16
Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Fungi ODDĚLENÍ: Chytridiomycota TŘÍDA: Chytridiomycetes ŘÁD: Chytridiales Synchytrium endobioticum (TP) Rhizophydium pollinis-pini (PP) ODDĚLENÍ: Zygomycota TŘÍDA: Zygomycetes ŘÁD: Mucorales Zygorhynchus (TP) Mucor plumbeus (PP) Syncephalastrum racemosum (PP) Cunninghamella echinulata (PP)

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 1. praktické ... · Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů - dokončení

Embed Size (px)

Citation preview

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin5. praktické cvičení

Přehled pozorovaných objektůŘÍŠE: FungiODDĚLENÍ: ChytridiomycotaTŘÍDA: ChytridiomycetesŘÁD: Chytridiales Synchytrium endobioticum (TP)

Rhizophydium pollinis-pini (PP)

ODDĚLENÍ: ZygomycotaTŘÍDA: ZygomycetesŘÁD: Mucorales Zygorhynchus (TP)

Mucor plumbeus (PP)Syncephalastrum racemosum (PP)Cunninghamella echinulata (PP)

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin5. praktické cvičení

Přehled pozorovaných objektů - dokončení

ODDĚLENÍ: Ascomycota TŘÍDA: Taphrinomycetes ŘÁD: Taphrinales Taphrina (OP)

TŘÍDA: Saccharomycetes (Hemiascomycetes)ŘÁD: Saccharomycetales Saccharomyces cerevisiae (PP)

ŘÍŠE: FungiODDĚLENÍ: Chytridiomycota

TŘÍDA: ChytridiomycetesZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

• stélka holokarpická i eukarpická s tvorbou rhizomycelia

• nepohlavní rozmnožování pomocí jednobičíkatých zoospor; ze systematického hlediska je důležitá ultrastruktura zoospor

• pohlavní rozmnožování: izogamie, anizogamie, oogamie, somatogamie

• nejčastěji vodní a půdní saprotrofní organizmy, též několik významných parazitů cévnatých rostlin

• velikost skupiny: kolem 120 rodů a přes 900 druhů

(materiál ve fixáži a trvalý preparát)Synchytrium endobioticum

rakovinec bramborový

Významný fytopatogenní druh, původce tzv. rakoviny brambor. Na hlízách brambor způsobuje vznik bradavičnatých nádorů. V buňkách hostitele jsou přítomna tlustostěnná odpočívající sporangia, která přetrvávají zimní období.

zralé odpočívající sporangium

napadená hlíza

Rhizophydium pollinis-pini (příprava preparátu z fixovaného materiálu)

Lesní louže s napadaným pylem jehličnanů je vhodným biotopem pro výskyt tohoto druhu. vyprazdňující se tenko-

stěnná zoosporangia na pylových zrnech borovicetlustostěnné odpočívající

sporangiumv

tenkostěnné zoosporangium

ODDĚLENÍ: Zygomycota

TŘÍDA: Zygomycetes

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:• v buněčné stěně převažuje chitosan• stélka vláknitá, větvená, coenocytická, mnohojaderná,

s menším počtem přehrádek • nepohlavní rozmnožování: sporangia se sporangiosporami • pohlavní rozmnožování: gametangiogamie• výskyt: organizmy saprotrofně žijící v půdě, na trusu,

na potravinách; paraziti hmyzu, hub, patogeni člověka• velikost skupiny: kolem 124 rodů a 870 druhů

Zygorhynchus moelleri (trvalý preparát)

kolonie na agarovém médiu

Výskyt: saprotrofně v půdě.

mladé a zralé sporangium(nepohlavní rozmnožování)

zygosporangium (pohlavní rozmnožování)

Mucor plumbeus (příprava preparátu z kultury)

sporangiofor s mnohasporovým sporangiem

kolonie na agarovém médiu

Výskyt: půda, trus, potraviny, substráty obsahující polysacharidy.Význam: příležitostný patogen živočichů, znehodnocení potravin.

sporangiofor s obnaženou kolumelou

kolumelalímeček (zbytek obalu sporangia)

Syncephalastrum racemosum (příprava preparátu z kultury)

kolonie na agarovém médiu

Výskyt: saprotrofně v půdě

sporangiofory s merosporangii

merosporangia se sporangio-sporami

Cunninghamella echinulata (příprava preparátuz kultury)

Výskyt: saprotrofně v půdě.

kolonie na agarovém médiu

sporangiofory s jednosporovými sporangii (sporangiolami)

sporogenní hlavice

sporangiola

ODDĚLENÍ: AscomycotaTŘÍDA: Taphrinomycetesřád: Taphrinales, čeleď TaphrinaceaeZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

• vegetativní mycelium je dikaryotické, schopnost tvorby haploidní kvasinkovité fáze (dimorfizmus), životní cyklus haplo-dikaryotický

• pohlavní rozmnožování je somatogamie, gametangia ani askogenní hyfy se netvoří; nepohlavní rozmnožování pomocí blastokonidií

• biotrofní parazité rostlin se specifickými symptomy (hypertrofie a hyperplazie)

• čeleď obsahuje pouze jediný rod Taphrina (téměř 100 druhů)

Taphrina (obrazová prezentace)

Taphrina deformans na listech broskvoní

palisáda vřecek v subkutikulárnívrstvě hostitele

Taphrina prunina plodechšvestky domácí

Taphrina deformans

ODDĚLENÍ: AscomycotaTŘÍDA: Saccharomycetes

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:• stélka nejčastěji 1-buněčná, případně tvořící pučivé

pseudomycelium• v buněčné stěně převažují beta-glukany nebo alfa-manan• nepohlavní rozmnožování: pučením (tvorba blastospor)• pohlavní rozmnožování: somatogamie• výskyt: saprotrofní organizmy, v půdě, na povrchu rostlin a

živočichů, též v trávicí soustavě živočichů• velikost skupiny: 71 rodů a téměř 300 druhů

Saccharomyces cerevisiaekvasinka pivní

(příprava preparátuz kultury)

Využití: výroba alkoholických nápojů (pivo, víno, aj.) výroba droždí a kynutého pečiva (chléb, rohlíky apod.)

kolonie na agarovém médiu pučící buňky - blastospory

Saccharomyces cerevisiae