Korisnički priručnik PKP - GS1 Croatia ?· PKP - Korisnički priručnik Rujan 2017. 5 1 Uvod 1.1 O GS1 i GS1 Croatia (Opći podaci o organizaciji) GS1 je neprofitna, poslovno neutralna međunarodna

Embed Size (px)

Text of Korisnički priručnik PKP - GS1 Croatia ?· PKP - Korisnički priručnik Rujan 2017. 5 1 Uvod 1.1 O...

 • PKP Korisniki prirunik

  Rujan 2017.

  Globalni poslovni jezik

 • PKP - Korisniki prirunik

  Rujan 2017. 2

 • PKP - Korisniki prirunik

  Rujan 2017. 3

  Saetak dokumenta

  Dijelovi dokumenta Current Value

  Naslov dokumenta PKP Korisniki prirunik

  Datum zadnje promjene Rujan 2017.

  Trenutna verzija dokumenta ver. 5

  Status finalna verzija

  Opis dokumenta

  Suradnici

  Ime Prezime Tvrtka/Odjel Status

  Sanja Peni GS1 Croatia Centar za podrku

  Ana upani GS1 Croatia Centar za podrku

  Vesna Petrina-Brajdi GS1 Croatia

  Sanja Tomi GS1 Croatia

 • PKP - Korisniki prirunik

  Rujan 2017. 4

  Sadraj

  1 Uvod .......................................................................................................................................... 5

  1.1 O GS1 i GS1 Croatia (Opi podaci o organizaciji) ................................................................... 5

  1.2 Svrha i cilj ........................................................................................................................................ 5

  2 PKP ............................................................................................................................................ 7

  2.1 Opis poslovnog procesa ................................................................................................................ 7

  2.2 Prijava korisnika - prvi put ........................................................................................................... 7

  2.3 Prijava korisnika ............................................................................................................................. 9

  2.4 Pregled trgovakih jedinica - Osnovne komande .................................................................. 10

  2.5 Unos podataka o proizvodima ................................................................................................... 13

 • PKP - Korisniki prirunik

  Rujan 2017. 5

  1 Uvod

  1.1 O GS1 i GS1 Croatia (Opi podaci o organizaciji)

  GS1 je neprofitna, poslovno neutralna meunarodna organizacija usmjerena na razvoj i

  unapreenje globalnih standarda, tehnologija i poslovnih rjeenja kojima je cilj unapreenje

  uinkovitosti i preglednosti lanaca opskrbe i potranje, globalno, u svim sektorima.

  Nastala je spajanjem EAN Internationala i Uniform Code Councila (UCC) 2004. godine, a

  danas je uistinu globalna organizacija s etrdesetogodinjim iskustvom. Djeluje u 112 nacionalnih

  organizacija.

  Aktivnosti GS1 pokree i podupire vie od milijun tvrtki diljem svijeta, koje posluju du

  globalnog opskrbnog lanca u vie od dvadeset industrijskih sektora, od robe iroke potronje do

  zdravstva i obrane, a dnevno obave preko pet milijardi transakcija.

  GS1 je potpuno integrirani sustav utemeljen na EAN.UCC (sada GS1) crtinim kodovima za

  automatsku identifikaciju, eCom i XML alatima za elektroniku razmjenu podataka i e-poslovanje,

  te na tehnologijama i rjeenjima sljedee generacije, kao to je EPCglobal - baziran na RFID

  tehnologiji i standardima za upravljanje poslovnim procesima, poput globalne sinkronizacije

  podataka (GDSN) i GS1 standarda za sljedivost (engl. traceability).

  U Hrvatskoj, na temelju Ugovora o licenci i potpisanog Kodeksa poslovnog ponaanja s

  meunarodnom GS1 organizacijom, djeluje GS1 Croatia - Hrvatsko udruenje za automatsku

  identifikaciju, elektroniku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima, neprofitna

  udruga tvrtki korisnika.

  1.2 Svrha i cilj

  Poslovna okolina je doivjela niz brzih i kompleksnih transformacija. Globalizacija,

  konvergirajui lanci opskrbe i brzi tempo razvoja tehnologije poveali su trokove i sloenost

  naina poslovanja u svakom segmentu industrije. Zato su standardi koji pomau standardizaciji i

  uinkovitosti odvijanja poslovnih procesa potrebniji vie nego ikada prije.

  Uspjeh i irenje GS1 sustava temelji se na dokazanom nasljeu - identifikaciji kodiranih

  jedinica, povezujui fiziki tok kodiranih jedinica sa korespondentnim tokom informacija u

  elektronikom obliku.

  Kako bi se odrala vrijednost ovog sustava, GS1 obuhvaa poslovnu praksu koja

  usmjerava i pojednostavljuje tok poslovnih informacija omoguavajui efikasan i djelotvoran

  opskrbni lanac tj. fokusiran je na pojednostavljenje komunikacije (razmjene informacija) koja se

  primjenjuje unutar/kroz viestruke poslovne procese.

  Jedna od pretpostavki koncepta su podaci i struktura podataka koja je zajednika unutar

  viestrukih poslovnih procesa, a koji moraju biti usklaeni. Neki od osnovnih podataka moraju se

  sinkronizirati kako se ne bi morali razmjenjivati/slati u svakoj transakciji i uvijek su iste

  vrijednosti/znaenja u sustavima poslovnih partnera - takvi podaci se nazivaju i Matini podaci.

  U okviru GS1 sustava veliku ulogu imaju elektronski nosioci podataka - GS1 Business

  Message Standards (XML), UCS EDI Standards, VICS EDI Standards, i EANCOM su elektronski

  nosioci podataka koji omoguuju usklaivanje osnovnih podataka i sinkronizaciju matinih

 • PKP - Korisniki prirunik

  Rujan 2017. 6

  podataka koji se koriste u poslovnim procesima. Najuestaliji podaci (od matinih podataka) su o

  trgovakim jedinicama i transportnim pakiranjima, koji se mogu identificirati i GS1 kljuevima,

  posebno GTIN-om i GLN-om.

  GS1 sustav osigurava temeljne standarde za usklaivanje podataka izmeu partnera te

  isto tako definira i procese kojima trgovaki partneri usklauju, razmjenjuju i sinkroniziraju

  matine podatke unutar opskrbnog lanca.

  U novoj verziji kataloga napravljen je znaajan napor u unapreenju sinkronizacije

  matinih podataka imajui na umu sloenost procesa u opskrbnom lancu. Integritet i

  pravovremenost matinih podataka su kritini za protok roba, usluga i informacija u lancu.

  Korisnici ovog sustava i pripadnih standarda su svi sudionici u globalnom lancu opskrbe.

 • PKP - Korisniki prirunik

  Rujan 2017. 7

  2 PKP

  2.1 Opis poslovnog procesa

  Kako bi korisnik mogao unositi podatke u aplikaciju PKP nekoliko preduvjeta mora biti

  zadovoljeno:

  - mora biti lanica GS1 organizacije,

  - mora imati GLN,

  - mora imati dodjeljene prefikse i zakupljeni blok GTIN-ova.

  2.2 Prijava korisnika - prvi put

  Kada administraor unese Vae podatke u sustav dobiti ete pozdravni mail sa poveznicom (slika

  dolje). Potvrdite korisniki raun koji vodi na kreiranje lozinke.

 • PKP - Korisniki prirunik

  Rujan 2017. 8

  Nakon klika na poveznicu pojaviti e se donji ekran, na kojem je potrebno unijeti lozinku. Lozinku

  sami kreirate.

 • PKP - Korisniki prirunik

  Rujan 2017. 9

  2.3 Prijava korisnika

  Ekran za prijavu (ako ve imate pristupne podatke) izgleda kao na slici dolje.

  U sluaju problema sa prijavom, u donjem lijevom uglu ekrana nalaze se kontaktni podaci.

 • PKP - Korisniki prirunik

  Rujan 2017. 10

  2.4 Pregled trgovakih jedinica - Osnovne komande

  Nakon pristupa aplikaciji otvara se se ekran GTIN - Pregled, sa pregledom svih trgovakih

  jedinica.

  Osnovni ekran ine etiri cjeline:

  - gornja crna traka - padajui menu, izlaz,

  - gornja polovica ekrana - niz atributa po kojim je mogue pretraivanje,

  - donja polovica ekrana - tablica sa popisom trgovakih jedinica,

  - donja crna traka - informacije o kontaktu.

  Gornja polovica ekrana

  U gornjoj polovici ekrana niz je atributa po kojima je omoguena pretraga. Mogue je kombinirati

  i vie atributa.

  Klikom na gumb Poniti, brie se sadraj atributa i vraa se na inicijalni prikaz trgovakih jedinica.

 • PKP - Korisniki prirunik

  Rujan 2017. 11

  Donja polovica ekrana

  U donjoj polovici ekrana prikazane su trgovake jedinice u tablinom obliku.

  Mogu je ispis oznaenih jedinica u PDF ili XLS obliku.

  Isto tako omoguen je izbor stupaca koje korisnik eli vidjeti (slika dolje).

  U donjem dijelu tablice omoguen je odabir broja trgovakih jedinica za prikaz na ekranu.

 • PKP - Korisniki prirunik

  Rujan 2017. 12

  Opis kretanja po tablicama

  Popis tipki/akcija:

  TAB - prebacuje fokus na polje desno, ako je posljednje polje (krajnje desno) u retku koji

  se mijenja, fokus izlazi iz tablice. Nakon gubitka fokusa pokree se snimanje retka ako je

  unijet/mijenjan.

  STRELICA DESNO - prebacuje fokus u polje desno. Nakon posljednjeg polja u retku

  prebacuje se na lijevu stranu istog retka (na polje za odabir zapisa, kvaica). Nakon

  ponovnog pritiska na strelicu desno fokus se prebacuje na prvo polje sljedeeg retka ako

  postoji (ili istog ako je posljednji).

  Ne gubi se fokus iz retka pa se ne pokree snimanje retka ako je unijet/mijenjan.

  STRELICA LIJEVO - prebacuje fokus u polje lijevo. Nakon prvog polja u retku fokus se

  prebacuje na polje za odabir zapisa (kvaica). Nakon ponovnog stiskanja strelice lijevo

  prelazi se na posljednje polje (krajnje desno) u prethodnom retku (ili istom ako je prvi).

  Ne gubi se fokus iz retka pa se ne pokree snimanje retka ako je unijet/mijenjan.

  STRELICA DOLJE/GORE - gubi se fokus iz trenutnog retka, slui za kretanje vertikalno

  po recima.

  Nakon gubitka fokusa pokree se snimanje retka ako je unijet/mijenjan. Ako postoji samo

  jedan redak koji se uno