KHB Tgk 2 Bab 1 - Rbt

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kh

Text of KHB Tgk 2 Bab 1 - Rbt

BAB 1 REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK

KHB Tingkatan 2 Teras

BAHAGIAN TERAS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGIBAB 1 REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEKFaktor Utama Reka Bentuk

Hasil Pembelajaran : Aras 1- Mengenal pasti faktor utama reka bentuk1. Senaraikan faktor utama reka bentuk berikut.FAKTOR UTAMA REKA BENTUK

KETERANGAN

Jenis Bahan Dan PengikatHasil Pembelajaran : Aras 1- Mengenal pasti saiz, sifat dan penggunaan bahan

serta kesesuaiannya

- Mengenal pasti jenis jenis pengikat

- Menyatakan cara penggunaan pengikatJenis Bahan2. Berikut adalah jenis jenis bahan. Nyatakan sifat, saiz dan kesesuaian

penggunaannyaBahanSifatSaiz

Kesesuaian Bahan

ALUMINIUM

KELULI LEMBUT

PVC - Polyvinyl Chloride

PERSPEK

3. Senaraikan kekuatan dan kelemahan jenis jenis bahan berikut.BahanKelebihanKelemahan

ALUMINIUM

KELULI LEMBUT

PVC

( Polyvinyl Chloride )

PERSPEK

4. Namakan bentuk keluli lembut berikut. (a) _________________ (b) ____________________ (c) _________________ (d) ____________________ (e) _________________AKTIVITI PEMERHATIAN :Mengenal pasti penggunaan bahan pada produk di pasaran

Nama ProdukBahan Yang DigunakanKesesuaian Bahan( Sesuai/Tidak Sesuai )Kitar Semula( Sesuai/Tidak Sesuai )

1.

2.

3

4.

Pengikat5. Berikut adalah sejenis pengikat. Namakan jenis pengikat itu dan nyatakan cara

penggunannya.

PengikatPenggunaanCara penggunaan pengikat

Nama : _____________

Aktiviti : ___________________

___________________

AKTIVITI PEMASANGAN :Proses merivet denggan menggunakan riveter.

Langkah 1 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

Langkah 2 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

Langkah 3 ____________________________________ ____________________________________

Langkah 4 ____________________________________ ____________________________________6. Berikut adalah sejenis pengikat. Namakan jenis pengikat itu dan nyatakan cara

penggunannyaPengikatPenggunaanCara penggunaan pengikat

Nama : ___________

Aktiviti : ____________________

____________________

AKTIVITI PEMASANGAN :Cara cara mencantum bahan menggunakan Glu PanasLangkah 1 __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

Langkah 2 __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ 7. Berikut adalah sejenis pengikat. Namakan jenis pengikat itu dan nyatakan cara

penggunannyaPengikatPenggunaanCara penggunaan pengikat

_______ _______ _______

_______ _______ _______

_______ _______ _______

Aktiviti : ______________

______________

AKTIVITI PEMASANGAN :Memasang skru benam sendiri.

Langkah Langkah :

1. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________2. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________3. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________4. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________Alatan Tangan Dan MesinHasil Pembelajaran : Aras 1- Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan - Mengenal pasti nama dan fungsi mesin mudah alih

- Mengguna dan menyenggara mesin8. Berikut adalah alatan tangan dan mesin. Nyatakan nama dan fungsinya.Alatan TanganNamaFungsi/Keterangan

Mesin Mudah AlihNamaFungsi

Prosesi). Lukisan Projek ( Kerja Kursus Modul 2 ) Hasil Pembelajaran : Aras 1- Membuat lakaran reka bentuk

- Menilai dan memilih lakaran yang paling sesuaiii). Pembinaan Projek Hasil Pembelajaran : Aras - Mengukur, menanda dan memotong

- Mengenal pasti cara membentuk dan mencantum

- Membina dan mencantum bahagian projek

9. Nyatakan proses pembinaan projek berikut. (a) ___________________________ (b) __________________________ (c) ___________________________ (d) _________________________ (e) ___________________________ (f) _________________________

(g) ___________________________ (h) __________________________ i). ___________________________ j). __________________________ k). _________________________ l). ____________________________

m). _________________________ n). ___________________________10. Namakan bahan pemasangan berikut dan nyatakan fungsinya.

Bahan PemasanganNamaFungsi

11. Nyatakan proses mencantum bahan pada projek reka bentuk berikut.

iii). KemasanHasil Pembelajaran : Aras 1- Mengenal pasti alat dan bahan kemasan yang sesuai

- Membuat kemasan

12. Namakan alat kemasan berikut dan nyatakan fungsinya.Alat KemasanNamaKegunaan

13. Nyatakan kegunaan bahan kemasan berikut dan pelarutnya.Bahan KemasanKegunaan / cara menggunakannyaPelarutnya

KERTAS LAS

TEPUNG PENYUMBAT

CAT LICAU

Bahan KemasanKegunaaan / cara menggunakannyaPelarutnya

SYELEK

VARNIS

TONA KAYU

SEMBURAN LEKAR JERNIH

PELEKAT

Reka Bentuk Projek i). Pernyataan Masalah Atau Keperluan

Hasil Pembelajaran : Aras 1- Mengenal pasti masalah atau keperluan yang hendak

diselesaikan

- Menentukan aspek masalah yang hendak

diselesaikan

- Mengumpul maklumat dan data

- Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian

masalah dalam bentuk lakaran bebas14. Kenal pasti aspek masalah / keperluan yang hendak diselesaikan berikut.

a). __________________________ b). ________________________________

15. Apakah tujuan mengenal pasti masalah atau keperluan ?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

16. Nyatakan bagaimana cara membuat pengumpulan maklumat dan data ? ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________17. Apakah alternatif yang boleh digunakan dalam menyenaraikan masalah atau

keperluan ?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________18. Aspek perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek meliputi proses seperti : ( a ). _____________________________________ ( b ). _____________________________________ ( c ). _____________________________________ ( d ). _____________________________________ ( e ). _____________________________________ ( f ). _____________________________________18. Aspek aspek dalam Pendokumentasian adalah : ( a ). ______________________________________ ( b ). ______________________________________ ( c ). ______________________________________19. Cara mengira Kos Pengeluaran adalah : Kos Pengeluaran = ________________ + _______________ + ________________20. Kos bahan ialah ______________________________________________________21. Kos upah ialah _______________________________________________________22. Kos overhead ialah ___________________________________________________ ___________________________________________________________________23. Jadual 1 adalah kos pengeluaran 100 unit rak serba guna.BahanJumlah ( RM )

Kayu200.00

Papan lapis150.00

MDF100.00

Perspek 80.00

Rivet 40.00

Glu panas 30.00

PVC 30.00

Elektrik 50.00

Upah120.00

Jadual 1 i ). Berapakah kos bahan ? ii ). Berapakah kos pengeluaran seunit rak serba guna ?Uji Diri Faktor Reka BentukBulatkan jawapan yang betul1 Rajah 1 menunjukkan perubahan teknologi penciptaan mesin jahit

Rajah 1 Antara berikut, apakah faktor utama yang mempengaruhi perubahannya ?

A Fungsi

B Kemasan

C Rupa bentuk

D Nilai komersial2 Rajah 2 menunjukkan perubahan penciptaan alat komunikasi

Rajah 2 Antara berikut, apakah faktor utama

yang mempengaruhi

perubahannnya ?

A Fungsi

B Kemasan

C Rupa bentuk

D Nilai komersial3 Rajah 3 menunjukkan sebuah meja Belajar

Rajah 3 Antara berikut, faktor reka bentuk manakah yang tidak diutamakan ?

I Fungsi

II Ketahanan

III Rupa bentuk

IV Kaedah pembinaan

A I dan II B II dan III C II dan IV D I dan IV 4 Rajah 4 adalah berkaitan dengan faktor reka bentuk

Rajah 4

Pilih pernyataan yang benar A Kaedah pembinaan mestilah tepat, sistematik dan mudah supaya reka bentuk yang sempurna dapat dihasilkan

B Ketahanan sesuatu produk dapat meyakinkan pengguna untuk

menggunakannya

C Kaedah pembinaan mestilah tepat, menarik dan mempunyai saiz yang sesuai

D Kesesuaian bahan dapat menjimatkan kos yang diperuntukkan5 Rajah 5 menunjukkan sebuah tayar kenderaan.

Rajah 5 Antara berikut, faktor reka bentuk manakah yang tidak diutamakan ?

A Fungsi

B Ketahanan

C Kaedah pembinaan

D Faktor keselamatanUji Diri Jenis Bahan Dan PengikatBulatkan jawapan yang betul

1 Antara berikut, manakah bahan bukan logam ?

I PVC II Perspek III Keluli lembut IV Aluminium

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV2 Antara berikut, manakah kegunaan PVC ?

A

B

C

D

3 Antara berikut, manakah kegunaan Perspek ? A

B

C

D

4 Antara berikut, manakah kegunaan Aluminium ? A

B

C

D

5 Antara berikut, manakah kegunaan Keluli Lembut ? A

B

C

D

6 Antara berikut, apakah kebaikan penggunaan PVC dalam penghasilan projek reka bentuk ?

A Boleh dilakukan proses kemasan dengan pelbagai warna

B Ringan, tidak berkarat dam mudah dibentuk

C Proses penyambungan yang mudah

D Kukuh dan mudah dipotong7 Antara berikut, apakah kelemahan menggunakan PVC dalam penghasilan projek reka bentuk ?

A Sukar dibentuk atau dibengkokkan

B Proses penyambungan yang sukar

C Tidak tahan haba

D Mudah berkarat8 Antara berikut, apakah kebaikan penggunaan perspek dalam penghasilan projek reka bentuk ?

A Boleh dilakukan proses kemasan dengan pelbagai warna

B Ringan, tidak berkarat dan mudah dibentuk

C Proses penyambungan yang mudah

D Kukuh dan mudah dipotong 9 Antara berikut, apakah kelemahan menggunakan Perspek dalam penghasilan projek reka bentuk ?

A Sukar dibentuk atau dibengkokkan B Proses penyambungan yang sukar

C Tidak tahan haba

D Mudah berkarat10 Antara berikut, apakah kebaikan penggunaan Aluminium dalam penghasilan projek reka bentuk ?

A Boleh dilakukan proses kemasan dengan pelbagai warna

B Ringan, tidak berkarat dan

mudah dibentuk

C Proses penyambungan yang mudah

D Kukuh dan mudah dipotong11 Antara berikut, apakah kelemahan menggunakan Aluminium dalam penghasilan projek reka bentuk ?

A Sukar dibentuk atau dibengkokkan

B Proses penyambungan yang sukar

C Tidak tahan haba

D Mudah berkarat12 Antara berikut, apakah kebaikan penggunaan Keluli lembut dalam penghasilan projek reka bentuk ?

A Boleh dilakukan proses kemasan dengan pelbagai warna

B Ringan, tidak berkarat dan

mudah dibentuk C Proses penyambungan yang mudah

D Kukuh dan mudah dipotong 13 Antara berikut, apakah kelemahan menggunakan Keluli lembut dalam penghasilan projek reka bentuk ?

A Sukar dibentuk atau dibengkokkan

B Proses penyambungan yang sukar

C Tidak tahan haba

D Mudah berkarat14 Rajah 1 adalah sejenis pengikat.

Rajah 1 Apakah pengikat itu ? A Skru B Paku C Rivet D Glu panas15 Antara berikut, manakah cara menggunakan pengikat pada

Rajah 1 ? A B C

D

16 Rajah 2 menunjukkan proses Mencantum

Rajah 2 Pengikat apakah yang digunakan ?

A Skru B Paku C Rivet D Glu panas17 Rajah 3 adalah sejenis pengikat

Rajah 3

Apakah pengikat itu ?

A Skru B Paku C Rivet D Glu panasUji Diri Alatan Tangan Dan MesinBulatkan jawapan yang betul1 Rajah 1 adalah sejenis alatan tangan

Rajah 1

Apakah alatan tangan itu ? A Pisau pemotong perspek

B Penebuk pusat

C Gandin getah

D Riveter2 Apakah fungsi alatan tangan pada Rajah 1 ?

A Memotong kepingan perspek

B Memotong kepingan logam

C Memotong mounting board

D Memotong papan lapis

Rajah 23 Apakah fungsi alatan tangan pada Rajah 2 ?

A Menanda pusat lubang pada permukaan logam sebelum menggerudi

B Mengetuk, membentuk dan meratakan kepingan logam

C Memaku paku kepala rata

D Memasang tanggam

Rajah 3

4 Namakan alatan tangan pada Rajah 3 A Pisau pemotong perspek

B Pembenam paku

C Penebuk pusat

D Riveter5 Apakah fungsi alatan tangan pada Rajah 3 ?

A Menanda pusat lubang pada permukaan logam sebelum menggerudi

B Mengetuk, membentuk dan meratakan kepingan logam

C Memaku paku kepala rata

D Memasang tanggam

Rajah 4

6 Namakan alatan tangan pada rajah 4

A Pisau pemotong perspek

B Penebuk pusat

C Gandin getah

D Riveter7 Apakah fungsi alatan tangan pada Rajah 4 ?

A Memotong lurus dan lengkuk pada papan lapis dan mounting board B Merekat kepingan papan lapis , MDF dan mounting board

C Mencairkan glu panas semasa kerja mencantum

D Memasang rivet

Rajah 58 Namakan alatan tangan pada Rajah 5 A Riveter

B Stapler gun C Hot glu gun D Cordless screw driver9 Apakah fungsi alatan tangan pada Rajah 5 ?

A Memotong lurus dan lengkuk pada papan lapis dan mounting board B Merekat kepingan papan lapis , MDF dan mounting board

C Mencairkan glu panas semasa kerja mencantum

D Memasang rivet

Rajah 610 Namakan alatan tangan pada Rajah 6 A Riveter

B Stapler gun C Hot glu gun D Cordless screw driverRajah 7 adalah mesin mudah alih

Rajah 711 Apakah fungsinya ? A Memasang skru benam sendiri

B Merata dan melicinkan permukaan kayu

C Mencairkan glu panas semasa kerja mencantum

D Memotong lurus dan lengkuk pada papan lapis atau MDF

Rajah 812 Namakan mesin mudah alih pada Rajah 8

A Sander B Hot glue gun

C Mesin gergaji jig

D Cordless screw driver13 Apakah fungsi mesin mudah alih pada

Rajah 8 ?

A Memasang skru benam sendiri

B Merata dan melicinkan permukaan kayu

C Mencairkan glu panas semasa kerja mencantum

D Memotong lurus dan lengkuk pada papan lapis atau MDF

Rajah 914 Namakan mesin mudah alih pada Rajah 9 A Sander B Hot glue gun

C Mesin gergaji jig

D Cordless screw driver15 Apakah fungsi mesin mudah alih pada

Rajah 9 ?

A Memasang skru benam sendiri

B Merata dan melicinkan permukaan kayu

C Mencairkan glu panas semasa kerja mencantum

D Memotong lurus dan lengkuk pada papan lapis atau MDFUji Diri ProsesBulatkan jawapan yang betul1 Rajah 1 adalah bahan untuk penghasilan projek reka bentuk

Rajah 1 Antara berikut, alatan manakah yang digunakan untuk membentuk X ? A

B

C

D

2 Antara berikut, lakaran manakah yang lebih mudah dibaca atau diterjemahkan ?

A Lakaran 2D

B Lakaran 3D

C Lakaran perspektif satu titik

D Lakaran perspektif dua titik 3 Antara berikut, aspek apakah yang perlu dipertimbangkan semasa proses memilih dan menilai lakaran ?

I Kos II Bahan III Alatan IV Ukuran

A I, II dan III B II, III dan IV C I, II dan IV D I, III dan IV4 Antara berikut, manakah proses mengukur ? I

II

III

IV

A I, II dan III B II, III dan IV C I, II,dan IV D I, III dan IVRajah 2 menunjukkan kegunaan mesin mudah alih

Rajah 2 Antara berikut, manakah yang benar ?

A Memasang skru benam sendiri menggunakan cordless screw driver B Merata dan melicinkan permukaan kayu menggunakan sander C Memotong papan lapis menggunakan mesin gergaji jig

D Menggerudi menggunakan mesin gerudi mudah alih5 Rajah 3 adalah sebuah projek reka bentuk.

X - Keluli lembut Y - Aluminium

Rajah 3 Antara berikut, pengikat manakah yang digunakan untuk mencantum

bahan X dan bahan Y ? A Skru

B Paku

C Rivet

D Glu panas

6 Rajah 4 menunjukkan proses membuat

kemasan

X

Rajah 4 Apakah X ?

A Kertas las B Pengikis

C Berus cat D Berus syelek7 Rajah 5 menunjukkan proses

membuat kemasan

XRajah 5

Apakah X ?

A Kertas las B Pengikis

C Berus cat D Berus syelek8 Rajah 6 menunjukkan proses

membuat kemasan

XRajah 6 Apakah X ?

A Kertas las B Pengikis

C Berus cat D Berus syelek9 Jadual 1 adalah maklumat berkaitan bahan kemasan dengan pelarutnya.

Pilih padanan yang betul.Bahan KemasanPelarutnya

ACatSpirit metil

BLekarTurpentin

CSyelekThinner

DTona kayuThinner

Jadual 110 Antara berikut, manakah tujuan utama membuat kemasan pada produk reka bentuk ?

I Produk lebih tahan lama

II Mempelbagaikan fungsi produk

III Mengurangkan kos pengeluaran

IV Menambahkan nilai komersial produk

A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IVUji Diri Reka Bentuk ProjekBulatkan jawapan yang betul1 Antara berikut, manakah tujuan utama membuat pengubahsuaian pada sesuatu produk reka bentuk ?

A Untuk mempertingatkan kefungsian produk

B Mendapatkan hasil yang lebih berkualiti

C Mengurangkan kos pengeluaran produk

D Meningkatkan nilai komersial

2 Antara berikut, manakah tujuan utama menyediakan jadual kerja semasa

merancang, membina dan mengubahsuai projek ?

A Mengetahui jumlah produk yang boleh dihasilkan

B Menjmatkan masa dan kos pengeluaran produk

C Meningkatkan nilai komersial produk

D Menambahkan kualiti produk3 Antara berikut, manakah yang perlu dipertimbangkan semasa menyenaraikan bahan dalam perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek ?

A Bahan mestilah sesuai

B Mudah diubahsuai dan berkualiti

C Berfungsi dan ada nilai komersial

D Dapat menjimatkan kos pengeluaran4 Antara berikut, manakah tujuan utama pendokumentasian dalam proses reka

bentuk projek ?

A Untuk mendapatkan perlindungan reka bentuk sesuatu produk

B Bahan bukti terhadap penciptaan sesuatu produk

C Memudahkan sesuatu produk dipasarkan

D Sebagai rujukan pada masa akan datang5 Jadual 2 adalah kos pengeluaran membuat 100 unit projek reka bentuk

Kos PengeluaranJumlah ( RM )

Kos Bahan2400.00

Kos Upah400.00

Kos Overhead250.00

Jadual 2

Berapakah kos pengeluaran seunit projek reka bentuk itu ?

A RM 6.50 B RM 26.50 C RM 28.00 D RM 30.50

WGM 3599

WGM 3599

Proses Pembinaan Projek

Tujuan proses kemasan pada bahan projek

WGM 3599

WGM 3599

2517 SAHRIN BIN IBRAHIM 2012 STaND