of 23 /23
1 Granica akceptowalnej jakości (AQL) Barbara Kozielska Chesapeake Cezar S.A.

Granica akceptowalnej jakości (AQL) - Farmacomkongres-kosmetyczny.pl/uploads/article/files/8558b6e6b53fdf881673... · Granica akceptowalnej jakości – AQL Kontrola ulgowa Kontrola

Embed Size (px)

Text of Granica akceptowalnej jakości (AQL) -...

1

Granica akceptowalnej jakoci (AQL)

Barbara Kozielska Chesapeake Cezar S.A.

2

Jako jest to zgodno z wymaganiami. Kady, kto wykonuje jakkolwiek prac, musi zna i realizowa wymagania i jest za to osobicie odpowiedzialny. Nikt nie moe go z tego zwolni, a odpowiedzialno za Jako nie moe zosta scedowana na kogokolwiek innego. Pacimy tylko za Jako.

Granica akceptowalnej jakoci AQL

3

Najdokadniejsza kontrola zewntrzna nie zastpi jasnych dyspozycji, samokontroli i odpowiedzialnoci za prac. Kada pniejsza selekcja wyrobw tylko powoduje straty i to tym wiksze, im pniej si odbywa.

Granica akceptowalnej jakoci AQL

4

W wyniku reklamacji klienta

Podczas kontroli koocowej

Na nastpnej linii produkcyjnej/procesie

Na nastpnym stanowisku pracy

Tak szybko jak tylko si

pojawia

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6

ko

szt

Moment usunicia defektu

Poziom

Jakoci

Granica akceptowalnej jakoci AQL

5

W. Edwards Deming 14 zasad jakoci

Philip B. Crosby

Jako jest wolnoci

Zero defektw

Dr Kaoru Ishikawa

Tom Peters L Leadership /

Przewodzenie

P D

A C

Koncepcje / narzdzia systemu jakoci Guru Jakoci

Czowiek Metoda

Przyczyna Skutek

Materia Maszyna

6

Miejsce jakoci w trjkcie dziaa biznesowych

Granica akceptowalnej jakoci AQL

Jako?

Czas? Koszty?

Co jest najwaniejsze dla Klienta?

7

KLIENT

DOSTAWCA

Odzwierciedlaj charakterystyki

komunikacji pomidzy Dostawc i Uytkownikiem, jak tylko charakterystyki

te s uzgodnione miedzy stronami.

Proces dochodzenia do zdefiniowania wymaga

Granica akceptowalnej jakoci AQL

Wymagania

Kompetencje

Wymagania

8

Procedury kontroli wyrywkowej metod alternatywn

PN-ISO 2859-1+AC1

Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowalnej jakoci (AQL) stosowane podczas kontroli partii za parti

Granica akceptowalnej jakoci AQL

9

mniej 0,4 0,65 1,0 1,5 2,5 4,0 wicej

Granica akceptowalnej jakoci AQL

Gdzie jestemy z nasz jakoci?

Ilo

zam

w

ie

AQL

10

Klasyfikacja

Rodzaje wad Krytyczne Gwne rednie

Pomieszanie wzorw x

nieprawidowy wymiar x

rozklejanie si kartonikw x

Nieprawidowe teksty x

Nieczytelny kod kreskowy x

Sklejenie wewntrz kartonika x

Sklejenie kartonikw x

Czciowe rozklejenie na listku klejowym x

Pknicia na bigach x

odchyki kolorystyczne x

krzywe sklejenie / nieprawidowe skadanie x

pknicia podoa z przetaczania x

Nieprawidowe oznaczenie opakowa x

Nieprawidowa ilo kartonikw w opakowaniu zbiorczym x

Niedotoczone elementy HS x

Plamy, kropki x

niespasowania przetaczania z drukiem lub toczeniem x

zalane drobne elementy x

Granica akceptowalnej jakoci AQL

11

0

20

40

60

80

100

120

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77

Procent jednostek niezgodnych w poszczeglnych zamwieniach.

AQL - niezgodnoci w kartonikach rednia

Bezpieczne opakowanie kontrola produktu gotowego

12

-10

0

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5 6

Ilo

za

m

wie

AQL

AQL - iloci zamwie w poszczeglnych poziomach

Przedziay Poziom AQL AQL - Ilod zam.

poniej 0,4 0,4 47

0,4 - 0,65 0,65 2

0,65 - 1 1 5

1 - 1,5 1,5 3

1,5 - 2,5 2,5 1

2,5 - 4 4 2

4 i powyej 5 18

Granica akceptowalnej jakoci AQL

13

Granica akceptowalnej jakoci AQL

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6

Ilo

z

am

w

ie

AQL

AQL - czne

AQL(wszystkiewady)

AQL -wadygwne

AQL -pozostaewady

Przedziay poziom

AQL AQL - ilod zamwieo

AQL - wady gwne

AQL - pozostae

wady

poniej 0,4 0,4 47 68 49

0,4 - 0,65 0,65 2 2 3

0,65 - 1 1 5 1 2

1 - 1,5 1,5 3 1 3

1,5 - 2,5 2,5 1 0 1

2,5 - 4 4 2 1 1

4 i powyej 5 18 5 19

14

Produkty gotowe

Wielko partii (szt.)

Wielko prby (szt.)

Kontrola ulgowa Kontrola normalna Kontrola

obostrzona

do 10 000 80 200 315

10 001 35 000 125 315 500

35 001 150 000 200 500 800

150 001 - 500 000 315 800 1 250

500 001 i powyej 500 1 250 2 000

Granica akceptowalnej jakoci AQL

15

Poziom

kontroli AQL -

NORMALNY

Wielko

prby

Liczba

kwalifikujca

Liczba

dyskwalifikujca

AQL 1.0

125 3 4

200 5 6

315 7 8

500 10 11

800 14 15

1 250 21 22

Poziom kontroli

AQL -

OBOSTRZONY

Wielko

prby

Liczba

kwalifikujca

Liczba

dyskwalifikujca

AQL 1.0

125 2 3

200 3 4

315 5 6

500 8 9

800 12 13

1 250 18 19

Poziom

kontroli

AQL -

ULGOWY

Wielko

prby

Liczba

kwalifikujca

Liczba

dyskwalifikujca

AQL 1.0

125 5 6

200 6 7

315 8 9

500 10 11

800 10 11

1 250 10 11

Granica akceptowalnej jakoci AQL

16

Granica akceptowalnej jakoci AQL

Kontrola ulgowa Kontrola normalna Kontrola obostrzona Przerwanie kontroli

Wskanik przejcia min. 30 2 z 5 partii nie przyjto 5 partii nie przyjto

Partii nie przyjto 5 kolejnych partii przyjto Dostawca poprawia jako

17

Chesapeake Kim jestemy?

18

Wiodcy europejski dostawca jednostkowych opakowa kartonowych dla produktw markowych (artykuy kosmetyczne, spoywcze, alkohole) i dla przemysu farmaceutycznego, a take etykiet (klejonych na mokro i samoprzylepnych) oraz specjalistycznych opakowa plastikowych

42 zakady produkcyjne na wiecie, w tym 35 w Europie

3 dywizje: Opakowania farmaceutyczne / Opakowania markowe / Produkty plastikowe

5 000 pracownikw

Grupa Chesapeake kim jestemy?

19

UNITED STATES

CHINA

Farmacja i ochrona zdrowia

Opakowania markowe

Opakowania plastikowe

Chesapeake Footprint

Moliwoci produkcyjne

20

ISO 9001:2000

ISO 22000:2004

ISO 14001:2004 ISO 18001:2004

ISO 15378

Zintegrowany System

Zarzdzania

2010 r. certyfikacja ISO 15378 Opakowania majce styczno z produktem leczniczym - Wymagania szczegowe dotyczce stosowania normy ISO 9001:2000, z odniesieniem do Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)

1996 r. Chesapeake Cezar uzyska certyfikat ISO 9001 jako pierwsza arkuszowa drukarnia offsetowa w Polsce

2008 r. certyfikacja Systemu Zarzdzania Bezpieczestwa ywnoci ISO 22000: 2005 (HACCP)

2009 r. certyfikacja Systemu Zarzdzania rodowiskowego ISO 14001: 2004

2009 r. certyfikacja Systemu Zarzdzania Higien i Bezpieczestwem Pracy wg PN-N-18001 (polskiej normy) oraz OHSAS 18001:2007 (normy midzynarodowej)

Systemy wspierajce nasz organizacj

21

Certyfikat FSC/PEFC

Czym jest Chain of Custody FSC/PEFC?

W skrcie ... moliwo okrelenia, e produkt drzewny zosta pozyskany z dobrze zarzdzanego rda.

Organizacje nadajce certyfikaty Chain of Custody:

FSC (Rada ds. Zrwnowaonej Gospodarki Lenej) PEFC (Program Zatwierdzenia Systemw Certyfikacji Lenej)

22

Produkty Opakowania typu folding (transport na pasko) Opakowania typu Rigid / Set-up (transport po uformowaniu) Owijki Etykiety samoprzylepne Etykiety klejone na mokro Etykiety IML

Wybr materiaw

Karton (biay / metalizowany / laminowany) Papier (biay / metalizowany) Plastik / folia Specialne (flok / materiay skropodobne itp.)

Jedno miejsce wiele moliwoci

23

Dzikuj za uwag Kontakt: Chesapeake Cezar S.A. Szosa Baranowicka 78 15-521 Zacianki, Polska +48 85 740 25 40 www.chesapeakecorp.com