Kham dau co

  • View
    1.122

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Kham dau co

  • 1. KHM U MT C V TUYN GIP BS. NGUYN MINH LUNn v hun luyn k nng tin lm sng Trng i hc Y khoa Phm Ngc Thch

2. MC TIU: HI BNH KHI KHM U MT C, 1 TUYN GIP 2 KHM HCH C V CC NHM HCH 3 KHM TUYN GIP 3. i cng khm u mt c v tuyn gip1. Pht hin bnh l phn mm vng u c.3. Phn bit cc bnh l trn lm sng.5. Khm tuyn gip.7. Chn on bnh l tuyn gip trn lm sng 4. Bnh l vng u c Bnh l da u: bu b da u, bu mu. Bnh l mt: bu b, bu mu, bu si thn kinh, bu tuyn nc btmang tai. Bnh l c: bu tuyn gip, nang gip li, nang bch huyt, hch c dcc c n chm, hch thng n, bu m. 5. Phn bit bnh l trn lm sng Bnh l da u: bu b da u, bu mu. 6. Phn bit bnh l trn lm sng Bnh l mt: bu b, bu mu, bu si thn kinh, bu tuyn nc btmang tai. 7. Phn bit bnh l trn lm sng Bnh l mt: bu b, bu mu, bu si thn kinh, bu tuyn nc btmang tai. 8. Phn bit bnh l trn lm sng Bnh l c: bu tuyn gip, nang gip li, nang bch huyt, hch c dcc c n chm, hch thng n, bu m. 9. Phn bit bnh l trn lm sng Bnh l c: bu tuyn gip, nang gip li, nang bch huyt, hch c dcc c n chm, hch thng n, bu m. 10. HI BNH TRONG KHM U MT C V TUYN GIPThi gian khi bnhTin cn mTin cn chn thngTin cn rng nu.Triu chng c nng: Nut, ting ni, nhai, th.i vi tuyn gip:L do vo vin.Thi gian bu thay i v tim mch, chuyn ha, thn kinhCc bnh i km.Tin cn gia nh. 11. KHM VNG CNHN:Bnh nhn ngi, c thng hay hi nga ra sau.Bc l vng c t trn xng c v di xng n.Ngi khm ng trc hoc hi sang bn cnh bnh nhn.Quan st: mu sc da, ph n, vt lot, thay i v hnh dng c. 12. KHM VNG CS:Bnh nhn ngi u thng hoc hi cui v pha trc.Ngi khm ng pha sau hay hi bn cnh bn nhn.Khm bng 2 tay: ngn ci t vng bn sau b sau c c nchm, cc ngn cn li t ln vng c trc.Khm bng 1 tay: ng bn cnh bnh nhn, ngn ci t nh vo1 bn c, 4 ngn cn li t ln vng c i din khm.Ch cho bnh nhn nut khi thm khm.Xc nh cc triu chng: ph n, nhit da, tnh cht ca khi(v tr, tnh cht b mt, mt , ranh gii, mc di ng, auhay khng, thay i kch thc) 13. KHM VNG CNGHE:Nghe trn khi bnh l: thng ng tnh mch, bnh Basedow.Ting th rt: kh qun b chn p. 14. KHM VNG CO:o chi vi vng c 1 ct mc nht nh trong cc thi gian khcnhau. 15. KHM TUYN GIPNHN:Bnh thng, tuyn gip khng nhn thy c.Nhn nh gi s b: hnh thi, kch thc, to ton b hay mtphn.Vim gip: da trn mt tuyn . 16. KHM TUYN GIPS:Ngi bnh t th ngi thoi mi, nh sng, u hi ci vpha trc.Ngi khm: ng i din vi bnh nhn, ngn ci v ngn tr vo gia kh qun v c c n chm, ni ngi bnh nut.Dng 2 tay: mt tay ranh gii gia kh qun v c c nchm, mt tay ngoi c c n chm, tay ngoi y vo, taytrong s nn tng thy ca tuyn gip. 17. KHM TUYN GIPS:Ghi nhn : th tch, gii hn ca tuyn, mt tuyn, bu lanta, nhn hay hn hp.Rung miu.Tuyn gip vim: au v nng.O:o ch phnh to nht ca tuyn v kim tra li sau . 18. KHM TUYN GIPcimOKhng s thy bu tuyn gip.IABu s nn c: mi thu tuyn gip to hn t mt ngn ci ca ngi bnh.IBBu s nn c: khi nga u ra sau nhn thy tuyn gip to.II Bu nhn thy c: tuyn gip to nhn thy t th bnh thng & gn.III Bu ln lm bin dng c: bu tuyn gip rt ln, nhn thy d xa. 19. KHM TUYN GIPNGHE:Nghe trn tuyn gip: m thi tm thu hay ting thi lin tc.Nghe cc trn, nm nghe r hn ngi.Do:Tc dng mu tng.Tng sinh mch mu.Thng ng tnh mch trn tuyn gip.