Kinnevik Q4 2013 SE

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kinnevik

Text of Kinnevik Q4 2013 SE

 • Investment AB KinnevikSkeppsbron 18

  P.O. Box 2094SE-103 13 Stockholm Sweden

  www.kinnevik.se

  (Publ) Reg no 556047-9742Phone +46 8 562 000 00

  Fax +46 8 20 37 74

  Viktiga hndelser

  t ,JOOFWJL JOWFTUFSBEF.LS J-B[BEBFUU MFEBOEFFIBOEFMTCPMBHJ4ZEPTUBTJFO

  t,JOOFWJLTJOUSFTTFCPMBH#BZQPSUGSWSWBEF#BZQPSU'JOBODJBM 4FSWJDFT J 4ZEBGSJLB PDI UPH TBNUJEJHU JO .64%JFOSJLUBEFNJTTJPOUJMMCFmOUMJHBHBSFPDIFOOZJOWFTUFSBSF&GUFSUSBOTBLUJPOFOTTMVUGSBOEFJKBOVBSJHFS,JOOFWJLDJSLBBWBLUJFSOBJ#BZQPSU

  t * EFDFNCFS BWZUUSBEFT TBNUMJHB NJMKPOFS BLUJFS J#JMMFSVE,PSTOTGSNJMKBSEFSLSPOPSLSQFSBLUJF%FOWFSWHBOEFEFMFOBWBLUJFSOBGSWSWBEFTBW".''STLSJOH'KSEF"1'POEFOPDI"MFDUB

  t ;BMBOEP SBQQPSUFSBEF FO OFUUPGSTMKOJOH PN .&63 KNGSU NFE .&63 VOEFS 3SFMTFNBSHJOBMFO GSLPODFSOFOWBSOHPUCUUSFO.BSHJOBMQSFTTQNBSLOBEFOTBNUGPSUTBUUBLPTUOBEFSGSBUUFYQBOEFSBWBSVMBHFSMPHJTUJLPDIUFLOPMPHJQWFSLBEFMOTBNIFUFO

  t 4UZSFMTFO GSFTMS BUU STTUNNBO CFTMVUBS PN FO VUEFMOJOHPNQFSBLUJF WJMLFUNPUTWBSBS FOLOJOHPN

  t 6OEFSGSWOUBTJOWFTUFSJOHBSVQQHUJMMNJMKBSEFS LSPOPS KNGSUNFE NJMKBSEFS LSPOPS TPN,JOOFWJLJOWFTUFSBEF

  BOKSLUTSKOMMUNIK 2013

  Finansiell utveckling under fjrde kvartalet

  t 4VCTUBOTWSEFULBEFVOEFSLWBSUBMFUNFE.LSPDIVQQHJDLUJMM.LSWJEVUHOHFOBWEFDFNCFSNPUTWBSBOEFLSQFSBLUJF

  t "WLOJOHFO J TVCTUBOTWSEFUVUHKPSEF.LS WSEFGSOESJOH BW OPUFSBEF JOOFIBW PDI .LS CFENE WSEFGSOESJOH GSO POPUFSBEF JOOFIBW WBSBW;BMBOEPVUHKPSEF.LS"WJUP.LSPDI#BZQPSU.LS

  t ,PODFSOFOTUPUBMBJOULUFSVQQHJDLUJMM.LSPDISFTVMUBUQFSBLUJFVQQHJDLUJMMLSPOPS

  t /ZB JOWFTUFSJOHBS VQQHJDL UJMM TBNNBOMBHU .LSWBSBW.LSJOPN0OMJOF

  Finansiell utveckling under helret 2013

  t 4VCTUBOTWSEFULBEFVOEFSSFUFGUFSFOMNOBEVUEFMOJOHPN.LSNFEUJMM.LSWJEVUHOHFOBWEFDFNCFS

  t ,PODFSOFOT UPUBMB JOULUFS VQQHJDL UJMM .LSPDISFTVMUBUQFSBLUJFVQQHJDLUJMMLS

  t /ZB JOWFTUFSJOHBS VQQHJDL UJMM .LS WBSBW .LSJOPN0OMJOF

  Siffrorna i denna rapport gller fjrde kvartalet och helret 2013 exklusive avvecklad verksamhet om inte annat anges. Fr bolag som nnu inte rapporterat utfallet fr det fjrde kvartalet 2013 redovisas intkter och resultat med ett kvartals efterslpning. Siffrorna inom parentes gller motsvarande period 2012.

 • 2 (30)

  VD-kommentarVi krver av oss sjlva att ligga lngst fram. Drfr tog Kinnevik under 2013 flera viktiga steg i den genomgri-pande omvandlingen av gruppen, vilken startade fr flera r sedan.

  D som nu r stark tillvxt helt avgrande. En be-tydande och vxande del av vra tillgngar finns inom tillvxtbranscher i tillvxtregioner. Det ger oss en unik posi-tion nr internetanvndandet och andelen smarta telefoner fortstter ka kraftfullt, i svl utvecklade regioner som p utvecklingsmarknader. Det finns snart lika mnga mobila-bonnemang i vrlden som det finns invnare, och data-mngder och anvndandet av mobila tjnster slr tidigare hgt stllda frvntningar.

  Frndringar r alltid utmanande. Vi vet eftersom Kin-nevik har genomgtt mnga lyckade omvandlingar. Det senaste ret har gett oss klara signaler p att vr strategi r rtt, fr bolaget och fr dess aktiegare. Drfr bygger vi vra positioner inom online nnu starkare och det var inom online som vi lade merparten av de 2,4 miljarder kronor som Kinnevik investerade under ret. Vi strker ocks Kin-neviks investeringsorganisation.

  Samtidigt som vi investerade s har vi aldrig varit s finansiellt starka som vi r idag och vi avslutade ret med en nettokassa om cirka 2,4 miljarder kronor.

  Den del av Kinneviks portflj som vi definierar som online med tonvikt p e-handel och marknadsplatser str nu fr 33% av vra totala tillgngar. Fljande har, bland annat, hnt under ret:t"WJUPSFEPWJTBEFFOOFUUPPNTUUOJOHQ.LSVOEFS

  de frsta nio mnaderna 2013, en kning med 167% . "WJUPTBDDFMFSFSBOEFNPNFOUVNSFnFLUFSBSFOTUBSLunderliggande tillvxt och de positiva effekterna av sam-gendet med Slando.ru och OLX.ru i brjan av 2013.

  t.PEFTBKUFO;BMBOEPLBEFPNTUUOJOHFONFETillvxten drevs frmst av e-handelns starka utveckling,

  och bolaget sg fortsatt stark tillvxt p svl de senast lanserade marknaderna som de mer mogna krnmarkna-EFSOB5ZTLMBOETUFSSJLFPDI4DIXFJ[%"$)

  t'MFSBFIBOEFMTGSFUBHOEEFNPHOBSFGBTFSPDICPMBHsom Lamoda och Dafiti infriade alla vra hgt stllda frvntningar p kraftig tillvxt. Frsljningen i Lamoda tredubblades under 2013 samtidigt som man frbttrade kunderbjudandet genom att erbjuda hemleveranser i egen regi via Lamoda express till 28 stder i Ryssland och Kazakstan.

  t%FOTZEBGSJLBOTLBPQFSBUSFO.5/CMFWEFMHBSFJ.JM-MJDPNTPDI3PDLFU*OUFSOFUTBGSJLBOTLBPOMJOFCPMBH"*)%FUJOOFCSBUU"*)OVOSNFSONJMKPOFSLVOEFSp den afrikanska kontinenten med e-handel och andra onlinetjnster.

  t.5(YLBEFPOMJOFLPOTVNUJPOFOBWWJEFPQ.5(Tmarknader och onlinebaserade reklam- och abonne-mangsintkter. Frsljningen av vr andel av BillerudKorsns i decem-

  ber strkte ytterligare Kinneviks finansiella stllning, vilket ger oss nnu strre mjligheter att agera snabbt och beslut-samt enligt vr strategi.

  Det r mycket gldjande och med stolthet som jag note-rar det vxande intresset fr Kinnevik frn investerare ver hela vrlden. De lockas av vr omvandling och innehav med stark tillvxtprofil.

  Intresset och uppmrksamheten r ocks tydliga tecken p att mnga delar vr syn p var man br investera fr att vara med i fronten fr den digitala tillvxten.

  Kinnevikledningens viktigaste uppgift r att leverera avkastning p toppniv. Efter mina snart 8 r som VD och koncernchef kan jag konstatera att vi lyckats. Och att vi, nr jag lmnar min post, har rtt strategi och position fr att bygga vrden i vxande sektorer och p tillvxtmarknader.

  .JB#SVOFMM-JWGPSTVerkstllande Direktr och Koncernchef

  Kinneviks innehav31 december 2013, fregende r inom parentes.

  4

  3

  2

  1

  Media

  9% (7%)

  Telekom & Finansiella tjnster

  57% (62 %)

  Online

  33% (25%)

  Industri och vriga investeringar

  1% (6 %)

 • 3 (30)

  Hndelser efter rapportperiodens utgngt %FOKBOVBSJNFEEFMBEF,JOOFWJLBUU.JB#SVOFMM

  Livfors informerat styrelsen att hon avser lmna sitt VQQESBHTPN7%PDILPODFSODIFGGS,JOOFWJL)POkommer att kvarst i sin position tills en eftertrdare r utsedd.

  tDen 12 februari, meddelade Kinnevik att bolaget kom-NFSBUULBTJOHBSBOEFMJ"WJUPGSOUJMM(efter full utspdning) genom att utva sin fretrdes-rtt att frvrva sin andel av teckningsoptionerna som FSCKVETUJMMGSTMKOJOHBW"WJUPTHSVOEBSF*OLMVTJWFteckningskurs fr optionerna, som kan utnyttjas omg-ende, kommer Kinneviks investering uppg till cirka .LS5SBOTBLUJPOFOWJMLFOUPUBMUPNGBUUBSDJSLBav kapitalet i bolaget efter full utspdning grs till ett vrde om 11,7 miljarder kronor (1,8 miljarder USD) fr hela bolaget. Teckningsoptionerna kommer att verltas endast mellan befintliga gare i bolaget. Fr ytterligare JOGPSNBUJPOPN"WJUPTBNU,JOOFWJLTWSEFSJOHBWCPMB-get per den 31 december 2013, se under Online.

  Utdelning och kapitalstrukturStyrelsen freslr att bolagsstmman beslutar om en utdel-OJOHPNLSPOPSQFSBLUJFWJMLFUNPUTWBSBSFOkning p 8%. Den totala utdelningen till Kinneviks aktie-HBSFLPNNFSBUUVQQHUJMM.LS4UZSFMTFSOBJ.JMMJDPN5FMFPDI.5(IBSUJMMSTTUN-

  morna i maj freslagit utdelningar enligt fljande:

  Kinneviks andel av fre-slagna utdelningar frn noterade innehav

  Belopp(Mkr)

  Millicom USD 2,64 per aktie 645 1)

  Tele2 SEK 4,40 per aktie 596

  MTG SEK 10,50 per aktie 142Summa frvntade utdelningar frn noterade innehav

  1 383

  Freslagen utdelning till Kinneviks aktiegare SEK 7,00 per aktie 1 941

  1) Baserat p en vxelkurs om 6,46 SEK/USD.

  Under 2013 erhll Kinnevik 3,8 miljarder kronor till fljd av frsljningen av Tele2 Ryssland, samt 3,7 miljarder kronor till fljd av avyttringen av aktierna i BillerudKors-ns. Under de senaste fem ren har utdelningen per aktie LBUNFEGSOLSPOPSUJMMLSPOPSPDIUPUBMUmiljarder kronor har delats ut till Kinneviks aktiegare. Totalavkastningen fr de senaste fem ren var 440%, vilket motsvarar en genomsnittlig rlig totalavkastning p 40%.

  Under 2014 frvntas investeringar uppg till 2-3 miljarder kronor jmfrt med de 2,4 miljarder kronor som Kinnevik investerade 2013. Kinnevik har en stark balans-rkning och nettokassan uppgick vid rets slut till 2,4 miljarder kronor. Kinneviks satsning p tillvxtbolag som nnu inte r kassafldespositiva innebr att fr varje enskilt r mste Kinnevik hitta en balans mellan nivn p investe-ringar och tillvxt i utdelning till aktiegarna. Framver br det drfr inte frvntas att utdelningen kommer att ka i samma takt som tidigare r.

  Kinneviks organisationStyrelsen har tagit ytterligare steg fr att strka organisa-tionen och mta den vxande bredden, djupet och vikten av vra onoterade investeringar samt skerstlla Kinneviks frmga att positionera sig strategiskt i framtiden.,JOOFWJLIBSFUBCMFSBU,JOOFWJL$BQJUBMTPNBOTWBSBS

  fr att identifiera, genomfra och leda vra onoterade in-WFTUFSJOHBS,JOOFWJL$BQJUBMMFETBW$ISJT#JTDIPGG(SPVQ*OWFTUNFOU%JSFDUPSTPNTFOBTUBSCFUBEFQ(PMENBO4BDIT)FOSJL1FSTTPOIBSBOTMVUJUUJMM,JOOFWJL$BQJUBMJLondon dr han fortstter att arbeta med att identifiera nya affrsmjligheter och utveckla Kinneviks direkta investe-ringar. Vi har ocks anstllt ytterligare medarbetare med bred och varierad erfarenhet frn vrldsledande institutio-ner fr att komplettera organisationen.4UJOB"OEFSTTPOVUTHTUJMM,JOOFWJLT(SPVQ4USBUFHZ

  %JSFDUPS4UJOBLPNUJMM,JOOFWJLGSO.D,JOTFZStina fokuserar p att definiera strategiska initiativ i Kin-neviks bolag i en tid nr marknader och affrsmodeller frndras snabbt.

  Kinnevik avser att framledes fortstta anpassa sin orga-nisation fr att aktivt stdja den vxande andelen onote-rade tillgngar och investera ytterligare i attraktiva konsu-mentnra fretag inom fokusomrden och marknader.

  Kinneviks proportionella andel av innehavens intkter och rrelseresultat

  Proportionell andelFrndring jmfrt med jan-dec 2012

  Jan-dec 2013 (Mkr) intkter EBIT intkter EBITTelekom & Fina