11
Fotonaponske ćelije Princip rada: Pod djelovanjem fotona izbijaju se elektroni iz osiromašenog podru spoja (obično silicij i putuju prema negativnom sabirniku! a pozi (šupljine prema pozitivnom sabirniku " #$ sila (napon% Napon jedinične ćelije: &!' gustina energije: od '& )*m+ na više od vrste materijala ćelije i intenzitetu zračenja #fikasnost ,' do +&- Fotonaponske ćelije " direktna konverzija .unčeve energije u elektri

fotonaponske celije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

odlicno

Citation preview

  • Fotonaponske elijePrincip rada: Pod djelovanjem fotona izbijaju se elektroni iz osiromaenog podruja PN spoja (obino silicij) i putuju prema negativnom sabirniku, a pozitivne estice (upljine) prema pozitivnom sabirniku EM sila (napon).Napon jedinine elije: 0,5 V gustina energije: od 50 A/m2 na vie zavisno od vrste materijala elije i intenzitetu zraenjaEfikasnost 15 do 20%Fotonaponske elije direktna konverzija Suneve energije u elektrinu struju

  • Materijal za FNSilicijum (14 elektrona, trea orbitala polupuna 4 elektrona od moguih 8) Fosfor za N silicijum (fosfor 5 elektrona u spoljanjoj orbitali, jedan viak)Bor za P silicijum (tri elektrona u spoljanoj orbitali)

  • Vrste FNModuli izraeni od ploica kristalnog silicija(monokristalni i polikristalni silicijum)Moduli izraeni u tankoslojnoj tehnologiji(amorfni silicijum, debljina sloja 1 m)

  • Poveanje stepena efikasnostiTrend rasta stepena efikasnosti solarnih elijaSolarne elije sintetizirane u premazu

  • Koritenje prostora multifunkcionalni proizvodiFotonaponski modul integrisan u krov

  • Zgrada kao proizvoa energijeCIS Tower u Manesteru, Engleska, od 2005. godine snabdijeva elektroenergetsku mreu

  • Zgrada kao proizvoa energijeCiemat poslovni objekat, Madrid. Brisoleji sa fotonaponskim modulima

  • Investicioni troskovi