KRAKÓW 27-28 Marca 2008 Ekranowanie, redukcja zakłóceń ?· kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

KRAKW27-28 Marca 2008

Po ukoczeniu warsztatw bdziesz wiedzie jak:rozwizywa zagadnienia kompatybilnoci elektromagnetycznej,poprawnie diagnozowa problemy zakce,minimalizowa przyczyny przenikania zakce,odrnia przewody ochronne od przewodw powrotnych,planowa trasy przewodw wyrwnawczych i uziemiajcych,czy ekrany kabli,redukowa zakcenia w obwodach zasilania,stosowa filtry przeciwzakceniowe,redukowa emisj zakce do otoczenia,przyznawany jest znak CE.

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

5% 10%

Dla uczestnikw, ktrzy minimum miesicprzed data rozpoczcia warsztatw przelformularz zgoszeniowy wraz z potwierdzeniemprzelewu na nr faksu 012 630 47 50oferujemy:

upustu dla 1 osoby od ceny warsztatw

upustu od ceny warsztatw dla zgoszonychgrup 2 i wicej osobowych

Intensywne dwudniowe warsztatyprezentuje

dr hab. in.

pracownik Katedry Telekomunikacjii Aparatury Elektronicznej Wydziau

Elektrycznego Politechniki Biaostockiej. Czonek IEEE i SEP. Rzeczoznawca SEP

w zakresach: ochrony odgromowej,kompatybilnoci elektromagnetycznej,techniki pomiarowej i oprogramowaniauytkowego. Autor ponad 90 publikacji,

skryptu, 2 patentw, ponad 100 ekspertyzi raportw badawczych.

Karol Aniserowicz

Ekranowanie, redukcja zakce (EMI),kompatybilno elektromagnetyczna (EMC),uziemianie, rozmieszczanie elementw, trasy pocze na pytkach drukowanych

Praktyczne warsztaty z zakresu:

Program

DZIE PIERWSZY DZIE DRUGI

WARUNKI ZGOSZENIA:

WPROWADZENIE

PODSTAWOWE ZASADY REDUKCJI ZAKCE

ZASADY UZIEMIANIA I WYRWNYWANIA POTENCJAW

DIAGNOSTYKA PROBLEMW ZAKCE

METODY REDUKCJI ZAKCE

ZAKCENIA W OBWODACH ZASILANIA

EKRANY ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE

REDUKCJA SPRZE ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Podstawy, terminologia rda zakce Przepisy dotyczce EMI/EMC

Znaczenie indukcyjnoci przewodw Pasmo zakce impulsowych Przykady przenikania zakce Rodzaje (mody) wsplne i rnicowe Symetryzacja obwodw i redukcja rodzaju wsplnego

Uziom, szyna wyrwnawcza, masa Funkcje uziemienia i pocze wyrwnawczych Bezpieczestwo i EMI Masa analogowa/cyfrowa Poczenia jednopunktowe, wielopunktowe i hybrydowe Siatka wyrwnawcza Masa izolowana Ptle pocze wyrwnawczych

Powizanie objaww z przyczynami Dzwonienie, odbicia Praktyczne metody diagnostyki Przykady

Minimalizacja pasma czstotliwoci Poczenia ekranw kabli Redukcja indukcyjnoci wzajemnej

Jako energii a EMI Filtry i ograniczniki przepi Projektowanie zasilaczy impulsowych

Materiay i ograniczenia fizyczne Penetracja przez szczeliny Projektowanie obudw Ekranowane stojaki i pomieszczenia Pola magnetyczne Wskazwki projektowe

Wymagania dotyczce obudw Ekranowanie kabli Szwy i otwory Ekranowanie od zakce ESD i RF Ekranowa czy filtrowa?

DOBR KABLI I ZCZ

TRASY POCZE

MECHANIZMY SPRZE

POCZENIA NA PYTKACH DRUKOWANYCH

FILTROWANIE ZAKCE PRZEWODZONYCH

SPRZENIA W OBWODACH PRDU STAEGO

ROZMIESZCZANIE ELEMENTW I WARSTW

OBUDOWY, KABLE & SYSTEMY

PODSUMOWANIE

Uziemianie kabli Przesuchy w kablach Ekrany i zcza kabli

Panowanie nad indukcyjnoci Integralno sygnaw a EMC na pytce drukowanej Ukryte "nadajniki", "odbiorniki", "anteny" Trasy pocze, zjawiska falowe Obcienia

Magnetyczne przyczyny prdw wsplnych Pojemnociowe przyczyny prdw wsplnych Identyfikacja niezamierzonych anten Panowanie nad trasami sygnaw kilohercowych

Identyfikacja obwodw krytycznych Obwody zegara i reset Wbudowane sterowniki a EMC Regulatory zasilania Rozmieszczanie elementw Rozmieszczanie wej/wyj

Blokowanie szeregowe, zwieranie rwnolege Filtrowanie harmonicznych zegara Redukcja indukcyjnoci wzajemnej Zastosowanie koralikw ferrytowych

Idealna szyna zasilajca DC Rezonanse paszczyzn Redukcja indukcyjnoci kondensatorw

Optymalna lokalizacja zcz i przyporzdkowanie kontaktw Grupowanie wedug wartoci napicia staego Alternatywy pocze wielowarstwowych

Wykonywanie pocze zcze-obudowa Redukcja rezonansw obudw i kabli

ZAINWESTUJ W SIEBIE.BD NA BIECO W SWOJEJ BRANY.

ZGOSZENIA PRZYJMOWANE S TYLKO POPRZEZ WYPENIENIE FORMULARZA ZGOSZENIOWEGOMINIMUM 1,5 TYGODNIA PRZED ROZPOCZCIEM SZKOLENIA

Opata za warsztaty wynosi: 1250 z brutto / osob za dwudniowe warsztaty

KONTAKT: poland@idc-online.com, telefon: (12) 63 04 746 fax (12) 63 04 750

Program kursu zawiera14 demonstracji oraz

3 wiczenia praktyczne