of 56 /56
1

FASÁDNE MARKÍZY...Fasádne markízy NOVOLINE, MARKIZOLETE a OPENLINE sú podľa DIN EN 13561 zaŜ爀氀攀渀攀渀 搀漀 琀爀椀攀搀礀 漀搀漀氀渀漀猀琀椀 瘀漁屲i

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FASÁDNE MARKÍZY...Fasádne markízy NOVOLINE, MARKIZOLETE a OPENLINE sú podľa DIN EN 13561...

 • 1

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFASÁDNE MARKÍZY

 • 230 V

  230 V

  230 V

  230 V

  230 V

  2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPREHĽAD FASÁDNYCH MARKÍZ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNOVOLINE OKRUHLÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNOVOLINE HRANATÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomMARKÍZOLETA OKRUHLÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomMARKÍZOLETA HRANATÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOPENLINE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor RTS kľuka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor RTS kľuka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor RTS kľuka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor RTS kľuka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor RTS kľuka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOVLÁDANIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFasádna markíza s

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomkruhovým boxom a

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvodiacími profilmi

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFasádna markíza s

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomhranatým boxom a

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvodiacími profilmi

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFasádna markíza s

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomkruhovým boxom,

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvodiacími profilmi a

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojoms markízoletkou

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFasádna markíza s

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomhranatým boxom,

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvodiacími profilmi a

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojoms markízoletkou

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFasádna markíza

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojombez boxu,

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvoľne visiaca

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFASÁDNA MARKÍZA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTYP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. ŠÍRKA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. VÝŠKA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom4000 mm 3500 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom3000 mm 3500 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom4000 mm 3500 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom4000 mm 3500 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom3000 mm 3500 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomresp.oceľové lanko

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomresp.oceľové lanko

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomresp.oceľové lanko

 • 3

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCE - KONFORMITA A NORMA DIN EN 13561

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNorma DIN EN 13561 definuje minimálny štandart,ktorý musia markízy splniť.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVýrobky ktoré požiadavky tejto normy spĺňajú,platia ako CE konformita.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVýrobky ktoré nespĺňajú CE konformitu nesmú sa od 01.03.2006 dávať do predaja.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPodstatným obsahom normy sú rozdelenie markíz podľa triedy odolnosti voči vetru

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojoma definícia o nevhodnosti upevňovacích elementov na podklad.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomDodatočne sú účinnosti sily na montážne skrutky zadokumentované.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTRIEDA ODOLNOSTI VOČI VETRU

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTrieda odolnosti voči vetru

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSila vetra

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRýclosť vetra

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomtrieda 0

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomtrieda 1

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomtrieda 2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomtrieda 3

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomnedefinované; produkt neskúšaný alebo nevhodný

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom (podľa Beaufortovej stupnice)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom5

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom6

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom4

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom (podľa Beaufortovej stupnice)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom (podľa Beaufortovej stupnice)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPodľa kvality výrobku boli markízy, podľa normy DIN EN 13561 bod 4.3. do triedy odolnosti voči vetru zadelené. Čím vyššia trieda,

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomtým vyššia hodnota výrobku.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom20 - 27 km/h

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom28 - 37 km/h

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom38 - 48 km/h

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomODSTUPŇOVANIE MARKÍZ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFasádne markízy NOVOLINE, MARKIZOLETE a OPENLINE sú podľa DIN EN 13561 začlenené do triedy 2 odolnosti voči vetru.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFasádne markízy sa môžu použiť iba do deklarovanej triedy odolnosti voči vetru.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPreradenie do nižšej triedy odolnosti voči vetru kvôli zlým montážnym podmienkam je dovolené len v hraničných

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomprípadoch a so súhlasom konečného použivateľa.

 • 4

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNOVOLINE OKRUHLÁ - POPIS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVertikálna markíza NOVOLINE OKRUHLÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVysokokvalitný a všestranný tieniaci systém pre okná a presklenené fasády. Variabilné možnosti montáže (priamo na okenný rám alebo

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomdištančne) v kombináciis okruhlým boxom a vodiacími profilmi dodávajú tomuto úspešnému produktu jedinečný vzhľad.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFARBY KONŠTRUKCIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomHRANIČNÉ MIERY

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPOHON

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCLONIACA LÁTKA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomŠtandartdná farba: biela RAL 9010

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomV špeciálnom vybavení je možné dodať fasádnu markízu NOVOLINE OKRUHLÁ vo všetkých RAL farbách.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCloniaca látka SOLTIS 92 a AKRYL v rôznych dizajnoch.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommin. šírka zariadenia 500 mm 590 mm 740 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. šírka zariadenia 4000 mm 4000 mm 4000 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommin. výška zariadenia 700 mm 700 mm 700 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. výška zariadenia 3500 mm 3500 mm 3500 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. plocha zariadenia 9 m 9 m 9 m

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomkľuka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor-štandard

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomStrana ovládania / strana motora: vľavo alebo vpravo

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOvládanie s kľukou: štandardná dĺžka kľuky - 1600 mm (špeciálne dĺžky - 1200, 1400, 1800, 2000 a 2400 mm)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomKONŠTRUKCIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomBox: 1,5 mm hrubý hliníkový profil, 2-dielný okruhlý box 120 mm.

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomBočné časti: z hliníkových odliatkov, s čapom na nasunutie do vodiacého profilu.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomBočné vedenie: a.) vodiace profily 40 mm, s drážkami pre kolieska a upevňovací materiál.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomb.) antikorové lanko 3 mm.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSpodný profil: hliníkový profil 35 mm, plný pozinkovaný oceľový profil vybavený vodiacim ložiskovým vedením.

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

 • 5

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNOVOLINE HRANATÁ - POPIS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVertikálna markíza NOVOLINE HRANATÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFARBY KONŠTRUKCIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomHRANIČNÉ MIERY

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPOHON

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCLONIACA LÁTKA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomŠtandartdná farba: biela RAL 9010

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomV špeciálnom vybavení je možné dodať fasádnu markízu NOVOLINE HRANATÁ vo všetkých RAL farbách.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCloniaca látka SOLTIS 92 a AKRYL v rôznych dizajnoch.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommin. šírka zariadenia 500 mm 590 mm 740 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. šírka zariadenia 4000 mm 4000 mm 4000 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommin. výška zariadenia 700 mm 700 mm 700 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. výška zariadenia 3500 mm 3500 mm 3500 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. plocha zariadenia 9 m 9 m 9 m

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomkľuka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor-štandard

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomStrana ovládania / strana motora: vľavo alebo vpravo

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOvládanie s kľukou: štandardná dĺžka kľuky - 1600 mm (špeciálne dĺžky - 1200, 1400, 1800, 2000 a 2400 mm)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomKONŠTRUKCIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomBox: 0,8 mm hrubý hranatý hliníkový plech, veľkosť boxu je 103 x 103 mm, alebo 126 x 126 mm.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomBočné časti: z hliníkových odliatkov, s čapom na nasunutie do vodiacého profilu.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomBočné vedenie: a.) hliníkové vodiace profily, majú špeciálny tvar 28 x58 mm, sdrážkami pre kolieska a kotviaci materiál.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomb.) antikorové lanko 3 mm.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPredstavuje jednoduchý systém zatienenia okien. Štandardné zatienenie je zostavené tak, aby sa dalo namontovať priamo na okno.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomŤažisko využitia leží v obchodnej oblasti.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSpodný profil: hliníkový profil 35 mm, plný pozinkovaný oceľový profil vybavený vodiacim ložiskovým vedením.

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

 • 6

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNOVOLINE OKRUHLÁ, NOVOLINE HRANATÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVEĽKOSŤ ZARIADENIA A NÁVOD NA MERANIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNOVOLINE OKRUHLÁ S VODIACÍMI PROFILMI

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNOVOLINE HRANATÁ S VODIACÍMI PROFILMI

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomŠírka zariadenia = Ľavá vonkajšia hrana bočnej časti (bočný kryt) až k pravej vonkajšej hrane bočnej časti (bočný kryt).

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVýška zariadenia = Horná hrana boxu až k spodnej hrane vodiacého profilu.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomšírka zariadenia

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomosová miera = šírka zariadenia - 46 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomšírka zariadenia

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommm odstup cloniacej látky

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommm odstup cloniacej látky

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommin. 105

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvýška zariadenia

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvýška zariadenia

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomosová miera = šírka zariadenia - 28 mm

 • 7

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNOVOLINE OKRUHLÁ, NOVOLINE HRANATÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVEĽKOSŤ ZARIADENIA A NÁVOD NA MERANIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNOVOLINE OKRUHLÁ S VODIACÍMI OCEĽOVÝMI LANKAMI

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNOVOLINE HRANATÁ S VODIACÍMI OCEĽOVÝMI LANKAMI

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomŠírka zariadenia = Ľavá vonkajšia hrana bočnej časti (bočný kryt) až k pravej vonkajšej hrane bočnej časti (bočný kryt).

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVýška zariadenia = Horná hrana boxu až k spodnej hrane napínacieho lanka.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomšírka zariadenia

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommm odstup cloniacej látky

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvýška zariadenia

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvýška zariadenia

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommm odstup cloniacej látky

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomosová miera = šírka zariadenia - 27 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomšírka zariadenia

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomosová miera = šírka zariadenia - 25 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom72

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom72

 • 72

  8

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNOVOLINE OKRUHLÁ, NOVOLINE HRANATÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompodporná rúra cloniacej

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomlátky od 2300 mm výšky

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomzariadenia (vedená vo

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvetrové stuženie -

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvodiacom profile).

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNOVOLINE OKRUHLÁ - PODPORNÉ VETROVÉ STUŽENIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNOVOLINE HRANATÁ - PODPORNÉ VETROVÉ STUŽENIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomDIŠTAČNÁ KONZOLA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVODIACÍ PROFIL NOVOLINE - OKRUHLÁ - HRANATÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom- pre vodiace profily - pre mono oceľové lanká - pre duo oceľové lanká (viac zariadení)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom- mono vodiací profil - duo vodiací profil (viac zariadení) - mono vodiací profil - duo vodiací profil (viac zariadení)

 • 9

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNOVOLINE OKRUHLÁ, NOVOLINE HRANATÁ - MONTÁŽ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomKONZOLA NA STENU

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomKONZOLA NA STROP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomUHOLNÍK DO OSTENIA - NOVOLINE OKRUHLÁ - NOVOLINE HRANATÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomUHOLNÍK NA RÁM OKNA PRE NOVOLINE OKRUHLÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

 • 10

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomMARKÍZOLETA OKRUHLÁ - POPIS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVertikálna markíza MARKÍZOLETA OKRUHLÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomMARKÍZOLETA OKRUHLÁ na okná a presklenné fasády nadväzuje na NOVOLINE OKRUHLÁ. Dodatočné využitie majú vyklápacie ra-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommená, ktoré sprostredkúvajú južanský nádych. Variabilita montážnych spôsobov (priamo a dištančne) v kombinácii s okruhlym boxom a

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvodiacími profilmi tvoria vysokokvalitný základ.

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFARBY KONŠTRUKCIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomHRANIČNÉ MIERY

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPOHON

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCLONIACA LÁTKA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomŠtandartdná farba: biela RAL 9010

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomV špeciálnom vybavení je možné dodať fasádnu markízu MARKIZOLETA OKRUHLÁ vo všetkých RAL farbách.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCloniaca látka SOLTIS 92 a AKRYL v rôznych dizajnoch.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommin. šírka zariadenia 500 mm 590 mm 740 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. šírka zariadenia 3000 mm 3000 mm 3000 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommin. výška zariadenia 1400 mm 1400 mm 1400 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. výška zariadenia 3500 mm 3500 mm 3500 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. plocha zariadenia 7,5 m 7,5 m 7,5 m

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomkľuka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor-štandard

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomStrana ovládania / strana motora: vľavo alebo vpravo

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOvládanie s kľukou: štandardná dĺžka kľuky - 1600 mm (špeciálne dĺžky - 1200, 1400, 1800, 2000 a 2400 mm)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomKONŠTRUKCIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomBox: 1,5 mm hrubý hliníkový profil, 2-dielný okruhlý box 120 mm.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomBočné časti: z hliníkových odliatkov, s čapom na nasunutie do vodiacého profilu.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomBočné vedenie: a.) vodiace profily 40 mm, s drážkami pre kolieska a upevňovací materiál.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom b.) antikorové lanko 3 mm.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSpodný profil: hliníkový profil 35 mm, plný pozinkovaný oceľový profil vybavený vodiacim ložiskovým vedením.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVyklápacie ramená: z hliníkového L-profilu 33 x 29 x 4 mm a plochého hliníkového profilu 25 x 6 mm.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

 • 11

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomMARKÍZOLETA HRANATÁ - POPIS

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVertikálna markíza MARKÍZOLETA HRANATÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFARBY KONŠTRUKCIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomHRANIČNÉ MIERY

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPOHON

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCLONIACA LÁTKA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomŠtandartdná farba: biela RAL 9010

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomV špeciálnom vybavení je možné dodať fasádnu markízu MARKÍZOLETA HRANATÁ vo všetkých RAL farbách.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCloniaca látka SOLTIS 92 a AKRYL v rôznych dizajnoch.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomStrana ovládania / strana motora: vľavo alebo vpravo

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOvládanie s kľukou: štandardná dĺžka kľuky - 1600 mm (špeciálne dĺžky - 1200, 1400, 1800, 2000 a 2400 mm)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomKONŠTRUKCIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomBox: 0,8 mm hrubý hranatý hliníkový plech, veľkosť boxu je 103 x 103 mm, alebo 126 x 126 mm.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomBočné časti: z hliníkových odliatkov, s čapom na nasunutie do vodiacého profilu.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomBočné vedenie: a.) hliníkové vodiace profily, majú špeciálny tvar 28 x58 mm, sdrážkami pre kolieska a kotviaci materiál.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom b.) antikorové lanko 3 mm.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomJe to jednoduchý systém pre zatienenie okien. Štandardné zatienenie je zostavené tak, aby sa dalo namontovať priamo na okno. Doda-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomtočné využitie majú vyklápacie ramená, ktoré markíze dodávajú južanský nádych. Ťažisko využitia leží v obchodnej oblasti.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSpodný profil: hliníkový profil 35 mm, plný pozinkovaný oceľový profil vybavený vodiacim ložiskovým vedením.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVyklápacie ramená: z hliníkového L-profilu 33 x 29 x 4 mm a plochého hliníkového profilu 25 x 6 mm.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommin. šírka zariadenia 500 mm 590 mm 740 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. šírka zariadenia 3000 mm 3000 mm 3000 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommin. výška zariadenia 1400 mm 1400 mm 1400 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. výška zariadenia 3500 mm 3500 mm 3500 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. plocha zariadenia 7,5 m 7,5 m 7,5 m

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomkľuka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor-štandard

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

 • 12

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomMARKÍZOLETA OKRUHLÁ, MARKÍZOLETA HRANATÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVEĽKOSŤ ZARIADENIA A NÁVOD NA MERANIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomMARKÍZOLETA OKRUHLÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomŠírka zariadenia = Ľavá vonkajšia hrana bočnej časti (bočný kryt) až k pravej vonkajšej hrane bočnej časti (bočný kryt).

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVýška zariadenia = Horná hrana boxu až k spodnej hrane vodiacého profilu.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomMARKÍZOLETA HRANATÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomšírka zariadenia

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommm odstup cloniacej látky

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvýška zariadenia

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvýška zariadenia

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommm odstup cloniacej látky

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomosová miera = šírka zariadenia - 46 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomšírka zariadenia

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomosová miera = šírka zariadenia - 28 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom72

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom72

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

 • 13

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomDIŠTAČNÁ KONZOLA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVODIACÍ PROFIL MARKÍZOLETA - OKRUHLÁ - HRANATÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom- mono vodiací profil - duo vodiací profil (viac zariadení) - mono vodiací profil - duo vodiací profil (viac zariadení)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom- pre vodiace profily

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

 • 14

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomMARKÍZOLETA OKRUHLÁ, MARKÍZOLETA HRANATÁ - MONTÁŽ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomUHOLNÍK DO OSTENIA - MARKÍZOLETA OKRUHLÁ - MARKÍZOLETA HRANATÁ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomUHOLNÍK NA RÁM OKNA PRE MARKÍZOLETA OKRUHLÁ

 • 15

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOPENLINE - POPIS

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFasádna markíza OPENLINE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFARBY KONŠTRUKCIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPOHON

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCLONIACA LÁTKA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomŠtandartdná farba: biela RAL 9010

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomV špeciálnom vybavení je možné dodať fasádnu markízu MARKÍZOLETA HRANATÁ vo všetkých RAL farbách.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCloniaca látka SOLTIS 92 a AKRYL v rôznych dizajnoch.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomStrana ovládania / strana motora: vľavo alebo vpravo

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOvládanie s kľukou: štandardná dĺžka kľuky - 1600 mm (špeciálne dĺžky - 1200, 1400, 1800, 2000 a 2400 mm)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomKONŠTRUKCIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomMnohostranná fasádna markíza v otvorenom vyhotovení (bez boxu) k primárnemu použitiu v interiéry k zatieneniu veľkých sklenných plôch,

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomale tiež použiteľná pre zatienenie v exteriéry ako vertikálne steny.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommin. šírka zariadenia 600 mm 590 mm 740 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. šírka zariadenia 6000 mm 6000 mm 6000 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommin. výška zariadenia 700 mm 700 mm 700 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. výška zariadenia - bez vedenia / oceľové lanko 3500 mm 8000 mm 8000 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. plocha zariadenia 14 m 40 m 40 m

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomkľuka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor-štandard

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVARIANTY VYHOTOVENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPoužitie - interiér:

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPoužitie - exteriér:

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFasádna markíza OPENLINE sa vyhotovuje pre oblasť interiéru štandardne ako voľne visiaca (bez bočného vedenia).

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomJe ale možnosť zvoliť si bočné vedenie pomocou vodiacich profilov alebo oceľovými lankami.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomFasádna markíza OPENLINE sa dá využiť pre oblasť exteriéru ako vertikálne steny. Pre túto oblasť použitia sú dva

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvarianty k dispozícii: vodiace profily alebo vodiace oceľové lanká.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomBez boxu: pozinkovaná oceľová rúra 78 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomBočné časti: univerzálny držiak

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomBočné vedenie: a.) hliníkové vodiace profily, majú špeciálny tvar 28 x58 mm, sdrážkami pre kolieska a kotviaci materiál.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom b.) antikorové lanko 3 mm.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSpodný profil: hliníkový profil 35 mm, s plným záťažovým pozinkovaným oceľovým profilom 22 mm.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomHRANIČNÉ MIERY

  JADA_BOSSElipsa

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPoužitie - interiér:

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPoužitie - exteriér:

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommin. šírka zariadenia 600 mm 590 mm 740 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. šírka zariadenia 4000 mm 4000 mm 4000 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommin. výška zariadenia 700 mm 700 mm 700 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. výška zariadenia 3500 mm 3500 mm 3500 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. plocha zariadenia 9 m 9 m 9 m

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomkľuka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor-štandard

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommax. výška zariadenia - s vodiacimi profilmi 3500 mm 6000 mm 6000 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSČiara

 • 16

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVEĽKOSŤ ZARIADENIA A NÁVOD NA MERANIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomŠírka zariadenia = Ľavá vonkajšia hrana montážnej konzoly až k pravej vonkajšej hrane montážnej konzoly.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVýška zariadenia voľne visiaca = Horná hrana montážnej konzoly až k spodnej hrane spodného profilu.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOPENLINE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOPENLINE VOĽNE VISIACA / MOTOR

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOPENLINE VOĽNE VISIACA / KĽUKA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompožadovaný stavebný priestor pre montáž (nastavenie konzol)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomšírka zariadenia = objednávaná šírka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompožadovaný stavebný priestor pre montáž (nastavenie konzol)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomšírka zariadenia = objednávaná šírka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvýška zariadenia = objednávaná výška

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvýška zariadenia = objednávaná výška

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

 • 17

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVEĽKOSŤ ZARIADENIA A NÁVOD NA MERANIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomŠírka zariadenia = Ľavá vonkajšia hrana montážnej konzoly až k pravej vonkajšej hrane montážnej konzoly.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVýška zariadenia s vodiacím profilom = Horná hrana montážnej konzoly až k spodnej hrane spodného profilu.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOPENLINE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOPENLINE S VODIACÍM PROFILOM / MOTOR

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompožadovaný stavebný priestor pre montáž (nastavenie konzol)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomšírka zariadenia = objednávaná šírka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvýška zariadenia = objednávaná výška

 • 18

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVEĽKOSŤ ZARIADENIA A NÁVOD NA MERANIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomŠírka zariadenia = Ľavá vonkajšia hrana montážnej konzoly až k pravej vonkajšej hrane montážnej konzoly.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVýška zariadenia s vodiacím profilom = Horná hrana montážnej konzoly až k spodnej hrane spodného profilu.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOPENLINE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOPENLINE S OCEĽOVÝM LANKOM / MOTOR

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompožadovaný stavebný priestor pre montáž (nastavenie konzol)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomšírka zariadenia = objednávaná šírka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvýška zariadenia = objednávaná výška

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOPENLINE S OCEĽOVÝM LANKOM / KĽUKA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompožadovaný stavebný priestor pre montáž (nastavenie konzol)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomšírka zariadenia = objednávaná šírka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvýška zariadenia = objednávaná výška

 • 19

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOPENLINE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomUNIVERZÁLNY DRŽIAK

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomUHOLNÍK DO OSTENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomVODIACÍ PROFIL

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOPENLINE: - S VODIACÍM PROFILOM - S OCEĽOVÝM LANKOM

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomdištančný odstup 100 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

 • 20

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomMOŽNOSTI

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvýška zariadenia = objednávaná výška

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvýška zariadenia = objednávaná výška

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCloniaca látka sa navíja z predu (štandard) Cloniaca látka sa navíja zo zadu

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLATÍ PRE OPENLINE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLATÍ PRE MARKÍZOLETU

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomMarkízoleta s integrovaným vzduchovým tlmičom.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLATÍ PRE NOVOLINE A OPENLINE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomLepšia odolnosť voči vetru pri vyklopenej pozícii.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPúzdro s pružinou k upevneniu napínacieho lanka do podlahy.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomJe potrebné brať ohľad, že celková základná výška púzdra s pružinou je cca. 60 mm.

 • 21

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADENIE - ŠTANDARDNÉ POHONY

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomspínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť 230 V

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť 230 V

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomautomatika slnko a vietor

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris Uno

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSITUÁCIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom1 štandardný pohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSamostatný štandardný pohon (nie s rádiovým ovládaním) sa môže

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomindividuálne ovládať spínačom.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomČO JE POTREBNÉ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom1 spínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLÁNY PRIPOJENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInformácie k priamemu ovládaniu najdete v pláne pripojenia č. 1.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInformácie k automatickému ovládaniu a jeho príslušenstvu nájde-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomte v plánoch č. 2, 2A, 2B, 2C.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSPÍNAČ (S)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomAUTOMATICKÉ OVLÁDANIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRÍSLUŠENSTVO

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInis Uno

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(pod omietku)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomspínač na kľúčik, biely UP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomotáčavý vodotesný spínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(na omietku)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris Uno

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(automatika slnko a vietor)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsenzor dažďa bezpotenciálny

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(k automatike slnko a vietor)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomteplotný spínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(k automatike slnko a vietor)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(pod omietku)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomspínač na kľúčik, sivý AP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(na omietku)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRÍKLADY POUŽITIA PRIAMEHO RIADENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRIAME OVLÁDANIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

 • 22

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADENIE - ŠTANDARDNÉ POHONY

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRÍKLADY POUŽITIA PRIAMEHO RIADENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSPÍNAČ (S)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRIAME OVLÁDANIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInis Duo

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(podomietkový dvojspínač)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť 230 V

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohony

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomviacpólový spínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSITUÁCIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2 štandardné pohony

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomDva samostatné štandardné pohony (nie s rádiovým ovládaním) sa mô-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomžu individuálne ovládať spínačom.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomČO JE POTREBNÉ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom1 spínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLÁNY PRIPOJENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInformácie k priamemu ovládaniu najdete v pláne pripojenia č. 3.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

 • 23

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADENIE - ŠTANDARDNÉ POHONY

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRÍKLADY POUŽITIA SKUPINOVEHO RIADENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomspínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť 230 V

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohony

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRZ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomspínacie relé

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSITUÁCIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomviac (x) štandardný pohonov

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomJednou skupinovou obsluhou (spínacie relé) sa môžu ovládať až 4 po-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomhony s 1 riadením (spínačom).

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomČO JE POTREBNÉ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom1 spínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLÁNY PRIPOJENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInformácie k priamemu ovládaniu najdete v pláne pripojenia č. 4.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInformácie k automatickému ovládaniu a jeho príslušenstvu nájde-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomte v plánoch č. 5, 5A, 5B, 5C.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom1 riadiace zariadenie

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADIACE ZARIADENIE (RZ)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSPÍNACIE RELÉ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSPÍNAČ (S)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRIAME OVLÁDANIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomAUTOMATICKÉ OVLÁDANIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRÍSLUŠENSTVO

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomspínacie relé

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(interiérové 100x60x55 mm)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomspínacie relé

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(exteriérové s púzdrom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInis Uno

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(pod omietku)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomotáčavý vodotesný spínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(na omietku)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomspínač na kľúčik, biely UP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(pod omietku)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomspínač na kľúčik, sivý AP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(na omietku)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris Uno

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(automatika slnko a vietor)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsenzor dažďa bezpotenciálny

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(k automatike slnko a vietor)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomteplotný spínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(k automatike slnko a vietor)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom110x110x65 mm)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

 • 24

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRÍKLADY POUŽITIA RIADENIA MALÝCH OBJEKTOV

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADENIE - ŠTANDARDNÉ POHONY

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSITUÁCIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomviac (x) štandardný pohonov

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomJednou skupinovou obsluhou (spínacie relé) sa môžu ovládať až 4 po-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomhony s 1 riadením (spínačom).

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomČO JE POTREBNÉ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom1 spínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLÁNY PRIPOJENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInformácie k priamemu ovládaniu najdete v pláne pripojenia č. 4.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInformácie k automatickému ovládaniu a jeho príslušenstvu nájde-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomte v plánoch č. 5, 5A, 5B, 5C.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom1 riadiace zariadenie

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSPÍNAČ (S)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomAUTOMATICKÉ OVLÁDANIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRÍSLUŠENSTVO

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris IB

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(automatika slnko a vietor

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsenzor dažďa bezpotenciálny

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(k automatike slnko a vietor)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomteplotný spínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(k automatike slnko a vietor)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRIAME OVLÁDANIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCENTRÁLNE RIADIACE ZARIADENIE (CRZ)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSAMOSTATNÉ OVLÁDANIE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom230 V

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom230 V

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom230 V

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomspínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsamostatného

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomriadenia

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomspínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsamostatného

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomriadenia

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomspínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsamostatného

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomriadenia

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom230 V

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCRZ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCentralis Uno IB

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(spínač k decentrálnemu

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomriadeniu jedného pohonu)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCentralis IB

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(centrálny spínač k

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCentralis Uno IB)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomriadenie ako jedného pohonu)

 • nástenný vysielač k

  25

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADENIE - ŠTANDARDNÉ POHONY S EXTERIÉROVÝM RÁDIOVÝM PRIJÍMAČOM

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRÍKLADY POUŽITIA PRIAMEHO RIADENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSITUÁCIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom1 štandardný pohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomČO JE POTREBNÉ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomK štandardnému pohonu musí byť napojený exteriérový rádiový prijímač.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLÁNY PRIPOJENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInformácie k priamemu ovládaniu najdete v pláne pripojenia č. 8, 9, 10,

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInformácie k automatickému ovládaniu a jeho príslušenstvu nájde-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomte v plánoch č. 11, 12.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom1 rádiový prijímač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom230 V

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomEXTERIÉROVÝ RÁDIOVÝ PRIJÍMAČ (ERP)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRIJÍMAČ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRIAME VYSIELAČE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomAUTOMATICKÉ VYSIELAČE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomERP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRV

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomrádiový prijímač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomrádiový vysielač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom1 vysielač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOvládanie pohonu nasleduje pomocou vysielača.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojoma 10A.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCentralis Indoor RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(pre interiéry)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCentralis Uno RTS VB

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(spínač pre interiéry so za-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojombudovaným prijímačom pre

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomEolis Senzor RTS, Soliris

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSenzor RTS)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCentralis Receiver RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(pre exteriéry )

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCentralis RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(nastenný vysielač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompre rádiový pohon)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis 1 RTS Pure

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(prenosný vysielač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompre rádiový pohon)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis 1 RTS Patio

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(prenosný vysielač do

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomexteriéru pre rádiový

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis 1 RTS Silver

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(dizajnový prenosný

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvysielač pre rádiový

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomEolis RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(senzor vietor)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(senzor slnko a vietor)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRADIOVÝ VYSIELAČ (RV)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

 • 26

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRÍKLADY POUŽITIA SKUPINOVEHO RIADENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADENIE - ŠTANDARDNÉ POHONY S EXTERIÉROVÝM RÁDIOVÝM PRIJÍMAČOM

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSITUÁCIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomviac (x) štandardných pohonov

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomČO JE POTREBNÉ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomKu každému štandardnému pohonu musí byť napojený exteriérový rádiový

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLÁNY PRIPOJENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInformácie k priamemu ovládaniu najdete v pláne pripojenia č. 13, 14, 14A,

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomviac (x) rádiových prijímačov

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom1 alebo viac (x) vysielačov

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomIndividuálne ovládanie každého jednotlivého pohonu musí zodpovedať po-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojoma 15.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRV

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomrádiový vysielač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom230 V

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomERP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomrádiový prijímač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomERP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomrádiový prijímač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomEXTERIÉROVÝ RÁDIOVÝ PRIJÍMAČ (ERP)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRIJÍMAČ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCentralis Indoor RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(pre interiéry)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCentralis Uno RTS VB

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(spínač pre interiéry so za-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojombudovaným prijímačom pre

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomEolis Senzor RTS, Soliris

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSenzor RTS)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCentralis Receiver RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(pre exteriéry )

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomAUTOMATICKÉ VYSIELAČE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCentralis RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(nastenný vysielač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompre rádiový pohon)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis 1 RTS Pure

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(prenosný vysielač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompre rádiový pohon)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis 1 RTS Patio

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(prenosný vysielač do

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomexteriéru pre rádiový

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis 1 RTS Silver

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(dizajnový prenosný

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvysielač pre rádiový

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomEolis RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(senzor vietor)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(senzor slnko a vietor)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomprijímač.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomčtu vysielačov.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRADIOVÝ VYSIELAČ (RV)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRIAME VYSIELAČE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis 4 RTS Pure

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(prenosný vysielač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomaž pre 5 rádiových

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohonov)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis 4 RTS Patio

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(prenosný vysielač do

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomexteriéru až pre 5 rá-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomdiových pohonov)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis 4 RTS Silver

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(dizajnový prenosný

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvysielač až pre 5 rá-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomdiových pohonov)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

 • 27

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADENIE - POHONY S RÁDIOVÝM POHONOM

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRÍKLADY POUŽITIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSITUÁCIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom1 alebo viac (x) pohonov- motorov RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomČO JE POTREBNÉ

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLÁNY PRIPOJENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInformácie najdete v pláne pripojenia č. 16, 16A.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom1 alebo viac (x) vysielačov

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomIndividuálne ovládanie každého jednotlivého pohonu musí zodpovedať po-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRV

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomrádiový vysielač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom230 V

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRV

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomrádiový vysielač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom230 V

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPodľa potreby môžeme ovládanie naprogramovať samostatne, viacbo-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomdovo, skupinovo alebo centrálne. Pri zmene ovládania nie je potrebná

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomdodatočná kabeláž. Príkazy k pohybu sa prenášajú pomocou rádia do

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotora s integrovaným rádiovým prijímačom, pričom inštalačná nároč-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomnosť sa podstatne zredukuje.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomčtu výsielačov.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRADIOVÝ VYSIELAČ (RV)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPRIAME VYSIELAČE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomAUTOMATICKÉ VYSIELAČE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomCentralis RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(nastenný vysielač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompre rádiový pohon)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis 1 RTS Pure

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(prenosný vysielač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompre rádiový pohon)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis 1 RTS Patio

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(prenosný vysielač do

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomexteriéru pre rádiový

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis 1 RTS Silver

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(dizajnový prenosný

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvysielač pre rádiový

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomEolis RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(senzor vietor)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris RTS

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(senzor slnko a vietor)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis 4 RTS Pure

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(prenosný vysielač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomaž pre 5 rádiových

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohonov)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis 4 RTS Patio

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(prenosný vysielač do

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomexteriéru až pre 5 rá-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomdiových pohonov)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis 4 RTS Silver

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(dizajnový prenosný

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvysielač až pre 5 rá-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomdiových pohonov)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis Soliris RTS Pure

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis Soliris RTS Patio

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTelis Soliris RTS Silver

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(prenosný vysielač pre

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris Senzor RTS a

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompre motor RTS)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(prenosný vysielač do

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomexteriéru pre Soliris

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSenzor RTS a pre

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor RTS)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom(dizajnový prenosný

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvysielač pre Soliris

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSenzor RTS a pre

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommotor RTS)

 • Všetky prierezy vodičov 1,5 mm2. Možné odchýlky sú vyznačené.

  Farebná škála káblov k pohonu:1 modrý stredný vodič N2 čierny fáza smer 23 hnedý fáza smer 14 žltozelený ochranný vodič PE

  Pre pripájanie elektrických zariadení, žalúzií, motorov a vypínačov platia predpisy príslušnej krajiny.

  INTEO INIS UNO VB Č. TOVARU: 310365 OTÁČAVÝ VYPÍNAČ Č. TOVARU: 310406

  28

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADENIE - PLÁNY PRIPOJENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLÁN PRIPOJENIA Č.1

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInteo Inis Uno

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomspínač na kľúčik, biely UP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomotáčavý vodotesný spínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomspínač na kľúčik, sivý AP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť 230 V, 50 Hz

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť 230 V, 50 Hz

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomotáčavý spínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomalebo

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomspínač na kľúčik

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPOZOR:

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPohony nesmú byť zapojené paralelne.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPresne dodržiavať horeuvedenú schému zapojenia.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomAk podniknete nejaké zmeny, ručíte sami za škody,

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomktoré vzniknú na motore alebo na samotných mar-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomkízach.

 • Všetky prierezy vodičov 1,5 mm2. Možné odchýlky sú vyznačené.

  Farebná škála káblov k pohonu:1 modrý stredný vodič N2 čierny fáza smer 23 hnedý fáza smer 14 žltozelený ochranný vodič PE

  Pre pripájanie elektrických zariadení, žalúzií, motorov a vypínačov platia predpisy príslušnej krajiny.

  29

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADENIE - PLÁNY PRIPOJENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLÁN PRIPOJENIA Č.2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris Uno

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris Senzor

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomautomatika slnko a vietor

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsenzor

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomtienený

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomzatienenie musí byť vysunuté

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť 230 V, 50 Hz

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPOZOR:

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPohony nesmú byť zapojené paralelne.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPresne dodržiavať horeuvedenú schému zapojenia.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomAk podniknete nejaké zmeny, ručíte sami za škody,

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomktoré vzniknú na motore alebo na samotných mar-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomkízach.

 • Všetky prierezy vodičov 1,5 mm2. Možné odchýlky sú vyznačené.

  Farebná škála káblov k pohonu:1 modrý stredný vodič N2 čierny fáza smer 23 hnedý fáza smer 14 žltozelený ochranný vodič PE

  Pre pripájanie elektrických zariadení, žalúzií, motorov a vypínačov platia predpisy príslušnej krajiny.

  30

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLÁN PRIPOJENIA Č.2A

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris Uno

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADENIE - PLÁNY PRIPOJENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSenzor dažďa

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris Senzor

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomautomatika slnko a vietor

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsenzor

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomtienený

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomzatienenie musí byť vysunuté

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť 230 V, 50 Hz

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPOZOR:

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPohony nesmú byť zapojené paralelne.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPresne dodržiavať horeuvedenú schému zapojenia.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomAk podniknete nejaké zmeny, ručíte sami za škody,

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomktoré vzniknú na motore alebo na samotných mar-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomkízach.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsenzor dažďa RFA 005

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojombezpotenciálny

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomJ-Y(ST)-Y 2x2x0,6 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNYM-J 3x1,5 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomL

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomN

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomL1

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomN

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomhnedá

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommodrá

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom0,75 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

 • Všetky prierezy vodičov 1,5 mm2. Možné odchýlky sú vyznačené.

  Farebná škála káblov k pohonu:1 modrý stredný vodič N2 čierny fáza smer 23 hnedý fáza smer 14 žltozelený ochranný vodič PE

  Pre pripájanie elektrických zariadení, žalúzií, motorov a vypínačov platia predpisy príslušnej krajiny.

  31

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADENIE - PLÁNY PRIPOJENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLÁN PRIPOJENIA Č.2B

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris Uno

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris Senzor

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomautomatika slnko a vietor

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsenzor

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTeplotný snímač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomtienený

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomJ-Y(ST)-Y 2x2x0,6 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomtienený

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomJ-Y(ST)-Y 2x0,6 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť 230 V, 50 Hz

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPOZOR:

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPohony nesmú byť zapojené paralelne.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPresne dodržiavať horeuvedenú schému zapojenia.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomAk podniknete nejaké zmeny, ručíte sami za škody,

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomktoré vzniknú na motore alebo na samotných mar-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomkízach.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomzatienenie musí byť vysunuté

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTermostat

 • Všetky prierezy vodičov 1,5 mm2. Možné odchýlky sú vyznačené.

  Farebná škála káblov k pohonu:1 modrý stredný vodič N2 čierny fáza smer 23 hnedý fáza smer 14 žltozelený ochranný vodič PE

  Pre pripájanie elektrických zariadení, žalúzií, motorov a vypínačov platia predpisy príslušnej krajiny.

  32

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLÁN PRIPOJENIA Č.2C

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris Uno

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADENIE - PLÁNY PRIPOJENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSenzor dažďa

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTeplotný spínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPOZOR:

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPohony nesmú byť zapojené paralelne.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPresne dodržiavať horeuvedenú schému zapojenia.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomAk podniknete nejaké zmeny, ručíte sami za škody,

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomktoré vzniknú na motore alebo na samotných mar-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomkízach.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris Senzor

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomautomatika slnko a vietor

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsenzor

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomtienený

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomJ-Y(ST)-Y 2x2x0,6 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomtienený

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomJ-Y(ST)-Y 2x0,6 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomNYM-J 3x1,5 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomzatienenie musí byť vysunuté

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť 230 V, 50 Hz

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomL1

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomN

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomhnedá

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommodrá

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomL

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomN

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsenzor dažďa RFA 005

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojombezpotenciálny

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom0,75 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomTermostat

 • Všetky prierezy vodičov 1,5 mm2. Možné odchýlky sú vyznačené.

  Farebná škála káblov k pohonu:1 modrý stredný vodič N2 čierny fáza smer 23 hnedý fáza smer 14 žltozelený ochranný vodič PE

  Pre pripájanie elektrických zariadení, žalúzií, motorov a vypínačov platia predpisy príslušnej krajiny.

  33

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLÁN PRIPOJENIA Č.3

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADENIE - PLÁNY PRIPOJENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon pohon

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInteo Inis Duo

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSpínač na kľúčik UP

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť 230 V, 50 Hz

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPOZOR:

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPohony nesmú byť zapojené paralelne.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPresne dodržiavať horeuvedenú schému zapojenia.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomAk podniknete nejaké zmeny, ručíte sami za škody,

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomktoré vzniknú na motore alebo na samotných mar-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomkízach.

 • Všetky prierezy vodičov 1,5 mm2. Možné odchýlky sú vyznačené.

  Farebná škála káblov k pohonu:1 modrý stredný vodič N2 čierny fáza smer 23 hnedý fáza smer 14 žltozelený ochranný vodič PE

  Pre pripájanie elektrických zariadení, žalúzií, motorov a vypínačov platia predpisy príslušnej krajiny.

  34

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLÁN PRIPOJENIA Č.4

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADENIE - PLÁNY PRIPOJENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojompohon 1 pohon 2 pohon 3 pohon 4

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPOZOR:

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPohony nesmú byť zapojené paralelne.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPresne dodržiavať horeuvedenú schému zapojenia.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomAk podniknete nejaké zmeny, ručíte sami za škody,

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomktoré vzniknú na motore alebo na samotných mar-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomkízach.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomsieť 230 V, 50 Hz

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomL1

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomN

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPE

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomskrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomskrinka

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom0,75 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom0,75 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom0,75 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom0,75 mm

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInis Uno

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomInteo Inis Uno

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSpínacie relé (s púzdrom) (bez púzdra)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomOtáčavý spínač

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSpínač na kľúčik (UP) (AP)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomA2 A1

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomA2 A1

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojommechanicky

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomuzavreté

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvysunutie

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomzasunutie

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom13

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom5

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom3

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom1

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom5

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom3

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom1

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom13

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom14

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom4

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom6

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom2

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom4

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom6

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom14

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomDo 8 pohonov je možné paralelne k prvému

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomspínaciemu relé pripojiť aj druhé.

 • Všetky prierezy vodičov 1,5 mm2. Možné odchýlky sú vyznačené.

  Farebná škála káblov k pohonu:1 modrý stredný vodič N2 čierny fáza smer 23 hnedý fáza smer 14 žltozelený ochranný vodič PE

  Pre pripájanie elektrických zariadení, žalúzií, motorov a vypínačov platia predpisy príslušnej krajiny.

  relé paralelne napojiť druhé spínacie relé.

  sieť 230V, 50Hzodbočková skrinka

  odbočková skrinka

  pohon 1 pohon 2 pohon 3 pohon 4

  senzor

  tienený

  mechanicky uzavreté

  35

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPOZOR:

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPohony nesmú byť zapojené paralelne.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPresne dodržiavať horeuvedenú schému zapojenia.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomAk podniknete nejaké zmeny, ručíte sami za škody,

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomktoré vzniknú na motore alebo na samotných mar-

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomkízach.

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLÁN PRIPOJENIA Č.5

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADENIE - PLÁNY PRIPOJENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSpínacie relé (s púzdrom) (bez púzdra)

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris Uno

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojom

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris Senzor

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomautomatika slnko a vietor

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSoliris Uno

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomzasunutie

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomvysunutie

  JADA_BOSSČiara

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomzatienenie musí byť vysunuté

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomodbočková skrinka

 • Všetky prierezy vodičov 1,5 mm2. Možné odchýlky sú vyznačené.

  Farebná škála káblov k pohonu:1 modrý stredný vodič N2 čierny fáza smer 23 hnedý fáza smer 14 žltozelený ochranný vodič PE

  Pre pripájanie elektrických zariadení, žalúzií, motorov a vypínačov platia predpisy príslušnej krajiny.

  36

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomPLÁN PRIPOJENIA Č.5A

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomRIADENIE - PLÁNY PRIPOJENIA

  JADA_BOSSText napísaný písacím strojomSpínacie relé (s púzdrom) (bez púzdra)