Lecture 003- Defining Role of Project Manager and Team V

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lecture 003- Defining Role of Project Manager and Team V

Text of Lecture 003- Defining Role of Project Manager and Team V

 • Project Management

  PGSM International Executive MBA

  BI 3

  Xc nh Vai Tr Ca Nh Qun Tr D n v i D n

  Gii thiu

  Vai tr ca nh qun tr d n c th l mt vai tr i hi s tinh t.

  iu ny c bit ng khi m nh qun tr d n khng c quyn chnh thc i vi nhng ngi m h phi lm vic cng.

  Chng ny xc nh cc vai tr ca nh qun tr d n v cc thnh vin i d n.

  2

 • Project Management

  PGSM International Executive MBA

  Gii thiu

  Qun tr d n thnh cng ch khi cc c nhn v cc nh lnh o qun l nhng chc nng ch cht cng hin t c mt mc ch c th, hon thnh d n

  Nhn s d n gm c:

  Nh qun tr d n

  Tr l nh qun tr d n (nu cn thit)

  Nhn vin vn phng d n

  i ng d n

  Cc yu cu d n c bn:

  Lin h khch hng

  Ch o d n

  Hoch nh d n 3

  Kim sot d n

  nh gi d n

  Bo co d n

  Vai tr ca mt nh qun tr d n

  Hoch nh

  T chc

  Phi hp

  Kim sot

  Lnh o

  Ra quyt nh

  Truyn thng v

  Xy dng mt mi trng h tr cho d n

  4

 • Project Management

  PGSM International Executive MBA

  Nhng c im c bn ca PM

  Trung thc v nguyn vn

  Hiu cc vn v nhn s

  Nm c cng ngh d n

  Nng lc qun tr kinh doanh

  Cc quy tc qun l

  Truyn thng

  5

  S cnh gic v nhanh

  nhn

  S uyn bc

  Kh nng ra quyt nh

  Kh nng nh gi ri ro v

  tnh bt nh

  Cc k nng qun tr d n

  6

  People skills

  Project management

  skills

  Knowledge of organization

  Technical skills

  Integration skills

  Basic project manager skills

 • Project Management

  PGSM International Executive MBA

  K nng nhn s

  Nh qun tr d n cn phi s dng c quyn hn trc tip v sc thuyt phc v phi bit c khi no th s dng n hai th .

  Nh qun tr d n phi gii v truyn thng v c cc k nng qun l xung t v thay i.

  7

  K nng d n

  Bn c th d tnh chi ph v chun b lch trnh thc hin cng vic v cc k hoch ngn sch y khng?

  8

  Qun tr d n10 k nng chnh ca mt lnh o d n

  1 Xy dng mt tm nhn rng

  2 Lp i qun l d n v lnh o i

  3 Cc k nng lnh o; xy dng v lnh o i d n

  4 Truyn thng

  5 Qun l con ngi

  6 To iu kin thun li

  7 Tip xc trc tip khp t chc

  8 Kh nng nhn phn hi, s ph bnh v nhn xt t ngi khc

  9 S dng cc cng c cho i d n

  10 Cc k nng bn hng- kh nng thc y v bn d n

  Rt ra: Vai tr kinh doanh ca nh qun tr d n

 • Project Management

  PGSM International Executive MBA

  K nng kt hp

  Mt trong nhng nhim v chnh ca mt nh qun tr d n l s phi hp nhiu yu t d n.

  9

  K nng k thut

  Mt nh qun tr d n phi hiu c nhng g cn phi thc hin v mt k thut, nhng s khng hiu bit bng nhng chuyn gia lm vic trong d n.

  Tuy nhin, h phi bit c kh khn/cm by tim n hay khng.

  10

 • Project Management

  PGSM International Executive MBA

  K nng k thut

  Cng ngh c s dng

  Cc cng c v phng php k thut c s dng

  Cc th trng c th, khch hng v cc yu cu

  Cc ng dng ca sn phm

  Cc xu hng v s pht trin ca cng ngh

  Mi quan h gia cc cng ngh h tr

  Con ngi l mt phn ca cng ng k thut

  Kin thc t chc

  Nu khng hiu c:

  Vn ha,

  Chnh sch,

  Tnh cch v chnh sch, ca t chc th

  D n chc chn s tht bi.

  12

 • Project Management

  PGSM International Executive MBA

  c im ca mt nh Qun Tr D n

  Tnh linh hot v kh nng thch nghi.

  Thch sng kin v c kh nng lnh o

  S quyt on, t tin, kh nng thuyt phc, ni nng lu lot.

  Tham vng, tch cc, mnh m

  L mt nh truyn thng v phi hp hiu qu

  Phm vi li ch c nhn rng

  nh c, nhit tnh, sng to, t nhin

  13

  c im ca mt nh Qun Tr D n

  C th cn i cc gii php k thut vi thi gian, chi ph v yu t con ngi.

  T chc v k lut tt

  L mt ngi bit nhiu lnh vc, hn l mt chuyn gia

  C kh nng v sn sng dnh hu ht thi gian hoch nh v kim sot

  C kh nng tm ra cc vn

  Sn sng ra quyt nh

  C kh nng duy tr s cn bng thch hp trong vic s dng thi gian.

  14

 • Project Management

  PGSM International Executive MBA

  Nhng k nng cn thit

  Tnh linh hot v kh nng phn tch kinh t c cn thit khng?

  Chuyn mn k thut phc hp c cn khng? Nu cn, n c nm trong s nhng nng lc ca c nhn khng?

  Nu c nhn thiu chuyn mn, liu c sc h tr trong cc t chc khng?

  C nhn hay cng ty l i tng u tin b nh hng bi loi d n v/hoc khch hng ny? Nu vy, cn phi xem xt nhng ri ro no?

  u tin ca d n ny l g v c nhng ri ro g?

  Nh qun tr d n phi tip xc vi nhng ai, c bn trong v bn ngoi t chc?

  15

  Trch nhim, Quyn lc v Trch nhim gii trnh

  16

  Trch nhim

  Trch nhim gii trnh

  Quyn lc

  Cc nh qun tr d n phi duy tr s cn bng tt v vic phn b trch nhim, giao ph quyn lc v gi trch nhim gii trnh.

 • Project Management

  PGSM International Executive MBA

  Trch nhim

  Mc d nhng ngi khc chu trch nhim cc cng vic ca d n, nh qun tr d n vn gi ton b trch nhim v kt qu cui cng!

  17

  Quyn hn

  S tip cn cc ngun lc thch hp phi c giao ph cho cc thnh vin trong i, bao gm c nh qun tr d n hon thnh d n.

  Nu khng c quyn hn thch hp, i d n khng th gi c trch nhim gii trnh v kt qu km.

  18

 • Project Management

  PGSM International Executive MBA

  Trch nhim gii trnh

  Gip gim hot ng km v tng hot ng c hiu qu khi mc trch nhim gii trnh tng ng vi trch nhim.

  19

  Trch nhim gii trnh l ngha v ca mt cc nhn hoc t chc gii thch v cc hot ng ca h, nhn trch

  nhim v cc hot ng v th hin kt qu mt cch minh bch.

  Hot ng trn lp 3a

  Trch nhim, quyn hn v trch nhim gii trnh c c thc hin tt trong t chc ca cc bn hay khng?

  Cc bn c th lm g cn i 3 yu t ?

  20

 • Project Management

  PGSM International Executive MBA

  La chn nh qun tr d n

  Mt nh qun tr d n c cho php ct ngang nhiu dng t chc. V vy cc hot ng ca ngi l s qun l tng th v phi c thc hin tt.

  Cng tc qun tr d n s khng thnh cng nu khng c cc nh qun tr d n gii. V vy, ban qun tr cm thy thch hp thnh lp mt d n th h chc chn nn chn mt ngi gii lm lnh o d n.

  Mt nh qun tr d n c nhiu kh nng hon thnh cc mc ch d n mong mun nu ban qun tr la chn v b nhim.

  Qu trnh la chn

  Nm cu hi c bn:

  1. T nhng ngun ni b v nhng ngun bn ngoi no?

  2. Chng ta la chn nh th no?

  3. Chng ta cung cp s pht trin ngh nghip v qun tr d n nh th no?

  4. Chng ta c th pht trin cc k nng qun tr d n nh th no?

  5. Chng ta nh gi hiu qu qun tr d n nh th no?

  22

 • Project Management

  PGSM International Executive MBA

  Cc trch nhim qun tr d n

  To ra sn phm cui cng bng cc ngun lc c sn v trong gii hn thi gian, chi ph v hiu sut/cng ngh

  p ng cc mc tiu li nhun theo hp ng

  a ra tt c cc quyt nh cn thit, d l dng lm cc phng n thay th hay l kt thc

  Hot ng vi cng v l trng im truyn thng khch hng (bn ngoi) v qun tr cp cao v chc nng (bn trong)

  m phn vi tt c cc ngnh chc nng hon thnh cc gi cng vic cn thit trong gii hn thi gian, chi ph v hiu sut/cng ngh

  Gii quyt tt c cc xung t nu c th

  Trch nhim qun tr d n (tip)

 • Project Management

  PGSM International Executive MBA

  Hot ng trn lp 3b

  Bn c mun tr thnh nh qun tr d n hiu qu khng?

  1. Bn c quan tm n vic l bn ca mi ngi v gip thc hin mt cng vic ng n khng?

  2. Bn thch cng vic k thut hn hay qun l nhng ngi khc lm cng vic k thut hn?

  3. Bn c cho rng cch tt nht thc hin mt cng vic kh l bn t lm n hay khng?

  4. Bn mun cng vic ca mnh c th d on trc c hay lin tc thay i?

  5. Bn thch dnh thi gian pht trin tng hn hay gii thch nhng tng cho nhng ngi khc hn?

  25

  Hot ng trn lp 3b

  6. Bn c x l khng hong tt hay khng?

  7. Bn mun lm vic mt mnh hay vi ngi khc?

  8. Bn c cho rng bn khng phi gim st ngi khc khi h ha lm vic cho bn khng?

  9. Bn c cho rng mi ngi nn t to ng lc lm vic hay khng?

  10. Bn c cm thy thoi mi khi lm vic vi mi ngi tt c cc cp hay khng?

  26

 • Project Management

  PGSM International Executive MBA

  Vai tr ca cc thnh vin trong i d n

  H phi bit h cn phi lm g, c bit l v sn phm cui cng

  H phi hiu r quyn hn ca h v nhng gii hn ca quyn hn

  H phi bit mi quan h ca h vi nhng ngi khc

  H nn bit u v khi no h khng t c mc ch

  27

  Tuyn dng cc thnh vin d n

  Cc yu t nh hng n tuyn dng

  Tm quan trng ca d n

  C cu qun l c s dng hon thnh d n

  Cch tuyn dng?

  Tm nhng ngi tnh nguyn

  Tuyn ai?

  Kh nng gii quyt vn

  Sn sng

  Chuyn mn v cng ngh

  ng tin

  Cc mi quan h chnh tr

  Tham vng, c sng kin v nng lng28

 • Project Management

  PGSM International Executive MBA

  Hp i d n

  Thc hin cc cuc hp d

  n

  Lp cc quy nh c bn

  Cc quyt nh lp k hoch

  Cc quyt nh theo di

  Qun l cc quyt nh thay

  i

  Cc quyt nh v mi quan h

  Qun l cc cuc hp tip

  sau

  29

  Qun l xung t trong i d n

  Khuyn khch xung t chc nng

  Khuyn khch s bt ng quan im bng cch hi cc cu hi kh

  Thng nht nhng ngi c quan im khc nhau

  Ch nh ai l ngi kch lit phn i

  Yu cu i d n xem xt mt phng n khng th c

  Qun l xung t phi chc nng

  Dn xp xung t

  Phn x xung t.

  Kim sot xung t.

  Chp nhn xung t.

  Loi b xung t.30

 • Project Management

  PGSM International Executive MBA

  Mc xung t trong sut vng i d n

  31Vng i d n

  Khi cng Kt thc

  Xc nh Hochnh

  Thc hin Bn giao Thi gian

  M

  cxu

  ng

  t

  Hot ng trn lp 3c

  Vai tr ca cc thnh vin i d n trong cc d n hin ti ca bn c c xc nh r rng di dng vn bn khng?

  Cc thnh vin i d n c hiu v lm vic trong gii hn xc nh ny khng?

  Nhng xung t hoc s nhm ln hin ti c th c loi b bng cch xc nh vai tr r r