20

Click here to load reader

Koerier Beuningen week43

  • Upload
    wegener

  • View
    245

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Koerier Beuningen

Citation preview

Page 1: Koerier Beuningen week43

Van Heemstraweg 70

6641 AG Beuningen

Tel: 024-6771924

www.schneberger.nl

• Onderhoud• Service• Occasions• Schadeherstel

  ‹www.koerierbeuningen.nlWoensdag 21 oktober 2015

Verkeersbeurs in TinnegieterBEUNINGEN - Om inwoners te informeren over hoe ze op een veilige en prettige ma-nier aan het verkeer kunnen meedoen houden ROV Oost-Nederland en de gemeente Beuningen op vrijdag 30 oktober een verkeersbeurs in de Tinnegieter in Beu-ningen. Tijdens deze beurs kunnen bezoekers bij diver-

se organisaties en bedrijven informatie ophalen over de OV-chipkaart, veilig blijven autorijden, taxivervoer in de regio, openbaar vervoer en fietsen of lopen in het verkeer. Ook kunnen bezoe-kers het nodige uitproberen. De verkeersbeurs duurt van 10.00 tot 13.00 uur. Entree gratis.

Muzikanten gezochtBEUNINGEN - Muziekvereni-ging Kunst en Volharding uit Beuningen bestaat uit een orkest en een slagwerk-groep en is altijd op zoek naar nieuwe leden. Ben jij muzikant of muzikant ge-weest en wil je het weer op-pakken? Of wil je leren een muziekinstrument te bespe-len? Dan ben je bij Kunst en

Volharding aan het juiste adres. Meer informatie: [email protected] of www.kenvbeuningen.nl.De repetities zijn in dorps-huis De Lèghe Polder in Beuningen.

Deze bijdrage is afkomstig van www.koerierbeuningen.nl

Afslag A73 dicht BEUNINGEN - De afslag Beu-ningen op de A73 in de richting van Druten en Rot-terdam is van woensdag 21 oktober tot donderdag 22 oktober 5.00 uur afgesloten wegens werkzaamheden. Verkeer voor deze richtin-gen wordt omgeleid. Verkeer richting ’s-Hertogenbosch kan beter omrijden via de Schoenaker en A326.

Deze kinderen waren vorig jaar dolenthousiast over Beuningen On Ice en komen dit jaar vast ook weer schaatsen. foto: Marlies van der Burgh

Beuningen On Ice 2015-2016 gaat door

BEUNINGEN - Het is met recht een ijskoud evenement waar de hele gemeenschap warm voor loopt. Dit kan en mag niet uit Beuningen verdwijnen. Verheugd kan het bestuur melden dat het ook dit jaar mogelijk blijkt om het ijspaleis aan het As-donck-terrein te laten ver-rijzen.

Vanaf zaterdag 12 december staat de deur van Beunin-gen On Ice weer open. Voor actievelingen die het gladde ijs willen proberen, voor de jongsten die wellicht hun eerste schaatsschreden zet-ten op de kinderijsbaan en voor jong en oud die gezel-

ligheid en andere mensen zoeken. Warm, wit en iets van een wonder: Beuningen On Ice.Vele vrienden en vrijwil-ligers van Beuningen On Ice hebben hun inzet en steun reeds toegezegd. Zo-als vanouds komt er een grote ijsbaan van 700 m² en een aparte grotere kinde-rijsbaan, waar de allerjong-sten veilig voor het eerst kunnen kennismaken met ijs. Op verschillende avon-den wordt er gezorgd voor muzikaal entertainment en fanatiekelingen kunnen zich uitleven in de Groene Heuvels-curlingcompetitie. Rabobank Rijk van Nijme-gen maakt het mogelijk dat alle schoolkinderen uit de gemeente gratis een ochtend mogen komen schaatsen in plaats van hun gymles.Maar ook aan de oudere

bewoners van de gemeente wordt gedacht. Voor de be-woners van Alde Steeg is er een koffie-ochtend en alle senioren zijn welkom op een gezellig samenzijn met muzikale omlijsting.Beuningen On Ice gaat de

bar in eigen beheer exploi-teren. Dat betekent dat er meer organiserend vermo-gen nodig is en een extra groep van 60 vrijwilligers. Daarentegen maakt dit het niet-commerciële karakter van Beuningen On Ice com-

pleet en kan er iets voor de gemeenschap terug gedaan worden in de vorm van een lagere consumptieprijs. Jum-bo Kalkman zorgt er ook dit jaar voor dat de vrijwilligers van Beuningen On Ice niets te kort komen.

Hele gemeenscHap loopt warm voor ijskoud evenement

De zesde editie van Beuningen On Ice heeft alle voorgaande edities overtroffen. Nooit kwamen er zoveel kinderen en volwassenen schaatsen en waren de entertainment-avonden zo druk bezocht. Beuningen On Ice heeft haar maatschappelijk belang wederom bewezen.

Nieuwe ijstijd!

BoEk ovEr dE oorloGWillem Elbers uit Beuningen heeft een boek met oorlogs-herinneringen geschreven

ImmE hEEft haar EIGEN BIEBImme Deppenbroek uit Weurt is een kinderbibliotheek gestart

Commissaris van de Koning op werkbezoekBEUNINGEN - Commissaris van de Koning Clemens Cornielje bezoekt donder-dag 22 oktober de gemeente Beuningen. De commissaris van de Koning gaat in over-leg met het college van bur-gemeester en wethouders, brengt een bezoek aan woon-wagenkamp Wilgenoord en woont een bijzondere raads-vergadering bij. Het laatste bezoek van Cornielje aan de gemeente Beuningen vond plaats in 2009.De commissaris wil graag met de burgemeester en wethouders van gedachten wisselen over de onderwer-pen integriteit, weerbare overheid en intergemeente-lijke samenwerking. Deze vergadering vindt in beslo-tenheid plaats.Rond 14.30 uur bezoekt de commissaris woonwagen-kamp Wilgenoord in Beu-ningen. Na intensief overleg tussen de gemeente en de bewoners van Wilgenoord, wordt het woonwagenkamp heringericht. Bewoners krij-gen de mogelijkheid hun standplaats te kopen. Ook worden er twee nieuwe standplaatsen gecreëerd en drie opnieuw bewoon-baar gemaakt. De bewoners wilden graag extra plekken zodat hun kinderen, die ook graag in een woonwagen willen wonen, die moge-lijkheid zouden krijgen op Wilgenoord. De commissa-ris gaat tijdens zijn bezoek in gesprek met de bewoners van het woonwagenkamp.Om 16.00 uur begint de raadsvergadering in het ge-meentehuis. Op de agenda staan de intergemeentelijke samenwerking, ruimte voor natuur en recreatie in Beu-ningse uiterwaarden en de energievisie. Deze vergade-ring duurt tot 17.30 uur en is toegankelijk voor belang-stellenden.

KLIK & WIN ACTIE

Win de 4cd-box Veronica Rock HitsGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Boeken, cd’s, wijnenen meer

in de webwinkel opweekkrant.nl/webwinkel

WEBWINKEL

Scouting Winssen achtste bij JotihuntWINSSEN - Computers draai-en op volle toeren in De Geer. Een enorme stafkaart hangt aan de muur. De Joti-hunt is in volle gang. Maar liefst 66 scoutinggroepen uit Gelderland proberen ‘vos-sen’ te spotten. Ze krijgen aanwijzingen via internet en moeten allerlei opdrach-ten uitvoeren die punten opleveren. Het thema is Star Wars. Een van de opdrach-ten is dan ook het bouwen van een robot die kan bewe-gen en die radiografisch be-stuurbaar is. Niet eenvoudig zou je denken, maar Scou-

ting de Karmijngroep Wins-sen maakt een fraai exem-plaar dat het hele weekend De Geer bewaakt.In de blokhut houdt een groepje deelnemers voort-durend computerschermen in de gaten. Her en der in de provincie rijden auto’s met leden van Scouting Wins-sen, op jacht naar ‘vossen’. Zelfs in Winssen duikt een vossenteam op! Dat is een snelle prooi. De Karmijngroep eindigt als 8e, Scouting Weurt is 41e, Scouting Deest 47e en De Rietkampers Druten 4e.

Het commandocentrum in Winssen draait op volle toeren.

Schrijf mee op de site!Op de website www.koerier-beuningen.nl kunt u een-voudig en gratis uw artike-len en foto’s plaatsen. Maak een account aan en schrijf

mee! De redactie haalt arti-kelen van de website af voor de papieren krant. Zo wordt www.koerierbeuningen.nl ook uw website!

Page 2: Koerier Beuningen week43

Wilhelminalaan 786641 KN BeuningenTel: (024) 677 32 38Mob: (06) 513 252 [email protected]

M a k e l a a r d i j – Ta x a t i e & A d v i e s

Notaris Stephanus Roeststraat 2A 6645 AH WINSSEN – Tel. 0487 - 522 992 – Email: [email protected]

SLAGERIJ

VERSVLEES

SERVICE

ELKE ZATERDAG IS ONS WINKELTJE OPEN!

TRADITIONEEL

Waar de liefde voor het vak nog betekenis heeft

*CORDOB BLEU MET BOERENRAUWE HAM EN BRIE100 GR. ........................................ € 0,90*HERFST GEBRADEN GEHAKTBALLETJESMET ZIGEUNER OF SATE SAUS500 GR. ......................................... € 4,00*BIEFREEPJES BLACKPEPPER OFKNOFLOOKPEPER100 GR. ........................................ € 1,25*TOMATENSOEP MET BALLETJESPER LITER.................................... € 3,50

VOOR BARBECUEVLEES IS ONS WINKELTJE OPEN.

geldig do/za.

Arnhem: Hanzestraat 143

Malden: Passage 7

Didam: Lieve Vrouweplein 1

Beuningen: Kerkplein 82a

Westervoort: Dorpsplein 19

Naderende(echt) scheidingen wilt u het goed en rustig regelenvoor uzelf (en de kinderen)?

Mediation: MfN (NMI)-registermediatorWij begeleiden u van A tot Z.

• Jarenlange ervaring• Kantoor gevestigd in Druten

Subsidie/toevoeging via Raad voor Rechtsbijstand:alleen kleine eigen bijdrage!

Voor een kosteloos oriënterend gesprekneemt u contact op met: mr. Lia Laupmanof drs. Esther Dekker, tel. 0487-540110e-mail [email protected] • www.lucida.nl

‹ koerierbeuningen.nl Koerier Beuningen · woensdag 21 oktober 2015 · 2

KORT NIEUWS

Vogelvereniging Fauna houdt showBEUNINGEN - Vogelvereni-ging Fauna uit Beunin-gen houdt op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 november een vogelshow. De kwekers brengen zo’n 300 vogels bijeen, zoals kleur- en postuurkana-ries, tropische vogels, Europese cultuurvogels en parkieten. De show is in partycentrum De Vrijboom, Van Heemstra-weg 66 in Beuningen. Vrijdagavond om 20.00 uur is de opening van de show, zaterdag is de tentoonstelling geopend van 10.00-17.00 uur. Zondag kunnen bezoe-kers van 10.00 - 15.30 uur in De Vrijboom terecht. Er is een verkoopklasse. De toegang tot de show is gratis.

Deze bijdrage is afkomstig van www.koerierbeuningen.nl

VVD steunt instandhouding Theater de MolenBEUNINGEN - Zonder een ondersteunende subsidie voor de Molen kan dit theater niet voortbe-staan. Voor de VVD in de gemeente Beuningen is dit niet wenselijk. Het theater brengt cultuur en cultuur verbindt, versterkt, inspireert, zorg voor ontmoeting en draagt bij aan de sociale samenhang. “En dit zijn juist de ingrediënten die wij in onze huidige en toekomstige samenleving hard nodig zullen heb-ben” aldus Henk Plaizier namens de VVD Beunin-gen. In de begrotingsver-gadering van 10 novem-ber komt de fractie van de VVD dan ook met een voorstel om de gewenste subsidie mogelijk te maken.

Dutch American Diner de Heuve in top 100BEUNINGEN - De Cafetaria Top 100, een onafhanke-lijke ranglijst van topca-fetaria’s, is samengesteld door het vakblad Snack-koerier. Dit blad ging op zoek naar de beste cafeta-ria van Nederland. Hierbij heeft Dutch American Di-ner de Heuve uit Beunin-gen de hoogste notering in het Land van Maas en Waal behaald. De Heuve eindigde op de 40e plaats van de top 100. Met be-hulp van dertig anonieme juryleden, van wie velen hun sporen in de bran-che hebben verdiend, en diverse mystery guests heeft het vakblad honder-den cafetaria’s bezocht en beoordeeld. De juryleden letten tijdens hun bezoek niet alleen op smaak en presentatie van de produc-ten, maar ook op zaken als gastvriendelijkheid, hygi-ene, assortiment, origina-liteit en uitstraling.

Deze bijdrage is afkomstig van www.koerierbeuningen.nl

Ewijk C1 weet negatieve reeks niet te doorbreken

Ewijk C1 heeft drie partijen op rij verloren en doet er alles aan om de volgende wedstrijd te winnen.

Voor de C1 van voetbalvereniging Ewijk stond het afgelopen weekend in het teken van een spannende wedstrijd: de nummer 2 in de competitie tegen de nummer 2. Ewijk C1 tegen OSC C2.

door Marcel Peters

EWIJK - Het werd voor de Ewijkenaren weer tijd om

een wedstrijd te winnen, want de laatste 2 partijen hadden de mannen, in te-genstelling tot de eerste wedstrijden van het seizoen, met verlies afgesloten.In de eerste helft was het overwicht van Ewijk veel groter en kwamen de spe-lers regelmatig tot doelkan-sen. De spitsen wisten de 1-0 echter niet op de borden te zetten. OSC kwam een keer gevaarlijk in het Ewijkse doelgebied. Een tackle was de enige manier om de te-

genstander af te stoppen. Deze overtreding leverde OSC een penalty op en tegen alle verhoudingen in was de ruststand 0-1. In de tweede helft ging het spel op en neer en was er geen sprake van een bovenliggende par-tij. OSC sprong efficiënter met de kansen om en schoot de bal twee keer in het net. Ewijk redde de eer nog wel, maar kon de eindstand van 1-3 niet voorkomen. Deze bijdrage is afkomstig van www.koerierbeuningen.nl

Een verhaal met herinneringen tijdens de oorlog 1940-1945 van een jongen uit het Willemskwartier

Oorlog, invasie en bevrijdingBeuningenaar Willem Elbers schreef op tweeëntachtigjarige leeftijd een boek met jeugd- en oorlogsherinneringen. Het deel dat over de oorlog handelt, geeft hij uit voor publiek.

Marlies van der Burgh

BEUNINGEN – “Ik ben een ech-te kwebbelaar”, lacht Wil El-bers, “Ik vertel altijd allerlei verhalen over de oorlog aan mijn kind en kleinkinderen. Mijn zoon William zei op een gegeven moment:’ Pa, waarom schrijf je die verha-len niet eens op?’” Op Wils tachtigste verjaar-dag las kleinzoon Lars een gedicht voor, dat hem aan-greep. Wil begon te schrij-ven en het desbetreffende gedicht is het begin van het boek geworden. Wil: “Ik begon met potlood en papier. En de familie weer aanmoedigen: ‘Doe dat toch met Word, anders is dat toch niet te doen…’ Wist ik veel, ik had nog nooit van ‘Word’ gehoord… Uitein-delijk denk ik dat het zon-der dat programma ook niet was gelukt. Ik ben er lang mee bezig geweest, ja - met alleen vier jaar lager onder-wijs is een boek in elkaar zetten ook wel heel wat om te doen.”Wils bedoeling was aanvan-kelijk om het boek alléén

voor zijn familie te schrij-ven: het zou een familieboek worden met herinneringen aan de oorlog, de invasie en de bevrijding. Uiteinde-lijk bedacht Wil zich: “De delen van het boek die over de oorlog gaan kunnen ook heel interessant zijn voor de jeugd van nu, die geen oor-log heeft meegemaakt. En

Willem Elbers bij zijn vroegere huis in de Hofdijkstraat in het Nijmeegse Willemskwartier. Foto: Marlies van der Burgh

misschien ook voor anderen die weinig van de Tweede Wereldoorlog afweten. Het is best interessant om erach-ter te komen wat er allemaal kan gebeuren wanneer je jong bent en in oorlogstijd leeft.”Daar zitten erge ervaringen

tussen. Wil kon door het op-halen van de herinneringen uit de oorlogsperiode een ge-heim van zich afschrijven, dat hij zeventig jaar lang verborgen had gehouden.“Het gaat me er overigens niet om zelf in de schijn-werpers te staan en ik hoef

er ook niet per se aan te ver-dienen”, vindt Wil, “maar het opschrijven van de fei-ten is belangrijk voor mij. Ik wil laten zien wat er toen allemaal gebeurd is. En mis-schien wat waardering voor het geschrevene. Lees verder op pagina 6

BEUNINGEN - De gemeente Beuningen en de ANWB be-mannen donderdag 29 ok-tober van 10.00 - 13.00 uur een ‘spaakstraat’ bij Sport-hal de Tinnegieter, Leigraaf 2 in Beuningen. Zolang de voorraad strekt delen ANWB-vrijwilligers stevige voetbeschermers uit, de zo-genaamde Yeppie Feet, en monteren deze ter plekke. Bij de montage wordt niet in de fiets geboord of geschroefd. Wielmaat van de fiets: 26 inch tot en met 28 inch.Iedere dag raken 8 kinde-ren gewond bij vervoer op

de fiets doordat hun voet-jes tussen de spaken van de fiets komen. Iedereen die wel eens een kind acherop de fiets vervoert, zou daar-om stevige voetbeschermers moeten hebben, zodat kin-dervoetjes niet tussen de spaken kunnen raken. Om de veiligheid op de fiets te bevorderen en beenbreuken bij kinderen te voorkomen, houden de gemeente Beu-ningen en de ANWB deze actie. Verder staat er bij de Tinnegieter een springkus-sen en kunnen bezoekers op de foto.

Gratis voetbeschermers

Contactgegevens redactie

Winselingseweg 10, NijmegenPostbus 2056500 AE NijmegenI www.koerierbeuningen.nlJan Hermens (eindredacteur)T (088) 013 1404E [email protected] Kuijpers (algemeen redactiechef)E [email protected]

Contactgegevens advertentieverkoop

Yvette Damen (accountmanager)E [email protected] 06 109 202 36

Martijn van Tent Beking (salesmanager)E [email protected] Al Mawla (commercieel directeur)E [email protected]

Neem contact op met uw accountmana-ger of mail/bel met:E [email protected] 088 - 013 999 1Vragen over Wegener Media Manager:

T 088 - 013 9 986Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten T (0900) 424 57 26

FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36I www.duos.nu

DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nlDe Koerier Beuningen is een uitgave van Wegener Media BVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV © Wegener Media BV

ColoFoN

Page 3: Koerier Beuningen week43

Nieuwe collectietegels nu in de

showroom

hiep hiephoera

Kent u iemand die deze week jarig is, gaat trouwen of een jubileumviert? Trakteer hem of haar dan via De Koerier op een feestelijkevlaai. Wekelijks verloten wij één grote luxe vlaai. Stuur ons een mailmet foto uiterlijk een week voor de feestelijke dag. Vergeet vooral nietde datum van het feest en de reden van de felicitatie te vermelden.Mailadres: [email protected]

De gelukkige winnaar van detaart kan deze met een geldiglegitimatiebewijs deze week

afhalen bij ‘t KRAAYENNESTaan het Thorbeckeplein

te Beuningen

Gefeliciteerd is een initiatief vanDe Koerier in samenwerking met

ThorbeckepleinBeuningen

Gefeliciteerd!

Lieve (o)pa en (o)maHenk en Elly

Proficiat met jullie50-jarig huwelijk!Robèr-Sybilla en

Indy/Eric-Bianca enLevy en Bjorn

‹ koerierbeuningen.nl Koerier Beuningen · woensdag 21 oktober 2015 · 2

KORT NIEUWS

Vogelvereniging Fauna houdt showBEUNINGEN - Vogelvereni-ging Fauna uit Beunin-gen houdt op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 november een vogelshow. De kwekers brengen zo’n 300 vogels bijeen, zoals kleur- en postuurkana-ries, tropische vogels, Europese cultuurvogels en parkieten. De show is in partycentrum De Vrijboom, Van Heemstra-weg 66 in Beuningen. Vrijdagavond om 20.00 uur is de opening van de show, zaterdag is de tentoonstelling geopend van 10.00-17.00 uur. Zondag kunnen bezoe-kers van 10.00 - 15.30 uur in De Vrijboom terecht. Er is een verkoopklasse. De toegang tot de show is gratis.

Deze bijdrage is afkomstig van www.koerierbeuningen.nl

VVD steunt instandhouding Theater de MolenBEUNINGEN - Zonder een ondersteunende subsidie voor de Molen kan dit theater niet voortbe-staan. Voor de VVD in de gemeente Beuningen is dit niet wenselijk. Het theater brengt cultuur en cultuur verbindt, versterkt, inspireert, zorg voor ontmoeting en draagt bij aan de sociale samenhang. “En dit zijn juist de ingrediënten die wij in onze huidige en toekomstige samenleving hard nodig zullen heb-ben” aldus Henk Plaizier namens de VVD Beunin-gen. In de begrotingsver-gadering van 10 novem-ber komt de fractie van de VVD dan ook met een voorstel om de gewenste subsidie mogelijk te maken.

Dutch American Diner de Heuve in top 100BEUNINGEN - De Cafetaria Top 100, een onafhanke-lijke ranglijst van topca-fetaria’s, is samengesteld door het vakblad Snack-koerier. Dit blad ging op zoek naar de beste cafeta-ria van Nederland. Hierbij heeft Dutch American Di-ner de Heuve uit Beunin-gen de hoogste notering in het Land van Maas en Waal behaald. De Heuve eindigde op de 40e plaats van de top 100. Met be-hulp van dertig anonieme juryleden, van wie velen hun sporen in de bran-che hebben verdiend, en diverse mystery guests heeft het vakblad honder-den cafetaria’s bezocht en beoordeeld. De juryleden letten tijdens hun bezoek niet alleen op smaak en presentatie van de produc-ten, maar ook op zaken als gastvriendelijkheid, hygi-ene, assortiment, origina-liteit en uitstraling.

Deze bijdrage is afkomstig van www.koerierbeuningen.nl

Ewijk C1 weet negatieve reeks niet te doorbreken

Ewijk C1 heeft drie partijen op rij verloren en doet er alles aan om de volgende wedstrijd te winnen.

Voor de C1 van voetbalvereniging Ewijk stond het afgelopen weekend in het teken van een spannende wedstrijd: de nummer 2 in de competitie tegen de nummer 2. Ewijk C1 tegen OSC C2.

door Marcel Peters

EWIJK - Het werd voor de Ewijkenaren weer tijd om

een wedstrijd te winnen, want de laatste 2 partijen hadden de mannen, in te-genstelling tot de eerste wedstrijden van het seizoen, met verlies afgesloten.In de eerste helft was het overwicht van Ewijk veel groter en kwamen de spe-lers regelmatig tot doelkan-sen. De spitsen wisten de 1-0 echter niet op de borden te zetten. OSC kwam een keer gevaarlijk in het Ewijkse doelgebied. Een tackle was de enige manier om de te-

genstander af te stoppen. Deze overtreding leverde OSC een penalty op en tegen alle verhoudingen in was de ruststand 0-1. In de tweede helft ging het spel op en neer en was er geen sprake van een bovenliggende par-tij. OSC sprong efficiënter met de kansen om en schoot de bal twee keer in het net. Ewijk redde de eer nog wel, maar kon de eindstand van 1-3 niet voorkomen. Deze bijdrage is afkomstig van www.koerierbeuningen.nl

Een verhaal met herinneringen tijdens de oorlog 1940-1945 van een jongen uit het Willemskwartier

Oorlog, invasie en bevrijdingBeuningenaar Willem Elbers schreef op tweeëntachtigjarige leeftijd een boek met jeugd- en oorlogsherinneringen. Het deel dat over de oorlog handelt, geeft hij uit voor publiek.

Marlies van der Burgh

BEUNINGEN – “Ik ben een ech-te kwebbelaar”, lacht Wil El-bers, “Ik vertel altijd allerlei verhalen over de oorlog aan mijn kind en kleinkinderen. Mijn zoon William zei op een gegeven moment:’ Pa, waarom schrijf je die verha-len niet eens op?’” Op Wils tachtigste verjaar-dag las kleinzoon Lars een gedicht voor, dat hem aan-greep. Wil begon te schrij-ven en het desbetreffende gedicht is het begin van het boek geworden. Wil: “Ik begon met potlood en papier. En de familie weer aanmoedigen: ‘Doe dat toch met Word, anders is dat toch niet te doen…’ Wist ik veel, ik had nog nooit van ‘Word’ gehoord… Uitein-delijk denk ik dat het zon-der dat programma ook niet was gelukt. Ik ben er lang mee bezig geweest, ja - met alleen vier jaar lager onder-wijs is een boek in elkaar zetten ook wel heel wat om te doen.”Wils bedoeling was aanvan-kelijk om het boek alléén

voor zijn familie te schrij-ven: het zou een familieboek worden met herinneringen aan de oorlog, de invasie en de bevrijding. Uiteinde-lijk bedacht Wil zich: “De delen van het boek die over de oorlog gaan kunnen ook heel interessant zijn voor de jeugd van nu, die geen oor-log heeft meegemaakt. En

Willem Elbers bij zijn vroegere huis in de Hofdijkstraat in het Nijmeegse Willemskwartier. Foto: Marlies van der Burgh

misschien ook voor anderen die weinig van de Tweede Wereldoorlog afweten. Het is best interessant om erach-ter te komen wat er allemaal kan gebeuren wanneer je jong bent en in oorlogstijd leeft.”Daar zitten erge ervaringen

tussen. Wil kon door het op-halen van de herinneringen uit de oorlogsperiode een ge-heim van zich afschrijven, dat hij zeventig jaar lang verborgen had gehouden.“Het gaat me er overigens niet om zelf in de schijn-werpers te staan en ik hoef

er ook niet per se aan te ver-dienen”, vindt Wil, “maar het opschrijven van de fei-ten is belangrijk voor mij. Ik wil laten zien wat er toen allemaal gebeurd is. En mis-schien wat waardering voor het geschrevene. Lees verder op pagina 6

BEUNINGEN - De gemeente Beuningen en de ANWB be-mannen donderdag 29 ok-tober van 10.00 - 13.00 uur een ‘spaakstraat’ bij Sport-hal de Tinnegieter, Leigraaf 2 in Beuningen. Zolang de voorraad strekt delen ANWB-vrijwilligers stevige voetbeschermers uit, de zo-genaamde Yeppie Feet, en monteren deze ter plekke. Bij de montage wordt niet in de fiets geboord of geschroefd. Wielmaat van de fiets: 26 inch tot en met 28 inch.Iedere dag raken 8 kinde-ren gewond bij vervoer op

de fiets doordat hun voet-jes tussen de spaken van de fiets komen. Iedereen die wel eens een kind acherop de fiets vervoert, zou daar-om stevige voetbeschermers moeten hebben, zodat kin-dervoetjes niet tussen de spaken kunnen raken. Om de veiligheid op de fiets te bevorderen en beenbreuken bij kinderen te voorkomen, houden de gemeente Beu-ningen en de ANWB deze actie. Verder staat er bij de Tinnegieter een springkus-sen en kunnen bezoekers op de foto.

Gratis voetbeschermers

Contactgegevens redactie

Winselingseweg 10, NijmegenPostbus 2056500 AE NijmegenI www.koerierbeuningen.nlJan Hermens (eindredacteur)T (088) 013 1404E [email protected] Kuijpers (algemeen redactiechef)E [email protected]

Contactgegevens advertentieverkoop

Yvette Damen (accountmanager)E [email protected] 06 109 202 36

Martijn van Tent Beking (salesmanager)E [email protected] Al Mawla (commercieel directeur)E [email protected]

Neem contact op met uw accountmana-ger of mail/bel met:E [email protected] 088 - 013 999 1Vragen over Wegener Media Manager:

T 088 - 013 9 986Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten T (0900) 424 57 26

FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36I www.duos.nu

DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nlDe Koerier Beuningen is een uitgave van Wegener Media BVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV © Wegener Media BV

ColoFoN

Page 4: Koerier Beuningen week43

Moeke MoorenBlauwe Sluis 1b

6629 KK Appeltern0487 54 18 72

Meer informatie, kijk op:www.moekemooren.nl

2015: 29 nov. (pietenbrunch) - 25 + 26 dec. (1e & 2e Kerstdag) * 2016: 27 + 28 maart (1e + 2e Paasdag)*, 24 april, 8 mei (moederdag) 19 juni (vaderdag), 18 september, 16 oktober, 4 december (Pietenbrunch), 25 + 26 december (1e + 2e Kerstdag)*

Om 11.30 uur ontvangen wij u bij Moeke Mooren voor een uitgebreid brunch-buff et. Op het buff et vindt u o.a. soepen, luxe broodsoorten, vis- en vleesgerechten, diverse salades, warme gerechten en een uitgebreid dessertbuff et.

Vervolgens ver welkomen we u om 14.00 uur aan boord van ons passagiersschip “De Sluizer” voor een 2-uur durende rondvaart door recreatie- en natuurgebied “De Gouden Ham”.

Brunch & Alleen Alleen Rondvaart brunchen rondvaren

Volwassenen € 32,50 € 25 € 10Kinderen € 16,25 € 12,50 € 5

Brunch& Rondvaart

Prijzen zijn per persoon. Kinderen (4 t/m 12 jaar). * Op deze dagen geldt een ander tarief.

Vermelde prijzen gelden voor 2015.

‹ koerierbeuningen.nl Koerier Beuningen · woensdag 21 oktober 2015 · 4

Vrolijk letterparadijs voor Weurtse boekenwurmenImme Deppenbroek (7, groep 5) is onlangs een kinderbibliotheek begonnen in Weurt, in haar eigen kamer. De directrice aan het woord.

Marlies van der Burgh

Weurt - “Ik had veel boeken en wilde andere mensen ze ook laten lezen”, vertelt Imme. “Sowieso wilde ik in mijn kamer al iets verande-ren, maar ik wist nog niet precies wát. Vroeger speelde ik wel eens biebje of win-keltje, met kassa en al. Toen kwam ik op het idee van een echte bibliotheek.” Imme maakte op een A4’tje een nette brief, waarin ze liet weten dat zij een bibliotheek geopend had in Weurt, wat de openingstijden waren en hoe je lid kon worden. Er stond ook in dat het lid-maatschap gratis was en dat van het geld van fooien en te laat ingeleverde boeken nieuwe boeken gekocht zou-den worden. “Ik had de brief dertig keer gekopieerd en met de fiets rondgebracht. Ik had al meteen dertig leden!”, lacht Imme. “Ook werden daarna veel kinderen op school lid, bijna heel groep vijf. Nu zijn er 48 leden.” Meestal is het

goed druk tijdens de ope-ningstijden. “Alleen niet wanneer het regent…”, be-denkt ze. (Terwijl uitgere-kend dát toch leesweer is?)Als de jonge lezer nog niet precies weet wat hij of zij mee naar huis wil nemen, staat Imme meteen klaar met advies. Ze kijkt naar het

niveau en de lettergrootte en helpt de jonge lezers aan de juiste literatuur. “Een jongen is hier al negen keer geweest - nu weet hij ook goed waar de boeken staan die hij leuk vindt. Dan kan ik ook weer andere kinderen helpen.” De bibliotheek werkt met echte, individuele pasjes en Imme houdt de uitgeleende boeken en de uitleendata bij in een klapper. Ze kijkt even in de map. “Op dit moment zijn er meer dan honderd boeken uitgeleend.” Ook zijn er regels: je mag tot vijf boe-ken lenen en krijgt op een boekenlegger de datum mee waarop je ze weer moet inle-veren. Leners krijgen uit het houten boek – een cadeautje van oma – een snoepje in de vorm van een boek.

Net als in de grotemensen-bieb zijn er ook activiteiten te beleven. In de kinderboe-kenweek schreef Imme een kleurwedstrijd uit en liet leeftijdgenootjes proefjes doen op haar kamer. Ook las ze voor uit ‘De onge-looflijk bijzondere boeken-eter’. Maar ook voor peuters kwam de directeur van de Kinderbibliotheek speciaal langs om voor te lezen.“Ik had van tevoren niet ver-wacht dat het zo goed zou

gaan”, vertelt de enthousi-aste directrice. Imme krijgt regelmatig van leden en niet-leden boeken voor haar bieb. Er zijn nu al veel genres te vinden: prentenboeken,

‘leren lezen’- boeken, voor-leesboeken, Disneyverha-len, strips, tijdschriften en boeken met spelletjes. Van de fooienpot zijn inmiddels ook al twee boeken

De kinderbibliotheek heeft al 48 leden. Meestal is het goed druk tijdens de openingstijden (behalve wanneer het regent). Foto: Marlies van der Burgh

Imme staat voor de lezer meteen klaar met leesadvIes

Lid worden?Kinderbibliotheek Weurt is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 17.00 uur tot 18.00 uur en is gelegen aan de Postkantoorstraat 28 in Weurt (herkenbaar aan de slinger met ‘bibliotheek’ voor het raam). Geïnteres-seerden kunnen ook mailen naar: [email protected].

gekocht (‘Spekkie en Sproet: Spion uit de lucht’ en ‘Weer-wolfgeheimen’ van Paul van Loon). Het gaat misschien zelfs een beetje té goed: “Iedereen wil me boeken blijven geven - nu moet ik zelfs gaan zeggen: ‘Nee, dat past er niet meer bij…’ Als er straks weer boeken inge-leverd worden, weet ik niet zeker of daar nog een plekje voor is.” Dat Imme zelf veel van lezen houdt, mag duidelijk zijn. Maar welke boeken vindt ze zelf het leukst? “Ik houd niet van griezelboeken en te spannende verhalen. De ver-halen van Carry Slee vind ik wel leuk.” De meeste boeken uit haar eigen bieb heeft ze allemaal al zeker twee keer gelezen. En dat zijn er nogal wat. Misschien wel dui-zend, schat haar moeder. Ze is trots dat haar dochter an-dere kinderen aan het lezen krijgt. De twee brainstormen even over op welke plekken in Weurt er boeken te leen neergelegd kunnen worden. Nu liggen ze al bij de kapper, maar wie weet vinden kin-deren ze ook wel leuk in de wachtkamer van de dokter of de fysiotherapeut. Als alles goed blijft gaan wordt de bibliotheek mis-schien ooit nog wel groter. “Als ik ouder ben, ga ik weer meer boeken uitlenen voor die leeftijd.”, bedenkt Imme. “En als ik nog ouder ben, weer.” “Misschien heb je dan ooit wel een bejaarden-bieb!” grapt moeder. “Als ik bejaard ben, dan mag ik de bieb inmiddels wel uitbreid hebben, he?”, lacht Imme terug.

Page 5: Koerier Beuningen week43

janlinders.nlActies geldig op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober 2015

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Elke dag open! Kijk op janlinders.nl/openingstijden

Jan Linders Ewijk De Klef 22

Extra vers actie!

Alléén op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober

OP=OP

Biefstukvoordeelpak 500 gram9.99

499

janlinders.nl

OP=OP

Biefstuk 499

Page 6: Koerier Beuningen week43

Dierenspeciaalzaak Bulten-de Beijer, Amailaplein 15, 6641 CX, Beuningen

6,99per stuk

Vancat klontjesvormende kattenbakvulling 10 KG

Kattentoilet in zwart of grijs

3 HALEN = 2 BETALEN OP = OP

9,99

AANSTAANDE ZATERDAG IS HET GELDERSE MUSEUMDAG!

BEZOEK EEN MUSEUM VOOR 1 EURO.

KIJK OPWWW.GELDERSEMUSEUMDAG.NL VOOR

DE DEELNEMENDE MUSEA EN DE VOORWAARDEN.GEVELELEMENTEN GARAGEDEUREN

KUNSTSTOF KOZIJNEN - ALUMINIUM SERRES EN VERANDA’S GARAGEDEUREN - HEKWERKEN

Exclusieve hekwerken voor iedereen

Celsiusstraat 13 Wijchen T 024 645 27 82 E [email protected] I www.hgdg.nl

Norport

‹ koerierbeuningen.nl Koerier Beuningen · woensdag 21 oktober 2015 · 6

Vervolg van pagina 2-3

Wil Elbers: “Het komt denk ik ook niet zo vaak voor dat iemand op zijn tachtigste nog begint te schrijven?”

Oorlog door de ogen van een kind

Toen de oorlog verklaard werd, was Wil zeven jaar en woonde hij in de Hof-dijkstraat in het Nijmeegse Willemskwartier. “Mijn moeder kwam ineens naar boven en riep: ‘Het is oorlog! Het is oorlog!’”

Er volgde een periode die indruk maakte op de jon-gen. “Ik was voor één ding erg bang: de vliegende bom. Je hoorde hem brommen, wanneer hij door de lucht vloog. Hoorde je hem niet meer, dan viel hij recht naar beneden. Er zijn tijdens de invasietijd ook veel grana-ten gevallen. Zes maanden lang werden ze afgeschoten vanuit Duitsland. Als de granaat fluitend over je heen vloog was er niets aan de hand. Maar hoorde je hem niet, dan was het plat op de straat gaan liggen, want dan viel hij, net als bij de vlie-gende bom, in je omgeving.”

Schuilen tijdens de invasie

Ook op andere momenten bleef het oppassen. “Een keer waren we met vijf kin-deren met de handkar op weg naar opoe in Wijchen om spullen te brengen we-

gens de verwachte invasie. Vóór de brug werden we beschoten door vliegtuigen en moesten we schuilen. We wisten toen niet dat een dag later de invasie zou komen. De lucht was toen helemaal donker door de vliegtuigen en gliders, vol met solda-ten.”

Een granaat vlak voor de voordeur

Ook staat hem goed bij dat hij op een dag hoorde dat zijn buurjongen Hemmie door een granaat getrof-fen was en was overleden. “Hemmie stond op het punt om samen met zijn vader naar de kerk te gaan en er viel toen een granaat vlák voor onze voordeur. De va-der is daardoor een been kwijtgeraakt.”

Smokkelen en clandestien koeien melken

Ook schreef Wil een aantal minder zware herinnerin-gen op, want, tja, het dage-lijks leven ging ook door en er moest brood op de plank komen. Hij beschrijft hoe hij samen met zijn vader waren smok-kelde en clandestien koeien molk voor zijn pasgeboren zusje. “De boeren leverden alleen melk wanneer ze er goud voor terugkregen, vandaar onze actie. Maar mijn vader stootte vervolgens de emmer om”, lacht hij.

Kolen stelen

Ook werden er kolen ge-stolen. “Dat zag niemand intussen meer als diefstal, iedereen deed dat. De ou-dere kinderen gingen naar het spoor, waar de locomo-tieven gevuld werden. Het terrein werd bewaakt door een man met geweer en een hond. Dat moest je wel dur-ven, ja. De kolen hielden we niet allemaal zelf, we brach-ten die dan bijvoorbeeld ook naar een oud vrouwtje in de Van Maerlantstraat. We waren ook nog wel sociaal, hoor!”

Kattekwaad met wapens

Duidelijk wordt dat kinde-ren kinderen blijven, óók in oorlogstijd. “We hebben heel wat kwajongensstreken uitgehaald. Als tienjarige heb ik eens een Stengun ge-pikt en er van alles mee uit-gehaald. Ook ontdekten we bij het spoor opgestapelde bommen en granaten. Daar haalden we het kruit uit.” Om ze onschadelijk te ma-ken? “Nee hoor, om bomme-tjes mee te maken!”

Boek bestellen?

‘Oorlog, invasie en bevrij-ding. Een verhaal met her-inneringen tijdens de oorlog 1940-1945 van een jongen uit het Willemskwartier’ wordt dit jaar nog uitgegeven. Wie interesse heeft kan contact opnemen via: [email protected].

OOrlOgsherinneringen

Volg de burgemeester op Twitter: twitter.com/carolvaneert.

Nieuwe Nederlanders

Elke week selecteert de Koerier een tweet van de burgemeester. Het bericht wordt uitgelicht in deze rubriek.Traditioneel organiseerde ik de afgelopen jaren op (of rond) 15 december een bijeenkomst voor alle nieuwe Nederlanders in Beuningen. Op deze Dag van de Naturalisatie draait het om mensen die in dat jaar hun Nederlanderschap ontvingen. Maar met ingang van dit jaar ga ik op de dag dat iemand Ne-derlander wordt, bij de mensen thuis op bezoek. Dat maakt mijn beeld van deze groep een stuk completer. Afgelopen maandag zijn 8 Beuningenaren ook Ne-

derlander geworden. Allemaal met een eigen verhaal waarom ze, vaak al jaren geleden, naar

ons land zijn gekomen. Ze kun-nen zich allemaal goed in onze taal uitdrukken. De kinderen spreken zelfs perfect twee ta-len. Ik schaam me dan als ze voor mij de ‘Verklaring van Verbondenheid’ moeten afleg-gen. De juridische volzinnen zullen vast kloppen, maar het is voor velen, ook voor mijzelf, geen eenvoudige kost. We kun-nen ons toch maar moeilijk in eenvoudige woorden uitdruk-ken, als het om formele zaken gaat. De door mij bezochte men-sen voelen zich thuis in onze gemeente. Laten we met z’n al-len zorgen dat ze dat welkome gevoel ook behouden.

“Vandaag verschillende huisbezoeken gebracht bij nieuwe Nederlanders die hun Nederlanderschap van mij ontvingen”

Burgemeester Carol van Eert

Page 7: Koerier Beuningen week43

20 JAAR ERVARING

Vanaf €

8,90m²

tapijt wassen

-20%

GRATIS LEVERING EN OPHALEN!

5341BL OSSKerkstraat. 58 Tel.: 0412 480 751

GSM 0031 6 82 43 39 30GSM 0031 6 82 43 39 30GSM 0031 6 82 43 39 30

Korting Restauratie en

reparatie alle soorten tapijt!

20 JAAR ERVARING

VAN 21-10 T/M 26-10-2015

VAKKUNDIG GEREPAREERD EN GEWASSEN.ALTIJD GOEDKOPER DAN EEN NIEUW TAPIJT

1. Chloorvrij reinigen en vlekverwijdering op plantaardige basis zonder kleur verlies 2. Repareren en restaureren 3. Afhaal- en leverservice gratis 4. Wij hebben oplossingen voor ieder tapijt probleem. Gun uw tapijt een schoonheidsbehandeling bij ons!

2tapijten laten wassen!!! En het 3e kleinste tapijt wordt

gratis gewassen!

Maandag tot zaterdag van 11.00 uur tot 18.00 uur.

Natuurlijke oplossing voor de 2 miljoen Nederlanders met korstjes in de neus

Ademen door een gezonde ‘vochtige neus’ is belangrijker dan u denkt. Een essentiële functie van het neusslijmvlies is het zuiveren van ingeademdelucht. Hiervoor beschikt de neus over vochtig neusslijm-vlies en trilhaartjes. Zij reinigen 10.000 liter ademlucht per dag en zorgen dat er zo min mogelijkstofdeeltjes, bacteriën en virus-sen binnendringen.

Natuurlijke oplossing bij droog neusslijmvliesA.Vogel Cinuforce neusspray bij droog neusslijmvlies en

ADVERTORIAL

korstjes bevochtigt de neushol-tes langdurig, verweekt korstjes en helpt bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies voorkomen. Het is een fysiolo-gische zoutoplossing met een plantaardige stof die langdurig een beschermend en vochtig laagje legt over het neusslijm-vlies. De 100% natuurlijke ingrediënten werken verzorgend en ondersteunen de genezing van het neusslijmvlies. Door de unieke sprayfl acon zijn conser-veringsmiddelen overbodig en is de neusspray na opening drie maanden houdbaar.

Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Vervelende korstjes in de neus, een schrijnend en trek-kerig gevoel, pijnlijke wondjes of soms zelfs een bloedneus? Grote kans dat uw neusslijm-vlies te droog is. Droge lucht door bijvoorbeeld airco of cv, een allergie, neusverkoudheid, hormonale veranderingen of medicijngebruik kan het neusslijmvlies uitdrogen en beschadigen. Onderzoek wijst uit dat 17% van de Neder-landers last heeft van droog neusslijmvlies en korstjes.

TipGaat u binnenkort vliegen?Neem dan de A.Vogel Cinu force neusspray bij droog neusslijmvlies en korstjes mee.

‘ Voorkom bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies’

Adviesprijs € 6,99 Verkrijgbaar bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheidswinkels. Meer weten? Bel de A.Vogel ge-zondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl

De luchtvochtigheid in een vliegtuig is soms namelijk lager dan in de droogste Sahara. De optimale lucht-vochtigheid voor de neus is tussen de 50 en 60%, terwijl de luchtvochtigheid in een vliegtuig maar ongeveer 15% of zelfs lager is.

Nieuw:Olleke Bolleke Combi Deals

Tarieven alleen geldig op vertoon van deze advertentie (niet geldig op zondag)

Duo Deal:(2 personen)2x pannenkoek (keuze uit P1 t/m P51)2x ijs (keuze uit N1 t/m N15 of koffie/thee) € 16,-

Hap Deal: (4 personen)4x pannenkoek (keuze uit P1 t/m P51)4x ijs (keuze uit N1 t/m N15 of koffie/thee) € 32,-

Club Deal:(6 personen)6x pannenkoek (keuze uit P1 t/m P51)6x ijs (keuze uit N1 t/m N15 of koffie/thee) € 48,-

Spelregels van de Olleke Bolleke Combi Deals: www.ollekebolleke.biz

Graafseweg 588Alverna/WijchenTel: 024-6452653

‹ koerierbeuningen.nl Koerier Beuningen · woensdag 21 oktober 2015 · 7

Page 8: Koerier Beuningen week43
Page 9: Koerier Beuningen week43

19 t/m 25 oktober 2015 schoen6daagse.nl

Shop onlinein 9 webshops

of bezoek één vande 700 winkels

* Meer informatie en voorwaarden vind je op www.schoen6daagse.nl

NU ONLINE*GRATIS

VERZENDING

‹ koerierbeuningen.nl Koerier Beuningen · woensdag 21 oktober 2015 · 9

Buitendijks denken

BEUNINGEN - Het Dijkmaga-zijn, Openbare Bibliotheek Beuningen en Perspectief gaan 25 oktober met teksten aan de wandel. Letterlijk. Want wie buiten wandelt denkt anders na dan iemand die binnen stilzit. Deze keer komen teksten aan bod met het onderwerp Spiegelingen. De ritmische beweging van het lopen, de natuurlijke omgeving en stilte hebben een gunstige invloed op ons denken. Het brengt ons tot frisse inzich-ten. Het Dijkmagazijn, Bibli-otheek Beuningen en Stich-ting Perspectief voegen aan die interessante combinatie

een prikkelende tekst toe van schrijvers die zich laten inspireren door de natuur. Het leverde hen inzichten op waar wij ons aan kunnen spiegelen.Met een verfrissend pro-gramma leidt de wande-ling tot nieuw begrip over de tekst en het levert ook originele gedachten op. Het programma is eenvoudig, maar beproefd. De aangele-verde tekst wordt gelezen en daarna gaat het gezelschap in alle stilte op pad in de ui-terwaarden. Daar is tijd om na te denken over de tekst, maar ook om afgeleid te worden door de natuurrijke

omgeving die inspireert. Halverwege wordt de tekst nog eens gelezen en wisse-len de deelnemers al wande-lend met elkaar van gedach-ten. Na de wandeling staat er in het Dijkmagazijn koffie en thee klaar om met elkaar te spreken over de tekst. En met elkaar de nieuw verwor-ven inzichten en gedachten uit te wisselen. Buitendijks denken, zon-dag 25 oktober, 10.30-12.00 uur + nazit. Startplaats: Het Dijkmagazijn, Dijk 41 Beu-ningen. Deelname: 5 euro (volwassenen). Voor infor-matie en reserveringen: het-dijkmagazijn.nl.

Tijdens de wandeling komen teksten aan bod met als onderwerp spiegelingen. foto: Het Dijkmagazijn

Beuningse Boys: tweede overwinning op rijBEUNINGEN - Voor Beuning-se Boys stond zondag een thuiswedstrijd tegen hek-kensluiter Fortissimo op het programma. Beuningen be-gint vol vertrouwen aan de wedstrijd na de 1-3 uitzege bij Echteld vorige week. Dit is meteen terug te zien want de Beuningenaren creëren snel een aantal kansen maar hebben nog geen geluk in de afronding. Na 24 minu-ten spelen komt Beuningse Boys verdiend op 1-0 als Luc te Braake het eindstation is van een mooie aanval en de bal tegen de touwen schiet. Hierna is het Fortissimo dat wat terugdoet, de spits weet na ruim een halfuur de 1-1 te scoren. Vlak voor rust lijkt Beuningse Boys op een 2-1 voorsprong te komen maar een kopbal van Mar-tijn Wolf wordt gestopt door de keeper.Na de rust gaat Beuningse

Boys verder met waar het mee bezig was. Het trekt weer ten aanval en na 52 mi-nuten komt Beuningse Boys opnieuw op voorsprong als Marijn van Kraaij het net weet te vinden. Inmiddels is David van Genderen in de ploeg gekomen en hij valt zeer verdienstelijk in. Eerst weet de keeper een inzet van hem nog te keren maar wat later weet hij wel de 3-1 binnen te schieten nadat even daarvoor Luc te Braake met een pegel vanaf 30 me-ter de lat trof. Twee minuten later zet David van Gende-ren Beuningse Boys op 4-1. Hiermee is de wedstrijd ge-speeld al weet Fortissimo nog wat terug te doen door uit een vrije trap de 4-2 op het scorebord te brengen. Zondag speelt Beuningse Boys opnieuw thuis, tegen Alverna voor de beker. De aftrap is om 14.00 uur.

Beuningse Boys in actie. Het team wint opnieuw. foto: via Beuningse Boys.

Beurs met kinderkledingBEUNINGEN - Bij kinderop-vang de Cristallijn in Beu-ningen is op zaterdag 24 ok-tober een kinderkleding- en speelgoedbeurs. Van 11.00 tot 13.30 uur zijn bezoekers welkom om de garderobe van haar of zijn kind aan te vullen met herfst- en win-terkleding. De entree is gra-tis. Er wordt zowel tweede-handse als nieuwe kleding verkocht. Er is ook speel-goed te koop. Kinderopvang de Cristallijn is te vinden aan het Zonnebloemveld 8 in Beuningen.

Opbrengst collecteBEUNINGEN - In de week van 28 september tot en met 3 ok-tober hebben 38 collectanten in Beuningen gelopen voor de collecte voor mensen met een verstandelijke beper-king. Zij haalden 2925,20 euro op. Een prachtig resul-taat, dat de opbrengst van vorig jaar met ruim 130 euro overtreft. De coördinatoren danken de collectanten en gevers voor hun bijdrage. De opbrengst van de collecte wordt dit jaar weer groten-deels besteed aan projecten in de regio. Wie meer infor-matie over de besteding van de gelden wil en mogelijk zelf financiële steun wil aanvragen voor een project: www.fondsverstandelijk-gehandicapten.nl .Het hele jaar kunnen aanvragen wor-den ingediend.

Page 10: Koerier Beuningen week43

Vanaf nu overal te koop!

Bestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nlBestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nl

ODE

WILDAAN HET

van haas tot paardenbloem

door Ellen Willems

Vanaf nu overal te koop!Slechts19,95

Bestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nlBestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nl

Boek over de eetbare natuur!

‹ koerierbeuningen.nl Koerier Beuningen · woensdag 21 oktober 2015 · 10

Poppentheater Tingeling in de herfstvakantieDe spelers van Pop-pentheater Tingeling zitten niet stil in de herfstvakantie. Er zijn diverse voorstellingen in de laatste week van oktober. Over Prinsesje Neuspeuter bijvoorbeeld en Meneer Egel. Het pop-pentheater bevindt zich aan de Tempelstraat 6 in Beuningen. Reserveren kan via 024-6777034.

BEUNINGEN - Poppentheater Tingeling speelt maandag 26 oktober om 14.00 uur en dinsdag 27 oktober om 15.00 uur Prinsesje Neusjepeuter voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Kosten 4 euro.Een slordig prinsesje peu-tert de hele dag in haar neus en wordt daarom ‘prinsesje Neusjepeuter’ genoemd. De koning en de koningin zijn wanhopig. Dan dringt ook nog een vervelende draak het kasteel binnen. Het ko-ningspaar zoekt hulp en belooft zelfs, dat degene die het lukt om de draak te ver-slaan èn hun dochter van het neuspeuteren af te hel-pen, met haar mag trouwen. Wie zal dat lukken: een rid-der of misschien de vrolijke hofnar Rinkelding?Op woensdagochtend 28 oktober om 10.30 uur is de voorstelling Het brilletje van egel voor kinderen van

2 tot 4 jaar te zien. Kosten: 3,50 euro. Meneer egel is zijn brilletje kwijt. Hij ziet niets! Zoekend en struike-lend loopt hij door het bos. Kabouter Tingeling mag van zijn moeder bramen gaan plukken in het bos en wat vindt hij? Het brilletje! Hij is er heel trots op en wil het heel graag houden. Maar hoe moet dat dan met me-neer egel?Dan volgt in de ochtend van donderdag 29 en vrijdag 30

oktober, ook om 10.30 uur Vliegende noten voor peu-ters van 2 tot 4 jaar. Kosten: 3,50 euro. Kabouter Tinge-ling mag van zijn moeder helemaal alleen naar het bos om eikeltjes te zoeken. Hij leert vriendjes kennen en beleeft een avontuur met Ploem de eekhoorn, die zich aan het klaarmaken is voor de winter. Een vrolijke voor-stelling met gezongen en ge-speelde liedjes.Op diezelfde dagen is om

14.00 uur Tingeling en de to-verdrank voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Kosten: 4,50 euro. De boze heks komt naar het bos van kabouter Tingeling en eekhoorn Ploem. Zij wil met een gemeen toverdrank-je alle dieren uit het bos weg-toveren. Kabouter Tingeling probeert haar samen met de dieren tegen te houden. Be-langrijk: Kabouter Tingeling wil graag dat alle kinderen een leeg jampotje mét deksel meenemen.

Kinderen die van poppenspel houden kunnen in de herfstvakantie hun hart ophalen.

Speel Elgar met Het Gelders OrkestREGIO - Voor honderd gevor-derde amateurmusici zou op 6 maart 2016 zomaar een vurige wens in vervul-ling kunnen gaan. Samen met musici van Het Gelders Orkest het feestelijke Pomp & Circumstance van Elgar spelen op het historische podium van Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Ten minste eenmaal per sei-zoen verzorgen musici van Het Gelders Orkest samen met honderd amateurmu-sici een spetterend concert op een van de grote podia in Gelderland. Na twee dagen, waarop de amateurmusici intensief worden gecoacht door musici uit Het Gelders Orkest, spelen zij gezamen-lijk een concert als voor-programma bij een concert van Het Gelders Orkest. Dit seizoen studeert het orkest onder leiding van Dick Bolt drie stukken in: Might & Majesty van Reed, Gold & Silber van Lehár en Pomp & Circumstance van Elgar. De repetities zijn op zaterdag 20 februari en zaterdag 5 maart in Akoesticum in Ede. Het concert vindt plaats op 6 maart 2016 om 13.15 uur in Concertgebouw De Vereeni-ging in Nijmegen vooraf-gaand aan het concert Wall-fisch & Wallfisch van Het Gelders Orkest. Iedereen die graag mee wil spelen in dit gelegenheidsorkest kan zich aanmelden via https.hetgel-dersorkest.nl. Inschrijven kan tot 7 december 2015.

Invitatietoernooi WinsettersWINSSEN - Tennisvereniging de Winsetters houdt zon-dag 1 november vanaf 10.00 uur een invitatietoernooi voor senioren van Harava, ‘t Heufke en Winsetters. Er wordt gedubbeld, het is de bedoeling dat een lid een in-troducé meeneemt als dub-belpartner, liefst iemand die nog geen lid is van een van de verenigingen. Deel-nemers kunnen zich ook in-dividueel opgeven voor het toernooi. Het inschrijfgeld is 4 euro. Aanmelden moet voor 25 oktober via een mailtje naar [email protected].

Prijzen voor Judo KwaiBEUNINGEN - Op het Maas Waal Judotoernooi hebben judoka’s van Judo Kwai veel prijzen in de wacht gesleept. Derde plaatsen behaalden Nils Geurts, Demi Helwig, Sanne Klomp, Tessa Klaas-sen, Binck Janssen, Merel de Croon, Jaylinn van Som-meren, Chayenne v. Beer-sum, Damien Rovers, Evy le Blanc, Luka Schreuder, Lotte Arends, Sven Roelofs, Femke Centen en Nick, Jens en Bjorn. Tweede plaatsen: Kay Kastelijns, Lars Roelofs, Lynn Smits, Roos van Om-meren, Kim van Ommeren, Mila Paul, Max van Om-meren, Sven Smits en Britt Smits. Kampioen werden Robin Hoekstra en Yuri van Beersum.

Page 11: Koerier Beuningen week43

WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!

Zet-en

drukfouten

voorbehouden.

Aanbiedingen geldig van woensdag 21 oktober t/m dinsdag 27 oktober 2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Het paktvoordeliguit bij Action

KIJK OP ACTION.NL

60cm

40cm

995

239

695

249

1195

399

695

795

695

179

795

229

089

179

299

079

595

DECOKERSTMANdiverse varianten

40 cm 6.49

DASHWASMIDDELwitvloeibaar 1.2 l18 wasbeurtenof poeder 1.1 kg17 wasbeurten

DAMESFLEECE VESTzwart, navy of grijs100% polyestermaten S-XL

LUXEBADDOEKdiverse kleuren100% katoen60x110 cm

GRUNDIGLED SFEERLAMPeenvoudig van kleurte veranderen met deafstandsbedieningbrengt extrasfeer in huis

TOP CHEFKOEKENPANgeschikt voor alle warmtebronnenvaatwasmachinebestendiganti-aanbaklaag, PFOA-vrije primerØ 20 cm

Ø 24 cm 4.99Ø 28 cm 5.99

POSHHONDENKUSSENdiverse variantenanti-slip80x60x5 cm

DAMESHUISPAKdiverse varianten100% coral fleecematen S-XL

dames sloffendiverse variantenhalf hooggebreidmaten 37-42

4.49

LUXEPOEFdiverse dessinsof uni leder lookmet opbergfunctie38x38x38 cm

KINDERBASIC T-SHIRTdiverse kleurenlange mouw95% katoen5% elastanmaten 86-164

UITZOEKENSPEELGOEDdiverse artikelen

AXEAFTERSHAVEdiverse varianten100 ml

LEDWAXKAARSdiverse kleuren7x9 cm

7x13 cm1.19

kandelaar met kaarsplateaudiverse kleuren25 cm2.29

35 cm2.99

HERENSOKKENdiverse kleuren en printsmaten 39-46

LOOK O LOOKJUNGLE PIZZA435 gram

LUXEKERSTKAARTENdiverse varianten

DAMES/HERENPYJAMAdiverse variantenmaten S-XL

UITZOEKEN3PAAR

60CM

HEERLIJK ZACHT 100%KATOEN

STUNTPRIJS

EUROPESETOPKWALITEIT

LUXEWASHAND16x21 cm

0.45

Page 12: Koerier Beuningen week43

‹ koerierbeuningen.nl Koerier Beuningen · woensdag 21 oktober 2015 · 12

Wil je weten wat de honkbalsport inhoudt?WEURT - De komende maan-den geeft HSV De Hazen-kamp uit Nijmegen open zaaltrainingen in Weurt, Beuningen en Nijmegen Noord. Wie kennis wil ma-ken met honkbal, kan nu dus zijn kans grijpen.De gratis trainingen zijn bedoeld voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Op een leuke en speelse manier kunnen zij vrijblijvend ontdekken wat honkbal en beeball, een vereenvoudigde versie van honkbal, inhouden. Op zondag 25 oktober, 1 en 8 november traint De Hazen-kamp van 10.30-12.00 uur in De Kloosterhof in Weurt. Op zondag 15, 22 en 29 no-vember traint de vereniging in Beuningen in De Lèghe Polder. In februari en maart zijn er open zaaltrainin-gen in de Klif in Nijmegen Noord. Zie ook de website www.hsvdehazenkamp.nl

voor actuele informatie over de trainingen in Nijmegen Noord. Belangstellenden zijn bijzonder welkom op de open trainingen. Aanmel-den is gewenst, dit kan via [email protected]. Honkbal is een stoere sport voor jongens en meiden, waarbij je snel moet rea-geren, rennen en kijken, waarbij je mag stelen en slaan. Een actieve sport in de buitenlucht waarbij teamspirit voorop staat. De Hazenkamp uit Nijmegen is een actieve honk- en softbal-vereniging. Het honkbalveld bevindt zich aan de Staddijk te Nijmegen (Nijmegen Du-kenburg). Kinderen vanaf 5 jaar kunnen al honkbal spe-len, in een vereenvoudigde vorm. Deze bijdrage is afkomstig van www.koerierbeuningen.nl Plaats ook uw bericht!

De Hazenkamp geeft trainingen in Weurt en Beuningen.

Beuningse Boys B2 loopt tegen nederlaag aanBeuningse Boys had twee keer gelijk gespeeld voor het aantrad tegen UHC uit Bergharen/Hernen. Het werd weer eens tijd om met 3 punten huiswaarts te keren, maar of dat lukte?

door Martijn Ligtermoet

BERGHAREN - De ploeg van UHC bleek echter te sterk voor de mannen uit Beunin-gen! Op papier leek dat mis-schien anders, op het eerste gezicht waren Beuningse Boys en UHC gelijkwaardig qua sterkte, ondanks een hogere klassering van de thuisploeg UHC. Maar op het veld lagen de verhoudin-gen anders. De Beuningse voetballers deden hun best, maar deze tegenstander was een maatje te groot.

De B2 heeft de afgelopen twee wedstrijden verzaakt 3 punten te pakken door on-nodig gelijk te spelen. Ook nu startte de Beuningse ploeg in de eerste helft sterk, maar dit vliegende begin re-sulteerde niet in doelpun-ten. Twee snelle goals van UHC leidden de nederlaag van Beuningse Boys B2 in. In de tweede helft maakte Arvind nog een mooie goal uit een felle aanval, maar een gewijzigde strategie gaf de spitsen van UHC meer openingen waardoor Beu-ningse Boys een nederlaag van maar liefst 6-1 helaas niet meer kon voorkomen. Door de herfstvakantie heeft de B2 voldoende tijd zich goed voor te bereiden op de volgende wedstrijd tegen Woezik. Deze bijdrage is afkomstig van www.koerierbeuningen.nl. Plaats ook uw bericht!

Beuningse Boys verslikt zich in UHC. foto: Martijn Ligtermoet

Eerste verliespartij Dames I MHC Beuningendoor Marcel Peters

BEUNINGEN - Er wachtte Da-mes I van MHCB zondag een zware uitwedstrijd tegen Gooische Dames I. Vanaf het eerste fluitmoment, speelde ‘t Gooische met volle druk en drong Beuningen naar achteren. Afgesproken was om de eerste minuten te ge-bruiken om te kijken wat ze wilden en daarna te antici-peren op de speelwijze van de tegenstander. Beuningen wist langzaam wat meer tegenstand te bieden, maar het meeste gevaar kwam van ‘t Gooische dat in de 16e minuut een doelpunt toege-kend kreeg waarover je kon discussiëren. Vanaf dat mo-ment wist Beuningen beter op te bouwen en gevaarlijker te worden richting goal van ‘t Gooische. In de 29ste mi-nuut scoorde Claudia Hess.De laatste minuut voor tijd

brak Josje door in de cirkel maar werd gesandwicht door 2 speelsters van ‘t Gooische die met hun sticks tegen elkaar klapten. Gevolg was een doelpunt van Josje Smits, maar de scheidsrech-ter interpreteerde het als sticks en keurde het doel-punt onterecht af.Na rust liep Beuningen snel achter de feiten aan, want De Gooische scoorde twee-maal. Josje Smits bracht de spanning terug in de wed-strijd, zij scoorde op aange-ven van Lianne Ariëns: 3-2 met nog een half uur te spe-len. ‘t Gooische wist uit een strafcorner nog de 4-2 op de borden te krijgen en dat werd de eindstand. Zondag 25 oktober speelt Beuningen thuis wederom een kraker. De nummers 1 en 2 van de competitie, MHCB en GCHC, treffen elkaar. Aan-vang: 12.45 uur.

Deze bijdrage is afkomstig van www.koerierbeuningen.nl. Daar is het volledige verslag te vinden. foto: Marcel Peters

Page 13: Koerier Beuningen week43

Bewust wonen: woonadvies op maat

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres:Van Heemstraweg 46,BeuningenOpeningstijden op afspraak:maandag 08.30 - 19.00 uurdinsdag t/m donderdag 08.30 - 17.00 uurvrijdag 08.30 - 12.30 uurPostadres:Postbus 146640 AA BeuningenE-mail:[email protected]:www.beuningen.nlTelefonische bereikbaarheid:14 024maandag t/m donderdag 08.30 - 17.00 uurvrijdag 08.30 - 12.30 uur

GEMEENTEWERF

Bezoekadres:Van Heemstraweg 95, BeuningenOpeningstijden:maandag t/m vrijdag 08.00 - 12.00 uuren 13.00 - 16.00 uur

KLACHTEN

Over uw woonomgeving:Meld- en Herstelservice: 024-6780876 (buiten kantoorurenalleen voor noodgevallen)Over ambtenaren of bestuurders:Klachtencoördinator mw. Coster: 14 024

www.beuningen.nl

Zolang mogelijk thuis blijven wonen, dat kan met eenvoudige woning-aanpassingen. U kunt hiervoor een woonadvies op maat aanvragen, bijvoorbeeld bij dementie.

Wonen moet veilig en comfortabel blijvenAls iemand in uw directe omgeving dementie krijgt, betekent dit nogal wat. Voor de persoon zelf en voor u als partner of familielid. Het leven verandert. Uw naaste heeft steeds meer hulp en begeleiding nodig. Mis-schien maakt u zich zorgen over de veiligheid en zelfredzaamheid van degene voor wie u zorgt. Zorgen over de vergrote kans op vallen in huis, het koken, het gas aan laten staan, innemen van medicijnen of de weg niet meer thuis terug kunnen vinden. En dat is, blijkt uit onderzoek van Alzheimer Nederland, niet vaak onterecht. Een veilig en comfortabel huis helpt om deze risico’s te verkleinen. En kan een mantelzorger ontzorgen en overbelasting voorkomen.

Waarom aandacht voor het huis?U kunt uw huis of dat van uw ouders comfortabeler, gemakkelijker en veiliger maken met relatief eenvoudige woningaanpas-singen. De vrijwillig woonadviseurs van Bewust Wonen geven u een woonadvies op maat, ook als er sprake is van demen-tie. Dat is prettig voor de bewoner zelf en voor de mensen die om hem of haar heen staan. Waardoor u zich als kind, partner of mantelzorger minder zorgen maakt.

Kosteloos woonadviesVia welzijnsorganisatie Stichting Perspectief kunnen inwoners een gratis woonadvies aanvragen. Een vrijwillig woonadviseur, eventueel met een traject-begeleider/ouderenadvi-seur, gaat bij de bewoners langs en doorloopt samen met hen de woning. Hij geeft aan de hand van een vragenlijst eenvoudige bouwkundige adviezen en tips over maatregelen die de woning veiliger, comforta-beler en beter toegankelijk maken. De uitvoering van de geadviseerde maatrege-len is aan u. U kunt zelf

besluiten bepaalde voorzie-ningen aan te schaffen of maatregelen uit te laten voeren. De maatregelen die u uitvoert of uit laat voeren, zijn wel voor eigen reke-ning.

Meer informatieVoor meer informatie over het project Bewust Wonen Beuningen kunt u contact opnemen met Joseph Vink van Stichting Perspectief. Hij is bereikbaar via024 – 675 09 39 [email protected] www.beuningen.nl/bewustwonen vindt u ook meer informatie.

Oktober valpreventiemaandDe kans om te vallen stijgt als u ouder wordt. Uit onder-zoek blijkt dat zelfs 14% van de 65-plussers in de regio Nijmegen in de afgelopen drie maanden is gevallen. Vallen hoort weliswaar bij het ouder worden, maar kan wel degelijk voorkomen worden! Om 65-plussers op een handige manier te informeren over valpreventie, is er vanaf 1 oktober de nieuwe website www.valwijzer.info. Daarnaast worden in oktober in de regio Nijmegen activiteiten georganiseerd die met valpreventie te maken hebben. Kijk voor meer informatie op:

www.zzgzorggroep.nl/voorkom-vallen

Landmeter HFEmetrio brengt Beuningen in kaartOm de kaart van Beuningen actueel te houden, zijn landmeters bezig met het uitvoeren van diverse metingen. Deze metingen worden uitgevoerd door het bedrijf HFEmetrio uit Arnhem. Mocht een landmeter bij u aanbellen met de vraag of hij mag meten, weet dan dat dit bedrijf deze metingen in opdracht van de gemeente Beuningen uitvoert.

Afsluiting A73Vanwege werkzaamheden is afslag Beuningen op de A73 in de richting van Druten en Rotterdam van woensdag 21 op donderdag 22 oktober tussen 22.00 en 5.00 uur afgeslo-ten. Verkeer voor deze richtingen wordt omgeleid. Verkeer richting ’s-Hertogenbosch kan beter omrijden via de Schoenaker en A326. Houd rekening met enige vertraging.

Gratis voetbeschermers op fi ets in SpaakstraatIedere dag raken 8 kinderen gewond bij vervoer op de fi ets doordat hun voetjes tussen de spaken van de fi ets komen. U voorkomt dit door stevige jas/voetbeschermers op uw fi ets. Wilt u dit ook? Kom dan op 29 oktober naar de Spaakstraat in Beuningen en krijg gratis voetbeschermers & montage! Meer informatie vindt u op:

www.beuningen.nl/Actueel/Evenementen

Zet u een mantelzorger in het zonnetje?Kent u iemand die mantelzorger in de gemeente Beunin-gen is? En wilt u hem of haar graag een blijk van waarde-ring geven in de vorm van een mooie plant? Dat kan dit jaar weer met de Bloemenactie in het kader van de Dag van de Mantelzorg 2015.Kijk op www.stg-perspectief.nl/verdient-bloemetje voor meer informatie. Hier leest u ook hoe u een mantelzorger kunt aanmelden.

Informatief

Wethouder Piet de Klein: “Denk mee in het Beuningse duurzaamheidscafé!”

Het Beuningse duur-zaamheidscaféEn dat kan op donderdag 29 oktober. De gemeente Beuningen organiseert dan het Beuningse duurzaam-heidscafé. Vanaf 19.30 uur kunt u hier meedenken over de Beuningse energie-visie. Piet de Klein: “Ik bespreek deze avond graag met u hoe wij gezamenlijk de komende jaren op duurzaam energiegebied de Beuningse toekomst kunnen inrichten. U bent van harte welkom!”

Meer informatieDe bijeenkomst vindt

plaats in ’t Hart op Den Elt 17 in Ewijk. De avond wordt geopend door Reinier van den Berg, de RTL4-weerman. Meer info

vindt u op www.beunin-gen.nl (zoek op Energie-visie Beuningen). U kunt zich aanmelden via [email protected].

Beuningen wil anders omgaan met energie. Sterker nog: Beuningen wil in 2050 energieneu-traal zijn. Dat betekent dat wij evenveel energie opwekken als afnemen. En dat kunnen we niet alleen!

“Alleen samen kunnen wij écht werk maken van energiebesparing”, zegt wethouder Piet de Klein van de gemeente Beunin-gen. “Daarom vraag ik u om al uw ideeën, sugges-ties en voorstellen die bijdragen aan een energie-neutraal Beuningen, aan ons mee te geven!”

Bent u een zelfstandig wonende oudere van 65 jaar of ouder? Kom dan op de koffi e bij de brandweer! Brandweer Gelderland-Zuid opent speciaal voor u haar deuren.

Zaterdag 24 oktober, tijdens de brandpreventie-weken, bent u van harte welkom in de kazerne in Beuningen (Van Heemstra-weg 95). Wij gaan tussen 9.30 en 11.30 uur graag met u in gesprek over

brandveiligheid in uw eigen huis en uw woonom-geving. We bespreken bijvoorbeeld of u rookmel-ders heeft, of u op tijd uw huis kunt verlaten en welke vluchtafspraken u met uw gezin of buren kunt maken.

We zien u graag op 24 oktober in onze kazerne! U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Op de koffi e bij de brandweer

Page 14: Koerier Beuningen week43

Altijd en overal klaar voor iedere klus!Goed gereedschap is het halve werk. Uw huis opknappen, de scooter onderhouden of bij vrienden of familie klussen?

Klus met betrouwbaar gereedschap uit dezeluxe trolley van Toolwelle: Een stevige, afsluitbare koff er op wieltjes!

Bestel snel online op:

weekkrant.nl/webwinkel Toolwelle KraftWorld 187-delige gereedschapstrolley

Toolwelle KraftRoyal 256-delige gereedschapstrolley

Bestel nu

weekkrant.nl/

webw

inkel

weekkrant.nl/

webw

inkel

187-delige & 256-deligeToolwelle gereedschapstrolleys

elders329,-

109,-

elders299,-

99,95

Inclusief Toolwelle Gouden Ratelsleutelset

Dagbladbezorger OP ZOEK NAAR EEN BIJBAAN?BEUNINGEN

De Gelderlander is op zoek naar dagbladbezorgers* die ’s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

Wat staat er tegenover?• Een prima vergoeding• Gratis De Gelderlander, AD, Trouw of de Volkskrant lezen• Uitstekend te combineren met andere bezigheden

Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatie.Direct aanmelden? Ga naar www.bezorgers.nl

*min.leeftijd 15 jaar

KEURING

ONDERHOUD

REPARATIE

SCHADEHERSTEL van uw caravan / camper

- 7 JAAR GARANTIE - GRATIS LEENAUTO

- GEEN EIGEN RISICO VAN € 150,00 - 24 UURS SERVICE

- AFHANDELING ALLE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

SCHADE aan uw VOERTUIG?

Lindenhoutseweg 60, 6545 AJ Nijmegen T. 024-3573777 www.spanjaards.nl

caravan-en camperservice nijmegen

‹ koerierbeuningen.nl Koerier Beuningen · woensdag 21 oktober 2015 · 14

Koerier Beuningen

WIJHIERVAN

Wat doe jij dit weekend?Kijk eens in onze agenda!

Koerier Beuningen staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.koerierbeuningen.nl

Page 15: Koerier Beuningen week43

ALLE VLOEREN GRATIS METEN, BEZORGEN EN MONTAGE!*

BEKIJK OOK ONZE ANDERE ACTIES OP WWW.TAPIJTCENTRUM.NL

Kom naar één van onze 21 winkels en profiteer van de Oktober Woonmaand Acties op alle vloerbedekking, harde vloeren, gordijnen, trapbekleding, karpetten en zonwering.Onze eigen vakbekwamemonteurs komen je aankoop GRATIS bij je thuis monteren.

TAPIJT • VINYL • FLEX PVC • LAMINAAT • HOUTEN VLOEREN • KARPETTEN • GORDIJNEN • ZONWERING • TRAPPEN • MEUBELEN

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk op tapijtcentrum.nl. Druk- en zetfouten voorbehouden.

TAPIJTCENTRUM WIJCHEN IS ELKE ZONDAG GEOPEND!

Tapijtcentrum WijchenGraafseweg 773

Tapijtland BeuningenHadrianussingel 24 (Woonboulevard de Heuve)

GORDIJN ‘DELFT’

€ 10,60 PER M2*

Verkrijgbaar in 15 kleuren.Inclusief montage!

FLEX PVC‘FERMIUM’

€ 29,95 PER M2*

Verkrijgbaar in 11 houttinten.Inclusief montage!

‘FERMIUM’DRY-BACK

TRAPBEKLEDING‘GAEVA-NEW’

€ 395,00*Incl. tapijt, leggen en lijmen!

‹ koerierbeuningen.nl Koerier Beuningen · woensdag 21 oktober 2015 · 15

MHCBeuningen Jongens F2 heeft in de eerste competitiehelft alle vijf de wedstrijden gewonnen! De jongens hebben maar liefst 64 doelpunten gescoord. Het team bestaat uit: Tijl, Ryan, Mick, Tijn, Thijmen, Max en Tim. foto: MHCB

Het D-team van Nas rondde de najaarscompetitie ongeslagen af. Ook de E1 eindigde bovenaan in de competitie. (Deze bijdrage is a� omstig van www.koerierbeuningen.nl)

De B van NAS behaalde de najaarstitel. Deze meiden stromen als ze blijven kor� allen over een paar jaar door naar de senioren. (Deze bijdrage is a� omstig van www.koerierbeuningen.nl)

Beunings bal der kampioenen!

Sportende jeugd doet het goed in Beuningen

Sportvereniging NAS mocht maar liefst drie kampioenen huldigen, het was dan ook een geweldig weekend voor de Beuningse kor� alsters. Drie jeugdteams sleepten de titel in de wacht, de E1, het B-team en het D-team. Deze bijdrage is a� omstig van www.koerierbeuningen.nl

Page 16: Koerier Beuningen week43

VOORDELIG GENIETEN VAN EEN BIJZONDER AVONDJE UIT

THEATERWEKEN

VOORSTELLINGEN SPECIAAL VOOR U GESELECTEERD. BESTEL SNEL OP DEWEEKKRANT.NL/THEATERWEKEN

TOT WEL45%KORTING

✔ Verschillende genres✔ Profi teer van kortingen oplopend tot wel 45%✔ Ook voorstellingen bij u in de buurt✔ Boek tickets op deweekkrant.nl/theaterweken

ZO EENVOUDIG BOEKT U VOORSTELLINGEN*:

1 2 3

4 5* Boeken kan t/m 15 november 2015

Veel plezier!

Ga naar deweekkrant.nl/theaterweken

Kies de voorstel-ling(en) waar u naartoe wilt

Betaal eenvoudig en veilig via iDeal

Per mail ontvangt u de bestelde tickets

Print de tickets uit en toon deze bij de kassa

Page 17: Koerier Beuningen week43

Het geheim van VlaanderenIn Brugge, Gent of Antwer-pen ben je misschien al weleens geweest. Maar ken jeook het best bewaarde ge-heim van Vlaanderen? Hetmooie en gezellige Meche-len was in de 16e eeuw nogde hoofdstad der Neder-landen. De stad telt bijnaevenveel beschermde mo-numenten als Brugge. DeSint-Romboutskathedraalen het Groot Begijnhof staanzelfs op de Unesco-wereld-erfgoedlijst. Geniet je ookvan het goede Vlaamse le-ven in de vele kroegjes enrestaurants?

Je verblijft in het zeer cen-traal gelegen Novotel Me-chelen Centrum, op ca. 50 mvan alle cafés en restaurants.Je kamer is voorzien van o.a.minibar (€), koffie- en thee-zetfaciliteiten, kluisje, aircoen wifi. Ook een middagjeBrussel of Antwerpen isgoed te doen (beide nog geenhalf uur).

Inbegrepen• 2x overnachting met ont-

bijtbuffet• 1x een glas glühwein• stadsplattegrond• entree hamam en fitness• wifi• optioneel: 1x dinerbuffet

Prijzen 30/10-31/03

standaard79

incl. dinerbuffet105

Prijzen in € p.p.Niet inbegrepen:reserveringskosten (€ 20,-)en kosten Calamiteitenfonds(€ 2,50).

Informatie en reserveringenw w w.pha rosreizen.n l /gelezen-in/weekkrant of te-lefonisch via 023 - 55 42 870(lokaal tarief) met zoekcode61831.

foto: Layla Aerts

3 DAGENMECHELEN, V.A. € 79,- P.P.Breng je oude apparaatnaar de milieustraaten support het lokale goede doelIedere gemeente inNederland heeft eenplek waar inwoners allesoorten afval kunneninleveren. De plek isbekend onder verschillendenamen als milieustraat,afvalbrengstation, de stort,afvalpunt, milieupark,enzovoort. De milieustraatlevert een belangrijkebijdrage aan het hergebruikvan grondstoffen en aanhet behoud van het milieu.

Veel mensen gaan naar demilieustraat om tuinafval,planken of ander klusaf-val, een afgedankte bank,een kapotte wasmachine ofoude tv te brengen. Kleineelektrische apparaten enspaarlampen worden vaakniet meegenomen, terwijlook die gratis kunnen wor-den ingeleverd.

Lever in voor goed doel enmooie prijzenLever totenmet31decemberje kleine elektrische appara-

ten en spaarlampen in bij demilieustraat van je gemeen-te*. Ga ter plekke naar deactiesite van Wecycle. Hier-mee scoor je punten voor eengoed doel in jouw gemeente.De 25 gemeenten met demeeste punten per inwonerontvangen van Wecycle eencheque van 1.000 euro vooreen lokaal goed doel. En jijmaakt direct kans op mooieprijzen!Kijk voor jouw milieustraat,de lokale goede doelen, deprijzenenactievoorwaardenop wecycle.nl/inleveren.

Wist je dat?Non-profitorganisatieWecycle laat elk afgedanktelektrisch apparaat ofspaarlamp die je inlevert bijde milieustraat, voor bijna80 tot meer dan 90 procentrecyclen.Benieuwd hoe dit gaat?Bekijk de recyclevideo’s opwecycle.nl/inleveren.

DIT KUN JE O.A. WINNENt lokale goede doel

INLEVEREN ISALTIJD GOED!

Recycle mee

Kleine elektrische apparaten

Spaarlampen

Support het lokale goede doel

Maak kans op leuke prijzen

*Wecycle werkt samen met90% van de gemeenten inNederland

‹ koerierbeuningen.nl Koerier Beuningen · woensdag 21 oktober 2015 · 17

Blaas een vrolijk partijtje mee op de dwarsfluit!Get Vibes Music Academy houdt 7 november een dwarsfluitdag in ‘t Mozaïek in Wijchen. De dag is met name bedoeld voor mensen die nog geen dwarsfluit spelen, maar dat misschien wel willen gaan doen. Fluitdocente Annemarie Kosse vertelt enthousiast wat er zoal op het programma staat.

MAAS EN WAAL - “Deelne-mers krijgen de kans om uitgebreid kennis te maken met de dwarsfluit. Geduren-de de dag leren ze de basis van de blaastechniek, leg ik ze de beginselen van het notenschrift uit en laat ik ze een paar noten spelen. Aan het eind van de dag geven de deelnemers een gezamen-lijke uitvoering. Binnen één dag zijn de bezoekers dus zo ver dat ze aan een concertje mee kunnen doen. Ik hoop natuurlijk dat de deelnemers zoveel plezier in het spelen hebben dat ze dwarsfluitles nemen en dieper in de mu-ziek duiken. Muziek maken is namelijk geweldig, op welk niveau dan ook.” Wie aan de dag mee wil doen,

moet zich voor 2 november inschrijven via www.getvi-bes.nl. Deelname kost 17,50 euro, dit is inclusief lunch. De organisatie zorgt even-eens voor instrumenten en overige benodigdheden. “De dag begint om 10.00 uur in ‘t Mozaïek, het eindconcert is om 15.30 uur. Dit is open-baar, want familieleden en vrienden van de fluitisten moeten natuurlijk de kans krijgen om te komen luiste-ren.”

De populariteit van de dwarsfluit groeit, aldus An-nemarie Kosse. “In de glorie-jaren van Berdien Stenberg wilde ieder kind dwarsfluit spelen. Daarna zakte de be-langstelling wat weg, maar nu zit de fluit duidelijk in de lift. Er is ook van alles mogelijk voor dwarsfluitis-ten. Zo maak ik deel uit van de organisatie van dwars-fluitkampen, zijn er allerlei muziekwedstrijden, samen-spelgroepen, etc. Ik stimu-

leer mijn leerlingen altijd deel te nemen aan activitei-ten buiten mijn lessen om. Bij samenspel spelen sociale vaardigheden een rol, naar elkaar luisteren, balans zoe-ken tussen de stemmen. En concoursen zijn ideaal om podiumervaring op te doen. Annemarie Kosse kijkt uit naar de dwarsfluitdag van Get Vibes: “Ik weet zeker dat het leuk wordt. Het is prachtige promotie voor de dwarsfluit.”

Annemarie Kosse leert alle belangstellenden de grondbeginselen van het dwarsfluit spelen. foto: Martien van Poppelen

Wandeling door herfstbos HERNEN - Speciaal voor kin-deren is er woensdag 21 en donderdag 29 oktober een wandeling met de boswach-ter door het bos bij Kasteel Hernen. Waarom vallen eigenlijk de blaadjes in de herfst van de bomen? en hoe smaakt nu toch een beuken-nootje? Op deze en nog veel meer vragen geeft de bos-wachter antwoord. Omdat deze wandelingen samen vallen met de Kidsproof Herfstweken op Kasteel Hernen mogen de deelne-mers na afloop nog met de ‘pratende lamp’ op avontuur door het kasteel. Wel graag even reserveren. Datum: woensdag 21 en donderdag 29 oktober. Aanvang: 14.00 uur. Entree: kinderen 4 t/m 12 jaar 4,50 euro en volwas-senen 7,50 euro. Donateurs Geldersch Landschap& Kas-teelen betalen 4,50 euro.

Schilderijen in de SchakelWijcHEN - Kunstenaar Jeroen van Herten exposeert tot en met 22 november in de Schakel, Pius XII-straat 85 in Wijchen. Al zijn schilde-rijen vinden hun oorsprong in de waarneming: een stoppelveld na de oogst, ge-knakt riet, de schaduw van een auto. Bezichtiging: tot en met 22 november iedere zondag rond de dienst van 11.00 uur. Op de zaterdagen 31 oktober en 14 november van 14.00 tot 16.00 uur.

Belasting-samenwerking op niveauBEUNiNGEN - De Waarde-ringskamer heeft het predi-kaat ‘goed’ toegekend aan belast ingsamenwerking Munitax voor de uitvoering Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). ‘Goed’ is de hoogste beoordeling die een gemeente of belastings-amenwerking kan behalen. Vanaf 2010 werkt een aantal gemeenten in de regio sa-men op het gebied van belas-tingen. Deze samenwerking bestaat inmiddels uit de ge-meenten Druten, Groesbeek, Heumen, Wijchen en Beu-ningen en opereert sinds be-gin dit jaar onder de naam Munitax. Aan het begin in 2010 gaf de Waarderingska-mer de belastingsamenwer-king nog het oordeel ‘moet op onderdelen verbeterd worden’. Dit matige oordeel werd veroorzaakt door de groei-perikelen van de sa-menwerking. Wethouder Hans Driessen: ‘In het begin waren processen nog niet goed op elkaar afgestemd. Druten, Groesbeek, Heu-men, Wijchen en Beuningen hebben daarom sterk ingezet op kwaliteitsverbetering, en met succes. Door onder an-dere eenduidige regels, een goede intergemeentelijke samenwerking en de grote inzet van alle medewerkers kreeg Munitax in 2014 de beoordeling ‘voldoende’. Door de voortzetting van deze lijn hebben we nu de hoogst haalbare beoordeling ‘goed’ gehaald.’

Page 18: Koerier Beuningen week43

‹ koerierbeuningen.nl Koerier Beuningen · woensdag 21 oktober 2015 · 18

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & Markten

MEGAZWARTE MARKT

VenrayEvenementenhal, zon. 25

okt. + zon. 29 nov. Ruim 600kramen. vanaerlebv.nl

Christmasfair Eusebiuskerkop 12 en 13 dec. KRAMEN tehuur in sfeervolle ambiancevan de Eusebiuskerk. Info:tel. 026-4435068 of mail [email protected]

Zon. 1 nov. SNUFFELMARKTsporthal De Tinnegieter, Lei-graaf 2 in Beuningen van 10 -16 u. 06-42641402.

Auto & Vervoer

Schade- en Sloopauto’sHOGE en beste prijzen.Loop-, sloop-, schade- & be-drijfsauto's. Direct ophalenvan uw auto. 06-52374999/

024-3790992. RDW vrijw.

Werk & Inkomen

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

www.vrijemarkt.nl facebook.com/vrijemarkt

CUIJKCUIJKELKE ZATERDAGgeopend van 09.00 - 16.30 uur

Korte Oijen 3 • 5433 NE Katwijk

Horecaplein Live muziekGratis parkeren1500 kramen Veel voordeelWarm & overdekt Verkoop bij opbod

ZO 25 oktober Zondag (extra) OPEN!

ZO 22 november Voel je goed marktEen bruisende markt vol met streekproducten • vintage • food design • ambacht - buitenterrein De Vrije Markt Cuijk

ZA 28 november Carboot sale (overdekt)Verkoop vanuit de auto - evenementenhal bij Vrije Markt CuijkOpgeven: [email protected]

SUPERAANBIEDINGTRAPPEN AL VANAF

€ 250,00

gelegd en inclusief tapijt

PROFITEER BIJ THEJA VAN DE UNIEKE TRAPPENACTIE

Uw trap kan al vanaf

€ 250,00 worden gelegd,

en.... inclusief tapijt

Elke Woensdag & Zaterdag

Tel: 0487-502159 www.vrijemarktwamel.nl

van 09.00 - 16.00 uur

350 kramen nieuw & 2ehands

A.S. ZONDAG “EXTRA MARKT”open van 10.00 - 16.30 uur

de kr

acht

van

dubb

el

www.kleintjesmarkt.nl

Groot bereik?ga naar Kleintjesmarkt.nl

Koerier Beuningen

WIJHIERVAN

Hallo, ik ben Jan Hermens

eindredacteur van Koerier Beuningen

Plaats jij berichten namens jouw (sport)vereniging? Wil je een bijeenkomst aankondigen? Heb je

ander verenigingsnieuws? Je kunt het nu zelf online plaatsen en delen op onze nieuwe website.

Het bericht naar de redactie mailen is niet meer nodig.Het staat automatisch klaar voor de papieren krant en we

plaatsen zoveel mogelijk berichten door. Daar hoef je niets extra’s voor te doen!

SCHRIJF MEE!

www.koerierbeuningen.nl

Page 19: Koerier Beuningen week43

‹ koerierbeuningen.nl Koerier Beuningen · woensdag 21 oktober 2015 · 19

Maak je eigen katapultNIJMEGEN - Kinderen mogen zaterdag 24 oktober vanaf 12.00 uur penningen slaan en hun eigen katapult ma-ken in Museum Het Valk-hof in Nijmegen. Het is dan Gelderse Museumdag en dat betekent dat musea voor 1 euro toegankelijk zijn en dat

workshops gratis zijn. Zon-dag 25 oktober is Nijmegen in de ban van 024geschiede-nis. Er is van alles te doen in de stad. Zo staat er een grote katapult met twee Ro-meinen op het plein voor het Valkhofmuseum. In het museum kunnen kinderen

ook op zondag hun eigen kleine katapult maken. De kosten voor deze workshop zijn dan 3,50 euro. In het museum is een expositie over technieken die de Ro-meinen toepasten in hun dagelijks leven. De katapult hoort daarbij.

Gemma Oomen en Yvonne van Terheijden werken in hun bedrijf De Lantaren als rouwconsulent en psycholoog. Op 4 november is er een herinneringsbijeenkomst in Beuningen. Daarvoor zijn zij op zoek naar betekenisvolle voorwerpen en verhalen voor hun tentoonstelling ‘Memory Lane, Stilstaan bij wat bewogen heeft’. Meer info: www.delantaren.nl

Bijzondere voorwerpen

Sterren kijkenNIJMEGEN - Ruimtevaart- en sterrenkundevereniging Saturnus houdt zaterdag 24 oktober bij het verenigings-gebouw aan de Krekelstraat 10 in Nijmegen de Nacht van de Nacht. Buiten rond het

gebouw zijn verschillende typen telescopen opgesteld waarmee de hemel kan wor-den bekeken. Ook kinderen zijn welkom. De avond heeft plaats van 20.00 tot 23.00 uur. De toegang is gratis.

Fado in De SchakelWIJchEN - Daisy Correia en Emanuel Pessanha treden zondag 25 oktober vanaf 14.00 uur op in De Schakel, Pius XII-straat 85 in Wij-chen. Entree 9 euro. Daisy en Emanuel laten horen hoe hun roots en de fado, gemengd met Amália Rodri-gues, hen in Nederland bindt. Daisy Correia is op 30 september 1986 in Amster-dam geboren. Haar moeder is Portugese en haar vader Nederlander. Haar Portu-gese roots krijgen in haar le-ven een speciale betekenis. Daisy was zeer jong toen ze haar muzikale talenten liet blijken. Op haar 13e stond ze voor het eerst op een po-dium en vanaf dat moment wist ze dat dit haar leven zou worden. Als zestien-jarig meisje stond ze naast grote namen als Bløf en Trijntje Oosterhuis. Op haar 16e werd zij toegelaten tot de tweejarige opleiding van de Academie voor Lichte Muziek. Ze kreeg daarnaast privéles van zangpedagoge Setske Mostaert, Trijntje Oosterhuis en Ilse de Lange.

St. Cornelius BeuningenZaterdag 24 oktober 19.00 u.: Eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor H. van Dooren. Met intenties voor: Henk Haverdil, overl. oud. van Hulst-van Teffelen, Martien van Haalen, Henk en Riet Cobussen, Harrie Martens, Hend van Wijk. Zondag 25 oktober 10.00 u.: Eucha-ristieviering m.m.v. het gemengd koor, voorganger pastoor H. van Dooren. Met intenties voor: Willie en Jeanne Vermeulen-Uijen, Wim Lelivelt, Herman Mel-se, Manuela van Ojik, Nellie Peters en tijdens alle vierin-gen voor de pas overledene: An Moorman-BruistenDonderdag 29 oktober 09.30 u.: Rozenkransgebed in de kerk. Zaterdag 31 oktober 19.00 u. Eucharistieviering b.g.v. Allerheiligen en Aller-zielen m.m.v. Komore. Zon-dag 1 november 10.00 u.: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor.

H. Johannes de Doper EwijkDonderdag 22 oktober 19.00 uur Rozenkransgebed in de pastorie. Zaterdag 24 ok-tober is er geen viering in Ewijk wel om 19.00 uur in Winssen. Zondag 25 oktober 10.00 uur Eucharistievie-ring. Vrg.: Pater Volkers. Wij bidden voor: Overleden ou-ders van Hulst en zoon Bart;

Anneke Roelofs-Smits en Dorus Roelofs; Arie Roelofs en Tonny Roelofs-Reijnen; Fred van Loenen en overle-den ouders Thoonsen-van Loenen; Jan Marcusse; Piet Hoes en Gonnie Hoes-Sen-gers; Piet Spin en Truus Spin-Janssen; Theo Heinen; Door Bruis-ten-Herfkens; Willy Smits.Donderdag 29 oktober 19.00 uur Rozenkransgebed in de pastorie

St. Andreas WeurtZondag 25 oktober 9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum Andreae. Celebrant: pastor Jan de Waal. Wij bidden tijdens deze viering voor: Riek Hen-driks-Loeffen, ter ere van H. Gerardus. Acolieten: Kees en Cor. Woensdag 28 oktober 9.15 uur: Rozenkransgebed, aan-sluitend Eucharistieviering. Celebrant: pastor Jan de Waal.

H. Antonius van Padua WinssenZaterdag 24 oktober 19.00 uur eucharistieviering in Winssen. Voorganger: pa-ter Jan Volkers. Koor: Da-mes V.N. Lector Willy de Waal. Gebedsintenties:Fam. Kaam-de Waal; Marian Roe-lofs-Willems; Henk Stevens en overleden familie; Door Bruisten-Herfkens; Jo Pe-

ters-de Jong; Dinie van den Dobbelsteen-Aalbers.

Dorcas Voedselactie Beuningen - Van 1 tot en met 8 november wordt voor de twintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. In ruim zeshonderd super-markten en in kerken, scho-len en bedrijven in Neder-land zamelen duizenden vrijwilligers voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika.De voedselpakketten gaan onder anderen naar men-sen als Kovach. Samen met haar vijf kinderen moest ze huis en haard verlaten van-wege het geweld in Oekra-ine. Nu wonen ze, zonder vast inkomen, in een klein huis dat ze delen met nog vijf anderen. Dorcas helpt hen door maandelijks een voedselpakket beschikbaar te stellen. Meer dan zeshonderd su-permarkten verlenen hun medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek. Hierop staan producten die samen een voedselpakket vormen. Klanten van de su-permarkten doen een bood-schapje extra en geven deze af aan de vrijwilligers.In Beuningen wordt op vrij-dag 6 en zaterdag 7 novem-ber de Dorcas Voedselactie gehouden in supermarkt Jumbo, Thorbeckeplein 4.

KerKBerichten

Page 20: Koerier Beuningen week43

Onze zeer uitgebreide collectie op het gebied van lamellen, rolgordijnen, jaloezieën, multishades en plissés wordt gratis

gemeten en voor u op maat gemaakt. De vouwgordijnen worden gratis gemeten en op maat gemaakt in de door u

gewenste stof. Uiteraard staat er een vakkundig verkoopteam voor u klaar om u te adviseren.

Onze zeer uitgebreide collectie op het gebied van lamellen,

Al meer dan 50 jaar de goedkoopste en de grootste keus in meubelen, raambekleding, gordijnen, kamerbreed tapijt, vinyl, harde vloeren en alles op het gebied van slapen.

160x200cm2x 80x200cm elektrische bak

2x pocketveringmatras 2x luxe genopte topper met kader gestikt

Strak gestoffeerd hoofdbordLeverbaar in een mooie kwaliteit stof

In zwart en grijsRonde metalen poten

Ook verkrijgbaar in 180x200cm

Van € 1695,- voor

€ 895,-Vissers Meubelen Eerste Oude Heselaan 25 • 6541 PA Nijmegen (achter het station) • Tel.: 024 397 21 11 • Fax: 024 377 85 11

[email protected] • www.vissersmeubelen.com Openingstijden Maandag van 12:00 tot 18:00 • Dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot

18:00 • Donderdag van 10:00 tot 21:00 • Zaterdag van 10:00 tot 17:00 • Zondag van 12:00 tot 17:00 • Gratis parkeren onder de luifel • Bezorgservice

Elektrische Boxspring Noah

Stoere grote 2-hoek-2 bank Norbo (Afm. 280 x 280 cm.)Met vaste rugkussens. De kussens kunnen worden afgebiesd in een contrastkleur of in dezelfde kleur. Leverbaar in 7 kleuren microvezelstof. De uiterst dunne microfibersgeven deze stof een zachtheid en fluwelige bovenlaag, maar zorgen ook voor een hogeslijtvastheid én bieden de mogelijkheid om het materiaal makkelijk te reinigen.

Van € 1495,-

Voor € 895,-

Let op! Deze actie is tijdelijk

Uit voorraad leverbaar

Uit voorraad leverbaar

Trappenactie• Keuze uit 6 moderne kleuren• Legloon + tapijt• Compleet 13 treden

NU €350,-Alleen Vissers kan zo goedkoop zijn