Click here to load reader

EX8L Manual V1.2

  • View
    115

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of EX8L Manual V1.2

EX8L (EX1-C) Klavuz 2009EX8-L (EX1-C) gelitirme platformu temel olarak aada belirtilen 2 paradan olumaktadr. PIC gelitirme kart Expkits EXPROG USB2.0 programlayc EX8-L (EX1-C) Microchip 16Fxxx ve baz 18Fxxx ailesinden 40, 28 ve 18 pinli PIC mikro kontrolrlerini desteklemektedir. Kartn tasarm, bu mikrolarn tm zelliklerini rahata kullanabilmeniz amacyla, ihtiyacnz olan tm devre paralar bir araya getirilerek yaplmtr. Picleri kolayca renebileceiniz kk, kaliteli, tanabilir, dk g ihtiyac olan, usb 2.0 programlaycs olan ve sadece 1 usb kablosu ile tamamen altrlabilen gelitirme kartdr. Kartta bulunan donanmlar sayesinde harici devre ihtiyacnz en az seviyeye indirir. Kartn zerinde Expkits tarafndan gelitirilmi USB2.0 programlayc ile ok hzl ve gvenli bir ekilde 18, 28 ve 40 pinli mcular programlayabilirsiniz. Ayrca ICSP soketinden ICSP modunda programlayc olarak harici devrelerdeki deiik pin saysndaki picleri programlayabilirsiniz. PC ve laptoplardaki USB portunu kullanarak her yerde yazlm gelitirebilirsiniz. Mhendisler ve rencilerin kolayca denemeler yaparak, yeteneklerini hzla gelitirebilecekleri bir ekilde tasarlanmtr. EX8-L (EX1-C) gelitirme kartn bilgisayarnzn usb portunda kullandnzda, harici besleme ihtiyac duymazsnz. Harici besleme ile de kullanlabilirsiniz. Kit zerindeki usb programlaycy bilgisayarnzda EXPROG isimli program vastas ile altrlr. EXPROG un bilgisayarnzda dzgn olarak alabilmesi iin .NET Frame Work 2.0 ykl olmaldr. Kit ierisinden kan program CD sinde Frame work dosyalar bulunmaktadr. .Net Frame Work Windows XP ve daha st iletim sistemlerine kurulabilir. Kaliteli PCB ve SMD teknolojisiyle retilmitir.

ZELLKLER Microchip 8 bit PIC mikro kontrolrlerinden 18, 28, ve 40 pinli mikro denetleyici destei. 40 pinli ZIF soket destei. ExpKits Exprog USB 2.0 programlaycs ile gelitirme kartndaki picleri soketlerinden ayrmadan programlayabilme. RJ12 soketi ile ICSP modunda harici devrelerdeki picleri programlayabilme. Veya ICD2 gibi programlayclar ile karta balanabilme. RS232 haberleme devresi. RS485 haberleme devresi. DS1820 soketi. Analog sinyal lm iin 2 adet pot . USB beslemesinden alabilme. USB de iken harici kaynak gerekmez. Harici g kayna balayabilme. (9V adaptr balanmas normaldir.) USB yada harici g seebilme imkan. 4l 7-Segment display. Tm pinler iin 5x2 IDC k soketleri. Her pini Pull-Up ve Pull-Down yapabilme imkn. Her pine bal 32 adet LED ve port olarak led gruplarn kontrol edebilme. 32 buton ile tm MCU pinlerini kontrol edebilme. Butonlar +5V veya GND ye balayabilme imkn. 2x16 LCD soketi. LCD kontrast potu. Reset devresi. BUZZER ile sesli uyar verebilme imkn. EEPROM destei. 1. Snf kalitede PCB kullanlmtr. Pasiflerde SMD malzeme kullanlarak otomatik dizgi yaplmtr.

Kartn lleri 155mmx195mm dir.

NDEKLERGR 1 ZELLKLER 2 KT PCB YERLEM 3 NDEKLER 4 KARTIN ALITIRILMASI 5 KART KULLANIMI SIRASINDA DKKAT EDLECEK DURUMLAR 5 GELTRME KARTININ DEVRELERNN NCELENMES 8 MCU SOKETLER 8 USB PROGRAMLAYICI 10 DIP SWITCH 5 10 RS232 LETM 11 RS485 LETM 11 DJTAL TERMOMETRE DS1820 12 POTLAR 13 EEPROM 13 BUZZER 14 G KAYNAI 14 7-SEGMENT 15 HARC PORT SOKETLER 15 PUL-UP / PULL-DOWN 16 LEDLER 16 BUTTONLAR 17 LCD 17 RESET 18

KARTIN ALITIRILMASILK ALITIRMA 1 - Bilgisayarnzda .Net Frame Work ykl deil ise kit CD sinden framework kurulumu yaplmaldr. 2 - \expkits klasr bilgisayarnzda uygun bir yere kopyalanr ve exprog.exe program altrlr. 3 - Kit ile pc usb kablosu ile birbirine balanr.J18 anahtar USB besleme konumuna alnrak kart alr hale getirilir. Exprog programnda "Expkits bal" uyars grlr. 4 - 1 adet PIC16F877 microkontrolr ZIF sokete taklr. Algla butonuna basldnda takl olan PIC program tarafndan grlp ismi kar. 5 - Exprog menlerinden "A" mens ile CD ierisindeki \EX8 DEMO HEX klasrndeki demo hexlerden EX8L_demo_F877.hex seilerek program hafzasna yklenmesi salanr. "Yaz" komutu ile demo hex pice yklenir. 6 - Ykleme bittiinde demo hex otomatik olarak almaya balayacaktr. Sitedeki demo videosundaki animasyonun ayns kitinizde alt gzlemlenmelidir ( \EX8 DEMO HEX klasrnde bulunmaktadr ayn videolar). Bu demo dzgn altnda kitinizde herhangi bir problem olmadn anlam olursunuz.

KART KULLANIMI SIRASINDA DKKAT EDLECEK DURUMLARUyar 1 = 2 Pic ayn anda takl altrlmamaldr. 3 soketten sadece 1 tanesinde pic takl olmaldr. Uyar 2 = 2x16 LCD ve GLCD kite bagl ise 2x16 lcd almaz. 2 si takl iken glcd alabilir. 2x16 LCD almas iin glcd kitten sklmelidir. Uyar 3 = Kite besleme verdiimde sa stte bir led (D39) srekli yanyor? - Bu D39 ledi kitinizin beslemesinin takl olduunu gsteren leddir. +5V karta ulatnda ve power seimi yapldnda devreye girer. Srekli yanar. Uyar 4 = Demo da A4 pinine bal led yanmamakta. Acaba o led bozuk mu ? - A4 pini picin (16Fxx) yapsndan dolay demo srasnda srlememektedir. A4 pini input pinidir. Bu sebeple A4 pinini srme imkan yoktur. A4 ledini A4 butonuna basarak kontrol edebilirsiniz. Uyar 5 = Yazdm program proteusta alyor, kitte almyor? - Yazdnz programn fuse ayarlarn programda yapmadnzdan program kitte

almamaktadr. Fuse ayarlarn mutlaka programnzda yazmanz gerekmektedir. Proteus gerek dnya artlarn veya gereklerini nemsemez. Yazlan programn ana alma mant ile ilgilenir. Fuse ayarlar besleme balantlar gibi ileri otomatik olarak yapar. Bu, gerekte ayn sonular alamayacanz anlamna gelir. Sonu olarak hangi dili kullanyorsanz kullann, fuse ayarlarn tam ve doru yapmazsanz pic almaz. Uyar 6 = A0 ve A1 ledleri srekli hafif yank kalyor, sorun mu var acaba? - A0 ve A1 pinlerine 2 adet potansiyometre (22K) baldr. Bu potlar analog lm iin kullanlmas dnlmtr. Bu potlarn anahtarlar ksa devre edildiinde 5v pot zerinden geerek A0 ve A1 pinlerine ular. Bu pinler ayn zamanda ledlere de baldr. Dolaysyla ledlerde potun direncine bal olarak bir ma meydana gelecektir. Potlarn anahtarlar kapatlarak devre ile balantlar kesilince ledler dzelecektir. Uyar 7 = Elimde PIC16F84 bulunmakta, ZIF sokete bunu nasl takacam? - ZIF sokete sadece 40 pinli picleri takabilirsiniz. 40 Pin olmayan picler zif sokete taklamaz. Kitte 3 adet soket bulunmaktadr. 40 Pin zif soket, 40 pinli picleri takabilirsiniz. 28 Pin entegre soketi, 28 pinli picleri takabilirsiniz. 18 Pin entegre soketi, 18 pinli picleri takabilirsiniz. Dolays ile PIC16F84 picini 18 pinli entegre soketine takmalsnz. Ayn anda sadece 1 adet pic soketlerden birine takl olmaldr. Birden fazla pic takl olur ise sorun kabilir. Taktnz soketin yanndaki kristal soketine kristalini de takmay unutmaynz. Uyar 8 = 2x16 LCD dzgn alyordu, birden bire almaz oldu? - 2x16 LCD ler ok kolay bozulabilen yapda retilmektedirler. Besleme ak iken lcd skme takma veya lcd soketine bakmadan takmaya alma srasnda yanl srada takma gibi durumlar lcdlere zarar verebilir. LCD takma karma ilemi mutlak olarak dikkat edilmesi gerekir. Dikkat edilmediinde LCD niz bozulabilir. Uyar 9 = 7 Segmetlerden DIS2 ve DIS3 te sorun var acaba nedendir? - DIS2 ve DIS3 7 segmenti A0 ve A1 pinlerinden srlmektedir. Bu pinler ayn zamanda analog lm iin kullanlan potlarada baldrlar. Bu potlar kullandktan sonra anahtarlarn kapatmanz gerekir. Kapatmadnz takdirde A0 ve A1 pinlerindeki voltaj seviyesini etkileyebilirler. Buda bu pinlere bagl 7 segmentlerin almasn etkileyebilir. Uyar 10 = Pull U/D switchleri ne ie yarar? - Yazlm aamasnda baz hatlarn bota kalmas sorun olmaktadr. Bota kalrsa hat yanl deerler okunmasna ve programn yanl almasna sebep olabilir. Bu sebeple pinlerin Pull U/D konumlarna alnmasn salamak iin bu switchler konulmutur. stenilen pinlere tek tek uygulama imknnz vardr. Pull U/D switchleri

gerekmedike kapal tutulmas gerekir. Aksi takdirde unutulmas ve yazdnz programlarn farkl alt yanlglarna sebep olabilirler. Mesela Up durumunda kalm bir pin programnzda giri olarak kullanldn farz edersek, o pinden geleceini dndnz iaretleri programnzn grme ihtimali hi yoktur. Srekli Lojik 1 seviyesi alglanr. Uyar 11 =ADC Monitr rneini altryorum. PCdeki programda hi hareket yok? 1- ADC Monitr rneinin almas iin 3 art vardr. lk olarak A0 pinine bal potun devreye alnmas gerekir. J5 jumper ksa devre edilmelidir. 2- Kitin pc ye 1 e 1 rs232 kablo ile bal olmas gerekir. Cross kabloda sorun kar. 3- Kitin uart anahtarlar ksa devre edilerek uart balants almaldr. Bu durumda pottaki harekete bal olarak pc de gstergede deiim olacaktr. Uyar 12 =Uart haberlemede sorun var neden ? - Uart RS232 ve RS485 ipleri bulunmaktadr. RS485 ipi yazlmla devre d braklabilmektedir. Yazlmlarnzda bunu devre d brakmay unutmaynz. PC ye bilgi gndermek ve PC den bilgi almak iin gerekli kodlar rn sayfalarnda bulunmaktadr. Uyar 13 =Harici adaptr baladmda dzgn almyor? - USB port beslemesi 5V 500mA dir. Kartn normal alma srasnda ektii akm bu deerin ok altndadr. Harici besleme devresini kullanlacak ise, adaptr taktktan sonra 7805 kndaki voltaj deeri llmelidir. 5V deeri normal ise karttaki J18 anahtar adaptr konumuna (sa) alnmaldr Eer bu artlar altnda devre dzgn almyorsa, besleme voltaj llerek adaptrde bir kme olup olmad izlenmelidir. Adaptr akm en az 500mA olarak seilmelidir. Dzgn adaptr kullanm srasnda kit USB den besleme ile ayn artlarda alr. Uyar 14 = Harici devrelere yanl balant sonucunda kart zerinde oluabilecek sorunlar kullanc sorumluluundadr. Kartlarn eitim seti olmas dolaysyla garantisi bulunmamaktadr. Kartlarn zerinde oluabilecek ksa devre gibi hatalar sonucunda bozulan pasif malzemeleri ( led, pot, diren gibi ) kullanc kendisi deitirmelidir. Programlama ksmnda oluabilecek arza durumlarnda bizimle temas ederek creti karlnda sorunun giderilmesini salayabilirsiniz. Uyar 15 = ICSP ile harici devreleri programlar iken harici devrelerin voltaj seviyeleri veya yanl balant sonucu kart zerine yksek voltaj gelmesi oradanda usb kablo zerinden pc ye ulamas sonucunda devrelerde sorunlar ortaya kabilir. Balantlar yaparken buna dikkat ederek kullannz. Ortaya kabilecek zararlar kullanc sorumluluundadr.

GELTRME KARTININ DEVRELERNN NCELENMESMCU SOKETLER

stte gelitirme kitinizde kullanlm olan mcu soketlerinin resmini grmektesiniz. 40 pin zif sok