Literasi Maklumat

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Powerpoint literasi

Text of Literasi Maklumat

 • APLIKASI LITERASI MAKLUMAT MELALUI PSS DALAM P&PTAJUK:

 • PADA AKHIR BENGKEL ANDA AKAN DAPAT 3 PERKARA ASAS:APA ITU MAKLUMATAPA ITU LITERASI MAKLUMATAPLIKASINYA

 • APA ITUMAKLUMAT ?

 • DEFINISI MAKLUMATKAMUS DEWAN; maklumat adalah satu pengetahuan.KAMUS UTUSAN; maklumat ialah laporan,siaran,kenyataan,keterangan,butir-butir dan pengetahuan.OXFORD DIC. ; apa yang diketahui seseorang dan apa yang diberitahu kepada seseorang.

 • MAKLUMAT IALAH DATA, BAHAN, PENGETAHUAN DAN KEBIJAKSANAAN.MAKLUMAT JUGA ADALAH DATA YANG TERSUSUN DALAM SATU STRUKTUR TERTENTU YANG MEMPUNYAI MAKNA

 • CIRI-CIRI MAKLUMATRELEVANBOLEH DIPERCAYAIBOLEH DIFAHAMILENGKAPTEPAT PADA MASANYAMENGURANGKAN KETIDAKPASTIAN.

 • BUKAN MAKLUMAT SEKIRANYA;LAMA ATAUPUN KETINGGALANTERLALU BANYAKTIDAK JELASTIDAK LENGKAPBUKAN DALAM FORMAT YANG DIPERLUKAN

 • ORGANISASI YANG MENGURUS MAKLUMATPERPUSTAKAANARKIBMUZIUMGALERI SENIINTERNET

 • APA ITU LITERASI MAKLUMAT ?

 • KONSEP LITERASI MAKLUMATDiperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an oleh AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION (ALA) Di Amerika Syarikat pencarian maklumat dicipta oleh Michael B.Eisenberg dan Robert Berkowitz pada tahu 1987 yang dinamakan Big Six Skills atau Enam Kemahiran Utama .

 • DEFINISI LITERASIMEMPUNYAI PENGETAHUAN YANG SECUKUPNYA UNTUK MENGGUNAKAN SESUATU.

 • LITERASI MAKLUMAT ADALAH1. SUATU KEMAHIRAN YANG DIGUNAKAN APABILA MAKLUMAT TERTENTU DIPERLUKAN, 2.KEBOLEHAN MENCARI DAN MEMPEROLEH MAKLUMAT DALAM APA JUA FORMAT3. MENGGUNAKAN MAKLUMAT TERSEBUT SECARA AKTIF MENURUT: ANTHONY ROBINS DALAM BUKUNYA THE UNLIMITED POWER, INFORMATION IS POWER, ACTION IS ABSOLUTE POWER.

 • DEFINASI LITERASI MAKLUMAT (INFORMATION LITERACY) AS THOSE SKILLS CONCERNED WITH THE ACQUIRING OF KNOWLEDGE FROM A VARIETY OF SOURCES AND THE ABILITY TO ACCESS AND APPLY THE INFORMATION GAINEDPAT AVANN(1985)

 • THE ABILITY TO ACCESS, EVALUATE AND USE INFORMATION FROM A VARIETY OF SOURCES.CHRISTINA A.DOYLE(1992)

 • LITERASI MAKLUMAT JUGA BOLEH DIDEFINISIKAN SEBAGAI KEUPAYAAN UNTUK :MENGEKSES DAN MENILAI MAKLUMAT BAGI MEMBUAT PEMILIHAN DAN MENYELESAIKAN PERMASALAHAN SECARA EFEKTIF.

 • DALAM ISLAM ITU SENDIRI MENGATAKAN CARILAH ILMU, TUNTUTLAH ILMU, HAYATILAH ILMU, GUNAKANLAH ILMU, SEBARKANLAH ILMU, GUNAKAN ILMU UNTUK MERUBAH MASYARAKAT KEPADA YANG LEBIH BAIK DAN ILMU SEBAGAI ALAT UNTUK MENDEKATKAN DIRI KEPADA ALLAH. MEMANDANGKAN KEMAHIRAN INI ADALAH LANJUTAN DAN PERKEMBANGAN KEPADA KEMAHIRAN PENGGUNAAN DAN PENGURUSAN PERPUSTAKAAN SECARA BERKESAN, TANGGUNGJAWAB MEMPERKEMBANGKAN LITERASI MAKLUMAT DI SEKOLAH IA ADALAH TANGGUNGJAWAB BERSAMA GURU PENYELARAS PUSAT SUMBER, GURU-GURU MATA PELAJARAN DAN JUGA AGENSI-AGENSI LUAR.

 • DAHULUGURUMuridMuridMuridMuridMuridMuridMuridMuridMurid

 • SEKARANGMURIDMuridPSSTVPTVPRadioInternetBuku

 • APLIKASI LITERASI MAKLUMAT

 • CIRI-CIRI KEMAHIRAN MAKLUMATMengutamakan:Kemahiran perpustakaan, belajar, berkomunikasi dan kemahiran hidup

  Penggunaan sumber maklumat bercetak, tidak bercetak dan elektronik

  Mementingkan konsep Resourse Base Learning

 • KEMAHIRAN MAKLUMAT MERANGKUMI:A. Kemahiran Perpustakaan kecekapan menggunakan PSS :Lokasi bahanSistem katalogSusunan buku,majalah,akhbar dllBahagian buku,glosari,indeks dllMenggunakan bahan rujukan asasMembuat rujukan dan bibliografiMengakses dan menggunakan internet

 • KEMAHIRAN MAKLUMAT MERANGKUMI:B.Kemahiran Belajar yang terkandung di dalamnya kemahiran:BerfikirMembacaMendengarMelihatMencatat notaMengorganisasi dan menyampaikan maklumat secara betulMembuat renungan dan rumusan

 • KEMAHIRAN MAKLUMAT MERANGKUMI:C. Kemahiran Komunikasi iaitu kemahiran untuk:BertanyaMenemuramahMemberi pendapatBerbahasMemberikan ucapanMenyampaikan laporan

 • KEMAHIRAN MAKLUMAT MERANGKUMI:D. Kemahiran Hidup yang melibatkan kecekapan:Mengurus masaMengurus diriBerinteraksi dan etikaPembelajaran sepanjang hayat

 • PENGENALANModel pengajaran Michael Eisenberg dan Bob Berkowitz (1998)Model Enam Kemahiran Utama (The Big 6 skills information problem-solving approach to library and information skills instruction) cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kemahiran maklumat PKG CAMERON HIGHLANDS

 • ENAM KEMAHIRAN UTAMA1.Menentukan2.Mencari3.Memilih4.Menggunakan / Menguruskan5.Menyampaikan6.Menilai Kembali

 • RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK PELAJARLangkah 1 Menentukan

  Apa yang perlu saya ketahui dengan secara tepat? Apakah yang sudah saya tahu?

  Apakah yang akan saya buat dengan maklumat?

 • RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK PELAJARLangkah 2 - Mencari

  Di mana saya boleh mendapat maklumat?

 • RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK PELAJARLangkah 3 - Mengguna

  Apakah maklumat yang perlu saya ketahui?

 • RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK PELAJARLangkah 4 - Mencatat

  Apakah maklumat yang perlu saya catatkan?

  Bagaimana memilih dan mencatatnya?

 • RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK PELAJARLangkah 5 - Melapor

  Apa yang diperlukan untuk mendapat maklumat secara sistematis dan mempersembahkannya dengan baik?

 • RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK PELAJARLangkah 6 - Menilai

  Proses/pembinaanya?Hasil terakhir?Puas hati?

 • RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK GURULangkah 1 - MenentukanApakah sebenarnya yang saya harapkanmereka cari?Apa yang saya harap mereka persembahkan?Adakah saya akan memberi mereka peluang membuat pilihan?Adakah saya memberi mereka peluang untuk berbincang tentang apa yang mereka telah ketahui?

 • RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK GURU

  Adakah mereka mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk mencari dan menggunakan maklumat tersebut?Bagaimana saya boleh membantu?Adakah mereka sudah bersedia untuk memulakan kerja?

 • RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK GURULangkah 2 - MencariDi mana boleh mereka mencari maklumat?Adakah sumbernya mencukupi?Adakah sumber yang ada mengikut tahap kebolehan mereka?Bolehkah mereka mengesan sumber yang ada?

 • Langkah 3 - MenggunaBolehkah mereka menggunakan pelbagaibahan untuk mendapat maklumat yangsesuai bagi keperluan projek?Bolehkah mereka menggunakan kemahiran skimming,scanning dan kemahiran-kemahiran yang lain?

  RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK GURU

 • Langkah 3 - MenggunaBolehkah mereka menggunakan pelbagaibahan untuk mendapat maklumat yangsesuai bagi keperluan projek?Bolehkah mereka menggunakan kemahiran skimming,scanning dan kemahiran-kemahiran yang lain?

  RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK GURU

 • Langkah 4 Mencatat

  Bolehkah mereka membuat pilihan untuk mencatat nota daripada maklumat yang diperolehi? Adakah mereka mempunyai kemahiran mencatat nota?

  RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK GURU

 • Langkah 5 - MelaporAdakah mereka berkebolehanmenganalisis dan mengumpul maklumatitu daripada pelbagai sumber untukdipersembahkan dalam beberapa bentukdan cara, yang menarik dan berkesan?

  RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK GURU

 • Langkah 6 - MenilaiAdakah mereka diberi peluang menilai pencapaiannya sebagai penyelidik mengikut proses kemahiran maklumat?

  Adakah hasil kerja pelajar dinilai berdasarkan pembelajaran yang dilalui?

  RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK GURU

 • Manusia mengingati: 10% - dibaca 20% - didengari30% - dilihat40% - didengari dan dilihat> 70% - dilakukan

 • PKG CAMERON HIGHLANDSPENGENALANPERPUSTAKAAN SEKOLAHBahan pengajaran dan pembelajaran Perkhidmatan perpustakaan dan maklumatBUDAYA MEMBACAPEKERJA DAN PEMIMPIN BERJAYA

 • PKG CAMERON HIGHLANDSSKOPPemasalahanKonsepRasionalKemahiran MaklumatPunca Sumber PencarianProgram Kemahiran Maklumat di PSS

 • PKG CAMERON HIGHLANDSSKOPMeningkatkan PSS melalui P&PAktiviti-Aktiviti menggalakkan penggunaan PSSAktiviti galakkan lainKesimpulan dan PenutupSesi soalan dan jawapan

 • PKG CAMERON HIGHLANDSPEMASALAHANButa Maklumat (Information Illiterate) Tidak suka membaca Tidak tahu mengakses maklumat

  PSS perlu ada objektif dan matlamat untuk: Membantu pelajar Membantu guru-guru Menyokong konsep sekolah bestari Memberi kemahiran perpustakaan Memberi kemahiran IT Memupuk tabiat membaca

 • PKG CAMERON HIGHLANDSBilikMenyediakan koleksi bahan dan pembacaan Institusi pasifLearning & educational technology centre

 • PKG CAMERON HIGHLANDSEra ITAgen mengubah rakyat ke arah celik maklumat dan ilmu pengetahuan

 • PKG CAMERON HIGHLANDSINDIVIDU YANG KAYA MAKLUMATMembina ilmu agamaBerkomunikasiBerbahasBertutur dengan lancarMembuat bandinganMeramalBerfikir secara kritikalMemberi pelbagai contoh

 • PKG CAMERON HIGHLANDSINDIVIDU YANG KAYA MAKLUMATMemberi contoh terkiniMembuat keputusanMenjadi bebasBerani bercakapBerani menghadapi apa-apa situasi, topik dan krisisPercaya diri sendiriTidak hipokritBerfikiran terbuka

 • PKG CAMERON HIGHLANDSKEMAHIRAN MAKLUMATSiapakah yang perlu memainkan peranan utama untuk mengatasi masalah buta literasi maklumat ?SEKOLAHIPTATAU

 • KEMAHIRAN MAKLUMATKemahiran yang diperlukan untuk menghadapi dunia berasaskan maklumat.

  Kemahiran yang dimaksudkan adalah kemahiran yang membolehkan seseorang mengakses, menilai dan menggunakan maklumat dari sumber yang berbagai untuk memenuhi keperluan maklumat. PKG CAMERON HIGHLANDS

 • KOMPONEN MODEL LITERASI MAKLUMATProses pemikiran pencari maklumat: kenapa maklumat diperlukan?Proses penyelidikan: menentukan keperluan maklumat Strategi pencarian: kaedah yang akan digunakan untuk mendapat maklumat. PKG CAMERON HIGHLANDS

 • KOMPONEN KEMAHIRANKitaran maklumat: penghasilan, penyebaran, perolehan, pemero