I Ledningssystem för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess i VGR anges att:

 • View
  46

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

I Ledningssystem fr en kvalitetssker och effektiv sjukskrivningsprocess i VGR anges att: Regionens verksamheter ska ha en aktiv roll i en kring individen sammanhllen rehabiliteringsprocess eller sjukskrivningsprocess samt delta i utarbetande av gemensamma planer. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Lena Bjrk - Processledare Primrvrden i Fyrbodalhttp://www.vgregion.se/fmfI Ledningssystem fr en kvalitetssker och effektiv sjukskrivningsprocess i VGR anges att:

  Regionens verksamheter ska ha en aktiv roll i en kring individen sammanhllen rehabiliteringsprocess eller sjukskrivningsprocess samt delta i utarbetande av gemensamma planer.

  Dokumenterade lokala rutiner fr sjukskrivnings-processen ska finnas.

  En frutsttning fr de lokala rutinerna r att bland annat rehabilitering/sjukskrivningskoordinering finns tillgngligt fr respektive verksamhet.

 • Lena Bjrk - Processledare Primrvrden i Fyrbodalhttp://www.vgregion.se/fmfVGRs definitionRehabiliterings-/Sjukskrivningskoordinering

  En funktion som i individrenden svarar fr att patienterna fr tillgng till snabb och relevant bedmning och rehabilitering som gr att sjukskrivningsprocessen blir effektiv.Det kan innebra att koordinera rehabiliteringsinsatser, vara kontaktperson gentemot andra aktrer och gra uppfljning.

 • Lena Bjrk - Processledare Primrvrden i Fyrbodalhttp://www.vgregion.se/fmfRehabiliterings-/sjukskrivningskoordineringHUR? Genom att verksamhetschef och frskringsmedicinskt ansvarig utvecklar/faststller konkreta arbetsrutiner p vrdenheten enligt ledningssystem fr rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen

  Frskringsmedicinskt forum, processledare och rehabkoordinatorer r stdfunktioner till vrdenheten att utveckla ett strukturerat samarbete kring sjukskrivningsfrgor och tidiga rehabiliteringsinsatser p vrdenheten och vid behov i rehabteam

 • Lena Bjrk - Processledare Primrvrden i Fyrbodalhttp://www.vgregion.se/fmfRehabiliterings-/sjukskrivningskoordineringHUR? Genom att rehabchef presenterar ett smrgsbord av aktiviteter som rehabkoordinatorn kan vara behjlplig med - bde gentemot vrdenheten och gentemot patienterna.

  Vilka rutiner och aktiviteter man vljer bestms i k mellan verksamhetschef och rehabchef. Se exempel p konkreta rutiner i dokument Rehabkoordinatorernas gra - icke gra.

 • Lena Bjrk - Processledare Primrvrden i Fyrbodalhttp://www.vgregion.se/fmfRehabkoordinatorns roll och funktion

  Samordnande funktionArbeta fr bra flden i patientprocesserna som rr sjukskrivning och rehabilitering. Lotsa sjukskrivna patienter i rehabiliteringskedjan s att patienten utan drjsml fr tillgng till adekvata tgrder fr att terf hlsa och frbttra/faststlla funktionstillstnd

 • Lena Bjrk - Processledare Primrvrden i Fyrbodalhttp://www.vgregion.se/fmfRehabkoordinatorns roll och funktion

  Utredande funktion Vid oklar problematik kan rehabkoordinatorn gra en tidig kartlggning fr att om mjligt identifiera patientens subjektiva hinder och resurser.

  Om kartlggning visar problematik som krver bredare myndighetssamverkan br rehabkoordinator i samrd med patienten och PAL initiera kontakt med FK eller andra myndigheter fr vidare handlggning av berrd myndighet eller samordningsfrbund.

  Om det finns tillgng till Frskringskassans handlggare p vrdcentralen br dessa involveras fr att boka avstmningsmten etc

 • Lena Bjrk - Processledare Primrvrden i Fyrbodalhttp://www.vgregion.se/fmfRehabkoordinatorns roll och funktion

  Stdfunktion till vrdenheten i arbetet att hja kvalitn p medicinska underlag.

  Stdja vrdenheten i arbetet med att ta fram Handlingsplan fr att frbttra kvalitet i lkarintyg och genomfra aktiviteter enligt plan.

  Initialt r det bra om verksamhetschef avstter tid fr mte med Frskringskassans kontaktperson p vrdenheten (dr det finns) tillsammans med rehabkoordinatorn fr att etablera en god kontakt och g igenom enhetens handlingsplan. Klargr vem som gr vad.

 • Lena Bjrk - Processledare Primrvrden i Fyrbodalhttp://www.vgregion.se/fmfLnkarOm Frskringsmedicinskt forum:www.vgregion.se/fmf

  Om rehabteam och rehabkoordinatorer:http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Forsakringsmedicinskt-Forum-i-FyrBoDal/Toppmeny/Rehabteam/

  Om ledningssystem fr rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen:http://www.vgregion.se/upload/FMF%20Fyrbodal/Ledningssystem/PV/PVLSmatris.pdf