Dvd over chronische pijn

Embed Size (px)

Text of Dvd over chronische pijn

 • 23Nummer 4 / 2011

  Medicijnpomp voor CVA-patintenHet inzetten van een epidurale medicijnpomp tegen spasmen na een CVA is zinvol en veroor-zaakt minder bijwerkingen dan orale medica-tie. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een Europese studie naar het gebruik van deze pomp, waar het Maastricht UMC+ bij betrok-ken is.

  De medicijnpomp, ITB-Therapy genoemd, wordt al tientallen jaren gebruikt door patinten met een dwarslaesie, een hersenschudding of MS, maar werd nooit eerder gebruikt bij CVA-patin-ten. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat patinten honderd keer minder medica-tie nodig hebben bij de medicijnpomp dan bij orale medicatie.De onderzoekers zijn enthousiast: Het kan de kwaliteit van leven fl ink verbeteren van patinten bij wie het leven volledig is ver-stoord door een beroerte en de belemmerende en uit-puttende symptomen van spasticiteit, ver-telt revalidatiearts Joop Ruijgrok van Maastricht Uni-versity. Bij het onderzoek zijn twintig landen betrokken, waaronder Duitsland, Span-je en de Verenigde Staten. (MV)

  Onderzoek naar visualisatie bij brandwonden

  Het Louis Bolk Instituut gaat onderzoeken of brandwondenpatinten minder angst en pijn voelen voor en na cor-rigerende operaties, als ze visualisatieoefenin-gen doen. Aan de proef doen vijftig patinten en twee pijnverpleeg-kundigen mee.

  De ene helft van de pa-tintengroep luistert twee weken voor de ope-ratie dagelijks naar de

  cd Gezonde Verbeelding, geleide visualisatie rondom operaties, van het Van Praag Instituut. Op de cd staan ontspannings- en visu-alisatieoefeningen en een oefening die het herstel bevorderd. Na de operatie luisteren de patinten naar de hersteloefening. De andere groep krijgt de standaardzorg. Met behulp van een vragenlijst en een pijnscorelijst wordt onderzocht of zowel de angst als de pijn daadwerkelijk verminderd is. De verwachting is dat beide zullen afnemen, vertelt Martine Busch, directeur van het Van Praag instituut. Uit meerdere internationale onderzoeken blijkt dat visualiseren angst vermindert en het postoperatief herstel bevordert. Het idee kwam van een anesthesioloog die goede ervaringen had met geleide visualisa-tie bij operatiepatinten. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de Nederlandse Brandwondenstichting en duurt tot eind 2011. (MV)

  Samenwerking reuma-verpleegkundige loont Reumatologen volgen de o cile richtlijnen beter als zij vaker samenwerken met een reumaverpleegkun-dige, zo blijkt uit het promotieonderzoek van ge-zondheidswetenschapper Laura van Hulst van het UMC St Radboud. Daardoor hebben reumapatinten minder pijn.

  De gezondheidswetenschapper onderzocht in hoeverre artsen gebruikmaken van de DAS28. Hiermee wordt ge-meten hoe actief de ontstekingen in de gewrichten van reumapatinten zijn. Uit het onderzoek blijkt dat reuma-tologen slechts bij een op de zes consulten gebruikmaken van de scorelijst. Opvallend is dat de DAS28 in twee der-de van de gevallen wordt gebruikt door reumatologen als er een reumaverpleegkundige geconsulteerd wordt. Daar-om pleit de onderzoekster onder andere voor taakher-schikking. (MV)

  Het Louis Bolk Instituut gaat onderzoeken of brandwondenpatinten minder angst en pijn voelen voor en na cor-rigerende operaties, als ze visualisatieoefenin-gen doen. Aan de proef doen vijftig patinten

  Dvd over chronische pijnDe Stichting Pijn-Hoop, een landelijke organisa-tie voor en door mensen met chronische pijn, heeft samen met E-Nursing en het Pijnplatform Nederland de dvd Over Leven met Pijn gemaakt. De dvd is in eerste instantie bedoeld voor pa-tinten, maar is zeker ook interessant voor zorg-verleners, aldus Marion Giesberts van E-Nur-sing. Naast veel informatie is er ook heel mooi op te zien hoe pijn werkt en hoe de verschillende behandelingen zijn. Ik denk dat medisch studen-ten, verpleegkundigen en ook artsen hier veel van kunnen leren. (MV)

  www.pijn-hoop.nl

  bij wie het leven volledig is ver-stoord door een beroerte en de belemmerende en uit-puttende symptomen van spasticiteit, ver-

  Dvd over chronische pijn