Click here to load reader

Fanuc Fanuc Fanuc Fanuc

  • View
    6.462

  • Download
    27

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nothing

Text of Fanuc Fanuc Fanuc Fanuc

FANUC Series 16i-TBFANUC Series 18i-TBFANUC Series 160i-TBFANUC Series 180i-TBOPERATR KILAVUZUB---63524TR/01g- 1GVENLK NLEMLERBu blmde, CNC birimlerinin kullanmna ilikin gvenlik nlemleri aklanmtr. Bir CNC birimiyledonatlm makinelerin gvenli bir ekilde almalarn salamak iin bu nlemlerin kullanclartarafndan alnmas gereklidir (bu blmdeki tm aklamalarda bu yaplandrma varsaylmtr). Baznlemlerin yalnzca belirli fonksiyonlara ilikin olduunu ve bu nedenle belirli CNCbirimleri iin geerliolmayabileceklerini aklda tutun.Kullanclarn, makine reticisi tarafndan salanan ilgili klavuzda akland ekilde, makineye ilikingvenlik nlemlerine de uymalar gerekir. Makineyi altrmaya veya makinenin almasn kontroletmek iin bir program yaratmaya kalkmadan nce, operatrn bu klavuzun ve makine reticisitarafndan salanan ilgili klavuzun iindekileri tam olarak renmesi gerekir.indekiler1. UYARI, DKKAT VE NOT TANIMLARI g---2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. GENEL UYARILAR VE DKKAT UYARILARI g---3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. PROGRAMLAMAYA LKN UYARILAR VE DKKAT UYARILARI g---5 . . . . . . . . . . . . . .4. KULLANIMA LKN UYARILAR VE DKKAT UYARILARI g---7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. GNLK BAKIMA LKN UYARILAR g---9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GVENLK NLEMLERB--- 63524TR/01g- 21UYARI, DKKAT VE NOT TANIMLARIBu klavuz, kullancy koruma ve makinenin zarar grmesini nleme amal gvenliknlemleri ierir. nlemler, gvenlikle ilikilerine gre Uyar ve Dikkat Uyars olaraksnflandrlmtr. Ayrca, tamamlayc bilgiler Not olarak aklanmtr. Makineyikullanmaya balamadan nce Uyar, Dikkat Uyars ve Notlar tmyle okuyun.UYARIOnaylanan prosedruygulanmazsa kullancnn yaralanmasveya hem kullancnnyaralanma hem de donanmn zarar grme tehlikesi olduunda geerlidir.DKKATOnaylanan prosedr uygulanmazsa, donanmn zarar grme tehlikesi olduunda geerlidir.NOTNotlar, Uyar ve Dikkat Uyarlar dnda kalantamamlayc bilgileri belirtmek iinkullanlr.`Bu klavuzu dikkatlice okuyun ve gvenli bir yerde saklayn.B--- 63524TR/01GVENLK NLEMLERg- 32GENEL UYARILAR VE DKKAT UYARILARIUYARI1.Makinenin almasn kontrol etmeden nce, hibir zaman makineyi bir i paraszerinde kullanmaya kalkmayn. Bir retim almas balatmadan nce, rnein teksatr, ilerlemenin yzdesel ayarn veya makine kilidi fonksiyonunu kullanma yoluyla birdeneme almas yaparak veya makineyi bir takm veya i paras takl olmadanaltrarak, makinenin doru ekilde altndan emin olun. Makinenin doru ekildealtnn dorulanmamas, makinenin beklenmedik ekilde davranmasylasonulanarak iparasna ve/veya makineye zararverebilirya da kullancnnyaralanmasna neden olabilir.2.Makineyi altrmadan nce, girilen verileri tmyle kontrol edin.Makinenin hatal ekilde belirtilen verilerle altrlmas, makinenin beklenmedikekilde davranmasyla sonulanarak i parasna ve/veya makineye zarar verebilir veyakullancnn yaralanmasna neden olabilir.3.Belirtilen ilerleme hznn amalananilemiinuygun olduundanemin olun. Genellikle,her makine iin izin verilen maksimum bir ilerleme hz vardr. Uygun ilerleme hz,amalanan ileme gre deiir. zin verilen maksimum ilerleme hzn belirlemek iin,makineyle birlikte salanan klavuza bakn. Doru hzdan farkl bir hzda altrlmas,makinenin beklenmedik ekilde davranmasna ve i parasnn ve/veya makinenin zarargrmesine veya kullancnn yaralanmasna neden olabilir.4.Bir takmyarap kompanzasyon fonksiyonunu kullanrken, kompanzasyonun ynn vemiktarn tam olarak kontrol edin.Makinenin hatal ekilde belirtilen verilerle altrlmas, makinenin beklenmedikekilde davranmasyla sonulanarak i parasna ve/veya makineye zarar verebilir veyakullancnn yaralanmasna neden olabilir.5.CNC ve PMC parametrelerifabrikada ayarlanr.Genellikle bu parametrelerideitirmek gerekmez. Bununla birlikte, bir parametreyi deitirmekten baka biralternatif yoksa, deiiklik yapmadan nce parametrenin fonksiyonunu tam olarakanladnzdan emin olun.Bir parametrenin doru ekilde ayarlanmamas,makinenin beklenmedik ekildedavranmasyla sonulanarak i parasna ve/veya makineye zarar verebilir ya dakullancnn yaralanmasna neden olabilir.6.Makineyi altrdktan hemen sonra, konum ekran veya alarm ekran CNC birimindegrnmeden MDI panosu zerindeki tulardan hibirine dokunmayn.MDI panosu zerindeki tulardan bazlar bakma veya dier zel ilemlere tahsisedilmitir. Bu tulardan herhangi birine baslmas, CNC birimini normalden farkl birduruma getirebilir. Makinenin bu durumda balatlmas, beklenmedik ekildedavranmasna neden olabilir.7.CNC birimiyle birlikte salanan operatr klavuzu ve programlama klavuzu, istee balfonksiyonlar dahil, makinenin fonksiyonlarnn genel bir aklamasn salar. stee balfonksiyonlarn bir makine modelinden dierine farkllk gstereceini unutmayn. Bunedenle, klavuzlarda aklanan baz fonksiyonlar gerekte belirli bir model iinkullanlabilir olmayabilir. pheniz varsa, makinenin teknik zelliklerini kontrol edin.GVENLK NLEMLERB--- 63524TR/01g- 4UYARI8.Baz fonksiyonlar, makine reticisinin istei zerine gerekletirilmi olabilir. O trfonksiyonlar kullanrken, kullanmlarna ilikin ayrntlar ve ilgili dikkat uyarlar iin,makine reticisi tarafndan salanan klavuza bakn.NOTProgramlar, parametreler ve makro deikenleri, CNCbirimindeki kalc bellekte depolanr.Genellikle, makine kapatlsa bile, bunlar korunurlar. Fakat, bu tr veriler yanllklasilinebilir veya hata kurtarmann bir paras olarak kalc bellekteki tm verilerin silinmesigerei ortaya kabilir.Yukardakilerin olmasna kar nlem olarak ve silinen verilerin hzl bir ekilde geriyklenmesini salamak iin nemli tm verileri yedekleyin ve yedekleme kopyasn gvenlibir yerde saklayn.B--- 63524TR/01GVENLK NLEMLERg- 53PROGRAMLAMAYA LKN UYARILAR VE DKKATUYARILARIBu blm, programlamayla ilikili nemli gvenlik nlemlerini kapsar. Programlamayapmaya balamadan nce, ierikleri hakknda bilgi sahibi olmak iin, salanan operatrklavuzunu ve programlama klavuzunu dikkatlice okuyun.UYARI1.Koordinat sistemi ayarBir koordinat sistemi hatal ekilde oluturulursa, programn tersi geerli olan bir tamakomutu vermesinin sonucu olarak makine beklenmedik ekilde davranabilir.Bu tr beklenmedik bir ilem takma, makineye, i parasna zarar verebilir veyakullancnn yaralanmasna neden olabilir.2.Dorusal olmayan enterpolasyona gre konumlandrmaDorusal olmayan enterpolasyona gre konumlandrma (balang ve biti noktalararasnda dorusal olmayan harekete gre konumlandrma) yaparken, programlamaygerekletirmeden nce takm yolunun dikkatlice dorulanmas gerekir.Konumlandrma hzl eninhareketi ierir. Takmi parasyla arprsa, budurumtakma,makinenin kendisine, i parasna zarar verebilir veya kullancnn yaralanmasna nedenolabilir.3.Dnme ekseni gerektiren fonksiyonKutupsal koordinat enterpolasyonu veya normal ynlendirmeli (dik) kontrolprogramlarken, dndrme ekseninin hzna dikkat edin. parasnn salam bir ekildetutturulmu olmamas durumunda, hatal programlama, dndrme ekseninin hznn,merkezka kuvvetinin torna aynas balama tertibatnn i paras zerindeki aynaykaybetmesine neden olacak ekilde ar ykselmesine neden olabilir.Bu tr kazalar kesici takma, makineye, i parasna zarar verebilir veya kullancnnyaralanmasna neden olabilir.4.n/metrik dntrmen ve metrik giriler arasnda gei yaplmas, i paras kkeni ofseti, parametre vegeerli konumgibi veri l birimlerini dntrmez. Bunedenle, makineyi altrmadannce, hangi l birimlerinin kullanlmakta olduunu belirleyin. Geersiz veri belirtilerekbir ilem yaplmaya alldnda, bu durum takma, makinenin kendisine veya iparasna zarar verebilir veya kullancnn yaralanmasna neden olabilir.5.Sabit kesme hz kontrolSabit kesme hz kontrolne maruz bir eksen i paras koordinat sisteminin orijinineyaklatnda, i mili hz ar ykselebilir. Bu nedenle, izin verilen maksimumhz iin birdeer belirtmek gereklidir. zin verilen maksimum hzn hatal belirtilmesi takma,makinenin kendisine veya i parasna zarar verebilir veya kullancnn yaralanmasnaneden olabilir.GVENLK NLEMLERB--- 63524TR/01g- 6UYARI6.Strok kontrolMakineyialtrdktan sonra,gerektiiekilde manelolarak referansa gitmeyigerekletirin. Manel olarak referansa gitmeyi gerekletirilmeden strok kontrolyaplamaz. Strok kontrol devre d brakldnda, bir strok snr alsa bile alarmverilmeyeceini ve bu nedenle takmn, makinenin veya i parasnn zarar grebileceiniveya kullancnn yaralanabileceini unutmayn.7.Takm deitirme noktas akma kontrolOtomatik ilem srasnda belirtilen takm verilerine dayal olarak bir takm deitirmenoktas akma kontrol yaplr. Takm zellii kullanlmakta olan takmla elemezse,akma kontrol doru ekilde yaplamaz ve takm veya makine zarar grebilir veyakullanc yaralanabilir.Gc atktan veya manel olarak bir takmdeitirme noktas setiktensonra, her zamanotomatik ilem balatnz ve kullanlacak takm numarasn belirtin.8.Mutlak/eklemeli modMutlak deerlerle yaratlan bir program eklemeli modda altrlrsa veya bunun tersiolursa, makine beklenmedik ekilde davranabilir.9.Planya seimiDairesel enterpolasyon, sarmal enterpolasyon veya hazr evrim iin hatal bir planyabelirtilirse, makine beklenmedik ekilde davranabilir. Ayrntlar iin ilgili fonksiyonlarnaklamalarna bakn.10. Tork snr atlamasBir tork snr atlamas yapmadan nce, tork snrn uygulayn. Tork snr gerektenuygulanmadan bir tork snr atlamas belirtilirse, bir atlama yaplmadan bir ilerlemekomutu yrtlr.11. Programlanabilir ikiz grntProgramlanabilir bir ikiz grnt etkinletirildiinde, programlanm ilemlerin nemlilde farkl olacan aklda tutun.12. Kompanzasyon fonksiyonuKompanzasyon fonksiyonu modunda makine koordinat sistemine dayal bir komut veyabir referans noktasna geri dn komutu altrlrsa, kompanzasyon geici olarak iptaledilir ve bu da makinenin beklenmedik ekilde davranmasyla sonulanr.Bu nedenle, yukardaki komutlardan herhangi birini altrmadan nce kompanzasyonfonksiyonu modunu her zaman iptal edin.B--- 63524TR/01GVENLK NLEMLERg- 74KULLANIMA LKN UYARILAR VE DKKAT UYARILARIBu blmde, makinelerin kullanmna ilikin gvenlik nlemleri aklanmtr. Makinenizialtrmadan nce, ierikleri hakknda bilgi sahibi olmak iin, salanan operatr klavuzunuve programlama klavuzunu dikkatlice okuyun.UYARI1.Manel ilemMakineyi manel olarak altrrken, takmn ve i parasnn geerli konum

Search related