29
DATUM OBJAVLJIVANJA PODATAKA STATISTIČKI PODATAK PERIOD NA KOJI SE PODATAK ODNOSI PERIODIKA NAČIN OBJAVLJIVANJA PODATAKA KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA KONAČNI PODACI*** PRELIMI- NARNI PODACI** NAZIV ODGOVORNOG PROIZVOĐAČA Januar 2021. godine 11. januar 2021. Pregled naplate prihoda Uprave carina Web Decembar 2020. Mjesečna Uprava carina 15. januar 2021. Izvještaj o prijavljenim slučajevima i epidemijama zaraznih bolesti Štampano Decembar 2020. Mjesečna Institut za javno zdravlje Crne Gore 15. januar 2021. Registracioni podaci o pravnim i fizičkim licima - poreskim obveznicima Web Decembar 2020. Mjesečna Poreska uprava Crne Gore 18. januar 2021. Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Web Oktobar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku 18. januar 2021. Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Web Novembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku 18. januar 2021. Klanje stoke i živine u klanicama Web Oktobar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku 18. januar 2021. Klanje stoke i živine u klanicama Web Novembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku 19. januar 2021. Indeksi potrošačkih cijena Web Decembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku 20. januar 2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - mikrokreditnih Web Decembar 2020. Mjesečna Centralna banka Crne Gore 20. januar 2021. Statistika monetarnih finansijskih institucija Web Decembar 2020. Mjesečna Centralna banka Crne Gore 21. januar 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda Web Novembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku 21. januar 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda Web Decembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku 21. januar 2021. Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Web Decembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku 22. januar 2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - lizing kompanije Web Decembar 2020. Mjesečna Centralna banka Crne Gore 22. januar 2021. Statistika kamatnih stopa Web Decembar 2020. Mjesečna Centralna banka Crne Gore 28. januar 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Web Novembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku 28. januar 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Web Decembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

Januar 2021. godine

11. januar 2021. Pregled naplate prihoda Uprave carina WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava carina

15. januar 2021. Izvještaj o prijavljenim slučajevima i epidemijama

zaraznih bolesti

ŠtampanoDecembar 2020. Mjesečna Institut za javno

zdravlje Crne Gore

15. januar 2021. Registracioni podaci o pravnim i fizičkim licima -

poreskim obveznicima

WebDecembar 2020. Mjesečna Poreska uprava

Crne Gore

18. januar 2021. Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni

proizvodi u mljekarama

WebOktobar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

18. januar 2021. Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni

proizvodi u mljekarama

WebNovembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

18. januar 2021. Klanje stoke i živine u klanicama WebOktobar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

18. januar 2021. Klanje stoke i živine u klanicama WebNovembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

19. januar 2021. Indeksi potrošačkih cijena WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

20. januar 2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - mikrokreditnih WebDecembar 2020. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

20. januar 2021. Statistika monetarnih finansijskih institucija WebDecembar 2020. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

21. januar 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda WebNovembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

21. januar 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

21. januar 2021. Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

22. januar 2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - lizing

kompanije

WebDecembar 2020. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

22. januar 2021. Statistika kamatnih stopa WebDecembar 2020. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

28. januar 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za

izvoz

WebNovembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

28. januar 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za

izvoz

WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

Page 2: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

28. januar 2021. Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza WebNovembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

28. januar 2021. Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

28. januar 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebOktobar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

28. januar 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

28. januar 2021. Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

28. januar 2021. Prosječne zarade (plate) WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

28. januar 2021. Mjesečni statistički pregled* Štampano,

Web

Decembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

28. januar 2021. Indeks proizvodnje i prometa u industriji WebIII kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

28. januar 2021. Indeks proizvodnje i prometa u industriji WebIV kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

29. januar 2021. Izvještaj o korisnicima prava iz penzijskog i

invalidskog osiguranja

WebDecembar 2020. Mjesečna Fond penzijskog i

invalidskog

osiguranja

29. januar 2021. Podaci o primicima, izdacima države mjesečno WebDecembar 2020. Mjesečna Ministarstvo

finansija

Page 3: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

Februar 2021. godine

2. februar 2021. Indeks prometa u trgovini na malo WebNovembar 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

2. februar 2021. Indeks prometa u trgovini na malo WebDecembar 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

10. februar 2021. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje WebŠkolska

2020/2021. godina

Godišnja Uprava za statistiku

10. februar 2021. Pregled naplate prihoda Uprave carina WebJanuar 2021 Mjesečna Uprava carina

15. februar 2021. Građevinska aktivnost WebIII kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

15. februar 2021. Građevinska aktivnost WebIV kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

15. februar 2020. Registracioni podaci o pravnim i fizičkim licima -

poreskim obveznicima

WebJanuar 2021. Mjesečna Poreska uprava

Crne Gore

15. februar 2021. Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni

proizvodi u mljekarama

WebNovembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

15. februar 2021. Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni

proizvodi u mljekarama

WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

15. februar 2021. Klanje stoke i živine u klanicama WebNovembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

15. februar 2021. Klanje stoke i živine u klanicama WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

15. februar 2020. Mjesečna prijava za obračun poreza na dodatu

vrijednost

Web2020. godina Godišnja Poreska uprava

Crne Gore

15. februar 2021. Izvještaj o prijavljenim slučajevima i epidemijama

zaraznih bolesti

ŠtampanoJanuar 2021. Mjesečna Institut za javno

zdravlje Crne Gore

18. februar 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

18. februar 2021. Indeks prometa u uslugama WebIII kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

18. februar 2021. Indeks prometa u uslugama WebIV kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

19. februar 2021. Analiza konsolidovane javne potrošnje WebIV kvartal 2020. Kvartalna Ministarstvo

finansija

19. februar 2021. Izvještaj o državnom dugu WebIV kvartal 2020. Kvartalna Ministarstvo

finansija

Page 4: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

19. februar 2021. Platni bilans Crne Gore WebIV kvartal 2020. Kvartalna Centralna banka

Crne Gore

22. februar 2021. Cijene stanova u novogradnji WebIII kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

22. februar 2021. Cijene stanova u novogradnji WebIV kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

22. februar 2021. Statistika monetarnih finansijskih institucija WebJanuar 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

22. februar 2021. Statistika kamatnih stopa WebJanuar 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

22. februar 2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - mikrokreditnih WebJanuar 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

24. februar 2021. Indeksi potrošačkih cijena WebJanuar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

24. februar 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebNovembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

24. februar 2021. Dolasci i noćenja turista, ukupno Web2020. godina Godišnja Uprava za

statistiku i lokalne

turističke

organizacije (LTO)

24. februar 2021. Dolasci i noćenja turista u individualnom smještaju Web2020. godina Godišnja Uprava za

statistiku i lokalne

turističke

organizacije (LTO)

24. februar 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebJanuar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

24. februar 2021. Cijene stanova u novogradnji Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

25. februar 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za

izvoz

WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

25. februar 2021. Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

25. februar 2021. Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore WebJanuar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

25. februar 2021. Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori WebJanuar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

25. februar 2021. Građevinske dozvole i prijave radova WebIII kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

Page 5: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

25. februar 2021. Građevinske dozvole i prijave radova WebIV kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

26. februar 2021. Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih

sortimenata iz državnih šuma

WebIV kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

26. februar 2021. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i

ribarstva

WebIV kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

26. februar 2021. Kvartalna statistika saobraćaja WebIII kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

26. februar 2021. Kvartalna statistika saobraćaja WebIV kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

26. februar 2021. Prosječne zarade (plate) WebJanuar 2021 Mjesečna Uprava za statistiku

26. februar 2021. Mjesečni statistički pregled* Štampano,

Web

Januar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

26. februar 2021. Podaci o primicima, izdacima države mjesečno WebJanuar 2021. Mjesečna Ministarstvo

finansija

26. februar 2021. Izvještaj o korisnicima prava iz penzijskog i

invalidskog osiguranja

WebJanuar 2021. Mjesečna Fond penzijskog i

invalidskog

osiguranja

Page 6: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

Mart 2021. godine

1. mart 2021. Upis na postdiplomske i doktorske studije WebAkademska

2020/2021. godina

Godišnja Uprava za statistiku

10. mart 2021 Pregled naplate prihoda Uprave carina WebFebruar 2021. Mjesečna Uprava carina

15. mart 2020. Registracioni podaci o pravnim i fizičkim licima -

poreskim obveznicima

WebFebruar 2021. Mjesečna Poreska uprava

Crne Gore

15. mart 2021. Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni

proizvodi u mljekarama

WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

15. mart 2021. Klanje stoke i živine u klanicama WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

15. mart 2021. Izvještaj o prijavljenim slučajevima i epidemijama

zaraznih bolesti

ŠtampanoFebruar 2021. Mjesečna Institut za javno

zdravlje Crne Gore

16. mart 2021. Indeksi potrošačkih cijena WebFebruar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

16. mart 2021. Anketa o radnoj snazi WebIV kvartal 2020 Kvartalna Uprava za statistiku

17. mart 2021. Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore WebIV kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

17. mart 2021. Kružna putovanja stranih brodova Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

17. mart 2021. Nautički turizam Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

18. mart 2021. Migracije unutar Crne Gore Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

22. mart 2021. Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori WebFebruar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

22. mart 2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - mikrokreditnih WebFebruar 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

22. mart 2021. Statistika monetarnih finansijskih institucija WebFebruar 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

22. mart 2021. Statistika kamatnih stopa WebFebruar 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

30. mart 2021. Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore WebFebruar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

30. mart 2021 Prosječne zarade (plate) WebFebruar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

30. mart 2021. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2020. godini Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

Page 7: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

30. mart 2021. Osnovno obrazovanje WebKraj školske

2019/2020. godine

Godišnja Uprava za statistiku

31. mart 2021. Dolasci i noćenja turista u individualnom smještaju Web2020. godina Godišnja Uprava za

statistiku i lokalne

turističke

organizacije (LTO)

31. mart 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebDecembar 2020. Mjesečna Uprava za statistiku

31. mart 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebFebruar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

31. mart 2021. Anketa o radnoj snazi Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

31. mart 2021. Mjesečni statistički pregled* Štampano,

Web

Februar 2021 Mjesečna Uprava za statistiku

31. mart 2021. Izvještaj o javnom dugu Web2020. godina Godišnja Ministarstvo

finansija

31. mart 2021. Podaci o primicima, izdacima države mjesečno WebFebruar 2021. Mjesečna Ministarstvo

finansija

31. mart 2021. Analiza kolektivnih investicionih šema Web2020. godina Godišnja Komisija za tržište

kapitala

31. mart 2021. Analiza finansijskih instrumenata Web2020. godina Godišnja Komisija za tržište

kapitala

31. mart 2021. Berzansko poslovanje Web2020. godina Godišnja Komisija za tržište

kapitala

31. mart 2020. Izvještaj o kadrovima u zdravstvu Štampano2020. godina Godišnja Institut za javno

zdravlje Crne Gore

31. mart 2021. Godišnji izvještaj o korisnicima prava iz penzijskog i

invalidskog osiguranja

Web2020. godina Godišnja Fond penzijskog i

invalidskog

osiguranja

31. mart 2021. Izvještaj o korisnicima prava iz penzijskog i

invalidskog osiguranja

WebFebruar 2021. Mjesečna Fond penzijskog i

invalidskog

osiguranja

Page 8: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

April 2021. godine

6. april 2021. Osnovno obrazovanje WebPočetak školske

2020/2021. godine

Godišnja Uprava za statistiku

6. april 2021. Srednje obrazovanje WebKraj školske

2019/2020. godine

Godišnja Uprava za statistiku

8. april 2021. Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori - Statistika

rođenih i umrlih

Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

9. april 2021. Pregled naplate prihoda Uprave carina WebMart 2021 Mjesečna Uprava carina

13. april 2021. Srednje obrazovanje WebPočetak školske

2020/2021. godine

Godišnja Uprava za statistiku

14. april 2021. Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

15. april 2021. Indeksi potrošačkih cijena WebMart 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

15. april 2021. Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

15. april 2021. Registracioni podaci o pravnim i fizičkim licima -

poreskim obveznicima

WebMart 2021. Mjesečna Poreska uprava

Crne Gore

15. april 2021. Izvještaj o prijavljenim slučajevima i epidemijama

zaraznih bolesti

ŠtampanoMart 2021. Mjesečna Institut za javno

zdravlje Crne Gore

20. april  2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - mikrokreditnih WebMart 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

20. april  2021. Statistika monetarnih finansijskih institucija WebMart 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

21. april 2021. Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori WebMart 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

22. april 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda WebI kvartal Kvartalna Uprava za statistiku

22. april 2021. Statistika kamatnih stopa WebMart 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

22. april  2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - lizing

kompanije

WebMart 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

28. april 2021. Indeks prometa u trgovini na malo Webdecembar 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

Page 9: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

28. april 2021. Indeks prometa u trgovini na malo WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

28. april 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebJanuar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

28. april 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebMart 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

29. april 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za

izvoz

WebI kvartal Kvartalna Uprava za statistiku

29. april 2021. Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza WebI kvartal Kvartalna Uprava za statistiku

29. april 2021. Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore WebMart 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

29. april 2021. Indeks proizvodnje i prometa u industriji WebIV kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

29. april 2021. Indeks proizvodnje i prometa u industriji WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

29. april 2021. Sklopljeni i razvedeni brakovi u Crnoj Gori Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

29. april 2021. Prosječne zarade (plate) Webmart 2021 Mjesečna Uprava za statistiku

29. april 2021. Mjesečni statistički pregled* Štampano,

Web

Mart 2021 Mjesečna Uprava za statistiku

30. april 2021. Podaci o primicima, izdacima države mjesečno WebMart 2021. Mjesečna Ministarstvo

finansija

30. april 2021. Izvještaj o korisnicima prava iz penzijskog i

invalidskog osiguranja

WebMart 2021. Mjesečna Fond penzijskog i

invalidskog

osiguranja

Page 10: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

Maj 2021. godine

10. maj 2021. Porušene zgrade sa stanovima Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

10. maj 2021. Procjene stanovništva i osnovni demografski pokazatelji Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

10.maj 2021. Pregled naplate prihoda Uprave carina WebApril 2021. Mjesečna Uprava carina

11. maj 2021. Indeks prometa u uslugama WebIV kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

11. maj 2021. Indeks prometa u uslugama WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

12. maj 2021. Kvartalna statistika saobraćaja WebIV kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

12. maj 2021. Kvartalna statistika saobraćaja WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

12. maj 2021. Građevinska aktivnost WebIV kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

12. maj 2021. Građevinska aktivnost WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

14. maj 2021. Snabdijevanje naselja vodom i zaštita voda Web2020. godina Trogodišnja Uprava za statistiku

14. maj 2021. Registracioni podaci o pravnim i fizičkim licima -

poreskim obveznicima

WebApril 2021. Mjesečna Poreska uprava

Crne Gore

14. maj 2021. Registracioni podaci o pravnim i fizičkim licima -

poreskim obveznicima

WebApril 2021. Mjesečna Poreska uprava

Crne Gore

17. maj 2021. Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni

proizvodi u mljekarama

WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

17. maj 2021. Klanje stoke i živine u klanicama WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

17. maj 2021. Izvještaj o prijavljenim slučajevima i epidemijama

zaraznih bolesti

ŠtampanoApril 2021. Mjesečna Institut za javno

zdravlje Crne Gore

18. maj 2021. Indeksi potrošačkih cijena WebApril 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

18. maj 2021. Specijalisti, magistri i doktori nauka Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

18. maj 2021. Maloljetni učinioci krivičnih djela Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

18. maj 2021. Punoljetni učinioci krivičnih djela Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

19. maj 2021. Cijene stanova u novogradnji Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

Page 11: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

19. maj 2021. Cijene stanova u novogradnji WebIV kvartal 2020. Godišnja Uprava za statistiku

19. maj 2021. Cijene stanova u novogradnji WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

19. maj 2021. Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

20. maj 2021. Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori WebApril 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

20. maj 2021. Izvještaj o državnom dugu WebI kvartal 2021. Mjesečna Ministarstvo

finansija

20. maj 2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - mikrokreditnih WebApril 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

20. maj 2021. Statistika monetarnih finansijskih institucija WebApril 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

20. maj 2021. Platni bilans Crne Gore WebIV kvartal 2020. Kvartalna Centralna banka

Crne Gore

20. maj 2021. Platni bilans Crne Gore WebI kvartal 2021. Kvartalna Centralna banka

Crne Gore

24. maj 2021. Analiza konsolidovane javne potrošnje WebI kvartal 2021. Kvartalna Ministarstvo

finansija

24. maj 2021. Statistika kamatnih stopa WebApril 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

26. maj 2021. Građevinske dozvole i prijave radova WebIV kvartal 2020. Kvartalna Uprava za statistiku

26. maj 2021. Građevinske dozvole i prijave radova WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

27. maj 2021. Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore WebApril 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

27. maj 2021 Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih

sortimenata iz državnih šuma

WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

27. maj 2021. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i

ribarstva

WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

28. maj 2021. Izvještaj o korisnicima prava iz penzijskog i

invalidskog osiguranja

WebApril 2021. Mjesečna Fond penzijskog i

invalidskog

osiguranja

Page 12: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

31. maj 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebFebruar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

31. maj 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebApril 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

31.maj 2021. Prosječne zarade (plate) WebApril 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

31. maj 2021. Mjesečni statistički pregled* Štampano,

Web

April 2021 Mjesečna Uprava za statistiku

31. maj 2021. Podaci o primicima, izdacima države mjesečno WebApril 2021. Mjesečna Ministarstvo

finansija

31. maj 2021. Izvještaj o organizaciji i radu bolnica Štampano2020. godina Godišnja Institut za javno

zdravlje Crne Gore

31. maj 2021. Izvještaj o izvršenim obaveznim imunizacijama protiv

zaraznih bolesti

Štampano2020. godina Godišnja Institut za javno

zdravlje Crne Gore

31. maj 2021. Izvještaj o radu i utvrđenim bolestima i stanjima u

primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Štampano2020. godina Godišnja Institut za javno

zdravlje Crne Gore

31. maj 2021. Izvještaj o prijavljenim slučajevima i epidemijama

zaraznih bolesti

Štampano2020. godina Godišnja Institut za javno

zdravlje Crne Gore

31. maj 2021. Prijava poreza na dobit pravnih lica Web2020. godina Godišnja Poreska uprava

Crne Gore

Page 13: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

Jun 2021. godine

1. jun 2021. Godišnja prijava poreza na dohodak fizičkih lica Web2020. godina Godišnja Poreska uprava

Crne Gore

1. jun 2021. Finansijski izvještaji preduzetnika (Bilans stanja i

Bilans uspjeha)

Web2020. godina Godišnja Poreska uprava

Crne Gore

3. jun 2021. Dolasci i noćenja turista, ukupno Web2020. godina Godišnja Uprava za

statistiku i lokalne

turističke

organizacije (LTO)

3. jun 2021. Kružna putovanja stranih brodova Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

3. jun 2021. Nautički turizam Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

10. jun 2021 Pregled naplate prihoda Uprave carina WebMaj 2021. Mjesečna Uprava carina

15. jun 2021. Indeksi potrošačkih cijena WebMaj 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

15. jun 2021. Promet u trgovini na malo prema robnim grupama Web2020. godina Trogodišnja Uprava za statistiku

15. jun 2021. Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni

proizvodi u mljekarama

WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

15. jun 2021. Registracioni podaci o pravnim i fizičkim licima -

poreskim obveznicima

WebMaj 2021. Mjesečna Poreska uprava

Crne Gore

15. jun 2021. Klanje stoke i živine u klanicama WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

15. jun 2021. Izvještaj o prijavljenim slučajevima i epidemijama

zaraznih bolesti

ŠtampanoMaj 2021. Mjesečna Institut za javno

zdravlje Crne Gore

16. jun 2021. Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

16. jun 2021. Građevinski radovi Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

16. jun 2021. Anketa o radnoj snazi WebI kvartal 2021 Kvartalna Uprava za statistiku

17. jun 2021. Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

21. jun 2021. Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori WebMaj 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

Page 14: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

21. jun 2021. Statistika monetarnih finansijskih institucija WebMaj 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

21. jun 2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - mikrokreditnih WebMaj 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

22. jun 2021. Promet u trgovini na veliko Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

22. jun 2021. Upisani studenti-osnovne studije WebAkademska

2020/2021. godina

Godišnja Uprava za statistiku

22. jun 2021. Statistika kamatnih stopa WebMaj 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

23. jun 2021. Industrijska proizvodnja (PRODCOM) Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

25. jun 2021. Izvještaj o osiguranim licima po međunarodnim

ugovorima o socijalnom osiguranju

Web2020. godina Godišnja Fond za

zdravstveno

osiguranje

29. jun 2021. Diplomirani studenti-osnovne studije Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

29. jun 2021. Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore WebMaj 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

30. jun 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebMart 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

30. jun 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebMaj 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

30. jun 2021 Prosječne zarade (plate) WebMaj 2021 Mjesečna Uprava za statistiku

30. jun 2021. Mjesečni statistički pregled* Štampano,

Web

Maj 2021 Mjesečna Uprava za statistiku

30. jun 2021. Podaci o primicima, izdacima države mjesečno WebMaj 2021. Mjesečna Ministarstvo

finansija

30. jun 2021. Statističko istraživanje o naučno istraživačkoj

djelatnosti - istraživanje i razvoj

Web2019. godina Godišnja Ministarstvo nauke

30. jun 2021. Izvještaj o liječenim pacijentima u ustanovama

bolničke zdravstvene zaštite

Štampano2020. godina Godišnja Institut za javno

zdravlje Crne Gore

30. jun 2021. Izvještaj o prekidima trudnoće Štampano2020. godina Godišnja Institut za javno

zdravlje Crne Gore

Page 15: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

30. jun 2021. Izvještaj o higijenskoj ispravnosti vode za piće Štampano2020. godina Godišnja Institut za javno

zdravlje Crne Gore

30. jun 2021. Izvještaj o osiguranim licima po međunarodnim

ugovorima o socijalnom osiguranju

WebMaj 2021. Godišnja Fond za

zdravstveno

osiguranje

30. jun 2021. Izvještaj o porođajima Štampano2020. godina Godišnja Institut za javno

zdravlje Crne Gore

30. jun 2021. Izvještaj o bezbjednosti namirnica i o zdravstvenoj

ispravnosti predmeta opšte upotrebe

Štampano2020. godina Godišnja Institut za javno

zdravlje Crne Gore

30. jun 2021. Finansijski izvještaji preduzeća (Bilans stanja, Bilans

uspjeha i Statistički aneks)

Web2020. godina Godišnja Poreska uprava

Crne Gore

Jun 2021. Prva procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) i

stvarne individualne

potrošnje (SIP) po stanovniku, prema standardu

kupovne moći

Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

Jun 2021. Komparativni nivoi cijena 37 evropskih zemalja Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

Page 16: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

Jul 2021. godine

1. jul 2021. Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i

jaja u Crnoj Gori u 2020. godini

Web2020. godinu Godišnja Uprava za statistiku

1. jul 2021. Biljna proizvodnja u 2020. godini Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

7. jul 2021. Bilans električne energije Web2019. godina Godišnja Uprava za statistiku

7. jul 2021. Bilans električne energije Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

7. jul 2021. Bilans uglja Web2019. godina Godišnja Uprava za statistiku

7. jul 2021. Bilans uglja Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

9. jul 2021 Pregled naplate prihoda Uprave carina WebJun 2021 Mjesečna Uprava carina

15. jul 2021. Indeksi potrošačkih cijena WebJun 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

15. jul 2021. Registracioni podaci o pravnim i fizičkim licima -

poreskim obveznicima

WebJun 2021. Mjesečna Poreska uprava

Crne Gore

15. jul 2021. Izvještaj o prijavljenim slučajevima i epidemijama

zaraznih bolesti

ŠtampanoJun 2021. Mjesečna Institut za javno

zdravlje Crne Gore

20. jul 2021. Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom

vlasništvu

Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

20. jul 2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - mikrokreditnih WebJun 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

20. jul 2021. Statistika monetarnih finansijskih institucija WebJun 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

21. jul 2021. Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori WebJun 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

21. jul 2021. Socijalna zaštita u Crnoj Gori 2018 - 2019. godina Web2018. godina Godišnja Uprava za statistiku

21. jul 2021. Socijalna zaštita u Crnoj Gori 2018 - 2019. godina Web2019. godina Godišnja Uprava za statistiku

22. jul 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda WebI kvartal Kvartalna Uprava za statistiku

22. jul 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda WebII kvartal Kvartalna Uprava za statistiku

22. jul 2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - lozing

kompanije

WebJun 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

Page 17: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

22. jul 2021. Statistika kamatnih stopa WebJun 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

27. jul 2021. Investicije u osnovna sredstva Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

28. jul 2021. Indeks prometa u trgovini na malo WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

28. jul 2021. Indeks prometa u trgovini na malo WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

28. jul 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebApril 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

28. jul 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebJun 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

29. jul 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za

izvoz

WebI kvartal Kvartalna Uprava za statistiku

29. jul 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za

izvoz

WebII kvartal Kvartalna Uprava za statistiku

29. jul 2021. Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza WebI kvartal Kvartalna Uprava za statistiku

29. jul 2021. Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza WebII kvartal Kvartalna Uprava za statistiku

29. jul 2021. Indeks proizvodnje i prometa u industriji WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

29. jul 2021. Indeks proizvodnje i prometa u industriji WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

29. jul 2021. Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore WebJun 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

29. jul 2021 Prosječne zarade (plate) WebJun 2021 Mjesečna Uprava za statistiku

29. jul 2021. Mjesečni statistički pregled* Štampano,

Web

Jun 2021 Mjesečna Uprava za statistiku

30. jul 2021. Podaci o primicima, izdacima države mjesečno WebJun 2021. Mjesečna Ministarstvo

finansija

30. jul 2021. Izvještaj o korisnicima prava iz penzijskog i

invalidskog osiguranja

WebJun 2021. Mjesečna Fond penzijskog i

invalidskog

osiguranja

Page 18: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

Avgust 2021. godine

10. avgust 2021. Indeks prometa u uslugama WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

10. avgust 2021. Indeks prometa u uslugama WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

10. avgust 2021. Pregled naplate prihoda Uprave carina WebJul 2021 Mjesečna Uprava carina

11. avgust 2021. Građevinska aktivnost WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

11. avgust 2021. Građevinska aktivnost WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

11. avgust 2021. Kvartalna statistika saobraćaja WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

11. avgust 2021. Kvartalna statistika saobraćaja WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

13. avgust 2021. Registracioni podaci o pravnim i fizičkim licima -

poreskim obveznicima

WebJul 2021. Mjesečna Poreska uprava

Crne Gore

16. avgust 2021. Izvještaj o prijavljenim slučajevima i epidemijama

zaraznih bolesti

ŠtampanoJul 2021. Mjesečna Institut za javno

zdravlje Crne Gore

17. avgust 2021. Indeksi potrošačkih cijena WebJul 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

18. avgust 2021. Cijene stanova u novogradnji WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

18. avgust 2021. Cijene stanova u novogradnji WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

19. avgust 2021. Izvještaj o državnom dugu WebII kvartal 2021. Kvartalna Ministarstvo

finansija

19. avgust 2021. Platni bilans Crne Gore WebII kvartal 2021. Kvartalna Centralna banka

Crne Gore

20. avgust 2021. Analiza konsolidovane javne potrošnje WebII kvartal 2021. Kvartalna Ministarstvo

finansija

20. avgust 2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - mikrokreditnih WebJul 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

20. avgust 2021. Statistika monetarnih finansijskih institucija WebJul 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

Page 19: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

23. avgust 2021. Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni

proizvodi

proizvodi u mljekarama

WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

23. avgust 2021. Klanje stoke i živine u klanicama WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

23. avgust 2021. Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori WebJul 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

23. avgust 2021. Statistika kamatnih stopa WebJul 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

25. avgust 2021. Građevinske dozvole i prijave radova WebI kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

25. avgust 2021. Građevinske dozvole i prijave radova WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

26. avgust 2021. Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih

sortimenata iz državnih šuma

WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

26. avgust 2021. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i

ribarstva

WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

30. avgust 2021. Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore WebJul 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

30. avgust 2021. Izvještaj o korisnicima prava iz penzijskog i

invalidskog osiguranja

WebJul 2021. Mjesečna Fond penzijskog i

invalidskog

osiguranja

31. avgust 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebMaj 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

31. avgust 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebJul 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

31. avgust 2021. Prosječne zarade (plate) WebJul 2021 Mjesečna Uprava za statistiku

31. avgust 2021. Mjesečni statistički pregled* Štampano,

Web

Jul 2021 Mjesečna Uprava za statistiku

31. avgust 2021. Podaci o primicima, izdacima države i lokalne

samouprave

Web2020. godina Godišnja Ministarstvo

finansija

31. avgust 2021. Podaci o primicima, izdacima države mjesečno WebJul 2021. Mjesečna Ministarstvo

finansija

Page 20: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

Septembar 2021. godine

7. septembar 2021. Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

10. septembar 2021. Pregled naplate prihoda Uprave carina WebAvgust 2021. Mjesečna Uprava carina

14. septembar 2021. Anketa o radnoj snazi WebII kvartal 2021 Kvartalna Uprava za statistiku

15. septembar 2021. Indeksi potrošačkih cijena WebAvgust 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

15. septembar 2021. Registracioni podaci o pravnim i fizičkim licima -

poreskim obveznicima

WebAvgust 2021. Mjesečna Poreska uprava

Crne Gore

15. septembar 2021. Izvještaj o prijavljenim slučajevima i epidemijama

zaraznih bolesti

ŠtampanoAvgust 2021. Mjesečna Institut za javno

zdravlje Crne Gore

20. septembar 2021. Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni

proizvodi u mljekarama

WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

20. septembar 2021. Klanje stoke i živine u klanicama WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

20. septembar 2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - mikrokreditnih WebAvgust 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

20. septembar 2021. Statistika monetarnih finansijskih institucija WebAvgust 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

21. septembar 2021. Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori WebAvgust 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

22. septembar 2021. Bruto domaći proizvod Crne Gore Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

22. septembar 2021. Bruto nacionalni dohodak Crne Gore Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

22. septembar 2021. Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

22. septembar 2021. Statistika kamatnih stopa WebAvgust 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

24. septembar 2021. Izvještaj o prihodima i izdacima Fonda za zdravstveno

osiguranje

Web2020. godina Godišnja Fond za

zdravstveno

osiguranje

29. septembar 2021. Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore WebAvgust 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

29. septembar 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebJun 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

Page 21: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

29. septembar 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebAvgust 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

30. septembar 2021. Prosječne zarade (plate) WebAvgust 2021 Mjesečna Uprava za statistiku

30. septembar 2021. Mjesečni statistički pregled* Štampano,

Web

Avgust 2021 Mjesečna Uprava za statistiku

30. septembar 2021. Podaci o primicima, izdacima države mjesečno WebAvgust 2021. Mjesečna Ministarstvo

finansija

30. septembar 2021. Spoljni dug Crne Gore Web2020. godina Godišnja Centralna banka

Crne Gore

30. septembar 2021. Istraživanje o poslovima direktnih ulaganja sa

inostranstvom (godišnje)

Web2020. godina Godišnja Centralna banka

Crne Gore

30. septembar 2021. Istraživanje o kreditnim poslovima rezidenata sa

inostranstvom

Web2020. godina Godišnja Centralna banka

Crne Gore

30. septembar 2021. Istraživanje o poslovima direktnih ulaganja sa

inostranstvom (kvartalno)

Web2020. godina Godišnja Centralna banka

Crne Gore

30. septembar 2021. Međunarodna investiciona pozicija (IIP) Web2020. godina Godišnja Centralna banka

Crne Gore

30. septembar 2021. Izvještaj o korisnicima prava iz penzijskog i

invalidskog osiguranja

WebAvgust 2021. Mjesečna Fond penzijskog i

invalidskog

osiguranja

Page 22: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

Oktobar 2021. godine

4. oktobar 2021. Industrijska proizvodnja (PRODCOM) Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

4. oktobar 2021. Promet u trgovini na veliko Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

4. oktobar 2021. Promet u trgovini na malo prema robnim grupama Web2020. godina Trogodišnja Uprava za statistiku

4. oktobar 2021. Investicije u osnovna sredstva Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

4. oktobar 2021. Građevinski radovi Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

4. oktobar 2021. Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

4. oktobar 2021. Porušene zgrade sa stanovima Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

8. oktobar 2021. Pregled naplate prihoda Uprave carina WebSeptembar 2021. Mjesečna Uprava carina

14. oktobar 2021. Indeksi potrošačkih cijena WebSeptembar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

15. oktobar 2021. Izvještaj o prijavljenim slučajevima i epidemijama

zaraznih bolesti

ŠtampanoSeptembar 2021. Mjesečna Institut za javno

zdravlje Crne Gore

15. oktobar 2021. Registracioni podaci o pravnim i fizičkim licima -

poreskim obveznicima

WebSeptembar 2021. Mjesečna Poreska uprava

Crne Gore

20. oktobar 2021. Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori WebSeptembar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

20. oktobar 2021. Statistika monetarnih finansijskih institucija WebSeptembar 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

20. oktobar 2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - mikrokreditnih WebSeptembar 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

21. oktobar 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda WebII kvartal Kvartalna Uprava za statistiku

21. oktobar 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda WebIII kvartal Kvartalna Uprava za statistiku

22. oktobar 2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - lizing

kompanije

WebSeptembar 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

22. oktobar 2021. Statistika kamatnih stopa WebSeptembar 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

27. oktobar 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebJul 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

Page 23: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

27. oktobar 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebSeptembar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

27. oktobar 2021. Statistika stranih filijala (unutrašnja) Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

27. oktobar 2021. Indeks prometa u trgovini na malo WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

27. oktobar 2021. Indeks prometa u trgovini na malo WebIII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

27. oktobar 2021. Strukturno istraživanje o poslovanju preduzeća Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

28. oktobar 2021. Mjesečni statistički pregled* Štampano,

Web

Septembar 2021 Mjesečna Uprava za statistiku

28. oktobar 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za

izvoz

WebII kvartal Kvartalna Uprava za statistiku

28. oktobar 2021. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za

izvoz

WebIII kvartal Kvartalna Uprava za statistiku

28. oktobar 2021. Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza WebII kvartal Kvartalna Uprava za statistiku

28. oktobar 2021. Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza WebIII kvartal Kvartalna Uprava za statistiku

28. oktobar 2021. Indeks proizvodnje i prometa u industriji WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

28. oktobar 2021. Indeks proizvodnje i prometa u industriji WebIII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

28. oktobar 2021. Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore WebSeptembar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

28. oktobar 2021. Prosječne zarade (plate) WebSeptembar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

28. oktobar 2021. Otpad u Crnoj Gori Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

28. oktobar 2021. Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u

preduzećima

Web2021. godina Godišnja Uprava za statistiku

28. oktobar 2021. Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u

domaćinstvima i od strane pojedinaca

Web2021. godina Godišnja Uprava za statistiku

29. oktobar 2021. Podaci o primicima, izdacima države mjesečno WebSeptembar 2021. Mjesečna Ministarstvo

finansija

29. oktobar 2021. Statističko istraživanje o naučno istraživačkoj

djelatnosti - istraživanje i razvoj

Web2020. godina Godišnja Ministarstvo nauke

Page 24: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

29. oktobar 2021. Izvještaj o korisnicima prava iz penzijskog i

invalidskog osiguranja

WebSeptembar 2021. Mjesečna Fond penzijskog i

invalidskog

osiguranja

Page 25: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

Novembar 2021. godine

3. novembar 2021. Kompleksni energetski bilans Web2019. godina Godišnja Uprava za statistiku

3. novembar 2021. Kompleksni energetski bilans Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

3. novembar 2021. Bilans naftnih derivata Web2019. godina Godišnja Uprava za statistiku

3. novembar 2021. Bilans naftnih derivata Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

3. novembar 2021. Bilans drvnih goriva Web2019. godina Godišnja Uprava za statistiku

3. novembar 2021. Bilans drvnih goriva Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

4. novembar 2021. Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

9. novembar 2021. Indeks prometa u uslugama WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

9. novembar 2021. Indeks prometa u uslugama WebIII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

10. novembar 2021. Građevinska aktivnost WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

10. novembar 2021. Građevinska aktivnost WebIII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

10. novembar 2021. Kvartalna statistika saobraćaja WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

10. novembar 2021. Kvartalna statistika saobraćaja WebIII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

10. novembar 2021. Pregled naplate prihoda Uprave carina WebOktobar 2021. Mjesečna Uprava carina

15. novembar 2021. Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni

proizvodi u mljekarama

WebIII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

15. novembar 2021. Klanje stoke i živine u klanicama WebIII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

15. novembar 2021. Registracioni podaci o pravnim i fizičkim licima -

poreskim obveznicima

WebOktobar 2021. Mjesečna Poreska uprava

Crne Gore

15. novembar 2021. Izvještaj o prijavljenim slučajevima i epidemijama

zaraznih bolesti

ŠtampanoOktobar 2021. Mjesečna Institut za javno

zdravlje Crne Gore

16. novembar 2021. Indeksi potrošačkih cijena WebOktobar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

17. novembar 2021. Cijene stanova u novogradnji WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

17. novembar 2021. Cijene stanova u novogradnji WebIII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

Page 26: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

19. novembar 2021. Analiza konsolidovane javne potrošnje WebIII kvartal 2021. Kvartalna Ministarstvo

finansija

19. novembar 2021. Platni bilans Crne Gore WebIII kvartal 2021. Kvartalna Centralna banka

Crne Gore

19. novembar 2021. Izvještaj o državnom dugu WebIII kvartal 2021. Kvartalna Ministarstvo

finansija

22. novembar 2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - mikrokreditnih WebOktobar 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

22. novembar 2021. Statistika monetarnih finansijskih institucija WebOktobar 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

22. novembar 2021. Statistika kamatnih stopa WebOktobar 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

22. novembar 2021. Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori WebOktobar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

24. novembar 2021. Građevinske dozvole i prijave radova WebII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

24. novembar 2021. Građevinske dozvole i prijave radova WebIII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

29. novembar 2021. Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih

sortimenata iz državnih šuma

WebIII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

29. novembar 2021. Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore WebOktobar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

29. novembar 2021. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i

ribarstva

WebIII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

30. novembar 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebAvgust 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

30. novembar 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebOktobar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

30. novembar 2021. Prosječne zarade (plate) WebOktobar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

30. novembar 2021. Mjesečni statistički pregled* Štampano,

Web

Oktobar 2021 Mjesečna Uprava za statistiku

30. novembar 2021. Podaci o primicima, izdacima države mjesečno WebOktobar 2021. Mjesečna Ministarstvo

finansija

Page 27: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

30. novembar 2021. Izvještaj o korisnicima prava iz penzijskog i

invalidskog osiguranja

WebOktobar 2021. Mjesečna Fond penzijskog i

invalidskog

osiguranja

Page 28: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

Decembar 2021. godine

7. decembar 2021. Anketa o dohotku i uslovima života (EU-SILC) Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

10. decembar 2021. Pregled naplate prihoda Uprave carina WebNovembar 2021. Mjesečna Uprava carina

14. decembar 2021. Anketa o radnoj snazi WebIII kvartal 2021 Kvartalna Uprava za statistiku

15. decembar 2021. Indeksi potrošačkih cijena WebNovembar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

15. decembar 2021. Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore WebIII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

15. decembar 2021. Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni

proizvodi u mljekarama

WebIII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

15. decembar 2021. Klanje stoke i živine u klanicama WebIII kvartal 2021. Kvartalna Uprava za statistiku

15. decembar 2021. Registracioni podaci o pravnim i fizičkim licima -

poreskim obveznicima

WebNovembar 2021. Mjesečna Poreska uprava

Crne Gore

15. decembar 2021. Izvještaj o prijavljenim slučajevima i epidemijama

zaraznih bolesti

ŠtampanoNovembar 2021. Mjesečna Institut za javno

zdravlje Crne Gore

20. decembar 2021. Statistika ostalih finansijskih institucija - mikrokreditnih WebNovembar 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

20. decembar 2021. Statistika monetarnih finansijskih institucija WebNovembar 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

21. decembar 2021. Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori WebNovembar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

22. decembar 2021. Statistika kamatnih stopa WebNovembar 2021. Mjesečna Centralna banka

Crne Gore

23. decembar 2021. Osnovno obrazovanje odraslih WebKraj školske

2020/2021. godine

i početak školske

2021/2022. godine

Godišnja Uprava za statistiku

23. decembar 2021. Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine,

pomoći i njege i dodatka za djecu

Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

23. decembar 2021. Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine,

pomoći i njege i dodatka za djecu

Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

Page 29: KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

DATUM

OBJAVLJIVANJA

PODATAKASTATISTIČKI PODATAK

PERIOD NA

KOJI SE

PODATAK

ODNOSI

PERIODIKA

NAČIN

OBJAVLJIVANJA

PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KONAČNI

PODACI***

PRELIMI-

NARNI

PODACI**

NAZIV

ODGOVORNOG

PROIZVOĐAČA

23. decembar 2021. Statistički godišnjak Štampano,

Web

2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

23. decembar 2020. Crna Gora u brojkama 2020. Štampano,

Web

2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

29. decembar 2021. Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore WebNovembar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

29. decembar 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebSeptembar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

29. decembar 2021. Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju WebNovembar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

30. decembar 2021 Prosječne zarade (plate) WebNovembar 2021 Mjesečna Uprava za statistiku

30. decembar 2021. Mjesečni statistički pregled* Štampano,

Web

Novembar 2021. Mjesečna Uprava za statistiku

30. decembar 2021. Statističko istraživanje o izdvajanjima iz državnog

budžeta na istraživanje i razvoj (GBARD statistika)

Web2020. godina Godišnja Ministarstvo nauke

30. decembar 2021. Izvještaj o korisnicima prava iz penzijskog i

invalidskog osiguranja

WebNovembar 2021. Mjesečna Fond penzijskog i

invalidskog

osiguranja

31. decembar 2021. Podaci o primicima, izdacima države mjesečno WebNovembar 2021. Mjesečna Ministarstvo

finansija

31. decembar 2021. Istraživanje o povredama na radu za 2020. godinu Štampano2020. godina Godišnja Institut za javno

zdravlje Crne Gore

Decembar 2021. Bruto domaći proizvod i stvarna individualna potrošnja

po stanovniku, prema standardu kupovne moći

Web2020. godina Godišnja Uprava za statistiku

** Preliminarni podatak – obračunava se i publikuje prije konačnih rezultata. Bazira se na skupu raspoloživih statističkih i administrativnih izvora podataka. Obračuni su

podložni korekcijama nakon što se kompletira set indikatora za konačne obračune.

*** Konačni podatak – bazira se na kompletnom skupu indikatora. Podložan je revizijama ukoliko dođe do promjene u metodološkim konceptima i definicijama, u metodama

obračuna, klasifikacijama, zakonskoj regulativi i sl.

*Mjesečni statistički pregled sadrži preliminarne i konačne statističke podatke shodno periodu na koji se isti odnose. Preliminarni podaci su označeni sa (p).