29
KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj 2012. January 2012 ................................................................................................. 5 Veljača 2012. February 2012 ............................................................................................... 6 Ožujak 2012. March 2012 ................................................................................................... 7 Travanj 2012. April 2012 ...................................................................................................... 9 Svibanj 2012. May 2012 ..................................................................................................... 12 Lipanj 2012. June 2012 .................................................................................................... 15 Srpanj 2012. July 2012 ..................................................................................................... 18 Kolovoz 2012. August 2012 ................................................................................................ 21 Rujan 2012. September 2012 .......................................................................................... 24 Listopad 2012. October 2012 ............................................................................................... 27 Studeni 2012. November 2012 ........................................................................................... 30 Prosinac 2012. December 2012 ........................................................................................... 33 Siječanj 2013. January 2013 ............................................................................................... 36 Veljača 2013. February 2013 ............................................................................................. 38 Ožujak 2013. March 2013 ................................................................................................. 40 Travanj 2013. April 2013 .................................................................................................... 41 U ovom kalendaru dan je pregled izdanja planiranih za 2012. i do kraja travnja 2013., ovisno o završetku obrade pojedinoga statističkog istraživanja i o mogućnostima izrade pojedine vrste publikacija. This Calendar contains the review of publications planned to be issued in 2012 and by the end of April 2013, which depends on when the processing of a particular statistical survey can be finished and on whether it is feasible to make a particular kind of publication or not. Kratice ak. g. akademska godina h publikacija na hrvatskom jeziku h/e publikacija na hrvatskom i engleskom ESS Europski statistički sustav OECD Organizacija za gospodarsku suradnju i Abbreviations h Language: Croatian h/e Language: Croatian and English ESS European Statistical System OECD Organization for Economic Co-operation and

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012

Siječanj 2012. January 2012 ................................................................................................. 5

Veljača 2012. February 2012 ............................................................................................... 6

Ožujak 2012. March 2012 ................................................................................................... 7

Travanj 2012. April 2012 ...................................................................................................... 9

Svibanj 2012. May 2012 ..................................................................................................... 12

Lipanj 2012. June 2012 .................................................................................................... 15

Srpanj 2012. July 2012 ..................................................................................................... 18

Kolovoz 2012. August 2012 ................................................................................................ 21

Rujan 2012. September 2012 .......................................................................................... 24

Listopad 2012. October 2012 ............................................................................................... 27

Studeni 2012. November 2012 ........................................................................................... 30

Prosinac 2012. December 2012 ........................................................................................... 33

Siječanj 2013. January 2013 ............................................................................................... 36

Veljača 2013. February 2013 ............................................................................................. 38

Ožujak 2013. March 2013 ................................................................................................. 40

Travanj 2013. April 2013 .................................................................................................... 41

U ovom kalendaru dan je pregled izdanja planiranih za2012. i do kraja travnja 2013., ovisno o završetku obradepojedinoga statističkog istraživanja i o mogućnostimaizrade pojedine vrste publikacija.

This Calendar contains the review of publications planned to be issued in 2012 and by the end of April 2013, which depends on when the processing of a particular statistical survey can be finished and on whether it is feasible to make a particular kind of publication or not.

Kratice

ak. g. akademska godina

h publikacija na hrvatskom jeziku

h/e publikacija na hrvatskom i engleskom

ESS Europski statistički sustav

OECD Organizacija za gospodarsku suradnju i

Abbreviations

h Language: Croatian

h/e Language: Croatian and English

ESS European Statistical System

OECD Organization for Economic Co-operation and

Page 2: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

razvoj

NUTS Zajednička klasifikacija prostornih jedinica za statistiku Europske unije

PRODCOM Proizvodnja u Zajednici

šk. g. školska godina

šk./pedag. g. školska/pedagoška godina

www podaci na internetu

Development

NUTS The EU common classification of territorial units for statistics

PRODCOM PRODucts of the European COMmunity

www Data available on the Internet

Znakovi

◊◊◊ izvadak iz priopćenja u pripremi

Symbols

◊◊◊ Extract from First Release under preparation

SIJEČANJ 2012./ JANUARY 2012

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose

i razina prikazivanja Reference period and level

4. 26., četvrtak 26, Thursday

4.1.3. Trgovina motornim vozilima, dijelovima i priborom prema skupinama proizvoda u 2010. 4.1.3. Sale of motor vehicles, their parts and accessories, by product groups, 2010

h/e www

2010., Republika Hrvatska 2010, Republic of Croatia

5. 30., ponedjeljak 30, Monday

8.2.3. Proračunska izdvajanja za istraživanje i razvoj, 2010. – 2011. 8.2.3. Government Budget Appropriations or Outlays for R&D, 2010 – 2011

h/e www 2010. – 2011., Republika Hrvatska 2010 – 2011, Republic of Croatia

31., utorak 31, Tuesday

1.1.17. Površina i proizvodnja žitarica i ostalih usjeva u 2011. Prethodni podaci 1.1.17. Areas and Production of Cereals and Other Crops, 2011 – Previous Data

h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

VELJAČA 2012./ FEBRUARY 2012

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose

i razina prikazivanja Reference period and level

7. 14., utorak 14, Tuesday

1.1.11. Jesenska sjetva. Stanje 10. studenoga 2011. 1.1.11. Autumn Sowing – Situation as on 10 November 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

17., petak 17, Friday

1.1.19. Broj stoke i peradi – prethodni podaci. Stanje 1. prosinca 2011. 1.1.19. Number of Livestock and Poultry – Previous Data. Situation as on 1 December 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

17., petak 17, Friday

2.1.1/1. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2012. 2.1.1/1. Industrial Producer Price Index, 2012

h/e www siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

8. 21., utorak 21, Tuesday

◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2012. First Results: Registered Unemployment Rate, 2012

h/e www siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

21., utorak 21, Tuesday

13.1.1/1. Indeksi potrošačkih cijena u 2012. 13.1.1/1. Consumer Price Indices, 2012 h/e www

siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

22., srijeda 22, Wednesday

2.1.2/1. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2012. 2.1.2/1. Producer Building Material Price Indices, 2012

h/e www siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

24., petak 24, Friday

1.1.28/1. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2012. 1.1.28/1. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2012

h/e www siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

9. 28., utorak 28, Tuesday

8.3.5. Udruge tehničke kulture u sezoni 2010./2011. 8.3.5. Technical Culture Associations, 2010/2011 Season

h/e www 2010./2011., Republika Hrvatska 2010/2011, Republic of Croatia

28., utorak 28, Tuesday

9.2.1/1. Zaposleni prema djelatnostima u 2012. 9.2.1/1. Persons in Paid Employment, by Activities, 2012 h/e www

siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

29., srijeda ◊◊◊ Prvi rezultati: Turizam u 2012. h/e www siječanj 2012., Republika Hrvatska

Page 3: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

29, Wednesday First Results: Tourism, 2012 January 2012, Republic of Croatia

29., srijeda 29, Wednesday

4.2.1/1. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2012. 4.2.1/1. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2012

h/e www siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 1

Monthly Statistical Report, No. 1

h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Studije i analize Studies and analyses

Korupcija: pravni okvir i pojavni oblici 2008. – 2010. Corruption: Legal Framework and Forms of Appearance, 2008 – 2010

h/e www 2008. – 2010., Republika Hrvatska, županije 2008 – 2010, Republic of Croatia, counties

Nasilje u obitelji: pravni okvir i pojavni oblici 2007. – 2010. Domestic Violence: Legal Framework and Forms of Appearance, 2007 – 2010

h/e www 2007. – 2010., Republika Hrvatska, županije 2007 – 2010, Republic of Croatia, counties

Metodološke upute

Methodological Guidelines

Mjesečni izvještaj o izdanim odobrenjima za građenje (Revizija 2011.) Monthly Report on Building Permits Issued (Revision 2011)

h/e - -

OŽUJAK 2012./ MARCH 2012

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

9. 1., četvrtak

1, Thursday

2.1.3/1. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2012., prvi rezultati 2.1.3/1. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2012, First Results

h/e www

siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

10. 6., utorak 6, Tuesday

◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2012. First Results: Retail Trade, 2012

h/e www siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

7., srijeda 7, Wednesday

3.1.8. Izdana odobrenja za građenje u 2011. 3.1.8. Building Permits Issued, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

8., četvrtak 8, Thursday

2.1.1/2. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2012. 2.1.1/2. Industrial Producer Price Index, 2012 h/e www

veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

9., petak 9, Friday

1.1.25/1. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2012. 1.1.25/1. Cows’ Milk and Dairy Products, 2012

h/e www siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

9., petak 9, Friday

5.1.2/1. Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u 2012. 5.1.2/1. Inland Waterway Transport, 2012 h/e www

siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

9., petak 9, Friday

5.1.3/1. Granični promet u 2012. 5.1.3/1. Cross-Border Traffic, 2012 h/e www

siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

9., petak 9, Friday

5.1.4/1. Promet u morskim lukama u 2012. 5.1.4/1. Traffic in Seaports, 2012

h/e www

siječanj 2012., Republika Hrvatska, odabrane morske luke January 2012, Republic of Croatia, selected seaports

9., petak 9, Friday

5.1.5/1. Promet u zračnim lukama u 2012. 5.1.5/1. Traffic in Airports, 2012 h/e www

siječanj 2012., Republika Hrvatska, zračne luke January 2012, Republic of Croatia, airports

11. 12., ponedjeljak 12, Monday

4.3.1/1. Turizam u 2012. 4.3.1/1. Tourism, 2012

h/e www

siječanj 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine January 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13., utorak 13, Tuesday

2.1.2/2. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2012. 2.1.2/2. Producer Building Material Price Indices, 2012

h/e www veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

13., utorak 13, Tuesday

2.1.4/1. Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2012. Prvi rezultati 2.1.4/1. Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2012, First Results

h/e www siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

13., utorak 3.1.4/1. Izdana odobrenja za građenje u 2012. h/e www siječanj 2012., Republika Hrvatska

Page 4: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

13, Tuesday 3.1.4/1. Building Permits Issued, 2012 January 2012, Republic of Croatia

14., srijeda 14, Wednesday

12.1.2. Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2 razine i županije u 2009. 12.1.2. Gross Domestic Product for Republic of Croatia, Statistical Regions at level 2 and Counties, 2009

h/e www

2009., Republika Hrvatska, prostorne jedinice za statistiku 2 razine, županije 2009, Republic of Croatia, statistical regions at level 2 and counties

14., srijeda 14, Wednesday

13.1.1/2. Indeksi potrošačkih cijena u 2012. 13.1.1/2. Consumer Price Indices, 2012 h/e www

veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

15., četvrtak 15, Thursday

4.1.1/1. Trgovina na malo u 2012. 4.1.1/1. Retail Trade, 2012

h/e www siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

16., petak 16, Friday

8.1.4. Doktori znanosti u 2011. 8.1.4. Doctors of Science, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

16., petak 16, Friday

9.1.7. Prosječne mjesečne bruto i neto plaće zaposlenih prema spolu za 2010. 9.1.7. Average Monthly Gross and Net Earnings of Persons in Employment, by Sex, 2010

h/e www

2010., Republika Hrvatska 2010, Republic of Croatia

12. 20., utorak 20, Tuesday

2.2.1/1. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012. 2.2.1/1. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2012 h/e www

siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

22., četvrtak 22, Thursday

◊◊◊ Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2012. First Results: Average Net and Gross Earnings, 2012

h/e www siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

22., četvrtak 22, Thursday

◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2012. First Results: Registered Unemployment Rate, 2012

h/e www veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

22., četvrtak 22, Thursday

1.1.23/1. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2012. 1.1.23/1. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2012 h/e www

siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

22., četvrtak 22, Thursday

3.1.1/1. Indeksi građevinskih radova u 2012. 3.1.1/1. Construction Work Indices, 2012

h/e www siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

22., četvrtak 22, Thursday

10.1.1. Punoljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2011. 10.1.1. Adult Perpetrators of Criminal Offences, by Type of Decision, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

23., petak 23, Friday

10.1.2. Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2011. 10.1.2. Juvenile Perpetrators of Criminal Offences, by Type of Decision, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

13. 26., ponedjeljak 26, Monday

1.1.28/2. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2012. 1.1.28/2. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2012 h/e www

veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

29., četvrtak 29, Thursday

2.1.3/2. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2012., prvi rezultati 2.1.3/2. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2012, First Results

h/e www

veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday ◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2012. First Results: Tourism, 2012

h/e www

veljača 2012., siječanj – veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, January – February 2012, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

1.1.18. Proizvodnja povrća, voća i grožđa u 2011. Prethodni podaci 1.1.18. Production of Vegetables, Fruits and Grapes, 2011 – Previous Data h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

4.2.1/2. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2012. 4.2.1/2. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2012

h/e www siječanj − veljača 2012., Republika Hrvatska January − February 2012, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

8.1.5. Magistri i specijalisti u 2011. 8.1.5. Masters and Specialists, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.1.1/1. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.1/1. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.1.2/1. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.2/1. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.1.6/1. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2012. 9.1.6/1. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2012

h/e www siječanj 2012., Republika Hrvatska January 2012, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.2.1/2. Zaposleni prema djelatnostima u 2012. 9.2.1/2. Persons in Paid Employment, by Activities, 2012 h/e www

veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

10.1.3. Počinitelji prekršaja prema vrsti prekršaja u 2011. 10.1.3. Perpetrators of Misdemeanours, by Type of Misdemeanour, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

10.1.4. Pravne osobe počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2011. 10.1.4. Legal Entities Perpetrators of Criminal Offences, by Type of Decision, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Page 5: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

Mjesečno statističko izvješće, br. 2

Monthly Statistical Report, No. 2

h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća Statistical Reports

1445 Studenti u akademskoj godini 2010./2011. 1445 Students, 2010/2011 Academic Year

h/e www

2010/2011., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine 2010/2011, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

TRAVANJ 2012./ APRIL 2012

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

14. 4., srijeda

4, Wednesday ◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2012. First Results: Retail Trade, 2012 h/e www

veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

5., četvrtak 5, Thursday

1.1.20. Broj stoke i peradi – konačni rezultati. Stanje 1. prosinca 2011. 1.1.20. Number of Livestock and Poultry – Final Results. Situation as on 1 December 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

15. 11., srijeda 11, Wednesday

1.1.25/2. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2012. 1.1.25/2. Cows’ Milk and Dairy Products, 2012

h/e www veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

11., srijeda 11, Wednesday

4.3.1/2. Turizam u 2012. 4.3.1/2. Tourism, 2012

h/e www

veljača 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine February 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

11., srijeda 11, Wednesday

4.3.2/1. Turizam, kumulativni podaci u 2012. 4.3.2/1. Tourism – Cumulative Data, 2012

h/e www

siječanj – veljača 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine January – February 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

12., četvrtak 12, Thursday

2.1.1/3. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2012. 2.1.1/3. Industrial Producer Price Index, 2012

h/e www ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

12., četvrtak 12, Thursday

2.1.4/2. Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2012. Prvi rezultati 2.1.4/2. Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2012, First Results

h/e www veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

12., četvrtak 12, Thursday

4.1.1/2. Trgovina na malo u 2012. 4.1.1/2. Retail Trade, 2012 h/e www

veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

12., četvrtak 12, Thursday

5.1.2/2. Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u 2012. 5.1.2/2. Inland Waterway Transport, 2012

h/e www veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

12., četvrtak 12, Thursday

5.1.3/2. Granični promet u 2012. 5.1.3/2. Cross-Border Traffic, 2012

h/e www veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

12., četvrtak 12, Thursday

5.1.4/2. Promet u morskim lukama u 2012. 5.1.4/2. Traffic in Seaports, 2012

h/e www

veljača 2012., Republika Hrvatska, odabrane morske luke February 2012, Republic of Croatia, selected seaports

12., četvrtak 12, Thursday

5.1.5/2. Promet u zračnim lukama u 2012. 5.1.5/2. Traffic in Airports, 2012

h/e www veljača 2012., Republika Hrvatska, zračne luke February 2012, Republic of Croatia, airports

13., petak 13, Friday

2.1.2/3. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2012. 2.1.2/3. Producer Building Material Price Indices, 2012

h/e www ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

13., petak 13, Friday

3.1.4/2. Izdana odobrenja za građenje u 2012. 3.1.4/2. Building Permits Issued, 2012 h/e www

veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

16. 16., ponedjeljak 16, Monday

13.1.1/3. Indeksi potrošačkih cijena u 2012. 13.1.1/3. Consumer Price Indices, 2012 h/e www

ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

17., utorak 17, Tuesday

2.2.1/2. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012. 2.2.1/2. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2012

h/e www veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

17., utorak 17, Tuesday

9.2.6. Zaposleni prema djelatnostima i spolu u 2011. – konačni podaci 9.2.6. Persons in Employment by Activity and Sex, 2011 – Final Data h/e www

po mjesecima 2011., Republika Hrvatska By months in 2011, Republic of Croatia

20., petak 20, Friday

1.1.23/2. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2012. 1.1.23/2. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2012 h/e www

veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

20., petak 20, Friday

8.1.3. Srednje škole, kraj šk. g. 2010./2011. i početak šk. g. 2011./2012. 8.1.3. Secondary Schools, End of 2010/2011 School Year and

h/e www

kraj šk. g. 2010./2011. i početak šk. g. 2011./2012., Republika Hrvatska, županije End of 2010/2011 school year and beginning of 2011/2012 school year, Republic of

Page 6: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

Beginning of 2011/2012 School Year Croatia, counties

17. 23., ponedjeljak 23, Monday

◊◊◊ Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2012. First Results: Average Net and Gross Earnings, 2012

h/e www veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

23., ponedjeljak 23, Monday

◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2012. First Results: Registered Unemployment Rate, 2012

h/e www ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

23., ponedjeljak 23, Monday

3.1.1/2. Indeksi građevinskih radova u 2012. 3.1.1/2. Construction Work Indices, 2012 h/e www

veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

27., petak 27, Friday

1.1.28/3. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2012. 1.1.28/3. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2012

h/e www ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

27., petak 27, Friday

8.1.2. Osnovne škole, kraj šk. g. 2010./2011. i početak šk. g. 2011./2012. 8.1.2. Basic Schools, End of 2010/2011 School Year and Beginning of 2011/2012 School Year

h/e www

kraj šk. g. 2010./2011. i početak šk. g. 2011./2012., Republika Hrvatska, županije End of 2010/2011 school year and beginning of 2011/2012 school year, Republic of Croatia, counties

18. 30., ponedjeljak 30, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2012. First Results: Tourism, 2012

h/e www

ožujak 2012., siječanj – ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, January – March 2012, Republic of Croatia

30., ponedjeljak 30, Monday

2.1.3/3. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2012., prvi rezultati 2.1.3/3. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2012, First Results

h/e www

ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

30., ponedjeljak 30, Monday

3.1.7. Srušeni stanovi u 2011. 3.1.7. Demolished Dwellings, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

30., ponedjeljak 30, Monday

4.2.1/3. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2012. 4.2.1/3. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2012

h/e www siječanj − ožujak 2012., Republika Hrvatska January − March 2012, Republic of Croatia

30., ponedjeljak 30, Monday

9.1.1/2. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.1/2. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

30., ponedjeljak 30, Monday

9.1.2/2. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.2/2. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

30., ponedjeljak 30, Monday

9.1.6/2. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2012. 9.1.6/2. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2012

h/e www veljača 2012., Republika Hrvatska February 2012, Republic of Croatia

30., ponedjeljak 30, Monday

9.2.1/3. Zaposleni prema djelatnostima u 2012. 9.2.1/3. Persons in Paid Employment, by Activities, 2012 h/e www

ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 3

Monthly Statistical Report, No. 3

h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća Statistical Reports

1474 Istraživanje i razvoj u 2010. 1474 Research and Development, 2010

h/e www 2010., Republika Hrvatska 2010, Republic of Croatia

1482 Investicije u 2010. 1482 Gross Fixed Capital Formation (Gross Investment), 2010 h/e www

2010., Republika Hrvatska, županije 2010, Republic of Croatia, counties

Metodološke upute Methodological Guidelines

Metodologija za Mjesečni izvještaj trgovine na malo (TRG-1) Methodology for Monthly Survey on Retail Trade (TRG-1) h/e www

- -

Izvanredna izdanja Special editions

Žene i muškarci u Hrvatskoj, 2012. Women and Men in Croatia, 2012 h/e www

Serija podataka i 2010., Republika Hrvatska Data series and 2010, Republic of Croatia

Page 7: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

SVIBANJ 2012./ MAY 2012

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

18. 3., četvrtak

3, Thursday 12.1.3. Godišnji Bruto domaći proizvod za razdoblje 1996. – 2009. 12.1.3. Annual Gross Domestic Product, for Period 1996 – 2009 h/e www

1996. – 2009., Republika Hrvatska 1996 – 2009, Republic of Croatia

4., petak 4, Friday

◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2012. First Results: Retail Trade, 2012

h/e www ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

4., petak 4, Friday

8.1.1. Nastavnici i suradnici u nastavi na visokim učilištima u ak. g. 2011./2012. 8.1.1. Teaching Staff at Institutions of Higher Education, 2011/2012 Academic Year

h/e www

2011./2012., Republika Hrvatska 2011/2012, Republic of Croatia

19. 8., utorak 8, Tuesday

2.1.1/4. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2012. 2.1.1/4. Industrial Producer Price Index, 2012

h/e www travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

8., utorak 8, Tuesday

4.2.2/1. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2012. 4.2.2/1. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2012

h/e www

siječanj − ožujak 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine January − March 2012, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

9., srijeda 9, Wednesday

4.3.1/3. Turizam u 2012. 4.3.1/3. Tourism, 2012

h/e www

ožujak 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine March 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

9., srijeda 9, Wednesday

4.3.2/2. Turizam, kumulativni podaci u 2012. 4.3.2/2. Tourism – Cumulative Data, 2012

h/e www

siječanj – ožujak 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine January – March 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

10., četvrtak 10, Thursday

1.1.13. Biljna proizvodnja u 2011. 1.1.13. Crop Production, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

10., četvrtak 10, Thursday

1.1.25/3. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2012. 1.1.25/3. Cows’ Milk and Dairy Products, 2012

h/e www ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

10., četvrtak 10, Thursday

4.1.1/3. Trgovina na malo u 2012. 4.1.1/3. Retail Trade, 2012 h/e www

ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

10., četvrtak 10, Thursday

5.1.2/3. Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u 2012. 5.1.2/3. Inland Waterway Transport, 2012 h/e www

ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

10., četvrtak 10, Thursday

5.1.3/3. Granični promet u 2012. 5.1.3/3. Cross-Border Traffic, 2012

h/e www ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

10., četvrtak 10, Thursday

5.1.4/3. Promet u morskim lukama u 2012. 5.1.4/3. Traffic in Seaports, 2012

h/e www

ožujak 2012., Republika Hrvatska, odabrane morske luke March 2012, Republic of Croatia, selected seaports

10., četvrtak 10, Thursday

5.1.5/3. Promet u zračnim lukama u 2012. 5.1.5/3. Traffic in Airports, 2012 h/e www

ožujak 2012., Republika Hrvatska, zračne luke March 2012, Republic of Croatia, airports

11., petak 11, Friday

2.1.2/4. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2012. 2.1.2/4. Producer Building Material Price Indices, 2012

h/e www travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

11., petak 11, Friday

2.1.4/3. Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2012. Prvi rezultati 2.1.4/3. Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2012, First Results

h/e www ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

11., petak 11, Friday

5.1.1/1. Transport u 2012. 5.1.1/1. Transport, 2012 h/e www

I. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska First quarter of 2012, Republic of Croatia

11., petak 11, Friday

5.1.6/1. Prekrcaj tereta u 2012. 5.1.6/1. Transhipment, 2012

h/e www I. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska First quarter of 2012, Republic of Croatia

11., petak 11, Friday

9.2.2/1. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2012. 9.2.2/1. Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2012

h/e www

siječanj, veljača, ožujak 2012., Republika Hrvatska, županije January, February, March 2012, Republic of Croatia, counties

20. 14., ponedjeljak 14, Monday

1.1.2/1. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2012. 1.1.2/1. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2012

h/e www

I. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska First quarter of 2012, Republic of Croatia

14., ponedjeljak 14, Monday

3.1.4/3. Izdana odobrenja za građenje u 2012. 3.1.4/3. Building Permits Issued, 2012

h/e www ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

15., utorak 15, Tuesday

1.1.5/1. Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u 2012. 1.1.5/1. Agricultural Quarterly Price Indices, 2012

h/e www I. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska First quarter of 2012, Republic of Croatia

15., utorak 15, Tuesday

2.2.1/3. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012. 2.2.1/3. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2012 h/e www

ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

Page 8: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

20. 15., utorak 15, Tuesday

13.1.1/4. Indeksi potrošačkih cijena u 2012. 13.1.1/4. Consumer Price Indices, 2012

h/e www travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

16., srijeda 16, Wednesday

11.1.1/1. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2012. 11.1.1/1. Number and Structure of Business Entities, 2012

h/e www 31. ožujka 2012., Republika Hrvatska, županije 31 March 2012, Republic of Croatia, counties

21. 21., ponedjeljak 21, Monday

1.1.23/3. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2012. 1.1.23/3. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2012

h/e www ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

22., utorak 22, Tuesday ◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2012. First Results: Average Net and Gross Earnings, 2012 h/e www

ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

22., utorak 22, Tuesday

◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2012. First Results: Registered Unemployment Rate, 2012

h/e www travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

23., srijeda 23, Wednesday

4.3.7/1. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2012. 4.3.7/1. Congresses and Other Business Meetings, 2012

h/e www I. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska First quarter of 2012, Republic of Croatia

25., petak 25, Friday

1.1.28/4. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2012. 1.1.28/4. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2012 h/e www

travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

22. 29., utorak 29, Tuesday

2.1.3/4. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2012., prvi rezultati 2.1.3/4. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2012, First Results

h/e www

travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, četvrtak

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2012. First Results: Tourism, 2012

h/e www

travanj 2012., siječanj – travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, January – April 2012, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, četvrtak

Bruto domaći proizvod u 2012. Prva procjena Gross Domestic Product, 2012 – Flash Estimate

h/e www I. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska First quarter of 2012, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, četvrtak

1.1.21. Stočna proizvodnja u 2011. Prethodni rezultati 1.1.21. Livestock Production, 2011– Previous Data h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, četvrtak

4.2.1/4. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2012. 4.2.1/4. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2012

h/e www siječanj − travanj 2012., Republika Hrvatska January − April 2012, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, četvrtak

4.3.8/1. Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2012. – UKIDA SE 4.3.8/1. Visitors to main tourist sights and attractions, 2012 – CANCELLED

h/e www I. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska First quarter of 2012, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, četvrtak

9.1.1/3. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.1/3. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, četvrtak

9.1.2/3. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.2/3. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, četvrtak

9.1.6/3. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2012. 9.1.6/3. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2012

h/e www ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, četvrtak

9.2.1/4. Zaposleni prema djelatnostima u 2012. 9.2.1/4. Persons in Paid Employment, by Activities, 2012 h/e www

travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 4

Monthly Statistical Report, No. 4 h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Metodološke upute

Methodological Guidelines

Metodološki priručnik za sustav Intrastat Methodological Manual for the Intrastat System h/e www

- -

Upute za izvještajne jedinice za Intrastat Manual for Providers of Statistical Information for Intrastat h/e www

- -

LIPANJ 2012./ JUNE 2012

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Page 9: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

23. 5., utorak

5, Tuesday ◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2012.

First Results: Retail Trade, 2012 h/e www travanj 2012., Republika Hrvatska

April 2012, Republic of Croatia

5., utorak 5, Tuesday

1.4.2. Slatkovodno ribarstvo u 2011. 1.4.2. Freshwater Fishing, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

6., srijeda 6, Wednesday

4.2.3/1. Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2012. 4.2.3/1. Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2012 h/e www

I. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska First quarter of 2012, Republic of Croatia

8., petak 8, Friday

8.1.8. Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja. Početak ped. g. 2011./2012. 8.1.8. Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes. Beginning of 2011/2012 Pedagogic Year

h/e www

2011./2012., Republika Hrvatska, županije 2011/2012, Republic of Croatia, counties

24. 11., ponedjeljak 11, Monday

1.1.24. Klanje stoke i peradi u 2011. 1.1.24. Slaughtering of Livestock and Poultry, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

11., ponedjeljak 11, Monday

1.1.25/4. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2012. 1.1.25/4. Cows’ Milk and Dairy Products, 2012

h/e www travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

11., ponedjeljak 11, Monday

2.1.1/5. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2012. 2.1.1/5. Industrial Producer Price Index, 2012 h/e www

svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

12., utorak 12, Tuesday

2.1.4/4. Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2012. Prvi rezultati 2.1.4/4. Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2012, First Results

h/e www travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

12., utorak 12, Tuesday

4.3.1/4. Turizam u 2012. 4.3.1/4. Tourism, 2012

h/e www

travanj 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine April 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

12., utorak 12, Tuesday

4.3.2/3. Turizam, kumulativni podaci u 2012. 4.3.2/3. Tourism – Cumulative Data, 2012

h/e www

siječanj – travanj 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine January – April 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

12., utorak 12, Tuesday

5.1.2/4. Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u 2012. 5.1.2/4. Inland Waterway Transport, 2012 h/e www

travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

12., utorak 12, Tuesday

5.1.3/4. Granični promet u 2012. 5.1.3/4. Cross-Border Traffic, 2012

h/e www travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

12., utorak 12, Tuesday

5.1.4/4. Promet u morskim lukama u 2012. 5.1.4/4. Traffic in Seaports, 2012

h/e www travanj 2012., Republika Hrvatska, odabrane morske luke April 2012, Republic of Croatia, selected seaports

12., utorak 12, Tuesday

5.1.5/4. Promet u zračnim lukama u 2012. 5.1.5/4. Traffic in Airports, 2012

h/e www travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia, airports

13., srijeda 13, Wednesday

3.1.1/3. Indeksi građevinskih radova u 2012. 3.1.1/3. Construction Work Indices, 2012

h/e www ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

13., srijeda 13, Wednesday

3.1.4/4. Izdana odobrenja za građenje u 2012. 3.1.4/4. Building Permits Issued, 2012 h/e www

travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

13., srijeda 13, Wednesday

4.1.1/4. Trgovina na malo u 2012. 4.1.1/4. Retail Trade, 2012

h/e www travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

14., četvrtak 14, Thursday

2.1.2/5. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2012. 2.1.2/5. Producer Building Material Price Indices, 2012

h/e www svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

14., četvrtak 14, Thursday

4.1.2/1. Distributivna trgovina i ostale usluge u 2012. 4.1.2/1. Distributive Trade and Other Services, 2012 h/e www

I. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska First quarter of 2012, Republic of Croatia

14., četvrtak 14, Thursday

5.1.7/1. Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2012. 5.1.7/1. Postal, Courier and Telecommunication Services, 2012

h/e www I. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska First quarter of 2012, Republic of Croatia

14., četvrtak 14, Thursday

7.1.2. Migracija stanovništva Republike Hrvatske u 2011. 7.1.2. Migration of Population of Republic of Croatia, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

14., četvrtak 14, Thursday

9.2.8. Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u 2011. Prosjek godine 9.2.8. Labour Force in the Republic of Croatia, 2011 – Annual Average h/e www

prosjek 2011., Republika Hrvatska Average annual data of 2011, Republic of Croatia

14., četvrtak 14, Thursday

13.1.1/5. Indeksi potrošačkih cijena u 2012. 13.1.1/5. Consumer Price Indices, 2012

h/e www svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

15., petak 15, Friday

1.1.26. Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda u 2011. 1.1.26. Production of Milk and Dairy Products, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

15., petak 15, Friday

2.2.1/4. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012. 2.2.1/4. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2012 h/e www

travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

24. 15., petak 15, Friday

8.1.9. Učenički i studentski domovi u šk./ak. g. 2011./2012. 8.1.9. Boarding Homes for Pupils and Students, 2011/2012 School/Academic Year

h/e www 2011./2012., Republika Hrvatska, županije 2011/2012, Republic of Croatia, counties

25. 18., ponedjeljak 18, Monday

3.1.2/1. Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2012., pravne osobe s 20 i više zaposlenih 3.1.2/1. Completed Construction Works, Orders and Residential Construction, 2012, Legal Entities Employing 20 or More Persons

h/e www

I. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska First quarter of 2012, Republic of Croatia

Page 10: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

19., utorak 19, Tuesday

1.4.1. Morsko ribarstvo u 2011. 1.4.1. Seawater Fishing, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

19., utorak 19, Tuesday

1.3.2. Promjene u šumskim površinama u 2011. 1.3.2. Changes in Forest Areas, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

19., utorak 19, Tuesday

8.3.4. Kinematografija u 2011. 8.3.4. Cinematography, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

20., srijeda 20, Wednesday

8.3.6. Arhivi u 2011. 8.3.6. Archives, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

20., srijeda 20, Wednesday

12.1.1/1. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2012. 12.1.1/1. Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2012

h/e www I. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska First quarter of 2012, Republic of Croatia

21., četvrtak 21, Thursday ◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2012. First Results: Average Net and Gross Earnings, 2012 h/e www

travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

21., četvrtak 21, Thursday

◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2012. First Results: Registered Unemployment Rate, 2012

h/e www svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

21., četvrtak 21, Thursday

1.1.23/4. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2012. 1.1.23/4. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2012

h/e www travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

21., četvrtak 21, Thursday

3.1.1/4. Indeksi građevinskih radova u 2012. 3.1.1/4. Construction Work Indices, 2012 h/e www

travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

26. 27., srijeda 27, Wednesday

1.1.28/5. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2012. 1.1.28/5. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2012 h/e www

svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

27., srijeda 27, Wednesday

6.1.2. Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode u 2011. 6.1.2. Collection, Purification and Distribution of Water, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

27., srijeda 27, Wednesday

6.1.3. Javna odvodnja u 2011. 6.1.3. Public Sewage System, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

28., četvrtak 28, Thursday ◊◊◊

Prvi rezultati: Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u I. tromjesečju 2012. First Results: Labour Force in the Republic of Croatia, First Quarter of 2012

h/e www

I. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska First quarter of 2012, Republic of Croatia

28., četvrtak 28, Thursday

1.1.14. Rane procjene površina važnijih usjeva u 2012. 1.1.14. Early Estimates of Areas of Some Important Crops, 2012

h/e www 2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday ◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2012. First Results: Tourism, 2012

h/e www

svibanj 2012., siječanj – svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, January – May 2012, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday ◊◊◊

Prvi rezultati: Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2011. First results: Natural Change in Population in the Republic of Croatia, 2011

h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday

2.1.3/5. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2012., prvi rezultati 2.1.3/5. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2012, First Results

h/e www

svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday

4.2.1/5. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2012. 4.2.1/5. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2012 h/e www

siječanj − svibanj 2012., Republika Hrvatska January − May 2012, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday

8.3.3. Radio i televizija u 2011. 8.3.3. Radio and Television, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

29., petak 29, Friday

9.1.1/4. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.1/4. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

26. 29., petak 29, Friday

9.1.2/4. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.2/4. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday

9.1.6/4. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2012. 9.1.6/4. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2012

h/e www travanj 2012., Republika Hrvatska April 2012, Republic of Croatia

29., petak 29, Friday

9.2.1/5. Zaposleni prema djelatnostima u 2012. 9.2.1/5. Persons in Paid Employment, by Activities, 2012

h/e www svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 5

Monthly Statistical Report, No. 5 h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Page 11: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

Statističke informacije 2012. Statistical Information 2012

h/e www

2009. – 2011., godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku 2009 – 2011, Annual data series for Republic of Croatia

Statistička izvješća Statistical Reports

1464 Turizam u primorskim gradovima i općinama u 2011. 1464 Tourism in Seaside Resorts and Municipalities, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska, gradovi, općine, naselja 2011, Republic of Croatia, towns, municipalities and settlements

1478 Punoljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u 2011. 1478 Adult Perpetrators of Criminal Offences, Reports, Accusations and Convictions, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

1479 Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u 2011. 1479 Juvenile Perpetrators of Criminal Offences, Reports, Accusations and Convictions, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

1480 Počinitelji prekršaja u 2011. 1480 Perpetrators of Misdemeanours, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

Metodološke upute Methodological Guidelines

Metodološke osnove za statističko istraživanje Promet u morskim lukama Methodological basis for statistical survey Traffic in seaports

h/e www - -

SRPANJ 2012./ JULY 2012

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

27. 3., utorak

3, Tuesday 1.4.3. Ribolovna sredstva u morskom ribolovu u 2011. 1.4.3. Fishing Equipment in Seawater Fishing, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

4., srijeda 4, Wednesday ◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2012. First Results: Retail Trade, 2012 h/e www

svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

4., srijeda 4, Wednesday

4.2.4. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2011. Konačni podaci 4.2.4. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2011, Final Data

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

5., četvrtak 5, Thursday

1.1.1. Indeksi poljoprivredne proizvodnje u 2011. 1.1.1. Indices of Agricultural Production, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

28. 9., ponedjeljak 9, Monday

4.3.6/1. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2012. 4.3.6/1. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2012

h/e www siječanj – svibanj 2012., Republika Hrvatska January – May 2012, Republic of Croatia

9., ponedjeljak 9, Monday

8.4.1. Korisnici i usluge socijalne skrbi u 2011. 8.4.1. Beneficiaries and Services of Social Care, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

10., utorak 10, Tuesday

2.1.1/6. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2012. 2.1.1/6. Industrial Producer Price Index, 2012 h/e www

lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

10., utorak 10, Tuesday

4.3.1/5. Turizam u 2012. 4.3.1/5. Tourism, 2012

h/e www

svibanj 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine May 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

10., utorak 10, Tuesday

4.3.2/4. Turizam, kumulativni podaci u 2012. 4.3.2/4. Tourism – Cumulative Data, 2012

h/e www

siječanj – svibanj 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine January – May 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

11., srijeda 11, Wednesday

1.1.25/5. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2012. 1.1.25/5. Cows’ Milk and Dairy Products, 2012 h/e www

svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

11., srijeda 11, Wednesday

4.1.1/5. Trgovina na malo u 2012. 4.1.1/5. Retail Trade, 2012

h/e www svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

11., srijeda 11, Wednesday

4.2.5. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2011. Konačni podaci 4.2.5. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2011, Final Data

h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine 2011, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

11., srijeda 11, Wednesday

5.1.2/5. Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u 2012. 5.1.2/5. Inland Waterway Transport, 2012

h/e www svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

11., srijeda 11, Wednesday

5.1.3/5. Granični promet u 2012. 5.1.3/5. Cross-Border Traffic, 2012

h/e www svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

Page 12: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

11., srijeda 11, Wednesday

5.1.4/5. Promet u morskim lukama u 2012. 5.1.4/5. Traffic in Seaports, 2012

h/e www svibanj 2012., Republika Hrvatska, odabrane morske luke May 2012, Republic of Croatia, selected seaports

11., srijeda 11, Wednesday

5.1.5/5. Promet u zračnim lukama u 2012. 5.1.5/5. Traffic in Airports, 2012

h/e www svibanj 2012., Republika Hrvatska, zračne luke May 2012, Republic of Croatia, airports

12., četvrtak 12, Thursday

2.1.4/5. Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2012. Prvi rezultati 2.1.4/5. Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2012, First Results

h/e www svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

12., četvrtak 12, Thursday

3.1.4/5. Izdana odobrenja za građenje u 2012. 3.1.4/5. Building Permits Issued, 2012

h/e www svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

12., četvrtak 12, Thursday

5.1.8. Revizija podataka o cestovnom prijevozu robe od 2001. do 2007. 5.1.8 Revision of Data on Road Transport of Goods, 2001 - 2007

h/e www 2001. – 2007.,Republika Hrvatska 2001 – 2007, Republic of Croatia

13., petak 13, Friday

2.1.2/6. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2012. 2.1.2/6. Producer Building Material Price Indices, 2012 h/e www

lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

13., petak 13, Friday

2.2.1/5. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012. 2.2.1/5. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2012

h/e www svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

13., petak 13, Friday

8.2.2. Inovacije u hrvatskim poduzećima u razdoblju 2008. – 2010. 8.2.2. Innovation Activities in Croatian Enterprises, 2008 – 2010

h/e www 2008. – 2010., Republika Hrvatska 2008 – 2010, Republic of Croatia

28. 13., petak 13, Friday

15.1.2. Strukturno-poslovni pokazatelji poduzeća u 2010. 15.1.2. Structural Business Indicators of Enterprises, 2010 h/e www

2010., Republika Hrvatska 2010, Republic of Croatia

29. 16., ponedjeljak 16, Monday

13.1.1/6. Indeksi potrošačkih cijena u 2012. 13.1.1/6. Consumer Price Indices, 2012 h/e www

lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

19., četvrtak 19, Thursday

7.1.1. Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2011. 7.1.1. Natural Change in Population in the Republic of Croatia, 2011

h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine 2011, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

19., četvrtak 19, Thursday

9.2.7/1. Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u I. tromjesečju 2012. 9.2.7/1. Labour Force in the Republic of Croatia, First Quarter of 2012 h/e www

I. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska, regije First quarter of 2012, Republic of Croatia, statistical regions

20., petak 20, Friday

1.1.23/5. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2012. 1.1.23/5. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2012 h/e www

svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

30. 23., ponedjeljak 23, Monday ◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2012. First Results: Average Net and Gross Earnings, 2012 h/e www

svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

23., ponedjeljak 23, Monday

◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2012. First Results: Registered Unemployment Rate, 2012

h/e www lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

23., ponedjeljak 23, Monday

3.1.1/5. Indeksi građevinskih radova u 2012. 3.1.1/5. Construction Work Indices, 2012 h/e www

svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

23., ponedjeljak 23, Monday

7.1.3. Umrli u prometnim nesrećama u 2011. 7.1.3. Deaths in Traffic Accidents, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

26., četvrtak 26, Thursday

1.1.28/6. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2012. 1.1.28/6. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2012

h/e www lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

31. 31., utorak 31, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2012. First Results: Tourism, 2012

h/e www

lipanj 2012., siječanj – lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, January – June 2012, Republic of Croatia

31., utorak 31, Tuesday

2.1.3/6. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2012., prvi rezultati 2.1.3/6. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2012, First Results

h/e www

lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

31., utorak 31, Tuesday

4.2.1/6. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2012. 4.2.1/6. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2012 h/e www

siječanj − lipanj 2012., Republika Hrvatska January − June 2012, Republic of Croatia

31., utorak 31, Tuesday

9.1.1/5. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.1/5. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

31., utorak 31, Tuesday

9.1.2/5. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.2/5. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

31., utorak 31, Tuesday

9.1.6/5. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2012. 9.1.6/5. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2012

h/e www svibanj 2012., Republika Hrvatska May 2012, Republic of Croatia

31., utorak 31, Tuesday

9.2.1/6. Zaposleni prema djelatnostima u 2012. 9.2.1/6. Persons in Paid Employment, by Activities, 2012

h/e www lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Page 13: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

Mjesečno statističko izvješće, br. 6

Monthly Statistical Report, No. 6

h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća Statistical Reports

1463 Turizam u 2011. 1463 Tourism, 2011

h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije, prostorne jedinice za statistiku 2. razine, gradovi, općine 2011, Republic of Croatia, counties, statistical spatial units at level 2, towns, municipalities

1476 Zaposlenost i plaće u 2011. 1476 Employment and Wages, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine 2011, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1483 Cijene u 2011. 1483 Prices, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

KOLOVOZ 2012./ AUGUST 2012

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

32. 6., ponedjeljak

6, Monday ◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2012.

First Results: Retail Trade, 2012 h/e www lipanj 2012., Republika Hrvatska

June 2012, Republic of Croatia

7., utorak 7, Tuesday

4.2.2/2. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2012. 4.2.2/2. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2012

h/e www

siječanj − lipanj 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine January − June 2012, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

8., srijeda 8, Wednesday

2.1.1/7. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2012. 2.1.1/7. Industrial Producer Price Index, 2012 h/e www

srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

8., srijeda 8, Wednesday

4.3.6/2. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2012. 4.3.6/2. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2012

h/e www siječanj – lipanj 2012., Republika Hrvatska January – June 2012, Republic of Croatia

9., četvrtak 9, Thursday

2.1.4/6. Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2012. Prvi rezultati 2.1.4/6. Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2012, First Results

h/e www lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

9., četvrtak 9, Thursday

5.1.2/6. Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u 2012. 5.1.2/6. Inland Waterway Transport, 2012 h/e www

lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

9., četvrtak 9, Thursday

5.1.3/6. Granični promet u 2012. 5.1.3/6. Cross-Border Traffic, 2012

h/e www lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

9., četvrtak 9, Thursday

5.1.4/6. Promet u morskim lukama u 2012. 5.1.4/6. Traffic in Seaports, 2012

h/e www lipanj 2012., Republika Hrvatska, odabrane morske luke June 2012, Republic of Croatia, selected seaports

9., četvrtak 9, Thursday

5.1.5/6. Promet u zračnim lukama u 2012. 5.1.5/6. Traffic in Airports, 2012 h/e www

lipanj 2012., Republika Hrvatska, zračne luke June 2012, Republic of Croatia, airports

10., petak 10, Friday

1.1.25/6. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2012. 1.1.25/6. Cows’ Milk and Dairy Products, 2012

h/e www lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

10., petak 10, Friday

4.1.1/6. Trgovina na malo u 2012. 4.1.1/6. Retail Trade, 2012

h/e www lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

10., petak 10, Friday

4.3.1/6. Turizam u 2012. 4.3.1/6. Tourism, 2012

h/e www

lipanj 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine June 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

10., petak 10, Friday

4.3.2/5. Turizam, kumulativni podaci u 2012. 4.3.2/5. Tourism – Cumulative Data, 2012

h/e www

siječanj – lipanj 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine January – June 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

10., petak 10, Friday

5.1.1/2. Transport u 2012. 5.1.1/2. Transport, 2012 h/e www

II. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Second quarter of 2012, Republic of Croatia

10., petak 10, Friday

5.1.6/2. Prekrcaj tereta u 2012. 5.1.6/2. Transhipment, 2012 h/e www

II. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Second quarter of 2012, Republic of Croatia

33. 13., ponedjeljak 13, Monday

1.1.2/2. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2012. 1.1.2/2. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2012

h/e www

II. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Second quarter of 2012, Republic of Croatia

Page 14: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

13., ponedjeljak 13, Monday

2.1.2/7. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2012. 2.1.2/7. Producer Building Material Price Indices, 2012

h/e www srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

13., ponedjeljak 13, Monday

3.1.4/6. Izdana odobrenja za građenje u 2012. 3.1.4/6. Building Permits Issued, 2012

h/e www lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

14., utorak 14, Tuesday

1.1.5/2. Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u 2012. 1.1.5/2. Agricultural Quarterly Price Indices, 2012 h/e www

II. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Second quarter of 2012, Republic of Croatia

14., utorak 14, Tuesday

9.2.2/2. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2012. 9.2.2/2. Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2012

h/e www

travanj, svibanj, lipanj 2012., Republika Hrvatska, županije April, May, June 2012, Republic of Croatia, counties

16., četvrtak 16, Thursday

13.1.1/7. Indeksi potrošačkih cijena u 2012. 13.1.1/7. Consumer Price Indices, 2012

h/e www srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

17., petak 17, Friday

2.2.1/6. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012. 2.2.1/6. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2012 h/e www

lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

34. 20., ponedjeljak 20, Monday

11.1.1/2. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2012. 11.1.1/2. Number and Structure of Business Entities, 2012

h/e www 30. lipnja 2012., Republika Hrvatska, županije 30 June 2012, Republic of Croatia, counties

22., srijeda 22, Wednesday

◊◊◊ Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2012. First Results: Average Net and Gross Earnings, 2012

h/e www lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

22., srijeda 22, Wednesday ◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2012. First Results: Registered Unemployment Rate, 2012 h/e www

srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

22., srijeda 22, Wednesday

1.1.23/6. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2012. 1.1.23/6. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2012

h/e www lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

22., srijeda 22, Wednesday

11.1.2/1. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2012. po županijama 11.1.2/1. Number and Structure of Business Entities, 2012, by Counties

h/e www stanje 30. lipnja 2012., županije Situation as on 30 June 2012, counties

23., četvrtak 23, Thursday

4.3.7/2. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2012. 4.3.7/2. Congresses and Other Business Meetings, 2012 h/e www

II. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Second quarter of 2012, Republic of Croatia

24., petak 24, Friday

1.1.28/7. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2012. 1.1.28/7. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2012

h/e www srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

35. 30., četvrtak 30, Thursday

4.3.8/2. Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2012. – UKIDA SE 4.3.8/2. Visitors to main tourist sights and attractions, 2012 – CANCELLED

h/e www II. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Second quarter of 2012, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday ◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2012. First Results: Tourism, 2012

h/e www

srpanj 2012., siječanj – srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, January – July 2012, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday

Bruto domaći proizvod u 2012. Prva procjena Gross Domestic Product, 2012 – Flash Estimate h/e www

II. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Second quarter of 2012, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday

1.1.15. Rane procjene važnijih ranih usjeva u 2012. 1.1.15. Early Estimates of Some Important Early Crops, 2012

h/e www 2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday

4.2.1/7. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2012. 4.2.1/7. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2012 h/e www

siječanj − srpanj 2012., Republika Hrvatska January − July 2012, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday

9.1.1/6. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.1/6. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday

9.1.2/6. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.2/6. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday

9.1.3/1. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2012. 9.1.3/1. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in paid Employment, by Accounting Periods, 2012

h/e www

I. i II. tromjesečje i I. polugodište 2012., Republika Hrvatska First and second quarter and first half-year of 2012, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday

9.1.4/1. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2012. 9.1.4/1. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, by Accounting Periods, 2012

h/e www

I. i II. tromjesečje i I. polugodište 2012., Republika Hrvatska First and second quarter and first half-year of 2012, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday

9.1.6/6. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2012. 9.1.6/6. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2012

h/e www lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

31., petak 31, Friday

9.2.1/7. Zaposleni prema djelatnostima u 2012. 9.2.1/7. Persons in Paid Employment, by Activities, 2012 h/e www

srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Page 15: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

Mjesečno statističko izvješće, br. 7 Monthly Statistical Report, No. 7

h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća Statistical Reports

1465 Transport i komunikacije u 2011. 1465 Transport and Communication, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

RUJAN 2012./ SEPTEMBER 2012

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

36. 3., ponedjeljak

3, Monday

2.1.3/7. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2012., prvi rezultati 2.1.3/7. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2012, First Results

h/e www

srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

4., utorak 4, Tuesday ◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2012. First Results: Retail Trade, 2012 h/e www

srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

6., četvrtak 6, Thursday

4.2.3/2. Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2012. 4.2.3/2. Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2012 h/e www

II. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Second quarter of 2012, Republic of Croatia

7., petak 7, Friday

2.1.1/8. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2012. 2.1.1/8. Industrial Producer Price Index, 2012

h/e www kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

7., petak 7, Friday

4.3.6/3. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2012. 4.3.6/3. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2012 h/e www

siječanj – srpanj 2012., Republika Hrvatska January – July 2012, Republic of Croatia

37. 11., utorak 11, Tuesday

4.3.1/7. Turizam u 2012. 4.3.1/7. Tourism, 2012

h/e www

srpanj 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine July 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

11., utorak 11, Tuesday

4.3.2/6. Turizam, kumulativni podaci u 2012. 4.3.2/6. Tourism – Cumulative Data, 2012

h/e www

siječanj – srpanj 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine January – July 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

11., utorak 11, Tuesday

5.1.2/7. Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u 2012. 5.1.2/7. Inland Waterway Transport, 2012

h/e www srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

11., utorak 11, Tuesday

5.1.3/7. Granični promet u 2012. 5.1.3/7. Cross-Border Traffic, 2012 h/e www

srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

11., utorak 11, Tuesday

5.1.4/7. Promet u morskim lukama u 2012. 5.1.4/7. Traffic in Seaports, 2012

h/e www srpanj 2012., Republika Hrvatska, odabrane morske luke July 2012, Republic of Croatia, selected seaports

11., utorak 11, Tuesday

5.1.5/7. Promet u zračnim lukama u 2012. 5.1.5/7. Traffic in Airports, 2012

h/e www srpanj 2012., Republika Hrvatska, zračne luke July 2012, Republic of Croatia, airports

12., srijeda 12, Wednesday

1.1.25/7. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2012. 1.1.25/7. Cows’ Milk and Dairy Products, 2012 h/e www

srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

12., srijeda 12, Wednesday

2.1.4/7. Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2012. Prvi rezultati 2.1.4/7. Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2012, First Results

h/e www srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

12., srijeda 12, Wednesday

4.1.1/7. Trgovina na malo u 2012. 4.1.1/7. Retail Trade, 2012

h/e www srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

12., srijeda 12, Wednesday

7.1.4. Procjene stanovništva Republike Hrvatske u 2011. – UKIDA SE 7.1.4. Population Estimate of the Republic of Croatia, 2011 – CANCELLED h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

13., četvrtak 13, Thursday

2.1.2/8. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2012. 2.1.2/8. Producer Building Material Price Indices, 2012

h/e www kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

13., četvrtak 13, Thursday

3.1.1/6. Indeksi građevinskih radova u 2012. 3.1.1/6. Construction Work Indices, 2012

h/e www lipanj 2012., Republika Hrvatska June 2012, Republic of Croatia

13., četvrtak 13, Thursday

3.1.4/7. Izdana odobrenja za građenje u 2012. 3.1.4/7. Building Permits Issued, 2012 h/e www

srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

13., četvrtak 13, Thursday

4.1.2/2. Distributivna trgovina i ostale usluge u 2012. 4.1.2/2. Distributive Trade and Other Services, 2012

h/e www II. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Second quarter of 2012, Republic of Croatia

13., četvrtak 5.1.7/2. Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2012. h/e www II. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska

Page 16: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

13, Thursday 5.1.7/2. Postal, Courier and Telecommunication Services, 2012 Second quarter of 2012, Republic of Croatia

14., petak 14, Friday

1.1.27. Proizvodnja i korištenje mlijeka na poljoprivrednim gospodarstvima u 2011. 1.1.27. Production and Usage of Milk at Agricultural Farms, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

14., petak 14, Friday

13.1.1/8. Indeksi potrošačkih cijena u 2012. 13.1.1/8. Consumer Price Indices, 2012 h/e www

kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

38. 18., utorak 18, Tuesday

2.2.1/7. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012. 2.2.1/7. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2012 h/e www

srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

38. 20., četvrtak 20, Thursday

1.1.23/7. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2012. 1.1.23/7. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2012

h/e www srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

20., četvrtak 20, Thursday

3.1.2/2. Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2012., pravne osobe s 20 i više zaposlenih 3.1.2/2. Completed Construction Works, Orders and Residential Construction, 2012, Legal Entities Employing 20 or More Persons

h/e www

II. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Second quarter of 2012, Republic of Croatia

20., četvrtak 20, Thursday

3.1.1/7. Indeksi građevinskih radova u 2012. 3.1.1/7. Construction Work Indices, 2012 h/e www

srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

20., četvrtak 20, Thursday

12.1.1/2. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2012. 12.1.1/2. Quartely Gross Domestic Product Estimate, 2012

h/e www II. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Second quarter of 2012, Republic of Croatia

21., petak 21, Friday

◊◊◊ Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2012. First Results: Average Net and Gross Earnings, 2012

h/e www srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

21., petak 21, Friday ◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2012. First Results: Registered Unemployment Rate, 2012 h/e www

kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

21., petak 21, Friday

1.1.22. Stočna proizvodnja u 2011. Konačni rezultati 1.1.22. Livestock Production, 2011– Final Results

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

39. 24., ponedjeljak 24, Monday

6.1.1. Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji u 2011. 6.1.1. Utilisation of Water and Protection of Waters from Pollution in Industry, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

26., srijeda 26, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u II. tromjesečju 2012. First Results: Labour Force in the Republic of Croatia, Second Quarter of 2012

h/e www

II. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Second quarter of 2012, Republic of Croatia

27., četvrtak 27, Thursday

1.1.28/8. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2012. 1.1.28/8. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2012 h/e www

kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

27., četvrtak 27, Thursday

1.1.33. Ekonomski računi poljoprivrede po prostornim jedinicama za statistiku 2. razine od 2005. do 2010. 1.1.33. Economic Accounts for Agriculture, by Statistical Spatial Units at Level 2, 2005 – 2010

h/e www

2005. – 2010., Republika Hrvatska, prostorne jedinice za statistiku 2. razine 2005 – 2010, Rapublic of Croatia, statistical spatial units at level 2

27., četvrtak 27, Thursday

6.1.4. Investicije u zaštitu okoliša u 2011. 6.1.4. Investment in Environmental Protection, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday ◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2012. First Results: Tourism, 2012

h/e www

kolovoz 2012., siječanj – kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, January – August 2012, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

1.1.8. Ekonomski računi u poljoprivredi u 2011. 1.1.8. Agricultural Economic Accounts, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

2.1.3/8. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2012., prvi rezultati 2.1.3/8. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2012, First Results

h/e www

kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

4.2.1/8. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2012. 4.2.1/8. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2012 h/e www

siječanj − kolovoz 2012., Republika Hrvatska January − August 2012, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

8.1.6. Studenti koji su diplomirali na stručnom i sveučilišnom studiju u 2011. 8.1.6. Graduates from Professional and University Study in 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

9.1.1/7. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.1/7. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

9.1.2/7. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.2/7. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

9.1.6/7. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2012. 9.1.6/7. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2012

h/e www srpanj 2012., Republika Hrvatska July 2012, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

9.2.1/8. Zaposleni prema djelatnostima u 2012. 9.2.1/8. Persons in Paid Employment, by Activities, 2012 h/e www

kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

Page 17: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 8

Monthly Statistical Report, No. 8 h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća Statistical Reports

1458 Kratkoročni pokazatelji industrije u 2011. Proizvodnja, proizvođačke cijene, promet i nove narudžbe industrije 1458 Short-Term Indicators of industry, 2011 – Industrial Production, Producer Prices, Turnover and New Orders of Industry

h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

1470 Osnovne škole i dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, kraj šk. g. 2010./2011. i početak šk./ped. g. 2011./2012. 1470 Basic Schools and Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes, End of 2010/2011 and Beginning of 2011/2012 School/Pedagogic Year

h/e www

kraj šk. g. 2010./2011. i početak šk./ped. g. 2011./2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine End of 2010/2011 and beginning of 2011/2012 school/pedagogic year, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1471 Srednje škole i učenički domovi, kraj šk. g. 2010./2011. i početak šk. g. 2011./2012. 1471 Secondary Schools and Students' Boarding Homes, End of 2010/2011 and Beginning of 2011/2012 School Year

h/e www

kraj šk. g. 2010./2011. i početak šk. g. 2011./2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine End of 2010/2011 and beginning of 2011/2012 school year, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

LISTOPAD 2012./ OCTOBER 2012

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

40. 1., ponedjeljak

1, Monday 1.1.16. Rane procjene važnijih kasnih usjeva u 2012. 1.1.16. Early Estimates of Some Important Late Crops, 2012

h/e www 2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

3., srijeda 3, Wednesday

3.1.9. Završene zgrade i stanovi u 2011. 3.1.9. Completed Buildings and Dwellings, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

4., četvrtak 4, Thursday

◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2012. First Results: Retail Trade, 2012

h/e www kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

41. 9., utorak 9, Tuesday

2.1.1/9. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2012. 2.1.1/9. Industrial Producer Price Index, 2012

h/e www rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

9., utorak 9, Tuesday

4.3.6/4. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2012. 4.3.6/4. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2012

h/e www siječanj – kolovoz 2012., Republika Hrvatska January – August 2012, Republic of Croatia

11., četvrtak 11, Thursday

1.1.25/8. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2012. 1.1.25/8. Cows’ Milk and Dairy Products, 2012 h/e www

kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

11., četvrtak 11, Thursday

4.3.1/8. Turizam u 2012. 4.3.1/8. Tourism, 2012

h/e www

kolovoz 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine August 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

11., četvrtak 11, Thursday

4.3.2/7. Turizam, kumulativni podaci u 2012. 4.3.2/7. Tourism – Cumulative Data, 2012

h/e www

siječanj – kolovoz 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine January – August 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

11., četvrtak 11, Thursday

5.1.2/8. Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u 2012. 5.1.2/8. Inland Waterway Transport, 2012 h/e www

kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

11., četvrtak 11, Thursday

5.1.3/8. Granični promet u 2012. 5.1.3/8. Cross-Border Traffic, 2012

h/e www kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

11., četvrtak 11, Thursday

5.1.4/8. Promet u morskim lukama u 2012. 5.1.4/8. Traffic in Seaports, 2012

h/e www

kolovoz 2012., Republika Hrvatska, odabrane morske luke August 2012, Republic of Croatia, selected seaports

11., četvrtak 11, Thursday

5.1.5/8. Promet u zračnim lukama u 2012. 5.1.5/8. Traffic in Airports, 2012 h/e www

kolovoz 2012., Republika Hrvatska, zračne luke August 2012, Republic of Croatia, airports

12., petak 12, Friday

2.1.2/9. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2012. 2.1.2/9. Producer Building Material Price Indices, 2012

h/e www rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

12., petak 12, Friday

2.1.4/8. Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2012. Prvi rezultati 2.1.4/8. Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2012, h/e www

kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

Page 18: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

First Results

12., petak 12, Friday

3.1.5/1. Cijene prodanih novih stanova u 2012. 3.1.5/1. Prices of Sold New Dwellings, 2012

h/e www I. polugodište 2012., Republika Hrvatska First half-year of 2012, Republic of Croatia

12., petak 12, Friday

4.1.1/8. Trgovina na malo u 2012. 4.1.1/8. Retail Trade, 2012 h/e www

kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

42. 15., ponedjeljak 15, Monday

3.1.4/8. Izdana odobrenja za građenje u 2012. 3.1.4/8. Building Permits Issued, 2012 h/e www

kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

16., utorak 16, Tuesday

1.2.1. Lovstvo u 2011. 1.2.1. Hunting in 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

16., utorak 16, Tuesday

2.2.1/8. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012. 2.2.1/8. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2012

h/e www kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

16., utorak 16, Tuesday

13.1.1/9. Indeksi potrošačkih cijena u 2012. 13.1.1/9. Consumer Price Indices, 2012 h/e www

rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

18., četvrtak 18, Thursday

9.2.7/2. Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u II. tromjesečju 2012. 9.2.7/2. Labour Force in the Republic of Croatia, Second Quarter of 2012 h/e www

II. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska, regije Second quarter of 2012, Republic of Croatia, statistical regions

19., petak 19, Friday

1.1.23/8. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2012. 1.1.23/8. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2012

h/e www kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

19., petak 19, Friday

8.1.7. Studenti upisani na stručni i sveučilišni studij u zimskom semestru ak. g. 2011./2012. 8.1.7. Students Enrolled in Professional and University Study, Winter Semester of 2011/2012 Academic Year

h/e www

2011./2012., Republika Hrvatska 2011/2012, Republic of Croatia

43. 22., ponedjeljak 22, Monday

3.1.1/8. Indeksi građevinskih radova u 2012. 3.1.1/8. Construction Work Indices, 2012

h/e www kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

22., ponedjeljak 22, Monday

14.1.1. Osnovne karakteristike potrošnje kućanstava u 2011. 14.1.1. Basic Characteristics of Household Consumption, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

23., utorak 23, Tuesday

◊◊◊ Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2012. First Results: Average Net and Gross Earnings, 2012

h/e www kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

23., utorak 23, Tuesday

◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2012. First Results: Registered Unemployment Rate, 2012

h/e www rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

23., utorak 23, Tuesday

1.1.12. Ostvareni prirodi ranih usjeva – prethodni podaci. Stanje 15. kolovoza 2012. 1.1.12. Actual Yield of Early Crops – Previous Data. Situation as on 15 August 2012

h/e www

2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

25., četvrtak 25, Thursday

1.1.28/9. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2012. 1.1.28/9. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2012

h/e www rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

26., petak 26, Friday

8.3.1. Izdane knjige i brošure, novine i časopisi u 2011. – UKIDA SE 8.3.1. Published Books and Brochures, Newspapers and Magazines, 2011 – CANCELLED

h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

44. 30., utorak 30, Tuesday

2.1.3/9. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2012., prvi rezultati 2.1.3/9. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2012, First Results

h/e www

rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

31., srijeda 31, Wednesday ◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2012. First Results: Tourism, 2012

h/e www

rujan 2012., siječanj – rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, January – September 2012, Republic of Croatia

31., srijeda 31, Wednesday

2.1.5. Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda (PRODCOM) u 2011. Prvi rezultati 2.1.5. Production and Sale of Industrial Products (PRODCOM), 2011, First Results

h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

31., srijeda 31, Wednesday

4.2.1/9. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2012. 4.2.1/9. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2012 h/e www

siječanj − rujan 2012., Republika Hrvatska January − September 2012, Republic of Croatia

31., srijeda 31, Wednesday

9.1.1/8. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.1/8. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

31., srijeda 31, Wednesday

9.1.2/8. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.2/8. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

31., srijeda 31, Wednesday

9.1.6/8. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2012. 9.1.6/8. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2012

h/e www kolovoz 2012., Republika Hrvatska August 2012, Republic of Croatia

31., srijeda 31, Wednesday

9.2.1/9. Zaposleni prema djelatnostima u 2012. 9.2.1/9. Persons in Paid Employment, by Activities, 2012 h/e www

rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

Page 19: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 9

Monthly Statistical Report, No. 9 h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2013. Calendar of Statistical Data Issues 2013 h/e www

Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine, naselja Republic of Croatia, counties, towns, municipalities, settlements

Hrvatska u brojkama, 2012. Croatia in Figures, 2012

h/e www Republika Hrvatska Republic of Croatia

Statistička izvješća Statistical Reports

1457 Poljoprivredna proizvodnja u 2011. 1457 Agricultural Production, 2011

h/e www

2011., Republika Hrvatska, prostorne jedinice za statistiku 2. razine 2011, Republic of Croatia, statistical spatial units at level 2

STUDENI 2012./ NOVEMBER 2012

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

44. 2., petak

2, Friday

3.1.6. Građevinski radovi u 2011. Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u Republici Hrvatskoj, pravne osobe s pet i više zaposlenih 3.1.6. Construction Works, 2011. Annual Report on Construction Works in the Republic of Croatia, Legal Entities Employing 5 or More Persons

h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

45. 6., utorak 6, Tuesday ◊◊◊

Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2012. First Results: Retail Trade, 2012 h/e www

rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

7., srijeda 7, Wednesday

1.1.2/2.a Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u drugom tromjesečju 2012. – konačni podaci 1.1.2/2.a Purchase and Sale of Agricultural, Forestry and Fishing Products Second Quarter of 2012 – Final Data

h/e www

II. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Second quarter of 2012, Republic of Croatia

7., srijeda 7, Wednesday

1.1.5/2.a Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u drugom tromjesečju 2012. – konačni podaci 1.1.5/2.a Quarterli Agricultural Price Indices, Second Quarter of 2012 – Final data

h/e www

II. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Second quarter of 2012, Republic of Croatia

8., četvrtak 8, Thursday

2.1.1/10. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2012. 2.1.1/10. Industrial Producer Price Index, 2012 h/e www

listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

8., četvrtak 8, Thursday

4.2.2/3. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2012. 4.2.2/3. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2012

h/e www

siječanj − rujan 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine January − September 2012, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

8., četvrtak 8, Thursday

4.3.6/5. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2012 4.3.6/5. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2012 h/e www

siječanj – rujan 2012., Republika Hrvatska January –September 2012, Republic of Croatia

9., petak 9, Friday

1.1.25/9. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2012. 1.1.25/9. Cows’ Milk and Dairy Products, 2012

h/e www rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

9., petak 9, Friday

5.1.2/9. Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u 2012. 5.1.2/9. Inland Waterway Transport, 2012

h/e www rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

9., petak 9, Friday

5.1.3/9. Granični promet u 2012. 5.1.3/9. Cross-Border Traffic, 2012 h/e www

rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

9., petak 9, Friday

5.1.4/9. Promet u morskim lukama u 2012. 5.1.4/9. Traffic in Seaports, 2012

h/e www

rujan 2012., Republika Hrvatska, odabrane morske luke September 2012, Republic of Croatia, selected seaports

9., petak 9, Friday

5.1.5/9. Promet u zračnim lukama u 2012. 5.1.5/9. Traffic in Airports, 2012

h/e www rujan 2012., Republika Hrvatska, zračne luke September 2012, Republic of Croatia, airports

46. 12., ponedjeljak 12, Monday

4.3.1/9. Turizam u 2012. 4.3.1/9. Tourism, 2012

h/e www

rujan 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine September 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

Page 20: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

12., ponedjeljak 12, Monday

4.3.2/8. Turizam, kumulativni podaci u 2012. 4.3.2/8. Tourism – Cumulative Data, 2012

h/e www

siječanj – rujan 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine January – September 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

12., ponedjeljak 12, Monday

5.1.1/3. Transport u 2012. 5.1.1/3. Transport, 2012

h/e www III. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Third quarter of 2012, Republic of Croatia

12., ponedjeljak 12, Monday

5.1.6/3. Prekrcaj tereta u 2012. 5.1.6/3. Transhipment, 2012 h/e www

III. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Third quarter of 2012, Republic of Croatia

13., utorak 13, Tuesday

2.1.2/10. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2012. 2.1.2/10. Producer Building Material Price Indices, 2012

h/e www listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

13., utorak 13, Tuesday

2.1.4/9. Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2012. Prvi rezultati 2.1.4/9. Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2012, First Results

h/e www rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

13., utorak 13, Tuesday

3.1.4/9. Izdana odobrenja za građenje u 2012. 3.1.4/9. Building Permits Issued, 2012 h/e www

rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

13., utorak 13, Tuesday

4.1.1/9. Trgovina na malo u 2012. 4.1.1/9. Retail Trade, 2012

h/e www rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

13., utorak 13, Tuesday

8.2.1. Istraživanje i razvoj u 2011. 8.2.1. Research and Development, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

13., utorak 13, Tuesday

9.2.2/3. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2012. 9.2.2/3. Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2012

h/e www

srpanj, kolovoz, rujan 2012., Republika Hrvatska, županije July, August, September 2012, Republic of Croatia, counties

46. 14., srijeda 14, Wednesday

1.1.2/3. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2012. 1.1.2/3. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2012

h/e www

III. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Third quarter of 2012, Republic of Croatia

14., srijeda 14, Wednesday

4.3.3/1. Nekomercijalni turistički promet u kućama i stanovima za odmor u 2012. 4.3.3/1. Non-Profit Tourism Activity in Apartments and Summer Houses, 2012

h/e www

siječanj – rujan 2012., Republika Hrvatska, županije January – September 2012, Republic of Croatia, counties

14., srijeda 14, Wednesday

11.1.1/3. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2012. 11.1.1/3. Number and Structure of Business Entities, 2012 h/e www

30. rujna 2012., Republika Hrvatska, županije 30 September 2012, Republic of Croatia, counties

14., srijeda 14, Wednesday

13.1.1/10. Indeksi potrošačkih cijena u 2012. 13.1.1/10. Consumer Price Indices, 2012

h/e www listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

15., četvrtak 15, Thursday

1.1.7. Prognoza indeksa cijena u poljoprivredi u 2012. 1.1.7. Prospects for Agricultural Price Indices, 2012 h/e www

2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

15., četvrtak 15, Thursday

2.2.1/9. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012. 2.2.1/9. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2012 h/e www

rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

16., petak 16, Friday

1.1.5/3. Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u 2012. 1.1.5/3. Agricultural Quarterly Price Indices, 2012

h/e www III. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Third quarter of 2012, Republic of Croatia

47. 21., srijeda 21, Wednesday

1.1.23/9. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2012. 1.1.23/9. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2012

h/e www rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012 Republic of Croatia

22., četvrtak 22, Thursday ◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2012. First Results: Average Net and Gross Earnings, 2012 h/e www

rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

22., četvrtak 22, Thursday ◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2012. First Results: Registered Unemployment Rate, 2012 h/e www

listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

22., četvrtak 22, Thursday

4.3.7/3. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2012. 4.3.7/3. Congresses and Other Business Meetings, 2012

h/e www III. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Third quarter of 2012, Republic of Croatia

48. 26., ponedjeljak 26, Monday

1.1.28/10. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2012. 1.1.28/10. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2012

h/e www listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

26., ponedjeljak 26, Monday

14.1.2. Pokazatelji siromaštva u 2011. – prethodni podaci 14.1.2. Poverty Indicators, 2011 – Previous Data h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

28., srijeda 26, Wednesday

3.1.3. Izdana odobrenja za uporabu građevina u 2011. 3.1.3. Use Permits Issued, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

29., četvrtak 29, Thursday

1.1.9. Prva prognoza realnog dohotka u 2012. 1.1.9. First Prospects for Real Income, 2012

h/e www 2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

29., četvrtak 29, Thursday

2.1.3/10. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2012., prvi rezultati 2.1.3/10. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2012, First Results

h/e www

listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

29., četvrtak 29, Thursday

4.3.8/3. Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2012. – UKIDA SE 4.3.8/3. Visitors to main tourist sights and attractions, 2012 – CANCELLED

h/e www III. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Third quarter of 2012, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

◊◊◊ Prvi rezultati: Turizam u 2012. First Results: Tourism, 2012

h/e www listopad 2012., siječanj – listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, January – October 2012,

Page 21: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

Bruto domaći proizvod u 2012. Prva procjena Gross Domestic Product, 2012 – Flash Estimate

h/e www III. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Third quarter of 2012, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

2.1.6. Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u 2011. Prvi rezultati 2.1.6. Raw Materials Inputs in Industrial Production, 2011, First Results

h/e www 2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

30., petak 30, Friday

4.2.1/10. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2012. 4.2.1/10. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2012

h/e www siječanj − listopad 2012., Republika Hrvatska January − October 2012, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.1.1/9. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.1/9. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

48. 30., petak 30, Friday

9.1.2/9. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.2/9. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.1.3/2. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2012. 9.1.3/2. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in paid Employment, by Accounting Periods, 2012

h/e www

I., II. i III. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska First, second and third quarter of 2012, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.1.4/2. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2012. 9.1.4/2. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, by Accounting Periods, 2012

h/e www

I., II. i III. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska First, second and third quarter of 2012, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.1.6/9. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2012. 9.1.6/9. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2012

h/e www rujan 2012., Republika Hrvatska September 2012, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

9.2.1/10. Zaposleni prema djelatnostima u 2012. 9.2.1/10. Persons in Paid Employment, by Activities, 2012

h/e www listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

30., petak 30, Friday

12.2.1. Investicije u 2011. 12.2.1. Gross Fixed Capital Formation (Gross Investment), 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 10

Monthly Statistical Report, No. 10 h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća Statistical Reports

1467 Razvedeni brakovi u 2011. 1467 Divorces in 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine 2011, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

PROSINAC 2012./ DECEMBER 2012

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

49. 3., ponedjeljak

3, Monday

2.3.1. Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima u 2012. Prvi rezultati 2.3.1. Usage of Information and Communication Technologies (ICT) in Enterprises, 2012, First Results

h/e www

2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

3., ponedjeljak 3, Monday

2.3.2. Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i kod pojedinaca u 2012. Prvi rezultati 2.3.2. Usage of Information and Communication Technologies (ICT) in Households and by Individuals, 2012, First Results

h/e www

2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

4., utorak 4, Tuesday

◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2012. First Results: Retail Trade, 2012

h/e www listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

6., četvrtak 6, Thursday

4.2.3/3. Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2012. 4.2.3/3. Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2012 h/e www

III. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Third quarter of 2012, Republic of Croatia

7., petak 7, Friday

4.3.6/6. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2012. 4.3.6/6. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2012 h/e www

siječanj – listopad 2012., Republika Hrvatska January – October 2012, Republic of Croatia

Page 22: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

7., petak 7, Friday

8.1.10. Studenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij u ak. g. 2011./2012. 8.1.10. Students Enrolled in Postgraduate Specialist Studies, 2011/2012 Academic Year

h/e www

2011./2012., Republika Hrvatska 2011/2012, Republic of Croatia

50. 10., ponedjeljak 10, Monday

2.1.1/11. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2012. 2.1.1/11. Industrial Producer Price Index, 2012

h/e www studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

11., utorak 11, Tuesday

4.1.1/10. Trgovina na malo u 2012. 4.1.1/10. Retail Trade, 2012

h/e www listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

11., utorak 11, Tuesday

4.3.1/10. Turizam u 2012. 4.3.1/10. Tourism, 2012

h/e www

listopad 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine October 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

11., utorak 11, Tuesday

4.3.2/9. Turizam, kumulativni podaci u 2012. 4.3.2/9. Tourism – Cumulative Data, 2012

h/e www

siječanj – listopad 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine January – October 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

11., utorak 11, Tuesday

5.1.2/10. Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u 2012. 5.1.2/10. Inland Waterway Transport, 2012

h/e www listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

11., utorak 11, Tuesday

5.1.3/10. Granični promet u 2012. 5.1.3/10. Cross-Border Traffic, 2012 h/e www

listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

11., utorak 11, Tuesday

5.1.4/10. Promet u morskim lukama u 2012. 5.1.4/10. Traffic in Seaports, 2012

h/e www

listopad 2012., Republika Hrvatska, odabrane morske luke October 2012, Republic of Croatia, selected seaports

11., utorak 11, Tuesday

5.1.5/10. Promet u zračnim lukama u 2012. 5.1.5/10. Traffic in Airports, 2012

h/e www listopad 2012., Republika Hrvatska, zračne luke October 2012, Republic of Croatia, airports

12., srijeda 12, Wednesday

1.1.25/10. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2012. 1.1.25/10. Cows’ Milk and Dairy Products, 2012 h/e www

listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

12., srijeda 12, Wednesday

2.1.4/10. Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2012. Prvi rezultati 2.1.4/10. Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2012, First Results

h/e www listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

12., srijeda 12, Wednesday

3.1.1/9. Indeksi građevinskih radova u 2012. 3.1.1/9. Construction Work Indices, 2012 h/e www rujan 2012., Republika Hrvatska

September 2012, Republic of Croatia

13., četvrtak 13, Thursday

2.1.2/11. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2012. 2.1.2/11. Producer Building Material Price Indices, 2012 h/e www

studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

13., četvrtak 13, Thursday

2.2.1/10. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012. 2.2.1/10. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2012

h/e www listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

13., četvrtak 13, Thursday

3.1.4/10. Izdana odobrenja za građenje u 2012. 3.1.4/10. Building Permits Issued, 2012 h/e www

listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

13., četvrtak 13, Thursday

4.1.2/3. Distributivna trgovina i ostale usluge u 2012. 4.1.2/3. Distributive Trade and Other Services, 2012 h/e www

III. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Third quarter of 2012, Republic of Croatia

50. 13., četvrtak 13, Thursday

5.1.7/3. Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2012. 5.1.7/3. Postal, Courier and Telecommunication Services, 2012

h/e www III. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Third quarter of 2012, Republic of Croatia

14., petak 14, Friday

13.1.1/11. Indeksi potrošačkih cijena u 2012. 13.1.1/11. Consumer Price Indices, 2012 h/e www

studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

14., petak 14, Friday

15.1.1. Osnovni strukturno-poslovni pokazatelji poduzeća u 2011. Privremeni podaci 15.1.1. Basic Structural Business Indicators of Enterprises, 2011 − Provisional Data

h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

51. 17., ponedjeljak 17, Monday

3.1.2/3. Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2012., pravne osobe s 20 i više zaposlenih 3.1.2/3. Completed Construction Works, Orders and Residential Construction, 2012, Legal Entities Employing 20 or More Persons

h/e www

III. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Third quarter of 2012, Republic of Croatia

19., srijeda 19, Wednesday

8.1.11. Doktorandi – osobe u postupku stjecanja doktorata znanosti u ak. g. 2011./2012. 8.1.11. Candidates for Doctorate – Persons in Process of Obtaining Doctorate of Science, 2011/2012Academic Year

h/e www

2011./2012., Republika Hrvatska 2011/2012, Republic of Croatia

19., srijeda 19, Wednesday

8.3.2. Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2011./2012. 8.3.2. Artistic Production and Live Performances, 2011/2012 Season

h/e www 2011./2012., Republika Hrvatska 2011/2012, Republic of Croatia

20., četvrtak 20, Thursday

1.1.23/10. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2012. 1.1.23/10. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2012 h/e www

listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

20., četvrtak 20, Thursday

3.1.1/10. Indeksi građevinskih radova u 2012. 3.1.1/10. Construction Work Indices, 2012

h/e www listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, the Republic of Croatia

20., četvrtak 20, Thursday

12.1.1/3. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2012. 12.1.1/3. Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2012 h/e www

III. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Third quarter of 2012, Republic of Croatia

21., petak ◊◊◊ Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2012. h/e www listopad 2012., Republika Hrvatska

Page 23: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

21, Friday First Results: Average Net and Gross Earnings, 2012 October 2012, Republic of Croatia

21., petak 21, Friday

◊◊◊ Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2012. First Results: Registered Unemployment Rate, 2012

h/e www studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

21., petak 21, Friday ◊◊◊

Prvi rezultati: Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u III. tromjesečju 2012. First Results: Labour Force in the Republic of Croatia, Third Quarter of 2012

h/e www

III. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Third quarter of 2012, Republic of Croatia

52. 24., ponedjeljak 24, Monday

1.1.28/11. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2012. 1.1.28/11. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2012 h/e www

studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

27., četvrtak 27, Thursday

8.2.4. Proračunska izdvajanja za istraživanje i razvoj, 2011. – 2012. 8.2.4. Government Budget Appropriations or Outlays for R&D, 2011 – 2012

h/e www 2011. – 2012., Republika Hrvatska 2011 – 2012, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

2.1.3/11. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2012., prvi rezultati 2.1.3/11. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2012 First Results

h/e www

studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

28., petak 28, Friday

8.2.5. Ljudski potencijali u znanosti i tehnologiji u 2011. 8.2.5. Human Resources in Science and Technology, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

1. 31., ponedjeljak 31, Monday ◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2012. First Results: Tourism, 2012

h/e www

studeni 2012., siječanj – studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, January – November 2012, Republic of Croatia

31., ponedjeljak 31, Monday

4.2.1/11. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2012. 4.2.1/11. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2012

h/e www siječanj − studeni 2012., Republika Hrvatska January − November 2012, Republic of Croatia

31., ponedjeljak 31, Monday

9.1.1/10. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.1/10. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

31., ponedjeljak 31, Monday

9.1.2/10. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.2/10. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

1. 31., ponedjeljak 31, Monday

9.1.6/10. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2012. 9.1.6/10. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2012

h/e www listopad 2012., Republika Hrvatska October 2012, Republic of Croatia

31., ponedjeljak 31, Monday

9.2.1/11. Zaposleni prema djelatnostima u 2012. 9.2.1/11. Persons in Paid Employment, by Activities, 2012 h/e www

studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 11

Monthly Statistical Report, No. 11

h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Statistički ljetopis 2012. Statistical Yearbook 2012 h/e www

godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Annual data series for Republic of Croatia and international survey

Program publiciranja 2013. Publishing Programme 2013

h/e www

Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine, naselja Republic of Croatia, counties, towns, municipalities, settlements

Statistička izvješća Statistical Reports

1461 Energetska statistika u 2011. 1461 Energy Statistics, 2011

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

1466 Prirodno kretanje stanovništva u 2011. 1466 Natural Change in Population in 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine 2011, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1472 Visoko obrazovanje u 2011. 1472 Higher Education, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine 2011, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

SIJEČANJ 2013./ JANUARY 2013

Page 24: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

1. 4., petak

4, Friday ◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2012. First Results: Retail Trade, 2012 h/e www

studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

2. 8., utorak 8, Tuesday

4.3.6/7. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2012. 4.3.6/7. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2012 h/e www

siječanj – studeni 2012., Republika Hrvatska January – November 2012, Republic of Croatia

10., četvrtak 10, Thursday

4.3.1/11. Turizam u 2012. 4.3.1/11. Tourism, 2012

h/e www

studeni 2012, Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine November 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

10., četvrtak 10, Thursday

4.3.2/10. Turizam, kumulativni podaci u 2012. 4.3.2/10. Tourism – Cumulative Data, 2012

h/e www

siječanj – studeni 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine January – November 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

10., četvrtak 10, Thursday

5.1.2/11. Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u 2012. 5.1.2/11. Inland Waterway Transport, 2012 h/e www

studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

10., četvrtak 10, Thursday

5.1.3/11. Granični promet u 2012. 5.1.3/11. Cross-Border Traffic, 2012 h/e www

studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

10., četvrtak 10, Thursday

5.1.4/11. Promet u morskim lukama u 2012. 5.1.4/11. Traffic in Seaports, 2012

h/e www

studeni 2012., Republika Hrvatska, odabrane morske luke November 2012, Republic of Croatia, selected seaports

10., četvrtak 10, Thursday

5.1.5/11. Promet u zračnim lukama u 2012. 5.1.5/11. Traffic in Airports, 2012 h/e www

studeni 2012., Republika Hrvatska, zračne luke November 2012, Republic of Croatia, airports

10., četvrtak 10, Thursday

9.2.7/3. Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u III. tromjesečju 2012. 9.2.7/3. Labour Force in the Republic of Croatia, Third Quarter of 2012 h/e www

III. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska, regije Third quarter of 2012, Republic of Croatia, statistical regions

11., petak 11, Friday

1.1.25/11. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2012. 1.1.25/11. Cows’ Milk and Dairy Products, 2012

h/e www studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

11., petak 11, Friday

2.1.1/12. Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2012. 2.1.1/12. Industrial Producer Price Index, 2012 h/e www

prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

11., petak 11, Friday

2.1.4/11. Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2012. Prvi rezultati 2.1.4/11. Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2012, First Results

h/e www studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

11., petak 11, Friday

4.1.1/11. Trgovina na malo u 2012. 4.1.1/11. Retail Trade, 2012

h/e www studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

3. 15., utorak 15, Tuesday

2.1.2/12. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2012. 2.1.2/12. Producer Building Material Price Indices, 2012

h/e www prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

15., utorak 15, Tuesday

13.1.1/12. Indeksi potrošačkih cijena u 2012. 13.1.1/12. Consumer Price Indices, 2012 h/e www

prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

16., srijeda 16, Wednesday

2.2.1/11. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012. 2.2.1/11. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2012

h/e www studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

16., srijeda 16, Wednesday

3.1.4/11. Izdana odobrenja za građenje u 2012. 3.1.4/11. Building Permits Issued, 2012

h/e www studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

4. 22., utorak 22, Tuesday

◊◊◊ Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2012. First Results: Average Net and Gross Earnings, 2012

h/e www studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

22., utorak 22, Tuesday ◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2012. First Results: Registered Unemployment Rate, 2012 h/e www

prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

22., utorak 22, Tuesday

1.1.23/11. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2012. 1.1.23/11. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2012

h/e www studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

23., srijeda 23, Wednesday

3.1.1/11. Indeksi građevinskih radova u 2012. 3.1.1/11. Construction Work Indices, 2012

h/e www studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

25., petak 25, Friday

1.1.10. Druga prognoza realnog dohotka u 2012. 1.1.10. Second Prospects for Real Income, 2012 h/e www

2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

5. 28., ponedjeljak 28, Monday

1.1.28/12. Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi u 2012. 1.1.28/12. Production and Foreign Trade of Day-Old Chicks, 2012 h/e www

prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

5. 29., utorak 29, Tuesday

1.1.29. Struktura valionica u 2012. 1.1.29. Structure of Hatcheries, 2012

h/e www 2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

29., utorak 29, Tuesday

2.1.3/12. Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2012., prvi rezultati 2.1.3/12. Industrial Production Volume Index and Indices of Stocks, Persons Employed and Labour Productivity in Industry, 2012, First Results

h/e www

prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

31., četvrtak

◊◊◊ Prvi rezultati: Turizam u 2012.

h/e www prosinac 2012., siječanj – prosinac 2012., Republika Hrvatska

Page 25: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

31, Thursday First Results: Tourism, 2012

December 2012, January – December 2012, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, Thursday

4.2.1/12. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2012. 4.2.1/12. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2012

h/e www siječanj − prosinac 2012., Republika Hrvatska January – December 2012, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, Thursday

9.1.1/11. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.1/11. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, Thursday

9.1.2/11. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.2/11. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, Thursday

9.1.6/11. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2012. 9.1.6/11. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2012

h/e www studeni 2012., Republika Hrvatska November 2012, Republic of Croatia

31., četvrtak 31, Thursday

9.2.1/12. Zaposleni prema djelatnostima u 2012. 9.2.1/12. Persons in Paid Employment, by Activities, 2012 h/e www

prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Mjesečno statističko izvješće, br. 12

Monthly Statistical Report, No. 12

h/e www

mjesečne i godišnje serije podataka za Republiku Hrvatsku i međunarodni pregled Monthly and annual data series for Republic of Croatia and international survey

Statistička izvješća Statistical Reports

1481 Socijalna zaštita u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2008. – 2010. (metodologija ESSPROS) 1481 Social Protection in the Republic of Croatia, 2008 – 2010 (ESSPROS Methodology)

h/e www

2008. – 2010., Republika Hrvatska, Grad Zagreb 2008 – 2010, Republic of Croatia, City of Zagreb

Metodološke upute Methodological Guidelines

Metodološke upute Ankete o radnoj snazi Methodological Guidelines on Labour Force Survey h/e www

- -

Priručnik za Anketu o potrošnji kućanstava Handbook for Household Budget Survey h/e www

- -

VELJAČA 2013./ FEBRUARY 2013

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

5. 1., petak

1, Friday 14.1.3. Pokazatelji siromaštva u 2011. – konačni rezultati 14.1.3. Poverty Indicators, 2011 – Final Results

h/e www 2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

6. 5., utorak 5, Tuesday

◊◊◊ Prvi rezultati: Trgovina na malo u 2012. First Results: Retail Trade, 2012

h/e www prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

7., četvrtak 7, Thursday

4.2.2/4. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2012. 4.2.2/4. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2012

h/e www

siječanj − prosinac 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine January − December 2012, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

7., četvrtak 7, Thursday

4.3.6/8. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2012. 4.3.6/8. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2012

h/e www siječanj – prosinac 2012., Republika Hrvatska January – December 2012, Republic of Croatia

7. 11., ponedjeljak 11, Monday

1.1.25/12. Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi u 2012. 1.1.25/12. Cows’ Milk and Dairy Products, 2012

h/e www prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

11., ponedjeljak 11, Monday

4.3.1/12. Turizam u 2012. 4.3.1/12. Tourism, 2012

h/e www

prosinac 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine December 2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

11., ponedjeljak

4.3.2/11. Turizam, kumulativni podaci u 2012. 4.3.2/11. Tourism – Cumulative Data, 2012

h/e www siječanj – prosinac 2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine January – December 2012, Republic of Croatia,

Page 26: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

11, Monday counties, towns, municipalities

11., ponedjeljak 11, Monday

5.1.2/12. Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima u 2012. 5.1.2/12. Inland Waterway Transport, 2012

h/e www prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

11., ponedjeljak 11, Monday

5.1.3/12. Granični promet u 2012. 5.1.3/12. Cross-Border Traffic, 2012 h/e www

prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

11., ponedjeljak 11, Monday

5.1.4/12. Promet u morskim lukama u 2012. 5.1.4/12. Traffic in Seaports, 2012

h/e www

prosinac 2012., Republika Hrvatska, odabrane morske luke December 2012, Republic of Croatia, selected seaports

11., ponedjeljak 11, Monday

5.1.5/12. Promet u zračnim lukama u 2012. 5.1.5/12. Traffic in Airports, 2012

h/e www prosinac 2012., Republika Hrvatska, zračne luke December 2012, Republic of Croatia, airports

12., utorak 12, Tuesday

2.1.4/12. Indeks novih narudžbi i prometa industrije u 2012. Prvi rezultati 2.1.4/12. Industrial New Orders and Turnover Index in Industry, 2012, First Results

h/e www prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

12., utorak 12, Tuesday

5.1.1/4. Transport u 2012. 5.1.1/4. Transport, 2012

h/e www IV. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Fourth quarter of 2012, Republic of Croatia

12., utorak 12, Tuesday

5.1.6/4. Prekrcaj tereta u 2012. 5.1.6/4. Transhipment, 2012

h/e www IV. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Fourth quarter of 2012, Republic of Croatia

12., utorak 12, Tuesday

9.2.2/4. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2012. 9.2.2/4. Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2012

h/e www

listopad, studeni, prosinac 2012., Republika Hrvatska, županije October, November, December 2012, Republic of Croatia, counties

13., srijeda 13, Wednesday

4.1.1/12. Trgovina na malo u 2012. 4.1.1/12. Retail Trade, 2012

h/e www prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

13., srijeda 13, Wednesday

11.1.1/4. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2012. 11.1.1/4. Number and Structure of Business Entities, 2012

h/e www 31. prosinca 2012., Republika Hrvatska, županije 31 December 2012, Republic of Croatia, counties

14., četvrtak 14, Thursday

1.1.2/4. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2012. 1.1.2/4. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2012

h/e www IV. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Fourth quarter of 2012, Republic of Croatia

14., četvrtak 14, Thursday

3.1.4/12. Izdana odobrenja za građenje u 2012. 3.1.4/12. Building Permits Issued, 2012

h/e www prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

14., četvrtak 14, Thursday

11.1.2/2. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2012. po županijama 11.1.2/2. Number and Structure of Business Entities, 2012, by Counties h/e www stanje 31. prosinca 2012., županije

Situation as on 31 December 2012, counties

15., petak 15, Friday

1.1.5/4. Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi u 2012. 1.1.5/4. Agricultural Quarterly Price Indices, 2012 h/e www

IV. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Fourth quarter of 2012, Republic of Croatia

15., petak 15, Friday

2.2.1/12. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012. 2.2.1/12. Short-Term Indicators of Energy Statistics, 2012

h/e www prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

8. 20., srijeda 20, Wednesday

4.3.3/2. Nekomercijalni turistički promet u kućama i stanovima za odmor u 2012. 4.3.3./2. Non-Profit Tourism Activity in Apartments and Summer Houses, 2012 h/e www

siječanj – prosinac 2012., Republika Hrvatska, županije January – December 2012, Republic of Croatia, counties

21., četvrtak 21, Thursday ◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2012. First Results: Average Net and Gross Earnings, 2012 h/e www

prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

21., četvrtak 21, Thursday

1.1.23/12. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2012. 1.1.23/12. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2012

h/e www prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012 Republic of Croatia

22., petak 22, Friday

1.1.3. Godišnji otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2012. 1.1.3. Annual Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2012

h/e www

2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

22., petak 22, Friday

4.3.7/4. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2012. 4.3.7/4. Congresses and Other Business Meetings, 2012 h/e www

IV. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Fourth quarter of 2012, Republic of Croatia

9. 27., srijeda 27, Wednesday

1.1.4. Cijene u poljoprivredi u 2012. 1.1.4. Agricultural Prices, 2012 h/e www

2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

28., četvrtak 28, Thursday

Bruto domaći proizvod u 2012. Prva procjena Gross Domestic Product, 2012 – Flash Estimate

h/e www IV. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Fourth quarter of 2012, Republic of Croatia

28., četvrtak 28, Thursday

1.1.6. Indeksi cijena u poljoprivredi u 2012. 1.1.6. Agricultural Price Indices, 2012 h/e www

2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

28., četvrtak 28, Thursday

4.3.8/4. Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2012. – UKIDA SE 4.3.8/4. Visitors to main tourist sights and attractions, 2012 – CANCELLED

h/e www IV. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Fourth quarter of 2012, Republic of Croatia

28., četvrtak 28, Thursday

9.1.1/12. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.1/12. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

28., četvrtak 28, Thursday

9.1.2/12. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2012. 9.1.2/12. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2012

h/e www prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

28., četvrtak 9.1.3/3. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po h/e www III. i IV. tromjesečje i I. i II. polugodište 2012.,

Page 27: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

28, Thursday

obračunskim razdobljima u 2012. 9.1.3/3. Average Monthly Paid off Net Earnings of Persons in paid Employment, by Accounting Periods, 2012

Republika Hrvatska Third and fourth quarter and first and second half-year of 2012, Republic of Croatia

28., četvrtak 28, Thursday

9.1.4/3. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2012. 9.1.4/3. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, by Accounting Periods, 2012

h/e www

III. i IV. tromjesečje i I. i II. polugodište 2012., Republika Hrvatska Third and fourth quarter and first and second half-year of 2012, Republic of Croatia

28., četvrtak 28, Thursday

9.1.6/12. Prosječne mjesečne plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2012. 9.1.6/12. Average Monthly Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2012

h/e www prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Statistička izvješća

Statistical Reports

1462 Građevinarstvo u 2011. 1462 Construction, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine 2011, Republic of Croatia, counties, towns/municipalities

1473 Studenti u ak. g. 2011./2012. 1473 Students, 2011/2012 Academic Year h/e www

2011./2012., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine 2011/2012, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

OŽUJAK 2013./ MARCH 2013

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

10. 6., srijeda

6, Wednesday 4.2.3/4. Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2012. 4.2.3/4. Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2012 h/e www

IV. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Fourth quarter of 2012, Republic of Croatia

11. 13., srijeda 13, Wednesday

3.1.1/12. Indeksi građevinskih radova u 2012. 3.1.1/12. Construction Work Indices, 2012 h/e www

prosinac 2012., Republika Hrvatska December 2012, Republic of Croatia

14., četvrtak 14, Thursday

4.1.2/4. Distributivna trgovina i ostale usluge u 2012. 4.1.2/4. Distributive Trade and Other Services, 2012

h/e www IV. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Fourth quarter of 2012, Republic of Croatia

14., četvrtak 14, Thursday

4.3.5. Nautički turizam – kapaciteti i poslovanje luka nautičkog turizma u 2012. 4.3.5. Nautical Tourism – Capacity and Turnover of Ports, 2012

h/e www 2012., Republika Hrvatska, županije 2012, Republic of Croatia, counties

14., četvrtak 14, Thursday

5.1.7/4. Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2012. 5.1.7/4. Postal, Courier and Telecommunication Services, 2012 h/e www

IV. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Fourth quarter of 2012, Republic of Croatia

15., petak 15, Friday

3.1.2/4. Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2012., pravne osobe s 20 i više zaposlenih 3.1.2/4. Completed Construction Works, Orders and Residential Construction, 2012, Legal Entities Employing 20 or More Persons

h/e www

IV. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Fourth quarter of 2012, Republic of Croatia

15., petak 15, Friday

9.1.5. Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće prema stupnju stručne spreme i po djelatnostima u 2011. 9.1.5. Average Monthly Paid Net and Gross Earnings, by Professional Attainment and Activities, 2011

h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

12. 20., srijeda 20, Wednesday

9.2.3. Zaposleni prema spolu i djelatnostima, stanje 31. ožujka 2012. 9.2.3. Persons in Paid Employment, by Sex and Activities, Situation as on 31 March 2012

h/e www 31. ožujka 2012., Republika Hrvatska 31 March 2012, Republic of Croatia

20., srijeda 20, Wednesday

12.1.1/4. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2012. 12.1.1/4. Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2012 h/e www

IV. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska Fourth quarter of 2012, Republic of Croatia

22., petak 22, Friday

9.2.5. Struktura zaposlenih prema visini prosječne isplaćene neto plaće i djelatnostima, stanje u ožujku 2012. 9.2.5. Distribution of Persons in Paid Employment, by Average Paid off Net Earning and Activities, Situation as in March 2012

h/e www

ožujak 2012., Republika Hrvatska March 2012, Republic of Croatia

13. 26., utorak 26, Tuesday

3.1.5/2. Cijene prodanih novih stanova u 2012. 3.1.5/2. Prices of Sold New Dwellings, 2012

h/e www II. polugodište 2012., Republika Hrvatska Second half-year of 2012, Republic of Croatia

26., utorak 26, Tuesday

9.2.4. Zaposleni prema područjima djelatnosti i po županijama, stanje 31. ožujka 2012. 9.2.4. Persons in Paid Employment, by Activities and Counties, Situation as on 31 March 2012

h/e www

31. ožujka 2012., Republika Hrvatska, županije 31 March 2012, Republic of Croatia, counties

Page 28: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

27., srijeda 27, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u IV. tromjesečju 2012. First Results: Labour Force in the Republic of Croatia, Fourth Quarter of 2012

h/e www

IV. tromjesečje 2012, Republika Hrvatska Fourth quarter of 2012, Republic of Croatia

OŽUJAK 2013./ MARCH 2013

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Statistička izvješća

Statistical Reports

1459 Industrijska proizvodnja u 2011. Godišnji izvještaj – rezultati PRODCOM-a 1459 Industrial Production in 2011, Annual PRODCOM Results

h/e www 2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

1468 Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. Stanovništvo prema spolu i starosti 1468 Census of Population, Households and Dwellings 2011, Population by Sex and Age

h/e www

31. ožujka 2011., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine, naselja 31 March, 2011, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities, settlements

1469 Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. Stanovništvo prema državljanstvu, narodnosti, vjeri i materinskom jeziku 1469 Census of Population, Households and Dwellings 2011, Population by Citizenship, Ethnicity, Religion and Mother Tongue

h/e www

31. ožujka 2011., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine 31 March, 2011, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1484 Rezultati Ankete o potrošnji kućanstava u 2011. 1484 Results of Household Budget Survey, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia

TRAVANJ 2013./ APRIL 2013

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

14. 5., petak

5, Friday 1.3.1. Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2012. 1.3.1. Products of Forestry and Felled Timber, 2012 h/e www

2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

5., petak 5, Friday

1.3.3. Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2012. 1.3.3. Services in Forestry and Felled Timber, 2012 h/e www

2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

16. 18., četvrtak 18, Thursday

9.2.7/4. Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u IV. tromjesečju 2012. 9.2.7/4. Labour Force in the Republic of Croatia, Fourth Quarter of 2012 h/e www

IV. tromjesečje 2012., Republika Hrvatska, regije Fourth quarter of 2012, Republic of Croatia, statistical regions

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Statistička izvješća

Statistical Reports

1460 Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u 2011. Detaljni godišnji rezultati 1460 Inputs of Raw Materials in Industrial Production in 2011, Detailed Annual Results

h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije 2011, Republic of Croatia, counties

1475 Kultura i umjetnost u 2011. 1475 Culture and Arts, 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine 2011, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

SVIBANJ 2013./ MAY 2013

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan Date and day

Broj i naziv priopćenja Number and title of the First Release

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

19. 6., ponedjeljak

6, Monday 4.3.4. Putničke agencije u 2012. 4.3.4. Travel Agencies, 2012

h/e www 2012., Republika Hrvatska 2012, Republic of Croatia

Page 29: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA … · 2013-04-02 · KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012. CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2012 Siječanj

Statističke publikacije Statistical publications

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

Statistička izvješća

Statistical Reports

1477 Rezultati Ankete o radnoj snazi Hrvatska 2011. – Europa 2011. 1477 Labour Force Survey Results, Croatia, 2011 – Europe 2011 h/e www

2011., Republika Hrvatska 2011, Republic of Croatia