Kalkylens och analys historia

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Kalkylens och analys historia

  Vladimir Tkatjev ht2015

 • Ngra motiveringar fr framvxt

  1. Berkning av areor begrnsade av kurvor, volymer

  begrnsade av ytor, tyngdpunkters lge m.m.

  2. Givet en funktion, finn dess maxima och minima.

  3. Givet en kurva, finn i en given punkt p kurvan dess

  tangent.

  4. Givet en kropps acceleration som funktion av tiden,

  finns dess lge och hastighet.

 • Viktigaste etapper in kalkylens utveckling

  Areaberkningar och volymsberkningar (Arkimedes, Eudoxes)

  Decimala positionssystem (Al-Khwarizmi, Al-Kashi, Stevin)

  Trigonometri och logaritmer (Hipparchus, Pitiscus m.m., Napier)

 • Viktigaste etapper in kalkylens utveckling

  Areaberkningar och volymsberkningar (Arkimedes, Eudoxes)

  Decimala positionssystem (Al-Khwarizmi, Al-Kashi, Stevin)

  Trigonometri och logaritmer (Hipparchus, Pitiscus m.m., Napier)

  Astronomiska observationer och lagar (Brahe, Kepler)

  Reella talen som ett begrepp (Stevin, Vite, Napier)

  Matematiska skriftliga sprket utvecklas och frfinas (Vite, Descartes)

  Koordinatsystem (Appolonius, Descartes)

 • Viktigaste etapper in kalkylens utveckling

  Areaberkningar och volymsberkningar (Arkimedes, Eudoxes)

  Decimala positionssystem (Al-Khwarizmi, Al-Kashi, Stevin)

  Trigonometri och logaritmer (Hipparchus, Pitiscus m.m., Napier)

  Astronomiska observationer och lagar (Brahe, Kepler)

  Reella talen som ett begrepp (Stevin, Vite, Napier)

  Matematiska skriftliga sprket utvecklas och frfinas (Vite, Descartes)

  Koordinatsystem (Appolonius, Descartes)

  Areaberkningar (kvadraturer) och volymsberkningar fr godtyckliga kurvor

  och kroppar (Kepler, Cavalieri, Torricelli, Fermat, Wallis)

  Likformigt accelererad rrelse (Galilei)

  Tangenter till kurvor och extremproblem (Fermat, Descartes, Barrow, Roberval)

 • Viktigaste etapper in kalkylens utveckling

  Areaberkningar och volymsberkningar (Arkimedes, Eudoxes)

  Decimala positionssystem (Al-Khwarizmi, Al-Kashi, Stevin)

  Trigonometri och logaritmer (Hipparchus, Pitiscus m.m., Napier)

  Astronomiska observationer och lagar (Brahe, Kepler)

  Reella talen som ett begrepp (Stevin, Vite, Napier)

  Matematiska skriftliga sprket utvecklas och frfinas (Vite, Descartes)

  Koordinatsystem (Appolonius, Descartes)

  Areaberkningar (kvadraturer) och volymsberkningar fr godtyckliga kurvor

  och kroppar (Kepler, Cavalieri, Torricelli, Fermat, Wallis)

  Likformigt accelererad rrelse (Galilei)

  Tangenter till kurvor och extremproblem (Fermat, Descartes, Barrow, Roberval)

  Newtons Philosophi Naturalis Principia Mathematica

  Infinitesimalkalkyl av Newton och Leibniz

  Bernoulli brderna och Euler

 • Demokritos hrledning av pyramidens volym (ca 400 f.Kr.)

  Arkimedes och Evdoxos anvnder infinitesimala metoder och

  uttmningsmetoden fr att bestmma areor och volymer (ca 250 f.Kr.)

  Eudoxus: Om man frn en given storhet tar bort mer an hlften av den, sedan

  frn terstoden tar bort mer an hlften o.s.v., har men efter ndligt mnga steg

  en rest som r mindre n varje annan frut given storhet.

  Arkimedes axiom: givet tv strckor och finns det ett heltal s att >

  Viktigaste etapper in kalkylens utveckling

 • Parabelns kvadratur

  Arkimedes (287 - 212 f.Kr.) bestmde arean av ett parabelsegment genom att

  succesivt fylla ut segmentet med trianglar vars areor han kunde bestmma.

  Sats 24 i Parabolens kvadratur: Parabolbitens area r fyra tredjedelar s stor

  som grundtriangelns area.

  Id: att visa att de tv inskrivna trianglarna och har det samma arean som r en ttondedel av grundtriangelns area, och applicera geometriska summan:

  1 +1

  4+1

  16++

  1

  4 =

  1

  11

  4

  =4

  3

  Motsvarande problem att finna arean under en kurva = () frskte man p 1600-talet lsa genom att finna metoder for att summera rektangelareor

  Viktigaste etapper in kalkylens utveckling

 • Viktigaste etapper in kalkylens utveckling

  Astronomi

  Tycho Brahes observations av planeten Mars (1500-talet): planeter

  rr sig lngs elliptiska planetbanor

  Keplers lagar (1500-talet): solen ligger in ellipsens brnnpunkt samt

  gller det att frhllande 2

  3 ger samma konstant fr alla planeter:

  Varfr just ellipsen?...

  Newtons gravitationslagen (1687): nya matematiken krvdes!

  Mercury Venus Jorden Mars Jupiter Saturnus

  Period

  (jordens dagar) 88 224 365 687 4332 10760

  Radie (106 km) 58 108 150 228 778 1429

  2

  3

  0,0398 0,0400 0,0395 0,0398 0,0398

  0,0397

 • Bonaventura Cavalieri (1598-1647)

  Italiensk matematiker, verksam i Bolonga

  Geometria Indivisibilibus(1635):

  Cavalieri princip: Alla plana figurer som konstrueras mellan samma

  parallella linjer, inuti vilka godtyckliga linjer som r dragna p

  konstant avstnd frn de parallella linjerna r lika stora i de delar

  som innesluts av figurerna, kommer att vara lika stora.

  Samma princip gller volymer:

 • Grupparbete

  Visa att halvklotets volym r lika med volymen

  av konens komplementet inuti omskrivna

  cylinder:

 • Kvadraturer

  Evangelista Torricelli (1608-1647) visade att en ondligt lng

  kropp vid rotation kunde generera en ndlig volym. Exempel:

  rotera =1

  fr > 1 kring -axeln.

  Gilles de Roberval (1602-1675): kvadraturen av cykloid (en

  kurva som bildas av en punkt p en rullande cirkel) m.m.

  en cykloid:

  Rene Descartes (1596-1650): lste geometriska problem med

  algebra och omvnt, lste algebraiska ekvationer geometriskt.

  Lste bl.a. tangent och subnormalproblem

 • Vi sker det strsta vrdet av uttrycket 2. Fermat visste frn Euklides att det strsta

  vrdet r 2

  4. Allts finns det exakt tv rtter till ekvationen fr alla vrde som mindre n

  2

  4,

  se bilden. Idn gr tillbaka till Vite: antar att 1 och 2 r rtter

  av andragradsekvationen 2 = , d.v.s. 1 1

  2 = 2 22

  Konjugatregeln ger

  1 2 = 22 1

  2 = 2 1 2 + 1

  och efterfljande division med 2 1 ger 2 + 1 = .

  Nr nrmar sig det strsta vrde, de tv rtterna sammanfaller, d.v.s. 2 = 1 = /2

  vilket ger det strsta vrdet 2

  4.

  Det gav Fermat en metod fr att studera enklaste extremproblem. I den moderna

  formuleringen handlar det om kritiska punkter, dvs derivatornas nollstlle.

  Rkna med Fermat (adaequalitas)

 • Metoden byggs p att man likstller () och ( + ). Fermat anvnder ett latinskt ord adequate (to equal). Till exempel, vi sker extrempunkter hus kurvan = 2 2. Adequate:

  2 2 = 2( + ) ( + )2 2 2 2 = 0 2 2 = 0

  vilket ger = 1.

  Med hjlp av samma metod bestmmer Fermat ven tangentens ekvation.

  Men det orsakade ett klurigt metodologiskt problem om division med noll.

  Rkna med Fermat (adaequalitas)

 • Kvadratur (areaberkningar): Rkna arean under kurvan = 3 dr = 0.

  Den moderna beteckningen 3

  0.

  Fermat delar intervallet med hjlp av en geometrisk talfljd:

  0 < < 3 < 2 < <

  dr 1 ger arean (se figuren).

  Rektanglarnas area ver kurvan rknas d som

  3 + 3( 2) + 2 3(2 3) +

  = 4 1 1 + 4 + 8 +

  =4(1 )

  1 4=

  4

  1 + + 2 + 34

  4

  Rkna med Fermat: kvadraturer

 • Det mest produktiva perioden 1665-1666 nr han vistades p landet (Woolsthorpe)

  Lrare: Isaac Barrow

  Halleys komet 1684

  Philosophi Naturalis Principia Mathematica (1687)

  Binomialteoremet fr 1

  ondliga serier

  differentialkalkylen (fluxionsmetod)

  gravitationslagen

  Bl.a.

  Differentialen (momenta)

  Lemma 2 ger produktregeln fr derivata

  Isaac Newton (1642-1727)

 • Binomialsatsen:

  + =

  =0

  ven fr reella , t.ex.

  Newtons rrelselagar

  =

  =

  Isaac Newton (1642-1727)

  kk

  xk

  xx

  0

  2/1 2/111

 • Se ven Newtons manuskript

  Isaac Newton (1642-1727)

  http://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/newton

 • Gottfrid Wilhelm Leibniz (1646-1716)

  Tysk matematiker, filosof

  Leibniz r den som anvnde de beteckningar i analys vi anvnder idag

  , , ,

  ,2

  2,

  Karakteristiska triangel (sidor , , )

  r 1675: fr frsta gngen skrivet , kallad summa.

  Partiell integration som vi skriver i dag

  Leibniz hade inte den dynamiska syn som Newton, som betraktade fluenter

  som varierade med tiden. Dr Newton sg hastigheter och strckor sg Leibniz

  differenser och summor. Kalkylen upptcktes oberoende av dem, de var lika

  lite rigorsa och en del missuppfattningar kom att orsaka en dispyt med

  lngvariga efterdyningar.

 • Analys efter Newton och Leibniz

  Bernoulli: Schweizisk familj som producerat flera framstende matematiker. Bl.a.

  Jakob Bernoulli (grundarna till matematisk analys, isoperimetriskt problem, sannolikhetslra,

  kombinatorik, Bernoullifrdelning, Bernoullital)

  Johann Bernoulli (tillmpad matematik, en ekvation fr kedjekurvan, partialbrksuppdelning)

  Daniel Bernoulli ( svngande strngen med hjlp av trigonometriska serier, hydrodynamik,

  Bernoullis princip, sannolikhetslra)

 • Analys efter Newton och