24
Ενέργειες απόκτησης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας FACEtoFACE® 1

Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Ενέργειες απόκτησης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας FACEtoFACE®

1

Page 2: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 1: Λήψη του FACEtoFACE® Player 2

Page 3: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 2: Μεταβείτε στο φάκελο Λήψεις 3

Page 4: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 3: Επιλέξτε το αρχείο και πατήστε Enter 4

Page 5: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 4: Πατήστε το κουμπί Run 5

Page 6: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 5: Πατήστε το κουμπί Install 6

Page 7: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 6: Πατήστε το κουμπί Next 7

Page 8: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 7: Πατήστε το κουμπί Next 8

Page 9: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 8: Πατήστε το κουμπί Next 9

Page 10: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 9: Πατήστε το κουμπί Next 10

Page 11: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 10: Περιμένετε να ολοκληρωθεί το Installation

11

Page 12: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 11: Πατήστε το κουμπί Close 12

Page 13: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 12: Επιλέξτε το FACEtoFACE®και πατήστε Enter

13

Page 14: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 13: Στο μήνυμα που εμφανίζεται ότι δεν έχετε κάποιο λογισμικό Πατήστε Ok

14

Page 15: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 14: Πατήστε το κουμπί με το πράσινο χρώμα ( Download )

15

Page 16: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 15: Περιμένετε να εμφανιστεί το παράθυρο Download Pop Up Window

16

Page 17: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 16: Πατήστε το κουμπί Download στο λογισμικό που θέλετε να εγκατασταθεί στο Η/Υ σας.

17

Page 18: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 17: Η διαδικασία λήψης ξεκίνησε, περιμένετε μέχρι ολοκληρωθεί.

18

Page 19: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 18: Επιλέξτε το λογισμικό σας 19

Page 20: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 19: Για την έναρξη των μαθημάτων πατήστε στο μπλε δεξί βέλος ( Σύνδεση με τον Server μας)

20

Page 21: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 20: Συμπλήρωση των στοιχείων σας.

21

Page 22: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 21: Μόνο μια φορά συμπληρώνετε τα στοιχεία σας κατά την εγγραφή σας.

22

Page 23: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Βήμα 22: Κρατήστε τον κωδικό αιτήματος σας, θα σας χρειαστεί.

23

Page 24: Παρουσίαση του PowerPoint · Βήμα 16: Παʐήσʐε ο κομπί Download σ ο λοισμικό ποʑ θέλεʐε να καασ αθί σ ο Η/Υ σας. 17

Για την ενεργοποίηση των μαθημάτων σας απαιτείται η καταβολή των διδάκτρων σας.

24