20
Mga Pangulo sa Ikatlong Republika

Mga Pangulo Sa Ikatlong Republika

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hekasi 5

Citation preview

Mga Pangulo sa Ikatlong Republika

Mga Pangulo sa Ikatlong Republika

Manuel A. Roxas (1946-1948)

Pagbabagong tatag ng kabuhayan

Malayang kalakalan

Paglutas sa suliranin sa HUKBALAHAP

Pakikipag-ugnayan sa ibang bansa

Manuel A. Roxas (1946-1948)

Batas sa Rehabilitasyon ng Pilipinas

Batas Bell/Batas sa Kalakalan ng Pilipinas

Diwa ng Bayanihan

Manuel A. Roxas

Elpidio Quirino

Ama ng Foreign Service

Kapayapaan at kaayusan

Rehabilitasyong pangkabuhayan

Pagbabalik ng tiwala sa pamahalaan

Pagpapalawak sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa

Elpidio Quirino

Mutual Defense Assistance Act (1949)

Mutual Defense Treaty (1951)

Misyon ni Daniel Bell

Kasunduang Quirino-Foster

Elpidio Quirino

Ramon Magsaysay

Kampeon ng mga Masa

Pagpapalaki ng produksyong pansakahan, imprastraktura, at reporma sa lupa.

Pagpapatuloy ng programang Economic Development Corp. o EDCOR

Ramon Magsaysay

Pagtulong sa pagtatag ng Southeast Asia Treaty Organization (SEATO)

Pagpapaunlad ng nayon sa Pilipinas

Those who have less in life should have more in law.

Ramon Magsaysay

Bureau of Agriculture Extension (BAEX)

Magna Carta of Labor

Social Security Service (SSS)

National Resettlement and Rehabilitation Administration (NARRA)

Ramon Magsaysay

Carlos P. Garcia

Programa sa Pagtitipid

Pilipino Muna

Pagbabagong sigla ng Kultura

Patakarang may kaugnayan sa Asya, pakikiisa sa pagbuo ng Association of Southeast Asia (ASA)

Taunang Gawad Pangkultura

Carlos P. Garcia

Diosdado Macapagal

Pagpapatuloy ng reporma sa lupa

Paglutas sa katiwalian sa pamahalaan

Pagbibigay hanapbuhay

Limang taong programang pangkabuhayan

Diosdado Macapagal

Kodigo ng reporma sa lupang pansakahan

Emergency Employment Administration (EEA)

Pag-angkin ng Pilipinas sa Sabah

Pilipinismo

Diosdado Macapagal

Ferdinand Marcos

This nation can be great again.

Luntiang Himagsikan o Green Revolution at produksiyon ng pagkain

Kampanya laban sa krimen

Pag-aalis ng tatak kolonyalismo

Ferdinand Marcos

Pagbabagong panlipunan at pangkabuhayan

Pagtatatag ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Pagpapatupad ng bagong lipunan

Pagsasailaalim sa Batas Militar.

Ferdinand Marcos

Kilalanin ang Pangulo ayon sa mga sumusunod:

PilipinismoDiosdado Macapagal

Batas BellManuel Roxas

Ama ng Foreign ServiceElpidio Quirino

PagtitipidCarlos Garcia

EEADiosdado Macapagal

Green RevolutionFerdinand Marcos

EDCORRamon Magsaysay

Taunang Gawad PangkulturaCarlos Garcia