Gorzów Wlkp. 4 marca 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy. Gorzów Wlkp. 4 marca 2013. 1. Gorzów – miasto przemysłu. Inspiracje. Świadomość przemian rynku pracy Zmiana modelu kształcenia zawodowego w Polsce - PowerPoint PPT Presentation

Text of Gorzów Wlkp. 4 marca 2013

 • *OD GORZOWSKIEGO ORODKA TECHNOLOGICZNEGODO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSOWEGO

  idea - elementy - perspektywyGorzw Wlkp. 4 marca 2013

 • *Gorzw miasto przemysu

 • *Inspiracje wiadomo przemian rynku pracy Zmiana modelu ksztacenia zawodowego w Polsce Dowiadczenia Biura Obsugi Inwestora Odpowiedzialne podejcie wadz miasta do roli samorzdu lokalnego Wyzwania nowoczesnoci i rozwoju

 • *Droga dojcia Przedsibiorczy Gorzw. Rozwizaniadla rynku pracy i szkolnictwaProjekt Przedsibiorczy Gorzw. Rozwizania dla rynku pracy i szkolnictwa jako pakiet rozwiza antykryzysowych dla GorzowaBadania 110 firm oraz 1000 studentw i uczniw szk ponadgimnazjalnychOkrelenie barier rozwojowych dla Aglomeracji GorzowskiejDiagnoza potrzeb edukacji zawodowej z perspektywy przedsibiorcwForesight Regionalny dla Aglomeracji Gorzowskiej

 • *Droga dojcia AnalizyKlaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia

 • *Gorzowski Orodek Technologiczny - IdeaPrezydent Gorzowa Tadeusz Jdrzejczak, przedstawiciele Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej, Zakadu Utylizacji Odpadw i Lubuskiego Klastra Metalowego podpisali 14 marca 2012 r. porozumienie o powstaniu w naszym miecie Gorzowskiego Orodka Technologicznego.

 • *Gorzowski Orodek Technologiczny - Ideazakada merytoryczn, infrastrukturaln, logistyczn i ekonomiczn integracj dziaa podejmowanych przez podmioty dziaajce na rynku gospodarczym i edukacyjnym Aglomeracji Gorzowskiej

  wprowadzi now jako w systemie ksztacenia zawodowego, na wszystkich jego poziomach, w relacji do kluczowych bran przemysu

  obejmuje integracj dziaa w ramach projektw: Laboratorium rodowiskowe dla kierunkw inynierskich PWSZ, Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego dla szk ponadgimnazjalnych Centrum Badawczo-Wdroeniowe Eko-innowacje"

  Laboratorium rodowiskowedla kierunkw inynierskich PWSZ Centrum Badawczo-Wdroeniowe Eko-innowacje" Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego dla szk ponadgimnazjalnych

 • *Gorzowski Orodek Technologicznykomponent: CENTRUM KSZTACENIA ZAWODOWEGO

  Na Konkurs LRPO dziaanie 4.2.2 - rozwj i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej zgosilimy projekt: Modernizacja i wyposaenie pracowni ksztacenia praktycznego w Centrum Ksztacenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

 • *Gorzowski Orodek Technologicznykomponent: CENTRUM KSZTACENIA ZAWODOWEGO

 • *Gorzowski Orodek Technologicznykomponent: CENTRUM KSZTACENIA ZAWODOWEGO

  Przedmiot projektu: Modernizacja 4 pracowni Centrum, pod ktem przygotowania do obsugi specjalistycznego sprztu, tj.:

  pracowni obrabiarek skrawajcych,pracowni materiaoznawstwa i pomiarw warsztatowych,pracowni spawania,pracowni automatyki i sterowania.

 • *Gorzowski Orodek Technologicznykomponent: CENTRUM KSZTACENIA ZAWODOWEGO

  Przedmiot projektu: Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej na pitrze i ocieplenie elewacji poudniowo zachodniej.

  Wyposaenie dydaktyczne i warsztatowe, zwizane bezporednio z praktyczn nauk zawodu - gwny udzia w kosztach.

 • *Gorzowski Orodek Technologicznykomponent: CENTRUM KSZTACENIA ZAWODOWEGO

  Przesanki uzasadniajce zakres projektu:

  Nowa podstawa programowa nowe warunki ksztacenia i wyposaenia pracowni warsztatowych.Nowe potrzeby rynku pracy.Konsolidacja wyposaenia i sprztu w jednym orodku.Moliwo przeprowadzania i rozszerzenia egzaminw zewntrznych.

 • *Gorzowski Orodek Technologicznykomponent: CENTRUM KSZTACENIA ZAWODOWEGO

  Konkurencja:

  W odpowiedzi na konkurs wpyno13wnioskw o dofinansowanie projektw. czna warto wnioskowanego dofinansowania wynosi 26,7 mln PLN, cakowita warto projektw wynosi32, 2 mlnPLN.Alokacja 14 mln PLN

 • *Park Naukowo-Przemysowy

 • *Park Naukowo-Przemysowy

  Zaoenia:

  Pena zgodno z polityk spjnoci UE na lata 2014-2020Realizacja Strategii Rozwoju Wojewdztwa Lubuskiego oraz Lubuskiej Regionalnej Strategii InnowacjiKsztatowanie kultury technicznej dzieci i modzieyRozwj ksztacenia zawodowego i jego cise powizanie z wiodcymi branami przemysu Aglomeracji GorzowskiejIntegracja programowa wszystkich etapw ksztacenia zawodowego, od szkoy zawodowej do studiw inynierskich

 • *Park Naukowo-Przemysowy

  Zaoenia:

  Budowa powiza funkcjonalnych i instytucjonalnych pomidzy sfer edukacji zawodowej, sektorem B+R, przemysem regionalnym i krajowym oraz instytucjami otoczenia biznesuPrzygotowanie oferty inwestycyjnej maksymalnie wykorzystujcej potencja regionu Pozyskiwanie nowych inwestorw w branach kluczowych dla rozwoju Aglomeracji Gorzowskiej

 • *Park Naukowo-Przemysowy

  ELEMENTY:

  Gorzowski Orodek TechnologicznyCentrum Edukacji ZawodowejCentrum Kultury TechnicznejCentrum wdroe dla przemysu i komercjalizacji wynikw badaIntegracja dziaa podmiotw otoczenia biznesu: KSSSE, inkubator przedsibiorczoci, Lubuski Klaster Metalowy, Klaster Edukacji, biuro doradztwa zawodowego, biuro projektw, agencje nieruchomoci, kancelarie prawne obsugujce przedsibiorcw etc.

 • *Park Naukowo-Przemysowy

  CELE PROJEKTU:(sfera gospodarcza i spoeczna)

  Rozwj rodowiska innowacyjnoci i przedsibiorczociWzmocnienie zdolnoci sektora B+RRestrukturyzacja bazy gospodarczejPoprawa infrastruktury transferu technologiiWzmocnienie potencjau wiedzy (edukacja)Poprawa jakoci zasobw ludzkich (rynek pracy)Budowa spoeczestwa innowacyjnego i informacyjnegoRozwj gospodarki opartej na wiedzy

 • *Park Naukowo-Przemysowy

  PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI:

 • *

  Dzikuj za uwag

  Biuro Obsugi Inwestora Urzdu Miasta

  ul. Kombatantw 34T: +48 95 73 55 87566-400 Gorzw Wlkp.E: boi@um.gorzow.pl

  **********