Khoa Hoc Trai Dat_chuong 18

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ti liu phc v mn hc vin thm v GIS

Transcript

18.10. Lp a hnh tch hp

Lp a hnh tch hp (integrated terrain units) l khi nim ni ln tnh cht chung ca tt c cc dng a hnh nh t, a hnh, thm thc vt c phn tch da trn dng quang ph thu c t nh chp ca v tinh vin thm, c th c dng lp bn . V vy, n c ng dng cho vic lp bn h thng t.Vic lp bn h thng t s chia nh mt khu vc thnh nhiu b phn v tin hnh kim tra, nh gi ton b v thc vt, thy vn, a hnh, ca tng b phn .Mt s khi nim v lp bn h thng t c trc chin tranh th gii th 2, nhng n c chnh thc ha k t sau th chin th 2 (1945) v c dng cho ti by gi vi mt s tn khc nhau nhng vn l nguyn tc v phng php tng t.Mt trong nhng h thng lu i nht c bit n l CISRO (Phng nghin cu t v kho st khu vc) c pht trin bi Australia nm 1959. Phng php ny da trn s chia nh khu vc theo mt trt t. Phng php ny da trn vic t chc khng gian phn cp, cc phin bn khc nhau c nhng ch nh mc khc nhau. Di y l v d v mt s phin bn: Thomas (1969) : vng t nh , khu t , n v a hnh , a mo t hp , h thng a hnh , v khu vc a hnh . Wendt v cc cng s (1975): thn, x phng, qun huyn ,cc tnh.

Thc ra trong vic nghin cu lp a hnh tch hp phn tch ta vn cn s dng cc quan st trc tip, v khi cc bc nh s c tc dng h tr cc nh khoa hc phn tch. T nh chp trn cao vi t l 1:1,000,000 hoc 1: 25,000 m t cc m hnh khng gian phc tp, thm thc vt, h thng thot nc v trong mt hnh thc tch hp tng thch vi cc gi nh trc .So vi hu ht cc cuc iu tra t quy m ln , h thng lp bn t trnh by mt phn khu ch khng phi c mt vng t th, nh cc n v lp bn hin th thay i ni b ln hn nhiu v khng c chm sc y v xc nh tng quan nh ngi ta k vng trong cc cuc iu tra chuyn su hn . Nh vy, cc tin trnh tt nht c cc th tc c th c tt nht cho cc ng dng trong lp bn trinh st, m rng quy m, lp bn phn gii thp l cn thit lm c s lp k hoch chi tit hn.Phng php ny cng c dng phn tch d liu s phn gii th ca cc vng, sau c tch hp li v a ra phn tch v nh gi cui cng.

18.11. Bn thng k vng t ngp nc

Khu vc m ly c trng bi thm thc vt (cy ngp nc) thng l thiu Oxy nn mu sc thng l xm hoc en, thng c nhng vt lm m trn l hoc thn ko di. Khu vc m ly ny khng nh ngha n thun nh mt vng khng gian cho mt h cc sinh vt sng trong nc, m l tp hp ca nhiu s bin i rng v c sinh thi v a l, bao gm c vng cao.Nm c nhng d liu v s hiu bit v vng t ngp nc thng qua phn tch nh ph tn hiu thu c c ngha i vi mt lot cc vn v vic ban hnh chnh sch, trong c quy nh s dng t, cht lng nc, gim thiu l lt, nng nghip, hp th carbon,Nhng a phng c vng t ngp nc thc hin nghin cu thc a xc nh v phn nh phm vi ca vng t ngp nc, t phc v cho vic lp bn a phng.Vi nhng ng dng khc, nh vin thm thc s l cng c quan trng phn tch , nh gi nhng vng t ngp nc. cp quc gia M, bn vng t ngp nc quc gia (NWI) c thc hin bi Cc c v cc ng vt hoang d sau qu trnh thu thp, phn tch nh vin thm. Trong vng t ngp nc lun c nhng s bin i ln v nhng thuc tnh c bit v nh sng, nhit ,Bi v trong vng t ngp nc c s bin i ln v thuc tnh theo ma, nn cn thc hin phn tch t nhiu nh vin thm ca nhiu thi im trong nm ch khng ch mt thi im nht nh. Cc hnh nh vin thm l cc ti nguyn chnh cho b d liu thu thp thng tin, phc v cho vic gim st cc vng t ngp nc.

18.12. nh radar cho thm d, thm him

Trong chng ny, chng ta s dng nh vin thm (cng ngh SAR) phc v cho vic thm d cc ging du ngoi khi. Nhng m du ngoi i dng c s r r nht nh ca kh t nhin, chng to nn mt lp mng mng trn b mt i dng. Lp du mng ny s cho ph khc vi nhng vng nc khc ca i dng khi phn tch nh vin thm.Cng ngh SAR rt nhy cm vi s khc bit v nhm ca b mt, v vy n c th d dng phn bit cc vt du loang trn b mt so vi nhng vng nc xung quanh n. Khu vc c du loang l khu vc t tn x, trn hnh nh ca radar n s l vt bng ti. V SAR c kh nng quan st trong phm vi rng vo c ban ngy ln ban m, nn d liu SAR c s dng cho mc ch thm d ti nguyn du v kh t trn bin mt cch thng xuyn. T thc hin vic lp bn v nhng khu vc ti nguyn du v kh t trn i dng. Bn thm d c th c hnh thnh nn t vic s dng mt h thng GIS che ph cc thng tin nh b bin, su nc bin, thng tin v phn tch trng lng, lung di chuyn ca cc phng tin v sinh vt bin, cc gin khoan du. Nhng bn ny cho php cc nh thm d c thm thng tin v gim thiu ri ro, tng hiu qu, v gim chi ph trong vic thm d khong sn trn i dng.18.13. Tng kt

18.13.summaryChp nh trn khng v vin thm t lu c p dng cho cc vn v khoa hc Tri t trong vic thm d a cht, lp bn a hnh, v thm d ti nguyn du trn i dng, Ngy nay vi cc cng ngh mi tin tin nh cc cm bin t xa, phn tch ph di rng, tip tc to thnh mt trong nhng cng c quan trng nht lp bn a cht, thm d v nghin cu.Nghin cu vin thm c rt nhiu lnh vc ng dng, trong nghin cu vin thm a cht s dng c cc d liu b sung v nhit, hng ngoi, nh sng nhn thy hay khng, phn tch di quang ph,Khc vi nhng ng dng khc, vin thm ng dng cho nghin cu a cht l tp hp ca nhiu lnh vc khc v sinh thi, thc vt, a hnh,Trn th gii c mt s h thng v tinh vin thm chp nh thm d nhm mc ch nghin cu a cht nh Landsat, SPOT, RADARSAT, ERS -1, v cc h thng khc.

Cc h thng vin thm nghin cu v a cht trn th gii v ang c trin khai mnh m. N mang li li ch kinh t cng nh x hi rt ln trong vic qun l v tm hiu nghin cu v a hnh.