Havza Modelleme & Taşkın Analizi (PDF) page 1
Havza Modelleme & Taşkın Analizi (PDF) page 2

Havza Modelleme & Taşkın Analizi (PDF)

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Havza Modelleme & Taşkın Analizi (PDF)

netcadkampsHavza Modelleme & Takn Analizi naat, Harita, Ziraat, evre, Hidrojeoloji, Jeoloji, Meteoroloji Mhendislii

Havza Modelleme & Takn Analizi Sertifika Eitim Program su toplama alanlar(havzalarn) ve bu alanlar oluturan ak kollarnn, gerekli tm hidrolojik parametreler ile tespit edilmesi, farkl bilimsel yntemlere gre projekte edilen yllar iin takn debi hesaplamalarnn gerekletirilmesi ve takn snrlarnn belirlenmesi srelerini kapsar.

Eitimin Tanm;

Hedefler;Kullanc bu eitimi tamamladnda,

Proje sahasnda havza ve takn analizleri iin girdi olarak kullanlacak proje altlk verilerini oluturabilecek,

Havza ve takn analizleri iin saysal ykseklik modeli oluturma ve dzenleme ilemlerini gerekletirebilecek,

Proje sahasndaki ana havzalar, alt havzalar ve bu havzalar oluturan ak kollarn oluturacak, bu sayede proje btnnde drenaj an D8 akm modeline gre GIS yapsnda oluturabilecek.

Havzalar ve ak kollarna ilikin hidrolojik ve geometrik zelliklere gre tematik haritalar hazrlayabilecek,

Ak kollarndaki harmonik eim hesaplamalarn gerekletirebilecek ve ak kollarnn profillerini oluturabilecek,

Belirlenen noktay besleyen havza tespiti ve bu alanlardaki su btesi hesaplamalarn yapabilecek,

Synder, Mockus, Sentetik, Rasyonel vb. hidrografik yntemlere gre takn debi hesaplamalarn gerekletirebilecek, seilen yntemlere gre birim hidrograf grafiklerini oluturabilecek,

Projekte edilen takn yllarna gre takn debileri ve snrlarn belirleyebilecek.

Takn enkesitlerini oluturabilecek,

Takn riskli alanlar ierisinde kalan yerleim alanlar, tarm alanlar..vb. nlem alnmas gereken kentsel ve krsal fonksiyonlar belirleyebilecek,

Kmlatif akm deerleri, toplanacak su miktar, havza alan ve evresi, ortalama eimi, ekli vb. birok parametreye gre glet, baraj, kanal vb. fonksiyonlar iin en uygun yer seimlerini yapabilecek.

Hidroloji proje ktlarn mevzuat ve ynetmeliklere uygun olarak oluturabilecek,

Projelerin her aamasnda online haritalar (Google, Yahoo, Bing..vb.) altlk veri olarak kullanabilecek,

rettii havza ve takn projelerini Google Earthe online olarak aktarabilecektir.

Hedef Grup;Havza Modelleme & Takn Analizi Sertifika Eitim Program su toplama alanlar(havzalarn) ve bu alanlar oluturan ak

kollarnn, gerekli tm hidrolojik parametreler ile tespit edilmesi, farkl bilimsel yntemlere gre projekte edilen yllar iin takn debi

hesaplamalarnn gerekletirilmesi ve takn snrlarnn belirlenmesi srelerini kapsar.

www.netcad.com.tr facebook.com/NetcadKampusegitim@netcad.com.tr twitter.com/NetcadKampus

SertifikalEitim

Program

netcadkampsHavza Modelleme & Takn Analizi SertifikalEitim

Program

www.netcad.com.tr facebook.com/NetcadKampusegitim@netcad.com.tr twitter.com/NetcadKampus

nk001d/HVZ - Havza Modelleme & Takn Analizi Eitim Program

Blm 1.

GENEL KAVRAMLAR Havza Modelleme ve Takn Analizleri

iin temel kavramlar ve teorik bilgiler

Havza ve takn iin temel hidroloji, harita ve projeksiyon bilgisi

Blm 2.

HAVZA VE TAKIN ANALZLER N ARAZ VERLERNN DZENLENMES Saysal Arazi Modeli(SAM) ve Saysal

Ykseklik Modeli(SYM) ilemleri

Ykseklik ve Rlyef haritalarnn oluturulmas

Online Haritalarn proje altl olarak kullanlmas

Proje sahasnn boyuta aktarm ilemleri

Blm 3.

HAVZALAR ve AKI KOLLARININ OLUTURULMASI Havza parametrelerinin belirlenmesi

Ak kollar ve havza alanlarnn ana havzalar ve alt havzalar iin oluturulmas

Blm 4.

TAKIN HESAPLAMALARI ve HDROGRAFLAR Ak kollar iin harmonik eim

hesaplamalar Farkl hidrografik yntemlere gre

(Mocus, Snyder, Sentetik ve Rasyonel) takn debi hesaplamalar

Hidrografik grafiklerin oluturulmas Profil ilemleri Takn sonu raporlarnn oluturulmas

Blm 5.

TAKIN SINIRLARININ BELRLENMES Takn enkesit parametrelerinin

oluturulmas Projekte edilen takn yllarna gre

takn snrlarnn belirlenmesi Takn enkesit planlarnn oluturulmas Takn snrlarnn tespit edilmesi

Blm 6.

TAKIN RSK ANALZLER ve HDROLOJK FONKYONLAR N YER SEMLER Takn riskli alanlar ierisinde kalan

yerleim alanlar, tarm alanlar..vb. yerleik fonksiyonlarn risk analizleri

Kmlatif akm deerleri, su btesi ve havza parametrelerine gre glet, baraj, kanal vb. fonksiyonlar iin en uygun yer seim analizleri

Blm 7.

LEJAND ve IKTI LEMLER kt ablonlarnn oluturulmas ve kaz/

dolgu planlar iin kullanlmas

Otomatik ve dinamik lejand oluturma ilemleri

Proje kt ilemleri

Blm 8.

GNDER LEMLER Google Earthe veri ve proje aktarm

ilemleri

Verilerin e-posta olarak gnderilmesi ilemi

Proje ekran grntlerinin e-posta ile gnderilmesi ilemleri

naat, Harita, Ziraat, evre, Hidrojeoloji, Jeoloji, Meteoroloji Mhendislii