langkah2 permainan page 1
langkah2 permainan page 2
langkah2 permainan page 3
langkah2 permainan page 4
langkah2 permainan page 5

langkah2 permainan

  • View
    10

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

langkah permainan

Text of langkah2 permainan

Langkah-langkah untuk permainan peratus:Langkah 1 :

Bahagian yang boleh di klik untuk ke arahan seterusnya.Buka laman sesawang http://www.mathplayground.com/Decention/Decention.html untuk ke paparan permainan peratus a game of fraction, decimal, and percents. Kemudian klik pada mana-mana bahagian pada paparan grafik yang berbentuk bulat tersebut.

Langkah 2:

Arahan peraturan permainan.Paparan arahan berkaitan dengan peraturan permainan akan terpapar seperti di rajah di bawah. Pelajar diminta membaca arahan peraturan yang diberikan sebagai panduan mereka sebelum memulakan permainan. Seterusnya, klik pada ikon start untuk memulakan permainan.

Ikon start Langkah 3: Paparan seperti rajah 3 dibawah akan terpapar dan pelajar dapat memulakan permainan pada tahap 1 (level 1).

Langkah 4 : Pelajar perlu memilih mana-mana nombor yang terkumpul (berwarna biru) dan meletakkan pada mana-mana lima bulatan yang disediakan.

Nombor-nombor yang perlu dipilih.

Langkah 5 :Pilih dua lagi ikon nombor yang mempunyai nilai yang sama dengan nilai yang terdapat dalam bulatan yang telah di buat dalam langkah 5. Contohnya, nombor yang dipilih ialah 70%, maka nilai yang sama dengannya ialah 0.7 dan .

Langkah 6 :Seterusnya, ambil ikon nombor lain, dan ulang langkah yang sama seperti langkah 5 di atas.

Langkah 7 :Penuhkan kesemua bulatan nombor yang disediakan dengan nilai-nilai lain seperti mana langkah 5. Kemudian, tekan ikon check pada paparan untuk memeriksa jawapan yang dibuat sama ada betul atau salah.

Ikon check untuk ke paparan seterusnya.

Langkah 8 :Sekiranya, jawapan anda betul, anda akan diberi arahan untuk meneruskan permainan ke aras (level) yang seterusnya yang lebih mencabar. Walau bagaimanapun, jika jawapan anda adalah salah, paparan grafik seperti rajah di bawah akan muncul dan anda diberi peluang untuk membuat pembetulan dengan meletakkan nombor pada bulatan yang betul.

Pernyataan yang menyatakan jawapan yang diberikan adalah salah.

Langkah 9:

Pernyataan yang menunjukkan percubaan sudah mencapai kali ke-3. Dan telah penyelesaian diberikanJika anda telah membuat percubaan sebanyak 3 kali tetapi jawapan yang diberikan masih salah, jawapan sebenar dan penyelesaiannya akan diberikan. Anda akan dapat mengetahui kesalahan yang dibuat. Kemudian, tekan ikon reset.

Penyelesaian yang betul.

Ikon reset

Langkah 10 :Anda akan memulakan permainan yang seterusnya selepas menekan ikon reset tadi. Permainan akan diteruskan ke aras (level) yang sama dengan aras permainan yang salah tadi.

Permainan baru