Intrattenimento nell’esercito ?· 1 Intrattenimento nell’esercito romano Víctor González Galera…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1

Intrattenimento nellesercito romano

Vctor Gonzlez Galera Universitat de Barcelona

gonzalezgalera@ub.edu

1. Spettacoli musicali

CIL III 10501 (Aquincum, Pannonia Inferior), 220-225 dC.

5

Clausa iacet lapidi (!) coniunx pia cara Sabina,

artibus edocta superabat sola maritu=

m, vox ei grata fuit, pulsabat pollice cordas (!),

set (!) cito rapta silet. Ter denos duxerat annos, he=

u male, quinque minus, set (!) plus tres meses (!) habebat,

bis semptemque dies vixit. Hec (!) ipsa superstes spectata in po=

pulo hydraula grata regebat. Sis felix quicumque leges (!), te

numina servent et pia voce cane: Aelia Sabina vale. T(itus) el(ius) Iustus,

hydraularius salariarius leg(ionis) II Ad(iutricis), coniugi faciendum curavit.

Mosaico di Dar Buc Ammera (Libia), ca. 75 dC.

Mosaico di Noheda (Spagna), s. IV dC.

mailto:gonzalezgalera@ub.edu

2

2. Attori nellesercito?

2.1. Le fonti letterarie:

a) Tac. Ann. I 16:

erat in castris Percennius quidam, dux olim theatralium operarum, dein

gregarius miles, procax lingua et miscere coetus histrionali studio doctus.

b) Tac. Ann. XIII 24:

Fine anni statio cohortis adsidere ludis solita demovetur, quo maior species

libertatis esset, utque miles theatrali licentiae non permixtus incorruptior ageret

et plebes daret experimentum, an amotis custodibus modestiam retineret.

c) Tac. Hist. II 21:

illi ut segnem et desidem et circo ac theatris corruptum militem, hi peregrinum

et externum increpabant.

d) D. C. LXXXVIII 21.1:

, ,

. ,

,

,

.

e) SHA, Hel. 12.1:

[Eliogabalo] ad praefecturam praetorii saltatorem, qui histrionicam Romae

fecerat, adscivit, praefectum vigilum Cordium aurigam fecit, praefectum

annonae Claudium tonsorem.

f) Liv. VII 2:

eo institutum manet, ut actores Atellanarum nec tribu moveantur et stipendia,

tamquam expertes artis ludicrae, faciant.

g) Dig. XLVIII 19.14 (Emilio Macro, De re militari):

Quaedam delicta pagano aut nullam aut leviorem poenam irrogant, militi vero

graviorem. nam si miles artem ludicram fecerit vel in servitutem se venire

passus est, capite puniendum Menander scribit.

3

2.2. Le iscrizioni:

a) AE 1940, 229 (Dura Europus, Syria), 240-256 dC.

Nam[a]

Maximus

scen[i]co

leg(ionis) IIII Sc(ythicae)

b) ILS 9493 (Lugdunum, Gallia Lugdunensis), 5 nov. 207 dC.

5

10

15

Numinib[us] Aug(ustorum)

aram pos[ui]t in=

tra scholam

po[l]lionum leg(ionum)

IIII [e]t aediculam

e pariete scal=

psit et inpen=

dio (!) suo fecit T(itus)

Fl(auius) Super Cepula,

scaenicus ho=

nesta missione

missus ex leg(ione)

XXX V(lpia) V(ictrice) P(ia) F(ideli) sub cu=

ra Saturi Cen=

sorini proc(uratoris) Aug(usti).

D(edicata) n(onis) N(ouembribus) Apro et Maximo co(n)s(ulibus).

c) CIL X 3487 (Misenum, Reg. I), s. II ex. III in.

5

D(is) M(anibus).

I(ulius) Seleucus, nationi (!) Seleu=

ciensis, miles clas(sis) pr(aetoriae) Mise=

natium, militauit annos

XXX scenicus principalis,

uixit annos L. Antonia

Theodote soror fecit.

d) CIL III 14695 (Salona, Dalmatia), s. II ex. III

5

()

-

-

()

, -

.

4

e) CIL VI 3042, s. II ex. III dC.

((centuria)) Festi

Felicianus

scenicus (!).

f) CIL VI 1064, 11 apr. 212 dC.

5

10

Pro sal[ute] et incolumit[a]=

te dom[ini no]stri Marci

Aureli [Seueri] Antonini Pii A[ug(usti)]

et Iuliae [Aug(ustae)] matri Aug(usti) n(ostri) [et]

c[astr]orum,

Cerellio A[poll]inare pr(aefecto) uig(ilum) et Firmio Amuntia[no]

subpr(aefecto), [Vl]pio Firmo (centurione) fr(umentario), Rufio Verino

((centurione)) fr(umentario),

Fuluio S[ocr]ate{n} tesserario, Claudius Cnorim[us] (!)

[a]edilis [fa]ctus a uexillatione {et} ludos edidit de

[sui]s a[croa]matis, item scenici: Cluuius Glaber arc(himimus),

[Caete]nius Eucarpus arc(himimus), Volusius Inuentus stup(idus), Suelli[us]

[Sec]undinus stup(idus), Lucilius Marcianus arc(himimus), Vindicius Fel[ix - - -],

[Fl]auius Saturninus scur(ra). Datibus (!) Baianus opera feliciss[ima - - -].

5

10

15

20

25

Coh(ors) I uig(ilum)

(((centuria))) Serotini:

[At]ili Heliodor(e)

[G]emelli Felicissim(e)

[A]cci Montani

((centuria)) Quadrati:

Fului Socrates tes(serari)

((centuria)) Iuuentini:

Caecina Valerian(e)

Arrunti Valerian(e)

((centuria)) Cordulonis:

Cluui Glaber arc(himime)

[C]aeteni Eucarpe arc(himime)

((centuria)) Zenonis:

Helui Ianurari

Coh(ors) II uig(ilum)

((centuria)) Metretis:

Anni Ianuari

Vibi Celer

Flaui Marce

((centuria)) Candidiani:

Lucili Marciane

Iuli Maxime

Coh(ors) III ui[g(ilum)]

((centuria)) Victoris:

[A]ureli Ex{x}or[at]e

Coh(ors) IIII uig(ilum)

((centuria)) Caesi:

Vindici Felix

((centuria)) Prouincialis:

Iuli Donate

Messi Messiane

((centuria)) Decembriana:

Ameti Felix

Suelli Secundin(e)

(((centuria))) Asclepi:

Iuli Felix

Datibe (!) Baiane

Flaui Saturnin(e)

((centuria)) Peregrini:

Corneli Solutor

Co(hors) V uig(ilum)

((centuria)) Ve[r]ini:

Statili Seuere

((centuria)) Rufi:

Mari Claudian(e)

Coh(ors) VI uig(ilum)

((centuria)) Severiani:

Claudi Gnorime

Aoni Cratere

((centuria)) Marcellini:

Minuci Secundiane

((centuria)) Iuliani:

Turi Ianuari

Statili Satyr(e)

(((centuria))) Venatoris:

Aemili Felix

Coh(ors) VII uig(ilum)

((centuria)) Victoris:

Licini Maxim[e]

((centuria)) Restuti:

Volussi Inuente

Item classis pr(aetoriae) Mis(enensis)

((centuria)) quadrieri Fide:

Naeui Eutychian[e]

((centuria)) trieris Spei:

Flaui Antioce

Iuli Domnion

((centuria)) liburnae Fidei:

Aeli Alexandr[- - -]

5

f) CIL VI 1063, s. III in.

5

- - - - - -

[- - -] ludos edidit ob di[e]m [natalem (?) - - -]

agentibus comm[ilitonib]us cum suis acroamatibus nominibus

infrascriptis: [Cluui Gl]aber arc(himimus), Demetri Ammoni arc(himimus)

Grecus (!),

Valeri Heraclida s[tup(idus Gre]cus (!), Lucilius Marcianus stup(idus)

Grecus (!), Aureli

Alexander scen(icus) Gr[ecus (!), Aur]eli Serene scen(icus) (!) Grecus (!),

Vareni Fortuna=

te scen(icus) (!) Grecus (!). [Fla]uius Iouinus scripsit.

5

10

15

20

25

Coh(ors) I uig(ilum)

(((centuria))) Serotini:

Septeni Prisce

(((centuria))) Saturnini:

Aureli Seren[e]

Helui Ian[uari]

((centuria)) Tur[onis]:

Clu[ui] Glaber

Tu[ri] Seruande pec(uniose ?)

Ce[t]eni Eucarpe sc(aenice)

((centuria)) Candidi:

[Lae]li Sabiniane

[Asi]ni Ingenue exo(diari)

((centuria)) Victorini:

Iaegi Vere

((centuria)) Euscemi:

Coreti Verissime arc(himime)

Coh(ors) II uig(ilum)

((centuria)) Meretris:

Anni Ianuari sc(aenice)

Flaui Reburre

((centuria)) Maximi:

Domiti Octauiane

((centuria)) Candidiani:

Lucili Marciane

Coh(ors) III uig(ilum)

[- - - - - -]

- - - - - -

((centuria)) Victoris

[C]eioini Magniane

Senti Iucunde

Aeli Ianuari

((centuria)) Pauli:

Aureli Alexander

((centuria)) Felicis:

Caeli Saturnine

Co(hors) IIII uig(ilum)

((centuria)) Caesi:

Arrunti Filumene sc(aenice)

Iuli Donate

((centuria)) Prouincialis:

Iuli Donate

((centuria)) Peregrini:

Scriboni Mariane

Corneli Solutor

((centuria)) Decembris:

Cossideni Iustine

Vareni Fortunate

Anfi Felix{s}

((centuria)) Iulli:

Salui Valeriane

((centuria)) Asclepi:

Demetri Ammoni

Co(hors) V uig(ilum)

((centuria)) Valentis:

- - - - - -

Coh(ors) VI uig(ilum)

((centuria)) Apri:

Claudi Cnorime (!)

((centuria)) Mindiani

Aemili Inpetrate (!) sc(aenice)

Minuci Secundiane

((centuria)) Iuliani:

Flaui Iouine

((centuria)) Seueri:

Baebi Luxuri mul(ier ?)

Aemili Felix{s}

Cohors VII uig(ilum)

((centuria)) Auiti:

Licini Maxime

((centuria)) Vibiani:

Antoni Secunde

((centuria)) Longini

Valeri Heraclida

Item ex cl(assi) pr(aetoria) Mis(enensi)

((centuria)) quadriere Fide:

Neui Eutychi[ane]