36
ǻǿǹȀȅȈȂǾȉǿȀǹ Ȉȉȅȁǿǻǿǹ īǿǹ Ȃǿǹ ȅȂȅȇĭǾ ȀǹȉȅǿȀǿǹ DEKORATIVNI ELEMENTI ZA LEPŠI DOM UKRASIZA PREKRASAN DOM GR SI HR B B Bi B Bil ild ild ld ld ild d d Bi : Wo : Wo : Wo : Wohnid hnid hnid id id hnid nid hn hn hn hn ee ü ee ü ee ü ee ü ee ü e ee ber ber ber er ber e ber de d de deco de deco o o d dec & s & & & s &s & tyle tyle yle yle le e tyle yle yle ty e

GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

DEKORATIVNI ELEMENTI ZA LEPŠI DOM

UKRASIZA PREKRASAN DOM

GR

SI

HR

BBBiBBilildildldldildddBi : Wo: Wo: Wo: Wohnidhnidhnidididhnidnidhnhnhnhn ee üee üee üee üee üeee ber berber erber eber deddedecodedecoooddec & s &&& s& s& tyletyleyleyleleetyleyleylety e

Page 2: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

UMETNOST ELEGANTNEGA ŽIVLJENJAOdkrijte, kako lahko z ustvarjalnimi idejami v samo nekaj korakih polepšate svoj dom. Pustite se navdihniti!

UMJETNOST LIJEPOG ŽIVLJENJAOtkrijte kako uljepšati vaš dom uz kreativne virtualne idejeu samo nekoliko koraka. Budite inspirirani!

, .

!

GR

SI

HR

BBildd: : Wohnidhhnidhnidee üee üee üe üüüe bber r decdedecccooded & s& s& s& s& sttyletyllet ltt

Page 3: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

BildBildBildBildBildil : Wo: Wo: Wo: Wo: WoWWW hnidhnihnididdhn ee üee üüber ber ber er decdecodecdecodecoe & s & s& s & s& sstyltyltyltytyleety

Page 4: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

Bild: Wohnidn ee üüe üee übberber ber decodecodeco & & & s& tyle

Page 5: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki
Page 6: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

SVETOVI INDIVIDUALNIH SLOGOVKlasi en stil: Klasi ni in asovno neomejeni dekorativni elementi, varljivo podobni pravim štukaturam, s katerimi boste uresni ili svoje sanje bivanja. Z okrasnimi pro li DECOSA® lahko uresni ite svoj osebni slog bivanja.

POJEDINA NI STILSKI SVJETOVIKlasi an stil: Klasi ni i bezvremenski dekorativni elementi, pomalo sli ni pravoj žbuki ostvaruju snove u pogledu življenja.S DECOSA® oblozima upoznajete vaš osobni stil življenja.

:

, , .

DECOSA® .

GR

SI

HR

Page 7: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

BiBild: WWWoWooooWoohnidhnidhnihnihnidniihnidhninhni ee üee üee üee üee üe üeee üee über berberberbberberbeberberberber bereber berrrr r decodecodecodecodecodecodecoecoecoecoecodeccocoodecodecoce oo & s & & & && && && s& s& & ss& & s& s&& sttttyleyleylyylleleyleyletyyltyleyyleyyyleyt

Page 8: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

BildBilBildB : Wo: Wohnidhnidni ee üee üüe ber ber b decodecoddeco && s& s & s&& tylelltyletyleltyletyley

Page 9: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki
Page 10: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

UDOVITO OKRAŠENOPreprosta eleganca! Z dekorativnimi pro li in rozetami lahko svojim prostorom enostavno in hitro dodate posebni pridih. – Elegantno lahko prekrijete razpoke in strukturne napake.

PREKRASNO DEKORIRANJednostavno elegantan! S dekorativnim pro lima i rozetama na jednostavan i brz na in unosite u vaše prostorije poseban ugo aj. – Napuknu a i strukturna ošte enja možete jednostavno prikriti.

!

. – .

GR

SI

HR

:

. ,

.

Namig: Stenska dekoracija, ki pritegne pogledDomišljija ne pozna meja. Skupaj s sve nikom lahko ustvarite bogat stenski ornament.

Savjet: Privla na dekoracija za zidNema ograni enja za ono što zamislite. U kombinacijisa svje njakom kreirate zgodan ukras za zid.

GR

SI

HR

BildBildBildBildBil : Wo: Wo: Wo: WoWohnidhnidhnidihnidee üee üee üee ee über ber ber ber ber decodecodecodecodecodec & s & s & s & s & s& & styletyletyletyltyleyleletyle

Page 11: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

Bild: Wohniddee über decodeco & s & sstyletyle

Page 12: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki
Page 13: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki
Page 14: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

MAJHNI DRAGULJI 3DIzredno lahki stenski 3D-tatuji: Ustvarite udovite stenskepoudarke z lilijami, metulji in cvetovi, kot poudarki pa se odli no podajo starinskemu pohištvu.

MALI NAKIT U 3DLagane zidne tetovaže 3D: Istaknite maštovite zidove s ljiljanima, leptirima i cvije em koji daju naglasak namještaju unose i bezvremenski anti ki stil.

: ,

.

:

. .

Namig: arobne sanjeZ obarvanimi cvetovi hibiskusa pri arajte morje rož na steni. Cvetove namestite po steni nad srednje visokimideli pohištva.

Savjet: arobni snoviDo arajte more cvije a izra eno od obojenih cvjetova hibiskusa na vašim zidovima. U ovu svrhu namjestite cvjetove ravno preko pola visine dijela namještaja uza zid.

GR

SI

HR

GR

SI

HR

Page 15: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki
Page 16: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

Bildld: Wohnnidee üe berer r r r r dedecoo & s & s& styletyletylee

Page 17: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki
Page 18: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

KREATIVNA ZASNOVAVaše stene bodo s stenskimi vazami DECOSA® zacvetele na hiter in enostaven na in.

KREATIVAN DIZAJNBrzo, jednostavno i s odli nim, jedinstvenim rezultatima DECOSA® zidne vaze ukrašavaju zidove.

, ,

DECOSA® .

GR

SI

HR

: Powerstrips® Tesa

.

- !

Namig: Enostavna namestitevPriloženi tesa Powerstrips® preprosto pritrdite na zadnjo stran in vazo prilepite na zid. Nato napolnite cev za vodo in vanjo vstavite sveže odrezano rožo pripravljeno!

Savjet: Jednostavno postavljanjeJednostavno prikva ite priloženi tesa Powerstrips® rijevo vodom i umetnite svježe rezano cvije e - spremno!

GR

SI

HR

Page 19: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

BildBildBilBildBilBililBildBildB : Wo: WoWoWWWWoWoWoWoWoWoWWWWWoWoWoWWWoWWoWoWoohnhh idhnidhnhnhnidhnidnidididnidhnidhnidnhnhnhnhnnnhh ee üee ber decoececececcdecoeccec & s & ssssssstyletyletyletyletyletyletyleeeeyle

Page 20: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki
Page 21: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki
Page 22: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

PROSTOR ZA DROBNARIJEStenski okviri DECOSA® so dekorativni, prakti ni in izredno trendovski elementi notranjih prostorov, ki jih lahko enostavno menjujete. Oba izdelka DECOSA® odlikujeta enostavnanamestitev in obremenitev do 15 kg.

PROSTOR ZA OSTATKE SVEGA I SVA EGAZidni okviri DECOSA® su dekorativni, prakti ni i moderniunutarnji elementi koje je jednostavno mijenjati. Jednostavno postavljanje i nosivost do 15 kg isti u oba DECOSA® proizvoda.

DECOSA® ,

.

15 kg DECOSA® .

:

.

.

Namig: In pljusk barve!Izdelate lahko tudi barvite umetnine. Stenske elemente lahko individualizirate z disperzijskimi barvami breztopil ali drugimi ustvarjalnimi tehnikami.

Savjet: Mnoštvo bojaMožete staviti naglasak na boje. Zidne elemente možete posebno dizajnirati s bojom za nanošenje bez otapala ili drugim kreativnim tehnikama.

GR

SI

HR

GR

SI

HR

Page 23: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki
Page 24: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki
Page 25: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki
Page 26: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

RUSTIKALNI SLOG ZAINDIVIDUALISTETradicionalni pridih! Tramovi DECOSA® so lahki, varljivo resni ni posnetki naravnih lesenih tramov. Pritrjeni na stene ali strope v samo nekaj korakih pri arajo elegantno podeželsko vzdušje. Preprosto odrežite po meri in pritrdite.

RUSTI AN STIL ZA POJEDINCETradicijski duh! DECOSA® grede su lagane, dojmljive imitacije prirodnih drvenih greda. Postavljanjem na zid ili strop u samo nekoliko koraka stvaraju elegantan seoski ugo aj. Odrežite samo prema veli ini i prilijepite.

! DECOSA®

, . ,

, . .

GR

SI

HR

:

.

Namig: Funkcionalno šikS tramovi, ki so tako zelo podobni naravnim, lahko tudi arhitekturne spremembe izvedete v zelo kratkem asu.

Savjet: Funkcionalan šikS dojmljivim gredama ak i arhitektonske promjene možete brzo implementirati.

GR

SI

HR

Bildild: WoWohnidhnidniddhnidh ee üee eee ber deco & s& s s ssssssstyletyletyleeyleyleyleyltyltylyttttt

Page 27: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

BiBilildildddldldddldl ::: Wo:: hniniddeeee e üüee ber erber rr decddecodecodecodd & s & ss& styletyletylety

Page 28: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

BildBildildB : WoW hnidhnidee üee üe üe üe üe üe über ber berber berr decodecodecodecod & s& s & styltyletyletyle

Page 29: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki
Page 30: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

NARAVNO S PLUTOPloš ice iz plute DECOSA® poskrbijo za naravno življenjsko okoljeter prepri ajo s svojimi vrednostmi zvo ne in toplotne izolacije, so antistati ne in antialergijske. In kar je najbolje: zahvaljujo samolepilni foliji je namestitev ploš ic iz plute DECOSA® enostavna in hitra.

PRIRODNA S PLUTOMPlo ice od plute DECOSA® pridonose prirodnom životnom okruženju a to potvr uju besprijekornom i toplinskom izolacijom, antistati kih i antialergijskih svojstava. Najbolje od svega: zahva-ljuju i njihovoj samoljepljivoj funkciji plo ice od plute DECOSA® se brzo i jednostavno postavljaju.

DECOSA®

, , .

: - DECOSA® .

GR

SI

HR

: ,

DECOSA® 24 - 48 .

, - !

Namig: Naravno vzdušjePred polaganjem je treba ploš ice iz plute DECOSA®

pustiti razprostrte od 24 do 48 ur. Nato preprosto odlepite zaš ito, ploš ico namestite in trdno pritisnite temu pravimo naravna stenska obloga!

Savjet: Prirodno okruženje Prije postavljanja, plo ice od plute DECOSA® trebapoložiti bez pri vrš ivanja od 24 do 48 sati. Zatim uklonite samoljepljivu zaštitu, namjestite plo ice i vrsto pritisnite -to je prirodan dizajn za zid!

GR

SI

HR

Page 31: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki
Page 32: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki
Page 33: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki
Page 34: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

GLAMUROZNO ALI IGRIVOTrend notranje dekoracije odstopa od enotnega videza in se prilagaja prav vsem okoljem: od elegantnega do modernega stila. Izdelki DECOSA prostorom dodajo osebni pridih, so ugodni, z njmi pa prostor okrasite takoj.

. DECOSA®

, , .

GLAMORUZAN ILI ZABAVANTrend u dekoraciji interijera daleko je od jednoli nog izgledai odgovara svakom ambijentu: od elegantnog do modernogstila. Proizvodi DECOSA® unose u prostorije bezvremensku, pristupa nu i posebnu osobnu notu.

GR

SI

HR

BildBildl : Wo: Wohnidhnidee üee über bbereerrr decocoecocococo & s& s&& styletyletylel

Page 35: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

BiBild: Wohnidee üüüber deco & s&& tyle

Page 36: GR û ÿ ù þ ÿ ù ÿ û ÿ ù + ÿ ù - DECOSA · Nema ograni enja za ono što zamislite. U kombinaciji ... Bild: Wo hniddee über deco & sstyle. MAJHNI DRAGULJI 3D Izredno lahki

Saarpor Klaus Eckhardt GmbH · Neunkirchen Kunststoffe KGKrummeg 3–7 · 66539 NeunkirchenTelefon: +49 (0) 6821 - 9407-0 · Fax: +49 (0) 6821 - 9407-560E-Mail: [email protected] · Internet: www.saarpor.com

3

2

4

1

06/2

013

– A

rt.N

r. 61

81 –

GR

/SI/

HR

Bilder: Wohnidee über /Saarpor

GR

SI

HR

. DECOSA®

.

. . ,

: .

POMISLILI SMO NA VSESamo lepota: Izdelki DECOSA® so oblikovani posebej za ustvarjalne oblikovalce, ki se navdušujejo nad tem konjičkom. Izdelke se lahko hitro in enostavno uporabi ter z njimi doseže popolno ujemanje. To velja tudi za dodatke. Lopatica, lepiloali pomočnik pri rezanju: Vse sestavine so pripravljene za enostavno uporabo.

SVE ZAMISLISamo uljepšajte: Proizvodi DECOSA® posebno su izrađeni za kreativne dizajnere interijera. Brzi su i jednostavni za uporabui savršeno se uklapaju. Ovo se odnosi i na dodatnu opremu.Bez obzira da li je špatula, ljepilo ili kutija za vođenje: Sve komponente spremne su za uporabu i jednostavne za korištenje.