godi.nja prijava poreza, 14. 1.knjigovodstveni- ... 7 4. Za koji se dohodak godiإ،nja porezna prijava

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of godi.nja prijava poreza, 14. 1.knjigovodstveni- ... 7 4. Za koji se dohodak godiإ،nja porezna...

 • PREDGOVOR

  Ako ste obveznik poreza na dohodak, tada već sigurno znate da je početak godine vrijeme u kojem razmišljate i donosite odluku o podnošenju godišnje prijave poreza na dohodak za prethodnu godinu. Pojedini porezni obveznici imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, a pojedini porezni obveznici tu obvezu nemaju, ali žele podnijeti godišnju poreznu prijavu zbog korištenja propisanih prava i ostvarivanja povrata poreza na dohodak.

  Važeći Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04), koji je osnovni pravni okvir za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak, stupio je snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2005. te do danas nije mijenjan niti dopunjavan. To znači da će porezni obveznici podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak za 2007. na isti način te na istom obrascu kao što su to činili podnošenjem godišnje porezne prijave za 2005. i 2006. godinu.

  Međutim, iako Zakon o porezu na dohodak nije mijenjan niti dopunjavan, neće možda baš svi porezni obveznici znati pravilno popuniti svoju godišnju poreznu prijavu ili će pri popunjavanju imati određene nejasnoće ili dvojbe. Naime, iako su Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06 i 68/07), kao osnovni propisi kojima se uređuje oporezivanje dohotka fizičkih osoba, precizni, jasni i sadržajno detaljni, ne postoji propis koji obuhvaća sve moguće situacije i zaplete. Pitanja uvijek postoje, posebice kod prosječnog čovjeka ili, kako ga Zakon naziva: poreznog obveznika, obzirom da svaki porezni obveznik nije uvijek u mogućnosti ili jednostavno nema vremena detaljno pratiti svaku odredbu Zakona i podzakonskih propisa.

  Porezni obveznici upravo se pri popunjavanju i podnošenju svojih godišnjih poreznih prijava odjednom počinju pitati koliki je osobni odbitak za treće dijete ili kako ostvariti pravo na brojne porezne olakšice na primjer za troškove zdravstvenih usluga, troškove održavanja stambenog prostora ili kako se izračunava godišnji porez za povrat ili uplatu? U biti, to su jednostavna pitanja koja zahtijevaju jednostavne odgovore.

  Brošura koju držite u rukama napravljena je upravo u tu svrhu – za odgovaranje na Vaša pitanja, ona jednostavna kao i ona malo teža. Cilj brošure jest da se poreznim obveznicima, koji će podnositi godišnju poreznu prijavu, olakša snalaženje kroz tablice porezne prijave odnosno na jednostavan i razumljiv način objasni kako popuniti poreznu prijavu u skladu s propisima. Vjerujemo da će ova brošura u kojoj se objašnjava kako točno i prema propisima iskazati podatke, uštedjeti obveznicima vrijeme i živce, a i novac. Nadalje, pravilno popunjene porezne prijave omogućit će službenicima Porezne uprave da tako popunjene prijave brzo i točno obrade, pa će se ušteda vremena i novca proširiti i na Poreznu upravu.

  Brošura sadrži odgovore na pitanja tko, kada i kome podnosi prijavu poreza na dohodak. Još važnije, sadrži i upute kako upisivati podatke prema rednim brojevima te primjere popunjavanja porezne prijave na temelju simuliranih podataka o dohotku. Ako će i nakon čitanja brošure biti nejasnoća u vezi s Vašim pravima i obvezama, dodatna pojašnjenja možete potražiti na internet-stranicama Ministarstva financija, Porezne uprave, na web-adresi: www.porezna-uprava. hr ili u ispostavi Porezne uprave u Vašem prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

  Podrobnije informacije mogu se dobiti i u Kontakt centru Porezne uprave, na besplatne brojeve telefona: 0800-1001 ili 0800-66-99-33 (od 9-15 sati).

 • S A D R Ž A J

  Tko je obveznik poreza na dohodak? .......................................................................................................... 5 Tko je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu? ................................................................................... 5 Tko nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu? ............................................................................... 5 Za koji se dohodak godišnja porezna prijava ne može podnijeti? .............................................................. 7 Primjeri obveznog podnošenja godišnje porezne prijave i slučajevi kada podnošenje godišnje porezne prijave nije obvezno .................................................................................................................................... 7 U kojem se roku podnosi godišnja porezna prijava za 2007. godinu? ........................................................ 8 Kome se predaje godišnja porezna prijava? ................................................................................................. 8 Prijava poreza na dohodak za 2007. godinu – Obrazac DOH ..................................................................... 9

  – opći podaci o poreznom obvezniku ..................................................................................................... 9 – podaci o uzdržavanim članovima uže obitelji ..................................................................................... 12 – podaci o uvećanju osobnog odbitka .................................................................................................... 20 – podaci o dohotku i plaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza ............................................... 23 – podaci o plaći ....................................................................................................................................... 23 – podaci o mirovini ................................................................................................................................ 25 – podaci o ukupno ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada i uplaćenom predujmu poreza i pri-

  reza ...................................................................................................................................................... 26 – podaci koje iskazuju hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata ............................................ 27 – podaci o dohotku od samostalne djelatnosti ....................................................................................... 29 – podaci o iznosima za dodatno umanjenje dohotka ili uvećanje gubitka od samostalne djelatnosti .. 31 – podaci o prenesenom gubitku ............................................................................................................. 32 – podaci o dohotku od samostalne djelatnosti ostvarenom na područjima posebne državne skrbi Gradu

  Vukovaru i brdsko-planinskim područjima ......................................................................................... 33 – podaci o dohotku od imovine i imovinskih prava .............................................................................. 36 – podaci o dohotku od kapitala od dividendi i udjela u dobiti ............................................................. 37 – podaci o dohotku od kapitala od kamata ............................................................................................ 37 – podaci o dohotku od izuzimanja ......................................................................................................... 38 – podaci o ukupnom dohotku od kapitala ............................................................................................. 38 – podaci o dohotku od kapitala od dodjele i opcijske kupnje dionica ................................................... 38 – podaci o dohotku od osiguranja .......................................................................................................... 39 – podaci o drugom dohotku ................................................................................................................... 39 – podaci o inozemnom dohotku ............................................................................................................. 44 – podaci o ukupnom iznosu dohotka i uplaćenom predujmu poreza i prireza ..................................... 45 – podaci o olakšicama, oslobođenjima i poticajima ............................................................................... 46 – popis priloženih isprava ...................................................................................................................... 48 – napomene poreznog obveznika ........................................................................................................... 49 – podaci za utvrđivanje poreza i prireza za 2007. godinu – Prilog UPO ............................................... 49

  Primjeri popunjavanja godišnje porezne prijave poreza na dohodak za 2007. ........................................... 49

 • PRIVITCI

  – primjeri popunjavanja godišnjih poreznih prijava poreza na dohodak za 2007. – tablica osobnih odbitaka – prikaz područja posebne državne skrbi i brdsko – planinskih područja – tablica stopa prireza porezu na dohodak koje su propisali općine i gradovi

 • 5

  1. Tko je obveznik poreza na dohodak?

  Obveznik poreza na dohodak jest fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Porezni obveznik jest rezident ili nerezident. Rezident jest fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj: – ima prebivalište ili uobičajeno boravište, – nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi

  prima plaću. Nerezident jest fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u

  Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama tuzemnog Zakona.

  2. Tko je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu?

  Godišnju poreznu prijavu za 2007. godinu obvezno podnosi: • porezni obveznik ako je u 200