t ngoi hoc bi bo. Th ra vang lenh cu Ho. Ca nha yeu nc Thi ua hoc hanh. i, t (t), c mc ca hai. i ngan co cham,t (t) dai co ngang e, , l (l) cung mot loai. e oi mu chop, l (l) dai than hn o tron nh qua trng ga. o thi oi mu, thi them rau. Ch a them cai moc cau ben mnh.
 22. 22. 3. Giai quyet nan dot: +Kt qu: - Sau 1 nm t chc gn 76.000 lp hc, xa m cho 2,5 triu ngi. Cc trng ph thng, i hc sm khai ging. +Tc dng: - Xa nn m ch, nng cao trnh vn ha cho nhan dan.
 23. 23. 4. Giai quyet kho khan ve tai chnh: - Keu goi tnh than ong gop cua nhan dan. Xay dng Quy oc lap, Tuan le vang. * Ket qua: - Nhan dan t nguyen ong gop c 370 kg vang, 20 trieu ong vo Quy oc lap * Tac dung: - Khac phuc ngan sach trong rong. - 23-11-1946 cho lu hanh tien Viet Nam trong ca nc.
 24. 24. Tien Viet Nam lan au tien c
 25. 25. Cng c ni dung chnh ca bi NC VNDCCH SAU CM T8 Kho khan Thuan li Chnh tr VH XH Kinh te Ngan can treo si toc CUNG CO, XAY DNG CQ CM Xay dng chnh quyen Giai quyet nan oi Giai quyet nan dot Giai quyet tai chnh