Katalog DIN / Catalogue DIN

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katalog przedstawia obudowy z rodziny DINThe catalogue presents DIN cabinetshttp://www.emiter.com

Text of Katalog DIN / Catalogue DIN

OBUDOWY

DIN CABINETS

DCE

KATALOG / CATALOGUE 2009

Spis treci / ContentsObudowy / Cabinets Konstrukcja obudowy / Cabinet Construction Fundamenty / Pedestals Konstrukcja fundamentu / Pedestal construction Kieszenie kablowe / Cable bases Konstrukcja kieszeni kablowej / Construction of cable base Poczenia pionowe / Vertical connections Standardowy system montau / Standard assembling system Wysokoci montau / Height of assembly Szyny none / Carrying bars Z-System Izolatory / Insulators Posadowienie obudowy z fundamentem / Setting cabinet with pedestal System wentylacji / Ventilation system Szyny miedziane z nakrtkami / Copper bars with pressed nuts Szyny miedziane bez nakrtek / Copper bars without nuts Izolator ruchomy / Flexible insulator Pyty montaowe / Mounting plates Owietlenie obudowy / Cabinet lighting Zamki / Lockers Wkadki / Locking cylinders Kiesze na dokumenty / Pocket for documents Uchwyt na wkadki bezpiecznikowe / Holder for fuses Mocowanie rkojeci / Catch for fuse handle Cigna metalowe / Steel strings Ktowniki perforowane / Perforated angle bars Uchwyty kablowe / Cable holders Kraty stabilizujce / Stabilizing grids Wypeniacz fundamentu / Pedestal filler Przepust kablowy / Outlet for temporary supply3 8 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25

Obudowy / CabinetsObudowy DCE o gbokoci 320 mm dziki swej uniwersalnoci, znajduj szerokie zastosowanie w przemyle, energetyce i telekomunikacji. Wykonane z izolacyjnego trudnopalnego i samogasncego kompozytu (poliester + wkno szklane) odznaczaj si odpornoci na dziaanie czynnikw atmosferycznych (UV). System wentylacji (str. 17) minimalizuje gromadzenie si wilgoci. Elementy fundamentu demontowane bez uycia narzdzi, uatwiaj wprowadzenie kabli do zcza. Specjalnie opracowana konstrukcja obudowy w poczeniu z elementami dodatkowymi zapewnia szybki i wygodny monta wyposaenia.

DCE cabinets, 320 mm deep, are widely applied in the industry, energy and telecommunication sectors thanks to their universal qualities. Made of insulating, slow-burning and self-extinguishing composite (polyester + glass fibre) characterized with resistance to atmospheric agents (UV). The ventilation system (page 17) minimizes the gathering of damp. Parts of the pedestals are removable without the need to use tools, which allows an easy introduction of cables into the installed junction. Specially designed construction of the cabinet in connection with additional elements, ensure fast and comfortable assembly of equipment.

Podstawowe parametry / Basic parametersstopnie ochrony / protection grades gboko / depth kategoria palnoci / flammbility category kolor / colour klasa izolacji / protection class odporno na prdy pezajce / tracking resistance wytrzymao dielektryczna / dielectric strength IK-10; IP-44 320 mm FH 2-5 mm; V0 RAL 7035 II CTI 600 240 kV/cm DIN 43 629 - 1 DIN 43 629 - 2 DIN 43 629 - 3 EN 60 439 - 1 EN 60 439 - 3 EN 60 439 - 5 EN 62 208

zgodne z / conforming with

3

DCE 00

C

762860

B 460 451

B

400

Obudowa / Cabinet

4346185 185

321185185

185185

96

205

53

378320 274

185

C

B-B

247

342

Typ / Type

DCE 00

Nr kat. / Art. No.Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych The producer reserves the right to introduce technical modifications

DE 348 00

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych The producer reserves the right to introduce technical modifications

C

762860

B 595 586

B

535

Obudowa / Cabinet

5346185 185

321185185

185185

96

205

53

Typ / Type378274185

DCE 0320

C

B-B

247

342

Nr kat. / Art. No.

DE 358 00

DCE 0

DCE 1

762860

* Patrz str. 19 (IZO 10) / See page 19 (IZO 10)

53

113

A 790 781 3M8 B 4M10* 2M10

A

300

730

B

Obudowa / Cabinet

6346185 185

321185185

185185

96

205

Typ / Type378274185

53

256

185

185

DCE 1320

26

B-B

A-A

247

342

Nr kat. / Art. No.Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych The producer reserves the right to introduce technical modifications

DE 378 00

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych The producer reserves the right to introduce technical modifications

762860

53

163

* Patrz str. 19 (IZO 10) / See page 19 (IZO 10)

A 1120 1111 3M8 B 4M10* 2M10

A

400

1060

B

Obudowa / Cabinet

7346185 185

Typ / Type321185185

DCE 2185185

96

205

53

256

185

185

26

378

185

B-B 320

A-A

247

342

274

Nr kat. / Art. No.

DE 398 00

DCE 2

4

5

7

2

9

5

7

2

13

14

23

12

17

21

22

18

21

22

18

Konstrukcja obudowy / Cabinet construction

810 23 19 1 8 6 3 6Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych The producer reserves the right to introduce technical modifications

10

19

1

8

3

16

15

12

11

13

14

24

20

Konstrukcja obudowy / Cabinet constructionDCE 00 1 Dekielek obudowy Front segment DCE 0 DCE 1 DCE 2 DCE 00 2 Daszek Roof DCE 0 DCE 1 DCE 2 DCE 00 3 Drzwi prawe Right door DCE 0 DCE 1 DCE 2 4 5 6 Drzwi lewe Bok lewy Bok prawy Left door Left side Right side DCE 00 7 Plecy Back wall DCE 0 DCE 1 DCE 2 8 9 10 11 12Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych The producer reserves the right to introduce technical modifications

Nr kat. / Art. No. 013 4609 00 013 5909 00 013 7909 00 013 9209 00 002 4632 02 002 5932 02 002 7932 02 002 9232 02 004 4671 00 004 5971 00 004 3971 00 004 5671 00 004 3971 02 004 5671 02 001 8632 01 001 8632 00 007 4686 01 007 5986 01 007 7986 01 007 9286 01 919 0002 919 0004 919 0001 906 7101

DCE 1 DCE 2

Zawias rodkowy Ogranicznik Mechanizm blokujcy Cigna Kiesze na dokumenty* Uchwyt na wkadki bezpiecznikowe* Mocowanie rkojeci* Zamek Wkadka + ruba mocujca* Izolator ruchomy** Podkadka prosta M8 Trzpie Rygiel obrotowy Nakrtka M8 Podkadka M8 Wkrt 416* ruba M510

Middle hinge Limiter Blocking mechanism Strings Pocket for documents* Holder for fuses* Catch for fuse handle* Lock Locking cylinder + fixing screw* Flexible insulator** M8 flat washer Dowel pin Switch bolt M8 nut M8 washer 416 tapping screw* M510 screw

Patrz str. 21 / See page 21 Patrz str. 22 / See page 22 Patrz str. 22 / See page 22 Patrz str. 21 / See page 21 Patrz str. 21 / See page 21 Patrz str. 19 / See page 19 902 0002 919 0001-3 906 0001(2) -

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

* Element opcjonalny / Optional element ** Tylko dla DCE 1 i DCE 2 / Only for DCE 1 and DCE 2

9

FD

Fundamenty / Pedestals

A

320

930

235

265

144

30

B

270

620

540

680

C D

Typ / Type FD 00 FD 0 FD 1 FD 2

A 460 595 790 1120

B 410 545 740 1070

C 360 495 690 1020

D 334 469 664 994

Nr kat. / Art. No. FD 348 00 FD 358 00 FD 378 00 FD 398 00

10

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych The producer reserves the right to introduce technical modifications

222

160

262

Konstrukcja fundamentu / Pedestal construction

10 12 11 5 8 9 7 2

4 6 1

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych The producer reserves the right to introduce technical modifications

14 13

3

1

Noga fundamentu

Pedestal leg FD 00 FD 0 FD 1 FD 2 FD 00 FD 0 FD 1 FD 2

Nr kat. / Art. No. 106 9332 00 105 4623 00 105 5923 00 105 7923 00 105 9223 00 117 4632 00 117 5932 00 117 7932 00 117 9232 00 920 3203 Patrz str. 25 / See page 25 Patrz str. 23 / See page 23 919 0001 902 0001 -

2

Dekiel fundamentu

Segment

3

Podstawa fundamentu

Pedestal base

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rozprka* Przepust kablowy** Ktownik perforowany** Mechanizm blokujcy Podkadka prosta M6 Nakrtka skrzydekowa M6 ruba M1230 Nakrtka kwadratowa M12 Podkadka M12 ruba M820 Nakrtka M8

Pedestal spacing bar* Outlet for temporary supply** Perforated angle bar** Blocking mechanism M6 flat washer M6 wing nut M1230 screw M12 square nut M12 washer M820 screw M8 nut

* Tylko dla FD 1 i FD 2 / Only for FD 1 and FD 2 ** Element opcjonalny / Optional element

11

KD

Kieszenie kablowe / Cable basesA B 320 270

C D

350

Typ / Type KD 00 KD 0 KD 1 KD 2

A 460 595 790 1120

B 410 545 740 1070

160

222

262

30

C 360 495 690 1020

D 334 469 664 994

Nr kat. / Art. No. KD 348 00 KD 358 00 KD 378 00 KD 398 00Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych The producer reserves the right to introduce technical modifications

Konstrukcja kieszeni kablowej / Construction of cable base5 7 6

3 1 2 4

1

Bok kieszeni kablowej

Side of cable base KD 00 KD 0

Nr kat. / Art. no. 112 4632 00 105 4632 00 105 5932 00 105 7932