32
Gotická kultura

Gotická kultura · 2017-10-22 · Jak vzniklo označení gotika? ₰odvozeno od kmene Gótů ₰v době renesance ji tak nazvali s opovržením italští humanisté ₰„gótské“

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Gotická kultura

Gotická kultura

₰ umělecký sloh navazující na románský

₰ v pol. 12. stol. se zrodil ve Francii , šířil se Evropou – v pol. 13. stol. u nás

Katedrála Notre Dame v Paříži

Jak vzniklo označení gotika?

₰ odvozeno od kmene Gótů

₰ v době renesance ji tak nazvali s opovržením italští humanisté

₰ „gótské“ umění pro ně znamenalo něco primitivního či barbarského

₰ nejvíce se gotika uplatnila při stavbách katedrál (velké chrámy), klášterů a hradů

Katedrála Notre Dame v Paříži

Typické znaky gotických staveb jsou:

₰ štíhlé vysoké stavby

Typické znaky gotických staveb jsou:

₰ lomený oblouk

₰ připomíná sepjaté ruce

Typické znaky gotických staveb jsou:

₰ vnější opěrný systém - pilíře

Typické znaky gotických staveb jsou:

₰ žebrová křížová klenba

Typické znaky gotických staveb jsou:

₰ rozeta

₰ velké kruhové okno zdobené barevnými skly

Typické znaky gotických staveb jsou:

₰ portály (zdobené vchody)

Portál kláštera v Předklášteří u Tišnova

Typické znaky gotických staveb jsou:

₰ fiála - štíhlá špičatá gotická ozdobná věžička na oltářích

Typické znaky gotických staveb jsou:

₰ chrlič – odvádí dešťovou vodu

Nejstarší gotické stavby u nás:

₰ Anežský klášter v Praze

Nejstarší gotické stavby u nás: ₰ Katedrála sv. Víta

₰ Karel IV. kvůli tomu pozval do Prahy fr. stavitele Matyáše z Arrasu

Nejstarší gotické stavby u nás:

₰ Klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova

Nejstarší gotické stavby u nás: ₰ Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

Katedrály

₰ Notre Dame v Paříži

₰ Katedrála sv. Petra v Kolíně nad Rýnem (Německo)

Katedrály

₰ Katedrála v Remeši (Francie)

Gotická kultura Vznikla ve 12. stol. ve Francii. V ČR od pol. 13. stol. Nejvíce se gotické umění uplatnilo při stavbě katedrál, klášterů a hradů.

Architektura Typické prvky: Štíhlé vysoké stavby, lomený oblouk, vnější opěrný systém, žebrová křížová klenba, rozeta, portál, fiála, chrliče Nejstarší gotické stavby v ČR: - Anežský klášter v Praze - Katedrála sv. Víta v Praze - Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře Nejvýznamnější gotické památky ve světě: - Notre Dame v Paříži - Katedrála sv. Petra v Kolíně nad Rýnem - Katedrála v Remeši