of 2 /2
Ugovor o energetskom učinku (EPC) je oblik “kreativnog financiranja” koji omogućava financiranje energetskih zahvata kroz smanjenje troškova za energiju uz istodobno povećanje energetske učinkovitosti. Kroz ugovor o energetskom učinku, vanjska tvrtka (ESCO) provodi projekt poboljšanja energetske učinkovitosti tako da se služi tokom prihoda iz financijskih ušteda kako bi otplatila ukupne troškove zahvata (projekta), uključujući početnu investiciju. Na području EU, unatoč velikom potencijalu energetskih ušteda, izrazito je rijetko da tvrtke koje nude ESCO usluge primjenjuju ugovore o energetskom učinku (EPC) kod kućanstava zbog visokih transakcijskih troškova, velike fragmentacije tržišta, različitosti individualnih potreba i ponašanja koja zahtijevaju prilagođeni i personalizirani pristup kao i zbog nedostatka informacija i ekspertize na tržištu kućanstava. IZAZOV IZAZOV NOVA GENERACIJA UGOVORA O ENERGETSKOM NOVA GENERACIJA UGOVORA O ENERGETSKOM UČINKU ZA KUĆANSTVA UČINKU ZA KUĆANSTVA new business models for innovative energy new business models for innovative energy Projekt je financiran kroz nepovratna sredstva EU iz programa Obzor 2020 Projekt je financiran kroz nepovratna sredstva EU iz programa Obzor 2020 Program istraživanje i inovacije pod ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava 893857 Program istraživanje i inovacije pod ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava 893857 @frESCO_H2020 @frESCO_H2020 frESCO H2020 Project frESCO H2020 Project www.fresco-project.eu www.fresco-project.eu Europska komisija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu ovdje korištenih podataka. Europska komisija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu ovdje korištenih podataka. Sadržaj ne odražava nužno mišljenje Europske komisije. Sadržaj ne odražava nužno mišljenje Europske komisije.

IZAZOV - ponikve.hr

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IZAZOV - ponikve.hr

Ugovor o energetskom uinku (EPC) je oblik “kreativnog financiranja” koji omoguava financiranje energetskih zahvata kroz smanjenje troškova za energiju uz istodobno poveanje energetske uinkovitosti. Kroz ugovor o energetskom uinku, vanjska tvrtka (ESCO) provodi projekt poboljšanja energetske uinkovitosti tako da se slui tokom prihoda iz financijskih ušteda kako bi otplatila ukupne troškove zahvata (projekta), ukljuujui poetnu investiciju.
Na podruju EU, unato velikom potencijalu energetskih ušteda, izrazito je rijetko da tvrtke koje nude ESCO usluge primjenjuju ugovore o energetskom uinku (EPC) kod kuanstava zbog visokih transakcijskih troškova, velike fragmentacije trišta, razliitosti individualnih potreba i ponašanja koja zahtijevaju prilagoeni i personalizirani pristup kao i zbog nedostatka informacija i ekspertize na trištu kuanstava.
IZAZOVIZAZOV
new business models for innovative energynew business models for innovative energy service bundles for residential consumerservice bundles for residential consumer
Projekt je financiran kroz nepovratna sredstva EU iz programa Obzor 2020Projekt je financiran kroz nepovratna sredstva EU iz programa Obzor 2020 Program istraivanje i inovacije pod ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava 893857Program istraivanje i inovacije pod ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava 893857
@[email protected]_H2020 frESCO H2020 ProjectfrESCO H2020 Project
www.fresco-project.euwww.fresco-project.eu
Europska komisija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu ovdje korištenih podataka.Europska komisija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu ovdje korištenih podataka. Sadraj ne odraava nuno mišljenje Europske komisije.Sadraj ne odraava nuno mišljenje Europske komisije.
U sklopu projekta frESCO razvija se novi oblik ugovora o energetskom uinku (EPC) koji se razlikuje od pomalo zastarjele vrste ugovora koji je temeljen iskljuivo na uštedama. Nova vrsta ugovora o energetskom uinku potie razvoj trendova na energetskom trištu koji idu prema kreiranju novih hibridnih shema koji se ne temelje iskljuivo na smanjenju troškova, ve stvaraju nove izvore prihoda za krajnje potrošae/proizvoae na nain da ih se potie na sudjelovanje u energetskim transakcijama, pa tako postaju aktivni sudionici na trištu energije. U ovom kontekstu, projekt frESCO e isporuiti novu generaciju ugovora o energetskom uinku (EPC).
Suradnja izmeu ESCO tvrtki i agregatora u zajednikom stvaranju inovativnih ponuda energetskih usluga uz pomo ICT tehnologije:
• Osigurati objektivnu metodu za mjerenje i verifikaciju uinka nove hibridne vrste energetskih usluga
• Integrirati postojee tehnologije, alate i knjiice za obradu velike koliine podataka s postojeim sustavima kako bi ubrzali upravljanje podacima u projektu frESCO
• Dopuniti inovativne modele usluga s novim poslovnim modelima i ugovornim shemama koji odraavaju novi nain rada integriranih usluga
• Riješiti kljune regulatorne, trišne, društvene, financijske i tehnološke prepreke za pokretanje hibridnih energetskih usluga
• Potvrditi rješenja u stvarnom okruenju i osigurati pojaani angaman potrošaa za sudjelovanje u inovativnim hibridnim energetskim shemama koje nudi projekt
U sklopu projekta frESCO e se testirati i prikazati uinak inovativnih paketa energetskih usluga i poslovnih modela te ICT rješenja kroz kampanju provedenu u demo projektima u stvarnom okruenju na etiri reprezentativne pilot lokacije: Gironde - Minimizacija potrošnje energije uz istovremeno odravajte kriterija komfora Madrid - Kombinacija i optimizacija zajednike vlastite proizvodnje s ostalim energetskim uslugama Otok Krk - Ispitivanje mogunosti uvoenja novih poslovnih modela na primjeru turistike lokacije Otok Thassos - Olakšavanje pretvorbe u ekološki prihvatljiviji hotel
PROJEKTPROJEKT