Kurs for foreldrekontakter Ringshaug ungdomsskole høsten 2014

 • View
  197

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kurs for foreldrekontakter Ringshaug ungdomsskole høsten 2014. Hjem / skole- samarbeid. Alle former for samarbeid kan gi resultater som ikke hadde vært mulig å oppnå om vi sto alene. Innhold. Informasjon om samarbeid skole / hjem. Foreldrekontaktens oppgaver Workshops. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kurs for foreldrekontakter Ringshaug ungdomsskole høsten 2014

 • Kurs for foreldrekontakter Ringshaug ungdomsskole hsten 2014

 • Hjem / skole- samarbeid Alle former for samarbeid kan gi resultater som ikke hadde vrt mulig oppn om vi sto alene.

 • InnholdInformasjon om samarbeid skole / hjem. Foreldrekontaktens oppgaverWorkshops

 • Kort om Ringshaug ungdomsskoleCa 230 elever3 parallellerGul baseKarlsvika alternative skoleNytt skolebygg Ca 30 ansatte

 • Bakgrunnen for samarbeid skole- hjem:

  Fundamentet for samarbeidet: Opplringslova 1-1 Formlsparagrafen:Opplringa i skole og lrebedrift skal, i samarbeid og forsting med heimen, opne drer mot verda og framtida og gi elevane og lrlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

 • Avhengig av hverandreSamarbeidet mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Opplringsloven, forskrift til loven og Lreplanverket danner grunnlaget for samarbeidet, og foreldrene/ de foresatte skal ha mulighet for innflytelse p egne barns lringsarbeid faglig og sosialt. Hjemmet skal f informasjon om mlene for opplringen i fagene, elevenes faglige utvikling i forhold til mlene, og hvordan hjemmet kan bidra til fremme elevenes mloppnelse. Videre skal hjemmet ha informasjon om hvordan opplringen er lagt opp og hvilke arbeidsmter og vurderingsformer som brukes. Det m ogs legges til rette for at foreldrene / de foresatte fr ndvendige opplysninger for kunne delta i reelle drftinger om utviklingen av skolen.

 • Grunnleggende prinsipper for samarbeidet

  Samarbeidet lykkes som regel best om foresatte og lrere framstr som et vi med tydelige felles mlsettinger. Lrere og foresatte br oppfatte hverandre som likeverdige deltagere i samarbeidet og mte hverandre med respekt. Lrere og foresatte br i samarbeidet blant annet se p hverandre som en ressurs i barnets oppvekst. Samarbeidet mellom hjem og skole skal best av bde informasjon, dialog og medvirkning

 • Niver i samarbeidetInformasjon Dette nivet dreier seg om utveksling av gjensidig informasjon fra skolen til hjemmet og fra foreldrene til skolen. Eksempler p dette vil vre at lrerne orienterer om hvordan opplringen foregr p skolen, og hvordan elevene klarer seg. Dialog og drftinger Dialog og drftinger innebrer en reell og sannferdig kommunikasjon mellom foreldrene og lrerne om forhold som angr elevene, undervisningen, lringsmiljet og utviklingen av skolen.Medvirkning Medvirkning innebrer at bde skolen og foreldrene skal ha innflytelse p de beslutningene og den pedagogiske praksisen som berrer elevene. For foreldrene vil dette ofte dreie seg om at deres oppfatninger blir tatt hensyn til av lrerne og skolen.

 • Samarbeidet mellom skole og hjem foregr p fire forskjellige planA) Samarbeid om den enkelte elevB ) Samarbeid om den gruppa eleven tilhrerC ) Samarbeid i formelle fora for hele skolenD) Samarbeid om oppvekstmilj

 • A ) Enkelteleven:

  Samarbeid mellom den enkelte foresatt og skole.

 • b)Samarbeid om klassenPlanlegge foreldremte med kontaktlrer. Delta p foreldrekontakt-mte p hsten

 • Samarb. om klassen fortsSp.ml og synspunkt fra foreldre, drfting av aktuelle probl.stillingerTa opp saker fra for eksempel FAUDet sosiale miljet. Hver enkelt elev og foresatt er medansvarlig for skape et godt sosialt klimaArrangere sammenkomster i fritid

 • C )Samarbeid om skolenFAU: Alle foreldre er medl. av skolens foreldrerd, og hver gruppe velger repr. til Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes lringsmilj er trygt og godt.FAU skal med utgangspunkt i opplringslovens 11,4 : Fremme fellesinteressene til foreldrene Medvirke til at foreldrene tar et aktivt del i arbeidet for skape et godt skolemilj Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole Legge til rette for positiv utvikling hos elevene Skape kontakt mellom skolen og nrmiljet

 • Samarb. om skolen fortsSamarbeidsutvalget (SU): Skolens verste organ. Rett til uttale seg i alle saker som gjelder skolen.Skolemiljutvalget (SMU): Ta aktivt del i arbeidet for skape et godt skolemilj.

 • Samarbeid om oppvekstmiljSkolen i nrmiljetUngdomsunderskelsenUngdata

 • Foreldrekontaktrollen- hva konkret innebrer dette p Ringshaug ungdomsskole?

  Foreldrene er vre viktigste samarbeidspartnere, og har stor innflytelse over hvordan det sosiale miljet i klassen utvikler seg. Foreldrekontaktene er viktige medspillere i skole/ hjem-samarbeidet, og engasjere seg i dette er en investering i barns trivsel og lring. Skolen nsker et s optimalt samarbeid mellom skole og hjem som mulig. Det er viktig at vi har et godt faglig og sosialt milj i klassen/trinnet. Skolen praktiserer null-toleranse ift. mobbing, og er avhengig av et nrt samarbeid med foreldrekontaktene / foreldrene i slike saker.

 • Foreldrekontaktrollen.Generelt:Foreldrekontakten er:representant for foreldrene i en klasse/ gruppevalgt av og blant foreldrene med barn i samme klasse / gruppebindeleddet mellom skolen/ lrerne og foreldrene i klassen / trinnet( tillitsvalgtfunksjon)bindeledd mellom foreldrene og FAU

 • Foreldrekontaktrollen.Valg av foreldrekontakter:foreldrekontakter velges av foreldrene i klassen/ gruppen. Funksjonstiden er i utgangspunktet 1 r, men det er fint om man nsker en lengre periode for sikre kontinuitetdet velges to foreldrekontakter i hver klasse. Rektor srger for at det avholdes valg for 8.rstrinn p informasjonmtet vren fr skolestart. Valgte foreldrekontakter i samarbeid med kontaktlrer er ansvarlige for at nye foreldrekontakter blir valgt.

 • Foreldrekontaktens oppgaver:

  delta p kurskveld for foreldrekontakter v/ oppstart av skoleret, og utarbeide i felleskap et forslag til rsplan for skole-hjem samarbeidet i gruppen/ klassen/ trinnet. ( f.eks sosiale aktiviteter, oppgaver ifm. skolens arbeid/)planlegge temamter i samarbeid med FAU og skolen holde kontakt med og hente innspill fra de andre foreldreneholde kontakt med kontaktlrer gjennom skoleretlede klasse -/ gruppeforeldremtene hvis/ nr kontaktlrer ikke er med , - evt. sammen med kontaktlrer

 • Foreldrekontaktens oppgaver: srge for at det blir skrevet referat fra foreldremtene. ( skolens kontor kan hjelpe til med at referat blir lagt i trinnets rom i Fronter) delegere oppgaver til de andre foreldrene holde kontakt med FAU. ( referat fra FAU-mtene sendes ut til alle foreldrekontaktene, og legges ut p foreldresiden p Fronter)ha medansvar og ta initiativ for sosiale tiltak, fester m.v. for elever foreldre. P 8.trinn er det spesielt viktig at foreldrene blir godt kjent med hverandre og ungdommene fra starten av. Dette er med p bygge relasjoner mellom ungdom og voksne, og er et viktig fundament for klassen/ gruppen / rstrinnet. Skolen anbefaler at foreldrene etablerer nettverk med f.eks. elev-foreldreaktiviteter. (aktiviteter m ikke ha et kostnadsniv som ekskluderer noen )

 • Foreldrekontaktens oppgaver:hjelpe til med inkludere nye foreldre og ungdommer i fellesskapet. medvirke i fellesopplegg og tiltak som gjelder hele skolenvre behjelpelig med skaffe andre foreldre til pta seg oppgaver

 • Foreldrekontaktens oppgaver:Taushetsplikt:alle foreldrekontakter har taushetsplikt (Forvaltningsloven 13 ), og m underskrive p en taushetserklringtaushetsplikten gjelder bde for de tilsatte i skolen og for foreldre som sitter i rd og utvalg, foreldrekontakter og personer som er frivillige hjelpere p skoleturer og skoletilstelningerAndre forhold:Foreldrekontaktene skal ikke ta opp p foreldremter saker som gjelder enkeltpersoner, det vre seg lrere, elever eller andre foreldre, uten at dette er avklart med skolens ledelse, og den/dem det gjelder. Ta kontakt med skolens ledelse / FAU-leder.

 • Gratisprinsippet

  2-15 Rett til gratis, offentleg grunnskoleopplring

  Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplringa, til dmes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplringa.

 • Nyttige nettsider:

  Foreldreutvalget for grunnskolen http://fug.no/http://skoleporten.no/Utdanningsdirektoratet http://udir.no/Barn og medier: http://barnevakten.no/http://barneombudet.no/http://ungdata.no/

  Ringshaug ungdomsskoles hjemmeside http://ringshaugus.tbgskole.no/