Ga5444ht2011 uk

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Föreläsning för studenter i allmänt utbildningsområde kurs 4, november 2011

Text of Ga5444ht2011 uk

  • 1. Frelsning GA5444 Lennart Axelsson, utbildningsledare

2. Ung kommunikation LinnuniversitetetBlekinge Tekniska Hgskola i samarbete medKK-stiftelsen2006-2011 3. Anne BamfordKonst och kreativitet iutbildning:Glasyr eller huvudingrediens ikakan? Konsten r frenad med teknik- ochkommunikationssystem samt beroende av omvandling, fragmentering, sammanstllning och abstraktion, vilket kommer att vara den framtida ls- och skrivkunnigheten hos den nya tidens barn. (Ung Kommunikation och sen d? Slutdokumentation 2011) 4. Frndrade medievanor Det r i ldersgruppen 15 44 r som de strsta frndringarna i medievanor kan noteras.Variationen r stor mellanolika grupper. Lgutbildadegnar betydligt lngre tid tatt lyssna p radio och tv natt anvnda internet i hemmetmedan det motsatta gller frhgutbildade. Dessa socialaskillnader genomsyrar allaldersgrupper.(Mediebarometern 2009, pressmeddelande) 5. Publish MMO ShareSocialgamesDiscuss Social MediaVirtual Socialworlds networksLivecastMicroblogg Lifestream 6. Internet10-talAppar Mobil00-talWeb 2.0 Brbar90-tal Hemsidor och informationsskning, e-post Stationr 7. Framtidskompetenser 21st-Century Skills Vara kritiskt tnkande och kunna lsa problem Tolka och bearbeta information, vara kllkritisk Vara kreativ och kunna tnka nytt Kommunicera, samarbeta och frst olika perspektiv Skapa mening och uttrycka p olika stt Navigera mellan olika uttrycksformerEU:s 8 nyckelkompetenserDigital kompetens Jan Hyln, Rektorsakademin, 2011 8. 15-ringars anvndning av datorer hemma och i skolan (Andel i procent som anvnder datorn dagligen)Klla: Are New Millennium Learners Making the Grade? TechnologyUse and Educational Performance in PISA - OECD 2010 9. Digital kompetens?Innovation KreativitetKommunikationKunskaps- omrde Pedagogik/didaktik TeknikGenerella Specifika Gller alla mnen och kunskapsomrden! Oavsett lder och stadium! 10. Tv olika stt att lsa text(Kress, 1997, 2003)Digitala texter r inte linjra Hyperlnkar och bilder styr innehllet Texten underordnad bilden 11. Digital lsfrmga och datoranvndning 12. New literaciesLankshear & Knobel, New Literacies, 2003Multimodala berttelserLeranimationer Multimediabyrn 13. Kursplan svenskaMl att strva emotSkolan ska i sin undervisning i mnet svenskastrva efter att eleven:fortstter att utveckla den egna lskunnigheten, s attfrmgan att tolka, kritiskt granska och analysera olika slagav texter, svl skrift- som bildbaserade,svarar mot de krav som stlls i ett komplicerat ochinformationsrikt samhlleutvecklar sin frmga att ska, sovra och bearbetainformation frn svl muntliga som tryckta och digitalakllor 14. Fanfiction(Christina Olin-Scheller, 2010) 15. Kursplan samhllskunskapMl att strva emotSkolan ska i sin undervisning i mnet samhllskunskapstrva efter att eleven:....utvecklar sin frmga att anvnda olika metoder vid arbetetmed samhllsfrgor och vas i ett alltmer vetenskapligtfrhllningsstt. 16. Omvrld.se Gapminder World 17. Kursplan fysikUndervisningen ska innefatta naturvetenskapligaarbetsmetoder som att formulera och ska svar p frgor,planera och utfra observationer och experiment samtbearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information.Eleverna ska ges mjlighet att analysera och lsa problemgenom resonemang baserade p begrepp och modeller, svlmed som utan matematik.I undervisningen ska eleverna ges tillfllen att argumenterakring och presentera analyser och slutsatser.De ska ven ges mjlighet att anvnda datorstdd utrustningfr insamling, simulering, berkning, bearbetning ochpresentation av data. 18. Marcelo Milrad 19. Susannas arbete med mobilt digitalt berttande 20. Kursplan engelskaEleverna ska ges mjlighet att interagera i tal och skrift samtproducera talat sprk och olika texter, p egen hand ochtillsammans med andra, och med std av olika hjlpmedel ochmedier.Undervisningen ska dra nytta av omvrlden som en resurs frkontakter, information och lrande samt bidra till att elevernautvecklar frstelse av hur man sker, vrderar, vljer ochtillgnar sig innehll frn olika kllor fr information, kunskaperoch upplevelser. 21. Skolinspektionen1. Bedriver skolan ett strategiskt arbete fr att stdja och utveckla anvndningen av IT- verktyg i det pedagogiska arbetet?2. Anvnds IT-verktyg i undervisningen p ett stt som stdjer elevernas kunskapsutveckling och utvecklingen av deras digitala kompetens? 22. Changing Educational paradigmsIf youre not prepared to be wrong, youll never come up withanything original.Ken Robinson, The Element: A New View of Human Capacity www.ungkommunikation.se Kontakt: lennart.axelsson@lnu.se