23
Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 1 N N O O R R n n y y t t t t Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2 – 2016 I dette nummeret kan du lese om: Årsmøteseminaret 2017 Landsmøtet 2016 Artikler, nettressurser og retningslinjer Mastergrad Aktuelle kurs i 2017 Stipendrapporter Informasjon om spesialistordningen Retningslinjer for tildeling av stipend Styret

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 1

NNOORRnnyytttt Nyhetsbrev for NFFs

Faggruppe NOR Nr.2 – 2016

Årsmøteseminar Ganghastighet Abstract….

I dette nummeret kan du lese om: Årsmøteseminaret 2017 Landsmøtet 2016 Artikler, nettressurser og retningslinjer Mastergrad Aktuelle kurs i 2017 Stipendrapporter Informasjon om spesialistordningen Retningslinjer for tildeling av stipend

Styret

Page 2: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 2

”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet!

På nytt nærmer vi oss årets slutt, merkelig nok…

I denne utgaven av NORnytt kan dere lese et kort sammendrag fra Hovedlandsmøtet

som ble avholdt i slutten av november. Her får dere også se at neste landsmøteperiode blir

en spennende tid for NFFs fag- og interessegrupper. Disse gruppene i forbundet

representerer «grasrota». Vi ønsker å være våre

medlemmers stemme inn til NFF sentralt. For å

være det er vi avhengig av at dere tar kontakt

dersom dere har faglig problemstillinger eller andre

synspunkt dere ønsker at vi som faggruppe skal

fremme.

Det skjer mye på fysioterapifronten om dagen – både

politisk og faglig. Enda vet vi ikke helt hvordan vi

skal klare å håndtere det foreslåtte statsbudsjettet

med fjerning av sykdomslista. Vil dette føre til en mer rettferdig fysioterapitjeneste, slik

som regjeringspartiet høyre hevder? Det er helt klart at i dagens helsetjeneste er det

pasientens funksjon som bør bestemme hvilken behandling pasienten skal ha, ikke

diagnosen. Mange med samme diagnose har svært ulikt behov for fysioterapi. Faggruppe

NOR støttet i utgangspunktet forslaget om endring av diagnoselisten, men mente at det

fortsatt bør være noen pasientgrupper som skjermes fra betaling av egenandeler og at

man bør ta hensyn til de pasientene med dårligst økonomi. Det kan slå uheldig ut

dersom mange ikke oppsøker nødvendig fysioterapibehandling etter kirurgi og inngrep

på ledd. Vil det endelige resultatet av kostbare operasjoner bli dårligere når flere pasienter

ikke søker kompetent hjelp til opptrening? Vil det bli flere reoperasjoner? Hvorfor skal en

nyoperert ryggpasienten gå til en fysioterapeut og ikke en personlig trener eller en

kiropraktor? I tiden fremover er det svært viktig at vi fysioterapeuter viser hva vi kan, hva

vi skal brukes til og når man bør gå til fysioterapeut! Samtidig vet vi at mange pasienter

stusser over at de ikke skal betale for behandling. De betaler gladelig for hår-, bryn og

negleklipp. Hvorfor skal de ikke betale for behandling hos høyt utdannende

fysioterapeuter???

Jeg sitter ikke med noe fasitsvar på hvordan Høie og co skal finansiere en

opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, men jeg tror det er dumt å sende hele

regningen til pasientene.

Men disse tankene vil jeg og styret ønske dere en

Riktig god jul og et godt nytt år!

Vennlig hilsen

Bodil Singstad

Styreleder i NFF faggruppe NOR

NB! Vi håper å se mange av dere på årsmøteseminaret vårt i Oslo.

Page 3: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 3

NFFs FAGGRUPPE NOR INVITERER TIL ÅRSMØTE OG ÅRSMØTESEMINAR I OSLO 9.-10. MARS 2017

UNNGÅ KIRURGI - SATS PÅ FYSIOTERAPI!

Torsdag 09.03.17

Fredag 10.03.17 Tidspunkt Tema Foredragsholder 08:45-09:00 Registrering 09:00-09:15 Informasjon fra NFF

09:15-10:00 Kirurgi eller trening ved meniskruptur? Nina Kise Ortoped ved Martina Hansen/ UiO

10:00-10:15 Pause 10:15-11:30 Årsmøte Styret

11:30-12:30 Lunsj 12:30-13.15 Kirurgi ved subacromiale smerter Kirsten Lundgreen

Ortoped ved Louisenberg Diak. Sykehus

13:15-13:30 Pause 13.30-14:00 En aktiv tilnærming til skulderpasienten Stig H. Andersson

Fysioterapeut og stipendiat ved NIH

14:00-14:15 Pause med forfriskning 14:15-14:45 Pasientkasuistikk skulder Fort. Stig H. Andersson

14:45-15:00 Avslutning og innlevering av evalueringsskjema

Med forbehold om små endringer i programmet

Tidspunkt Tema for foredrag Foredragsholder 09-10 Registrering 10:00-10:05 Velkommen og presentasjon av sponsorer Styret

10:05-10:20 Innleder: Fysioterapi virker! Kjersti Storheim fra FYSIOFORSK Fysioterapeut ved OUS og HiOA

10:20-11:00 Ryggkirurgi vs tverrfaglig rehabilitering Lars Gunnar Johnsen Ortoped ved St. Olavs hospital

11:00-11.15 Pause 11.15-12.00 Behandling av ryggsmerter Kjersti Storheim

Fysioterapeut ved OUS og HiOA 12:00-13.00 Lunsj og besøk hos utstillere 13:00-14:00 Artrose i hofte og kne May Arna Risberg

Professor i fysioterapi, NIH

14.00-14:15 Pause 14.15-15.00 Håndartrose: Leddvern vs operasjon Ingvild Kjeken (ergoterapeut)

Prof. i ergoterapi ved Diakonhjemmet sykehus

15:00-15:20 Pause med forfriskninger 15:20-16:30 Aktiv med artrose

Anne Therese Tveter Fysioterapeut PhD HiOA

Page 4: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 4

Praktisk informasjon Sted: Holbergs terrasse kurs- og konferansesenter,

Stensberggata 27, 0170 Oslo Priser (inkludert lunsj): Early-bird 30. januar: 2800,- for ikke-medlemmer av Faggruppen NOR for begge dager 2250,- for medlemmer av Faggruppen NOR begge dager 1800,- for ikke-medlemmer av Faggruppen NOR 1 dag 1500,- for medlemmer av Faggruppen NOR 1 dag Studenter og turnuskandidater kr 1.500,- for to dager Priser ved påmeldinger etter 30. januar 3500,- for ikke-medlemmer av Faggruppen NOR for begge dager 2800,- for medlemmer av Faggruppen NOR begge dager 2000,- for ikke-medlemmer av Faggruppen NOR 1 dag 1800,- for medlemmer av Faggruppen NOR 1 dag Studenter og turnuskandidater kr 2.000,- for to dager Bindende påmelding innen 19. februar 2017 til: [email protected] Birgit Gran 55561216 (jobb), 95808531 (mobil) Påmeldingen skal inneholde følgende opplysninger: Navn, adresse, arbeidsplass, tlf., e-post, navn på betaler og medlemskap i faggruppe NOR - ja/nei, påmelding en eller begge dager. Betalingsfrist 5.mars 2017 – innbetaling til: NFFs Faggruppe NOR v/Birgit Gran Vestre Rå 72 5239 Rådal Kontonr. 1602.59.25665 Faktura sendes ut ved påmelding pr mail. Saksliste til årsmøtet og årsberetning vil bli sendt ut i forkant av årsmøteseminaret.

Page 5: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 5

Presentasjon av foredragsholdere

Stig Haugsbø Andersson, MSc idrettsfysioterapi Stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole. Forsker på risikofaktorer og forebygging av skulderproblemer i håndball. Arbeider klinisk ved Norsk idrettsmedisinske institutt (NIMI) med skulder som hovedfelt.

Anne Therese Tveter disputerte november 2014 med avhandlingen "Measuring health-related physical fitness in patients with musculoskeletal conditions in outpatient physiotherapy clinics". Har siden da jobbet som prosjektkoordinator i AktivA-prosjektet (Aktiv med Artrose). Jobber i tillegg som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus der hun har undervisning både på bachelor og masternivå. Er spesielt interessert i testing av fysisk form og fysisk funksjon, kanskje spesielt i forhold til pasienter med muskelskjelettplager.

Ingvild Kjeken er professor i ergoterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, som ligger lokalisert til revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus. Hennes forskningsinteresser er funksjonsvurdering, brukermedvirkning i behandling og forskning, håndartrose, og utvikling og evaluering av ergoterapi- og rehabiliteringsintervensjoner for personer med muskel- og skjelettsykdommer.

Nina Kise er ortoped og arbeider ved Martina Hansens Hospital. Hun er opptatt av trening som alternativ til kirurgi ved meniskrupturer og har flere publikasjoner på dette

Kirsten Lundgren er overlege/forsker ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Hun har degenerative skulderlidelser som spesialområde.

Page 6: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 6

Kjersti Storheim er fysioterapeut og forskningsleder ved Oslo Universitetssykehus og førsteamanuensis på institutt for fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er en del av nettverket FYSIOFORSK, et nettverk av fysioterapeuter som driver med forskning ved Oslo universitetssykehus HF. Hun har særlig forsket på fysioterapibehandling av ryggsmerter og publisert flere artikler som omhandler dette.

May Arna Risberg er fysioterapeut og professor ved Seksjon for Idrettsmedisinske fag, NIH. Leder ved Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (NAR) med hovedforskningsfeltet innen aktiv rehabilitering og muskel-skjelettlidelser; ACL, kne- og hofteartrose.

Lars Gunnar Johnsen er ortoped ved St Olavs Hospital og disputerte for ph.d.-graden i 2014 med avhandlingen “Surgery with total disc replacement compared to rehabilitation in patients with chronic low back pain and degenerative disc disease. Clinical,health economical and biomechanical perspectives”.

Vi vil også nevne tidspunkt for fysioterapikongressen 12.-18. februar 2018. http://fysioterapikongressen.no/

Page 7: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 7

NFF’s Hovedlandsmøte 2016

NFFs Hovedlandsmøte er nå historie. Landsmøtet ble avholdt 23.-25. november på Clarion hotell og congress på Gardemoen. Det var mange fruktbare og spennende diskusjoner. Vi fikk en flott presentasjon om 80-årsjubilanten NFF av Inga Bilberg og Lisbeth Hårstad. Det har blitt laget et jubileumshefte som alle deltagerne fikk utdelt. Dette kan bestilles hos NFF. Eline Thornquist ble utnevnt til NFFs fjortende æresmedlem. Faggruppe NOR gratulerer! Landsmøtet vedtok nye verdier og hovedmål for neste periode. NFFs visjon: ”sterk, stolt og synlig” skal bestå. Faggruppe NOR var med på å fremme to saker, med positivt resultat. Under finner du hovedpunkter fra møtet som kan være av interesse for deg:

- det ble vedtatt tydeligere linjer for kommunikasjon og saksbehandling mellom forbundets organer.

- Det skal, etter ønske fra fag- og interessegruppene, gjennomføres en videre utredning av fag- og interessegruppenes rolle, posisjon og organisering hvor følgende punkt skal utredes: fag- og interessegruppenes antall og sammensetning, spesialistenes tilknytning til faggruppene, obligatorisk medlemskap og finansieringsmodellen. Eventuelle foreslåtte endringer skal legges frem for Hovedlandsmøtet i 2019.

- De fag- og interessegruppene med under kr 150 000 i egenkapital skal få et årlig tilskudd på kr 20 000 fra NFF sentralt og man kan søke om penger for særskilte prosjekter fra en felles pott.

- Næringspolitisk råd økes fra 5 til 7 personer. - Fondsstyret skal bestå av 4 representanter fra NFF (2 vara), 1 fra Privatpraktiserende

Fysioterapeuters Forbund (1 vara) og 1 fra Norsk Manuellterapeutforening (1 vara), samt en 1 representant fra Helsedirektoratet (1 vara).

- I budsjettforhandlingene ble det vedtatt årlig justering med bakgrunn i lønns- og prisvekst. Mastergradsstudenter betaler kr 1000 i kontingent i to år og

Page 8: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 8

medlemsavgiften til turnusfysioterapeuter økes til halv medlemsavgift. Det ble også vedtatt en økning i overføringen til regionene for å stimulere til økt lokal aktivitet og en økning i honorar til leder i Næringspolitisk råd fra kr 10 000 til kr 40 000.

- Det ble valgt to nye frie styremedlemmer til forbundsstyret o Tor Fritjofh Wigers Larsen som har bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten som

avdelingsleder ved Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen. o Anders Aasheim som er seniorrådgiver ved fylkesmannen i Troms og har vært

en del av styret i Region Nord. o I tillegg ble Bjarte Hjorthaug valgt som ny leder i Tariffpolitisk utvalg.

For utfyllende informasjon og saksliste se www.fysio.no

Page 9: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 9

NFFs verdier i landsmøteperioden 2017-2019

Samlet

NFF skal være preget av en samlende kultur. Organisasjonen må fremstå som en organisasjon som snakker med en stemme - og må evne å samle medlemmenes engasjement i felles standpunkt. NFF skal være en organisasjon for alle fysioterapeuter.

Samfunnsengasjert

Fysioterapibehandling er viktig for store pasientgrupper, og fysioterapeuter kan i tillegg bidra på flere samfunnsområder. NFF skal derfor utvise et høyt samfunnsengasjement, og NFFs politiske standpunkter må sees i et videre perspektiv – både i forhold til samfunnets behov og samfunnsutviklingen.

Kompetent

Det enkelte medlem har selv et ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og NFF skal bidra til at dette er mulig. Det forventes at ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte også holder seg oppdatert innen sitt kompetanseområde – og NFF må legge til rette for dette.

Mot

For å være et forbund preget av mot, kreves det at NFF tør å utfordre etablerte sannheter, tar de vanskelige diskusjonene, evner å prioritere og ta vanskelige valg. NFF skal ikke la seg styre av konvensjoner, men oppfordre til nytenkning, og utfordre påstander, politikk og praksis der det er naturlig.

Respekt

Forbundets virksomhet skal være preget av respekt for hverandre, andre og andres synspunkter, også for aktører som er kritiske til NFFs virksomhet. Disse skal omtales og behandles på en respektfull måte, også i interne fora.

Hovedmål 2017-2019 Dette er overordnede mål, som vil bli konkretisert ved å utarbeide mer konkrete delmål gjennom det årlige handlingsplanarbeidet. NFF skal ha flere og mer fornøyde medlemmer i 2018 enn i 2015 Medlemskap i NFF skal være det naturlige førstevalget for fysioterapeuter og fysioterapistudenter. NFF skal ha målrettede og konkrete aktiviteter for å rekruttere og beholde medlemmer. NFFs medlemstilbud og informasjon skal være tilpasset slik at det er relevant for ulike grupper medlemmer. NFF skal være pådriver for kvalitet i fysioterapitjenesten NFF vil ha en sterk offentlig fysioterapitjeneste og motvirke ulikhet i helsetjenesten. NFF skal jobbe for utvikling og organisering av tjenesten som bidrar til god kvalitet for brukerne, herunder riktig dimensjonering. Samhandling i tjenesten og rundt den enkelte pasient må styrkes. Tjenesten skal ha god strategisk og faglig ledelse, og tjenesten må utvikles i samarbeid med tjenesteutøverne på alle nivå. NFF kan bidra til dette gjennom å ivareta fysioterapeuter i lederposisjoner. NFF skal ha et velfungerende organisasjonsapparat med kompetanse til å ivareta NFFs medlemmer og fremme NFFs politikk

Page 10: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 10

NFF skal være en organisasjon der ulike synspunkter fremmes, diskuteres og høres. NFFs organisasjonsledd skal ha kompetanse til å utøve fagpolitisk arbeid internt i NFF. NFF skal sørge for opplæring av organisasjonstillitsvalgte, arbeidsplasstillitsvalgte og kontaktpersoner, slik at disse kan ha innflytelse og medbestemmelse. NFF skal synliggjøre fysioterapiens betydning i helsetjenesten, samt fremme NFFs politikk i rette fora. Etikk i alt vi gjør God yrkesetikk bidrar til en god helsetjeneste – og NFF har et organisatorisk ansvar for å bidra til høy yrkesetisk bevissthet og praksis hos medlemmene. Yrkesetiske retningslinjer skal være kjent for alle medlemmene, og NFF skal i perioden opptre tydelig og innta klare standpunkt i saker av yrkesetisk karakter. Bidra til å utvikle fysioterapeuters kompetanse NFF skal stimulere til kontinuerlig faglig oppdatering. NFF skal ha en kursportefølje som bidrar til at medlemmenes praksis utvikles i kunnskapsbasert retning og ivaretar helsetjenestens kunnskapsbehov. NFF skal søke å innrette spesialistordningen til helsetjenestens behov, og fortsatt arbeide for en offentlig spesialistgodkjenning. NFF skal bidra til at grunnutdanning og videreutdanning gjenspeiler helsetjenestens behov for kompetanse, og har et sterkt klinisk-praktisk fundament. Videre skal NFF synliggjøre behovet for mer fysioterapiforskning. NFF skal arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant NFFs medlemmer. Alle medlemmer skal ha trygge tilsettingsforhold, medbestemmelse og gode lønns- og arbeidsforhold NFF skal i hovedsak basere lønnspolitikken på sentrale kollektive tariff- og pensjonsavtaler. NFFs medlemmer i offentlig sektor må ha et lønnsnivå som samsvarer med lønnsnivået for utdanningsgrupper i privat sektor. Medlemmene skal ha en lønn som gir uttelling for utdanning, kompetanse og ansvar. Alle medlemmer – i både privat og offentlig sektor - skal ha gode, forutsigbare og trygge pensjonsordninger. Pensjonsordningen i offentlig sektor skal være en del av tariffavtalene. Dagens pensjonsrettigheter må opprettholdes. NFF vil arbeide for at flere medlemmer oppnår heltidsstillinger og at tariffestede rettigheter for arbeidstid ivaretas. NFF er en god støttespiller for fysioterapeuter som arbeider som selvstendig næringsdrivende utenfor den offentlige helsetjenesten NFF skal være en viktig støttespiller i forhold til medlemmer som ønsker å etablere egen virksomhet. NFF skal bidra til at medlemmer har kompetanse i forhold til selvstendig næringsvirksomhet, herunder lovverk/rammeverk som regulerer privat helsetjeneste. NFF skal bidra til å synliggjøre denne gruppen. Fysioterapeuter med driftsavtale skal ha gode og forutsigbare rammer og medbestemmelse i utviklingen av tjenesten NFF skal arbeide mot ufrivillige deltidshjemler. Inntjeningsgrunnlaget må sikre at kjøpekraften opprettholdes eller følger lønnsutvikling. Spesialistkompetanse skal verdsettes. NFFs skal arbeide for at tjenesten utvikles i samarbeid med de som utøver tjenesten. NFF skal bidra til at fysioterapitjenesten organiseres og utvikles slik at den underbygger målet om god kvalitet i tjenesten. Her er link til Fred Hatlebrekkes tale til Hovedlandsmøtet: http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Landsmoetet/Hovedlandsmoetet-2016/Forbundsleders-tale-til-Hovedlandsmoetet-2016

Page 11: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 11

Fra NFFs kurskalender

Advanced course based on the Bobath concept.

Om kurset

Kurset legger til rette for at deltakerne skal fordype seg i teori, praksis og

behandling av pasienter med skader i sentralnervesystemet. Kurset skal vise

progresjonen i behandlingen.

Undervisningsspråk: Norsk. Noe av undervisningsmaterialet vil være på

engelsk.

Praktiske opplysninger

Første kursdag: 13.02.2017 Siste kursdag: 17.02.2017 Antall dager: 5 Antall timer: 40 Sted: Tromsø Kursavgift: 6 650,00 for medlemmer Kursavgift: 8 250,00 for ikke-medlemmer Påmeldingsfrist: 12.12.2016 Avmeldingsfrist: 12.12.2016

Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser

Kurset er delt i to samlinger (3+2): 3-5 april og 8-9 juni

Kurset er et grunnkurs som skal bidra til at fysioterapeuter har oppdatert

kunnskap og ferdigheter innen undersøkelse, vurdering og behandling av

voksne med nevrologiske lidelser. Det legges særlig vekt på klinisk

resonnering og praktiske verktøy.

Kurset ledes av to fysioterapeuter med mastergrad i klinisk nevrologisk

fysioterapi fra UiT og Australia og MNFF spesialister i nevrologisk fysioterapi.

Kurset består av to samlinger a 3 og 2 dager (40 timer), med en periode med

obligatorisk skriftlig oppgave i form av en kasusrapport. Oppgaven leveres

før den andre samlingen. Oppgaven vil gi 40 timers uttelling på kursbeviset.

1. samling: 3-5. april; 2. samling: 8-9. juni.

Page 12: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 12

Praktiske opplysninger

Første kursdag: 03.04.2017 Siste kursdag: 09.06.2017 Antall dager: 5 Antall timer: 40 Sted: Bergen Kursavgift: 5 500,00 for medlemmer Kursavgift: 7 250,00 for ikke-medlemmer Påmeldingsfrist: 02.01.2017 Avmeldingsfrist: 02.01.2017

Seminar: HiOA og Sunnaas sykehus samarbeider om seminaret "Neurorehabilitation-how plastic is the human brain? What promotes learning and cognitive function in rehabilitation". De har samlet noen av de beste forskerne på området på Høgskolen i Oslo og Akershus den 20-21.mars 2017, se program: http://www.hioa.no/eng/Events/Neurorehabilitation-how-plastic-is-the-human-brain Ytterligere informasjon kommer på samme sider i slutten av desember / januar.

Artikler, nettressurser og retningslinjer: Vedlagt ligger en artikkel som konkluderer med at også middelaldrende (35-60 år) relativt spreke pasienter som har degenerativ menisk (= artrose i tidlig stadium), totalt sett har bedre effekt av veiledet trening hos fysioterapeut enn kirurgi. Dette har forskningen på eldre med etablert artrose vist lenge, men denne studien viser at det også er tilfelle for relativt unge pasienter med degenerativ menisk. Hovedforfatter og andreforfatter av artikkelen er foredragsholdere på årsmøteseminaret vårt.

Kise2016_Exercise therapy versus arthroscopic partial meniscectomy in middle aged patients.pdf

Nasjonal kompetanse for revmatologisk rehabilitering (NKRR) presenterer en ny fagprosedyre: Spondyloartritt -anbefalinger for fysioterapi -kvalitetsindikatorer Fagprosedyren og kvalitetsindikatorene finnes på NKRR sine nettsider (www.nkrr.no) i klinisk Verktøykasse. Prosedyren kan også hentes på Helsebiblioteket.no. Her presenteres kortversjonene:

Page 13: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 13

Page 14: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 14

Page 15: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 15

Mastergrad: Anda Kupca er fysioterapeut og arbeider i innsatsteamet i Bergen kommune. SAMMENDRAG Formål: Formålet med studien er å få økt forståelse for hva som ligger til grunn for fysiske aktivitetsvaner ett til to år etter hjerneslag hos yrkesaktive og unge pensjonister med selvstendig gangfunksjon. Metode: Forskningsdesignet er kvalitativt, og forankret i hermeneutikk. Elleve individuelle intervjuer ble gjennomført med åtte menn og tre kvinner, ett til to år etter hjerneslag. Forskningsmaterialet ble analysert ved bruk av Malteruds Systematiske tekstkondensering. Resultat: Informantenes erfaringer ble sammenfattet under en overbyggende overskrift: «Jeg er den samme, men på en annen måte» og et hovedtema: Svekkende eller forsterkende aspekter for mestring av fysisk aktivitet og praktisk gjennomføring av målrettet trening med påfølgende seks undertema som gjenspeiler variasjoner og fellestrekk i hovedtemaet. Erfaringene informantene har delt tyder på lavere mestring og deltagelse i fysiske aktiviteter etter hjerneslaget. Dette til tross for lette motoriske utfall og selvstendig gangfunksjon. Økt trøttbarhet, kognitive vansker og nedsatt fysisk form ble identifisert som hemmende. De fleste gav uttrykk for at fysisk aktivitet hadde fått økt betydning for dem etter gjennomgått hjerneslag og de ønsket å øke deres deltagelse i fremtidige fysiske aktiviteter. Men noen beskrev at de ikke var tilstrekkelig trygge til å gjennomføre dette, til tross for oppfølgingen de hadde hatt. De som hadde mest erfaring med fysisk aktivitet før hjerneslag, virket å være mer aktive også i ettertid. Det var imidlertid variasjon i informantenes motivasjon og muligheter for å komme tilbake til tidligere aktivitetsnivå eller eventuelt å bli mer fysisk aktive enn før. Utilstrekkelig oppfølging, savn etter sosialt støtte og de tidligere fysiske aktivitetsvaner virket til å ha en rolle i dette. Treningstilbud i grupper med likesinnede som er individuelt tilpasset personer etter hjerneslag utpekes som et manglende supplement til dagens oppfølgingstilbud. Konklusjon: Informantene beskrev redusert mestring og lavere deltakelse i fysiske aktiviteter ett til to år etter hjerneslaget. Deres beskrivelser gav innsikt i hvordan ulike kognitive og emosjonelle vansker, samt generelt nedsatt fysisk form preger deres deltagelse i fysiske aktiviteter. Å ha fokus på de «usynlige» vansker og på utholdenhetstrening i rehabilitering kan være med å hindre utvikling av en sedat livsstil. Søkeord: fysisk aktivitet, hjerneslag, mestring, helseatferd, livsstil, tekstkondensering.

Page 16: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 16

Vi gratulerer! Fia H. Øregaard har fått innvilget kr 3000 i stipend til Advanced

Bobath kurs. Stipendrapport vil bli presentert i neste utgave av NORnytt.

Stipendrapport: Kurset Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser

Kurssted: Bodø 6-8 april og 9-10 juni

Mål for kurset var å gi:

* Oppdatert kunnskap om motorisk kontroll, plastisitet og læring

* Økt kunnskap om og praktisk ferdighet i funksjonsundersøkelse og valg av

standardiserte tester

* Oppdatert kunnskap om og ferdigheter i behandling av funksjonsforstyrrelser på

bakgrunn av skade og sykdom i sentralnervesystemet

Jeg mener at målene er innfridd og at jeg har fått den kunnskapen jeg var ment å få i dette kurset. Jeg synes det var dyktige kursholdere, som presenterte både god bredde og tilfredsstillende dybde i stoffet. Jeg mener at jeg har fått bedre teoretisk bakgrunn for mine praktiske ferdigheter og omvendt. Jeg likte godt vekslingen mellom teori og praksis og synes de har klart å balansere dette godt. Kurset innebar også levering av en skriftlig oppgave i mellomperioden. Dette ga meg mulighet til å fordype meg litt mer i teorien og på en god måte relatere teori til en praktisk og kjent case. Jeg syntes det var utfordrende å ta seg tid til å skrive oppgave i en travel arbeidshverdag, men en nyttig erfaring. I etterkant av kurset synes jeg at jeg har hatt godt faglig utbytte og at det jeg har lært har vært overførbart til min kliniske arbeidshverdag Hilsen Beate Tråsdahl

Page 17: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 17

Informasjon om spesialistordningen NFFs spesialistordning er forbundsintern og det er bare medlemmer i NFF som kan være spesialister, MNFF. Fra 1.1.16 gjelder kun mastergrad i kombinasjon med veiledet praksis, dokumentasjon på oppnådde kompetansemål og veiledningskurs for å bli spesialist, MNFF. Det er viktig at alle som skal fornye spesialiteten sin gjør dette i riktig tid og at alle vilkår oppfylles. Dersom alle vilkår ikke oppfylles, mister en spesialistgodkjenningen sin. For å få ny godkjenning må en etter 1.1.6 ha mastergradsutdanning og oppfylle beskrevne kompetansemål. Her er det ingen unntak. Alle spesialister er godkjent for syv år enten fra 1.juli eller fra 1.januar. Frist for å søke fornyet godkjenning er to måneder før godkjenningen utløper, altså hhv 01.mai eller 01.november. Ved fornyet godkjenning er det nå nye regler- alle skal dokumentere 200 fagtimer, bestående av tre ulike læringsaktiviteter. En obligatorisk læringsaktivitet er deltagelse i en kollegaveiledningsgruppe. Eksempler på læringsaktiviteter er blant annet deltagelse på kurs, kongresser, seminarer, konferanser, deltatt i eller ledet prosjekter, artikkelskriving til ulike tidsskrifter (fagfellevurdert)g, studier (studiepoenggivende), hospitering, faglig veiledning, deltatt i kollegaveiledningsgruppe(eneste obligatoriske læringsaktiviteten), vært foreleser og selv holdt kurs, plattform- eller posterpresentasjon osv.» Videre skal to årsverk praksis innen spesialistområdet dokumenteres. Praksis må være mer minimum 50 % innen spesialistområdet for å telle. Dersom du vil fornye spesialiteten din etter gammelt regelverk, altså 100 fagtimer og 80 praksisorientert kollegasamarbeid, samt deltagelse i minst en kollegaveiledningsgruppe, så kan du det dersom du ble godkjent/ fornyet godkjenningen din i perioden fra 1.1.11 – 1.1.16. Samme krav til praksis gjelder her. Vi anbefaler å fornye etter ny ordning- det er faktisk enklere og oppfylle disse nye villkårne for de fleste erfarer vi». Ellers er vi nå ved innspurten av å forberede saksnotat til Forbundsstyremøte 29.02.16 – her vil de siste spesialistene i overgangsordningen godkjennes. Det har vært en utrolig stor pågang- langt utover hva vi med kvalifiserte vurderinger forutså. Alle kontaktpersonene skal ha ros og takk for solid innsats i dette arbeidet, men kontaktpersonene særlig innen barn – og ungdomsfysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og idrettsfysioterapi skal ha honnør for innsatsen de har lagt for dagen for å komme i mål her- disse tre fagområdene har skilt seg ut i fht antall søknader. Vi i fagseksjonen er glade for at overgangsordningen nå er over(skal bare få sluttbehandlet ankesakene som har kommet og vi vet kommer) før vi starter opp med arbeidet med ny ordning. Her vil vi helt sikkert være avhengig av dere i fht faglige innspill osv. Det kommer vi tilbake til. Med vennlig hilsen

Page 18: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 18

Bente Øfjord seniorrådgiver

Page 19: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 19

Retningslinjer for tildeling av stipend

NFFs Faggruppe NOR deler ut stipend på inntil kr. 5.000,- til medlemmer av faggruppen som ønsker faglig utvikling innen fagområdene nevrologi, ortopedi og revmatologi. Søknadene blir behandlet av faggruppens styre to ganger i året, med søknadsfrist 15. april og 15. oktober. Det avsettes inntil kr. 30 000,- pr. år hvorav inntil 15 000,- fordeles i april avhengig av Faggruppens økonomiske situasjon. Søknaden kan gjelde •fagutviklingsprosjekter •kurs •seminarer •hospitering, reiser og lignende. Søknad sendes fortrinnsvis i forkant og kan ikke sendes inn senere enn et halvt år etter gjennomføring av kurset/formålet. Fagutviklingsprosjekter blir prioritert. Søkere som nylig er tildelt stipend kan ikke regne med å bli prioritert. Ved flere søknader til samme kurs/formål, vil søkerens arbeid innen faggruppen være avgjørende. Dette inkluderer arbeid i styret, kursutvalget, oppdrag for faggruppen eller NFF etter forespørsel fra faggruppen samt ledere av kurs innen faggruppens områder. Begrunnelse for tildeling av stipend til styremedlemmer, forelegges faggruppens representant i Fag- og spesialistrådet. Styret kan særstille noen formål foran andre ut i fra faglige kriterier og grad av relevans til faggruppens fagområder. Stipendmidlene behøver ikke fordeles likt mellom de tre fagområdene. Søkerens totale utgifter legges til grunn ved vurdering av stipendets størrelse. Det forutsettes at det hvis mulig søkes Fondet om dekning av reise- og oppholdsutgifter. Mastergradsstudenter vil i utgangspunktet ikke få innvilget mer enn kr 1.000,- i støtte til studiet. Oversikt over tildelte stipend skal følge med styrets årsberetning. Rapport Den som tildeles stipend forplikter seg til å sende en kort sammenfatning/rapport (min. 1 side) av kursets/formålets innhold, utbytte med mer. Rapporten må leveres elektronisk. Stipendet blir ikke utbetalt før styret har mottatt rapporten. Styret forbeholder seg retten til å trykke rapporten i faggruppens medlemsblad. Søknad Stipend søkes på eget skjema lastes ned fra nettsiden. Søknaden sendes til [email protected]. Dersom kurset/formålet ikke gjennomføres, må dette meddeles styret så snart som mulig. Før utbetaling av stipendet kan skje, må stipendmottakeren helst levere originalkvitteringer. Dersom stipendet kun dekker deler av utgiftene, vil

Page 20: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 20

faggruppens dekning bli påført kvitteringene. Krav om utbetaling skal i utgangspunktet skje innen 31.12 i tildelingsåret. Meld fra dersom dette ikke er mulig.

Page 21: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 21

Medlemskap - Vilkår for medlemskap

For å kunne bli medlem i faggruppen, må man være medlem i NFF. Medlemmer i NFF kan være medlem i flere faggrupper samtidig. Innmelding og utmelding skal skje skriftlig ved melding til: Medlemsservice NFF sentralt [email protected] Reglene i NFFs lover punkt 10 om når innmelding og utmelding får virkning, gjelder tilsvarende så langt de passer.

Medlemskontigent: kr 450, - Studenter/ turnus: 250,- Pensjonister: 250,-

Informasjon fra styret

Faggruppen på sosialemedier

Lik oss på Facebook!

Følg oss på Twitter!

(i den elektroniske utgaven kan du trykke på direkte på ikonene)

Page 22: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 22

Styremedlemmer

Leder Bodil Singstad St. Olavs hospital [email protected]

Nestleder og kasserer Birgit Gran Tlf: 95808531/55561216 Bergen kommune [email protected]

Nevrologikontakt Joanna Hauken Bergen kommune [email protected]

Ortopedikontakt og webansvarlig Monika Engdal St. Olavs hospital [email protected]

Revmatologikontakt og sekretær Kari Bjørnstad St Olavs hospital kari.bjø[email protected]

Redaktør for nyhetsbrevet Ingjerd Opheim Bergen Kommune [email protected]

Page 23: Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi ......Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi Nyhetsbrev 1-2016 2 ”Cambodian dancer” av Rodin Leder har ordet! På nytt

Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Reumatologi

Nyhetsbrev 1-2016 23