of 25 /25
Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Servei Educatiu Baix Llobregat 5 Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected] MATERIALS LIC DE LLENGUA

MATERIALS LIC DE LLENGUA · 2006. 3. 27. · Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Servei Educatiu Baix Llobregat 5 Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MATERIALS LIC DE LLENGUA · 2006. 3. 27. · Generalitat de Catalunya Departament d'Educació...

Títol: La veu de l'altreGeneralitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
MATERIALS LIC DE
Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
1
Índex
FONÈTICA................................................................................................................ 20
Materials LIC de llengua 2 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
DIVERSITAT LINGÜÍSTICA Títol: PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES
(12-18 ANYS) Signatura: LC 4.07 CAS NR: 8601 Material: escrit; dossier; llibre del professor Autor: Cassany, Daniel; [coordinació] Editorial: Ministerio de Educación y Ciencia 2004 Característiques: Carpeta amb guia didàctica Resum: Instrument d'avaluació d'allò que es sap fer
en diverses llengües. Títol: MARCO COMÚN EUROPEO DE
REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, EVALUACIÓN
Signatura: LC 4.07 MAR NR: 8071 Material: escrit; llibre Autor: Consejo de Europa Editorial: MECD 2002 Característiques: Té 261 pàgines. Resum: Instrument de consulta, tant en els nous
dissenys curriculars com en els estudis d'investigació de lingüística aplicada. Marca les línies generals de l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües a Europa durant els propers anys.
Títol: MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA
PER A LES LLENGÜES: APRENDRE, ENSENYAR, AVALUAR
Signatura: LC 4.07 MAR NR: 7221 Material: escrit; llibre Autor: Consell d'Europa Editorial: Consell d'Europa 2003 Característiques: Té 311 pàgines Resum: Bases comunes per a l'elaboració de
programes de llengua, orientacions curriculars, exàmens, llibres de text, etc. a tot Europa.
Títol: TOTS ELS COLORS DE LA LLENGUA Signatura: LC 4.073 CAS NR: 8049 Material: escrit; llibre Autor: Casas, Mariona Editorial: Edicions l'Àlber 2004 Característiques: Llibre de 128 pàgines Resum: Recull el testimomni de persones de països
diferents, que han decidit acollir-se al programa del voluntariat lingüístic.
Títol: DICCIONARI DE LES LLENGÜES D'EUROPA Signatura: LC 4.073(03) BAD NR: 8175 Material: escrit; llibre; diccionari Autor: Badia, Ignasi Editorial: Enciclopèdia Catalana 2002 Característiques: Consta de 286 pàgines Resum: Conté les famílies lingüístiques, les llengües
i els principals dialectes i varietats que es parlen a Europa.
Títol: DIDÁCTICA DE LA SEGUNDA LENGUA EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Signatura: LC 4.073(07):372 RUI NR: 8385 Material: escrit; llibre Autoria: Ruiz, Uri Editorial: Síntesis Educación 2000 Característiques: Té 347 pàgines Resum: Propostes pràctiques per ensenyar a parlar,
llegir, escriure i transmetre en segones llengües.
Títol: DICCIONARIO ESPASA. LENGUAS DEL MUNDO Signatura: LC 4.073(100)(03) DEL NR: 8306 Material: escrit; llibre Autor: Del Moral, Rafael Editorial: Espasa Calpe 2002 Característiques: Consta de 668 pàgines Resum: Més de 1600 llengües, dialectes i varietats
citades.
Títol: LLENGUA I IMMIGRACIÓ. DIVERSITAT LINGÜÍSTICA I APRENENTATGE DE LLENGÜES
Signatura: LC 4.073/1 BEN NR: 8045 Material: escrit; llibre; monografia Autor: Moreno, Juan Carlos Editorial: Departament de Benestar i Família
2003 Característiques: 127 pàgines Resum: Introducció general als altres treballs del
projecte sobre comparació gramatical entre el català i diverses llengües (àrab, xinès, soninké, mandinga, berber, fula i wòlob).
Materials LIC de llengua 3 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: L'ÀRAB. ESTUDI COMPARATIU ENTRE LA
GRAMÀTICA DEL CATALÀ I LA DE L'ÀRAB
Signatura: LC 4.073/2 BEN NR: 8047 Material: escrit; dossier Autor: Sánchez, Raquel Editorial: Generalitat de Catalunya. Departament de
Benestar Social 2002 Característiques: Té 131 pàgines impreses en blanc
i negre. Resum: Identifica les dificultats en l'aprenentatge del
català derivats de les diferències fonètiques, gramaticals i lèxiques amb la seva llengua materna.
Títol: EL XINÈS. ESTUDI COMPARATIU ENTRE
LA GRAMÀTICA DEL CATALÀ I LA DEL XINÈS
Signatura: LC 4.073/3 BEN NR: 8046 Material: escrit; dossier Autor: Gràcia; Lluïsa Editorial: Generalitat de Catalunya. Departament de
Benestar Social 2002 Característiques: Té 135 pàgines. Resum: Identifica les dificultats en l'aprenentatge del
català derivats de les diferències fonètiques, gramaticals i lèxiques amb la seva llengua materna.
Títol: EL SONINKÉ I EL MANDINGA. ESTUDI
COMPARATIU ENTRE LES GRAMÀTIQUES DEL SONINKÉ I EL MANDINGA I LA DEL CATALÀ
Signatura: LC 4.073/4 BEN NR: 8050 Material: escrit; llibre Autor: Gràcia, Lluïsa; Contreras, Joan Miquel Editorial: Generalitat de Catalunya. Departament de
Benestar Social 2003 Característiques: 164 pàgines Resum: Identifica les dificultats en l'aprenentatge del
català derivats de les diferències fonètiques, gramaticals i lèxiques amb la seva llengua materna.
Títol: EL BERBER. ESTUDI COMPARATIU ENTRE
LA GRAMÀTICA DEL CATALÀ I LA DEL BERBER O AMAZIG
Signatura: LC 4.073/5 BEN NR: 8051 Material: escrit; llibre Autor: Lamuela, Xavier Editorial: Departament de Benestar Social 2002 Característiques: Té 173 pàgines Resum: Identifica les dificultats en l'aprenentatge del
català derivats de les diferències fonètiques, gramaticals i lèxiques amb la seva llengua materna.
Títol: EL FULA I EL WÒLOF. ESTUDI
COMPARATIU ENTRE LES GRAMÀTIQUES DEL FULA I EL WÒLOF I LA DEL CATALÀ
Signatura: LC 4.073/6 BEN NR: 8052 Material: escrit; llibre Autor: Orozco, Marcos; Roca, Francesc Editorial: Departament de Benestar Social 2002 Característiques: Té 215 pàgines Resum: Identifica les dificultats en l'aprenentatge del
català derivats de les diferències fonètiques, gramaticals i lèxiques amb la seva llengua materna.
Títol: PRIMERES LITERATURES Signatura: LC 4.085(07) DUR NR: 8484 Material: escrit; llibre Autoria: Duran, Teresa; Ros, Roser Editorial: La Galera 1998 Característiques: 173 pàgines Resum: Recorregut per la presa de contacte de l'infant amb l'art de la paraula i amb el món del llibre. Títol: LLEGIR I ESCRIURE PER VIURE. ALFABETITZACIÓ INICIAL I ÚS REAL DE LA LLENGUA ESCRITA A L'AULA Signatura: LC 4.085(07) FON NR: 8347 Material: escrit; llibre Autoria: Fons, Montserrat Editorial: La Galera 1999; [primera edició] Característiques: Té 301 pàgines Resum: Planificació de l'ensenyament i l'aprenentatge inicials de la lectura i l'escriptura. Títol: CONTEXTOS DE ALFABETIZACIÓN INICIAL Signatura: LC 4.085(07) TEB NR: 8070 Material: escrit; llibre Autor: Teberosky, Ana Editorial: ICE-Horsori 2003 Característiques: Té 215 pàgines amb quadres i
dibuixos en blanc i negre. Hi ha una bibliografia final.
Resum: La realitat multilingüe de les aules, referida a l'educació infantil, i les relacions entre l'escriptura i les altres àrees del currículum.
Títol: LA COMUNICACIÓ NO VERBAL Signatura: LC 4.09 FOR NR: 8187 Material: escrit; llibre Autor: Forner, Àngel Editorial: Graó 1987 Característiques: Consta de 44 pàgines Resum: Pretén fornir la informació general sobre la
comunicació no verbal i suggereix actituds i activitats aplicables a l'escola.
Materials LIC de llengua 4 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: LA ESCRITURA EN LA ENSEÑANZA
SECUNDARIA. LOS PROCESOS DEL PENSAR Y DEL ESCRIBIR
Signatura: LC 40(07) BJO NR: 8036 Material: escrit; llibre Autoria: Björk, Lennart Editorial: Graó 2000 Característiques: Té 255 pàgines Resum: Relaciona els processos cognitius amb les
tasques d'escriptura a l'aula i, dona orientacions didàctiques i activitats.
Títol: ENSENYAR LLENGUA Signatura: LC 40(07) CAS NR: 6137 Material: escrit; llibre Autor: Cassany, Daniel Editorial: Graó 1993 Característiques: Té 559 pàgines Resum: Manual sobre didàctica de la llengua dirigit
al professorat d'ensenyament obligatori (de 6 a 16 anys).
Títol: L'ÚS DEL LLENGUATGE A L'ESCOLA. PROPOSTES D'INTERVENCIÓ PER A L'ALUMNAT AMB DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
Signatura: LC 40(07) DIR NR: 8637 Material: escrit; llibre Autoria: DG d'Ordenació Educativa Editorial: Departament d'Ensenyament 2003 Característiques: Té 169 pàgines Resum: Presenta el marc teòric del llenguatge, el
procés d'adquisició i estratègies metodològiques.
Títol: PARLAR I ESCRIURE PER APRENDRE. ÚS
DE LA LLENGUA EN SITUACIÓ D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE DES DE LES ÀREES CURRICULARS
Signatura: LC 40(07) PAR NR: 8345 Material: escrit; llibre Autoria: Jorba Bisbal, Jaume Editorial: ICE - UAB 1998 Característiques: Té 344 pàgines. Resum: Estratègies d'aplicació a l'aula, enfocades al
treball lingüístic en les diferents àrees.
Títol: GRAMÀTICA DE LA FANTASIA Signatura: LC 40(07) ROD 01 NR: 275 Material: escrit; llibre Autoria: Rodari, Gianni Editorial: Aliorna 1976 Característiques: 220 pàgines Resum: Tracta de la invenció, per mitjà de paraules,
de jocs i contes com un instrument per a l'educació lingüística dels nens.
Títol: EXERCICIS DE FANTASIA Signatura: LC 40(07) ROD 02 NR: 738 Material: escrit; llibre Autoria: Rodari, Gianni Editorial: Aliorna 1987 Característiques: Té 100 pàgines Resum: Continuació de la "Gramàtica de la fantasia".
Hi trobem exercicis per a tractar la paraula, per a desenvolupar la fantasia, etc.
Títol: LENGUA, ESCUELA Y DIVERSIDAD
SOCIOCULTURAL. HACIA UNA EDUCACIÓN LINGÜÍSTICA CRÍTICA
Signatura: LC 40(07):4.073 UNA NR: 8349 Material: escrit; llibre Autoria: Unamuno, Virginia Editorial: Graó 2003 Característiques: Té 146 pàgines Resum: Reflexió a l'entorn de l'educació lingüística.
L'escola no pot estar al marge de la diversitat lingüística i sociocultural.
LLENGUA CATALANA
Títol: NIVELL LLINDAR PER A ESCOLARS DE 8 A
14 ANYS Signatura: LC 433(07) GEN NR: 8048 Material: escrit; llibre Autoria: Belart, M; Rancé, L Editorial: Departament d''Ensenyament 1991 Característiques: Té 207 pàgines. Resum: Fixa els objectius i continguts generals, per
dissenyar programacions de llengua catalana per a alumnat no catalanoparlants.
Materials LIC de llengua 5 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: L'ENSENYAMENT DEL CATALÀ ALS NO- CATALANOPARLANTS
Signatura: LC 433(07):325 TIO NR: 656 Material: escrit Autor: Tió, J. Editorial: Eumo 1984 Característiques: Consta de 228 pàgines Resum: Parteix de les diferències que hi ha en els
aprenentatges d'una primera i d'una segona llengua. Exposa proves d'avaluació.
Títol: ESCOLTEM, PARLEM, ESCRIVIM Signatura: LC 433(075):372.21 CAP NR: 8358 Material: escrit; dossier Autor: Capell Tomàs, Fermí Editorial: Salvatella 1987 Característiques: Té 48 pàgines, amb dibuixos Resum: Estructures que el nen del Cicle Inicial
empra en primer lloc. Cada full és motiu de conversa.
Títol: LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A PARVULARI Signatura: LC 433(07):372.21 GEN NR: 937 Material: escrit; llibre Autor: Voltas, Mercè Editorial: Generalitat de Catalunya 1989 Característiques: Consta de 101 pàgines Resum: Treure partit de les tasques i situacions
habituals a l'aula, el control d'assistència, la col·locació de la bata, etc.
Títol: CATALÀ INICIAL Signatura: LC 433(07):372.65 CUL NR: 8343 Material: escrit; llibre Autoria: Fortina, Berta Editorial: Departament de Cultura 2001 Característiques: Consta de 51 pàgines Resum: Programa amb les especificacions del nivell
inicial de català per a nouvinguts Títol: APRÈN CATALÀ. LEARN CATALAN. TALK
NOW! BEGGINERS Signatura: LC 433(075 ) APR NR: 8674 Material: recurs electrònic; cd-rom Autoria: eurotalkinteractive Editorial: eurotalkinteractive 2003 Característiques: Windows 98/2000/ME/XP Resum: Temes interactius: primeres paraules,
menjar, colors, frases,etc.
Títol: GALÍ. GUIA PER A L'AUTOAPRENENTATGE DE LA LLENGUA INTERACTIU
Signatura: LC 433(075) ARE NR: 5570 Material: cd-rom Autor: Areny Busquets, Maria Editorial: Departament d'Ensenyament 2000 Característiques: Windows 3.1 o superior Resum: Més de 1300 activitats multimèdia
destinades a treballar continguts de nivell llindar de llengua catalana.
Títol: DIÀLEG MULTIMÈDIA. CURS DE CATALÀ BÀSIC
Signatura: LC 433(075) DIA NR: 7526 Material: cd-rom Autor: CNLB Editorial: Consorci per a la Normalització Lingüística
1999 Característiques: Tres cd-rom. Cadascun conté cinc
temes. En total 2000 exercicis Resum: Permet donar una competència oral òptima
(comprensió i expressió) a persones que parteixen d'un nivell molt bàsic o nul.
Títol: NEXE. CATALÀ INICIAL PER A
ESTRANGERS. GUIA DIDÀCTICA Signatura: LC 433(075) NEX NR: 6792 Material: escrit; llibre Autoria: López Gutiérrez Editorial: Casals 2002 Característiques: Consta de 24 pàgines Resum: Adreçat a alumnes acabats d'arribar a
Catalunya i sense coneixement del català, a partir del Cicle Superior i ESO.
Títol: NEXE 1. CATALÀ INICIAL PER A
ESTRANGERS. L'ESCOLA-L'INSTITUT Signatura: LC 433(075) NEX 01 NR: 6793 Material: escrit; quadern de treball Autoria: López, M. Dolors Editorial: Casals 2002 Característiques: Consta de 32 pàgines Resum: Adreçat a alumnes acabats d'arribar a
Catalunya i sense coneixement del català, a partir del Cicle Superior i ESO.
Materials LIC de llengua 6 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: NEXE 2. CATALÀ INICIAL PER A ESTRANGERS. LA ROBA
Signatura: LC 433(075) NEX 02 NR: 6794 Material: escrit; quadern de treball Autoria: López, M. Dolors Editorial: Casals 2002 Característiques: Consta de 24 pàgines Resum: Adreçat a alumnes acabats d'arribar a
Catalunya i sense coneixement del català, a partir del Cicle Superior i ESO.
Títol: NEXE 3. CATALÀ INICIAL PER A
ESTRANGERS. ELS COLOR, ELS NÚMEROS I LES FIGURES GEOMÈTRIQUES
Signatura: LC 433(075) NEX 03 NR: 6795 Material: escrit; quadern de treball Autoria: López, M. Dolors Editorial: Casals 2002 Característiques: Consta de 32 pàgines Resum: Adreçat a alumnes acabats d'arribar a
Catalunya i sense coneixement del català, a partir del Cicle Superior i ESO.
Títol: NEXE 4. CATALÀ INICIAL PER A
ESTRANGERS. EL COS Signatura: LC 433(075) NEX 04 NR: 6796 Material: escrit; quadern de treball Autoria: López, M. Dolors Editorial: Casals 2002 Característiques: Consta de 24 pàgines Resum: Adreçat a alumnes acabats d'arribar a
Catalunya i sense coneixement del català, a partir del Cicle Superior i ESO.
Títol: NEXE 5. CATALÀ INICIAL PER A
ESTRANGERS. ELS ALIMENTS Signatura: LC 433(075) NEX 05 NR: 6797 Material: escrit; quadern de treball Autoria: López, M. Dolors Editorial: Casals 2002 Característiques: Consta de 24 pàgines Resum: Adreçat a alumnes acabats d'arribar a
Catalunya i sense coneixement del català, a partir del Cicle Superior i ESO.
Títol: NEXE 6. CATALÀ INICIAL PER A
ESTRANGERS. LA MESURA DEL TEMPS. EL TEMPS METEOROLÒGIC
Signatura: LC 433(075) NEX 06 NR: 6798 Material: escrit; quadern de treball Autoria: López, M. Dolors Editorial: Casals 2002 Característiques: Consta de 24 pàgines Resum: Adreçat a alumnes acabats d'arribar a
Catalunya i sense coneixement del català, a partir del Cicle Superior i ESO.
Títol: NEXE A. CATALÀ INICIAL PER A ESTRANGERS. CONCEPTES BÀSICS
Signatura: LC 433(075) NEX A NR: 6799 Material: escrit; quadern de treball Autoria: López, M. Dolors Editorial: Casals 2002 Característiques: Consta de 24 pàgines Resum: Adreçat a alumnes acabats d'arribar a
Catalunya i sense coneixement del català, a partir del Cicle Superior i ESO.
Títol: NEXE B. CATALÀ INICIAL PER A ESTRANGERS. SANEFES
Signatura: LC 433(075) NEX B NR: 6800 Material: escrit; quadern de treball Autoria: López, M. Dolors Editorial: Casals 2002 Característiques: Consta de 24 pàgines Resum: Adreçat a alumnes acabats d'arribar a
Catalunya i sense coneixement del català, a partir del Cicle Superior i ESO.
Títol: NEXE C. CATALÀ INICIAL PER A
ESTRANGERS. SONS I GRAFIES I Signatura: LC 433(075) NEX C NR: 6801 Material: escrit; quadern de treball Autoria: López, M. Dolors Editorial: Casals 2002 Característiques: Consta de 23 pàgines Resum: Adreçat a alumnes acabats d'arribar a
Catalunya i sense coneixement del català, a partir del Cicle Superior i ESO.
Títol: NEXE D. CATALÀ INICIAL PER A
ESTRANGERS. SONS I GRAFIES II Signatura: LC 433(075) NEX D NR: 6802 Material: escrit; quadern de treball Autoria: López, M. Dolors Editorial: Casals 2002 Característiques: Consta de 23 pàgines Resum: Adreçat a alumnes acabats d'arribar a
Catalunya i sense coneixement del català, a partir del Cicle Superior i ESO.
Títol: NEXE E. CATALÀ INICIAL PER A
ESTRANGERS. LECTURA Signatura: LC 433(075) NEX E NR: 6803 Material: escrit; quadern de treball Autoria: López, M. Dolors Editorial: Casals 2002 Característiques: Consta de 24 pàgines Resum: Adreçat a alumnes acabats d'arribar a
Catalunya i sense coneixement del català, a partir del Cicle Superior i ESO.
Materials LIC de llengua 7 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: NEXE I. CATALÀ INICIAL PER A ESTRANGERS. EL NOM
Signatura: LC 433(075) NEX I NR: 6804 Material: escrit; quadern de treball Autoria: López, M. Dolors Editorial: Casals 2002 Característiques: Consta de 24 pàgines Resum: Adreçat a alumnes acabats d'arribar a
Catalunya i sense coneixement del català, a partir del Cicle Superior i ESO.
Títol: NEXE II. CATALÀ INICIAL PER A ESTRANGERS. L'ADJECTIU
Signatura: LC 433(075) NEX II NR: 6805 Material: escrit; quadern de treball Autoria: López, M. Dolors Editorial: Casals 2002 Característiques: Consta de 24 pàgines Resum: Adreçat a alumnes acabats d'arribar a
Catalunya i sense coneixement del català, a partir del Cicle Superior i ESO.
Títol: NEXE III. CATALÀ INICIAL PER A
ESTRANGERS. EL VERB Signatura: LC 433(075) NEX III NR: 6806 Material: escrit; quadern de treball Autoria: López Gutiérrez, M. Dolors Editorial: Casals 2002 Característiques: Consta de 29 pàgines Resum: Adreçat a alumnes acabats d'arribar a
Catalunya i sense coneixement del català, a partir del Cicle Superior i ESO.
Títol: NEXE 2. LLIBRE 1. CATALÀ BÀSIC PER
ESTRANGERS Signatura: LC 433.2(075) NEX 002.01 NR: 8336 Material: escrit; llibre Autoria: López Gutiérrez, M. Dolors Editorial: Casals 2005 Característiques: Resum: A partir del Cicle superior i ESO. Per ser
treballat el primer any d'escolarització a Catalunya.
Títol: EL CATALÀ DIARI. CURS DE LLENGUA CATALANA
Signatura: LC 433(075)/0 PER NR: 7679 Material: cd-rom Autor: Editorial: El Periódico; UOC 2000 Característiques: Resum: L'objectiu d'aquest curs és poder assolir el
nivell B, coneixements elementals de la llengua catalana oral i escrits, i el nivell C, coneixements mitjans de la llengua catalana oral i escrits, de les proves de la Junta Permanent de Català del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Títol: EL CATALÀ DIARI. COMENCEU AMB BON
PEU. UNITAT-1 Signatura: LC 433(075)/01 PER NR: 6247 Material: cd-rom Autor: Editorial: El Periódico; UOC 2001 Característiques: Resum: Metodologia i materials. Pla personal de
treball. Els exàmens de la Junta Permanent de català (nivells B i C).
Títol: EL CATALÀ DIARI. ESCRIVIU SENSE
FALTES-I. UNITAT-2 Signatura: LC 433(075)/02 PER NR: 6248 Material: cd-rom Autor: Editorial: El Periódico; UOC 2001 Característiques: Resum: L'alfabet. La síl·laba. L'accentuació. La
dièresi. L'apòstrof i les contraccions. El guionet. La vocal neutra. O/U àtones.
Títol: EL CATALÀ DIARI. ESCRIVIU SENSE
FALTES-II. UNITAT-3 Signatura: LC 433(075)/03 PER NR: 6249 Material: cd-rom Autor: Editorial: El Periódico; UOC 2001 Característiques: Resum: Normes d'escriptura de la B i la V. Els sons
oclusius [P/B, T/D, C/G]. La essa sorda i la essa sonora. Grafies.
Títol: EL CATALÀ DIARI. ESTRUCTUREU BÉ ELS
MOTS-I. UNITAT-4 Signatura: LC 433(075)/04 PER NR: 6250 Material: cd-rom Autor: Editorial: El Periódico; UOC 2001 Característiques: Resum: Les categories gramaticals. L'article. El
substantiu. L'adjectiu. Els determinants demostratius. Els determinants possessius. Els numerals.
Materials LIC de llengua 8 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: EL CATALÀ DIARI. ESTRUCTUREU BÉ ELS MOTS-II. UNITAT-5
Signatura: LC 433(075)/05 PER NR: 6251 Material: cd-rom Autor: Editorial: El Periódico; UOC 2001 Característiques: Resum: El verb: característiques bàsiques. Les
preposicions: definició i usos. Les conjuncions: coordinació i subordinació.
Títol: EL CATALÀ DIARI. CONSTRUÏU
ORACIONS-I. UNITAT-6 Signatura: LC 433(075)/06 PER NR: 6252 Material: cd-rom Autor: Editorial: El Periódico; UOC 2001 Característiques: Resum: L'oració: classificació i constituents. El
subjecte. L'atribut i el complement predicatiu. Els complements.
Títol: EL CATALÀ DIARI. CONSTRUÏU
ORACIONS-II. UNITAT-7 Signatura: LC 433(075)/07 PER NR: 6253 Material: recurs electrònic; cd-rom; multimèdia Autor: Editorial: El Periódico; UOC 2001 Característiques: Resum: L'oració composta. La juxtaposició i la
coordinació. La subordinació.
Signatura: LC 433(075)/08 PER NR: 6254 Material: cd-rom Autor: Editorial: El Periódico; UOC 2001 Característiques: Resum: La derivació. La composició. L'habilitació.
Els diccionaris. Els camps semàntics i els camps lèxics. La sinonímia i l'homonímia.
Títol: EL CATALÀ DIARI. ENRIQUIU EL VOSTRE
LÈXIC-II. UNITAT-9 Signatura: LC 433(075)/09 PER NR: 6255 Material: cd-rom Autor: Editorial: El Periódico; UOC 2001 Característiques: Resum: La precisió en el significat de les paraules.
Nivells de llenguatge. Comparacions i metàfores. Locucions i frases fetes.
Títol: EL CATALÀ DIARI. ENTENEU-VOS PARLANT-I. UNITAT-10
Signatura: LC 433(075)/10 PER NR: 6256 Material: cd-rom Autor: Editorial: El Periódico; UOC 2001 Característiques: Resum: El llenguatge i les seves funcions. Les
característiques del llenguatge parlat. L'estàndard oral de la llengua catalana.
Títol: EL CATALÀ DIARI. ENTENEU-VOS
PARLANT-II. UNITAT-11 Signatura: LC 433(075)/11 PER NR: 6257 Material: cd-rom Autor: Editorial: El Periódico; UOC 2001 Característiques: Resum: Tècniques per a l'expressió oral correcta. La
conversa. La intervenció als mitjans de comunicació.
Títol: EL CATALÀ DIARI. COMPRENEU EL QUE
LLEGIU-I. UNITAT-12 Signatura: LC 433(075)/12 PER NR: 8034 Material: cd-rom Autor: Editorial: El Periódico; UOC 2001 Característiques: Resum: L'estàndard escrit de la llengua catalana.
Elaboració de fitxes de lectura, esquemes i resums.
Títol: EL CATALÀ DIARI. COMPRENEU EL QUE
LLEGIU-II. UNITAT-13 Signatura: LC 433(075)/13 PER NR: 6258 Material: cd-rom Autor: Editorial: El Periódico; UOC 2001 Característiques: Resum: Nocions generals de llenguatge
administratiu i comercial. Lectura i anàlisi de textos expositius. El conte i la novel·la.
Títol: EL CATALÀ DIARI. EXPRESSEU-VOS AMB
COHESIÓ-I. UNITAT-14 Signatura: LC 433(075)/14 PER NR: 6259 Material: cd-rom Autor: Editorial: El Periódico; UOC 2001 Característiques: Resum: La composició escrita. La narració. La
descripció. El diàleg escrit. El comentari de text. La sinopsi, la crítica i la recensió.
Títol: EL CATALÀ DIARI. EXPRESSEU-VOS AMB
COHESIÓ-II. UNITAT-15 Signatura: LC 433(075)/15 PER NR: 6260 Material: cd-rom Autor: Editorial: El Periódico; UOC 2001 Característiques: Resum: Redacció de notes, avisos, anuncis,
invitacions i felicitacions. La carta personal, la postal i el correu electrònic.
Materials LIC de llengua 9 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: MANUAL DE LLENGUA I CULTURA PER A IMMIGRANTS. CARPETA DEL PROFESSOR
Signatura: LC 433(075):325.1 MAN NR: 4735 Material: escrit; llibre Autor: Castillo, Pilar Editorial: Càritas 1996 Característiques: Carpeta Resum: Recursos entorn a diferents temes: la
presentació personal, les compres, la casa, la salut, els horaris, la ciutat, etc.
Títol: MANUAL DE LLENGUA I CULTURA PER A
IMMIGRANTS. LLIBRE DE L'ALUMNE Signatura: LC 433(075):325.1 MAN NR: 8326 Material: escrit; llibre Autor: Castillo, Pilar Editorial: Càritas 1996 Característiques: Té 334 pàgines; conté fitxes i
exercicis per realitzar; la presentació està escrita en català, castellà, francès, anglès i àrab
Resum: Exercicis escrits entorn a diferents temes: la presentació personal, les compres, la casa, la salut, els horaris, la ciutat, etc.
Títol: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. PRIMÀRIA 2 Signatura: LC 433(075):372.24 GAR NR: 8318 Material: escrit; llibre Autor: García, A. Editorial: Santillana 2001 Característiques: 243 pàgines Resum: Recull de 120 fitxes de reforç i 120 fitxes
d'ampliació de llengua, matemàtiques i coneixement del medi.
Títol: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT . PRIMÀRIA 1 Signatura: LC 433(075):372.24 GAR NR: 8317 Material: escrit; llibre Autor: García, A. Editorial: Santillana 2001 Característiques: 243 pàgines Resum: Recull de 120 fitxes de reforç i 120 fitxes
d'ampliació de llengua, matemàtiques i coneixement del medi.
Títol: MÓN. LLENGUA I INTERCULTURALITAT Signatura: LC 433(075):372.24 MON NR: 8685 Material: escrit; llibre Autoria: Romeu Oller, Elisenda Editorial: Grup Promotor Santillana 2005 Característiques: Té 247 pàgines i un cd-rom Resum: Orientat a l'aula d'acollida, treballa aspectes
de vocabulari com estructures senzilles. El nivell de llengua correspon a l'A1 i A2 del Marc europeu comú de referència.
Títol: MÓN. LLENGUA. NIVELL LLINDAR Signatura: LC 433(075):372.24 MON NR: 8686 Material: escrit; llibre Autoria: Piella Cros, Anna Editorial: Grup Promotor Santillana 2005 Característiques: Té 247 pàgines Resum: Per a alumnes nouvinguts de l'ESO que han
assolit els nivells A1 i A2, permet una gran autonomia de treball a l'alumne.
Títol: MÓN. LECTOESCRIPTURA Signatura: LC 433(075):372.24 MON NR: 8687 Material: escrit; llibre Autoria: Romeu Oller, Elisenda Editorial: Grup Promotor Santillana 2005 Característiques: Té 118 pàgines i un cd-rom Resum: Destinat a alumnes la llengua materna dels
quals no s'escriu amb l'alfabet llatí. El nivell de llengua correspon a l'A1 i A2 del Marc europeu.
Títol: PROJECTE MÓN. MATEMÀTIQUES.
CIÈNCIES DE LA NATURALESA. CIÈNCIES SOCIALS
Signatura: LC 433(075):372.24 MON NR: 8684 Material: recurs electrònic; cd-rom; arxiu de text Autoria: Romeu Oller, Elisenda Editorial: Grup Promotor Santillana 2005 Característiques: Format PDF. Inclou avaluació
inicial i retallables Resum: Continguts de les 3 àrees, alhora que
treballa el vocabulari, en coordinació amb l'estudi de la llengua.
Títol: COMENCEM. DICCIONARI VISUAL
D'IMATGES Signatura: LC 443(075):372.65 COM NR: 8582 Material: escrit; dossier Autor: Arnáiz, Pilar; Carreras, Gemma; Gómez Editorial: SG de Llengua i Cohesió Social 2005 Característiques: Consta de 51 pàgines Resum: Activitats i propostes didàctiques per a
l'alumnat estranger.
Materials LIC de llengua 10 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: COMENCEM. LLIBRE DEL PROFESSOR Signatura: LC 443(075):372.65 COM NR: 8586 Material: escrit; dossier Autor: Arnáiz, Pilar; Carreras, Gemma; Gómez Editorial: SG de Llengua i Cohesió Social 2005 Característiques: Consta de 95 pàgines Resum: Activitats i propostes didàctiques per a
l'alumnat estranger. Títol: COMENCEM. QUADERNS 1-6 Signatura: LC 443(075):372.65 COM NR: 8590 Material: escrit; dossier Autor: Arnáiz, Pilar; Carreras, Gemma; Gómez Editorial: SG de Llengua i Cohesió Social 2005 Característiques: Consta de 116 pàgines Resum: Activitats i propostes didàctiques per a
l'alumnat estranger. Títol: COMENCEM. QUADERNS 7-12 Signatura: LC 443(075):372.65 COM -NR: 8594 Material: escrit; dossier Autor: Arnáiz, Pilar; Carreras, Gemma Editorial: SG de Llengua i Cohesió Social 2005 Característiques: Consta de 114 pàgines Resum: Activitats i propostes didàctiques per a
l'alumnat estranger. Títol: HOLA! GUIA DIDÀCTICA Signatura: LC 433(075):372.65 HOL NR: 6474 Material: escrit; llibre; llibre de text Autor: Boixaderas, Rosa Editorial: EUMO 1999 Característiques: La guia té 141 pàgines i
acompanya "Hola!", llibre de l'alumne Resum: Guia del material didàctic per a nouvinguts
de 10 a 15 anys, amb un cert domini de la lectoescriptura.El fil conductor és d'una nena que entra a l'escola acabada d'arribar del Marroc.
Títol: HOLA! Signatura: LC 433(075):372.65 HOL NR: 6294 Material: escrit; llibre; llibre de text Autor: Boixaderas, Rosa Editorial: EUMO 1999 Característiques: El llibre de l'alumne té 189 pàgines
amb dibuixos en color Resum: Material didàctic per a nouvinguts de 10 a
15 anys, amb un cert domini de la lectoescriptura.El fil conductor és d'una nena que entra a l'escola acabada d'arribar del Marroc.
Títol: XARXA. LLENGUA CATALANA 1 (PER A NO CATALANOPARLANTS). LLIBRE DE L'ALUMNE
Signatura: LC 433(075):372.65 XAR NR: 8634 Material: escrit; quadern de treball Autoria: Bennàssar, Carme Editorial: Moll; Obra Cultural Balear 2003 Característiques: Quadern de 104 pàgines Resum: Inclou les estructures analitzades, un resum
gramatical i lèxic orientatiu. Títol: XARXA. LLENGUA CATALANA 1 (PER A NO CATALANOPARLANTS). LLIBRE PER AL PROFESSORAT Signatura: LC 433(075):372.65 XAR NR: 8633 Material: escrit; llibre Autoria: Bennàssar, Carme Editorial: Moll; Obra Cultural Balear 1997 Característiques: Té 204 pàgines. Resum: Solucions del exercicis dels llibres de l'alumne i de material complementari de 'Xarxa'.
Títol: XARXA. LLENGUA CATALANA 1 (PER A NO CATALANOPARLANTS). MATERIAL COMPLEMENTARI Signatura: LC 433(075):372.65 XAR NR: 8632 Material: escrit; quadern de treball Autoria: Bennàssar, Carme Editorial: Moll; Obra Cultural Balear 2003 Característiques: Quadern de 95 pàgines Resum: Inclou les estructures analitzades, un resum gramatical i lèxic orientatiu per als aprenents. Títol: LLENGUA CATALANA. NIVELL INICIAL Signatura: LC 433(075):373 BAD NR: 8128 Material: escrit; llibre Autor: Badia; Dolors Editorial: L'Àlber 2003 Característiques: Té 144 pàgines Resum: Cada tema és en forma de conversa i a
cada unitat també hi ha exercicis, un text literari, un vocabulari i una cançó.
Materials LIC de llengua 11 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: HISTÒRIES POC CORRENTS. SELECCIÓ DE CONTES
Signatura: LC 433(075):373 CAT NR: 7602 Material: escrit; llibre; disc compacte Autor: Calders, Pere Editorial: Eumo; Universitat de Barcelona 2004 Característiques: 45 pàgines, amb il·lustracions.
Inclou un disc amb l'enregistrament del text Resum: Català fàcil és una col·lecció de textos
simplificats per als qui aprenen la llengua. Aquest llibre correspon al nivell avançat (3000 paraules).
Títol: LA VIDA DE PAU CASALS Signatura: LC 433(075):373 CAT NR: 7601 Material: escrit; llibre; disc compacte Autor: Bayà, M. Rosa Editorial: Eumo; Universitat de Barcelona 2004 Característiques: 56 pàgines, amb il·lustracions.
Inclou un disc amb l'enregistrament del text Resum: Col·lecció de textos simplificats per als qui
aprenen la llengua. Aquest llibre correspon al nivell mitjà (1500 paraules).
Títol: ANNA FRANK. EL DIARI D'UNA NOIA Signatura: LC 433(075):373 CAT NR: 7600 Material: escrit; llibre; disc compacte Autor: Frank, Anna Editorial: Eumo 2004 Característiques: 190 pàgines Resum: Col·lecció de textos simplificats per als qui
aprenen la llengua. Aquest llibre correspon al nivell elemental (500 paraules).
Títol: LLIBRETA D'EXERCICIS AUTOCORRECTIUS
Signatura: LC 433(075):373 FAR NR: 8340 Material: escrit; llibre; llibre d'exercicis Autoria: Fargas, Assumpta Editorial: Eumo 1990 Característiques: Sis llibres de 62 pàgines. Resum: Pensat per reforçar les adquisicions fetes a
les classes de llengua catalana. Títol: ELS OFICIS 1. EL JARDINER. LA
PERRUQUERA Signatura: LC 433(075):373 GAL NR: 8682 Material: escrit; llibre Autoria: Gallifa Mas Editorial: Cat Company Publicacions SCP 2002 Característiques: Té 55 pàgines Resum: Llibre de nivell bàsic adreçat a persones
estrangeres.
Títol: ELS OFICIS 2. LA MESTRA. EL MECÀNIC Signatura: LC 433(075):373 GAL NR: 8683 Material: escrit; llibre Autoria: Gallifa Mas Editorial: Cat&Company Publicacions 2003 Característiques: Té 55 pàgines Resum: Llibre de nivell bàsic adreçat a persones
estrangeres. Títol: NIVELL BÀSIC 1 Signatura: LC 433(075):373 NIV NR: 8329 Material: escrit; llibre escolar; disc compacte Autor: Clua, Maria Jesús Editorial: Castellnou 2004 Característiques: 135 pàgines i un disc compacte Resum: Activitats i tasques de les 4 habilitats
lingüístiques: entendre, parlar, llegir i escriure.
Títol: NIVELL BÀSIC 1. CARPETA DE RECURSOS Signatura: LC 433(075):373 NIV NR: 8327 Material: maleta pedagògica; Autor: Clua, Maria Jesús Editorial: Castellnou 2004 Característiques: Conté dues subcarpetes Resum: Bingo de verbs incoatius i material de suport
de les 7 unitats basades en situacions quotidianes.
Títol: NIVELL BÀSIC 2 Signatura: LC 433(075):373 NIV NR: 8330 Material: escrit; llibre escolar; disc compacte Autor: Clua, Maria Jesús Editorial: Castellnou 2004 Característiques: 111 pàgines i un disc compacte Resum: S'adreça a persones que ja han tingut un
primer contacte amb la llengua catalana. Les 7 unitats es basen en situacions quotidianes.
Títol: NIVELL BÀSIC 2. CARPETA DE RECURSOS Signatura: LC 433(075):373 NIV NR: 8328 Material: maleta pedagògica; Autor: Clua, Maria Jesús Editorial: Castellnou 2004 Característiques: Conté dues subcarpetes Resum: Material de suport de les 7 unitats basades
en situacions quotidianes.
Materials LIC de llengua 12 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: NIVELL BÀSIC 3 Signatura: LC 433(075):373 NIV NR: 8331 Material: escrit; llibre escolar; disc compacte Autor: Clua, Maria Jesús Editorial: Castellnou 2004 Característiques: 119 pàgines i un disc compacte Resum: Adreçat a persones adultes no
catalanoparlants. Facilita l'obtenció del Certificat de nivell bàsic de català.
Títol: LLENGUA CATALANA. NIVELL LLINDAR 1 Signatura: LC 433(075):374.7 BAD NR: 6475 Material: escrit; llibre Autor: Badia, Dolors Editorial: l'Àlber 1998 Característiques: Té 123 pàgines Resum: Gramàtica i el vocabulari elemental, dirigit a
l'estudiant que s'inicia en el coneixement de la llengua catalana.
Títol: LLENGUA CATALANA. NIVELL LLINDAR 2 Signatura: LC 433(075):374.7 BAD NR: 6476 Material: escrit; llibre Autor: Badia, Dolors Editorial: l'Àlber 1999 Característiques: Té 127 pàgines Resum: Gramàtica i el vocabulari elemental, dirigit a
l'estudiant que s'inicia en el coneixement de la llengua catalana.
Títol: LLENGUA CATALANA. NIVELL LLINDAR 3 Signatura: LC 433(075):374.7 BAD NR: 6477 Material: escrit; llibre Autor: Badia, Dolors Editorial: l'Àlber 1999; Característiques: Té 126 pàgines Resum: Gramàtica i el vocabulari elemental, dirigit a
l'estudiant que s'inicia en el coneixement de la llengua catalana.
Títol: MATERIAL DIDÀCTIC PER A
L'ALFABETITZACIÓ. SEGON NIVELL. GUIA DIDÀCTICA
Signatura: LC 433(075):374.7 BEN NR: 7305 Material: escrit; dossier Autor: Departament de Benestar Social Editorial: Generalitat de Catalunya 1993 Característiques: 50 pàgines Resum: Conté els objectius, metodologia i avaluació
de les unitats dels tres volums. Títol: MATERIAL DIDÀCTIC PER A
L'ALFABETITZACIÓ. SEGON NIVELL.VOLUM 1. LA TERRA
Signatura: LC 433(075):374.7 BEN NR: 7306 Material: escrit; dossier Autor: Departament de Benestar Social Editorial: Generalitat de Catalunya; Departament de
Benestar Social 1993 Característiques: 144 pàgines Resum: Unitats: La muntanya, L'ecologia,
L'ecosistema i Els productes ecològics.
Títol: MATERIAL DIDÀCTIC PER A L'ALFABETITZACIÓ. SEGON NIVELL.VOLUM 2. L'AIGUA
Signatura: LC 433(075):374.7 BEN NR: 7307 Material: escrit; dossier Autor: Departament de Benestar Social Editorial: Generalitat de Catalunya 1993 Característiques: 176 pàgines Resum: Unitats: L'aigua i l'home, El camí que fa
l'aigua fins arribar a casa nostra, L'aigua que arriba a Barcelona i a les poblacions del seu entorn, El consum d'aigua a la ciutat, Aigua dolça, aigua escassa i La contaminació de l'aigua.
Títol: MATERIAL DIDÀCTIC PER A
L'ALFABETITZACIÓ. SEGON NIVELL.VOLUM 3. EL NOSTRE ENTORN NATURAL
Signatura: LC 433(075):374.7 BEN NR: 7308 Material: escrit; dossier Autor: Departament de Benestar Social Editorial: Generalitat de Catalunya 1993 Característiques: 184 R Resum: Unitats temàtiques: El bosc, Els arbres, Les
plantes i els animals, El territori i L'home. Títol: MATERIAL DIDÀCTIC PER A
L'ALFABETITZACIÓ. VOLUM 1. ALGUNES COSES IMPORTANTS QUE FEM CADA DIA
Signatura: LC 433(075):374.7 BEN NR: 7309 Material: escrit; dossier Autor: Departament de Benestar Social Editorial: Generalitat de Catalunya 1993 Característiques: 131 pàgines. Resum: Conté: "1.- Algunes coses importants que
fen cada dia", "2.- Nosaltres i la família", "3.- Coneguem els comerços les botigues i els establiments del barri o del municipi".
Títol: MATERIAL DIDÀCTIC PER A
L'ALFABETITZACIÓ. VOLUM 2. EL METRO, EL TREN I ELS GRANS MAGATZEMS
Signatura: LC 433(075):374.7 BEN NR: 7310 Material: escrit; dossier Autor: Departament de Benestar Social Editorial: Generalitat de Catalunya 1993 Característiques: 132 pàgines Resum: Conté les unitats: "4.- El metro, el tren i els
grans magatzems", "5.- Les eines i altres objectes del taller", "5.- Busquem feina".
Títol: MATERIALS DIDÀCTICS
Signatura: LC 433(075):374.7 BEN NR: 7311 Material: escrit; dossier Autor: Departament de Benestar Social Editorial: Generalitat de Catalunya 1993 Característiques: 140 pàgines Resum: Conté les següents unitats didàctiques: "1.-
Aprenem a llegir i escriure", "2.- Els oficis".
Materials LIC de llengua 13 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: MATERIALS DIDÀCTICS COMPLEMENTARIS. VOLUM 2. TRANSFORMACIÓ DE MATERIALS
Signatura: LC 433(075):374.7 BEN NR: 7312 Material: escrit; dossier Autor: Departament de Benestar Social Editorial: Generalitat de Catalunya 1993 Característiques: 121 pàgines Resum: Conté les unitats: "3.Transformació de
materials", "4.- Els nombres"n "5.- Les operacions".
Títol: DIGUI, DIGUI.... CURS DE CATALÀ PER A
NO CATALANOPARLANTS ADULTS 1. LLIBRE D'EXERCICIS
Signatura: LC 433(075):374.7 DIG NR: 8368 Material: escrit; llibre d'exercicis Autoria: Departament de Cultura Editorial: Departament de Cultura 1984 Característiques: 135 pàgines Resum: Llibre d'exercicis pràctics complementari del
llibre de l'alumne. Títol: LLENGUA CATALANA. NIVELL DE
SUFICIÈNCIA 2 Signatura: LC 433(075):374.7 EST NR: 8626 Material: escrit; llibre Autoria: Esteban, Jordi; Tió, Josep Editorial: L'Àlber 1999 Característiques: Té 128 pàgines. Conté un disquet. Resum: Llengua Catalana per obtenir els nivells B i
C de català. Títol: LLENGUA CATALANA. NIVELL DE
SUFICIÈNCIA 5 Signatura: LC 433(075):374.7 EST NR: 8623 Material: escrit; llibre Autoria: Esteban, Jordi; Tió, Josep Editorial: L'Àlber 2001 Característiques: Té 127 pàgines. Conté un disquet. Resum: Llengua Catalana per obtenir els nivells B i
C de català.
Signatura: LC 433(075):374.7 EST NR: 8622 Material: escrit; llibre Autoria: Esteban, Jordi; Tió, Josep Editorial: L'Àlber 2002 Característiques: Té 128 pàgines. Conté un disquet. Resum: Llengua Catalana per obtenir els nivells B i
C de català.
Títol: VEUS 1. LLIBRE DE L'ALUMNE Signatura: LC 433(075):374.7 VEU NR: 8741 Material: escrit; llibre Autor: Mas, Marta Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
2005 Característiques: 120 pàgines Resum: Curs comunicatiu de català per a nouvinguts
adults.
REALITAT Signatura: LC 433.085.2 CER NR: 8053 Material: escrit; dossier Autoria: Cerdà, Montse Editorial: Departament d'Educació 2004 Característiques: 105 pàgines. Resum: Propostes didàctiques entorn de les tres
novel·les que aplega el volum. "El concertista d'ocells", "De Nador a Vic" i "Somni de Tànger".
Títol: SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES PER
APRENDRE A ESCRIURE Signatura: LC 433.085.2(07) CAM NR: 8344 Material: escrit; llibre; revista Autoria: Camps, Anna Editorial: Graó 2003 Característiques: Té 207 pagines amb gràfics i
taules Resum: Aquest llibre recull treballs publicats en els
darrers dos anys. Títol: L'ESCRIPTURA EN SEGONES LLENGÜES Signatura: LC 433.085.2(07) GUA NR: 6404 Material: escrit; llibre Autoria: Guasch, Oriol Editorial: Graó 2001 Característiques: Té 152 pàgines Resum: Aprendre a escriure una llengua diferent a la
pròpia: quines dificultats específiques es poden donar, quines particularitats trobem,etc.
Materials LIC de llengua 14 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: ENCETAR L'ESCRIURE. PER UN APRENENTATGE LÚDIC I FUNCIONAL DE LA LLENGUA ESCRITA
Signatura: LC 433.085.2(07) JUL NR: 8346 Material: escrit; llibre Autoria: Julià Dinarès, Tessa Editorial: Rosa Sensat 1995 Característiques: consta de 82 pàgines Resum: Com es treballa a l'aula i a l'escola el
llenguatge escrit en tant que instrument de comunicació.
Títol: INICIACIÓ A LA LLENGUA ESCRITA Signatura: LC 433.085.2(07) SUB NR: 8735 Material: escrit; llibre Autoria: SG de Formació de Persones Adultes Editorial: Departament d'Educació 2005 Característiques: Té 99 pàgines Resum: Recull d'activitats per treballar la comprensió i l'expressió escrita en llengua catalana, per a adults d'altre llengua romànica. Títol: L'ESTEL 1. MATERIAL SEQÜENCIAT DE LECTURA Signatura: LC 433.085.2:372.21 CAS NR: 8654 Material: escrit; llibre Autoria: Castells, Montse Editorial: Eumo 1990 Característiques: consta de 103 pàgines Resum: Mètode seqüenciat per a l'aprenentatge de la lectura. Es treballen les vocals, diftongs i la p.
Títol: L'ESTEL 2. MATERIAL SEQÜENCIAT DE LECTURA Signatura: LC 433.085.2:372.21 CAS NR: 8655 Material: escrit; llibre Autoria: Castells, Montse Editorial: Eumo 1990 Característiques: consta de 79 pàgines Resum: Mètode seqüenciat per a l'aprenentatge de la lectura.Es treballen les lletres l i m. Títol: L'ESTEL 3. MATERIAL SEQÜENCIAT DE LECTURA Signatura: LC 433.085.2:372.21 CAS NR: 8656 Material: escrit; llibre Autoria: Castells, Montse Editorial: Eumo 1990 Característiques: consta de 73 pàgines Resum: Mètode seqüenciat per a l'aprenentatge de la lectura. Es treballen les lletres s i n.
Títol: L'ESTEL, 4. MATERIAL SEQÜENCIAT DE LECTURA Signatura: LC 433.085.2:372.21 CAS NR: 8657 Material: escrit; llibre Autoria: Castells, Montse Editorial: Eumo 1996; [2a. edició] Característiques: Té 100 pàgines, amb dibuixos en color i lletra manuscrita. Resum: Material seqüenciat de lectura. Es treballen les consonants: d, c, t i b. Títol: L'ESTEL, 5. MATERIAL SEQÜENCIAT DE LECTURA Signatura: LC 433.085.2:372.21 CAS NR: 8658 Material: escrit; llibre Autoria: Castells, Montse Editorial: Eumo 2002; [reimpressió] Característiques: Té 127 pàgines, amb dibuixos en color i lletra manuscrita. Resum: Material seqüenciat de lectura. Es treballen les consonants: r, h, ll , qu, v, f. Títol: L'ESTEL, 6. MATERIAL SEQÜENCIAT DE LECTURA Signatura: LC 433.085.2:372.21 CAS NR: 8659 Material: escrit; llibre Autoria: Castells, Montse Editorial: Eumo 2002; [reimpressió] Característiques: Té 103 pàgines, amb dibuixos en color i lletra manuscrita. Té 103 pàgines Resum: Material seqüenciat de lectura. Es treballen: ny, g, s, ss, c, ç, j, z, x. Títol: PRIMERES PLANES. QUADERNS DE TREBALL (1-10) Signatura: LC 433.085.2:372.21 PLA NR: 8696 Material: escrit; llibre d'exercicis; quadern de treball Autor: Palacín,A.; Bayés, P.; [dibuixos] Editorial: Eumo 1990; [segona edició] Característiques: Quaderns de 31 pàgines Resum: Complementen als llibres de lectura "Primeres planes". Cada un d'ells tracta un conjunt de grafies que es correspon a la mateixa aplicació que fan els llibres paral·lelament. Títol: ORIENTACIONS PER A L'ENSENYAMENT- APRENENTATGE DE LA LECTURA I L'ESCRIPTURA Signatura: LC 433.085.2:372.21 NOU NR: 5297 Material: escrit; llibre Autoria: Servei d'Ensenyament del Català Editorial: Departament d'Ensenyament 1999 Característiques: Té 85 pàgines Resum: Tendències actuals de la psicolingüística i
de les teories sobre l'aprenentatge. S'hi poden trobar models didàctics.
Materials LIC de llengua 15 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: COMENCEM A LLEGIR Signatura: LC 433.085.2:372.21 REC NR: 8131 Material: escrit; llibre de text Autoria: Ballart, Elisabet Editorial: Barcanova 2001 Característiques: Consta de 79 Resum: Presenta tres nivells de dificultat: 1- llegir les
sis paraules que contenen la lletra que es presenta, 2- llegir les tres frases senzilles que expliquen l'escena i 3- llegir el conte de la segona part del llibre.
Títol: LLIBRES I DIARIS Signatura: LC 433.085.2:372.21 TEB NR: 8660 Material: escrit; llibre Autoria: Teberosky, Ana Editorial: Vicens Vives 2000 Característiques: 31 pàgines Resum: Estimular l'aprenentatge de la lectura i
l'escriptura, a partir de les lletres impreses. Títol: LLIBRES I DIARIS. GUIA DIDÀCTICA Signatura: LC 433.085.2:372.21 TEB NR:
8661 Material: escrit; llibre; guia Autoria: Teberosky, Ana Editorial: Vicens Vives 2001 Característiques: Té 55 pàgines Resum: Guia per a l'aplicació didàctica del llibre de
treball 'Llibres i diaris'. Títol: ELS NOMS DE LA CLASSE Signatura: LC 433.085.2:372.21 TEB NR:
8662 Material: escrit; llibre Autoria: Teberosky, Ana Editorial: Vicens Vives 2000 Característiques: 31 pàgines Resum: A partir dels noms de classe es provoca
l'interès per llegir i escriure.
Títol: ELS NOMS DE LA CLASSE. GUIA DIDÀCTICA
Signatura: LC 433.085.2:372.21 TEB NR: 8663
Material: escrit; llibre; guia Autoria: Teberosky, Ana Editorial: Vicens Vives 2001 Característiques: Quadern de 47 pàgines Resum: Guia que proporciona indicacions per a
l'aplicació didàctica del llibre. Títol: ANIMALS AL ZOO Signatura: LC 433.085.2:372.21 TEB NR:
8664 Material: escrit; quadern de treball Autoria: Teberosky, Ana Editorial: Vicens Vives 2001 Característiques: Llibre de 31 pàgines Resum: Es presenten jocs d'identificació i
discriminació, s'analitzen noms, etc. Títol: ANIMALS AL ZOO. GUIA DIDÀCTICA Signatura: LC 433.085.2:372.21 TEB NR:
8665 Material: escrit; llibre; guia Autoria: Teberosky, Ana Editorial: Vicens Vives 2001 Característiques: Llibre de 47 pàgines amb
nombroses il·lustracions Resum: Guia que conté indicacions per a l'aplicació
didàctica del llibre. Títol: CARTELLS PER LLEGIR Signatura: LC 433.085.2:372.21 TEB NR:
8669 Material: escrit; llibre Autoria: Teberosky, Ana Editorial: Vicens Vives 2000 Característiques: Llibre de 22 x 26 cm de 31 pàgines
amb moltes il·lustracions Resum: L'observació dels cartells, rètols i etiquetes
fomenta l'interès de saber llegir i escriure.
Títol: CARTELLS PER LLEGIR. GUIA DIDÀCTICA Signatura: LC 433.085.2:372.21 TEB NR:
8666 Material: escrit; llibre; guia Autoria: Teberosky, Ana; Rovira, Francesc; Gómez,
Joan; [il·lustradors] Editorial: Vicens Vives 2001 Característiques: Llibre de 47 pàgines Resum: Guia que conté indicacions per a l'aplicació
didàctica del llibre.
Materials LIC de llengua 16 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: VET AQUÍ QUE... Signatura: LC 433.085.2:372.21 TEB NR:
8667 Material: escrit; llibre; quadern de treball Autoria: Teberosky, Ana Editorial: Vicens Vives 2000 Característiques: Té 31 pàgines Resum: Llibre de treball per estimular l'aprenentatge
a partir dels contes populars. Títol: VET AQUÍ QUE... GUIA DIDÀCTICA Signatura: LC 433.085.2:372.21 TEB NR:
8668 Material: escrit; llibre; guia Autoria: Teberosky, Ana Editorial: Vicens Vives 2001 Característiques: Té 47 pàgines Resum: Guia que conté indicacions per a l'aplicació
didàctica del llibre. Títol: LECTOGRUP. QUADERN D'EFICÀCIA
LECTORA VERD Signatura: LC 433.085.2:372.24 LEC NR:
8129 Material: escrit; quadern de treball Autoria: López, Dolors Editorial: Text; La Galera 2003 Característiques: Té 71 pàgines Resum: És un projecte pensat per treballar i millorar
l'eficàcia lectora des de segon fins a sisè de primària.
Títol: LLEVAT. TEXTOS PER A ALUMNES
D'INCORPORACIÓ TARDANA Signatura: LC 433.085.2:372.24 MAU NR: 8044 Material: escrit; llibre Autoria: Maure, Mercè Editorial: La Busca Edicions 2002 Característiques: Té 132 pàgines Resum: Recull de textos narratius elaborats per a
l'ensenyament de la llengua catalana com a segona llengua (L2).
Títol: LLEVAT. NOUS LECTORS. TEXTOS PER A
ALUMNES D'INCORPORACIÓ TARDANA Signatura: LC 433.085.2:372.24 MAU NR: 8361 Material: escrit; llibre Autoria: Maure, Mercè Editorial: La Busca Edicions 2002 Característiques: Té 134 pàgines Resum: Recull de textos narratius per a
l'ensenyament de la llengua catalana com a segona llengua (L2).
Títol: LECTOR. ENTRENAMENT LECTOR, VELOCITAT I COMPRENSIÓ
Signatura: LC 433.085:372.24 REC NR: 8703 Material: escrit; quadern de treball Autor: Recasens, Margarita Editorial: Nadal 1990 Característiques: Cada quadern té 17 pàgines amb
nombrosos dibuixos i els gràfics necessaris per plantejar els exercicis de lectura corresponents
Resum: Ampliació del camp visual, gimnàstica d'ulls, rapidesa, comprensió, anticipació i divertiment.
Títol: COM ENSENYAR A LLEGIR A L'ESO. LA
LECTURA DES D'UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINÀRIA
Signatura: LC 433.085.2:373 SER NR: 8146 Material: escrit; llibre Autoria: Serra, Joan Editorial: Rosa Sensat 1999 Característiques: Té 108 pàgines Resum: Treball dut a terme durant dos cursos -
93/94 i 94/95 - a dos centres educatius d'Olot.
EXPRESSIÓ I COMPRENSIÓ ORAL Títol: ON ÉS L'ONA? REFORÇ DE CATALÀ ORAL Signatura: LC 433.085.4 CAS NR: 7991 Material: escrit; llibre Autor: Casajuana, M. J. Editorial: Àrtic Edicions 1998 Característiques: Té 109 pàgines Resum: Crèdit variable d'ESO, però també indicat
per a alumnes amb necessitats semblants, per exemple alumnes d'incorporació tardana.
Títol: CATALÀ BÀSIC. INICIACIÓ A LA LLENGUA ORAL
Signatura: LC 433.085.4 CUL NR: 8126 Material: llibre; casset Autoria: Bastons Vilallonga, Núria Editorial: Departament de Cultura 1999 Característiques: Carpeta que inclou cinc dossiers Resum: Adreçat a immigrants adults. Eines perquè
puguin entendre's i comunicar-se en català en diverses situacions quotidianes.
Materials LIC de llengua 17 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: CATALÀ BÀSIC II. INICIACIÓ A LA LLENGUA ORAL
Signatura: LC 433.085.4(075) CUL NR: 8392 Material: cd-rom; escrit; llibre Autoria: Bastons, Núria Editorial: Departament de Cultura 2003 Característiques: Cinc dossiers i un cd-rom Resum: Adreçat a immigrants adults. Eines perquè
puguin entendre's i comunicar-se en català en diverses situacions quotidianes.
Títol: 156 ACTIVITATS PER A PARLAR EN CATALÀ
Signatura: LC 433.085.4 MON NR: 8127 Material: escrit; llibre Autoria: Monegal Mirambell, Carme Editorial: l'Àlber 2003 Característiques: Té 282 pàgines. Resum: Situacions bàsiques de diàleg que són
suggeriments de pràctiques controlades de les nocions d'aquesta àrea.
Títol: LA LLENGUA ORAL A L'ESCOLA. 10
EXPERIÈNCIES DIDÀCTIQUES Signatura: LC 433.085.4 PAL NR: 8299 Material: escrit, llibre Autoria: Palou, Juli Editorial: Graó 2005 Característiques: Conté 177 pàgines Resum: S'ofereix un marc teòric que doni sentit als
objectius i als continguts que han d'ajudar a formular una didàctica de la llengua oral, i es presenten experiències d'aula.
Títol: VINCLES. ELS ALTRES I JO Signatura: LC 433.085.4 VIN 00 NR: 7975 Material: cd-rom Autoria: Simó i Peralta, Ma Josep Editorial: Departament d'Ensenyament 2002 Característiques: Resum: Eines d'aprenentatge perquè l'alumnat de
procedències diverses, adquireixi la competència bàsica en llengua catalana.
Títol: VINCLES 1. ELS ALTRES I JO. GUIA
DIDÀCTICA Signatura: LC 433.085.4 VIN 01.00 NR: 6343 Material: escrit; llibre Autor: Simó i Peralta, Ma Josep Editorial: Departament d'Ensenyament 2002 Característiques: Té 111 pàgines Resum: Orientacions metodològiques
generals.Consideracions sobre l'ensenyament de la llengua oral i escrita i criteris de correcció gramatical.
Títol: VINCLES 1. ELS ALTRES I JO Signatura: LC 433.085.4 VIN 01.01 NR: 8263 Material: escrit; llibre Autor: Simó i Peralta, Ma Josep Editorial: Departament d'Ensenyament 2001 Característiques: Té 57 pàgines Resum: Dirigit a alumnes d'incorporació tardana als
centres de secundària procedents d'àmbits lingüístics i culturals allunyats del nostre. Es divideix en cinc unitats: qui sóc, qui són, què faig normalment, què tinc i què m'agrada.
Títol: VINCLES 1. ELS ALTRES I JO. QUADERN
D'EXERCICIS Signatura: LC 433.085.4 VIN 01.02 NR: 6345 Material: escrit; llibre Autor: Simó i Peralta, Ma Josep Editorial: Departament d'Ensenyament 2001;
[primera edició]; 2004; [segona edició] Característiques: Té 56 pàgines Resum: Es divideix en cinc unitats: qui sóc, qui són,
què faig normalment, què tinc i què m'agrada.
Títol: VINCLES 2. AQUÍ I ALLÀ. GUIA DIDÀCTICA Signatura: LC 433.085.4 VIN 02.00 NR: 8238 Material: escrit; llibre Autor: Simó Peralta, Josep M.; Servei
d'Ensenyament del Català; [coordinació] Editorial: Departament d'Educació 2004; [primera
edició] Característiques: Té 132 pàgines Resum: Orientacions metodològiques
generals.Consideracions sobre l'ensenyament de la llengua oral i escrita i criteris de correcció gramatical.
Títol: VINCLES 2. AQUÍ I ALLÀ Signatura: LC 433.085.4 VIN 02.01 NR: 8239 Material: escrit; llibre Autor: Simó Peralta, Josep M. Editorial: Departament d'Educació 2004 Característiques: Té 57 pàgines amb molts dibuixos
d'objectes, persones i accions Resum: Es divideix en cinc unitats: casa meva, el
meu barri, el meu país, la meva escola i un viatge.
Materials LIC de llengua 18 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: VINCLES 2. AQUÍ I ALLÀ. QUADERN D'EXERCICIS
Signatura: LC 433.085.4 VIN 02.02 NR: 8242 Material: escrit; llibre Autor: Simó Peralta, Josep M. Editorial: Departament d'Educació 2004 Característiques: Té 49 pàgines Resum: Es divideix en cinc unitats: casa meva, el
meu barri, el meu país, la meva escola i un viatge.
Títol: VIURE A CATALUNYA. COMENCEM A
PARLAR Signatura: LC 433.085.4 VIU NR: 7629 Material: enregistrament àudio; disc compacte Autor: Secretaria General de Política Lingüística Editorial: Departament de Cultura 2004 Característiques: Conté 61 fragments de diàleg, en
10 unitats Resum: Diàlegs que trobem al llibre "Viure a
Catalunya. Comencem a parlar". És per tant una eina complementària d'aquest.
Títol: VIURE A CATALUNYA. COMENCEM A PARLAR
Signatura: LC 433.085.4 VIU NR: 7631 Material: escrit; llibre Autor: Font, Jordi Editorial: Secretaria de Política Lingüística 2004 Característiques: S'acompanya de disc compacte;
castellà, francès, anglès, italià, alemany, àrab i xinès
Resum: Recull de converses sobre temes quotidians adreçat a nouvinguts que no coneixen la llengua.
Títol: VIURE A CATALUNYA. COMENCEM A
PARLAR Signatura: LC 433.085.4 VIU NR: 7631 Material: escrit; llibre Autor: Font, Jordi Editorial: Secretaria de Política Lingüística 2003 Característiques: S'acompanya de disc compacte;
castellà, francès, anglès, italià, alemany, àrab i xinès
Resum: Recull de converses sobre temes quotidians adreçat a nouvinguts que no coneixen la llengua.
Títol: XARRANCA. JOCS PER A L'APRENENTATGE DEL CATALÀ ORAL PER A NOUVINGUTS
Signatura: LC 433.085.4 XAR NR: 6808 Material: escrit; llibre; repertori Autor: Balaguer, Clara Editorial: Direcció General de Política Lingüística
2002 Característiques: 140 pàgines Resum: Reforça el procés d'aprenentatge oral de la
llengua catalana per part dels infants nouvinguts. Està basat en el principi d'aprendre jugant.
Títol: FEM-LA PETAR. RECURSOS PER A LA
CONDUCCIÓ DE GRUPS DE CONVERSA Signatura: LC 433.085.4(07) EST NR: 8149 Material: escrit; llibre Autoria: Esteban, Jordi Editorial: l'Àlber 2003 Característiques: Té 124 pàgines Resum: Millora de les habilitats pròpies de
l'expressió oral: fluïdesa, correcció, agilitat i eficàcia comunicativa.
Títol: 40 JOCS PER PARLAR CATALÀ Signatura: LC 433.085.4(07) JAC NR: 8671 Material: escrit; llibre Autoria: Jacquet, Jacqueline Editorial: Graó 2004 Característiques: Té 95 pàgines Resum: Recull de jocs que tenen com a objectiu
principal afavorir l'expressió oral.
Títol: APRENENT I ENSENYANT A PARLAR. AJUDA A LA COMUNICACIÓ I AL LLENGUATGE A L'ESCOLA
Signatura: LC 433.085.4(07) SAN NR: 8348 Material: escrit; llibre Autoria: Sánchez Cano, Manuel Editorial: Pagès 1998 Característiques: Té 226 pàgines. Resum: Estratègies per l'alumnat que té dificultats de
comunicació i llenguatge. Títol: JOCS DE LLENGUA. OLÍVIA Signatura: LC 433.085.4(075) BAD NR: 4597 Material: escrit; llibre Autor: Badia, D; Vilà, M. Editorial: Aura 1994 Característiques: Maleta pedagògica Resum: Molt adients per a cicle mitjà i superior i
ESO.
Materials LIC de llengua 19 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: TALLERS DE LLENGUATGE. LA CIUTAT Signatura: LC 433.085.4(075) BAR NR: 8153 Material: escrit; quadern de treball; retallable Autoria: Barjuan, Rut; Maimir, Dolors Editorial: l'Àlber 2003 Característiques: És un quadern de treball de 68
pàgines Resum: Indicat per a tractar trastorns i retards en
l'adquisició del llenguatge, així com per a ensenyar català als alumnes d'incorporació tardana.
Títol: TALLERS DE LLENGUATGE. EL DINAR.
GUIA DIDÀCTICA Signatura: LC 433.085.4(075) BAR NR: 8704 Material: escrit; guia; llibre del professor Autoria: Barjuan, Rut; Maimir, Dolors Editorial: Edicions l'Àlber 2003 Característiques: És un llibret de 46 pàgines. Resum: Indicat per a tractar trastorns i retards en
l'adquisició del llenguatge, així com per a ensenyar català als alumnes d'incorporació tardana.
Títol: TALLERS DE LLENGUATGE. EL DINAR Signatura: LC 433.085.4(075) BAR NR: 8705 Material: escrit; quadern de treball; retallable Autoria: Barjuan, Rut; Maimir, Dolors Editorial: Edicions l'Àlber 2003 Característiques: És un quadern de treball de 68
pàgines amb fitxes retallables. Resum: Indicat per a tractar trastorns i retards en
l'adquisició del llenguatge, així com per a ensenyar català als alumnes d'incorporació tardana.
Títol: TALLERS DE LLENGUATGE. EL TREBALL.
GUIA DIDÀCTICA Signatura: LC 433.085.4(075) BAR NR: 8151 Material: escrit; guia; llibre del professor Autoria: Barjuan, Rut; Maimir, Dolors Editorial: l'Àlber 2003 Característiques: És un llibret de 54 pàgines Resum: Indicat per a tractar trastorns i retards en
l'adquisició del llenguatge, així com per a ensenyar català als alumnes d'incorporació tardana.
Títol: TALLERS DE LLENGUATGE. EL TREBALL Signatura: LC 433.085.4(075) BAR NR: 8150 Material: escrit; quadern de treball; retallable Autoria: Barjuan, Rut Editorial: Edicions l'Àlber 2003 Característiques: 68 pàgines amb fitxes Resum: Indicat per a tractar trastorns i retards en
l'adquisició del llenguatge, així com per a ensenyar català als alumnes d'incorporació tardana.
Títol: TALLERS DE LLENGUATGE. LA PLATJA. GUIA DIDÀCTICA
Signatura: LC 433.085.4(075) BAR NR: 8154 Material: escrit; guia; llibre del professor Autoria: Barjuan, Rut; Maimir, Dolors Editorial: l'Àlber 2003 Característiques: És un llibret de 53 pàgines Resum: Indicat per a tractar trastorns i retards en
l'adquisició del llenguatge, així com per a ensenyar català als alumnes d'incorporació tardana.
Títol: TALLERS DE LLENGUATGE. LA CIUTAT. GUIA DIDÀCTICA
Signatura: LC 433.085.4(075) BAR NR: 8152 Material: escrit; guia; llibre del professor Autoria: Barjuan, Rut Editorial: l'Àlber 2003 Característiques: És un llibret de 45 pàgines Resum: Indicat per a tractar trastorns i retards en
l'adquisició del llenguatge, així com per a ensenyar català als alumnes d'incorporació tardana.
Títol: TALLERS DE LLENGUATGE. LA PLATJA Signatura: LC 433.085.4(075) BAR NR: 8130 Material: escrit; quadern de treball; retallable Autoria: Barjuan, Rut; Maimir, Dolors Editorial: l'Àlber 2003 Característiques: 68 pàgines amb fitxes Resum: Indicat per a tractar trastorns i retards en
l'adquisició del llenguatge, així com per a ensenyar català als alumnes d'incorporació tardana.
Títol: CURS DE LLENGUA ORAL. GUIA
DIDÀCTICA Signatura: LC 433.085.4(075) CUR NR: 7625 Material: llibre Autor: Poy, Sebastià Editorial: Departament de Benestar i Família
2002 Característiques: Carpeta d'anelles. 128 pàgines Resum: Dissenyat per a la formació de les persones
adultes nouvingudes amb desconeixement de la nostra llengua.
Materials LIC de llengua 20 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
FONÈTICA Títol: NUT I KA Signatura: LC 433.085.4:41.4 DIS NR: 6244 Material: recurs electrònic; multimèdia; cd-rom Autor: SEDEC Editorial: Departament d'Ensenyament 1999 Característiques: 12 hores lectives. Windows 95 o 98 Resum: Fonètica per a infantil, cicle inicial i alumnes
d'incorporació tardana.
Títol: ELS SONS ENTREMALIATS. L - R - D Signatura: LC 433.085.4:41.4 GIS NR: 8631 Material: escrit; llibre Autoria: Gispert, Dolors; Ribas, Lurdes Editorial: Edicions l'Àlber 2002 Característiques: És un llibre de 95 pàgines Resum: Per els que tenen dificultats per produir els
sons L -R -D, ofereix jocs i exercicis. Títol: ELS SONS ENTREMALIATS. LA LL Signatura: LC 433.085.4:41.4 GIS NR: 8630 Material: escrit; llibre Autoria: Gispert, Dolors; Ribas, Lurdes Editorial: Edicions l'Àlber 2002 Característiques: És un llibre de 93 pàgines Resum: Per els que tenen dificultats per produir els
sons Ll, ofereix jocs i exercicis.
Títol: ELS SONS ENTREMALIATS. LA RR Signatura: LC 433.085.4:41.4 GIS NR: 8629 Material: escrit; llibre Autoria: Gispert, Dolors; Ribas, Lurdes Editorial: Edicions l'Àlber 2002 Característiques: És un llibre de 77 pàgines Resum: Per els que tenen dificultats per produir els
sons R i RR, ofereix jocs i exercicis. Títol: ELS SONS ENTREMALIATS. LA S Signatura: LC 433.085.4:41.4 GIS NR: 8628 Material: escrit; llibre Autoria: Gispert, Dolors; Ribas, Lurdes Editorial: Edicions l'Àlber 2002 Característiques: És un llibre de 95 pàgines Resum: Per els que tenen dificultats per produir els
sons S, ofereix jocs i exercicis.
Títol: EL RACÓ DE LA LLENGUA. RACONS DE TREBALL ORAL A PARVULARI
Signatura: LC 433.085.4:41.4 RIB NR: 8635 Material: escrit; llibre del professor Autoria: Ribas, Lurdes; Gispert, Dolors Editorial: Àlber 1999 Característiques: Té 88 pàgines amb molts dibuixos i
gràfics Resum: L'objectiu és ajudar l'infant en el seu
desenvolupament fonològic.
LÈXIC Títol: DICCIONARI BARCANOVA DE LA
LLENGUA Signatura: LC 433.61 BAR NR: 8333 Material: llibre; cd-rom Autoria: Romeu i Juvé, Xavier Editorial: Barcanova 2003 Característiques: Té 732 pàgines Resum: Integra sis dicccionaris en un: definicions,
etimologies, frases fetes, sinònims i antònims, famílies de paraules i remarques gramaticals. Inclou un cd-rom amb jocs lingüístics.
Títol: DIDAC. DICCIONARI DE CATALÀ Signatura: LC 433.61 DID NR: 8332 Material: escrit; llibre Autoria: Cabré, M. Teresa Editorial: Enciclopèdia Catalana 1995 Característiques: Té 1128 pàgines Resum: Diccionari escolar que té una presentació
atractiva i que és fàcil de manejar. Títol: DIDAC. DICCIONARI DE CATALÀ. GUIA
D'ÚS Signatura: LC 433.61 DID NR: 4009 Material: escrit; fullet Autoria: Cabré, M. Teresa Editorial: Enciclopèdia Catalana 1995 Característiques: Té 14 pàgines Resum: Informació per treballar el lèxic amb el
diccionari Didac. Títol: VACANCES A CATALUNYA. VOCABULARI
EN IMATGES Signatura: LC 433.61 GEN NR: 8122 Material: escrit; llibre Autoria: Servei de Normalització Lingüística Editorial: Departament de Cultura 1992 Característiques: Té 78 pàgines. Alemany; anglès;
castellà; francès; italià
Materials LIC de llengua 21 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Resum: Vocabulari català en imatges pensat per a obsequiar als turistes que visiten Catalunya.
Materials LIC de llengua 22 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: VACANCES A CATALUNYA. VOCABULARI EN IMATGES Signatura: LC 433.61 GEN NR: 3299 Material: escrit; llibre; vocabulari Autoria: Departament de Cultura Editorial: 1990 Característiques: Llibre de butxaca; castellà, francès,
italià, alemany i anglès Resum: Dirigit als visitants de Catalunya on hi
predomina la imatge sobre el text. Recull de frases d'ús corrent.
Títol: LES MIL PRIMERES PARAULES Signatura: LC 433.61 MIL NR: 8642 Material: escrit; llibre Autoria: Amery, H; Cartwright, S. Editorial: Plaza-Janés; [Esplugues de Llobregat]
1983 Característiques: Té els mil dibuixets en color Resum: Apte per a diferents graus de comprensió,
Proporciona idees, noves expressions, etc.
Títol: PRIMER DICCIONARI Signatura: LC 433.61 PRI NR: 8222 Material: escrit; diccionari; llibre Autoria: Editorial: EUMO 1988 Característiques: 573 pàgines Resum: 9. 232 paraules. Orientat a la població
infantil. Títol: DICCIONARI BARCANOVA DE LA
LLENGUA Signatura: LC 433.61 ROM NR: 7938 Material: escrit; diccionari Autoria: Romeu, Xavier Editorial: Barcanova 1985 Característiques: 793 pàgines Resum: Ofereix la definició de cada mot, l'etimologia,
els sinònims i antònims, les frases fetes, les locucions, etc.
Títol: LES PRIMERES PARAULES D'EN TEO Signatura: LC 433.61 TEO NR: 8641 Material: escrit; llibre Autoria: Carbonell, J. Editorial: timun mas 1988 Característiques: Format de 62 pàgines Resum: Consta de 24 làmines i recull elements
psicomotors. Títol: VIURE A CATALUNYA. VOCABULARI EN
IMATGES Signatura: LC 433.61 VIU NR: 7627 Material: escrit; llibre Autor: DG de Política Lingüística Editorial: Departament de Cultura 2002 Característiques: Té 92 pàgines. Alemany; anglès;
castellà; francès; italià; àrab; xinès Resum: Cinc grans blocs temàtics: els exteriors, els
habitatges, els serveis, els aliments i altres àrees d'interès.
Títol: IMATGES. DICCIONARI VISUAL Signatura: LC 433.61(03) ING NR: 8359 Material: escrit; llibre; diccionari Autoria: Ingla, Montse Editorial: Cruïlla 2002 Característiques: Llibre de 95 pàgines Resum: Diccionari d'imatges agrupades en centres
d'interès: la casa, l'escola, el carrer, etc. Títol: VOCABULARI 1. LLIBRETA
AUTOCORRECTIVA Signatura: LC 433.61(075) BAD NR: 8334 Material: escrit; llibre Autoria: Badia, Dolors Editorial: Eumo 2001 Característiques: Té 94 pàgines. Resum: Quadern de lèxic per iniciar-se en el
coneixement del català. Títol: VOCABULARI 2. LLIBRETA
AUTOCORRECTIVA Signatura: LC 433.61(075) BAD NR: 8335 Material: escrit; llibre Autoria: Badia, Dolors Editorial: Eumo 2001 Característiques: Té 90 pàgines. Resum: Quadern de lèxic per iniciar-se en el
coneixement del català.
Materials LIC de llengua 23 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Servei Educatiu Baix Llobregat 5
Servei Educatiu Baix Llobregat 5 C. Almogàvers s/n. Cornellà de Llobregat. Telèfon: 93 376 24 41 Fax: 93 471 09 71 [email protected]
Títol: 3A LLIBRETA AUTOCORRECTIVA DE VOCABULARI
Signatura: LC 433.61(075) BAD NR: 8221 Material: escrit; llibre d'exercicis Autoria: Badia, Dolors Editorial: Eumo 1986 Característiques: 69 pàgines Resum: Conjunt d'activitats que tenen l'objectiu de
treballar l'adquisició de vocabulari. Títol: 2A LLIBRETA AUTOCORRECTIVA DE
VOCABULARI Signatura: LC 433.61(075) BAD NR: 8220 Material: escrit; llibre d'exercicis Autoria: Badia, Dolors Editorial: Eumo 1985 Característiques: 73 pàgines Resum: Conjunt d'activitats que tenen l'objectiu de
treballar l'adquisició de vocabulari. Exercicis al voltant d'un tema.
Títol: MODELS D'EXERCICIS PER A TREBALLAR
AMB EL DICCIONARI Signatura: LC 433.61(075) BER NR: 8219 Material: escrit; llibre Autoria: Bernal, M. Carme Editorial: Eumo 1988 Característiques: Llibre de 48 pàgines Resum: Exercicis per entrenar la mecànica de l'ús
del diccionari (ordenació alfabètica, etc.) i exercicis de llenguatge.
Títol: HOLA, NUR! Signatura: LC 433.61(075):45 NUR 01.01 NR:
7615 Material: escrit; glossari; llibre escolar Autor: Torres Fabrés, Montserrat Editorial: Punt d’Intercanvi 2004 Característiques: Llibre il·lustrat, en català i en àrab. Resum: Formació inicial que permet llegir tant en
català com en àrab. Correspon al cicle inicial de primària, en l’àrea de coneixement del medi.
Títol: HOLA, NUR! GLOSSARI Signatura: LC 433.61(075):45 NUR 01.02 NR:
7992 Material: escrit; glossari; llibre escolar Autor: Torres, Montserrat Editorial: Punt d'intercanvi 2004 Característiques: Té 32 pàgines.Català; àrab Resum: Eina amb un doble objectiu: la comprensió
del text en àrab i facilitar la comunicació en català.
Títol: LA NUR APRÈN Signatura: LC 433.61(075):45 NUR 02.01 NR:
7616 Material: escrit; glossari; llibre escolar Autor: Torres Fabrés, Montserrat Editorial: Punt d’Intercanvi 2004 Característiques: Llibre il·lustrat, en català i en àrab. Resum: Formació inicial que permet llegir tant en
català com en àrab. Correspon al cicle inicial de primària, en l’àrea de coneixement del medi.
Títol: LA NUR APRÈN. GLOSSARI Signatura: LC 433.61(075):45 NUR 02.02 NR:
7643 Material: escrit; glossari; llibre escolar Autor: Torres, Montserrat Editorial: Punt d'intercanvi 2004 Característiques: Té 28 pàgines. Català; àrab Resum: Eina amb un doble objectiu: la comprensió
del text en àrab i facilitar la comunicació en català.
Títol: LÈXIC BÀSIC DE CONVERSA SANITÀRIA Signatura: LC 433.61:4(100) ICS NR: 8316 Material: escrit; llibre Autor: Institut Català de la Salut Editorial: Institut Català de la Salut 2000 Característiques: català; castellà; anglès; francès;
alemany; rus; àrab Resum: Vocabularis i manuals de conversa políglots. Títol: DICCIONARI INFANTIL IL·LUSTRAT
CATALÀ-ÀRAB 3-6 ANYS Signatura: LC 433.61:45 ALK NR: 6066 Material: escrit; llibre; Autor: Alkuwaifi, Ahmad Editorial: Punt d'Intercanvi 2000 Característiques: T&ea