20
www.makelaardijnooijen.nl Uw wens is ons uitgangspunt! Pannenkoekenhuis de 7 dwergen Pannenkoeken Spelen Midgetgolf Odiliadijk 6 5435 XA Sint Agatha 0485-350228 [email protected] www.woonboulevardoss.com ELKE ZONDAG OPEN! Kijk voor de openingstijden van de winkels op www.woonboulevardoss.com www.graafschecourant.nl Dinsdag 20 oktober 2015 Oppositie schuift weer aan bij raad De gezamenlijke oppositie in de gemeenteraad van Grave – de fracties Verenigd Progressief Grave, Keerpunt 2010 en de fractie Eigenhuijsen - heeft besloten weer deel te nemen aan de beraadslagingen van de gemeenteraad van Grave. GRAVE - Op 29 september jl. besloot de gezamen- lijke oppositie op te stap- pen omdat de coalitie van CDA, VVD, LPG en Trots Liberaal Land van Cuijk in Grave hen weigerde een interpellatiedebat te hou- den over het dossier Wisse- veld. Naar de mening van de gezamenlijke oppositie zijn er vraagtekens te zet- ten bij de uitleg van het college van burgemeester en wethouders over de nog te maken kosten in- zake de infrastructuur van het Wisseveld. De coalitie wilde daarover niet debat- teren, waarna de oppositie- partijen opstapten. Dossier aan de orde Het heeft de oppositie ove- rigens zeer betreurd en be- vreemd dat desondanks de raadsvergadering gewoon door is gegaan. In de raadsvergadering van 17 november 2015 komen de vragen van de oppositie inzake het dossier Wisse- veld alsnog aan de orde. Belang burgers VPGrave, Keerpunt 2010 en de fractie Eigenhuijsen in de gemeenteraad van Grave stellen het belang van de burgers van Grave voorop. De burgers van de gemeente hebben belang bij kritische raadsleden die de moed hebben om lastige vragen te stellen aan het college en daarbij, indach- tig het dualisme, het par- tijbelang niet laten preva- leren boven het algemeen belang. Juist ook vanwege deze rol zullen wij, in het belang van onze burgers, weer deelnemen aan de beraadslagingen van de ge- meenteraad. Kopij voor GC GRAVE - Redactionele kopij voor de Graafsche Courant kan het beste gestuurd wor- den naar het volgende adres: redactie.gc@wegenermedia. nl. Teksten graag per e-mail sturen in een wordbestand, foto’s graag in een apart jpg- bestand. Op maandagmor- gen 9.00 uur is de deadline. Tentoonstelling van hobby’s GASSEL - In gemeenschaps- huis De Viersprong in Gas- sel wordt op zaterdag 24 en zondag 25 oktober voor de 41e keer een tentoonstelling gehouden van werkstuk- ken, die gemaakt zijn door de dames en heren van Hob- byclub Gassel. De artikelen worden tevens te koop aangeboden. Vele mooie handwerken, onder andere leren tassen (groot en klein), kussens, poefen, dekservetten, babygoed en theemutsen. De herenafdeling is ook zee de moeite waard. Men vindt er nestkastjes, spel- len, pindakaaskooitjes, pad- destoelen, kistjes, houten kerstbovmen, tuinbankjes, poppenbedjes. voederstan- daarden en uilen. Tevens een loterij met mooie prijzen. De tentoonstelling is za- terdag van 14.00 tot 19.00 uur en zondag van 11.30 tot 17.00 uur. De toegang is ui- teraard gratis. BELLEN MET BURGEMEESTER De wekelijkse column van burgemeester Lex Roolvink van gemeente Grave 3 » EXPO IN GRAAFS MUSEUM Nieuwe expositie afgelopen weekeinde geopend in Graafs Museum 4 » Op schaal nagebouwd voor buurman Door Jenneke van Dongen GRAVE - Theo: “Ik heb altijd al veel geklust, van alles zelf bedacht en gemaakt. Op een gegeven moment was ik aan het bedenken wat ik nu weer eens kon maken en toen viel mijn oog op het bankje dat mijn overbuurman voor zijn huis heeft staan. Ik vroeg hem of ik dat misschien mocht opknappen, maar toen kwam hij met een hele andere vraag.” Overbuurman Arnold Kee- reweer: “Ik heb een vijver in mijn tuin en het leek me zo mooi als daar de Graafse brug overheen zou liggen.” Theo zag dat wel zitten en begon met meten en reke- nen. Theo: “Dat viel nog niet mee, want de bogen van de brug zijn niet allemaal ge- lijk. Ik gebruikte geïmpreg- neerd hout voor het wegdek en het fietspad en multiplex voor de bogen. Zo’n drie maanden ben ik ermee be- zig geweest in mijn garage. Want ja, als ik dan zeg dat ik zo iets ga maken, dan moet het ook wel tot op de centi- meter kloppen.” De brug is zo’n drie meter lang en is geschilderd in de oude kleur zilvergrijs. Als timmerman heeft Theo ervaring genoeg in het wer- ken met hout. Theo: “Samen met mijn twee broers heb ik in de toren van de Elisa- bethkerk gewerkt. Enorm veel lol hebben we daar ge- had. We hebben daar met een pot bier erbij nog wel eens verstoppertje gedaan tussen de gewelven van de toren. En dat als volwassen kerels, prachtig!” Het klussen, wat Theo al- tijd gedaan heeft, wordt wel steeds minder. Theo: “Mijn gezondheid is niet goed. Eerlijk gezegd ben ik op het moment blij met elke dag. Ik blijf wel bezig, met mijn stamboom uitzoeken en met tekenen. En als ik dan bijvoorbeeld mijn ouder- lijk huis teken, dan dwalen mijn gedachten af naar mijn jeugd. Dat had ik ook met de brug maken. Ik heb daar zoveel tijd doorgebracht in mijn jeugd. Laarzen aan, jas aan en naar buiten gingen we. Daar denk je dan tijdens het werken aan. En het klus- sen is ook een goede thera- pie. Het leid je af en dat is goed.” Arnold is de koning te rijk met de brug en zijn koi kar- pers vinden het best om on- der de brug heen en weer te zwemmen. ‘IK HEB ALTIJD VEEL GEKLUST, VAN ALLES BEDACHT EN GEMAAKT’ Als kind speelde hij met zijn broertjes en vrienden onder de Graafse brug. Nu, zo’n vijftig jaar later, heeft hij die brug op schaal nagebouwd voor zijn overbuurman. Theo Ouwens spendeerde heel wat uren in zijn garage om dat voor elkaar te krijgen. Graafse brug in het klein Theo Ouwens spendeerde vele uren in zijn garage voor de Graafse brug op schaal. (Foto: Marco van den Broek) VVV TOP Grave GRAVE - “Na een zonnige zomer waarin veel bezoe- kers aan Grave ons onder de trappen van het Historisch Stadhuis hebben weten te vinden, naderen wij nu de gezellig drukke periode van voorbereiding op de feestda- gen. Wat kan de VVV TOP in deze periode voor u bete- kenen?” Op bestelling zijn de meeste VVV cadeaubonnen te leve- ren. “U kunt bij ons terecht voor ideeën voor een ge- zonde wandel- of fietstocht in de omgeving. Kinderen thuis in de (herfst)vakantie: in onze winkel is een leuke wandeling langs de buurt- speeltuintjes van Grave te koop. Of, heel geschikt voor een familiedag, in groepen de fotopuzzeltocht lopen door het historisch cen- trum: welke groep weet de meeste vragen correct te be- antwoorden?” En loopt u eens binnen om onze recent gearriveerde Graafse souvenirs te bekij- ken. Wist u dat TOP staat voor: toeristisch ontmoe- tingspunt? Wij hopen u te mogen ontmoeten in ons historisch pand aan de Hoofdwagt 2. Informatie: 0486-870067 of: toerisme- [email protected] KLIK & WIN ACTIE Win de 4cd-box Veronica Rock Hits Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Boeken, cd’s, wijnen en meer in de webwinkel op weekkrant.nl/webwinkel WEBWINKEL

Graafsche Courant week43

  • Upload
    wegener

  • View
    225

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Graafsche Courant

Citation preview

Page 1: Graafsche Courant week43

www.makelaardijnooijen.nl

Uw wens is ons uitgangspunt!

Pannenkoekenhuis de 7 dwergen

Pannenkoeken Spelen Midgetgolf

Odiliadijk 65435 XA Sint Agatha

[email protected]

www.woonboulevardoss.com

ELKE ZONDAG OPEN!Kijk voor de openingstijden van de winkels op www.woonboulevardoss.com

  ‹www.graafschecourant.nlDinsdag 20 oktober 2015

Oppositie schuift weer aan bij raadDe gezamenlijke oppositie in de gemeenteraad van Grave – de fracties Verenigd Progressief Grave, Keerpunt 2010 en de fractie Eigenhuijsen - heeft besloten weer deel te nemen aan de beraadslagingen van de gemeenteraad van Grave.

GRAVE - Op 29 september jl. besloot de gezamen-lijke oppositie op te stap-pen omdat de coalitie van CDA, VVD, LPG en Trots Liberaal Land van Cuijk in Grave hen weigerde een interpellatiedebat te hou-den over het dossier Wisse-veld. Naar de mening van de gezamenlijke oppositie zijn er vraagtekens te zet-ten bij de uitleg van het college van burgemeester en wethouders over de nog te maken kosten in-zake de infrastructuur van het Wisseveld. De coalitie wilde daarover niet debat-

teren, waarna de oppositie-partijen opstapten.

Dossier aan de ordeHet heeft de oppositie ove-rigens zeer betreurd en be-vreemd dat desondanks de raadsvergadering gewoon door is gegaan.In de raadsvergadering van 17 november 2015 komen de vragen van de oppositie inzake het dossier Wisse-veld alsnog aan de orde.

Belang burgersVPGrave, Keerpunt 2010 en de fractie Eigenhuijsen in de gemeenteraad van Grave stellen het belang van de burgers van Grave voorop. De burgers van de gemeente hebben belang bij kritische raadsleden die de moed hebben om lastige vragen te stellen aan het college en daarbij, indach-tig het dualisme, het par-tijbelang niet laten preva-leren boven het algemeen belang. Juist ook vanwege deze rol zullen wij, in het belang van onze burgers, weer deelnemen aan de beraadslagingen van de ge-meenteraad.

Kopij voor GCGRAVE - Redactionele kopij voor de Graafsche Courant kan het beste gestuurd wor-den naar het volgende adres: [email protected]. Teksten graag per e-mail sturen in een wordbestand, foto’s graag in een apart jpg-bestand. Op maandagmor-gen 9.00 uur is de deadline.

Tentoonstelling van hobby’sGASSEL - In gemeenschaps-huis De Viersprong in Gas-sel wordt op zaterdag 24 en zondag 25 oktober voor de 41e keer een tentoonstelling gehouden van werkstuk-ken, die gemaakt zijn door de dames en heren van Hob-byclub Gassel.De artikelen worden tevens te koop aangeboden. Vele mooie handwerken, onder andere leren tassen (groot en klein), kussens, poefen, dekservetten, babygoed en theemutsen. De herenafdeling is ook zee de moeite waard. Men vindt er nestkastjes, spel-len, pindakaaskooitjes, pad-destoelen, kistjes, houten kerstbovmen, tuinbankjes, poppenbedjes. voederstan-daarden en uilen.Tevens een loterij met mooie prijzen. De tentoonstelling is za-terdag van 14.00 tot 19.00 uur en zondag van 11.30 tot 17.00 uur. De toegang is ui-teraard gratis.

bellen met burgemeesterDe wekelijkse column van burgemeester Lex Roolvink van gemeente Grave

expo in graafs museumNieuwe expositie afgelopen weekeinde geopend in Graafs Museum

4»Op schaal nagebouwd voor buurman

Door Jenneke van DongengraVe - Theo: “Ik heb altijd al veel geklust, van alles zelf bedacht en gemaakt. Op een gegeven moment was ik aan het bedenken wat ik nu weer eens kon maken en toen viel mijn oog op het bankje dat mijn overbuurman voor zijn huis heeft staan. Ik vroeg hem of ik dat misschien

mocht opknappen, maar toen kwam hij met een hele andere vraag.”

Overbuurman Arnold Kee-reweer: “Ik heb een vijver in mijn tuin en het leek me zo mooi als daar de Graafse brug overheen zou liggen.” Theo zag dat wel zitten en begon met meten en reke-nen. Theo: “Dat viel nog niet mee, want de bogen van de brug zijn niet allemaal ge-lijk. Ik gebruikte geïmpreg-neerd hout voor het wegdek en het fietspad en multiplex voor de bogen. Zo’n drie maanden ben ik ermee be-zig geweest in mijn garage. Want ja, als ik dan zeg dat ik zo iets ga maken, dan moet het ook wel tot op de centi-meter kloppen.” De brug is zo’n drie meter

lang en is geschilderd in de oude kleur zilvergrijs. Als timmerman heeft Theo ervaring genoeg in het wer-ken met hout. Theo: “Samen met mijn twee broers heb ik in de toren van de Elisa-bethkerk gewerkt. Enorm veel lol hebben we daar ge-had. We hebben daar met een pot bier erbij nog wel eens verstoppertje gedaan tussen de gewelven van de toren. En dat als volwassen

kerels, prachtig!” Het klussen, wat Theo al-tijd gedaan heeft, wordt wel steeds minder. Theo: “Mijn gezondheid is niet goed. Eerlijk gezegd ben ik op het moment blij met elke dag. Ik blijf wel bezig, met mijn stamboom uitzoeken en met tekenen. En als ik dan bijvoorbeeld mijn ouder-lijk huis teken, dan dwalen mijn gedachten af naar mijn jeugd. Dat had ik ook met

de brug maken. Ik heb daar zoveel tijd doorgebracht in mijn jeugd. Laarzen aan, jas aan en naar buiten gingen we. Daar denk je dan tijdens het werken aan. En het klus-sen is ook een goede thera-pie. Het leid je af en dat is goed.” Arnold is de koning te rijk met de brug en zijn koi kar-pers vinden het best om on-der de brug heen en weer te zwemmen.

‘ik heb altijd veel geklust, van alles bedacht en gemaakt’

Als kind speelde hij met zijn broertjes en vrienden onder de Graafse brug. Nu, zo’n vijftig jaar later, heeft hij die brug op schaal nagebouwd voor zijn overbuurman. Theo Ouwens spendeerde heel wat uren in zijn garage om dat voor elkaar te krijgen.

Graafse brug in het klein

Theo Ouwens spendeerde vele uren in zijn garage voor de Graafse brug op schaal. (Foto: Marco van den Broek)

VVV TOP Grave graVe - “Na een zonnige zomer waarin veel bezoe-kers aan Grave ons onder de trappen van het Historisch Stadhuis hebben weten te vinden, naderen wij nu de gezellig drukke periode van voorbereiding op de feestda-gen. Wat kan de VVV TOP in deze periode voor u bete-kenen?”Op bestelling zijn de meeste VVV cadeaubonnen te leve-ren. “U kunt bij ons terecht voor ideeën voor een ge-zonde wandel- of fietstocht in de omgeving. Kinderen thuis in de (herfst)vakantie: in onze winkel is een leuke wandeling langs de buurt-speeltuintjes van Grave te koop. Of, heel geschikt voor een familiedag, in groepen de fotopuzzeltocht lopen door het historisch cen-trum: welke groep weet de meeste vragen correct te be-antwoorden?”En loopt u eens binnen om onze recent gearriveerde Graafse souvenirs te bekij-ken. Wist u dat TOP staat voor: toeristisch ontmoe-tingspunt? Wij hopen u te mogen ontmoeten in ons historisch pand aan de Hoofdwagt 2. Informatie: 0486-870067 of: [email protected]

KLIK & WIN ACTIE

Win de 4cd-box Veronica Rock HitsGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Boeken, cd’s, wijnenen meer

in de webwinkel opweekkrant.nl/webwinkel

WEBWINKEL

Page 2: Graafsche Courant week43

,,DE HANDWIJZER”Dorpsstraat 82, Langenboom, tel. 0486-431538

POTCHRIJSANTEN per stuk vanaf ........€ 2,50DIVERSE KLEUREN EN MATEN

TEVENS VERSCHILLENDE SOORTEN

VASTE PLANTEN

‹ www.graafschecourant.nl/www.dekoeriermill.nl Graafsche Courant/Koerier Mill · dinsdag 20 oktober 2015 · 2

Edisonstraat 9,6604 BT WIJCHEN

024-6412940

www.harpameubelstoffeerderij.nl

Uw oude meubels weer als nieuw!

www.design-parket-cuijk.nl

Zandberg 3b, CUIJK0485 - 350095

Geopenddi. t/m do: 13.00 - 18.00 uurvrij: 13.00 - 20.00 uurza: 10.00 - 16.00 uur

AMBACHT VLOERENMASSIEVE VLOERENMULTY PLANKLAMEL PARKETKLIK LAMINAATVINYL VLOEREN

TE KOOP* Natuursteen* Wandtegels* Vloertegels in verschillende maten

OPRUIMING€ 5 - € 10 - € 15 - € 20

per m2 incl. btw

Openingstijden:di. t/m vr. 9.00-12.00 en 13.00-18.00uvrijdagavond koopavond tot 20.00uza. 9.00-12.00uDe Staat 315845 GD SINT ANTHONIS0485 - 382614

Molenweg 13 – 5821 EA Vierlingsbeek – Tel: 0478-760220

De Baltussen Wanroij Group te Vierlingsbeek is een organisatie die door middel van diverseondernemingen actief is in de wereld (69 landen) van productie en handel in champignonbijvoedmiddel, handel en distributie van champignon-broed en export van veevoederproducten enadditieven. Deze activiteiten vinden plaats binnen de ondernemingen ChampFood International, LambertSpawn en Champrix.

Binnen onze organisatie zijn wij vanwege groei op onze locatie in Vierlingsbeek op zoek naar eenenthousiast en toegewijd aanpakker voor de functie van

Productiemedewerker / ChauffeurFulltime

Functie-/taakomschrijving• Bedienen van proces-apparatuur (maal-, meng- en afzaklijn)• Verantwoordelijk voor productie van hoogwaardige eindproducten• Procescontrole• Oplossen kleine storingen• Inname van grondstoffen• Plannen en organiseren van productie en logistiek• Laden en lossen van vrachtauto’s en containers• Incidenteel transporteren van grondstoffen en/of eindproduct

Functie-eisen/Competenties• VMBO+/MBO werk en denkniveau• In bezit van Rijbewijs CE met code 95 en vorkheftruck-rijbewijs• Ervaring als zelfstandig operator is een pré• Bekend met automatisering in een productie omgeving• Communicatief vaardig en fysiek krachtig• Kwaliteitsgericht en klantgericht• Gevoel voor techniek• Geen 8 tot 5 mentaliteit• Discipline, samenwerken en aanpassen• Positieve instelling en oplossingsgericht denken en handelen

ContactIs je interesse gewekt in deze functie? Stuur dan je motivatie en C.V. naar Baltussen Wanroij B.V. –Molenweg 13 – 5821 EA Vierlingsbeek – t.a.v. Anita Smits of mail naar [email protected] vragen over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met Leo Loenen via telefoon06-23059341 of kijk eens op onze website www.champfood.com en www.lambertspawn.eu

Page 3: Graafsche Courant week43

‹ www.graafschecourant.nl/www.dekoeriermill.nl Graafsche Courant/Koerier Mill · dinsdag 20 oktober 2015 · 3

Vijfentwintig jaar lid zijn van een vereniging, is dat bijzonder? Nou, wel als het gaat om het lidmaatschap van een seniorenorkest waar in de statuten staat dat je pas vanaf je 55e lid mag worden. Jos Manders en Frans Willems hebben beide deze mijlpaal bereikt bij seniorenorkest ‘De havenmuzikanten’.

Door Jenneke van Dongen

GRAVE - Zijn hele leven is muziek de belangrijkste hobby geweest van Jos Man-ders. Dat begon met de pia-nolessen, die hij kreeg van meneer Ekstein. Jos: “Een piano hadden we thuis niet en er moest toch geoefend worden. Dat mocht ik bij de Kapucijnen. Zij had-den een piano en natuurlijk ook een orgel in de kapel. Ik mocht daar zo hard oefenen als ik wilde en tot op de dag vandaag ben ik bij de Kapu-cijnen orgel blijven spelen.” Later kwam Jos bij de har-monie in Reek en kreeg daar een bugel. Jos: “Veel les was er niet bij. Ik moest het zelf maar uitzoeken. Later speelde ik trompet en tegen-woordig speel ik trombone. Ik ben altijd muziek blijven maken. Muziekvereniging Velp en later de Blaaskapel heb ik mee opgericht. Ook

speelde ik in Reek op het kerkorgel.” Jo Verhaaren is voorzitter van de Havenmuzikanten: “Zoals Jos hebben we vele leden. Ervaren muzikanten, die het nog steeds heerlijk vinden om muziek te ma-ken. We zijn inmiddels uit-gegroeid tot een regio-orkest

met leden uit Cuijk, Mill, St. Hubert en Ravenstein. Zo’n twintig keer per jaar treden we op in verzorgingshuizen en we merken elke keer weer hoe zeer dat op prijs wordt gesteld. Het is dankbaar om te doen.” Jos: “We hebben een heel breed repertoire met med-leys van James Last en An-dré Rieu, maar ook Eger-ländermuziek en moderne muziek. Muziek maken is een mooie ontspanning en het is ook altijd erg gezellig zo met z’n allen. Het is een vriendengroep geworden.”Elke dinsdagavond repete-ren de Havenmuzikanten in het restaurant van Cathari-nahof. Jo: “Er zijn heel wat bewo-ners van Catharinahof, die dan komen luisteren hoe wij aan het oefenen zijn. Ze genieten met volle teugen. We zijn zo langzamerhand het huisorkest van Cathari-

nahof geworden.”Jubilaris Frans Willems kon helaas niet bij de huldiging aanwezig zijn vanwege ge-zondheidsproblemen, maar Jo Verhaaren wil graag iets over hem vertellen: “Frans kreeg op zijn vierde verjaar-dag een blikken trommel-tje. Als er een parade was van de militairen in Grave

liep Frans met zijn trom-meltje mee. Wat jaren later kwam Frans bij de harmo-nie terecht, waar hij voorop mocht lopen zodra hij mars één en twee uit zijn hoofd kon trommelen. Dat het trommeltje een goede keuze was blijkt wel uit het feit dat Frans altijd slagwerker is ge-bleven.”

‘Muziek maken is mooie ontspanning’

Jubilarissen bij seniorenorkest De Havenmuzikanten uit Grave. (Foto: Marco van den Broek)

KWART EEUW LID IS BIJZONDER, WANT JE MAG PAS VANAF JE 55E LID WORDEN

Seniorenorkest De HavenmuzikantenSeniorenorkest De Havenmuzikanten is in 1981 in Maaszicht opgericht door negen oudere muzikanten van harmonie Stad Grave en is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig orkest van 35 leden. Het orkest staat onder de bezielende leiding van Cees Clarijs en repe-teert wekelijks in het restaurant van Catharinahof. Er is een wachtlijst voor nieuwe leden. De huldiging vond afgelopen zondag plaats tijdens een concert van De Ha-venmuzikanten en Harmonie Meer Vreugd uit Gassel.

Nieuwe schets: blik op MaasGRAVE - Tijdens de kunst-beurs Art Grave wordt op vrijdag 23 oktober een nieu-we ets van Grave onthuld door oud-burgemeester Piet Zelissen. De ets is gemaakt door kunstenaar Marcel Schellekens. Hij tekende een blik op de Maas vanuit de Maasstraat. Monica Bos-chman uit Gassel draagt tijdens de onthulling van de ets om 15.00 uur een ge-dicht voor. De ets is tijdens de beursdagen te koop.

www.artgrave.nlEts van kunstenaar Marcel Schellekens.

GVV 5̀7 verweert zichGRAVE- GVV’57 trad afge-lopen zondagmiddag aan tegen de gedoodverfde kam-pioen van de vijfde klasse, Herpinia. De boodschap aan de Gra-venaren was dan ook mak-kelijk geef weinig weg en maak het ze zo moeilijk mo-gelijk en hou ze zolang mo-gelijk op 0-0. En de Gravenaren verdienen een compliment voor hou ze dit hebben gedaan. GVV’57 stond eigenlijk continu on-der druk maar gaf weinig weg en kwam er zelfs een paar keer razend snel uit. Na rust bleef het spel beeld een beetje het zelfde Herpi-na bleef komen en GVV`57

hield tegen en loerden op een uitbraak om dan snel te schakelen. Door een vrije trap rand zestien was het dan toch Herpinia die langs zij kwam.

Passie en scherpte Maar de Gravenaren gaven niet op en bleven de strijd vol passie en scherpte aan gaan maar het mocht niet baten. GVV’57 kan trots zijn op het vertoonde spel en misschien hadden we voor alle inzet wel een puntje verdiend maar het mocht niet zo zijn. GVV’57 speelt haar volgen-de wedstrijd op 1 november aanstaande.

Tweemaal Velp

Het eerste bezoek van het college aan de wijk- en dorpsraden is alweer geschiedenis. De kern Velp beet

ditmaal de spits af. Het college was voltal-lig aanwezig in Het Trefpunt. De ongeveer dertig belangstellenden brachten vele onderwerpen naar voren. Natuurlijk ging het om de bouw in het hart van Velp. Hoe het bouwplan eruit gaat zien is nog niet bekend. Dat geldt ook voor de bouw van woningen op Mariëndaal. Ook daarover zal op korte termijn hopelijk duidelijkheid komen. En het onderwerp snippergroen blijkt nog steeds te leven onder de aanwe-zigen. Dit alles laat zien dat de betrokken-heid onder de inwoners van Velp groot is. En dat is vanzelfsprekend een goede zaak. Met z’n allen maken we immers de gemeente.

Afgelopen weekend vierde het Stads-koor Grave haar zestigjarig jubi-leum. Dat deden ze in de prachtige

ambiance van de Zorgresidentie Velp. Het zingen wordt door dit koor als een feest van muzikale verwondering beschouwd. En dat was het voor de toeschouwers ook. Met prima muzikale begeleiding werden onder meer werken van Verdi, Haydn, Händel, Gershwin en Boudewijn de Groot ten gehore gebracht. Zeer bijzonder was het solo-optreden van Debby Kenyon-Jackson. Natuurlijk eindigde het concert met Grave Superieure. Wat een kwaliteit herbergt dit koor. Er is één persoon die vanaf het begin lid is van dit koor en zelfs voorzitter is geweest. Een bijzonder iemand die terecht in het spreekwoordelijke zonnetje werd gezet: Rinus Rijk. Met een humoristisch dankwoordje wist hij de kracht van dit koor goed neer te zetten.

coluMN buRGEMEEstER lEx RoolViNkKORT NIEUWS

NatuurwerkdagGAssEl - Tijdens de na-tuurwerkdag op zaterdag 7 november wordt er ook in de Gasselse bossen ge-werkt. Het gaat om de lo-catie Heidestraat, op de hoek met de Hoeve. De struiken rond de oevers van de poelen in het bos moeten gerooid worden. De werkzaamheden be-staan uit snoeien, zagen en rillen maken. Rillen zijn een soort houtwallen die opgebouwd zijn uit snoeihout. De werkdag in het bos duurt van 9.00 tot 15.00 uur en is een initia-tief van de Werkgroep Gas-sels bos en de Gemeente Grave. Aanmelden kan op de website www.natuur-werkdag.nl.

Asfaltonderhoud GRAVE - In opdracht van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert wor-den er de komende tijd as-faltwerkzaamheden ver-richt aan diverse wegen in de drie gemeenten. In de maand oktober en no-vember worden de werk-zaamheden uitgevoerd. Het werk zal bestaan uit het frezen en aanbrengen van asfalt en het bestraten van elementenverharding. Tijdens de werkzaamhe-den zal er hinder voor het verkeer plaatsvinden. Ver-keer wordt bij afsluitingen omgeleid.

contactgegevens redactieWinselingseweg 10NijmegenPostbus 2056500 AE Nijmegeni www.graafschecourant.nlTwan Dohmen (eindredacteur)t (088) 013 24 04E [email protected] Kuijpers (algemeen redactiechef)E [email protected]

Media-advies en advertentieverkoopOdette Maselaman (accountmanager)E [email protected] 06 229 310 13

Martijn van Tent Beking (salesmanager)E [email protected] Al Mawla (commercieel directeur)E [email protected]

Neem contact op met uw accountmana-ger of mail/bel met:E [email protected] 088 - 013 999 1

Vragen over Wegener Media Manager:

t 088 - 013 9 986bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten t (0900) 424 57 26

FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36i www.duos.nu

DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nlGraafsche courant is een uitgave van Wegener Media bVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV© Wegener Media BV

COlOFON

Page 4: Graafsche Courant week43

J U W E L I E R O P T I E K

V E R L I N D E N

Horloges online bekijken, reserveren of kopen op:

www.verlinden.tv

Van traditioneel tot trendy !

Pastoor Jacobsstraat 34 | 5454 GN Sint Hubert | 0485 45 12 91

‹ www.graafschecourant.nl/www.dekoeriermill.nl Graafsche Courant/Koerier Mill · dinsdag 20 oktober 2015 · 4

Jarige van de weekHiep, hiep, hoera: Leny viert haar verjaardagLeny van de Bund wordt op zondag 4 november 65 jaar. Haar dochter heeft haar opgegeven voor deze jarigenrubriek.

HapjesschaalLezers van de Graafsche Courant maken wekelijks kans op een gratis taart van bakkerij Bongaards en een hapjesschaal van slagerij/poelier Van den Heuvel. Mail een foto (minimaal 200 kb!) van de jarige met naam, adres en geboorte-datum naar de redactie. Wekelijks wordt één van de jarigen uitgekozen en en kan de taart en hapjes-schaal ophalen.

Afdruk uit krantGraag vooraf bestellen. U dient de afdruk uit de

krant mee te nemen. Mail uw jarige van de week naar ons e-mail-adres: [email protected]

Leny van de Bund wordt 65 jaar.

SCV’58 is maatje te grootVELP - SCV’58 was afgelopen zondag een maatje te groot voor de tegenstander uit het Oventje. Bij rust was de 5-0 stand al bereikt en het was dat het vizier van de Velpe-naren niet scherper stond en dat de VCO spelers massaal terugzakten dat er niet meer dan zes doelpunten vielen.In de eerste minuut was het al raak door Pascal van Thiel, die deze middag maar liefst 4 keer het net wist te vinden. De bezoekers uit zeeland kwamen nauwe-lijks in het stuk voor en pas-seerden sporadisch de mid-dellijn. Toch duurde het nog bijna een half uur voordat Haris Fetahovic, op aangeven van Pascal van Thiel, de tweede treffer kon binnenschieten, De strakke voorzet werd be-heerst binnengeschoten. De 3-0, enkele minuten later, kwam van de voet van Van Thiel zelf.1 minuut voor rust viel de 4de Velpse treffer al. Haris Fetahovic speelde de bal in het strafschop gebied tegen de hand van de tegenstander en kroop zelf achter de bal om de pegel onberispelijk binnen te schieten. Op slag van rust was het Pascal van Thiel die zijn derde treffer kon maken na een voorzet van Sjoerd Oomen; 5-0. Al-leen SCV’58 topscorer Pas-cal van Thiel wist na 70 mi-nuten te spelen nog een keer het net te vinden. In de slot-fase van de wedstrijd was de eretreffer niet gegund.

Tentoonstelling Vrije VogelsGRAVE - Op zaterdag 17 ok-tober is een nieuwe ten-toonstelling geopend in het Graafs Museum, getiteld ‘Vrije Vogels’. De familie Van der Putten in de kunst’. De tentoonstelling waarbij de familie Van der Putten centraal staat werd met veel belangstelling door vele Gravenaren bijgewoond aangezien met name schil-der Frits van der Putten vele honderden werken maakten van de stad waar hij geboren werd en een schildersbe-drijf had. In menig Graafse woning hangt nog werk van Van der Putten. Een bij-zondere periode van Grave legde hij in zijn schilderijen vast, de periode dat de ves-ting net was ontmanteld en veel historische bebouwing van Grave nog aanwezig was. Het is tijdens de loop-tijd van deze expositie exact 150 jaar geleden dat schilder Frits van der Putten (overle-den in 1940) werd geboren. Kleindochter Bethje (1934) was bij de opening aanwe-zig. Zij heeft zich toegelegd op emailleerwerk dat ook onderdeel uitmaakt van de expositie, waardoor er een mix is ontstaan van schil-derijen over Grave aan de muren van het museum en bijzonder emailleerwerk die in vitrines worden uitge-licht. De expositie loopt in het museum tot en met 17 januari 2016. De periode die Frits vastleg-

de van Grave, zo rond 1900 tot 1940, was een bijzondere tijdsperiode voor vesting-stad Grave hield Frans Wou-ters tijdens de opening za-terdag de aanwezigen in het Graafs Museum voor. Door onder meer de ontmanteling van de vestingwerken en het slechte onderhoud van een deel van de historische bebouwing “verkruimelde Grave”. De schilderijen van Frits lagen in ieders bereik doordat het paste in ieders portemonnee. Henk Hillenaar, jeugdvriend van Bethje, nam vervolgens het woord om haar email-leerwerk te belichten. Haar leven als kunstenares kwam pas laat tot bloei, “waardoor zij wel 100 moet worden om alle creatieve ideeën nog uit te kunnen werken. Zij vindt dat een kunstenaar de re-gels en wetten van de kunst moet beheersen maar ook bewust daarbuiten moet weten te werken, met pas-sie,” belichtte Hillenaar zijn artistieke jeugdvriendin.Het is kleindochter Bethje die het Graafs Museum er op wees dat de verjaardag van grootvader Frits en mooie gedachte zou zijn om werken van grootvader en kleindochter in één tentoon-stelling te verbinden. Frits en zijn broer Arnold (1869-1934) woonden met 5 zusjes en ouders in de Brug-straat, vader Frans had een schildersbedrijf waar beide zoons al vroeg aan het werk werden gezet. Er moest na-tuurlijk brood op de plank

komen. Frits zou als oudste zoon het bedrijf van zijn vader overnemen en zijn broer Arnold ging destijds naar de Tekenschool van Gerrit Lo-vendaal, in Grave nog altijd geeerd met de Lovendaal-singel. Arnold bleek aanleg te hebben voor het schilde-ren en verdiende daar zijn brood mee. Frits en later ook zijn zoon Toon moesten hard werken, maar nadat Toon wat meer werk van zijn vader over-nam, kon ook Frits zich toe gaan leggen op het maken van schilderijen. Tijdens de winter kon er nauwelijks ge-schilderd worden, dus ging Frits in de kunst. Hij schil-derde niet onverdienstelijk en maakte uiteindelijk hon-derden kleine schilderijen. Vanaf zijn deurpost in de Brugstraat schilderde hij onder het oog van de Graafse bevolking het ene schilderij na het andere. Dat had Frits goed bekeken. Hij had heel wat aanspraak en bovendien was deze ‘werk-plaats’ een magneet voor de Graafse bevolking en andere passanten. Frits had als een-voudige, gezellige humoris-tische mens aan aanspraak geen gebrek. Frits kon am-per aan de vraag tegemoet komen.Het Graafs Museum (St Elisabethstraat 10A) is ge-opend van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Entree €3,- , kin-deren en museumkaarthou-ders gratis.

GRAAfs musEum

Page 5: Graafsche Courant week43

‹ www.graafschecourant.nl/www.dekoeriermill.nl Graafsche Courant/Koerier Mill · dinsdag 20 oktober 2015 · 5

Omroep Brabant in actie: ‘Samen voor voedselbank’Na de succesvolle editie vorig jaar van ‘Samen voor de voedselbank’ slaan alle regionale omroepen van Nederland de handen weer ineen. Ook Omroep Brabant gaat zich samen met haar online bezoekers, kijkers en luisteraars inzetten om eten in te zamelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

LAND VAN CUIJK - De actie is van maandag 7 december tot en met vrijdag 18 december. Omroep Brabant roept ieder-een met een geschikte loca-tie op om een inzamelpunt te worden. Zo kunnen er overal in Brabant producten ingezameld worden. Steeds vaker komt het voor dat mensen aan moeten klop-pen bij de voedselbanken. Meer dan 5.000 Brabantse gezinnen en in totaal 13.000 Brabanders zijn ’klant’ bij de voedselbank. Daarom komt Omroep Brabant voor deze mensen voor het tweede jaar in actie. Omroep Brabant roept Bra-banders op om iets te geven uit de lijst van acht lang

houdbare producten. Het doel is om zoveel mogelijk producten in te zamelen voor Brabanders die het hard nodig hebben. Het zijn pro-ducten waar zij gedurende een langere periode iets aan hebben. De lijst bestaat uit pakken koffie, thee, blikken soep, rijst, pasta, pastasaus, zoet beleg en langhoudbare melk. André Verschoor van de Brabantse voedselbanken: “Pasta, rijst, en andere lang-

houdbare producten ontbre-ken vaak in het pakket maar zijn broodnodig om een ge-zond voedselpakket te kun-nen verstrekken. Daarom zijn wij blij met deze gewel-dige inzet van Omroep Bra-bant.”Om het inleveren van de producten dit jaar makke-lijk te maken roept Omroep Brabant iedereen met een geschikte locatie op om in-zamelpunt te worden. Een (sport)school, winkel, of

kantoor, elke locatie kan een inzamelpunt worden. Het inzamelpunt zet op (vooraf afgesproken) eigen tijden de deur open. De producten die ingezameld worden hoeven niet in een koeling bewaard te worden. Een inzamelpunt worden of meehelpen? Neem dan contact op met Gabrina Kikkert via [email protected].

www.omroepbrabant.nl/voedselbank

Regionale omroep wil dat Brabanders iets geven uit de lijst van acht lang houdbare producten. (Foto: Omroep Brabant)

Fusion Kitchen door Quatre Bouches in VelpVELP - Vocaal ensemble Qua-tre Bouches speelt het pro-gramma Fusion Kitchen op zondagmiddag 25 oktober in het Kunstkerkje in Velp. Met dit concert start Stich-ting Kunst in het Kerkje het nieuwe muziekseizoen. Het concert begint om 14.30 uur. Kaarten à 12,50 kan men re-serveren tot zaterdagavond 24 oktober 24.00 uur via de site www.kunstinhetkerkje.nl. Als aperitief wordt het stuk-Gamelan aangeboden, geïn-spireerd op de Indonesische traditie van het Gamelan-orkest. Als hoofdgerecht worden de Six Chansons van Hindemith opgediend. Of meer van de Argentijnse steak, met speciale bewer-kingen van Tango’s van As-tor Piazolla voor vier stem-men?“Zonder drank geen klank” luidt een spreekwoorde-lijk zangersgezegde en dus klinktDie Beredsamkeit van Joseph Haydn, een ode aan het nuttigen van wijn, nood-zakelijk ook om het rode vlees te compenseren, vol-gens de Franse paradox.In 2011 maakte vocaal kwar-tet Quatre Bouches haar de-buut bij Kunst in het Kerkje met het programma Nowell. Dit a capella programma werd afgewisseld met het verhaal Hampie van Freek de Jonge. Nowell werd in-middels zo’n 25 keer uitge-voerd in binnen- en buiten-land.

Stem op Kern met Pit-project in jouw buurtLAND VAN CUIJK - Wie wordt de provinciale trofeewin-naar van Kern met Pit editie 2015? Tot en met 30 novem-ber kan men stemmen op de deelnemers van Kern met Pit. Stemmen kan op www.kernmetpit.nl. Op de website een overzicht van alle 128 deelnemende projecten. Al deze projecten hebben een jaar lang gewerkt om hun idee te realiseren! Kijk of er een project bij jou in de buurt is en ondersteun dit project met jouw stem. Of zoek een project uit een andere plaats wat volgens jou deze trofee echt verdient met hun initiatief.Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Neder-landsche Heidemaatschap-pij (KNHM). Via de wed-strijd dagen we burgers uit om hun idee voor de leef-omgeving binnen een jaar te realiseren. De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd.“Ben je eenmaal binnen, dan opent dat deuren. Ge-durende het uitvoeringsjaar staan we voor je klaar met tips en met contacten in ons netwerk. Lukt het je om je project binnen een jaar af te ronden dan ontvang je dui-zend euro.” Daarnaast wint per provincie één bewoners-groep de trofee en een extra prijs van vijftienhonderd euro.

www.kernmetpit.nl

Page 6: Graafsche Courant week43

‹ www.graafschecourant.nl/www.dekoeriermill.nl Graafsche Courant/Koerier Mill · dinsdag 20 oktober 2015 · 6

Oliestraat 4, 5361 GN Grave, 0486 47 20 74www.annorauitvaartverzorging.nl

Voor eenwaardigeenstijlvolleuitvaart

Irene Peeters

- Eén en dezelfde contactpersoon die u alledagen begeleidt en ontzorgt.

- Alles in eigen beheer, waaronder een eigenuitvaartcentrum met 24-uurs kamers waar uop elk moment van de dag kunt binnenlopen.

- Ook in het geval u verzekerd bent kunnenwij de uitvaart voor u verzorgen.

Dag en nachtbereikbaar op0485 452 868Wanroijseweg 42, MillKampsestraat36,Haps

[email protected]

Al 40 jaar het vertrouwde adres vooruitvaartverzorging in Cuijk, Mill e.o.

Hanneke van Koolwijk

www.vrijemarkt.nl facebook.com/vrijemarkt

CUIJKCUIJKELKE ZATERDAGgeopend van 09.00 - 16.30 uur

Korte Oijen 3 • 5433 NE Katwijk

Horecaplein Live muziekGratis parkeren1500 kramen Veel voordeelWarm & overdekt Verkoop bij opbod

ZO 25 oktober Zondag (extra) OPEN!

ZO 22 november Voel je goed marktEen bruisende markt vol met streekproducten • vintage • food design • ambacht - buitenterrein De Vrije Markt Cuijk

ZA 28 november Carboot sale (overdekt)Verkoop vanuit de auto - evenementenhal bij Vrije Markt CuijkOpgeven: [email protected]

Graafsche Courant

WIJHIERVAN

Hallo, ik ben Twan Dohmen

eindredacteur van Graafsche Courant

Plaats jij berichten namens jouw (sport)vereniging? Wil je een bijeenkomst aankondigen? Heb je

ander verenigingsnieuws? Je kunt het nu zelf online plaatsen en delen op onze nieuwe website.

Het bericht naar de redactie mailen is niet meer nodig.Het staat automatisch klaar voor de papieren krant en we

plaatsen zoveel mogelijk berichten door. Daar hoef je niets extra’s voor te doen!

SCHRIJF MEE!

www.graafschecourant.nl

Page 7: Graafsche Courant week43

20 JAAR ERVARING

Vanaf €

8,90m²

tapijt wassen

-20%

GRATIS LEVERING EN OPHALEN!

5341BL OSSKerkstraat. 58 Tel.: 0412 480 751

GSM 0031 6 82 43 39 30GSM 0031 6 82 43 39 30GSM 0031 6 82 43 39 30

Korting Restauratie en

reparatie alle soorten tapijt!

20 JAAR ERVARING

VAN 21-10 T/M 26-10-2015

VAKKUNDIG GEREPAREERD EN GEWASSEN.ALTIJD GOEDKOPER DAN EEN NIEUW TAPIJT

1. Chloorvrij reinigen en vlekverwijdering op plantaardige basis zonder kleur verlies 2. Repareren en restaureren 3. Afhaal- en leverservice gratis 4. Wij hebben oplossingen voor ieder tapijt probleem. Gun uw tapijt een schoonheidsbehandeling bij ons!

2tapijten laten wassen!!! En het 3e kleinste tapijt wordt

gratis gewassen!

Maandag tot zaterdag van 11.00 uur tot 18.00 uur.

Natuurlijke oplossing voor de 2 miljoen Nederlanders met korstjes in de neus

Ademen door een gezonde ‘vochtige neus’ is belangrijker dan u denkt. Een essentiële functie van het neusslijmvlies is het zuiveren van ingeademdelucht. Hiervoor beschikt de neus over vochtig neusslijm-vlies en trilhaartjes. Zij reinigen 10.000 liter ademlucht per dag en zorgen dat er zo min mogelijkstofdeeltjes, bacteriën en virus-sen binnendringen.

Natuurlijke oplossing bij droog neusslijmvliesA.Vogel Cinuforce neusspray bij droog neusslijmvlies en

ADVERTORIAL

korstjes bevochtigt de neushol-tes langdurig, verweekt korstjes en helpt bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies voorkomen. Het is een fysiolo-gische zoutoplossing met een plantaardige stof die langdurig een beschermend en vochtig laagje legt over het neusslijm-vlies. De 100% natuurlijke ingrediënten werken verzorgend en ondersteunen de genezing van het neusslijmvlies. Door de unieke sprayfl acon zijn conser-veringsmiddelen overbodig en is de neusspray na opening drie maanden houdbaar.

Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Vervelende korstjes in de neus, een schrijnend en trek-kerig gevoel, pijnlijke wondjes of soms zelfs een bloedneus? Grote kans dat uw neusslijm-vlies te droog is. Droge lucht door bijvoorbeeld airco of cv, een allergie, neusverkoudheid, hormonale veranderingen of medicijngebruik kan het neusslijmvlies uitdrogen en beschadigen. Onderzoek wijst uit dat 17% van de Neder-landers last heeft van droog neusslijmvlies en korstjes.

TipGaat u binnenkort vliegen?Neem dan de A.Vogel Cinu force neusspray bij droog neusslijmvlies en korstjes mee.

‘ Voorkom bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies’

Adviesprijs € 6,99 Verkrijgbaar bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheidswinkels. Meer weten? Bel de A.Vogel ge-zondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl

De luchtvochtigheid in een vliegtuig is soms namelijk lager dan in de droogste Sahara. De optimale lucht-vochtigheid voor de neus is tussen de 50 en 60%, terwijl de luchtvochtigheid in een vliegtuig maar ongeveer 15% of zelfs lager is.

‹ www.graafschecourant.nl/www.dekoeriermill.nl Graafsche Courant/Koerier Mill · dinsdag 20 oktober 2015 · 7

RK H. ElisabethHoofdwagt 1- 5361 EW Gra-ve – Tel. 475457. E-mail: [email protected]: ma t/m vr 9.30 tot 11.00 uur. Pastoor R. Aarden, Tolschestr. 21 – 5363 TB Velp – 06-22784974. Website: www.st-elisa-bethparochie.nlSacramenten: voor het toe-dienen van de sacramenten (dopen, huwelijk, ziekenzal-ving) dient u rechtstreeks contact op te nemen met de pastoor. Ook bij een over-lijden. Misintenties: voor intenties in de vier kerken kunt u terecht in het paro-chiecentrum (tel. 475457), maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 11.00 uur.Voor Escharen, Gassel en Velp kunt u zich ook wen-den tot de contactpersonen: Escharen: mevr. T. Cruijsen – Tel. 472527; Gassel: mevr. A van Laarhoven – Tel. 423561 en Velp: mevr. N. Schuts – Tel. 472169.HH. Missen: door de week op dinsdag om 10.30 uur in Catharinahof, op woens-dag, don-derdag en vrijdag om 9.30 uur in de St.-Elisa-bethkerk, waar ook elke zondag om 11.00 uur de Hoogmis is.

Op vrijdag is er na de eu-charistieviering een inloop-spreekuur.Uitstelling en aanbidding Allerheiligste: iedere vrij-dag aansluitend aan de Marktmis in de stadskerk en wel tot 10.15 uur.

EscharenZondag 25 oktober 9.30 uur eucharistieviering. Inten-ties:Ter ere van de huwelijksdag van Piet Hendriks en Tonny Hendriks- van Haren,Harrie van Tiel, Piet van Raay, Elie Gijbers- van der Cruysen,Harry van der Cruysen, Piet Bens,Cor van Dongen, jaargetijde, Carmen van den Brand, jaargetijde.Bets van Berkel-Thelosen

GraveZondag 25 oktober om 11.00 uur plechtige hoog-mis, waarbij de liturgische gezangen verzorgd worden door het koor JCH. Intenties: Mien Opsteeg en overleden familieIgnas BertelsRiek Zwartjes- van der AaBets van Berkel-ThelosenNel Janssen-ArtsGerda van der Heijden-StrikCor HendriksJan RutjesHerman de BruinTheo JaspersTheo StouthandelOverleden: op 90-jarige leef-tijd overleed Jan Rutjes. De plechtige uitvaart, gevolgd door begrafenis op de Alge-mene Begraafplaats, vond zaterdag 10 oktober plaats. Overleden Op 69-jarige leef-tijd overleed Theo Stouthan-del. De plechtige uitvaart vond plaats op maandag 19 oktober, gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats.

Catharinahof: Dinsdag 27 oktober om 10.30 uur eucha-ristie-viering.

VelpOverleden: in de leeftijd van 88 jaar overleed Herman de Bruin. De plechtige uitvaart vond plaats maandag 12 oktober, gevolgd door zijn begrafenis op het parochie-kerkhof.Gedurende de maand okto-ber wordt van maan-dag tot en met vrijdag in de Maria-kapel van de Elisabethkerk om 14.30 uur het rozen-hoedje gebeden.

Gassel Overleden: Op 59-jarige leeftijd overleed Theo Jas-pers. Zijn avondwake was donderdag 15 oktober. De crematie in Beuningen vond plaats op 16 oktober.

Klooster VelpZaterdag 24 oktober 19.00 uur: Woord- en Communie-vieringZondag 25 oktober 10.00 uur: Woord- en Communie-viering

Protestantse gemeentePKN kerk GraveBagijnenstraat 1www.pkn-grave.nlZondag 25 oktober, 10.00 uur. Voorganger: Mevr. ds. van Marion uit Nijmegen. Na de kerkdienst is er gele-genheid nog wat na te pra-ten bij een kop koffie.

KERKbERicHtEnIn samenwerking met: KBO Gassel; KBO Velp ; KBO Es-charen en Senioren KBO Grave; RIGOM / S.G.O.G; Catharinahof

AlgemeenDinsdag 20 oktober: weke-lijkse PC hoek vanaf 14 uur. De havenmuzikanten vanaf 19 uur.Woensdag 21 oktober as. Hobbyen naar HartelustBoetseren • Beeldhouwen • Zagen • Timmeren • Papier •Stoffen • Bloemschikken • Schilderen Tekenen • etc.Creatief bezig zijn, iets voor u ?Dan bent u van harte wel-kom opvan 10.00 tot 12.00 uur in ons atelier ‘t Hobby-plein,het creatieve centrum van Catharinahof.‘t Hobby-plein de plek waar u naar hartenlust met uw ei-gen hobby bezig kunt zijn, is een samenwerkingsproject van Senioren KBO Grave, Dichterbij Papyrus, SGOG, Repaircafé en Catharina-hof.Woensdag 21 oktober. 3 Huizencompetitie alhier. Aanvang 14 uur.Donderdag 22 oktober Kle-dingverkoop van 10 tot 12 uur.Zaterdag en zondag muziek-programma. Zondag 25 oktober. Koren-middagElke maandagochtend bil-jarten in de verenigings-ruimte 1ste etage vanaf 10

uur.Om te onthouden.30 oktober Schrobbeler mid-dag in Grand Café. Tevens na de middag natuurclub

KBO informatieVan de hobbyclub Gassel kregen wij een uitnodiging voor een tentoonstelling . Het is de moeite waard om te gaan kijken en kopen. De tentoonstelling is op 24 okt. 14.00 uur tot 19.00 uur en 25 okt.11.30 tot 17.00 uur. Toe-gang is gratis.Woensdag 21 oktober as. Hobbyen naar Hartelust. ‘t Hobby-plein de plek waar u naar hartenlust met uw ei-gen hobby bezig kunt zijn, is een samenwerkingsproject van Senioren KBO Grave, Dichterbij Papyrus, SGOG, Repaircafé en Catharina-hof.KBO Velp: St Nicolaas. Het is nog vroeg om al aan die goede Sint en zijn Pieten te denken. Maar het bestuur is er al volop mee bezig. De da-tum is op woensdagmiddag 25 november. Die datum kun je alvast op de kalender zetten. Senioren KBO Grave. Diner op 23 oktober voor leden die om redenen niet aan de zomerreis hebben deelgeno-men. Aanmelding via invul-strookje in ons buukske.Sinterklaasfeest 25 novem-ber. Alle leden hebben per-soonlijk een uitnodiging ontvangen hiervoor. Er staat geen invulstrookje in het boekje. Tevens is het mo-

gelijk om een agenda voor 2016 op te halen tijdens de soosmiddagen. Er zijn 100 exemplaren beschikbaar. Dus wees er vlug bij.

Overige informatieSGOG/RIGOM mededeling.Op 21 oktober een infor-matiemiddag wordt door de notaris over de thema’s testamenten, levenstesta-menten, schenkingen en ei-gen bijdrage verzorgingste-huizen. Organisatie SGOG. Middag wordt gehouden in Catharinahof, aanvang 14 uur.Donderdag 22 oktober 2015 een elektrische fietsdag: 2015 is voor de provincie Noord-Brabant het jaar van de ouderen. Het motto is: Wegwijs in Brabant. De ge-meente Grave organiseert een elektrische fietsdag. Deze wordt verzorgd door SOAB adviseurs uit Breda. Belangstellenden voor de E-fiets informatiedag kun-nen zich aanmelden via op www.e-biketraining.nl óf telefonisch opgeven bij : SOAB Adviseurs , tel : 076-5213080, vragen naar Gerben Meijering. Er zijn geen kos-ten verbonden aan de deel-name. Deelname is op eigen risico. Er zijn maximaal 40 plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan.Het mantelzorgcompliment is komen te vervallen van-uit het Rijk. De gemeenten in het land van Cuijk gaan mantelzorgers waarderen in de vorm van een VVV-bon.

Ouderenwijzer

Page 8: Graafsche Courant week43

19 t/m 25 oktober 2015 schoen6daagse.nl

Shop onlinein 9 webshops

of bezoek één vande 700 winkels

* Meer informatie en voorwaarden vind je op www.schoen6daagse.nl

NU ONLINE*GRATIS

VERZENDING

‹ www.graafschecourant.nl/www.dekoeriermill.nl Graafsche Courant/Koerier Mill · dinsdag 20 oktober 2015 · 8

Het geheim van VlaanderenIn Brugge, Gent of Antwer-pen ben je misschien al weleens geweest. Maar ken jeook het best bewaarde ge-heim van Vlaanderen? Hetmooie en gezellige Meche-len was in de 16e eeuw nogde hoofdstad der Neder-landen. De stad telt bijnaevenveel beschermde mo-numenten als Brugge. DeSint-Romboutskathedraalen het Groot Begijnhof staanzelfs op de Unesco-wereld-erfgoedlijst. Geniet je ookvan het goede Vlaamse le-ven in de vele kroegjes enrestaurants?

Je verblijft in het zeer cen-traal gelegen Novotel Me-chelen Centrum, op ca. 50 mvan alle cafés en restaurants.Je kamer is voorzien van o.a.minibar (€), koffie- en thee-zetfaciliteiten, kluisje, aircoen wifi. Ook een middagjeBrussel of Antwerpen isgoed te doen (beide nog geenhalf uur).

Inbegrepen• 2x overnachting met ont-

bijtbuffet• 1x een glas glühwein• stadsplattegrond• entree hamam en fitness• wifi• optioneel: 1x dinerbuffet

Prijzen 30/10-31/03

standaard79

incl. dinerbuffet105

Prijzen in € p.p.Niet inbegrepen:reserveringskosten (€ 20,-)en kosten Calamiteitenfonds(€ 2,50).

Informatie en reserveringenw w w.pha rosreizen.n l /gelezen-in/weekkrant of te-lefonisch via 023 - 55 42 870(lokaal tarief) met zoekcode61831.

foto: Layla Aerts

3 DAGENMECHELEN, V.A. € 79,- P.P.Breng je oude apparaatnaar de milieustraaten support het lokale goede doelIedere gemeente inNederland heeft eenplek waar inwoners allesoorten afval kunneninleveren. De plek isbekend onder verschillendenamen als milieustraat,afvalbrengstation, de stort,afvalpunt, milieupark,enzovoort. De milieustraatlevert een belangrijkebijdrage aan het hergebruikvan grondstoffen en aanhet behoud van het milieu.

Veel mensen gaan naar demilieustraat om tuinafval,planken of ander klusaf-val, een afgedankte bank,een kapotte wasmachine ofoude tv te brengen. Kleineelektrische apparaten enspaarlampen worden vaakniet meegenomen, terwijlook die gratis kunnen wor-den ingeleverd.

Lever in voor goed doel enmooie prijzenLever totenmet31decemberje kleine elektrische appara-

ten en spaarlampen in bij demilieustraat van je gemeen-te*. Ga ter plekke naar deactiesite van Wecycle. Hier-mee scoor je punten voor eengoed doel in jouw gemeente.De 25 gemeenten met demeeste punten per inwonerontvangen van Wecycle eencheque van 1.000 euro vooreen lokaal goed doel. En jijmaakt direct kans op mooieprijzen!Kijk voor jouw milieustraat,de lokale goede doelen, deprijzenenactievoorwaardenop wecycle.nl/inleveren.

Wist je dat?Non-profitorganisatieWecycle laat elk afgedanktelektrisch apparaat ofspaarlamp die je inlevert bijde milieustraat, voor bijna80 tot meer dan 90 procentrecyclen.Benieuwd hoe dit gaat?Bekijk de recyclevideo’s opwecycle.nl/inleveren.

DIT KUN JE O.A. WINNENt lokale goede doel

INLEVEREN ISALTIJD GOED!

Recycle mee

Kleine elektrische apparaten

Spaarlampen

Support het lokale goede doel

Maak kans op leuke prijzen

*Wecycle werkt samen met90% van de gemeenten inNederland

Page 9: Graafsche Courant week43

www.coppenswarenhuis.nl

ONZE OPENINGSTIJDENDinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 uurVrijdag koopavond tot 20.00 uur Zaterdag: 9.00 - 17.00 uurMaandag: gesloten

Lagenheuvelstraat 11 n Volkel(0413) 272914

[email protected]

PROFITEER VAN HOGE KORTING EN SPECIALE ACTIES

25 OKTOBER KOOPZONDAG

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

KOM KIJKEN EN PROFITEER VAN HOGE KORTINGEN EN SPECIALE AKTIES!

KOM KIJKEN EN PROFITEER VAN HOGE

VAN 14 TOT EN MET 25 OKTOBER 201512 dagen feest in12 dagen feest in

VOLKEL

Voor dierenpark Zie-Zoo in Volkel bij aankoop vanaf € 50.00* * maximaal 2 kaartjes per klant

grat is kaartjes*t.w.v. €7,50

12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest inNa verbouwing12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in

Lego® City 60047PolitiebureauLego® City 60047

TV-mEubEL499,00

bOEKENKAST649,00

VLOERKLEEd169,00

bANKSTEL999,00

SALONTAFEL399,00

VAN99,99

Nu VOOR 69,99

Trots op onze medewerkers!

gratis koffie met iets lekkers in onze vernieuwde koffie hoek.

‹ www.graafschecourant.nl/www.dekoeriermill.nl Graafsche Courant/Koerier Mill · dinsdag 20 oktober 2015 · 9

Mia van der Burg in Museum Alle Tijden

BEUGEN - In Museum Alle Tijden in Beugen is tot 12 december werk van Mia van der Burg te zien. Van der Burg vertaalt herinneringen aan het ouderlijk huis, haar jeugd en opvoeding naar kunstobjecten. Zo is er een installatie te zien met het thema bewaren en opslaan. Naast herinne-ringen is de natuur ook een belangrijke inspiratiebron. Boven in het museum hangt een kroonluchter van haar hand gemaakt van natuur-lijk materiaal. Het museum is open van 7.30 tot 23.30 uur. Het adres is Oeffeltseweg 21 in Beu-gen.

High tea en tapas voor mantelzorgersGRAVE - In het kader van de landelijke Dag van de Man-telzorg is vrijdag 6 november een culinaire bijeenkomst voor alle mantelzorgers uit het Land van Cuijk. Mantelzorgers kunnen kie-zen voor een high tea of een tapasavond. Mensen die voor iemand zorgen die hulpbehoevend is zijn wel-kom bij de activiteiten. High tea is van 14.30 tot 17.00 uur, de tapasavond van 18.30 tot 21.00 uur. Beide activiteiten zijn in het Catharinahof aan de Konin-

ginnedijk 252 in Grave. Aanmelden kan tot maan-dag 26 oktober via 0485-846739 of mantelzorglvc.nl.

Prof over de doodBOXMEER - Professor Doeke Post geeft maandag 26 okto-ber de lezing ‘De dood komt steeds later’ in Boxmeer. Post, hoogleraar sociale ge-neeskunde, probeert hand-vatten te bieden om de regie te houden bij een dodelijke ziekte. Hij beschrijft hoe mensen door betere medische zorg steeds ouder worden, maar dat dit vaak gepaard gaat met een langere lijdensweg naar het einde. De lezing is in de Weijer aan de Retsingel 1, van 20.00 tot 22.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is nood-zakelijk via [email protected] of 0485-523043.

Boeken voorlezenGRAVE - Stichting Dedicon zoekt vrijwilligers die be-reid zijn boeken in te spre-ken voor blinde of slecht-ziende mensen. Dedicon neemt behalve in Rijswijk nu ook audioboeken op in haar studio’s in Grave. Barbara Postma, teamleider Audioproductie: “We zoe-ken mensen met een lekkere stem die het voor langere tijd leuk vinden om zich in te zetten voor blinde en

slechtziende mensen. Het liefst zonder zwaar regio-naal accent.” Op www.ikhoorjegraag.nl. kunnen belangstellenden een stemtest doen en is meer informatie te vinden.

Nacht van de NachtESCHAREN - IVN Grave doet mee aan de Nacht van de Nacht op 24 oktober. De na-tuurorganisatie houdt die avond vanaf 19.30 uur een wandeling door het Raam-

dal in Escharen. De tocht begint bij de tennisbaan, Karweg 2 in Escharen. De wandeling is vroeg in de avond gepland zodat ook kinderen aan deze activiteit mee kunnen doen. Het is de bedoeling dat de deelnemers geen zaklampen gebruiken. De Nacht van de Nacht is een evenement van de Na-tuur- en Milieufederaties om aandacht te vragen voor de gevolgen van lichtver-vuiling.

Zingende Zeerovers

MILL - Muziektheatergezel-schap Kleintje Kaf trapt op woensdag 4 november het theaterseizoen van Cultu-reel Centrum Myllesweerd in Mill af. Zij brengen de voorstelling Olaf en de Zingende Zee-rovers op de planken. Het stuk is bedoeld voor kinde-ren vanaf 3 jaar. Tijdens de voorstelling Kleintje Kaf is er een cd te winnen. Deze wordt verloot onder alle

kinderen die verkleed zijn als piraat of een ander fi guur uit deze voorstelling. De voorstelling begint om 15.00 uur op de Kerkstraat 3 in Mill. De entree bedraagt 10 euro.

Bijen en wespenSAMBEEK - De imkervereni-ging Sint Ambrosius uit Sambeek houdt donderdag 5 november een lezing. Rob van Veldhuijzen spreekt dan over solitaire bijen, wespen-soorten en hun manier van leven. Ook vertelt hij over hoe mensen kunnen bijdra-gen aan een beter leefkli-maat van hommels, wilde bijen en andere insecten. Van Veldhuijzen is imker en heeft lang in de plaagdieren-bestrijding gewerkt. Leden kunnen de avond gratis bijwonen, voor andere belangstellenden is het 2,50 euro entree. De lezing begint om 19.30 uur in Buurthuis de Elsenhof.

Benefi et UNICEFGENNEP - Het vrijwilligers-team van UNICEF Land van Cuijk en Maasduinen houdt op zondag 1 november tus-sen 15.00 en 19.00 uur een benefi etdiner voor UNICEF. Dit culinaire evenement is in Gemeenschapshuis ’t Hökske in Gennep. Het buf-fet bestaat uit 30 gerechten uit 10 verschillende landen. Deelnemers betalen 15 euro. De opbrengst komt ten goede aan UNICEF. Voor woensdag 28 oktober opgeven via [email protected]. Het adres is Prinses Margrietstraat 22.

Korte berichten uit de regio

HOLTHEES - Arno Adams treedt vrijdag 23 oktober samen met zijn combo op in de Mariakapel aan de Kapelstraat 1 in Holthees. Zijn melodieën en teksten zijn melancholisch van karakter. Zijn bluesy stem accentueert dat gevoel nog eens extra. Hij zingt over alles wat onrecht en onecht is en mijmert over verloren, grote liefdes. Hij wordt begeleid op vleugel door Mike Roelofs en op contrabas door Jo Didderen. Het concert begint om 20.30 uur. De entree is 12,50.

Arno Adams zingt over verloren, grote liefdes

Page 10: Graafsche Courant week43

Onze zeer uitgebreide collectie op het gebied van lamellen, rolgordijnen, jaloezieën, multishades en plissés wordt gratis

gemeten en voor u op maat gemaakt. De vouwgordijnen worden gratis gemeten en op maat gemaakt in de door u

gewenste stof. Uiteraard staat er een vakkundig verkoopteam voor u klaar om u te adviseren.

Onze zeer uitgebreide collectie op het gebied van lamellen,

Al meer dan 50 jaar de goedkoopste en de grootste keus in meubelen, raambekleding, gordijnen, kamerbreed tapijt, vinyl, harde vloeren en alles op het gebied van slapen.

160x200cm2x 80x200cm elektrische bak

2x pocketveringmatras 2x luxe genopte topper met kader gestikt

Strak gestoffeerd hoofdbordLeverbaar in een mooie kwaliteit stof

In zwart en grijsRonde metalen poten

Ook verkrijgbaar in 180x200cm

Van € 1695,- voor

€ 895,-Vissers Meubelen Eerste Oude Heselaan 25 • 6541 PA Nijmegen (achter het station) • Tel.: 024 397 21 11 • Fax: 024 377 85 11

[email protected] • www.vissersmeubelen.com Openingstijden Maandag van 12:00 tot 18:00 • Dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot

18:00 • Donderdag van 10:00 tot 21:00 • Zaterdag van 10:00 tot 17:00 • Zondag van 12:00 tot 17:00 • Gratis parkeren onder de luifel • Bezorgservice

Elektrische Boxspring Noah

Stoere grote 2-hoek-2 bank Norbo (Afm. 280 x 280 cm.)Met vaste rugkussens. De kussens kunnen worden afgebiesd in een contrastkleur of in dezelfde kleur. Leverbaar in 7 kleuren microvezelstof. De uiterst dunne microfibersgeven deze stof een zachtheid en fluwelige bovenlaag, maar zorgen ook voor een hogeslijtvastheid én bieden de mogelijkheid om het materiaal makkelijk te reinigen.

Van € 1495,-

Voor € 895,-

Let op! Deze actie is tijdelijk

Uit voorraad leverbaar

Uit voorraad leverbaar

Trappenactie• Keuze uit 6 moderne kleuren• Legloon + tapijt• Compleet 13 treden

NU €350,-Alleen Vissers kan zo goedkoop zijn

Page 11: Graafsche Courant week43

Specialist in Orthopedische Steunzolen en Elastische KousenZorgcentrum de Symfonie in Boxmeer Met ruim dertig jaar ervaring in de orthopedie mag Orthopaedisch Medisch Speciaalzaak (OMS) Vermolen met recht een specialist in orthopedische hulpmiddelen en ambulante compressie therapie worden genoemd. Eigenaar Martien Vermolen en zijn team staan klaar om al hun klanten zo goed mogelijk te helpen.Therapeutische Elastische Kousen, steunzolen, korsetten, medische bandages, brace ‘s en alle denkbare orthopedische hulpmiddelen zowel confectie als perfect passende maatwerk producten. De zorgvraag van de klant staat hierbij voorop. Wij doen er alles aan om de klant te helpen bij het oplossen of verlichten van hun klachten.

OMS Vermolen is op meerdere locaties gevestigd. Naast de hoofdvestiging in Wijchen is het Zorgcentrum de Symfonie ( gelegen aan “ De Raetsingel ) dé plek voor mensen uit Boxmeer en omstreken om naartoe te gaan. Groot voordeel is dat we klachten multidisciplinair aan kunnen pakken, eventueel in samenwerking met een huisarts - sportarts - orthopeed - dermatoloog of andere paramedici.

Een persoonlijke benadering, goede service en perfecte nazorg, dat zijn de speerpunten van OMS Vermolen. Of de klant nou door de huisarts doorverwezen is of op eigen initiatief bij ons aanklopt, wij zoeken altijd naar de beste oplossing. Het eerste consult is bovendien gratis en mocht er een duidelijke medische indicatie zijn waarom iemand niet bij ons kan komen, dan behoort zelfs een thuisbezoek tot de mogelijkheden.

OMS Vermolen is SEMH gecertificeerd en draagt het Keurmerk van Bewegingsvisie. Hierdoor zijn wij door alle zorgverzekeraars erkend als Orthopedisch Instrumentmakerij en Leverancier Therapeutische Elastische Kousen. Voor de basis verzekering verzorgen wij Uw Declaratie naar de zorgverzekeraar.

Boxmeer Zorgcentrum Symfonie – spreekuur 1e en 3e woensdag van de maand.Spreekuur locaties; Tiel - Oss - Druten - Groesbeek- CWZ Dermatologie St Annastraat – CWZ Oosterhout – Nijmegen – CWZ Sportgeneeskunde – Sanadome Nijmegen

OMS Vermolen maakt deel uit van Bewegingsvisie. www.bewegingsvisie.nlHoofdvestiging Vijverlaan 24 Wijchen www.omsvermolen.nl

Wij werken op alle locaties uitsluitend op afspraak tel 024-6453165.Bel gerust voor het maken van een afspraak wij staan U graag te woord.

Vriendelijke groet, Martien & Henriette Vermolen-Team OMS Vermolen

‹ www.graafschecourant.nl/www.dekoeriermill.nl Graafsche Courant/Koerier Mill · dinsdag 20 oktober 2015 · 11

Guilty PleasuresBOXMEER - Ruim een week voor de eerste afl evering van Guilty Pleasures in Box-meer hebben al 15 muzikan-ten zich aangemeld. Het mu-ziekevenement vindt plaats op zaterdag 24 oktober in grand-café De Douairière aan de Steenstraat. Guilty Pleasures zijn liedjes die ei-genlijk ‘fout’, maar stiekem ook heel mooi zijn. Op het podium komen verschil-lende nummers voorbij. De formule is gelijk aan die van het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Het eer-ste optreden start om 20.30 uur en de entree is gratis. Peter Verdijk presenteert de avond.

Gewoon te GekRIJKEVOORT - Toverij, de To-neelvereniging uit Rijke-voort, staat van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 8 november op de planken van dorpshuis De Poel met de komedie Gewoon te Gek. Op zaterdag 31 oktober is om 15.00 uur de traditionele middagvoorstelling voor ou-deren in het dorpshuis aan het Mr. V.d. Bergplein 10 in Rijkevoort. De stoelen staan die middag in een ruimere opstelling waardoor het aan-tal plaatsen beperkt is. Kaar-ten kosten 10 euro en zijn te koop bij Attent Kuijpers in Rijkevoort of te reserveren via www.toverij.com.

Reiki-cursussenBOXMEER - Renata Kersten start vrijdagavond 30 okto-ber een Reiki eerstegraads weekendcursus in Boxmeer. Reiki betekent universele le-vensenergie en wordt door-gegeven middels inwijdin-gen. Iedereen die zelf deze energie wil kunnen geven aan zichzelf of anderen en die open staat voor persoon-lijke groei kan meedoen.Kersten is Reikimaster in het Usui systeem van na-tuurlijk genezen. Voor meer informatie of behandelin-gen is zij op maandagmid-dag aanwezig in het Health & Wellnesscentrum, Steen-straat 26 in Boxmeer (waar ook de cursus wordt gege-ven). Ook in Cuijk geeft zij behandelingen. Voor meer informatie kan men bel-len met 0485-325448 of een kijkje nemen op www.rena-takersten.weebly.com

Beurs Art GraveCUIJK/GRAVE - Zeven leden van de Beeldende Kunste-naars Cuijk (BKC) presente-ren zich van 23 t/m 25 ok-tober tijdens de kunstbeurs Art Grave in het Arsenaal in Grave. Het werk is zeer divers, zo zijn er objecten in steen te zien, sieraden, schilderijen, keramiek en assemblages. Deelnemers aan de kunstbeurs zijn Hans Garritsen, Coby Lange, Gon-nie van de Ven- de Bruin,

Jacqueline Roelofs, Antoine Roosenboom, Henri Elbers en Peet Teunissen. Art Gra-ve is op vrijdag en zaterdag van 12.00-20.00 uur en op zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

TOP2000 concertESCHAREN - Muziekvereni-ging Eendracht uit Escharen haalt alles uit de kast voor TOP2000 in concert. Het korps speelt op zaterdag 7 en zondag 8 november in Het

Wapen van Reek om 20.00 uur. Het programma bestaat uitsluitend uit nummers uit de TOP2000. Het orkest speelt die avon-den met haar vaste combo. De dans wordt verzorgd door de streetdancers van de vereniging. Zangers zijn Annemiek Jan-sen, Wido Fleuren en Jan van Boekel. Kaarten kosten 10 euro en zijn te koop bij Nijmeegs Jopie in Escharen en Het Wapen van Reek in Reek.

Martin Willemsen

GENNEP - Kunstenaar Martin Willemsen exposeert van zondag 25 oktober tot en met zondag 22 november in Mu-seum Het Petershuis aan de Niersstraat 2 in Gennep. Zijn creaties worden gekenmerkt door vierkante en rechthoe-kige gekleurde vlakken op een witte achtergrond. Willemsen maakt minima-listische schilderijen die uitnodigen tot bezinning. Ze worden gekenmerkt door

een ribstructuur waaraan de schilderijen hun naam Corduroy ontlenen. Het museum is geopend van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is vrij.

VeldtoertochtMIDDELAAR - Toerclub Gen-nep houdt zondag 25 okto-ber de veldtoertocht Reich-swald-Mookerheide. De mountainbiketocht voert de deelnemers door het gebied van Sint Jansberg, Mooker-heide en het Duitse Reichs-wald. Ze kunnen kiezen uit 30, 40, 50 en 66 kilometer. Startlocatie is MFC De Kop-pel aan de Dorpsstraat 45 in Middelaar. Starten tussen 9.00 en 10.00 uur (66 km tot 9.30 uur). Het inschrijf-geld is 6 euro, NTFU leden 5 euro, kinderen tot 12 jaar 2 euro.

Overloons ToneelOVERLOON - Het Overloons Toneel (HOT) speelt zater-dag 31 oktober, zondag 1 en zaterdag 7 november de voorstelling De doos met het gesloten oog. Het stuk is een absurde tragikomedie geschreven door Erik Win-kelman. Het stuk is nog niet eerder ten uitvoer gebracht. De voorstelling is 31 oktober en 1 november om 20.00 uur te zien in De Pit in Overloon en 7 november om 20.15 uur in het Weijertheater in Boxmeer. Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar via www.hetoverloonstoneel.n l, Tankshop Jacobs, www.de-weijer.nl en aan de kassa’s.

Uit en gaan in de eigen streek

STEVENSBEEK - Het Metropeelorkest uit Westerbeek en Zanggroep Relight uit Stevensbeek bundelen hun muzikale krachten tijdens Music from Earth. Dit muziekevenement is op vrijdag 30 oktober en zaterdag 31 oktober in scholengemeenschap Metameer aan de Kloosterstraat in Stevensbeek. Slagwerkgroep Vortum-Mullem doet ook mee. Kaarten kosten 10 euro (kinderen t/m 12 jaar 5 euro), te bestellen via [email protected] of 06-23782723 en 06-42854597.

Metropeelorkest en Relight: aardse muziek

Page 12: Graafsche Courant week43

De huizenmarkt klimt uit het dal, en hard ook! De verkopen stijgen, de huizenprijzen stijgen. Ook staan de woningen van ruim 165.000 Nederlanders niet meer ‘onder water’, zoals dat in de volksmond heet.

Zij hebben dus géén restschuld meer. Want heb je een restschuld, dan is je hypotheek hoger dan de waarde van je huis. Misschien is dat bij jou ook zo, terwijl je dolgraag wilt verhuizen. Kun je dan eigenlijk wel weg? En zo ja, hoe? Ik geef je graag een aantal oplossingen.

Heb je aardig wat spaargeld? Overweeg dan hiermee je restschuld te betalen. Dit mag overigens ook met geld uit een bankspaar-

rekening, levensverzekering en/of effectende-pot. Wél gelden hiervoor bepaalde voorwaar-

den. Je kunt ook aan een schenking denken. Wanneer ouders daar de mogelijkheid toe hebben,

kunnen zij een schenking aan hun kinderen (tussen de 18 en 40) geven.

Ook is het mogelijk om je restschuld mee te nemen in je nieuwe hypotheek. Toch kijken banken hier kritisch naar. Je moet bijvoorbeeld voldoende inkomen hebben om de ren-telasten en (extra) aflossing te kunnen betalen. Maar, goed nieuws! Sinds kort bieden we een speciaal Restschuld Krediet aan met een minimumbedrag van € 10.000 en een maximum van € 50.000. De looptijd is tot 180 maanden, afhankelijk van je rentepercentage. En je kunt de rente tot maximaal 15 jaar van de belasting aftrekken. Tenmin-ste, als je restschuld in de periode na 28 okober 2012 is

ontstaan.

Benieuwd of deze nieuwe financiering een optie voor jou is? Samen bekijken we je mogelijkheden, zodat je toch met een restschuld een nieuw droomhuis kunt kopen. Maak gerust een afspraak voor onafhankelijk advies.

Robin de Haard & Jan HofmansDe Hypotheker Boxmeer

STOFtot nadenken...

Bel kosteloos 0800 1800 of ga naar www.vanbruggen.nl

Van Bruggen Adviesgroep, Rivierduin 18, 5432 KC Cuijk, 0485 32 05 48

Huizen zijn duurEen verkeerde hypotheek ook

WWW.VANDEKAM.NL

Vestiging VeghelN.C.B. – Laan 79 • T 0413 37 62 88Vestiging BoxmeerSpoorstraat 75 • T 0485 57 42 44

A D V O C A T E N

Va n d e Ka m a d vo ca t e n

• Ervaren• Gedreven• Dynamisch

Voor ondernemers,

maar ook voor particulieren

Geen onmogelijkheden noemen,

maar mogelijkheden creëren

Ook voor jou zoeken we de optimale hypotheek. Onafhankelijk en transparant.

Boxmeer Burgemeester Verkuijlstraat 49 (0485) 57 16 20

In ruim 25 jaar hebben we één miljoen mensen geholpen met de grootste en leukste aankoop van hun leven: hun huis.

Meer informatie op hypotheker.nl

Nieuw! Restschuld Krediet bij De Hypotheker

Zó verhuis je toch met een restschuld

Page 13: Graafsche Courant week43

VOORDELIG GENIETEN VAN EEN BIJZONDER AVONDJE UIT

THEATERWEKEN

VOORSTELLINGEN SPECIAAL VOOR U GESELECTEERD. BESTEL SNEL OP DEWEEKKRANT.NL/THEATERWEKEN

TOT WEL45%KORTING

✔ Verschillende genres✔ Profi teer van kortingen oplopend tot wel 45%✔ Ook voorstellingen bij u in de buurt✔ Boek tickets op deweekkrant.nl/theaterweken

ZO EENVOUDIG BOEKT U VOORSTELLINGEN*:

1 2 3

4 5* Boeken kan t/m 15 november 2015

Veel plezier!

Ga naar deweekkrant.nl/theaterweken

Kies de voorstel-ling(en) waar u naartoe wilt

Betaal eenvoudig en veilig via iDeal

Per mail ontvangt u de bestelde tickets

Print de tickets uit en toon deze bij de kassa

Page 14: Graafsche Courant week43

Corsa 5 drs Edition 1.3 CDTi108.000 LM Velgen, 5 deurs,CD MP3 speler 2012 ...............8.350

Corsa 3 drs 1.2-16V Maxx Cool128.000 airco, centrale vergr,LM velgen 2004 ......................3.950

Zafira Temptation148.000 LM velgen, airco,ABS, 2007.............................7.750

Zafira Cosmo 115.284 Lederenbekleding, navigatie, trekhaak,parkeersensoren 2011 .......... 15.650

Mokka Edition 1.6 16v 47.188ECC, lm velgen, cruise control,navigatie, stoelverw 2013 .... 20.900

Zafira Tourer 140 pk benzine11.950 Navigatie, 7 persoons, lm velgen,privacy glas, ecc 2014.................. 11.250

Agila AUTOMAAT 59.879airco, lm velgen, radio/cd,abs, elec ramen 2009 ..............9.800

Astra ST 1.4 140 pk 103716.........Airco, cruise control, lm velgen,regensensor 2011................. 12.950

Insignia 160pk Dsl CosmoAUTOMAAT 98.000 Xenon,Eu-Navi, full options 2012 ..... 19.650

Astra Cosmo ST31436 Navigatie, ergon stoelen, lmvelgen, stoelverw, ecc 2014.... 20945

Insignia ST Cosmo 2.0 CDTi 103Kw 44.900 Xenon, Navigatie, lederenbekleding, volle auto 2014 .... 27.450

NEW Corsa Edition 1.0 TURBOzeer compl. 9.000 LM Velgen2015................................... 13.950

Bent u op zoek naar ’n vertrouwd adresvoor onderhoud aan uw auto?Dan bent u hier aan het juiste adres.

• Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s• APK keuringen (ook voor campers, caravans en bedrijfsauto’s)• Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s• Wat voor ons ook ’n mooie uitdaging is om voor u,te zoeken naar de occasion die bij u past !!

Dorpsstraat 49 • www.garageverdijck.nl

Alle Auto's worden geleverd met N.A.P. kilometer Garantie. Aangesloten bij de BOVAG.

Grootvenseweg 27, 5434 GD St. HubertTel. 0485-454411, b.g.g. 06-55336412

e-mail: [email protected]

WWW.ASSH.NL

AUTO VAN DE WEEKChevrolet Matiz 0.8 Blauw/groen-metallic, airco, 85.000 km 2006 € 2.940,-Deawoo Kalos 1.4 5-deurs Blauw-metallic, airco 2003 € 2.490- Fiat 500 1.4 Lounge met airco en panoramadak, Wit 2008 € 6.980-Ford Fiesta 1.6 Titanium TDCI Grijs-metallic, climate control 2012 € 6.790,-Ford Ka 1.3 Futura met Airco, Zilvergrijs-metallic 2006 € 1.940-Ford Ka 1.3 Style met airco, Zilvergrijs-metallic 119.000 km 2003 € 1.980-Ford Ka 1.2 Limited met airco, Bruin-metallic 2010 € 6.590-Ford Mondeo Wagon 1.8 TDCi Trend met climate control 2007 € 6.840,-Mercedes-Benz A-Klasse 180 Ambition, Blauw-metallic, Nieuw-Model 2012 € 20.450,-Mazda 323 Fastbreak 1.5i 5-Deurs goed onderhouden, Blauw-metallic 2002 € 2.410,-Renault Twingo 1.2 Helios met panoramadak en stuurbekrachtiging 1999 € 1.140,-Seat Ibiza 1.2 TDI Style met Xenon en LED-verlichting en climate control 2012 € 7.480,-Suzuki Wagon R+ 1.3 Diesel, Airco, Zilvergrijs-metallic 2004 € 2.450,-Toyota Corolla Verso 1.6 VVT-I Linea Sol, Navigatie, airco, Zilvergrijs-metallic 2003 € 4.980-

Bedrijfswagens:Ford Transit L1/H2 2.0 TDDI Wit-Unilak 107.000 Km 2005 € 2.950,- ex BTWMercedes Benz Vito 115 CDI 320 Dubb-cabine Navigatie, ECC, Grijs-metallic 2007 € 8.240 ,- ex. BTWVolkswagen Caddy 1.6 TDi Blue Motion met Airco, Donker-blauw 2012 € 6.890,- ex. BTWVolkswagen Transporter T5 1.9 TDI, kort laag gesloten bestel, wit 2006 €4.850,- ex. BTW

Kijk op WWW.ASSH.NL voor meer info en foto’s van deze occasions

AANSTAANDE ZATERDAG IS HET GELDERSE MUSEUMDAG!

BEZOEK EEN MUSEUM VOOR 1 EURO.

KIJK OPWWW.GELDERSEMUSEUMDAG.NL VOOR

DE DEELNEMENDE MUSEA EN DE VOORWAARDEN.

AUTOBEDRIJF VAN HAREN BVLionstraat 9 Boxmeer • 0485 - 56 17 17

www.ford-vanharen.nl

Suzuki Swift 1.2i 16v 94pk 5-drsBANDIT EASSS

31-01-2014, 37.471 km,Wit / Pearl cool whiteAirconditioning, Anti blokkeer systeem, Audiobedieningop het stuur, Automatische Stabiliteits Controle, Bestuur-dersstoel in hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Buiten-spiegels in carrosseriekleur, Buitentemperatuurmeter,Bumpers in carrosseriekleur, CV afstandbediend, CruiseControl, Elektrisch bedienbare ramen voor, Elektrischverstelbare buitenspiegels, Getint glas, enz. enz.

€ 13.470,- Nieuwe modellen Retro snor scooters!Div. kleuren op voorraad rijklaar en 1 jr. garantie € 1175,-

OOK VOOR AL UW ONDERHOUD EN APK VOOR ALLE MERKENBij grote en kleine beurt gratis leenauto

Ford Fiësta 1.2 Limited 96.000 km zilvergrijs met. ’10 € 8750,-Mazda 323 F 1.5 5 drs. zwart met. ‘98 € 950,-Mercedes Sprinter 4/12 bakwagen met laadklep wit ;96 € 7950,-Opel Agila 1.2 5 drs. 143.000 zilvergrijs met. ’03 € 2750,-Opel Astra H 1.4 5 drs. 58.000 km donkergrijs met. ’08 € 7950,-Opel Corsa 1.4 nw model 117.000 km 5 drs beige met. ’09 € 6950,-Opel Corsa 1.0 5 drs. 20.000 km wit ‘12 € 7950,-Peugeot 206 1.4 quicksilver 160.000 km zilvergrijs met. ‘05 € 4500,-Porsche 911 Carrera 3.0 170,000 km zilvergrijs met. ‘98 € 19750,-Renault Clio 1,4 190,000 km zwart met. ‘07 € 3950,-Renault Twingo 1.2 130.000 km zwart ’05 € 3750,-Seat Ibiza 1.2 150.000 km zilvergrijs ’03 € 3500,-Suzuki Swift 1.3 5 drs. 82.000 km donkergrijs met. ’09 € 8250,-Suzuki SX4 1.5 38.000 km zilvergrijs met. ’10 € 10250,-VW Golf GTI 5 drs automaat DSG 60.000 km donkergrijs met. ’09 € 19750,-VW Up 1.0 automaat 22.000 km beige met. ’13 € 9950,-

Fiat Ducato 1.9 turbo diesel 4 pers, alkoof camper wit ‘00 € 15950,-Zeer nette camper maar 46.000 km licht interieur

Fiat Dethleffs Magic Edition diesel 4 pers. wit ’10 € 55000,-Hele nette camper maar 31.000 km beukenhout interieur

Valendries 205831 DV Boxmeer0485-57 84 3506-53 92 34 38

www.rhoffmansautobedrijf.nl

‹ www.graafschecourant.nl/www.dekoeriermill.nl Graafsche Courant/Koerier Mill · dinsdag 20 oktober 2015 · 14

Page 15: Graafsche Courant week43
Page 16: Graafsche Courant week43

A.S. ZONDAG OPEN!

HOFMANS: RELAXSPECIALIST VAN DE REGIO!

De grootste speciaalzaak van Nederland heeft meer dan 150 modellen relaxfauteuils. De adviseurs van

Hofmans helpen u graag de juiste keuze te maken. Lengte, breedte, hoogte en diepte zijn individueel

te bepalen, dit meten we nauwkeurig in onze teststoel. U kunt op uw gemak proefzitten op de bekende

merken. Dankzij de grote collectie en de gespecialiseerde adviseurs slaagt u zeker bij Hofmans in Cuijk.

Hofmans Tapijten CuijkBeerseweg 10a (navigatiesysteem kies heiligenberg)| 5431 LC Cuijk | 0485-315516 | GRATIS PARKEREN | Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

www.hofmanstapijten.nl

SHOWROOM UITVERKOOP!

BIJ DE RELAXFAUTEUIL-SPECIALIST

De grootste speciaalzaak van Nederland heeft meer dan 150 modellen relaxfauteuils. De adviseurs van

Hofmans helpen u graag de juiste keuze te maken. Lengte, breedte, hoogte en diepte zijn individueel

te bepalen, dit meten we nauwkeurig in onze teststoel. U kunt op uw gemak proefzitten op de bekende

merken. Dankzij de grote collectie en de gespecialiseerde adviseurs slaagt u zeker bij Hofmans in Cuijk.

De grootste speciaalzaak van Nederland heeft meer dan 150 modellen relaxfauteuils. De adviseurs van

Hofmans helpen u graag de juiste keuze te maken. Lengte, breedte, hoogte en diepte zijn individueel

te bepalen, dit meten we nauwkeurig in onze teststoel. U kunt op uw gemak proefzitten op de bekende

merken. Dankzij de grote collectie en de gespecialiseerde adviseurs slaagt u zeker bij Hofmans in Cuijk.

HOFMANS: De grootste speciaalzaak van Nederland heeft meer dan 150 modellen relaxfauteuils. De adviseurs van

BIJ DE RELAXFAUTEUIL-SPECIALISTBIJ DE RELAXFAUTEUIL-SPECIALISTBIJ DE RELAXFAUTEUIL-SPECIALISTBIJ DE RELAXFAUTEUIL-SPECIALIST

NU € 998,-

2 MOTORIG

OPSTA HULP

LEEDSBRUIN SPLIT LEDER 2 MOTORIG OPSTA HULP

NETTO-NETTO

1798,-

De grootste speciaalzaak van Nederland heeft meer dan 150 modellen relaxfauteuils. De adviseurs van De grootste speciaalzaak van Nederland heeft meer dan 150 modellen relaxfauteuils. De adviseurs van De grootste speciaalzaak van Nederland heeft meer dan 150 modellen relaxfauteuils. De adviseurs van

NU € 998,-

2 MOTORIG

OPSTA HULP

ZURICHZWART SPLIT LEDER 2 MOTORIG OPSTA HULP

NETTO-NETTO

1798,-

BIJ DE RELAXFAUTEUIL-SPECIALIST

25 OKTGEOPEND

ZONDAG

VAN 11.00 - 17.00 UUR

OPSTA HULPVERSTELBAAR

=OPOP

ZWART LEDER | 2 MOTORIG | TOP SWING |

OPSTA HULP | RUG EN VOET APART ELECTRISCH

VERSTELBAAR 2 MOTORIG

NEWPORT

€ 798,- 1499,-

DIRECT LEVERBAAR

DIRECT LEVERBAAR

SHOWROOM UITVERKOOP!25%

KORTING

SHOWROOMMODEL40%

KORTING

SHOWROOMMODEL

70%KORTING

SHOWROOMMODEL

SHOWROOM UITVERKOOP!50%

KORTING

SHOWROOMMODEL

TAPIJT | VINYL | LAMINAAT | PARKET | PVC | MARMOLEUM | RAAMDECORATIE | RELAXFAUTEUILS | KARPETTEN | KUNSTGRAS

21 T/M 25 OKTOBER: Geldt op onze andere showroom producten de BTW actie

Page 17: Graafsche Courant week43

Altijd en overal klaar voor iedere klus!Goed gereedschap is het halve werk. Uw huis opknappen, de scooter onderhouden of bij vrienden of familie klussen?

Klus met betrouwbaar gereedschap uit dezeluxe trolley van Toolwelle: Een stevige, afsluitbare koff er op wieltjes!

Bestel snel online op:

weekkrant.nl/webwinkel Toolwelle KraftWorld 187-delige gereedschapstrolley

Toolwelle KraftRoyal 256-delige gereedschapstrolley

Bestel nu

weekkrant.nl/

webw

inkel

weekkrant.nl/

webw

inkel

187-delige & 256-deligeToolwelle gereedschapstrolleys

elders329,-

109,-

elders299,-

99,95

Inclusief Toolwelle Gouden Ratelsleutelset

‹ www.graafschecourant.nl/www.dekoeriermill.nl Graafsche Courant/Koerier Mill · dinsdag 20 oktober 2015 · 17

Griezelen in centrum MillMILL - Griezelen in het cen-trum van Mill, dat kan tij-dens 2 Halloweentochten op zaterdag 31 oktober. Om 17.30 uur starten bij Mylles-weerd aan de Kerkstraat 3 in Mill de Halloweentoch-ten voor kinderen tot en met groep 5. Het is de bedoeling dat de kinderen verkleed op pad gaan.

Om 20.30 uur gaat die zater-dag de Halloween Griezel-tocht van start voor de jeugd vanaf groep 6. Deze tocht voert de deelnemers via het Landschapspark naar enge en donkere plekjes rond het Millse centrum. Deelname is gratis. Opgeven kan via [email protected] of bel tel. 0485-325634.

Wilbertoordse quizavondWILBERTOORD - De Wilber-toordse quizavond start za-terdag 7 november klokslag 19.30 uur met het ophalen van de vragen/opdrachten in de Wilg. Voor het vragen/opdrachten pakket krijgt ie-der team 4 uur de tijd en om 23.30 uur moeten de vragen door één persoon per team worden ingeleverd in de

Wilg. Deelnemers vormen zelf een team van minimaal 5 tot maximaal 10 personen. Per team moet tenminste 1 persoon woonachtig zijn in Wilbertoord. Er zijn vragen in 10 categorieën: Wilber-toord algemeen, sport, his-torie van Wilbertoord, beeld en muziek, politiek, brein-brekers, rekenen, sponsor-

vragen, ‘buiten’-opdrachten en een geheime opdracht. Deelname 15,00 euro per team. Inschrijven via www.wilbertoordonline.nl/ned/dorpskwis of via [email protected] of inschrijfformulier in het Willy’s Venster (brievenbus op Verbindingsweg 8). Na-dere info: tel. 0485-478797.

Kinderkoor Mill zoekt kerstgroepKinderkoor KiKoMi speelt donderdag 24 december in de Willibrorduskerk in Mill weer het verhaal ‘Samenkomst rond de stal’. Aanvang 18.00 uur.

MILL - “Ook dit jaar hebben we weer hulp nodig van en-thousiaste kinderen die wil-len meespelen. Er zijn gast-rollen te vergeven, met en zonder tekst. Het is gewoon heel gezellig om erbij te zijn. We hopen op jullie mede-werking!”, aldus werkgroep kinderkoor KiKoMi. Belangstellenden kunnen zich tot 16 november op-geven bij Gita en Marcel Siebers via [email protected] of tel. 06-27265138. Ze dienen wel twee keer te repeteren en wel op dinsdag 15 en 22 de-cember van 14.15 tot 15.15 uur. “Wanneer je een e-mail stuurt, schrijf dan op of je een jongen of een meisje

bent, jouw leeftijd, telefoon-nummer en in welke basis-schoolgroep je zit.” Men is ook op zoek naar kinderen die het koortje

willen versterken. “Als je dat wilt kom je uiterlijk van-af dinsdag 17 november met ons meezingen van 14.15 tot 15.00 uur. Natuurlijk ben je

ook al op eerdere dinsda-gen welkom. Ook hiervoor kan jij je opgeven via boven-staande mailadres of tele-foonnummer.”

Kinderkoor KiKoMi in kerstsfeer foto Jan Verstraten

SmartlappenMILL - In ‘t Heike aan de Leeuwerikstraat 68 in Mill heeft zondag 25 oktober ‘een kei leuke middag’ plaats. Dan laten De Straetlappen uit Mill opnieuw van zich horen. Aanvang 13.00 uur. Met medewerking van de harde Kern uit Boxmeer en Vrienden smartlappenkoor Dongen. Er worden gezel-lige meezingers ten gehore gebracht en aan de bar dra-gen de barkeepers ook hun steentje bij aan de feest-vreugde.

Film Whiplash MILL - In het Filmhuis in Myllesweerd in Mill wordt woensdag 21 oktober de film Whiplash vertoond. Aan-vang 20.00 uur. Andrew is een 19-jarige drummer. Hij oefent tot zijn handen bloe-den. De druk wordt groot als hij wordt uitgekozen om in de schoolband te spelen on-der leiding van een beruchte muziekleraar. Kaarten 5,00 euro. Info en reserveren: www.myllesweerd.nl.

Miko ‘76 wint overtuigendMILL - Miko begon zondag 18 oktober gespannen aan de wedstrijd tegen Lottum. Miko heeft de punten hard nodig, gezien de ontwikke-lingen rondom de nieuwe competitie-indeling. Vol overtuiging begon Miko aan de wedstrijd, wat een aan-tal mooie doelpunten ople-verde. De verdediging van Miko stond sterk, waardoor Lottum niet tot scoren kon komen. Dit resulteerde in een ruststand van 5-0. Na de rust zette Miko de posi-tieve energie van de eerste helft voort en weer bracht dat mooie kansen en doel-punten. Een klein dipje bij Miko zorgde ervoor dat Lot-tum twee doelpunten kon scoren, wat de stand bracht op 7-2. Miko herpakte zich goed en bereidde de voor-sprong verder uit. Deze goed gespeelde wedstrijd leverde Miko twee punten op, met een eindstand van 10-3. Deze overwinning geeft Miko veel zelfvertrouwen, ze weten nu dat ze ook zon-der trainer/coach sterk aan de start kunnen verschij-nen. Uitslagen:Miko mw - Peelkorf: 1-16Miko 2 - Korfrakkers: 4-8Miko - Lottum: 10-3Programma:Maandag 19 oktober:20.00 uur Quick Up - Miko mw. Sint Agatha. Inhaal.Zondag 25 oktober:13.00 uur Stormvogels - Miko 2. Luyksgestel. Inhaal-wedstrijd.

Page 18: Graafsche Courant week43

‹ www.graafschecourant.nl/www.dekoeriermill.nl Graafsche Courant/Koerier Mill · dinsdag 20 oktober 2015 · 18

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS! Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie in of kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hallo ik ben Monica een leuke vrouw van 30 jaar en ik zoek contact met een leuke man. Ik ben span-nend om te zien. Wil jij met mij afspreken? Reageer nu. 0906-10.10.162 Box:580831

Ik ben op zoek naar een leuke man om mee te stap-pen, uit eten mee te gaan en nog veel meer Mijn naam is Lilianne. Bel je? X 0906-10.10.162 Box:412906

Hoi ik ben Diana en ik kom uit Gelderland. Ik heb huis-dieren en zoek iemand voor een leuk gesprek. Spreekt dit je aan? Bel me. 0906-10.10.162 Box:543370

Ik ben Pam een blonde vrouw van 29 jaar ik ben ondeugend en zie er goed uit. Ik ben single moeder en wil een date. Jij ook? X 0906-10.10.162 Box:541726

Ik ben Camille een leuke vrouw van 69 jaar uit De-venter en op zoek naar een serieuze relatie. Zullen we iets gaan drinken samen? Laat wat van je horen. Gr. 0906-10.10.162 Box:433457

Mijn naam is Maria, ik ben 41 jaar. Ik ben op zoek naar een lieve man tussen de 40 en 50 jaar voor vriend-schap. Heb je interesse? 0906-10.10.162 Box:566728

Hoi met Carla 51 jaar. Ik ben op zoek naar een leuke man en als het klikt mis-schien meer. Lijkt het je wat? Reageer op mijn box. 0906-10.10.162 Box:986659

Hey ik ben Inge 36 jaar en ik ben op zoek naar een leuke en spontane man. Ik zie er goed uit en ben heel lief. Wil je meer weten? Bel 0906-10.10.162 Box:502622

EINDHOVEN EN OMGE-VING. Ik ben een leuke

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

MIEP Box: 8025Als medium en lichtdrager help ik u op elk gebied van het le-ven. Op verzoek gebruik ik de Tarot of Pendel. Ik help u graag.

Bel 0909-1447 Box: 8025

FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik help je graag verder met je vragen of moeilijke situaties. Ik werk met tarotkaarten en de pendel.

Bel 0909-1447 Box: 3624

YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

Bel 0909-1447 Box: 3694

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & Markten

MEGAZWARTE MARKT

VenrayEvenementenhal, zon. 25

okt. + zon. 29 nov. Ruim 600kramen. vanaerlebv.nl

MODELTREINENBEURS ententoonstelling, zat. 24 okt.van 10-16 uur. Veel mooiespullen en rijdende treinen.De Terp, Dorpstr. 21 Heumenwww.maasbuurtspoor.nl

Overdekte ROMMELMARKTRijhal Ewijkseweg 13 Over-asselt zo 25 okt, gratis parke-ren, inf bel Wim 06-23864087nog stands beschikbaar.

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

• Riool verstopt 24 u service• Vernieuwen rioleringen• TV-rioolinspectie• Bestratingen

M . J O N K E R S

HAPS 0485 - 372544www.jonkersonderhoudsbedrijf.com

Prive & Erotiek

Prive Lijnen & SMS-diensten

"+!!&'*+$&'*)##&"%&!!&"%&&!('&!!&"

%!%()#!!$GL"G AE

Q))=;)?)= W]; 4\HH(GJ$AE G^G$C^`,.

R)]])?0!_( @ <)\ '000&&&NGL00AEM !D 0 =)- RV1[

G^G$CG000

S!)= U) R!_D& BA&&&)8=%1;9#)#74)YR!_D)D 8JHJ '-00!$

B( F)\ +!?)-;'*'/56*/* NGL`AEM

ZZZJ)Y;?))E.``GJD\NGL$GAIEM'*'/56,,'&&&[/35[[Q.``G&&&

17R[/35[Q[15720[P

2744<+2"$+1;9#'' :[P36[5QVP223&&&

'*'/56*/'

P7P7P4[P4[ RV1[K4[/&&&&'*'/5*,*, GL$GAE

X[077P VP *G=)- RV1[&

5!_A) [\= \))?; _) %?HH%#B) _) #HH? \)]])? ]HD

S\HH?EH])D& R9!=;)? EHH?&NGL$GAEM '*'/+'*'3

4)]=)DLWZ);)DL]?)9D)DL;B;+H; _) E) #)\)EHH\%)89\+ #)F;& !] A?HH; _)]\HH?& NGL''AEM'*'/+'*'0

.;=:&(G^G$K.''G&<)\\)DL S!)W)D )D SBE)D&GL'' AE 1)?#H\)D )D R!8)

ZZZJA?!8H;)-BDD)-;!BDJD\<)\\)D T <))\+F)\\)D T <))\+-#H;;)D

!$!"%#$$!65V1>3[:7PP[:3V7PJJJ )8)D OD 8?B9Z && NGL''AEM

+1# ":#?<->--3 ;*;,

4'.3,26;,89/637&

,2(

!'$%'&"#

"

$!& &, #&8 /-/ (-2 8)+*&26502"&4&!'&2 3%7.1

*-*1890/*

%"!#%!$ !'

$%'&"#

"

*-*18*-/

17% 9

* CE$#

%"E% EE%<D#>(

66%"E:?=%

!'$%'&"#

"

*-*18-1-

2

@D#A?C$

BE<EDB6:E%

3E;;ED

:>?CAEDE%+

.E:E;;EDCAE

*-*1 CE':?=%E

% #! 9

(E4C?AE))

(((,*

-*1,%:

!'$%'&"#

"

*-*189

011

,-$6)(4

!(4)(

*03-'

(4#$"4

4-32

#3(!

411057&

% +34.

1+./

5(!!(0

9$*(888

!'$%'&"#

"

-1--

8*-*

1

5#: E'ADE&E <D#>(E%5#: E'ADE&E <D#>(E%&"#$%%!&"#$%%!

Nu 20 cpm! Vrouwen van 18tot 55 jaar zoeken Live sex-contact. Bel nu 0906-8686.

GAY-DATING. Jongens enmannen willen afspreken.Bel 0906-1422 (20 cpm).

Ma. t/m do. 11-1 uur | vr. + za. 11-5 uur | zo. 12-0 uur47574 Goch, Benzstr. 26 | Tel. 0049-2823-9760588

www.fkk vangoch.dehele dag € 30,- entree Incl. koud/warm buffetWellness-Vitaal-Dagen! Nieuwe wellness lounge!

Woensdag & Zondag: Wellness-dagen, massage en nog veel meerVrijdag & Zaterdag: Gratis bier no limit

SKY - Tijdens alle Bundesliga-wedstrijden gratis bier

Nu op 3500 m2

de

krac

ht

van

du

bb

el

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant.ga naar Kleintjesmarkt.nl

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Page 19: Graafsche Courant week43

‹ www.graafschecourant.nl/www.dekoeriermill.nl Graafsche Courant/Koerier Mill · dinsdag 20 oktober 2015 · 19

AFB FB HHB8*0B,++.,EH:

-C- D0*H. @EH /0-,402H B88. "'"'

.E. 6++.*.0+) @EH /0-,402H B88. "'"'

2( #((9I!LJ75( 19;3G(< 3!5 L( (!%(< =3395&

.I+6 ;L;#>#L#L*** BC;?M;7:A

3! %/, 10$ 100#*1//. "41 (5)-

$&%&&,*+ 2& '&'&1+++2IF ;L;#>#L=#L=**'ID F,G.-I/ 4D0DGIE EII

(101"$2 $1 %",'.$$* &.$$2%#//1+)3)!-3)!3)4!

BC;?M;7:A

B*M@? *K*K )"<1? C $?> 7&5 )"<1? !9%8K HHH=3:3(<1<=9JA

B*M@? *K*K )"<1? C $?> 7&5 )"<1? !9%8K HHH=3:3(<1<=9JA

>K>$?MMM'

"& #&!&()$ *&%'

BC;?M;7:A

BC;?M;7:A

*#",( &*-'%(+%#..(+ --! )($-C-.FE/B88."'"'

B*M@? *K*K )"<1? C $?> 7&5 )"<1? !9%8K HHH=3:3(<1<=9JA

Erotische Dating Vrouw zoekt Man

SEX DATINGHallo leuke mannen vanNederland dit is Lisa enik heb heel veel zin in eenspannend gesprek, jij ook?Bel me dan snel op en rea-geer op mijn boxnummer.0906-10.10.190 Box:923159

Scharrel gezocht. Hoi ikben Nicole. Ik ben een 27jarige brunette en ben opzoek naar een stout schar-reltje die mij heet wilt ma-ken. Ben jij dat? Reageer.0906-10.10.190 Box:190534

Rijpe vrouw zoekt sex con-tact. Ik ben Jannie een rijpevrouw en ik heb nu zin insex. Ik ben op de lijn aan-wezig dus tot zo schatje. X0906-10.10.190 Box:336340

Ik heet Rachel en wil nusex. Wie wil mij heerlijkverwennen? Ik wil wel stie-kem afspreken. Lijkt dit jewat? Reageer dan snel opmijn boxnummer. Kusjes.0906-10.10.190 Box:966211

Hoi, ik ben Roos een ge-trouwde vrouw van 42jaar. Ik heb halflang don-kerblond haar. Interesse?0906-10.10.190 Box:574540

Ik ben een leuke vrouw van58 jaar en zoek een mandie een spannende datemet mij wil. Ben je discreeten wil je snel contact? Bel.0906-10.10.190 Box:568033

Mijn naam is Anna en ikben op zoek naar een span-nend avontuur. Ben ik danbij jou goed? Bel me en wieweet zien we elkaar snel.0906-10.10.190 Box:758705

Hey mannen wij willen eenman heerlijk verwennenWij zijn twee slanke bru-nettes en hebben mooierondingen. Wie wil? Bel. X0906-10.10.190 Box:522387

VOLSLANK EN HEET. Ik

Kom snel in contact met een sex date via deze lijn?

Bel 0906-10.10.19045cpm

GRATIS SEX VOOR VROUWENVrouwen bellen naar 0800-4122

mannen bellen naar 0906-10.10.190

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.190* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Erotische Dating Man zoekt Man

GAY DATINGPhilip wil date. Dag leukemannen ik ben een helespannende man en zoekeen man om leuke dingenmee te doen. Ik wil je graagverwennen. Interesse? Bel.0906-10.10.156 Box:536889

Hallo mannen ik ben eenlekkere hete man van 48jaar en ik zoek een man ofjongen 18+ om heel langmee te vrijen. Interesse?0906-10.10.156 Box:482210

Hoi mannen ik ben 59 jaaren zou regelmatig contactwillen met een behaardezakenman. Spreek wat inen ik bel je snel terug. Ikkan niet wachten om je teontmoeten. Reageer je? X0906-10.10.156 Box:457955

Leuke jongen van 45 jaarzoekt een leuke man diekan ontvangen om lekkermet elkaar te spelen. Ik benvoor alles in. Bel me snel.0906-10.10.156 Box:234504

Dag mannen ik ben An-dre een 42 jarige jongen. Ikben op zoek naar een leukeman voor lekker contact.0906-10.10.156 Box:174353

Ben jij dominant? Ik beneen senior en ik zoek eendominante man die mijeen keer lekker wil ver-wennen. Als het echt kliktwil ik je vaker zien voorregelmatige afspraakjes. Ikwil je heerlijk verwennenen ben voor bijna alles in.Ik kan mij niet verplaatsen,maar wel ontvangen. Wilje meer weten? Reageerdan snel op mijn boxnum-mer en laat een berichtjeachter. Dan bel ik je zo snelmogelijk terug. Ik hoop jesnel te zien. Dus spreekwat in en bel me! Kus.0906-10.10.156 Box:565764

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.15635cpm

Voor direct leuke mannenaan de lijn kies dan een 1in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.156* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Vanaf nu overal te koop!

Bestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nlBestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nl

ODE

WILDAAN HET

van haas tot paardenbloem

door Ellen Willems

Vanaf nu overal te koop!Slechts19,95

Bestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nlBestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nl

Boek over de eetbare natuur!

Prive Lijnen & SMS-diensten

Page 20: Graafsche Courant week43

Henry Geert-Joost Yoice Annemarie Charlotte Daniël

BeersJan v. Daalstraat 4D

In het hart van Beers, in het onder architectuurgebouwdebijzondermoderne appartementen-complex ’t Carré gelegen zeer LUXE APPARTE-MENT. Dit fraaie appartement is gelegen op deeerste verdieping, is verrassend ruim en be-schikt o.a. over een royaal, zonnig balkon eneen eigen parkeerplaats.• bj. 2006, inhoud 232 m³, woonopp. 83 m²• Luxe keuken v.v. diverse inbouwapp.• Slaapkamer met mog. om een extra

slaapkamer te realiseren.• Luxe badkamer.• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 175.000,00 k.k.

BeugenBoxmeerseweg 4

Nabij de dorpskern van Beugen treft udeze karakteristieke ruime vrijstaandejaren ’30 woning met garage en oprit.

• bj. 1930, inhoud 700 m³, perceel 604 m²• de woning doet bijzonder sfeervol aan en

maakt een verzorgde indruk• de woning is de afgelopen jaren

gemoderniseerd/gerenoveerd met behoudvan originele details zoals glas in lood ramen,paneeldeuren etc.

• fraai aangelegde tuin met veranda (2012),terras, gazon en zwembad

Vraagprijs: € 375.000,00 k.k.

BoxmeerDe Raetsingel 41

In het centrum van Boxmeer, op loopafstandvan het centrum, Weijerpark en Maasheggengebied gelegen prima onderhouden ruime GE-SCHAKELDE WONING met garage en vrije ach-terom. Zonnige tuin met terras en veel privacy.

• bj. 1976, inhoud 400 m³, perceel 190 m²• de woning is prima onderhouden.• ruime woonkamer met luxe open keuken• 4 volwaardige slaapkamers en moderne

badkamer.• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 229.000,00 k.k.

BoxmeerHavikskruid 25

Inwoonwijk DeMaasbroekse Blokken gelegenuitstekend onderhouden halfvrijstaande wo-ning met aanpandige garage.

• bj.2002, inhoud 540 m³, perceel 238 m²• voorzien van rolluiken (2006) en elektrisch

zonnescherm• mogelijkheid voor 4de royale slaapkamer• gelegen nabij het nieuwe Maasziekenhuis• zeer ruime woning, goed onderhouden en

maakt een zeer verzorgde indruk• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 275.000,00 k.k.

Mill 1Irenenstraat 21

Gelegen in een rustige, kindvriendelijke woon-omgeving, nabij het centrum vanMill, goed on-derhouden uitgebouwde MODERNE TUSSEN-WONINGmet werkruimte, berging en vrije ach-terom. De werkruimte biedt goede mog. voorberoep aan huis en is eenvoudig bereikbaar viade achtertuin.

• bj. 1962, inhoud 356 m³, perceel 144 m²• Luxe leefkeuken met inbouwapp.• 3 ruime slaapkamers en nette badkamer.• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 173.000,00 k.k.

OplooHeiblok 13

Perfect afgewerkt en modern HALFVRIJ-STAAND WOONHUIS met aanpandige bergingen carport. Fraai aangelegde tuin met verandaen zonneterras. Prachtige luxe en moderne in-bouwkeuken, royale living en vier volwaardigeslaapkamers. Tot in de puntjes verzorgde rui-me woning.

• bj. 2011, inhoud 555 m³, perceel 261 m²• Sfeervolle woonkamer met erker aan de

voorzijde en luxe moderne keuken.• 4 slaapkamers en luxe badkamer.• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 275.000,00 k.k.

MillVeldweg 5

Fraai gelegen luxe afgewerkte LANDHUIS metaangebouwde garage, vrijstaande garage/werkplaats en een oprit. Grote verzorgde ach-tertuin met vijver en een zonnig terras metfraaie overkapping, vrije achterom en gazon.

• bj. 1955, inhoud 815 m³, perceel 5.180 m²• luxe woonkeuken met diverse apparatuur.• ruime woonkamer met erker en gashaard.• 2 slaapkamers en ruime badkamer met

ligbad, luxe douche-stoomcabine, toilet,bidet en twee aparte wastafels.

• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 500.000,00 k.k.

Sint HubertPast. Jacobsstraat 41

Aan de doorgaande weg van Sint Hubert gele-gen VERRASSEND RUIM VRIJSTAAND WOON-HUIS.Woning is aan de achterzijde uitgebouwden beschikt over 2 garages, royale oprit en rui-me tuin.

• bj. 1963, inhoud 542 m³, perceel 853 m²• Ruime woonkeuken en woonkamer• Ideaal voor beroep aan huis.• 4 slaapkamers op de 1e verdieping• Royale kavel met veel privacy• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 259.000,00 k.k.

BoxmeerV. Sassev. IJsseltstraat 10d

In het centrum van Boxmeer, op de 1e verdie-ping gelegen modern afgewerkt appartement.Ideaal voor starters!

• bj. 1984, woonoppervlakte 60 m²• woonkamer met veel lichtinval en schuifpui

naar zonnig balkon (zuid)• moderne keuken met inbouwapparatuur• nette badkamer v.v. douchecabine, toilet,

wastafel en witgoedaansluitingen• aan achterzijde is een groot parkeerterrein• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 130.000,00 k.k.

BOXMEERVan denBerghstraat 17

Op een uitstekende locatie in villawijk-Zuidgelegen VRIJSTAANDE BUNGALOW met inpan-dige garage en eigen oprit. Deze speels inge-deelde woning bevindt zich op een steenworpafstand van het centrum en het fraaie natuur-gebied “Maasheggen”.• bj. 1971, inhoud 550 m³, perceel 770 m²• Deze ruime woning is uitstekend onderhou-

den en maakt een verzorgde indruk.• Fraai aangelegde achtertuin met terras,

verdiept terras grenzend aan de keuken.• 4 ruime slaapkamers.• Fraaie ligging in een ruim opgezette villawijk.

Vraagprijs: € 335.000,00 k.k.

BoxmeerSteenstraat 46A

Alle voorzieningen van het centrum binnenhandbereik én beschutte ligging kenmerktdeze stadswoning. De 2 ruime slaapkamers,royale patio, uitgebreide keuken en badkamerdraagt zorgt voor modern wooncomfort voorvele doelgroepen.

• bj. 1900, woonoppervlakte 95 m³• speelse L-vormige woonkamer met design

gesloten haard, fraai stucwerk en laminaat• luxe badkamer met jacuzzi, 2e toilet,

douchecabine en wastafel.• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 169.000,00 k.k.

BoxmeerBoomkruiper 10

Slapen en baden op de begane grond in dezekeurig afgewerkte woning met LEVENSLOOP-BESTENDIGE INDELING, of je nu starter, seniorof alleen bent! OP LOOPAFSTANDVANHETCEN-TRUM, Onderhouds vriendelijke tuin op hetzuidoosten en mogelijkheid voor 2 royaleslaapkamers.

• bj. 1995, inhoud 325 m³, perceel 163 m²• Woonkamer met parketvloer en halfopen

keuken, badkamer met douchecabine, toileten wastafelmeubel.

• Verdieping met mog. voor extra kamer.

Vraagprijs: € 175.000,00 k.k.

VianenSchutterskamp 11

Deze VRIJSTAANDE WONING met houten tuin-berging, vrijstaande garage en eigen oprit isgelegen in een kind- vriendelijke woonomge-ving, fraai gesitueerd op een ruimhoekperceel.

• bj. 1961, inhoud 323 m³, perceel 558 m²• L-vormige woonkamer met openslaande

tuindeuren.• Gesloten leefkeuken en een bijkeuken.• Badkamer begane grond.• 3 slaapkamers• Woning behoeft enig onderhoud en dient

gemoderniseerd te worden.

Vraagprijs: € 215.000,00 k.k.

BoxmeerMaasbroekse Blokken, type Ree

Omschrijving Kenmerken• Bijzondere architectuur met fraaie details• Wonen aan tuinzijde• Riante mogelijkheden voor keukeninrichting• 3 slaapkamers op de verdieping + tussenwoningen

hebben fraai dakterras. Hoekwoningen hebben doorhoogte extra grote 2de verdieping.

• Inclusief berging in de tuin• Duurzame materialen en energiezuinig• Volwaardige sanitaire voorzieningen.• Inclusief keukencheque van € 2.500,- incl. BTW

Prijs vanaf € 195.000,- v.o.n.

Woning type Rij- en hoekwoningen.Perceelopp. 150 – 180 m³.Inhoud 448 – 535 m³.