Met. Glazbene 1 i 2

Embed Size (px)

Text of Met. Glazbene 1 i 2

Priprema odgojitelja za glazbenu aktivnost 1. Biranje teme: Obrada pjesme > opseg pjesme mora biti primjeren dobi djeteta, pjesmica mora biti kvalitetna, primjerena djetetu, odabrana s ciljem Obrada brojalice Igre s pjevanjem - Odgajatelj treba odabrati kvalitetan i umjetniki vrijedan sadraj i voditi panju o dobi djeteta te opsegu djejeg glasa. 2. Analiza: odgajatelj treba dobro prouiti notni i tekstualni zapis skladbe (treba obraditi tonalitet) 3. a) Uvjebavanje metra: vrlo je vano dobro razbrojiti notni tekst glazbe (uvjebavanje metra s tekstom) b) Uvjebavanje ritma (uvjebavanje notnog ritma) 4. Uvjebavanje sviranja 5. Uvjebavanje pjevanja 6. Uvjebavanje intonacije i poetka zapjeva pjesmice: metoda lovca znai da odgajatelj zapoinje pjesmu, a djeca ga odmah hvataju 7. Uvjebavanje brzog tempa (tempo donosi karakter pjesmice) 8. Planiranje metodikg postupka: - nakon to je odgajatelj uvjebao sve navedene elemente, treba isplanirati metodiki postupak. - ako se aktivnost sastoji od igara s pjevanjem ne treba planirati metodiki postupak, nego treba uvjebati radnje koje se spominju u pravilima igara, najee hodanje metra. - treba uvjebati sve detalje koji e se pojaviti u aktivnosti pripremiti rekvizite, aplikacije, udaraljke, obuu, odjeu (kostimi) - ako je sluanje glazbe, treba dobro pripremiti motivaciju Glazbene aktivnosti u vrtiu - glazbena aktivnost traje oko 15 min. (jer djeca brzo gube interes) - ovdje ne razmatramo slobodnu igru djeteta, nego voeni sadraj u kojoj odgojitelj nudi vie naina kako ostvariti cilj, a cilja je realizacija teme aktivnosti - putem aktivnosti dijete se izgrauje i emocionalno se glazbeno izraava - psiholozi savjetuju suradnju, a ne natjecanje - vano je da aktivnosti budu djeci zabavne, a da im nije neugodno sudjelovati u njima - treba izbjegavati igre u kojima ima pobjednika i gubitnika Cilj i zadaci glazbene kulture u vrtiu - ...nisu vjebanje izgovora nego doivljaj glazbe i razvoj senzibiliteta za ritam, metar, melodiju... uglavnom razvoj glazbenog sluha Aktivnosti u vrtiu 1. Igre s pjevanjem (ne treba metodiki postupak, pravila postoje u knjigama) 2. Obrada pjesme (ponavljanje pjesme) 3. Obrada brojalice (ponavljanje brojalice) 4. Aktivno sluanje glazbe 5. Sviranje na udaraljkama 6. Poticanje djejeg stvaralatva Brojevi 2, 3 i 4 se mogu koncentrirati na isti nain, a 5 i 6 su posebna poglavlja. Nain rada u glazbenim aktivnostima

1. Pokret povezan s glazbom 2. Aplikacije (slike, lutke) 3. Udaraljke (instrumenti koje sviraju djeca) > ova 3 naina koriste se u sljedeim oblicima aktivnosti i kod obrade i ponvljanja pjesme, kod obrade i ponavljanja brojalice, a kod aktivnog sluanja glazbe koristi se 1. i 2. nain rada 4. Dramatizacija: podijela uloga meu djecom; ona u sebi ne mora, ali i moe sadravati osnovne naine rada, moe se primjeniti i prije nego to djeca naue pjesmicu ili brojalicu > u tom sluaju se djeca kreu, pokreu aplikacije ili sviraju dok sluaju odgojitelja - ako se u pjesmi pojavljuje vie likova djeca se rasporeuju u 2 ili vie skupina - kod sluanja glazbe, takoer se moe provesti dramatizacija, osobito ako skladba ima vie tempa. U tom sluaju odgojitelj daje znak djeci koja glume kojim redom dolaze plesati ili pokretati aplikacije. - aplikacije se dijele kod 2. ili 3. sluanja - najvanije je uvidjeti da kod dramatizacije djeca ne ue uloge nego se spontano igraju na nain koji esto koriste i izvan vrtia 5. Skladba uklopljena u priu: kod tog naina rada nema potrebe uklapati i ostale naine jer dobra pria svojim sadrajem zahtjeva da se skladba ponovi to vie puta - pjesmu prvo pjeva odgajatelj, a onda se pridruuju djeca, a ako ve znaju pjevaju odmah. Metodiki postupci - pod time podrazumijevamo nain na koji odgojitelj ponavlja pjesme, zatim brojalicu ili sluanje glazbe u sklopu aktivnosti od poetka do kraja - razlika od ostalih aktivnosti je to metodiki postupak u glazbenoj kulturi smatramo dio aktivnosti > on poinje kada poinje govor brojalice, zatim pjevanje pjesme ili sluanje glazbe - vrlo je vano da sve sadraje aktivnosti pribliimo djeci kao neto spontano jer djeca u vrtiu nisu zrela (sazrela) za poduavanje - zadatak odgajatelja je da paljivo osmisli takav metodiki postupak kojim e se aktivnost ponoviti to vie puta, a da djeca ne dobe dojam da je to uenje - Aktivnost je najbolje odmah poeti pokretom sviranjem ili uz aplikaciju obraujui odabrani sadraj - metodiki postupak slijedi i nakon 1. i 2. naeg pjevanjajer djeja zainteresiranost najee prestane nakon 3. i 4. Puta. - Najbolji met. postupci su oni u kojima se djeca izmjenjuju i ekaju da dou na red. Time se produava dj. panja , a sadraj se ponavlja vie puta. Pjesma Mak vrsta aktivnosti: obrada pjesme s mogunou dj. stvaralatva. Nain rada: pokret, aplikacije, udaraljke i dramatizacija. Opis aktivnosti: djeca sjede u krugu, a odgojitelj pjeva pjesmu stavljajui aplikacije. Svaka slika pokriva takt ili 2 pjesme. Kod 2. i 3. pjevanja po 1 dijete pokazuje slike u trenutku kada poinje ta fraza. 4. pjevanje djeca stoje u krugu, 1 dijete dobiva na glavu crveni eir, stoji u sredini kruga i predstavlja mak (dramatizacija). Ostali pjevajui ishodavaju metar. Djeca se izmjenjuju u ulozi maka tokom nekoliko pjevanja. - Osim metra djeca koja se kreu u kolu mogu svojim pokretima opisivati i sadraj pjesme.

Pjesma

...je najei sadraj glazbenih aktivnosti. Obzirom da dijete ima najveu potrebu za sadrajima koji imaju melodiju, trebali bi veinu aktivnosti obogatiti sadrajima koji naglaavaju melodiju. - Dakako da i ritmike igre imaju svoju vrijednost posebno kao poticaj razvoja psihomotorikih sposobnosti. Pjesma je ipak sinteza svih glazbenih elemenata. - Djeca u vrtiu pjevaju pjesme po sluhu, oponaajui odgojitelja. Za rad s djecom biramo pjesme koje su im prilagoene tekstom, opsegom i stilom, bez obzira jesu li one umjetnike ili narodne (folklorne ili tradicijske). - Narodne su uglavnom stvorila djeca i one se zovu djeje pjesme. One gotovo uvijek proizlaze iz igre i ostaju vezane uz igru, nedoputajui djetetu da bude pasivni promatra nego da aktivno sudjeluje. - Pjesme koje su stvorili skladatelji zovu se pjesme za djecu. Opseg djejih glasova mlaa skupina od 3 4 god. od E 1 do A 1, srednja 4 5 god. D 1 do A 1 (ak i H 1), starija 5 7 god. od C 1 H 1. Sluanje glazbe - Ljudi sluaju glazbu dok rade ili veinom svog dana provedu uz upaljen radio ili tv, a da nisu ni svjeni da sluaju glazbu. Takvo sluanje je pasivno sluanje, tj. sluanje glazbe kao kulise, i ono nije manje vano od aktivnog sluanja pa stoga u vrtiu trebamo odabrati kvalitetnu glazbu. - Ako se odluimo djeci pribliiti dulja umjetnika djela (simfonija), onda je idealno pustiti djeci 1. ili 3.stavak simfonije pri jutarnjem skupljanju, a 2. stavak (lagani) je prije spavanja. Aktivno sluanje - Da bi djeca mogla koncentrirano i aktivno sluati neku glazbu, ona ne smije biti preduga. Obino su to minijature do 3 min. koje moraju biti kvalitetne, a svejedno je jesu li vokalne ili instrumentalne. - Kao i kod obrade pjesme ili brojalice, tako i skladbe sluamo to vie puta u 1 aktivnosti. - Dok djeca sluaju glazbu, mogu se kretati, moemo im prikazivati aplikacije, ali ne koristimo udaraljke. - Ve kod 1. sluanja djeca mogu uti karakter ili ugoaj skladbe, tempo i izvoae ak bez nae sugestije. - Sluanje s djecom moe biti uklopljeno u neku priu isto kao i u ostalim aktivnostima. Glazba se ne bi smjela prekidati, a ako se ba mora, prethodno se mora stiati. Naziv skladatelja: Robert Schuman Skladba: vojnika koranica Ugoaj: veseo (mogu se napraviti smajlii) Instrument: glasovir Tempo: > lagana (tempo) > umjerena > brza Brojalica (sve bi trebale biti na G 1) ...je vrsta ritmikog govora koju stvaraju uglavnom sama djeca i slui ima za razbrajanje prije neke druge igre, npr. lovice, skrivaa, igre s pjevanjem. - Brojalice ubrajamo u vrstu glazbe jer imaju svoj ritam, glazbeni oblik i sve ostale elemente osim melodije i harmonije. - Specifinost brojalice je posljednji slog ili rije koja dobiva svojstvo vie sile aranja i svi igrai joj dobrovoljno podreuju svoju elju priznavajui njenu mo. Moda su zato brojalice sastavljene od beznaajnih rijei koje su obinom ovjeku nerazumljive.

- VANO: Brojalice u vrtiu prvenstveno pbraujemo uz njezin metar, a ne ritam jer se djeca prirodno razbrajaju uz metar! - Metar se izvodi pljeui desno-lijevo-gore-dolje, zatim cupkajui nogama o pod, pucketajui prstima i kreui se u raznim smjerovima. To se uvjetno zove metar jer djeca ponekad zastanu ili ubrzaju. - Struktura brojalice: 1. Motivacija (5. min.), 2. Obrada pomou aplikacija, 3. Na kraju aktivnosti obrade brojalice obino upotrebljavamo brojalicu zbog onoga zbog ega postoji. Vrste brojalica 1. Govorene na 1. tonu , a) tu je slobodno izabrana visina tona b) tu je odreena visina tona 2. Brojalice sa melodijom 3. Brojalice u mjeovitoj mjeri Nepotrebne rijei - U radu s djecom u dj. vrtiu treba izbjegavati suvine rijei, osobito one ije znaenje djeca jo ne razumiju. Npr. uenje > danas emo nauiti, ajmo uiti/nauiti - Kad je rije o pjesmi, na cilj nije nauiti pjesmu nego je pjevati to vie puta kako bi djeca bila to due okrueno glazbom, a da pritom ne osjete zamor. - Tri, etiri, sad > budui da djeca ne znaju ili ne trebaju znati u kojoj mjeri pjevaju, te su rijei nepotrebne. Umjesto tih rijei, moemo rei i ili sad - Hoete li, hoemo li jo jedanput > ako postavimo takvo pitanje, moramo biti spremni na negativan odgovor, a tada i na prekid aktivnosti - Izbjegavati i pitanje svia li vam se, kako vam se svia jer mogu izazvati temperamentnu diskusiju i oteati daljnji rad aktivnosti. - Idemo na desnu stranu, kreemo lijevom nogom > nepotrebno - Obavezno izbaciti pokuajte, pobajte > jer pokuaj uvijek rezultira samo pokuajem, a ne inom - Ne mogu > taj izraz neki odgojitelji koriste ako se ale kad neto ne mogu napraviti, npr. kad im je visoko za otpjevati. - Nemojte zaboraviti svoje rukavice > zamijeni sa nosite svoje rukavice, ne gutajte hranu u velikim zalogajima zamijeni sa jedimo po