24
Evropská renesance a humanismus Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie I. díl - Itálie 8. ročník 8. ročník Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám

Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

 • Upload
  questa

 • View
  58

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám. Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie. 8. ročník. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

Evropská renesance a humanismus Evropská renesance a humanismus I. díl - ItálieI. díl - Itálie

8. ročník8. ročník

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Inovace a zkvalitnění výuky

projekt v rámci Operačního programu

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

EU Peníze školám

Page 2: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

Název:Název: Evropská renesance a humanismus - I. dílEvropská renesance a humanismus - I. díl

Anotace:Anotace: Výklad zrodu nového směru v Evropě na pozadí Výklad zrodu nového směru v Evropě na pozadí doby, hlavní znaky se zaměřením na literaturu, italská renesanční doby, hlavní znaky se zaměřením na literaturu, italská renesanční tvorba.tvorba.

Vypracovala :Vypracovala : Mgr. Miroslava ŠtěrbováMgr. Miroslava Štěrbová

Vzdělávací oblast:Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Jazyk a jazyková komunikace,

Český jazyk a literaturaČeský jazyk a literatura

Metodika práce s materiálem:Metodika práce s materiálem: Výkladová Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace)Prezentace)

Ročník:Ročník: 8.8.

Datum vytvořeníDatum vytvoření: : duben 2012duben 2012

Page 3: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

- v Evropě už na konci 13. století – v Evropě už na konci 13. století – velké společenské změnyvelké společenské změny

= = hlavní už nebyla církev, ale hlavní už nebyla církev, ale člověk se svými názory a člověk se svými názory a kritikamikritikami- ideálem se stal všestranně nadaný ideálem se stal všestranně nadaný umělecumělec

- blíží se přechod od středověku k blíží se přechod od středověku k novověkunovověku

Page 4: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

Renesance = znovuzrozeníRenesance = znovuzrození

oslavuje důstojnost člověkaoslavuje důstojnost člověka

orientuje se na aktivní pozemský orientuje se na aktivní pozemský životživot

odvrací se od víry a posmrtného odvrací se od víry a posmrtného životaživota

vrací se k antice (důraz na rozum a vrací se k antice (důraz na rozum a zájem o člověka)zájem o člověka)

Page 5: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

Znaky literaturyZnaky literatury

1.1. díla v národních jazycích, ne latinskydíla v národních jazycích, ne latinsky

2.2. trvá legendatrvá legenda

3.3. nově - satira, kronika, nově - satira, kronika, román, povídkaromán, povídka

4.4. návrat k antice - epos, tragédie, návrat k antice - epos, tragédie, komediekomedie

5.5. oblíbené i cestopisy a životopisyoblíbené i cestopisy a životopisy

Page 6: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

Literární témata v renesanciLiterární témata v renesanci

• otázky lidské existenceotázky lidské existence

• přepych šlechticů x bída a práce přepych šlechticů x bída a práce chudýchchudých

• svoboda člověkasvoboda člověka

• pochyby o budoucnosti pochyby o budoucnosti lidstvalidstva

Page 7: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

HumanismusHumanismus - hlavní myšlenkový - hlavní myšlenkový směr v renesancisměr v renesanci

nový ideál vzdělání = snaha nový ideál vzdělání = snaha poznávat člověka, ne Boha !! poznávat člověka, ne Boha !!

- člověk se stává středem - člověk se stává středem zájmu, má význam lidské zájmu, má význam lidské bytostibytosti

Page 8: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

Dante AlighieriDante Alighieri

Francesco PetrarcaFrancesco Petrarca

Giovanni BoccaccioGiovanni Boccaccio

Niccoló MachiavelliNiccoló Machiavelli

Page 9: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

Dante Alighieri (1265 - 1321)Dante Alighieri (1265 - 1321)- časově spadá do středověku, má - časově spadá do středověku, má však renesanční myšlenkyvšak renesanční myšlenky

- psal milostné verše, psal milostné verše, prózu, jazykovědné a prózu, jazykovědné a filozofické spisyfilozofické spisy

- stál proti papeži… stál proti papeži… vyhnán z rodné vyhnán z rodné Florencie…cestovalFlorencie…cestoval

Page 10: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

- zasnoubil se už v 11 zasnoubil se už v 11 letech, po svatbě měl letech, po svatbě měl nejméně 4 dětinejméně 4 děti

- účastnil se i různých účastnil se i různých bitevbitev

- ve svém díle psal i o ve svém díle psal i o českých králích českých králích (Přemyslu Otakarovi II. a (Přemyslu Otakarovi II. a Václavovi II.)Václavovi II.)

- zemřel asi na malárii- zemřel asi na malárii

Page 11: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

Božská komedieBožská komedie- duchovní veršovaný duchovní veršovaný epos (pouť lidské duše i epos (pouť lidské duše i celého lidstva k bohu, celého lidstva k bohu, hledání smyslu života)hledání smyslu života)

- renesanční prvkyrenesanční prvky : :

láska k vlasti, touha po láska k vlasti, touha po poznání, osobní láska, poznání, osobní láska, úcta k anticeúcta k antice

Page 12: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

- Dantovu - Dantovu celoživotní tvorbu celoživotní tvorbu ovlivnila ovlivnila láska k láska k BeatriciBeatrici, která mu , která mu zemřela jako mladá zemřela jako mladá dívkadívka

- ona byla inspirací - ona byla inspirací k napsání Božské k napsání Božské komediekomedie

Page 13: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

Francesco Petrarca (1304 - 1374)Francesco Petrarca (1304 - 1374)

- italský básník, psal pro bohaté italský básník, psal pro bohaté šlechtice, v Římě ho nazývali šlechtice, v Římě ho nazývali „kníže básníků“„kníže básníků“

- kněz a diplomat, kněz a diplomat, odmítl být biskupemodmítl být biskupem

- velký znalec antikyvelký znalec antiky

Page 14: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

- psal si s Karlem IV. - psal si s Karlem IV. a s arcibiskupem a s arcibiskupem Arnoštem z Arnoštem z Pardubic, také se Pardubic, také se setkalisetkali

- v r. 2004 při - v r. 2004 při otevření hrobu se otevření hrobu se zjistilo, že lebka není zjistilo, že lebka není Petrarkova, ale patří Petrarkova, ale patří nějaké ženěnějaké ženě

Page 15: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

- hlavní inspirací jeho básní byla hlavní inspirací jeho básní byla šlechtična Laura… šlechtična Laura…

dílo dílo Zpěvník (Sonety Lauře)Zpěvník (Sonety Lauře) = milostné až melancholicky smutné = milostné až melancholicky smutné verše, pomíjivost lidské krásy, verše, pomíjivost lidské krásy, nenaplněná láska, vzpomínky na mládí, nenaplněná láska, vzpomínky na mládí, rozpor mezi lidskými city a oddaností k rozpor mezi lidskými city a oddaností k bohubohu

Page 16: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

Giovanni Boccaccio Giovanni Boccaccio (1313 - 1375)(1313 - 1375)

- básník a prozaik, Petrarkův přítelbásník a prozaik, Petrarkův přítel

- studoval práva, ale všechny právníky studoval práva, ale všechny právníky nazýval hlupákynazýval hlupáky

- byl nadšený pro byl nadšený pro humanismus, ve stáří ho humanismus, ve stáří ho ale kritizoval, svá díla ale kritizoval, svá díla odsoudil a chtěl je odsoudil a chtěl je spálit spálit

Page 17: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

Dekameron Dekameron - hl. dílo, sbírka sta novel- hl. dílo, sbírka sta novel

- parta mladých lidí (3 muži a 7 žen) parta mladých lidí (3 muži a 7 žen) uteče na venkov před morovou nákazou uteče na venkov před morovou nákazou a každý den si vyprávějí 10 příběhů na a každý den si vyprávějí 10 příběhů na jiné téma (o šťastné i smutné lásce, o jiné téma (o šťastné i smutné lásce, o lidských schopnostech, o šlechetných lidských schopnostech, o šlechetných činech…)činech…)

- církev Dekameron zakázala, prý církev Dekameron zakázala, prý upřednostňuje erotiku a špatné lidské upřednostňuje erotiku a špatné lidské vlastnostivlastnosti

Page 18: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

- hlavním hlavním překladatelem překladatelem Dekameronu byl Dekameronu byl

Hynek z Hynek z PoděbradPoděbrad, syn , syn krále Jiříhokrále Jiřího

- dílu dal název dílu dal název BOCCACCIOVSKÉ BOCCACCIOVSKÉ ROZPRÁVKYROZPRÁVKY

Page 19: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

Niccoló Machiavelli Niccoló Machiavelli (1469 - 1527)(1469 - 1527)

- psal oblíbené epigramy, - psal oblíbené epigramy, politik, obviněn ze politik, obviněn ze spiknutí proti spiknutí proti vládnoucí vládnoucí rodině Medicejských, rodině Medicejských, mučen a po propuštění mučen a po propuštění vyhnán z Florencie… vyhnán z Florencie… …nakonec se otrávil …nakonec se otrávil

Page 20: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

VladařVladař - - politické úvahy politické úvahy (chce mocný stát (chce mocný stát a moudrého a moudrého vládce)vládce)

MandragoraMandragora - - satirická komedie satirická komedie (výsměch lidské (výsměch lidské hlouposti a víře v hlouposti a víře v zázraky)zázraky)

Page 21: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

Marco Polo (1254 - 1324)Marco Polo (1254 - 1324)- cestovatel, v 17 letech odjel se svým cestovatel, v 17 letech odjel se svým strýcem na východ a v Číně zůstali strýcem na východ a v Číně zůstali dalších 17 letdalších 17 let

- po návratu do vlasti byl zatčen a jeho po návratu do vlasti byl zatčen a jeho spoluvězeň jeho vyprávění zapisoval spoluvězeň jeho vyprávění zapisoval

… vznikl cestopis … vznikl cestopis Milion Milion (důkladné (důkladné informace o Asii, tamější přírodě, informace o Asii, tamější přírodě, lidech a tradicích) lidech a tradicích)

Page 22: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

- popis Asie byl tak fantastický, že ho považovali za vybájený

Page 23: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

Téma :Téma : Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie – 7. ročník– 7. ročník

Použitý softwarePoužitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.

Windows XP ProfessionalWindows XP ProfessionalMS Office PowerPointMS Office PowerPointPoužitá literatura :Použitá literatura :Soukal, J. : Literární výchova pro II. stupeň ZŠSoukal, J. : Literární výchova pro II. stupeň ZŠKolektiv autorů : Učebnice pro 1. ročník SŠKolektiv autorů : Učebnice pro 1. ročník SŠhttp://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=dante+alighieri&oq=dante+ali&gs_l=img.1.0.0l3j0i24l7.357246.360071.3.362049.9.8.0.1.1.0.102.761.6j2.8.0...0.0...1c.1.8.img.UyapI241JTU&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=wLA1YTpNV1-ZwM%3A%3Be0tGa2Dq5qC6aM%3Bhttps%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252Fthumb%252F6%252F6f%252FPortrait_de_Dante.jpg%252F220px-Portrait_de_Dante.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FDante_Alighieri%3B220%3B336

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.imhl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=dante+alighieri&oq=dante+ali&gs_l=img.1.0.0l3j0i24l7.357246.360071.3.362049.9.8.0.1.1.0.102.761.6j2.8.0...0.0...1c.1.8.g.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=dante+alighieri&oq=dante+ali&gs_l=img.1.0.0l3j0i24l7.357246.360071.3.362049.9.8.0.1.1.0.102.761.6j2.8.0...0.0...1c.1.8.img.UyapI241JTU&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=vNdEKP0N6t3uLM%3A%3BgkxhbhleezyAQM%3Bhttp%253A%252Fimg.UyapI241JTU&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=vNdEKP0N6t3uLM%3A%3BgkxhbhleezyAQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.italianhistorical.org%252Fwpimages%252Fwp7f8412e9_05_06.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.italianhistorical.org%252Fpage24.html%3B244%3B300%252Fwww.italianhistorical.org%252Fwpimages%252Fwp7f8412e9_05_06.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.italianhistorical.org%252Fpage24.html%3B244%3B300

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.imhl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=dante+alighieri+bo%C5%BEsk%C3%A1+komedie&oq=dante+alighieri+bo%C5%BEskg.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=dante+alighieri+bo%C5%BEsk%C3%A1+komedie&oq=dante+alighieri+bo%C5%BEsk%C3%A1+komedie&gs_l=img.3..0j0i24l9.368944.373995.5.374068.15.3.0.12.12.0.104.297.2j1.3.0...0.0...1c.1.8.img.Mwlu68zjGZI&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=%C3%A1+komedie&gs_l=img.3..0j0i24l9.368944.373995.5.374068.15.3.0.12.12.0.104.297.2j1.3.0...0.0...1c.1.8.img.Mwlu68zjGZI&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=f_rsfL46XdJxbM%3A%3BwUjckvxQbgKOiM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.audioknihy.net%252Fuserfiles%252Frozcestnik1440&bih=736&imgrc=f_rsfL46XdJxbM%3A%3BwUjckvxQbgKOiM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.audioknihy.net%252Fuserfiles%252Frozcestnik%252F1285616186bozska_komedie.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.audioknihy.net%252Frozcestnik%252Fvydal%252F3%252F5%3B300%3B300%252F1285616186bozska_komedie.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.audioknihy.net%252Frozcestnik%252Fvydal%252F3%252F5%3B300%3B300

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.imhl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=francesco+petrarca&oq=francesco+petra&gs_l=img.1.0.0j0i24l9.84951.93551.7.95597.19.14.1.4.4.0.155.1409.10j4.14.0..g.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=francesco+petrarca&oq=francesco+petra&gs_l=img.1.0.0j0i24l9.84951.93551.7.95597.19.14.1.4.4.0.155.1409.10j4.14.0...0.0...1c.1.8.img.R64gMpyvTPU&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=FfX2hs3Fy-HkVM%3A%3BAfiJcth-jZjcbM%3Bhttp%253A%252F.0.0...1c.1.8.img.R64gMpyvTPU&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=FfX2hs3Fy-HkVM%3A%3BAfiJcth-jZjcbM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.gvp.cz%252F~pfannova%252Fliteratura%252Fstranky%252Fpetrarca.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.gvp.cz%252F~pfannova%252Fliteratura%252Fstranky%252Fwww.gvp.cz%252F~pfannova%252Fliteratura%252Fstranky%252Fpetrarca.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.gvp.cz%252F~pfannova%252Fliteratura%252Fstranky%252Fkapitola3.php%3B348%3B400%252Fkapitola3.php%3B348%3B400

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.imhl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=dante+alighieri+bo%C5%BEsk%C3%A1+komedie&oq=dante+alighieri+bo%C5%BEskg.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=dante+alighieri+bo%C5%BEsk%C3%A1+komedie&oq=dante+alighieri+bo%C5%BEsk%C3%A1+komedie&gs_l=img.3..0j0i24l9.368944.373995.5.374068.15.3.0.12.12.0.104.297.2j1.3.0...0.0...1c.1.8.img.Mwlu68zjGZI&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=%C3%A1+komedie&gs_l=img.3..0j0i24l9.368944.373995.5.374068.15.3.0.12.12.0.104.297.2j1.3.0...0.0...1c.1.8.img.Mwlu68zjGZI&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=f_rsfL46XdJxbM%3A%3BwUjckvxQbgKOiM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.audioknihy.net%252Fuserfiles%252Frozcestnik1440&bih=736&imgrc=f_rsfL46XdJxbM%3A%3BwUjckvxQbgKOiM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.audioknihy.net%252Fuserfiles%252Frozcestnik%252F1285616186bozska_komedie.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.audioknihy.net%252Frozcestnik%252Fvydal%252F3%252F5%3B300%3B300%252F1285616186bozska_komedie.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.audioknihy.net%252Frozcestnik%252Fvydal%252F3%252F5%3B300%3B300

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.imhl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=giovanni+boccaccio&oq=giov&gs_l=img.1.0.0l10.115154.116391.9.120013.4.4.0.0.0.0.106.402.2j2.4.0...0.0...1c.1.8.img.g.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=giovanni+boccaccio&oq=giov&gs_l=img.1.0.0l10.115154.116391.9.120013.4.4.0.0.0.0.106.402.2j2.4.0...0.0...1c.1.8.img.92z8tYFs0M4&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=GWNslwvljjLxIM%3A%3BfKi3Xs978a70IM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kdb.cz92z8tYFs0M4&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=GWNslwvljjLxIM%3A%3BfKi3Xs978a70IM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kdb.cz%252Ffiles%252Fimages%252Fbig%252F18790.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kdb.cz%252Fspisovatel-976-giovanni-boccaccio.html%3B257%3B300%252Ffiles%252Fimages%252Fbig%252F18790.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kdb.cz%252Fspisovatel-976-giovanni-boccaccio.html%3B257%3B300

Page 24: Evropská renesance a humanismus I. díl - Itálie

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.ihl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=francesco+petrarca&oq=francesco+petra&gs_l=img.1.0.0j0i24l9.84951.93551.7.95597.19.14.1.4.4.0.155.1409.10j4.14.0...0.0.5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=francesco+petrarca&oq=francesco+petra&gs_l=img.1.0.0j0i24l9.84951.93551.7.95597.19.14.1.4.4.0.155.1409.10j4.14.0...0.0...1c.1.8.img.R64gMpyvTPU&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=FkNG33bau1CcFM%3A%3Bj-80HYwSBPcyFM%3Bhttp%253A%252F..1c.1.8.img.R64gMpyvTPU&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=FkNG33bau1CcFM%3A%3Bj-80HYwSBPcyFM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.epwr.ru%252Fquotauthor%252F380%252F8.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.epwr.ru%252Fquotauthor%252F380%252F%3B348%3B406%252Fwww.epwr.ru%252Fquotauthor%252F380%252F8.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.epwr.ru%252Fquotauthor%252F380%252F%3B348%3B406

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.ihl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=giovanni+boccaccio&oq=giov&gs_l=img.1.0.0l10.115154.116391.9.120013.4.4.0.0.0.0.106.402.2j2.4.0...0.0...1c.1.8.img.92z85RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=giovanni+boccaccio&oq=giov&gs_l=img.1.0.0l10.115154.116391.9.120013.4.4.0.0.0.0.106.402.2j2.4.0...0.0...1c.1.8.img.92z8tYFs0M4&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=GWNslwvljjLxIM%3A%3BfKi3Xs978a70IM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kdb.cz%252FfilestYFs0M4&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=GWNslwvljjLxIM%3A%3BfKi3Xs978a70IM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kdb.cz%252Ffiles%252Fimages%252Fbig%252F18790.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kdb.cz%252Fspisovatel-976-giovanni-boccaccio.html%3B257%3B300%252Fimages%252Fbig%252F18790.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kdb.cz%252Fspisovatel-976-giovanni-boccaccio.html%3B257%3B300

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.ihl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=nicolo+machiavelli&oq=nicolo+machi&gs_l=img.1.0.0i19.38410.43306.13.43587.12.10.0.2.2.0.104.922.7j3.10.0...0.0...1c.1.8.5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=nicolo+machiavelli&oq=nicolo+machi&gs_l=img.1.0.0i19.38410.43306.13.43587.12.10.0.2.2.0.104.922.7j3.10.0...0.0...1c.1.8.img.dQujilv1Ekw&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=3WExHbuHsR3n5M%3A%3Bb98dUSh5vNrnLM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.the-img.dQujilv1Ekw&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=3WExHbuHsR3n5M%3A%3Bb98dUSh5vNrnLM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.the-philosophy.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2011%252F04%252Fmachiavelli3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.the-philosophy.com%252Fmachiavelli-quotesphilosophy.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2011%252F04%252Fmachiavelli3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.the-philosophy.com%252Fmachiavelli-quotes%3B300%3B378%3B300%3B378

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.ihl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=makco+pollo&oq=makco+pollo&gs_l=img.3...81678.86665.15.90747.11.8.0.0.0.0.1982.2669.3j4j81.8.0...0.0...1c.1.8.img.QXn5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=makco+pollo&oq=makco+pollo&gs_l=img.3...81678.86665.15.90747.11.8.0.0.0.0.1982.2669.3j4j81.8.0...0.0...1c.1.8.img.QXnvDfNFGq8&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=yysJz5YeR7wSRM%3A%3BEwsJl_2vbeOL0M%3Bhttp%253A%252FvDfNFGq8&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=yysJz5YeR7wSRM%3A%3BEwsJl_2vbeOL0M%3Bhttp%253A%252F%252Fhistory.culturalchina.com%252FchinaWH%252Fimages%252Fexbig_images%252F8b19ebde1da8b54838a7ced39c3ca457.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhistory.culturalchina.com%252FchinaWH%252Fimages%252Fexbig_images%252F8b19ebde1da8b54838a7ced39c3ca457.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhistory.cultural-china.com%252Fen%252F60History2632.html%3B470%3B352%252Fhistory.cultural-china.com%252Fen%252F60History2632.html%3B470%3B352

http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=nicolo+machiavelli&oq=nicolo+machi&gs_l=img.1.0.0i19.38410.43306.13.43587.12.10.0.2.2..536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=nicolo+machiavelli&oq=nicolo+machi&gs_l=img.1.0.0i19.38410.43306.13.43587.12.10.0.2.2.0.104.922.7j3.10.0...0.0...1c.1.8.img.dQujilv1Ekw&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=RiU3MgfudvMBCM%3A%3BGFEfN4umJSio6M%3Bhttp0.104.922.7j3.10.0...0.0...1c.1.8.img.dQujilv1Ekw&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=RiU3MgfudvMBCM%3A%3BGFEfN4umJSio6M%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252Fthumb%252F2%252F27%252FSanti_di_Tito_-_Niccolo_Machiavelli%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252Fthumb%252F2%252F27%252FSanti_di_Tito_-_Niccolo_Machiavelli%27s_portrait_headcrop.jpg%252F250px-Santi_di_Tito_-_Niccolo_Machiavelli%27s_portrait_headcrop.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcs.wikipedia.org%252Fwiki%27s_portrait_headcrop.jpg%252F250px-Santi_di_Tito_-_Niccolo_Machiavelli%27s_portrait_headcrop.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcs.wikipedia.org%252Fwiki%252FNiccol%2525C3%2525B2_Machiavelli%3B250%3B320%252FNiccol%2525C3%2525B2_Machiavelli%3B250%3B320

Autor: Mgr. Miroslava ŠtěrbováAutor: Mgr. Miroslava ŠtěrbováZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.czZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)