20
Faglig stolthet | Inkluderende holdning | Engasjert samarbid | Nærhet NØTTERØY VIDEREGÅENDE SKOLE vfk.no VELKOMMEN

Nøtterøy Videregående

Embed Size (px)

DESCRIPTION

school magazine

Citation preview

Page 1: Nøtterøy Videregående

Faglig stolthet | Inkluderende holdning | Engasjert samarbid | Nærhet

NØTTERØY VIDEREGÅENDE SKOLE

vfk.no

VELKOMMEN

Page 2: Nøtterøy Videregående

NØTTERØY VIDEREGÅENDE

2 Nøtterøy videregående skole

Velkommen!

Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole i Vestfold fylkeskommune skal jeg søke på?

Det er mange gode skoler å velge blant. Jeg håper at du får god hjelp og nyttig veiledning i valget du står foran. Bruk god tid på dette!Snakk med noen du stoler på og sørg for å finne ut mest mulig om valgmulighetene du har. For mange er årene på videregående skole avgjørende for videre utdanning og yrkesvalg. Velger du vår skole, vil vi gjøre vårt beste for at du skal kunne ta viktige steg videre mot framtidig yrke eller utdanning.

De årene som du går på videregående skole, handler selvsagt ikke bare om å forberede seg på et liv som kommer senere. Hver dag på skolen, sammen med dine medelever og lærere, har en egenverdi. Trivsel og arbeidsglede er viktig for at vi skal trives på skole og jobb. Velger du vår skole, forventer vi at du har en mening med det, og at du tar din del av ansvaret for at vi skal ha et så godt læringsmiljø på skolen som mulig.Å være skoleelev handler ikke bare om å gjøre en innsats for å lære mest mulig for sin egen del. Det handler også om å bidra til at medelever trives og får like gode muligheter for å lære som du selv ønsker deg.Har du en slik innstilling, kan jeg garantere deg at miljøet på skolen vår vil fortsette å være like godt som det er nå.

På Nøtterøy videregående skole mener vi at vi har en skole som er akkurat passe stor. Stor nok til å gi deg gode valgmuligheter om du velger Studiespesialisering eller Helse- og sosialfag, men ikke større enn at du raskt får oversikt og en opplevelse av å høre til og kjenne mange på skolen.

Det er hyggelig å kunne si hei til mange av dem du treffer i løpet av skoledagen i korridorene på skolen, på det fine læringssenteret vårt eller ikantina. Vi som jobber ved Nøtterøy videregående, ønsker deg lykke til med valget av skole. Hvis jeg kan ønske deg velkommen i august, vet du nå litt om hva jeg forventer av deg. Av oss kan du forvente at vi gjør vårt beste for at du skal trives og lære så mye som mulig den tiden vi får gleden av å være sammen med deg.

Hilsen Harald Møller Rektor

Innhold

Rektor har ordet

Presentasjon av skolen

Studiespesialisering

Realfag

Språk, samfunnsfagog økonomi

Helse- og sosialfag

Andre programområder

Internasjonaliseringog ekskursjoner

Noen elever uttaler seg

2

3

4

6

9

12

16

18

19

Page 3: Nøtterøy Videregående

Nøtterøy videregående skole 3

NØTTERØY VIDEREGÅENDE SKOLE

Skolen ligger sentralt plassert på Borgheim, som er kommunesenteret på Nøtterøy. Stedet er et kommunikasjonsknutepunkt med bussforbindelser i alle retninger,enten man skal forflytte seg sydover til Tjøme og Hvasser, nordover til Tønsberg eller til et eller annet sted i Nøtterøy kommune. Ellers ligger skolen landlig til med flott turterreng og badeplass i nærheten, og ikke å forglemme: Nøtterøys flotte golfbane er nærmeste nabo. De fleste av skolens drøyt 575 elever kommer fra Nøtterøy og Tjøme. Vi er selvsagt glade for at det stadig kommer flere elever fra nabokommunene, men uansett vil begrepet ”nærmiljøskole” være ganske dekkende.

Faktisk er det slik at de aller fleste av Nøtterøy- og Tjømeelevene som velger studiespesialisering, søker seg til NVS. Blant dem som velger helse- og sosialfag, tar vi neppe mye feil om vi antar at prosentandelen ligger tett opp mot 100.

VÅRE UTDANNINGSPROGRAM:

STUDIESPESIALISERING vil gi deg et bredt, allmenndannende fundament i livet, nær sagt uansett hva du måtte bli, samtidig som det gir deg et godt utgangspunkt for videre studier både i Norge og i utlandet. På NVS kan du velge mellom de to programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

HELSE- OG SOSIALFAG, som er et yrkesforberedende studieprogram, gir deg en utdanning med mange muligheter for interessante, givende og etterspurte yrker og utdannelser innenfor de fleste sider av helsevesenet.

...akkurat passe stor!

Page 4: Nøtterøy Videregående

STUDIESPESIALISERING

4 Nøtterøy videregående skole

UTDANNINGSPROGRAM

Dette utdanningsprogrammet skal gi deg dokumenterte kunnskaper og ferdigheter som setter deg i stand til å studere ved universiteter og høgskoler i Norge og i utlandet. Uansett hvilket av de 2 programområdene du velger, vil utdanningsprogrammet være bygget opp med et fast antall timer fellesfag og felles programfag/valgfrie programfag.

Følgende tabell viser dette:

FELLESFAG VG1 t/u

VG2 t/u

VG3 t/u

SUM t/u

Matematikk 5 3 8

Samfunnsfag 3 3

Geografi 2 2

Historie 2 4 6

Religion/Etikk 3 3

Kroppsøving 2 2 2 6

Sum fellesfag: 30 15 15 6

Total antall timer/uke 30 30 30 90

Felles programfag/ valgfrie programfag 0 15 15 30

Naturfag 5 5

2. fremmedspråk 4 4 8

Engelsk 5 5

* t/u= 1 time á 45 minutter

Norsk 4 4 6 14

Page 5: Nøtterøy Videregående

Nøtterøy videregående skole 5

Når du har valgt ett av programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, må du følge disse reglene for valg av programfag:

• Du må velge minst 2 felles programfag innenforprogramområdet. Hvert av programfagene skal være på minst 5 uketimer pr. år, dvs. til sammen 10 uketimer over 2 år. 2 ulike programfag utgjør derfor til sammen 20 uketimer over 2 år

• De resterende 10 uketimene kan du enten fylle med nok et felles programfag fra det programområdet du har valgt, eller du kan velge et felles programfag fra et annet programområde innen utdanningsprogrammet, eventuelt fra et annet studieforberedendeutdanningsprogram.

Page 6: Nøtterøy Videregående

REALFAGUTDANNINGSPROGRAM

Realfagene gir oss på mange måter selvegrunnlaget for hvordan vi kan forstå verden rundt oss. Dersom du er nysgjerrig og vil gjøre en forskjell i verden, kan du med realfag være med på å forme fremtidens samfunn! Kanskje vil du jobbe med hvordan man kan skaffe mat til en stadig voksende befolkning på jorden – eller du vil utvikle nyeløsninger for kommunikasjon – eller kanskje blir du en av dem som forsker på miljøvennlige energikilder? Engasjerte mennesker med realfagsbakgrunn trengs overalt, og nå kanskje mer enn noen gang!

Innenfor dette programområdet tilbyr Nøtterøy vgs. følgende programfag angitt i timer per uke i VG2 og VG3:

I dette programområdet kan du velge mellom fag som lar deg lære mer om hvordan vi og verdenvirker. Fordypning i realfag gjør deg i stand til å forstå og ta del i viktige diskusjoner som vil påvirkesamfunnet vi lever i. Det gir deg også mulighet til å søke mange spennende studier på høyskoler og universiteter, både i Norge og i utlandet.Drømmer du for eksempel om å bli veterinær, arkitekt eller spillutvikler? Da er realfagene helt klart for deg.

PROGRAMFAG Uketimer

Matematikk realfag

Kjemi

Teknologi og forskningslære

Informasjonsteknologi

Fysikk

Biologi

Matematikk samfunnsfag

6 Nøtterøy videregående skole

5 + 5

5 + 5

5 + 5

5 + 5

5 + 5

5 + 5

5 + 5

Page 7: Nøtterøy Videregående

Nøtterøy videregående skole 7

Kort om fagene:

Matematikk kan man tenke på som språket innenrealfagene. Matematikk setter oss i stand til åutforske universet, systematisere erfaringer, og beskrive og forstå sammenhenger i naturen og i samfunnet. Å ha mennesker med god forståelse av matematikk er nødvendig i et høyteknologisksamfunn som vårt. Du kan velge mellom to varianter av matematikk: En for dem som vil utdanne seginnenfor naturvitenskap og teknologi, og en for dem som vil gå videre innenfor økonomi og samfunnsfag.

Kjemi : Alt i naturen består av stoffer - også alt som lever! Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd, og forklarer på den måten stoffenes egenskaper og reaksjoner. Kjemi handler mye om samspillet mellom eksperimenter og teori, og som kjemielev vil du gjennomføre mangeeksperimenter og analyser. Kjemi gjør deg også i stand til å forstå sammenhengene mellom de ulikerealfagene, for eksempel innen biokjemien - somhandler om kjemien i det som lever.

Fysikk er et fag som vil gi deg begreper og kunnskap til å forstå moderne teknologi, naturen rundt deg og dagligdagse fenomener. Menneskene har alltid undret seg over naturen og vært opptatt av å forstå den, og gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid er fysikerne kommet langt i å finnegrunnleggende prinsipper og lover som beskriver og forutsier fenomener i naturen og i universet. Med fysikk på timeplanen kan du bli en av dem, eller du kan ta med fysikken inn i mange andre fagområder.

Page 8: Nøtterøy Videregående

REALFAG

8 Nøtterøy videregående skole

UTDANNINGSPROGRAM

Biologi handler om det levende. Vi vet foreløpig ikke om vi er alene i verdensrommet, men vi vet at videler planeten med et mangfold av mange andrearter – og at vi lever i et samspill med alle disse.Biologi handler om alt fra cellenes innerstehemmeligheter, evolusjon av livet på jorden, hvordan hjernen og hukommelsen fungerer, og til etiskeproblemstillinger rundt bruk av modernebioteknologi. I arbeidet med faget vil du undre deg over biologiens mysterier og få stor respekt for hvor fantastisk naturen egentlig er!

Informasjonsteknologi. Det er ikke så lenge siden Internett hørtes ut som noe for fiskere, og at telefon var en grå sak som sto på et bord i gangen.Informasjonsteknologi er et forholdsvis nyttfagområde som i løpet av få år radikalt har forandret hvordan mennesker kommuniserer, samarbeider og løser problemer. Programfaget skal gi trening ikreativ tenkning og problemløsning, og i å formulere presise beskrivelser og finne generelle mønstere.

Du vil få innsikt i hvordan informasjon i form av tall,tekster, bilder, grafikk, film, lyd og animasjoner kan struktureres og behandles automatisk som data, og hvilke krav det setter til datamaskiner og annetdigitalt utstyr. Gjennom faget vil du få erfaring med bruk av moderne teknologi og relevanteutviklingsverktøy, og det gis rom for skapende bruk av teknologien.

Teknologi og forskningslære byr på muligheter for å kombinere teori og praksis. I et moderne samfunn blir faglig og teoretisk kunnskap kombinert med evne til å tenke kreativt og nyskapende, stadig viktigere for å skape utvikling og sikre et godt liv for flest mulig.I teknologi og forskningslære jobber du medpraktiske prosjekter, konstruerer og tester egne ideer. Du får en forståelse av naturvitenskapensbetydning gjennom menneskets historie, og som grunnlag for en bærekraftig utvikling og fremtid.Kontakt med næringsliv og miljøer utenfor skolen gjør faget relevant og spennende.

Page 9: Nøtterøy Videregående

Nøtterøy videregående skole 9

SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMIPROGRAMOMRÅDE

Fagene du kan velge i dette programområdet, gir fra hvert sitt ståsted, innsikt i viktige områderinnenfor et stadig mer komplisert samfunn. Spørsmål om hvordan et samfunn fungerer og fungerte i et historisk perspektiv, norsk og internasjonal politikk, økonomi og markedsføring og psykologi ereksempler på temaer man jobber med i detteprogramområdet. Du får dessuten et godt grunnlag for en rekke interessante studier på universiteter og høyskoler. Innenfor dette programområdet tilbyrNøtterøy vgs. følgende programfag angitt med t/u i VG2 og VG3:

Engelsk er et av verdens viktigste fremmedspråk. Det brukes både som nasjonalspråk og som felles språkplattform mellom folk med ulike morsmål og ulik kulturbakgrunn. God kompetanse i engelsk gir adgang til et internasjonalt kultur- og samfunnsliv, til viktige informasjonskilder og til økt innsikt i andre menneskers levekår, livssyn,verdensbilde ogkulturytringer. I Norge, som i utlandet, brukesengelsk innen høyere utdanning, vitenskap ogarbeidsliv.

Fremmedspråk: tysk, fransk og spansk er språk som foruten å være nasjonalspråk i store, folkerike nasjoner i Europa og andre steder i verden, også er viktige for samhandling innenfor internasjonalt næringsliv, og for å forstå andre kulturerssamfunnsliv, levemåte, tenkesett, historie,kunst og kultur. Behersker du ett eller flere av disse språkene, vil det gi deg fortrinn i konkurransen om jobber i mange deler av arbeidslivet.

PROGRAMFAG Uketimer

Engelsk

Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)

Historie og filosofi

Markedsføring og ledelse

Medie og kommunikasjonskunnskap

Næringslivsøkonomi

Politikk. individ og samfunn

Psykologi

Rettslære

Samfunnsøkonomi

5 + 5 + 5

5 + 5 + 5

5 + 5

5 + 5

5 + 5

5 + 5

5 + 5

5 + 5

5 + 5

5 + 5

5 + 5 + 5

Page 10: Nøtterøy Videregående

SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMIPROGRAMOMRÅDE

10 Nøtterøy videregående skole

Entreprenørskap og bedriftsutvikling kombinerer praksis og teori. Du lærer om produktutvikling,markedsanalyse, økonomi, strategi og salg.Elevene starter egne virkelige bedrifter, utvikler produkter, markedsfører og selger dem.Elevene deltar på messer både lokalt , nasjonalt oginternasjonalt, og det arrangeresbedriftsmesterskap. Faget passer for elever somønsker å bruke sine kreative evner til å skape noe nytt, samt utvikle seg utover det rent faglige.

Psykologi gir en innføring i sentrale psykologiske emner, en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved den moderne psykologiske historie. Psykisk helse er i fokus både lokalt, nasjonalt oginternasjonalt, og faget har som mål å gi basiskunnskaper om hva som hemmer og fremmer psykisk helse.Opplæringen skal bidra til å stimulere den enkelte til å tenke, forstå og reflektere over samspill mellom individ og samfunn i et livslangt perspektiv, og gi den enkelte økt forståelse, respekt og toleranseuavhengig av kultur og bakgrunn. Psykologifaget skal bidra til å utvikle evne tilsamarbeid, kreativitet og analytisk refleksjon. Programfaget skal utvikle kompetanse somkan danne grunnlag for deltagelse i samfunns- og yrkesliv og for videre studier. Psykologi består av 2 programfag: Psykologi 1 og Psykologi 2 som kan velges uavhengig avhverandre.

Markedsføring og ledelse tar for seg sentrale markedsføringsteorier og utfordringer knyttet tilledelse og organisasjonsutvikling. Faget skal giinnblikk i organisasjonenes indre liv, eksterneaktiviteter og samfunnsansvar og gjennom detteutvikle forståelse for det som foregår iorganisasjonen, markedet og samfunnet.Sentrale temaer er marked og målgrupper, psykologi og kjøpsatferd, markedsanalyse,konkurransestrategier og organisasjonsutviklingog ledelse

Medie og informasjonskunnskap er et fag hvor vi ser nærmere på norsk mediehistorie og hvilkenbetydning mediene har hatt på norsk historie og samfunnsutvikling. Videre lærer vi om hvordanmediene påvirker oss, og hvordan innholdet imediene stadig endrer seg. Dette er den teoretiske delen av faget, og som det legges stor vekt på. Men faget har også en praktisk del der stikkord erjournalistiske arbeidsmåter, søkestrategier,kildekritikk og utforming av medieprodukter med tekst, lyd, bilde med mer.

Næringslivsøkonomi gir elevene verdifull innsikti- og kunnskap om økonomi. Opplæringen er allmenndannende, studieforberedende ogyrkesrettet. Programfaget bidrar til å utviklekompetanse i økonomistyring, bedriftsledelse ogorganisering som forutsetning for en effektivressursforvaltning. Programfaget skal også bidra til forståelse for samspillet mellom økonomi, miljø og teknologi, samt fremme markedstilpasning,investering og produksjon i tråd med prinsipperom bærekraftig utvikling. Økonomi er et spennende fagområde i kontinuerlig utvikling.

Page 11: Nøtterøy Videregående

Nøtterøy videregående skole 11

Politikk, individ og samfunn. Politikk, individ og samfunn er en felles overskrift for 3 forskjellige fag:

- Sosiologi og sosialantropologi. Det anbefales å ta dette kurset i VG2 som en forberedelse til Sosialkunnskap eller Politikk og menneskerettigheter i VG3.Faget preges av problemstillinger som direkte har noe med vår hverdag å gjøre, og diskusjon ogdrøfting er sentralt. Målet med faget er å få en økt forståelse for hvordan vi handler som vi gjør, hvordan vårt samfunn er bygd opp og hvordan sentralesamfunnsoppgaver blir løst i ulike samfunn. Søkelyset blir blant annet satt på sosiale systemer som familie, skole og bedrifter. Videre drøftes det hvordan goder og byrder er fordelt i vårt samfunn, og hvilke verdier og normer som ligger til grunn for vår atferd.

- Sosialkunnskap handler om samspillet mellomindivid og samfunn, hvordan velferdsstatenfungerer, velferdsforskjeller og innvandring, de ulike livsfasene, samt sosiale problemer somomsorgssvikt, rus og kriminalitet.Menneskerettigheter, hovedsakelig i Norge, er også et tema.

- Politikk og menneskerettigheter tar for seg hvordan norsk og internasjonal politisk virkelighet er, og drøfter likheter og forskjeller mellom et nasjonalt system, som det norske, og det internasjonalesystemet. Det gjør at vi grundig tar for oss hvordan det norske politiske systemet har vokst fram ogfungerer i dag, før vi fokuserer på konflikter ogsamarbeid internasjonalt. Faget drøfter ogsåmenneskerettighetene som et sentralt tema inasjonal og internasjonal politikk, og forholdetmellom utviklingen av menneskerettighetene,våre politiske ordninger og den demokratiskeutvikling.

Historie og filosofi har som formål å binde sammen kunnskaper om historie og filosofi med ferdigheter ihistorisk tenkning og filosofisk refleksjon. Faget kan bidra til å gi elevene innsikt i den historiske bakgrunnen for idealer og verdier som harpregetutviklingen av ulike kulturer.

Rettslære: På alle livets områder og i alle yrker er det lover og regler som man bør kjenne til, og som man må forholde seg til. Formålet med fagetrettslære er å gi forståelse for at vårt samfunn erregulert av lover og regler. Faget skal utvikle evnen til å tolke og anvende lovene både privat og iyrkeslivet. Faget skal lære oss til å skille mellom rett og rettferdighet og lære oss å tenke over hvorvidtlovene er juridisk og etisk gode. Rettslære som skolefag skal også vekke interessen for jussen og gjøre deg bedre egnet til videre studier i faget.I rettslære er det viktig å kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig, og lære seg til å se en sak fra flere sider. Bruk av juridisk metode ioppgaveløsning er sentralt i faget og vil sette deg i stand til å vurdere og løse juridiske problemer.

Samfunnsøkonomi skal bidra til å forståforutsetningene for en bærekraftig økonomiskutvikling, velferds- og fordelingspolitikk. Faget skal gi innsikt i samfunnsprosesser i videste forstand, både globalt og nasjonalt: Stadig sterkereinternasjonalisering, globale økologiske problemer, samt problemer knyttet til fordelingen mellom fattige og rike land er eksempler på spørsmål det arbeides med.

Page 12: Nøtterøy Videregående

HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNINGSPROGRAM

12 Nøtterøy videregående skole

Helse- og sosialfag, som er et yrkesforberedende studieprogram, gir deg en utdanning med mange muligheter for interessante, givende og etterspurte yrker innenfor de fleste sider av helsevesenet.Visste du at Norge kan komme til å mangle opptil20 000 helsefagarbeidere i 2020? Med helse- og sosialfag skaffer du deg et yrke i løpet av videregående opplæring. På Nøtterøyvideregående skole kan du velge mellomutdanninger innen: Barne- og ungdomsarbeiderfag, Helsearbeiderfag og Helseservicefag ogApotekteknikk. (se tabell)

Det er viktig for oss at våre elever får flereopplæringsarenaer enn skolen. Spesielt er det viktig i et yrkesforberedende program at opplæringen er nært knyttet til det praksisfeltet elevene skal ut i etter endt utdanning. For å få til dette har skolen et nært samarbeid med Nøtterøy kommune og en rekkeinstitusjoner i hele Tønsberg-regionen. På Helse- og sosialfag vil du virkelig oppleve at teori og praksis går hånd i hånd, og at du får brukt deg selv i en rekke, både lærerike og utfordrendesituasjoner.

VG1 VG2 VG3 / Eventuelle lærefag

(2 år i bedrift etter VG2)

Helse- og sosialfag Helsefagarbeider Helsefagarbeider

Barne- og ungdoms- Barne- og ungdoms-arbeiderfaget arbeiderfaget

Helseservicefag Helsesekretær,Apotektekniker*Tannhelsesekretær

* (NB 3 år i skole)

Page 13: Nøtterøy Videregående

Nøtterøy videregående skole 13

Det yrkesfaglige utdanningsprogrammet helse- ogsosialfag utdanner som nevnt fagpersoner tilomsorgs- og serviceyrkene i helse- og sosialsektoren. I likhet med de andre yrkesforberedendeutdanningsprogrammene, har også helse ogsosialfag følgende faste fordelinger mellom fellesfag (FF) og felles programfag (FP):

Fellesfagene på VG1 er norsk (2 t/u),matematikk (3 t/u), engelsk (3 t/u),naturfag (2 t/u) og kroppsøving (2 t/u).

Fellesfagene på VG2 er norsk (2 t/u),engelsk (2 t/u), samfunnsfag (3 t/u)og kroppsøving (2 t/u)

For å arbeide i helse- og sosialsektoren er det viktig at du bryr deg om og kan vise omsorg for andremennesker. Det kreves gode kunnskaperog ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.

VG1 Helse- og sosialfag legger vekt på at elevene skal kunne orientere seg om de enkelte yrkene og kunne ta bevisste valg for å bli aktive og reflekterte yrkesutøvere.

Trinn

Sum timer

VG1 35 t/u

35 t/u

70 t/u

VG2

Sum

Obligatoriske fag

Inkl. evt. prosjekt tilfordypning (PF)

Fellesfag Fellesprogramfag(FF) (FPF)

12 t/uke

9 t/uke

21 t/uke 49 t/uke Inntil 17 t/uke

26 t/uke

23 t/uke

Inntil 30 % av samletuketimetall (ca 10 t/uke)

Inntil 20 % av samletuketimetall (ca 7 t/uke)

Page 14: Nøtterøy Videregående

HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNINGSPROGRAM

14 Nøtterøy videregående skole

Hovedområdene i de felles programfagene (fpf) på VGI blir:

• Helsefremmende arbeidDette området handler om å forstå sammenhengen mellom livsstil og helse.Hovedområdet vektlegger ivaretakelse av helemennesket og en bevisstgjøring om å ta vare på egen fysisk - og psykisk helse for å kunne stå i yrket.

• Yrkesforståelse og yrkesidentitetDette dreier seg om kunnskap om de ulike yrkenes egenart og hvilke krav som stilles til yrkesutøvelsen. Rettigheter og plikter som gjelder arbeidslivet står sentralt her.

• Kommunikasjon og samhandlingSamspill og samhandling mellom mennesker av ulik kulturtilhørighet, religion, livsførsel og funksjonsnivå er et hovedområde i dette programmet og bygger på kunnskaper eleven har tilegnet seg i norsk.Området handler også om empati, ansvarlighetog nøyaktighet.

Hovedområdene i de felles programfagene utgjør i alt 23 uketimer, inkl. prosjekt til fordypning (PF),som kan være fordypning i deler av de fellesprogramfagene, eller av fellesfagene naturfag, matematikk, engelsk eller norsk.

VGI gir grunnlag for å søke alle VG2-kurs iprogramområdet helse- og sosialfag:

• Barne- og ungdomsarbeiderfag• Helsefagarbeider• Helseservicefag• Ambulansefag• Fotterapeut• Hudpleier

Page 15: Nøtterøy Videregående

HELSE- OG SOSIALFAG

Nøtterøy videregående skole 15

På Nøtterøy videregående skole vil følgende VG2-kurs tilbys:

Barne- og ungdomsarbeiderfag, som fører frem til kompetanseplattform som fagarbeider.Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger ogvelger hensiktsmessige pedagogiske metoder iarbeid med barn og unge fra 0-18 år.Samhandlingskompetanse preger det dagligearbeidet som foregår ute og inne, i grupper eller med den enkelte. Utøvelsen av faget krever politiattest.

Helsearbeiderfaget fører frem tilkompetanseplattform som fagarbeider.Helsefagarbeideren bygger på utdanningene fraReform 94 for hjelpepleier og omsorgsarbeider. Personlig egnethet er viktig for yrkesutøvelsen, der praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten står sentralt.

Helseservicefag legger grunnlaget foryrkesutdanningene apotektekniker, helsesekretærog tannhelsesekretær. I alle disse yrkene er viktige områder handel, -kontor, medisin og teknikk.Det legges vekt på å utvikle faglig og menneskelig innsikt, en god observasjonsevne, der omsorg for hele mennesket er målet. Foreløpig foregår disse 3 yrkesutdanningene i et 3. skoleår – VG3, men detarbeides for å få til et opplegg med opplæring i bedrift også her.

Behov for studiekompetanse?Dersom du finner ut at du vil studere, og dermed har behov for studiekompetanse, kan du få til dette ved å søke allmennfaglig påbygging. Vanligvis søker man dette når man er ferdig med VG2.

I VG3 vil tilbudet på Nøtterøy VGS være:

Apotektekniker er en praktisk og teoretisk utdanning på videregående skole. Utdanningenkvalifiserer for håndtering av legemidler ogselvstendig arbeid innenfor eget ansvarsområde. Apotektekniker har autorisasjon som helsepersonell og er omfattet av lover om utøvelsen av yrket. Opplæringen skal være praksisnær og bidra tilhelhetlig bransjeforståelse. Derfor er elevene ved Nøtterøy VGS en stor del av skoleåret i praksis ute i apotek. Praksisperioder har til hensikt å gjøreelevene godt kjent med yrket og utvikleapotekteknikere med gode praksiskunnskaper.Som apotektekniker vil arbeidsoppgavene værevarierte og spennende. Du vil bla lære mer om:

• Legemiddelkunnskap• Forebygging og behandling av plager og sykdommer• Informasjon om riktig legemiddelbruk• Legemiddelfremstilling• Logistikk/IKT• Kommunikasjonsteknikker• Etikk• Egenomsorg

Page 16: Nøtterøy Videregående

FAG FRA ANDRE PROGRAMOMRÅDER

16 Nøtterøy videregående skole

Teaterensemble som programfag gir deg en annen opplevelse av hverdagen. Ordet ”teater” betyr å se, og dette faget gir deg mulighet for å bli sett. Men du kan være fullverdig medlem av en revygruppe uten å være en trenet skuespiller, eller å ha den minste ambisjon om å synge solo.Du kan for eksempel jobbe med produksjonsledelse, teknikk, kostymer, PR, økonomi eller skrive tekster.Undervisningen vil være både teoretisk og praktisk. Det vil bli gitt opplæring i stemmebruk, bevegelse og skuespillerteknikk. På Nøtterøy vgs. vil dette faget ende opp i en revy som settes opp i mars/april.Elevene skal ha standpunktkarakter i faget og kan trekkes ut til en lokalgitt eksamen.

Friluftsliv.Kurset ”Friluftsliv 1” er et 5-timersfag der 2t/u er teori/turplanlegging og ca 3 t/u er turer. Teoridelen tar for seg turplanlegging, friluftslivhistorie, naturkunnskap, utstyr, bekledning, orientering, førstehjelp, mat på tur, sikker ferdsel med mer. Teoritimene vil ihovedsak holdes ute i tømmergamma ved skolen.Turene legges i bolker på 1-3 døgn. I turdelen blir det gitt en praktisk innføring i klassisk norsk friluftsliv. Alle turene er i utgangspunktet obligatoriske.Det blir 9-12 døgn på tur i løpet av skoleåret.Elevene trenger en god tursekk, varm sovepose, skiutstyr, turklær og noe annet utstyr til friluftsliv.

Følgende turer er obligatoriske:

• Fottur høyfjell med overnatting ute i gamme eller telt. 2 døgn tidlig høst• Kanotur i skogsterreng med overnatting ute ilavvo. 2 døgn høst inklusiv solonatt i gapahuk.• Kysttur i Nøtterøys skjærgård med overnatting i lavvo. 2 døgn sen høst• Vintertur med ski på høgfjell med overnatting i snøhule eller iglo. 2-3 døgn i mars• Multidøgn med testing av ulike ferdigheter på tur . 1 døgn på våren

Valgfrie opplegg:

• Jakt- og fisketur på høgfjell. Småviltjakt for deelevene som har jegerprøven. 2 døgn i oktober.• Vinternatt på skauen med overnatting i gapahuk under ei gran. 1 døgn i jan./feb.• Vårnatt med orrhaneleik på hemmelig sted iVestfold. Bygge skjult leir. 1 døgn i april/mai.

Dagsturer og andre aktuelle praktiske aktiviteter: Kameratberging i kano, grottetur, klatring, jakt,isbading, skitur, snowboard, telemark.Evaluering: det blir gitt standpunktkarakter i faget som bygger på skriftlige innleveringer, prøver,praktiske ferdigheter og innsats i faget. Eleven kan trekkes ut til muntlig eksamen i faget

Page 17: Nøtterøy Videregående

Nøtterøy videregående skole 17

Page 18: Nøtterøy Videregående

INTERNASJONALISERINGOG EKSKURSJONER

18 Nøtterøy videregående skole

Nøtterøy vgs. har lange tradisjoner når det gjelder ekskursjoner i inn- og utland. I de senere årene har utenlandsekskursjonene blitt selve stammen i vårt internasjonaliseringsprogram. Vi har i flere år hatt samarbeidsprosjekter i regi av Comenius- ogLeonardo da Vinci programmene. Dette erEU-finansierte programmer for utveksling mellom elever i henholdsvis studiespesialiserende ogyrkesfaglige program.

I tillegg til det faglige programmet er det å besøke skoler, møte andre ungdommer og knytte kontakter en viktig del av ekskursjonene. Når vi får gjenbesøk fra dem vi har blitt kjent med ute, fungerer internasjonaliseringsprogrammet slik vi ønsker. Samarbeidet involverer skoler i Italia, Litauen,Island, Nederland, Tyskland, Sverige og Danmark.

På helse- og sosialfag er det elevene i Vg2 somreiser på utenlandsekskursjon. Noen av elevene som har barne- og ungdomsarbeid oghelsefagarbeid har deler av sin praksis i Litauen og Spania. På studiespesialisering reiser Nøtterøyvgs. med sine språkelever til Frankrike, Tyskland og Spania på studietur. Under oppholdet bor elevene i vertsfamilier og går på språkskole om dagen.De utvikler sine språkkunnskaper samtidig som de får oppleve kulturen i det landet de besøker.

Page 19: Nøtterøy Videregående

INTERNASJONALISERINGOG EKSKURSJONER

Nøtterøy videregående skole 19

Karl Petter Rygh 1STCJeg valgte å begynne på Nøtterøy videregående skole etter å ha vært på enorienteringsdag, hvor jeg ble veldig godt tatt imot. NVS er en nærskole, ogpositivt er det også at den ikke begynner før kl. 08.40. Selvfølgelig varlæringssenteret et stort pluss. Når jeg valgte NVS, tenkte jeg på fremtiden min som ingeniør. Skolen har et variert og godt fagtilbud som passer meg, med tanke på å oppnå denne drømmen. Personlig synes jeg det er veldig fint å gå på en mindre skole hvor alle blir sett og lagt merke til. Det sosiale miljøet er veldig bra og dette er en skole hvor ”alle kjenner alle”. Jeg anbefaler NVS på det sterkeste. Vi har et godt miljø, lærere med god fagkompetanse og høy trivselsfaktor.

Annabel Dalhus Gåsterud 2BUA

Jeg valgte først og fremst å begynne på Nøtterøy Videregående skole fordi det er min nærskole, samtidig som alle vennene mine begynte her. Først begynte jeg på studiespesialisering fordi jeg ikke riktig visste hva jeg ville bli. Etter et år fant jeg ut at jeg ville jobbe med ungdom. Derfor ble Nøtterøy Videregående og Barne- og ungdomsarbeiderfag perfekt for meg. Dette er en del av skolens tilbud innenfor helse og sosialfag. I dag synes jeg det er en veldig fin skole, hyggelig miljø og flinke lærere. Det jeg liker best på denne linjen, er de små klassene hvor alle blir sett, i tillegg til at opplæringen er ganske praktisk vinklet. Jeg kan absolutt anbefale nye elever å begynne på helse og sosialfag på Nøtterøy videregående.

Kine Linn Moseid 3STDJeg valgte å begynne på Nøtterøy Videregående skole fordi skolen tilbød de fagene jeg ville ha, samtidig som skolen lå så nærme. Et ekstra pluss er det også at skolen ikke begynner før kl. 08.40. Jeg ante ikke hva jeg skulle gjøreetter videregående, så derfor ville jeg ha generell studiekompetanse for å ha flere muligheter senere. Skolen har veldig mange gode lærere, og det fysiske miljøet har stadig blitt forbedret, og det er noe av det viktigste for meg.Det fysiske miljøet har veldig mye med trivsel å gjøre. Jeg kan absolutt anbefale elever på ungdomsskolen å begynne på Nøtterøy Videregående skole. Det er en fin skole med masse flotte mennesker. Og som sagt, mange flinke lærere.

Eskil Tuft Thorgeirsson 2HES

Jeg begynte på Nøtterøy videregående skole bl.a. fordi det er en nærskole for meg. Jeg har alltid gått på Borgheim, så det passet meg bra. Jeg visste allerede før videregående at jeg ville jobbe som barnevernspedagog, og derfor var Helse og sosialfag det perfekte programområdet for meg. Det er lite negativt å si om skolen. Det er et godt miljø der, og jeg er veldig fornøyd med fagene. Helse og sosialfag er et veldig praktisk tilbud med relativt lite teori. Jeg anbefaler nye elever å begynne på Helse og sosialfag på Nøtterøy videregående skole.

Dette mener vi...

Page 20: Nøtterøy Videregående

Nøtterøy videregående skole

Rektorveien 10, BorgheimPostboks 24, 3163 BorgheimTelefon: 33 35 10 00Faks: 33 35 10 25E-post: [email protected]

nvs.vfk.novfk.no

Idèfagskolen 2012Layout: Veronica Poer & Christine Rismoen.

Foto: Markus Andersson, Therese Sjølie & Raquel AsplundFoto redigering: David Langbach