İPRAGAZ LNG LNG TESİSİ KURULUM VE İŞLETME KOŞ LNG Sistem  · müşterilerin LNG

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of İPRAGAZ LNG LNG TESİSİ KURULUM VE İŞLETME KOŞ LNG Sistem  · müşterilerin LNG

PRAGAZ LNG TANK SAHASI EKPMAN VE KURULUM ZELLKLER

1. LNG Tank ve Ekipmanlar : LNG depolanmas iin kullanlan silindirik, perlit+vakum izolasyonlu tanklar, mteri ihtiyalarna gre dikey ya da yatay olarak, pragaz tarafndan AD2000 ve EN13458 standardna uygun imal ettirilmektedir. pragazn LNG tanklar 97/23/CEE sabit basnl kaplar direktifi dorultusunda CE iareti tamaktadr. Yine tank zerindeki vana v.b. ekipmanlar da tamamen ithal kreyojenik zelliklere sahip olup CE iaretlidir. - Tank : Tasarm Kodu : EN 13458-2 ve AD 2000 Tasarm Scakl : -196 C / + 50 C Malzeme : Paslanmaz elik SA 240 Tip 304L Maksimum alma basnc : 5 barg Tasarm basnc : 6 barg Test Basnc : 10.1 barg - D tank : Tasarm Kodu : EN 13458-2 ve AD 2000 Tasarm Scakl : -10 C / + 50 C Malzeme : Karbon elik EN 10025-2 S235JR veya edeeri Tasarm basnc : -1 barg pragaz standart olarak, 14m dik, 22m-dik/yatay, 32m-dik/yatay ve 62 m dik LNG tank seeneklerinin yansra mteri ihtiyacna gre farkl kapasite ve tipte (dik/yatay) tanklar da teklif edebilmektedir. Sz konusu LNG tanklar PRAGAZ tarafndan ARITA ve ISISAN gibi konusunda yetkin basnl kap imalats firmalara yaptrlmaktadr. 2. LNG Tesisatlar : LNG tank sahasnda yer alan vana, emniyet valfi, boru, fittings v.b. ekipmanlar kreyojenik artlarda alacak uygun malzemeden imal edilmitir. Tesisat montajlar srasnda sertifikal argon kaynaklar kullanlmakta, sahada yaplan tm paslanmaz boru kaynaklar radyografik kontrolden geerek kayt altna alnmaktadr. Tesisat azot gaz ile test edilmekte, herhangi bir problemle karlalmad takdirde sistem LNG ile devreye alnmaktadr. Sz konusu tank sahas LNG tesisatlarnn imalat, montaj, test ve devreye alnmas PRAGAZ n ykmllndedir.

3. - Zaman Program : Mteri, pragaz ve Doal gaz dahili tesisat yapmc Firmas arasndaki egdm ve hedef birlikteliini salayacak olan i-zaman program mterinin de gr alndktan sonra hazrlanarak taraflara bildirilir. Bylece LNG tesisinin istenilen sre iinde, aksaklk yaanmadan kurulmas iin en nemli adm olan planlama adm sahada henz almalar baalamadan mteri ve mteahhit ile paylalr.

Tesis Bilgileri Mteahhit BilgileriTesisin Yeri Riva Delta LNG Tesisat San - TeknikTank Kapasitesi - Tank No 14m Doalgaz Tesisat San - TeknikTank Tipi Dikey Mavir Palmemalat Issan Elektrik Tesisat Ekol Mh.Buharlatrc Kapasitesi 2x300 Nm/h Radyografik Kontrol Palme

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A LNG Tesis leri

A.1 Tesis aplikasyonu ve proje teslimi PR.A.2 Hafriyat ve kontrollu dolgu zemin iyiletirme GTIA.3 Topraklama tesisat alt yaps (bakr kazklar) PR.A.4 Grobeton, temel kalb, demir, beton dkm GTIA.5 Tank temel betonunun prizlenmesi GTIA.6 Tank sahas kvet betonun kalp ve beton ileri GTIA.7 Tank ve buharlatrclarn Antalya'ya sevki PR.A.8 Tankn ve buharlatrclarn yerine montaj PR.A.9 LNG tesisat montaj PR.

A.10 LNG tesisi elektrik tesisat montajlar PR.A.11 LNG tesisat radyografik kontrol (varsa tamirat) PR.A.12 Kvet st tel rg ve giri kaplarnn montaj GTIA.13 LNG-LPG Tesisleri ve Yangn Eitimi PR.A.14 Tanka LNG alnmas PR.

B Doalgaz Tesisat Montaj leri PR.

C Dier ler

C.1 Tank ankraj, ankraj ablonu ve szge teslimi PR.C.2 Yangn sndrc tedarii GTIC.3 Hidrant hatt ve hidrant kulesi yaplmas GTIC.4 Paratoner sisteminin kurulmas GTI

DOALGAZ'A GE ve DEVREYE ALMA

KASIM - 2005CLUB-N -ZAMAN PROGRAMI ARALIK - 2005Sorumlu No

12-Ara-2005 4. LNG Tank Temel naat Projeleri ve Statik Hesaplar : pragaz LNG tank temel inaat tip projelerini yetkin bir statik brosuna yaptrm olup, temel inaat projeleri hazrlanrken 1. deprem blgesi ve Z4 zemin snf dikkate alnmtr. Temel uygulama projeleri ile birlikte statik hesaplarnn bir kopyas istenildiinde mteriye verilmektedir. Z4 zemin snfna karlk gelen 1 kg/cm zemin emniyet gerilmesinin altndaki mteri lokasyonlarnda, projeler zerlerinde gerekli tadilatlar yaplarak mteriye teslim edilmektedir. Sz konusu proje ve statik hesaplarn yaptrlmas ve mteriye teslim edilmesi PRAGAZn ykmllndedir. 5. LNG Tank Ankraj Bulon ve ablonu : LNG tanknn temel ankrajnda kullanlan, tank hacmi ve tipine gre hesaplanm ap ve adetlerdeki ankraj bulonlar ve somunlar, ankrajlarn temel iindeki yerleimini salayacak ankraj ablonu ile birlikte mteriye teslim edilmektedir. Temel betonu dklmesi ncesi ankraj yerleimi ve temel betonu demir donats, yetkili pragaz personeli tarafndan kontrol edildikten sonra temel betonunun dklmesi nerilmektedir. Sz konusu ankraj bulonlar, somunlar ve ankraj ablonlarnn tedarii ve mteriye teslimi PRAGAZn ykmllndedir.

6. Topraklama Tesisat : LNG tank ve buharlatrclar topraklanmaldr. Ayrca LNG tankeri topraklama pensesi ve tank sahas kaplarnn yannda yer alacak topraklama tutamaklar iin de topraklama tesisat kurulmaldr. Bu amala hafriyat sonras temel betonu kalp yapm ncesi, pragaz yetkililerine haber verilmelidir. pragazn yetkilendiridii elektrik tesisats tank sahasnda gerekli bakr kazk akma ve bakr tel ile ilikleme ilemlerini yaparak, tank ve buharlatrclara balanacak bakr topraklama tellerini hazrlayacaktr. Beton atlmas srasnda bu tellerin beton iinde kalmamasna zellikle dikkat edilmelidir. Sz konusu topraklama tesisat iin gerekli malzemelerin tedarii ve uygulamann yaptrlmas PRAGAZn ykmllndedir. 7. LNG Tank Sahas Kvet Betonu, Sifonlu Rogar, Tel rg : NFPA-59A (Standard for the Production, Storage and Handling of LNG) standard gerei LNG tank ve tesisatnn evresinde, en az LNG tank hacmi kadar bir beton havuz (kvet) ina etmek gerekmektedir. Bu havuzda en az bir adet sifonlu rogar ile drenaj salanmaldr. Beton havuzdaki sifonlu rogardaki su, olas LNG kaanda (likit faz) donacak ve tka vazifesi grerek LNGnin drenaj kanalna gitmesine engel olacaktr. Bylece LNG kaa snrlandrlm bir alanda kontrol altna alnm olacaktr. Beton kvet zerine, kvet betonu ile beraber toplam ykseklii en az 180 cm olacak ekilde tel rg tesis edilmeli ve bu sahaya giri k iin en az iki adet darya alan kap yaplmaldr. Tel rg zerine gerekli uyar levhalar aslmaldr. Sz konusu sifonlu rogarn ve Uyar Levhalarnn tedarii ve mteriye teslimi PRAGAZn ykmllndedir.

8. LNG Tank Likit k Hatlar Acil Kapatma Vanalar : NFPA-59Aya gre LNG tank zerindeki likit klar uzaktan kumanda edilebilen acil kapatma vanalar (ESD) ile tesis edilmelidir. Tank zerindeki pnmatik kontrollu kreyojenik vanalar ama kapatma ilemi iin basnl hava kullanlmaktadr. Basnl hava mini hava kompresr (bakmsz-yasz) tarafndan salanmaktadr. Sz konusu acil kapatma vanalarnn ve bu vanalar altracak mini kompresrn temini ve tesisi PRAGAZn ykmllndedir. 9. Gaz Kaa Alglama Sistemi : LNG tank sahasnda ve zellikle tank vana gurubunda oluabilecek herhangi bir gaz kaan alglayacak kaak sensr vana mahali zerine yerletirilmitir. Kumanda panosu araclyla alarm verecek olan gaz kaa alglama sistemi, yine NFPA-59A standard gerei sistemde kurulmas gereken vazgeilmez bir emniyet ve gvenlik gesidir. Sz konusu gaz kaa alglama sisteminin temini ve montaj PRAGAZn ykmllndedir. 10. Gaz Scakl Takip ve Kontrol Sistemi :

Gaz Scakl

NFPA-59Aya gre LNG tank sahasnda bulunan buharlatrclarn knda yer alan bir PT100 scaklk transmiteri araclyla, likit halden gaz haline geen doalgazn scakl srekli olarak takip ve kontrol edilmelidir. Gaz scaklnn -10Ca dmesi durumunda sistem nce alarm vermekte, scakln -18Ca dmesi durumunda ise doalgaz d ve i tesisatta yer alan ekipmanlarn zarar grmemesi iin tank kndaki likit vanalar otomatik olarak kapatlmaktadr. Hava scaklnn -20Cn altna dme ihtimali olan mteri tesilerinde, ex-proof (patlama korumal) doalgaz stclar kullanlarak gaz scakl uygun seviyeye karlr. Sz konusu gaz scakl takip ve kontrol sistemi ile gaz stcs temini ve montaj PRAGAZn ykmllndedir.

Ana Kumanda Panosu i

Deprem Sensr

11. Deprem zleme Sistemi : LNG tesisi kumanda panosu iinde yer alan bir deprem sensr ile mteri lokasyonunda olabilecek herhangi bir yer sarsntsnn byklne bal olarak sistem alarm vermekte ve ardndan depremin byklnn artmas halinde LNG tank kndaki likit vanalar kapatlmaktadr. Ana Kumanda Panosu i Sz konusu deprem izleme sisteminin temini ve montaj PRAGAZn ykmllndedir. 12. LNG Tesisi Ana Kumanda Panosu ve Paralel kaz Panosu : Scaklk, gaz kaa alglama, deprem izleme sistemlerinden gelen ikazlar sesli ve kl alarma eviren ve tank kndaki likit vanalarnn otomatik olarak kapanmasn salayan LNG Tesisi Ana Kumanda panosudur. Ayrca pano zerinden de vanalar manuel olarak alp kapatlabilir ya da acil stop butonu araclyla vanalar kapatlp alarm verilebilir. Bu panonun zerindeki ikazlarn aynsn bulunduran paralel ikaz panosu mterinin talebi dorultusunda gvenlik binas v.b. bir noktaya konulmaktadr. Sz konusu panolarn temini ve montaj PRAGAZn ykmllndedir. 13. Ex-Proof Aydnlatma : LNG tank sahas ii tehlikeli blge olduundan, bu saha iindeki elektrikli cihaz ve ekipmanlarn ex-proof (patlama korumal) zellikte olmas gereklidir. Bu nedenle LNG tesis sahasnn aydnlatlmas iin kullanlacak armatr de ex-proof nitelikte olmaldr. Aydnlatma LNG Tesisi Ana Kumanda panosu zerinden alp kapatlr. Sz konusu ex-proof aydnlatma sisteminin kurularak devreye alnmas PRAGAZn ykmllndedir. 14. Kazan Dairesi Gaz Kaa Alarm Sistemi :

Doalgazn kullanm noktasndaki (kazan dairesi, mutfak v.b.) kaaklarn alglayp, kullanclar sesli ve kl olarak uyaran sistemdir. Sz konusu gaz kaa alglama ve alarm sisteminin kurularak devreye alnmas PRAGAZn ykmllndedir.

15. Kokulandrma Sistemi : LNG kokusuz bir yakttr. Ancak kullanm noktalarndaki kaaklara karn kokulandrlmas gerekmektedir. LNG tank iindeki ok dk scaklklar nedeniyle herhangi bir kokulandrc kimyasal maddenin LNG iine katlmas mmkn deildir. Bu nedenle LNG sv halden gaz hale getikten sonra THT (Tetrahidrotiofen) denilen zel bir kimyasal madde ile kokulandlr. Sz konusu kokulandrc THTnin muhafaza edildii paslanmaz tp, balant elemanlarnn tedarik ve montaj ile THTnin ikmali PRAGAZn