KISA MESAFE TELSİZ OPERATÖRLÜĞÜ TEST MESAFE TELSİZ OPERATÖRLÜĞÜ TEST SORULARI Açıklama:…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

KISA MESAFE TELSZ OPERATRL TEST SORULARI Aklama: Burada yer alan sorular, Ksa mesafe Telsiz Operatrl snavlarna katlacak adaylarn kendi bilgilerini lebilmeleri amacyla IMO kurallar, Ulusal kanunlar ve ynetmelikler ile GMDSS snav ynetmelii dikkate alnarak hazrlanmtr. kesinlikle snav sorular deildir. Ancak rastlant olarak snavlarda da benzerleri kabilir. Sk sk bu sorulara baka sorular da eklenerek soru says arttrlacak ve srekli olarak gncelletirilecektir. Ayrca mfredat programnda ve snav konularnda deimeler olduka, bu deimelere paralel olarak gncelliini yitirmi sorular kartlarak yerine yeni mfredata, kanunlara ve ynetmeliklere uygun sorular eklenecektir. Bylece de sorularn gncellii salanacaktr. Sorular yantlar ise ksa sre aralarla eklenecek yeni sorularla birlikte yine bu sayfada yer alacaktr. Baar dileklerimle Ekrem Ali SZEN S O R U L A R 1-Bir Trk balk teknesi, dier bir Trk balk teknesi ile kanal VHF kanal 16'dan balant kuruyor. alma (haberleme) iin hangi VHF kanalna gemeyi nerir? A) 09, 13 ve 72'nci kanallardan birini, B) 72 ve 73'nc kanallardan birini, C) 09, 10 ve 77'nci kanallardan birini, D) 04, 23 ve 55'nci kanallardan birini, E) Seeneklerde verilen kanallardan hibirini. 2-Bir Deniz VHF telsiz chaznda bulunmas gereken en az kanal says katr? A) 4 kanal, B) 7 Kanal, C) 20 kanal, D) 35 kanal, E) 55 Kanal. 3-Ulusal Heceleme (fonetik) alfabeye gre CEMAL szc, aadaki seeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanr? A) Ceyhun Ekrem Mustafa Ali Lemi, B) Cihangir Eminn Maka Aksaray Levent, C) Ceyhan Edirne Manisa Ankara Lleburgaz, D) Cavit Ekrem Mehmet Ahmet Ltf E) Charlie Echo Mike Alfa Lima 4-Bir tehlike mesaj kimin sorumluluunda gnderilir? A) Ksa mesafe telsiz operatrnn, B) Gemi Kaptannn, C) En yakn Ky telsiz istasyonunun, D) Liman Bakanlnn, E) Tekne sahibinin. 5-Deniz VHF telsiz telefon haberlemesinde kullanlacak yayn (emisyon) snf aadaki seeneklerde verilenlerden hangisidir? A) H3E, B) J2B, C) R3A, D) G3E, E) A1A. 6-Telsiz telefonla yaplan herhangi bir arda, arlan ve aran istasyonun ad en ok ka kez sylenebilir? A) 2 kez,

B) 3 kez, C) 5 kez, D) 7 kez, E) 25 kez. 7-VHF kanal 16'da yaplacak test almalarnn sresi en fazla ne kadar olabilir? A) 5 saniye, B) 10 saniye, C) 1 dakika, D) 10 dakika, E) 15 dakika. 8-Deniz VHF bandnda telsiz telefon ile tbbi tavsiye almak iin yaplacak arlarda bulunmas gereken iaret aadakilerden hangisidir? A) PAN PAN MEDICAL, B) SEELONCE FEENEE, C) SEELONCE MAYDAY, D) SECURITE, E) SECURITE MEDICAL. 9- Deniz VHF telsizlerinde hangi kanal/kanallarda k gc 1 W' geemez. A) Kanal 06 ve 13, B) Kanal 11 ve 16, C) Kanal 15 ve 17, D) Kanal 67 ve 77, E) Kanal 69 ve 70. 10-Deniz VHF bandnda , tehlike mesajnn yaynlanmas srasnda kullanlacak k gc aadaki seeneklerde verilenlerden hangisi olmaldr? A) Tehlike mesajnn yaynland blgeye gre deiir, B) A1 deniz blgesinde 1 W, dier deniz blgelerinde ise 25 W, C) 25 W, D) 15 W, E) 1,5 kW. 11-SRC ksaltmas, aadaki seeneklerde verilen yeterlik belgesi trlerinden hangisini tanmlamaktadr? A) Uzak Mesafe Telsiz Operatrl, B) Ksa Mesafe Telsiz Operatrl, C) Genel Haberleme Operatrl, D) VHF Haberleme Operatrl, E) Yat haberlemesi Operatrl. 12-ar iaretleri dizileri, aadaki seeneklerde verilenlerden hangisi tarafndan tahsis edilir? A)Uluslararas Denizcilik rgt, B) Uluslararas Telekomnikasyon Birlii, C) Ulatrma Bakanl, D) Ky Emniyeti Genel Mdrl, E) Denizcilik Mstearl. 13-Bir turizm irketine ait olan yatta deniz VHF Telsiz chaznn bulundurulmas zorunludur. A)Doru, B) Yanl.

14-Deniz VHF telsiz chaz bulundurmak zorunda olan zel yatlar iin kapasite, aadaki seeneklerde verilenlerden hangisidir? A) 299 grt, B) 8 metre uzunluk, C) 11 kii tama, D) 12 kii tama, E) Hibir kapasite zorunluluu yoktur. 15-Yat tipi bir VHF DSC chaznn en yksek k gc aadaki seeneklerde verilenlerden hangisidir? A) 1 W, B) 3 W, C) 15 W, D) 25 W, E) 1 kW. C e v a p l a r 1- C, 2- A, 3- C, 4- B, 5- D, 6- B, 7- B, 8- A, 9- C, 10- C, 11- B, 12- B, 13- A, 14- D, 15- D, 16-Trkiye'ye ait MID, aadaki seeneklerde verilenlerden hangisidir? A) 723, B) 217, C) 721, D) 127, E) 271. 17- I-Yatlar, II-Balk tekneleri, III-300 grt'un altndaki yk gemileri, IV-Gl ve nehir gemileri, V-Tankerler. Yukardaki seenekelerde verilenlerden hangisi/hangileri Solas kapsam dndadr? A) I, B) V, C) I ve IV, D) I ve V, E) III, IV ve V. 18- Ksa Mesafe Telsiz Operatrl yeterlik belgesi, aadaki seeneklerde verilen deniz aralarnn hangisinde/hangilerinde geerlidir?

I-zel yatlarda, II-Ticari yatlarda, III-Srekli olarak A1 deniz blgesinde seyir yapan tm deniz aralarnda, IV-Tm yolcu gemilerinde, V-Balk teknelerinde. A)Yalnzca I, B) Yalnzca V, C) III ve IV, D) I, II ve V, E) I, II, III, IV ve V. 19- MMSI, ka gruba ayrlr? A) 2 grup, B) 3 grup, C) 4 grup, D) 7 grup, E) 12 grup. 20-Trkiye'de ky telsiz istasyonlar tarafndan Telsiz Telefon teknii ile yaynlanacak seyir uyarlar iin aadaki seeneklerde verilen Deniz VHF kanallarndan hangisi kullanlr? A) Kanal 16, B) Kanal 16'da yaplacak bir n ardan sonra geilecek olan kanal 73, C) Kanal 16'da yaplacak bir n ardan sonra geilecek olan kanal 67, D) Kanal 16'da yaplacak bir n ardan sonra geilecek olan her hangi bir alma kanal, E) Kanal 70. C e v a p l a r 16-E, 17-A, 18-D, 19-C, 20-C. 21-Tehlike, Acelelik ve Emniyet mesajlar dnda Kanal 16'da mesaj yaynlanabilir mi? A) Yaynlanamaz. B) Gemi kaptannn emri ile yaynlanabilir, C) Uzunluu 3 dakikay gememek kouluyla yaynlanabilir, D) Ky telsiz istasyonunun izin vermesi halinde yaynlanabilir, E) Kanal 70 uygun olmad durumlarda yaynlanabilir. 22-Deniz ve hava aralarnn arama ve kurtarma amal haberlemeler iin ortak kullanabilecekleri deniz VHF kanal, aadaki seeneklerde verilenlerden hangisidir? A) Kanal 70, B) Kanal 16, C) Kanal 13, D) Kanal 12, E) Kanal 06, 23-Tehlike mesajlar aadaki seeneklerde verilenlerden hangisinin sorumluluunda gnderilir? A)Haberlemeden sorumlu olan kiinin, B) Herhangi bir ky telsiz istasyonunun, C) Blgeye en yakn ky telsiz istasyonunun,

D) Gemi kaptannn, E) Tehlike trafiini yneten istasyonun. 24-Test yaynlar kanal 16'da yaplabilir mi, yaplabilirse sresi en fazla ne kadar olmaldr? A) Yaplamaz, B) Sresi 10 saniyeyi amamak zere test yaplabilir, C) Sresi 15 saniyeyi amamak zere test yaplabilir, D) Sresi 30 saniyeyi amamak zere test yaplabilir, E) Sresi 1 dakikay amamak zere test yaplabilir, 25-Her hangi bir konuma kanalnda dinleme yaplrken ayn zamanda kanal 16'y da dinleme olana salayan otomatik dzenleme aadaki seeneklerde verilenlerden hangisidir? A) Double speak, B) Automatic control, C) Double call, D) Dual watch, E) Dual speak. C e v a p l a r 21- A, 22- E, 23- D, 24- B, 25- D. 26-Bir balk teknesinde bulunan deniz VHF telsiz cihaznn k gc, aadaki seeneklerde verilen gclerden hangisi ile snrlandrlmtr? A) 4 W, B) 50 W, C) 25 W, D) 1 W, E) 5 kW. 27- I-VHF haberlemelerinde birinci derecede kanal 12 kullanlr, II-VHF haberlemelerinde 1 W' aan g kullanlamaz, III-VHF haberlemelerinde Liman Bakanlnn talimatna uyulmas zorunludur, IV-VHF Haberlemeleri yalnzca gemi manevralar srasnda kullanlr, V- Deniz aracnan ad ya da ar iaretinin kullanlmas zorunlu deildir, Yukardaki seeneklerde verilenlerden hangisi/hangileri liman iinde yaplacak haberlemeler iin yanltr? A) Yalnzca I, B) Yalnzca IV, C) II, III ve IV, D) IV ve V, E) I ve IV. 28-Tbbi yardm amal mesajlar, haberlemenin ncelik sralamasnda kanc srada yer alr ve telsiz telefonla gnderilirken hangi iaretle gnderilir? A) Birinci srada yer alr ve telsiz telefon ile gnderilirken MAYDAY iareti ile gnderilir, B) kinci srada yer alr ve telsiz telefon ile gnderilirken MAYDAY MEDICAL iareti ile gnderilir, C) kinci srada yer alr ve telsiz telefon ile gnderilirken PAN PAN MEDICAL iareti ile gnderilir, D) nc srada yer alr ve telsiz telefon ile gnderilirken SECURITE MEDICEL iareti ile gnderilir,

E) Drdncsrada yer alr ve telsiz telefon ile gnderilirken MEDICAL iareti ile gnderilir, 29- Zorunlu hallerde yabanclarla yaplacak olan haberlemelerde kullanlan uluslararas heceleme (fonetik) alfabe ile O, H, S harfleri aadaki seeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanr? A) Omega Hello Sindy, B) Oscar Hospital Sierra, C) Oscar Hotel Sierra, D) Oscar Hotel Single, E) Omega Hotel Single. 30- Aadaki seeneklerde verilen deniz VHF kanallarndan hangisi Liman ii haberlemelerde kullanlamaz? A) Kanal 08, B) Kanal 20, C) Kanal 04, D) Kanal 71, E) Kanal 18. C e v a p l a r 26- C, 27- D, 28- C, 29- C, 30- A. 31-Aadaki seeneklerde verilen durumlardan hangisi bir emniyet mesajnn ekiliini gerektiren durumdur? A) Srklenmekte olan mayn ya da benzeri bir cimin grlmesi, B) Deniz aracnda yangn kmas, C) Denize adam dmesi, D) Deniz aracnda ar bir yaralnn bulunmas, E) Deniz aracnda isyan kmas. 32-Bakalarna zararl mdahalede bulunmamak iin gnderme srasnda ne yaplmaldr? A) Telsiz cihaz en yksek gce ayarlanmaldr, B) Telsiz cihaz en dk gce ayarlanmaldr, C) Telsiz cihaz dual watch konumuna alnmaldr, D)Gndermeye balanmadan nce bir sre frekans/kanal dinlenmeli, o anda gnderme yapan varsa, gndermesi bitene kadar beklenmelidir, E) Btn ar frekans/kanallarndan ar yaplmaldr. 33-Gemi istasyonu olarak bir ky istasyonu ile haberleme halindesiniz. Haberlemeyi hangi istasyon kontrol eder? A) Gemi telsiz istasyonu, B) Ky telsiz istasyonu, C) aran telsiz istasyonu, D) arlan telsiz istasyonu, E) Hibir istasyon 34-Deniz VHF telsiz telefon haberlemesi ile ilgili aadaki aklamalardan hangisi dorudur? A) Trkiye'de Meteorolojik yaynlar kanal 73'te yaplr, B) Bo ise buluma ve haberleme kanal 16'da yaplabilir, C) Liman iinde yaplacak haberlemelerde hibir zaman 5 W' aan k gc kullanlmaz, D) Ky telsiz istasyonlarna