8
HVAM VGS - et naturlig valg | www.hvam.vgs.no | hvamvgs Jeg vil bli fysioterapeut! • Høy andel fullført og bestått • Godt læringsmiljø • Stor valgfrihet og fleksibilitet • Høy trivselsfaktor Jeg vil bli anleggsgartner! Jeg vil bli webdesigner! Jeg vil bli journalist! Jeg vil bli veterinær! Jeg vil bli politi! Jeg vil bli agronom! Skal du søke videregående opplæring i år?

Hvam videregående skole : brosjyre

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentasjon av skolen og utdanningsprogrammene våre

Citation preview

Page 1: Hvam videregående skole : brosjyre

HVAM VGS - et naturlig valg

| www.hvam.vgs.no | hvamvgs

Jeg vil bli fysioterapeut!”

• Høy andel fullført og bestått• Godt læringsmiljø

• Stor valgfrihet og fleksibilitet• Høy trivselsfaktor

Jeg vil bli anleggsgartner!”

Jeg vil bli webdesigner!”

Jeg vil bli journalist!”

Jeg vil bli veterinær!”

Jeg vil bli politi!”

Jeg vil bli agronom!”

Skal du søke videregående opplæring i år?

Page 2: Hvam videregående skole : brosjyre

IdrettsfagHva får du?

• Tre valg i breddeidrett: ball, ekstrem, og fitness og dans

• Flotte treningsfasiliteter på Nes Arena

• Treningsstudio på skolen til-gjengelig på ettermiddagstid

• Egen golfbane, svingstudio og golfsimulatorsenter

• Mulighet til å kombinere bredde-/toppidrett og realfag på VG3

• Mulighet til å følge bredde-/toppidrett og annet fremmed-språk på VG3

• Godt læringsmiljø

Hva er vi gode på?

• Høyest fullført og bestått på Øvre Romerike

• God individuell oppfølging• Vi går nye veier • Godt elevmiljø • Allsidighet

Hvorfor velge oss?

• Unikt breddeidrettstilbud • Motiverte og nyskapende

lærere • Stor valgfrihet og fleksibilitet • Jevn fordeling jenter og gutter • Internat

• Toppidrett golf • Toppidrett friidrett • Toppidrett fotball • Toppidrett håndball • Individuell toppidrett • Tre valg i breddeidrett: - Fitness og dans - Ballspill - Ekstrem

På Hvam får du velge sjøl:Valgfri breddeprofil - vi tilpasser oss dine ønsker: Vil du ha mye ball- og lagspill, velger du bredde ball. Ønsker du å trene mer allsidig og individuelt, velger du fitness og dans. Mange ønsker å tøye grensene sine, og velger derfor ekstrem.

www.hvam.vgs.no idrettsfaghvam | [email protected] | tlf 63 91 21 56

Valgfribreddeidrett ermotiverende

Vi møter utfor-dringer tilpasset vårt nivå

Page 3: Hvam videregående skole : brosjyre

NYHET fra høst 2016:

Nes Arena rommer alle aktiviteterHøsten 2015 tok vi i bruk Hvam IL sin nye flerbrukshall, som er et fantastisk flott idrettsanlegg med tilstøtende fotballanlegg. Elevene har i stor grad fulle dager på Nes Arena med en kombinasjon av teori og praksis. I tillegg har elevene tilgang til hall, spinningsal, klatrevegg og treningsstudio på skolen.

Hvam vgs tilbyr friidrett!Driver du med friidrett, og ønsker å videreutvikle deg? Vi tilpasser et individuelt opplegg på skolen i samarbeid med din trener. Gjennom individuell toppidrett friidrett får du følge interessene dine, og hjelp til å utvikle ditt beste deg.

Page 4: Hvam videregående skole : brosjyre

Hva får du?

• Tilgang til fylkets flotteste fotostudio

• Tilgang til stor og oppdatert utstyrpark

• Opplæring i flerkamera- produksjon

• Være med på relevante opp-drag innenfor mediebransjen

• Allsidig opplæring• Generell studiekompetanse

Hva er vi gode på?

• Undervisning tilpasset dine interesser

• Blant fylkets beste på fullført og bestått

• God individuell oppfølging• Trygt og godt elevmiljø• Høy mediefaglig

kompetanse

Hvorfor velge oss?

• Godt etablert tilbud med gode resultater

• Flotte verksteder for lyd og foto

• Motiverende lærere• Praktisk under-

visning

Medier og kommunikasjon blir studieforberedendefra høsten 2016• Hos oss får du opplæring i mediefaglige temaer og arbeidsmetoder. • På Hvam får du tett oppfølging og mulighet til å utvikle ditt talent

innenfor mediefagene, og jobbe med film, grafisk design, foto, lyd, web, journalistikk og reklame.

• På Hvam jobber vi ofte prosjektbasert og tverrfaglig.• Fagene Mediesamfunnet og Medieuttrykk er gjennomgående med

til sammen 10 timer hver uke. • På VG2 og VG3 får du i tillegg fordype deg i valgfrie fag som tekst, lyd,

bilde, film/foto og nye medier.

NYHET

www.hvam.vgs.no hvamvgs | [email protected] | tlf 63 91 21 56

Stor valgfrihetog elevmed-virkning

Vi jobber med moderne utstyr

Medier ogkommunikasjon

Page 5: Hvam videregående skole : brosjyre

Energi - og miljøfag: • Jobbe med viktige energi- og miljøspørsmål

i undervisningen• Lære om fornybare energikilder som

sol- og bioenergi gjennom praksis og teori

www.hvam.vgs.no hvamvgs | [email protected] | tlf 63 91 21 08

Dyrekunnskap: • Fordypning i dyrefaglige emner

som atferd, fysiologi, anatomi• Praksis i skolens fire husdyr-

avdelinger • Hundekurs • Praksis i skolens egen dagkennel

Realfag på en ny, spennende og praktisk måte

Mulighet til et utvekslingsår i England på VG2

Naturbruk medEnergi- og miljøfag eller Dyrekunnskap

Hva får du?

• Spennende og variert skoleløp • Spesiell studiekompetanse

som gjør deg klar for høyere realfagsstudier (veterinær, sivilingeniør, lege osv)

• Unik sammensetning av teori og praktisk arbeid

• Mye av opplæringen skjer i små grupper med tett oppføl-ging av lærer

• Tverrfaglige prosjekter • Utferder og ut-

plassering

Hva er vi gode på?

• Samarbeid med aktuelle næringsaktører utenfor skolen (bransjer, organisasjoner, bedrifter)

• Praktiske læringssituasjoner på realistiske øvingsarenaer

• Forklare realfagene ved hjelp av praktiske eksempler i for-dypningsfagene

Hvorfor velge oss?

• Utdanning for framtiden! • En annerledes vei til studie-

kompetanse • Utfordrende, utviklende og

gøy!

Page 6: Hvam videregående skole : brosjyre

NaturbrukHva får du?

• Valgfri fordypning etter interesser allerede på VG1

• Allsidig opplæring gjennom en kombinasjon av teori og praksis

• Jobbe med husdyr, maskiner og redskaper

• Delta i friluftsliv og høsting av naturressurser

• Praktisk opplæring i små grupper

• Trygt og involverende lærings-miljø

• Praksis med ulike dyreslag

Hva er vi gode på?

• Undervisning i små grupper • Lærerne er tett på elevene • Innovativt landbruksmiljø • Flotte fasiliteter • Utplassering i alle for-

dypninger

Hvorfor velge oss?

• Unik kombinasjon av teori og praksisopplæring

• Mange praktiske økter• Du jobber sammen med

læreren og blir utfordret til selvstendig arbeid

• Du får kunnskaper og erfaringer fra mange forskjellige produksjoner

• Naturbruk har fokus på grønne verdier

• Mulighet til et utvekslingsår i England på VG2

• Traktor og maskiner• Husdyr• Hest og stall• Anleggsgartner

Fordypning på VG1:

• Landbruk og gartnernæring• Heste- og hovslagerfag• Anleggsgartner- og idretts-

anleggsfag

Fordypning på VG2:

• Naturbruk - studiekompetanse• Landbruk - yrkeskompetanse

agronom

Fordypning på VG3:

God yrkes-praksis

www.hvam.vgs.no hvamvgs | [email protected] | tlf 63 91 21 08

Page 7: Hvam videregående skole : brosjyre

Praksisrelatertteoriunder-visning

Engasjerte lærere får fram det positive i elevene

Elevene får påvirke læringsprosessen”

Page 8: Hvam videregående skole : brosjyre

| www.hvam.vgs.no | hvamvgs

Elever, lærere, rådgivere, internatansatte og skolens ledelse vil være til stede hele kvelden.

På våre stands får du vite mer om alle våre utdanningsprogram: • Naturbruk • Medier og kommunikasjon • Idrettsfag • Naturbruk med Dyrekunnskap • Naturbruk med Energi- og miljøfag • Tilrettelagt opplæring i liten og

stor gruppe

Hvam vgs inviterer 10. klasseelever og foresatte til

ÅPEN KVELDtorsdag 28. januar kl 18-20

i gymsalen

Du finner oss også på utdanningsmessa i Runnihallen tirsdag 19/1 kl 18-20

Godt klassemiljø”

Kom innom for en trivelig prat

Vi serverer kaffe, saft og vafler

Velkommen til en informativ kveld

Kanefart til stall, fjøs og øvrige verksteder

Layo

ut: C

ockp

it K

omm

unik

asjo

n A

S |

Stu

diof

oto:

Håv

ard

Tryt

i |

Tryk

k: K

rona

Try

kk A

S

Alle elever får utfordringer tilpasset sitt nivå

Energy Camp 20167.–12. augustSpennende sommer- camp for naturfag- interesserte 8.- og 9.-klassinger.Påmelding fra1. februar!

www.energycamp.no