of 104 /104
Prezentační program Microsoft PowerPoint 2016 Ivana Topolová Tomáš Kubálek Markéta Kubálková Manažerská informatika Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu...

Page 1: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Prezentační program

Microsoft PowerPoint

2016 Ivana Topolová

Tomáš Kubálek

Markéta Kubálková

Manažerská informatika

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Page 2: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě
Page 3: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Obsah 3

3

Úvod ............................................................................................................ 5

1 Seznámení ............................................................................................. 7

2 Karta Zobrazení ................................................................................... 19

2.1 Zobrazení prezentací ................................................................................... 19

2.2 Předloha snímků ......................................................................................... 19

2.3 Předloha podkladů ...................................................................................... 32

2.4 Předloha poznámek .................................................................................... 34

2.5 Další příkazy na kartě Zobrazení .................................................................. 35

3 Karta Návrh ......................................................................................... 37

4 Karta Domů ......................................................................................... 39

4.1 Schránka ...................................................................................................... 39

4.2 Snímky ......................................................................................................... 40

4.3 Písmo........................................................................................................... 40

4.4 Odstavec ..................................................................................................... 41

4.5 Kreslení ....................................................................................................... 43

4.6 Skupina Úpravy ........................................................................................... 45

5 Karta Vložení ....................................................................................... 47

5.1 Tabulka ........................................................................................................ 47

5.2 Graf ............................................................................................................. 49

5.3 SmartArt ...................................................................................................... 51

5.4 Obrazce ....................................................................................................... 57

5.5 Obrázky ....................................................................................................... 57

5.5.1 Online obrázky .................................................................................... 59

5.5.2 Snímek obrazovky ............................................................................... 60

5.6 Fotoalbum ................................................................................................... 60

5.7 Odkazy......................................................................................................... 62

5.8 Text ............................................................................................................. 65

5.9 Multimédia .................................................................................................. 68

5.9.1 Zvuk ..................................................................................................... 68

5.9.2 Video ................................................................................................... 69

5.9.3 Nahrávání obrazovky ........................................................................... 70

6 Přechod ............................................................................................... 72

7 Animace .............................................................................................. 74

7.1 Animace textu ............................................................................................. 74

Page 4: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Obsah 4

4

7.2 Animace grafu a SmartArtu ......................................................................... 79

7.3 Animace dráhy pohybu u obrazců ............................................................... 80

8 Karta Revize ........................................................................................ 82

9 Karta Prezentace ................................................................................. 84

10 Soubor ................................................................................................ 90

Náměty samostatných cvičení .................................................................... 96

Rejstřík ..................................................................................................... 102

Page 5: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Úvod 5

5

Úvod

Znalost práce na počítači bývá uváděna jako jeden z předpokladů úspěšnosti manažerů a ekonomů vůbec. Každý absolvent VŠE by měl ovládat přinejmenším práci s textovým procesorem, tabulkovým programem, prezentačním programem a databázovým systémem. Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě několikaleté zkušenosti z výuky předmětů Manažerská informatika 1 – 3 na Fakultě podnikohospodářské a Fakultě mezinárodních vztahů, na základě školení uživatelů z podnikové praxe a také s přihlédnutím k intenzivnímu využívání prezentačního programu v denní práci autorů.

Skripta popisují všechna stěžejní témata nutná k efektivnímu vytváření zajímavých prezentací. Neobsahují výklad ovládacích prvků a maker, které jsou obsažené na kartě VÝVOJÁŘ.

Skripta jsou rozdělena do 10 kapitol převážně dle karet PowerPointu. Pořadí kapitol umožňuje čtenáři postupné studium PowerPointu. Kapitoly dříve uvedené nepředpokládají znalost později uvedených kapitol. Kapitoly nemají stejný rozsah. Uspořádání textu dle karet PowerPointu usnadňuje pokročilému uživateli návrat k detailním informacím o jednotlivých funkcích PowerPointu. Pro pohodlné vyhledávání je na konci skript abecední rejstřík.

Skripta jsou napsána tak, aby čtenář mohl pochopit podstatu i bez výkladu učitele, tj. samostudiem. Je vhodné, aby si čtenář příklady zkoušel u počítače s instalovaným programem PowerPoint v popisované verzi 2016 CZ. Po výkladu látky učitelem je možné prohloubit si znalosti domácím samostudiem i bez počítače, neboť skripta obsahují obrázky většiny dialogových oken PowerPointu. V závěru obsahují skripta příklady k procvičení.

Terminologie použitá ve skriptech se drží co nejvíce terminologie nápovědy PowerPointu. Při popisu ovládání Windows používá mj. pojmů:

Kliknutí (do ikony, tlačítka, objektu): Stiskneme a potom uvolníme levé tlačítko myši.

Poklikání (na ikonu, tlačítko, objekt): Stiskneme dvakrát za sebou levé tlačítko myši.

Tažení: Ukazovátko myši přemístíme pohybem myši na přesouvaný objekt. Držíme levé tlačítko myši a objekt táhneme jinam.

Schránka: Pomocí schránky můžeme kopírovat data, grafy nebo objekty. Zdroj

můžeme do schránky vložit (Ctrl C, zdroj zůstane na původním místě, tj. zdroj

kopírujeme do schránky) nebo zdroj můžeme do schránky vyjmout (Ctrl X, zdroj

nezůstane na původním místě, tj. zdroj přesunujeme do schránky). Potom můžeme

obsah schránky vložit (Ctrl V) většinou na pozici kurzoru. (Obsah schránky po vložení

zůstane stejný až do dalšího vložení či vyjmutí do schránky.)

Úprava skript dodržuje následující pravidla:

Klávesy jsou odlišeny ohraničením (např. Enter).

Základní pojmy jsou vypisovány na levém okraji textu formou marginálií a jsou shrnuty v rejstříku.

Názvy karet z pásu karet jsou vypisovány KAPITÁLKAMI, pojmy jsou v textu odlišeny kurzívou.

Obdobně jsou odlišeny další objekty výkladu: tlačítka, dialogová okna, karty v dialogových oknech, SKUPINY TLAČÍTEK NA KARTÁCH.

Obrázky jsou číslovány dle jednotlivých kapitol.

Východiska skript

Rozsah skript

Uspořádání skript

Jak číst skripta

Terminologie

Úprava skript

Page 6: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Úvod 6

6

Detailní poznámky jsou uvedeny pod čarou přímo na stránce, k jejímuž textu se vztahují, a jsou číslovány průběžně v celých skriptech.

Odkazy na ilustrativní soubory prezentace Encian jsou vypisovány na levém okraji se symbolem a názvem souboru.

Úkoly k procvičení v příloze jsou uspořádány dle jednotlivých kapitol.

Výklad je uveden na prezentaci firmy Encián, která tvoří a prodává programy zaměřené na podnikové finance. Firma má 20 zaměstnanců v 6 odděleních. Zaměstnanci prodávají podnikům na faktury licence vyvinutého softwaru. Zaměstnanci v rámci své činnosti vyjíždějí na služební cesty.

Příklady uvedené ve skriptech jsou k dispozici na webu předmětů Manažerské informatiky http://min.vse.cz v sekci Ke stažení.

Z výuky předmětu Manažerská informatika 1 byly pořízeny záznamy (kombinace videa, zvuku, záznamu promítaných snímků a pracovní plochy učitelského počítače), které jsou publikovány na adrese http://mediasite.vse.cz v části 2OP381 Manažerská informatika 1. Je možné prohlédnout celý záznam jednotlivé vyučovací hodiny či vyhledat část záznamu dle promítnutého snímku.

Na základě zájmu o prezentační program PowerPoint lze předpokládat dotisk, popř. další vydání skript. Autoři budou vděčni za jakékoliv připomínky a náměty jak k formální stránce (překlepy), tak k obsahové stránce (nepřesné či nesrozumitelné formulace), aby v dalších dotiscích či vydáních mohly být chyby opraveny. Připomínky a náměty můžete zasílat na elektronickou adresu [email protected].

Zájemcům o navazující výuku informatiky na Fakultě mezinárodních vztahů jsou určeny následující předměty:

2OP381 Manažerská informatika 1 (textový procesor Word, tabulkový program Excel, prezentační program PowerPoint, program na organizaci poznámek OneNote),

2OP482 Manažerská informatika 2 (program pro řízení projektů Project, program pro tvorbu diagramů Visio),

2OP483 Manažerská informatika 3 (databázový systém Access),

2OP484 Manažerská informatika 4 (cloudový systém pro podporu spolupráce a komunikace Office 365, cloudový systém pro CRM management Microsoft Dynamics CRM, organizátor osobních informací Outlook).

Hodně úspěchů při studiu prezentačního programu PowerPoint a dalších programů pro osobní počítače! Text byl zpracován v červnu 2015 – říjnu 2015 v textovém editoru Word verze 2013.

Ilustrativní příklady

Záznamy výuky

Připomínky ke skriptům

Předměty FMV zaměřené na aplikaci PC

Page 7: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 1: Seznámení 7

7

1 Seznámení

PowerPoint 2016 je program určený především pro tvorbu a promítání prezentací. Je součástí kancelářského balíku Microsoft Office. Je lokalizován do češtiny. Studenti VŠE mohou kancelářský balík Microsoft Office 365 ProPlus získat zdarma pro studijní účely stažením instalačního programu z Office 3651. Tento kancelářský balík obsahuje kromě PowerPointu také programy Word, Excel, OneNote, Outlook, Access a Publisher. Aktivní studenti VŠE v Praze mohou tento kancelářský balík nainstalovat a provozovat až na pěti zařízeních. Podmínkou provozování je, že zařízení bude minimálně jednou za měsíc připojeno k internetu, aby program mohl ověřit, že uživatel je stále aktivním studentem VŠE v Praze. Ověření se provádí automaticky bez aktivní účasti uživatele.

Prezentační program umožňuje připravovat prezentace, které můžeme:

promítat dataprojektorem na stěnu či plátno nebo zobrazovat na televizi, panelu apod.,

vytisknout formou podkladů k prezentaci,

prezentovat online, zaslat elektronickou poštou apod.

Program PowerPoint můžeme kromě přípravy prezentací použít také například pro tvorbu diplomů a podobných dokumentů, v nichž menší množství textu a grafické objekty chceme pohodlně rozmístit na jedné stránce.

Prezentace se skládá z jednotlivých snímků. Snímek se skládá z dílčích objektů: textů, tabulek, grafů, obrázkových seznamů SmartArt, obrázků, klipartů, videoklipů a dalších. PowerPoint podporuje jednotný vzhled prezentace, více prezentací či dokonce dokumentů z více programů kancelářského balíku.

V prezentacích můžeme využívat předdefinované barvy motivu. Barvy motivu jsou sady 12 barev, které se v prezentaci používají pro formátování textů, pozadí i grafických objektů. Kromě předdefinovaných sad můžeme vytvořit vlastní barevné sady. Barevné sady jsou společné pro programy Office.

Rozmístění objektů na snímku je definováno pomocí rozložení snímku. Objekty jsou zastoupeny na snímku zástupnými symboly, zastupují text (nadpisy, seznamy) či jiný obsah (tabulky, grafy, obrázky, kliparty, videoklipy). PowerPoint nabízí předdefinovaná rozložení, další vlastní můžeme definovat v zobrazení předlohy snímku. Kromě zástupných symbolů obsahuje rozložení:

grafiku pozadí, např. obrázek, který se má zobrazit na všech snímcích daného rozložení,

výplň pozadí,

zápatí.

Předloha snímku je především zásobárnou různých rozložení snímku. Předloha snímku dále obsahuje výběr motivu, barevné sady, definici použitého písma, efekty (stíny, odrazy, záře, deformace apod.). V prezentaci může být obsaženo více předloh, které mohou být aplikovány na různé snímky.

Předlohu snímku, barvy motivu, písmo a další výchozí nastavení vzhledu prezentace lze uložit formou motivu. V PowerPointu jsou připraveny výchozí motivy, motivy lze také najít na internetu, další můžeme vytvořit a dosáhnout tak např. jednotného vzhledu firemních dokumentů. Stejné motivy jako v PowerPointu se nám nabídnou ve Wordu, Excelu a při editaci elektronické zprávy v Outlooku.

1 Ve webovém rozhraní Office 365 pro přihlášení klikneme do tlačítka Nastavení (ozubené kolečko vpravo nahoře),

vybereme NASTAVENÍ SLUŽEB OFFICE, v nastavení vybereme Software, zvolíme verzi a klikneme do tlačítka Instalovat.

Microsoft Office 365 ProPlus

Použití PowerPointu

Prezentace

Barvy motivu

Rozložení snímku

Předloha snímku

Motiv

Page 8: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 1: Seznámení 8

8

Změnou motivu nezměníme obsah prezentace, pouze její vzhled. PowerPoint umožňuje vytvořit zásobárnu výchozích obsahů prezentací. Když prezentaci uložíme jako šablonu, můžeme ji později otevírat bez rizika přepsání novým obsahem. PowerPoint nabízí některé předdefinované šablony.

Promítání prezentace je možné oživit efekty:

Jednotlivé objekty se mohou objevovat na snímku postupně díky animacím. Animace mohou být prováděny po kliknutí myší či automaticky po nastavené době. PowerPoint nabízí řadu animačních efektů.

Také přechod na následující snímek může být doprovázen vizuálním i akustickým efektem, který vybíráme z galerie přechodových efektů.

Pro složitější prezentace lze definovat různé pořadí vybraných snímků formou vlastní prezentace. Ve všech verzích prezentace lze zvolené snímky skrýt.

Prezentace lze doprovodit zvukovým komentářem a časovat promítání jednotlivých snímků.

Použití prezentačního programu budeme demonstrovat na přípravě prezentace firmy Encián, kterou bude její ředitel Petr Novák představovat na akci uvedení nového software na trh.

Fiktivní firma Encián vyvíjí a distribuuje programy zaměřené na podnikové finance zejména pro malé a střední podniky. Jedná se o 6 programů (Bonita, Finanční analýza, Investice, Kauzální analýza, Podnikatel, SAFI). Firma má 20 zaměstnanců, v čele firmy je ředitel Petr Novák, ve firmě je kromě ředitelství (ředitel a sekretářka) 5 oddělení (konzultace, reklama, distribuce, analýza, programování).

Po spuštění PowerPointu se zobrazí úvodní obrazovka, v níž klikneme na dlaždici Prázdná prezentace, připraví se nová prázdná prezentace (viz Xobr. 1-1X).

OBR. 1-1: ÚVODNÍ OBRAZOVKA POWERPOINTU

Šablona

Animace

Přechod

Vlastní prezentace

Zvuk

Firma Encián

Page 9: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 1: Seznámení 9

9

PowerPoint 2016 využívá uživatelské rozhraní Microsoft Office Fluent FF. Tlačítka pro ovládání PowerPointu jsou rozmístěna na kartách. Popišme nejdříve úvodní obrazovku:

Vlevo nahoře je panel nástrojů Rychlý přístup, který obsahuje základní příkazy na trvale zobrazených tlačítkách. Po instalaci PowerPointu je to tlačítko Uložit, tlačítko Zpět, tlačítko Opakovat a tlačítko pro spuštění prezentace od začátku. Na zařízeních s dotykovým displejem je zde zobrazeno tlačítko pro přepínání mezi režimem dotykového ovládání a režimem ovládání myší.

Na konci panelu nástrojů Rychlý přístup je tlačítko Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup. Kliknutím do tlačítka se zobrazí nabídka:

Nejprve jsou nabídnuty časté příkazy, které lze zařadit do panelu nástrojů Rychlý přístup (Nový, Otevřít, ...).

Příkazem DALŠÍ PŘÍKAZY otevřeme okno Možnosti aplikace PowerPoint, v kartě Panel nástrojů rychlý přístup je možné ze seznamu vlevo vybrat libovolný příkaz PowerPointu a kliknutím do tlačítka Přidat ho přidat na panel nástrojů rychlý přístup V ostatních kartách okna jsou další možnosti nastavení PowerPointu.

Volbou ZOBRAZIT POD PÁSMEM KARET můžeme panel nástrojů Rychlý přístup zobrazit pod pásem karet.

V titulkovém pruhu okna je název otevřené prezentace. Dosud jsme ji neuložili, proto je zde výchozí název Prezentace1. Za názvem prezentace je název aplikace PowerPoint.

Na konci titulkového pruhu je tlačítko Možnosti zobrazení pásu karet. Kliknutím na něj zobrazíme nabídku, z níž vybíráme, jak se zobrazí pás karet:

AUTOMATICKY SKRÝVAT PÁS KARET znamená, že nebude zobrazen ani pás karet ani titulkový pruh, v prvním řádku obrazovky je tlačítko se třemi tečkami, kliknutím na něj se zobrazí pás karet. Prezentace je zobrazena na celé ploše okna.

ZOBRAZIT KARTY znamená, že bude zobrazen titulkový pruh a pod ním řádek s názvy karet. Tlačítka na kartách se zobrazí až po kliknutí na název karty.

ZOBRAZIT KARTY A PŘÍKAZY (viz obr. 1-1) zobrazí nejen názvy, ale i tlačítka na kartách.

Vpravo nahoře jsou tlačítka pro práci s okny ve Windows (Minimalizovat, Maximalizovat/Obnovit, Zavřít).

Pod titulkovým pruhem je zobrazen pás karet s tlačítky. Standardní karty (DOMŮ, VLOŽENÍ, NÁVRH, PŘECHODY, ANIMACE, PREZENTACE, REVIZE, ZOBRAZENÍ) se zobrazují stále. Při úpravách některých objektů se zobrazují tzv. kontextové karty (např. při úpravách tabulky se zobrazují karty NÁSTROJE TABULKY/ NÁVRH a ROZLOŽENÍ).

Příkazy v kartách jsou pro přehlednost rozděleny do skupin. Názvy skupin jsou uvedeny ve spodní části karty (např. v kartě DOMŮ skupiny SCHRÁNKA, SNÍMKY, PÍSMO, ODSTAVEC, KRESLENÍ, ÚPRAVY).

Pokud je v pásu karet dost místa (záleží na nastavení rozlišení obrazovky a na šíři okna), jsou u příkazových tlačítek jejich názvy. Naopak pokud je v kartě místa málo, může být místo celé skupiny zobrazeno jen jedno tlačítko, tlačítka skupiny se zobrazí kliknutím do tlačítka zastupujícího skupinu. Vzhled karty se může se změnou velikosti okna měnit. Nemění se však zařazení tlačítek do skupin.

Řada tlačítek zastupuje nabídku, která se vyklopí kliknutím do tlačítka. Zastupování nabídky je vyznačeno na konci tlačítka ikonou nabídky (trojúhelníkem). Některá tlačítka jsou rozdělena na dvě části (např. Barva písma ve skupině PÍSMO) kliknutím do tlačítka zadáme naposledy použité nastavení tlačítka (např. naposledy vybranou

Okno PowerPointu

Panel nástrojů Rychlý přístup

Titulkový pruh

Možnosti zobrazení pásu karet

Pás karet

Skupiny příkazů

Page 10: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 1: Seznámení 10

10

barvu písma), kliknutím do ikony nabídky zobrazíme další varianty (např. výběr jiné barvy), z nichž jednu můžeme vybrat a zároveň tak nastavit tlačítko pro další použití2.

Některé skupiny příkazů zastupují řadu příkazů, které lze přehledně zobrazit v dialogovém okně. Toto dialogové okno zobrazíme kliknutím do spouštěče dialogového okna v pravém dolním rohu skupiny (např. pro skupinu PÍSMO v kartě DOMŮ).

Vedle názvů karet vpravo je pole s nápisem Řekněte mi, co chcete udělat. Pole slouží pro vyhledání příkazů nebo zobrazení nápovědy. Stačí na něj kliknout a napsat, co hledáme. Např. po zapsání slova motiv se zobrazí příkaz pro zobrazení galerie, barev a efektů motivů, odkaz na okno Možnosti aplikace PowerPoint s možností volit Motiv Office a odkaz na nápovědu k Office (viz obr. 1-2).

OBR. 1-2: NABÍDKA ŘEKNĚTE MI, CO CHCETE UDĚLAT

Vpravo vedle názvů karet najdeme uživatelské jméno nebo tlačítko Přihlásit se. Přihlásit se můžeme uživatelským jménem a heslem z Office 365 nebo pomocí účtu Microsoft, který využijeme například k přístupu k soukromému cloudovému úložišti OneDrive. Díky přihlášení budeme mít k dispozici stejné uživatelské nastavení na všech počítačích, například stejný motiv Office (barevné ladění a design horní části okna), stejný seznam naposledy otevřených souborů a umístění, připojené účty pro vkládání obrázků.

Pod pásem karet jsou ve výchozím zobrazení Normální tři podokna:

V levém podokně jsou zobrazeny miniatury snímků.

V pravém horním podokně je zobrazen snímek, který můžeme upravovat.

V pravém dolním podokně jsou poznámky, které se nepromítají posluchačům. Autor si je může vytisknout nebo zobrazit na počítači, z něhož prezentaci promítá.

Proporci tří podoken můžeme upravovat tažením za svislou a vodorovnou dělící příčku. Pokud v podoknech je obsah, který nelze zobrazit najednou, PowerPoint doplní vodorovný či svislý posuvník podokna.

V posledním stavovém řádku jsou další informace:

Na začátku řádku je vypsáno pořadí aktuálního snímku a celkový počet snímků v prezentaci.

Následuje ikona stavu kontroly pravopisu.

Uprostřed stavového řádku je tlačítko Poznámky pro zobrazení či potlačení zobrazení poznámek a tlačítko Komentáře pro zobrazení či skrytí podokna komentářů.

V pravé části stavového řádku jsou uvedena tlačítka pro přepínání mezi čtyřmi způsoby zobrazení prezentace: » V režimu Normální jsou zobrazena tři výše popsaná podokna.

2 U některých tlačítek nedochází k nastavení (např. tlačítko Číslování ve skupině ODSTAVEC).

Spouštění dialogového okna

Řekněte mi, co chcete udělat

Přihlášení

Dělící příčky

Stavový řádek

Režimy zobrazení

Page 11: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 1: Seznámení 11

11

» V režimu Řazení snímků jsou zobrazeny miniatury snímků. » V režimu Zobrazení pro čtení je prezentace promítnuta v aktuálním okně. » Režim Prezentace zahájí promítání prezentace od aktuálního snímku.

Na konci stavového řádku je zobrazena lupa, jsou to ovládací prvky pro úpravu velikosti zobrazení snímku (či snímků v režimu zobrazení Řazení snímků): » Tlačítky s + a – můžeme zvětšovat či zmenšovat snímek. » Lupu můžeme upravovat tažením jezdce na ose lupy. » Poslední tlačítko slouží k přizpůsobení velikosti snímku aktuálnímu podoknu

snímku3.

Každý snímek se skládá z několika objektů. Na snímku jsou vymezena umístění budoucích objektů zástupnými symboly. PowerPoint má přichystáno výchozí uspořádání zástupných symbolů několika způsoby formou rozložení.

První snímek je přichystán v rozložení Úvodní snímek. V nově vytvořené prezentaci je k dispozici 9 rozložení. Pro aktuální snímek můžeme změnit rozložení v kartě DOMŮ ve skupině SNÍMKY tlačítkem Rozložení. Pro první snímek ponecháme rozložení Úvodní snímek.

V rozložení Úvodní snímek vkládáme na snímek pouze nadpis a podnadpis. Zpočátku jsou připraveny zástupné symboly, v nichž je text, který by se při promítání nezobrazoval: Poklepáním přidáte nadpis (podnadpis).

Klikneme do zástupného symbolu pro nadpis a zapíšeme název firmy Encián. V době editace textu jsou v kartě DOMŮ aktivní dosud neprosvětlené skupiny PÍSMO, ODSTAVEC a KRESLENÍ. Navíc je čárkovaně zvýrazněn okraj zástupného symbolu a doplněn o rohové úchyty a otáčecí úchyt. Funkce okraje a úchytů:

Tažením za okraj objektu můžeme změnit jeho polohu.

Tažením za rohový úchyt můžeme změnit velikost objektu.

Tažením za otáčecí úchyt (zelená kolečko nad objektem) můžeme objekt otočit. V našem případě otočíme nadpis asi o 45o. Snímek není formátován dle rozložení. Vrátíme se k původnímu rozložení tlačítkem Obnovit ze skupiny SNÍMKY na kartě DOMŮ.

Do zástupného symbolu podnadpisu vložíme text Petr Novák. Všimneme si, že podnadpis je vypisován šedou barvou písma.

Prezentaci uložíme:

Klikneme do tlačítka Uložit v panelu nástrojů Rychlý přístup nebo klikneme na kartu

SOUBOR a vybereme příkaz Uložit nebo stiskneme kombinaci kláves Ctrl S.

Vzhledem k tomu, že jsme dosud prezentaci nenazvali, musíme zadat místo uložení a název souboru. Vybereme vhodnou složku na disku počítače (Tento počítač) a zadáme název EncianF

4F.

Vytvoří se soubor s příponou pptx.

Do prezentace chceme vkládat další snímky. Použijeme k tomu tlačítko Nový snímek na kartě DOMŮ ve skupině SNÍMKY. Po umístění ukazatele myši na tlačítko se ve vyskakovacím okně zobrazí jednoduchá nápověda, která může obsahovat:

název tlačítka,

klávesovou zkratku,

popis funkce tlačítka,

odkaz na podrobné informace v nápovědě, kterou lze zobrazit také klávesou F1F

5.

3 Z místní nabídky stavového řádku lze potlačit zobrazování některých informací ve stavovém řádku 4 V textu jsou jednotlivé fáze prezentace ukládány do souborů s názvem Enc, za nímž následuje po pomlčce číslo

kapitoly a po další pomlčce pořadí fáze v rámci kapitoly. 5 Podmínkou zobrazování popisu funkce tlačítka a odkazu na nápovědu je nastavení PowerPointu: Klikneme na kartu

Soubor, vybereme Možnosti. V okně Možnosti aplikace PowerPoint na kartě Obecné nastavíme pole Styl komentáře

Lupa

Zástupný symbol

Rozložení

Okraj a úchyty

Obnovit

Uložení prezentace

Enc-01-01.pptx

Nový snímek

Page 12: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 1: Seznámení 12

12

Po umístění kurzoru na tlačítko Nový snímek je tlačítko zvýrazněno a rozděleno vodorovnou příčkou na dvě části. Kliknutím na horní část použijeme tlačítko přímo, kliknutím do dolní části zobrazíme nabídku možností vložení nového snímku.

Klikneme do horní části tlačítka Nový snímek. Za aktuální snímek se vloží nový snímek. Nový snímek se většinou vloží ve stejném rozložení jako aktuální snímek. Jestliže je aktuální snímek v rozložení Úvodní snímek, což nastává v naší prezentaci, vloží se nový snímek v rozložení Nadpis a obsahF

6.

Vložíme obsah druhého snímku dle obr. 1-3X, v němž je zobrazeno prvních 5 snímků prezentace v zobrazení Řazení snímků. Do nadpisu snímku vložíme text Osnova. Ve spodním zástupném symbolu jsou nachystána tlačítka pro vložení jednoho ze šesti druhů objektů (tabulka, graf, SmartArt, obrázky, Online obrázky, video). V levém horním rohu zástupného symbolu je přichystána odrážka pro první položku seznamu. Zapsáním textu první položky seznamu Charakteristika firmy Encián se potlačí zobrazení tlačítek objektů.

OBR. 1-3: EDITOVANÉ SNÍMKY

Chceme, aby seznam byl číslovaný. Kurzor necháme v prvním řádku seznamu a klikneme do levé části tlačítka Číslování ze skupiny ODSTAVEC v kartě DOMŮ7. Dopíšeme další řádky seznamu, v němž je osnova částí prezentace firmy Encián: 2. Zaměstnanci 3. Prodej programů 4. Odběratelé 5. Rekonstrukce zasedací místnosti

Nyní budeme tvořit další část prezentace. Každá část bude zahájena snímkem s dílčím nadpisem. Chceme vložit další snímek v jiném rozložení než je druhý snímek. Klikneme do dolní části tlačítka Nový snímek. Zobrazí se nabídka různých rozložení a (ve spodních řádcích) dalších možností vkládání snímků (viz Xobr. 1-4X). Vybereme rozložení Záhlaví části.

na hodnotu Zobrazovat v popisech vysvětlení funkcí. Klávesové zkratky jsou zobrazeny díky zaškrtnutí pole Povolit zobrazování klávesových zkratek u popisů ovládacích prvků na kartě Upřesnit okna Možnosti aplikace PowerPoint.

6 Kombinací kláves Ctrl D můžeme vytvořit kopii snímku. Kopií prázdného snímku (v jiném rozložení než Úvodní

snímek) můžeme vložit snímek se stejném rozložením. 7 Kdybychom chtěli formát seznamu změnit po zapsání několika odstavců textu, mohli bychom kliknutím do okraje

zástupného symbolu označit celý zástupný symbol a kliknutím do tlačítka Číslování upravit formát všech řádků seznamu.

Nový snímek ve stejném rozložení

Enc-01-01.pptx

Číslování

Page 13: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 1: Seznámení 13

13

OBR. 1-4: NABÍDKA ROZLOŽENÍ SNÍMKŮ

Do horního zástupného symbolu zapíšeme text Encián se představuje. Do dolního zástupného symbolu zapíšeme číslici 1.

Čtvrtý snímek bude v rozložení Nadpis a obsah. Klikneme do dolní části tlačítka Nový snímek a vybereme rozložení Nadpis a obsah. Postupně zapisujeme text dle obr. 1-5X.

OBR. 1-5: SNÍMEK 4

Poznámky k editaci textu:

Text se při psaní může měnit díky automatickým opravám. Například první písmeno odstavce se automaticky změní na velké, velikost písma se zmenší tak, aby se celý text vešel do zástupného symbolu. Nastavení PowerPointu změníme v dialogovém okně Automatické opravy, okno zobrazíme jedním z postupů:

použitím nabídky Soubor: » Klikneme na kartu SOUBOR a vybereme příkaz Možnosti aplikace PowerPoint.

Automatické opravy

Page 14: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 1: Seznámení 14

14

» V levé části okna Možnosti aplikace PowerPoint klikneme na záložku Kontrola pravopisu a mluvnice.

» Klikneme do tlačítka Možnosti automatických oprav.

použitím tlačítka Možnosti automatických oprav: » Přiblížíme se ukazatelem myši ke slovu, které bylo změněno, například ke slovu

vyvíjí, v němž PowerPoint změnil malé v na velké V. Pod prvním písmenem se zobrazí oranžový obdélníček.

» Přiblížíme se ukazatelem myši k obdélníčku, zobrazí se tlačítko Možnosti automatických oprav. Kliknutím do tlačítka se nabídnou tři možnosti: Zpět: Automaticky velká písmena – písmeno bude převedeno zpět na malé, na

začátku další věty bude opět případné malé písmeno převáděno na velké. Nepsat automaticky první písmeno věty velkým písmenem: Zruší zaškrtnutí u

volby Velká písmena na začátku vět na kartě Automatické opravy dialogového okna Automatické opravy.

Nastavit možnosti automatických oprav: Zobrazí dialogové okno Automatické opravy.

V dialogovém okně Automatické opravy můžeme pomocí zaškrtávacích polí v kartě Automatické úpravy formátu při psaní nastavit například přizpůsobování (zmenšování) textu a nadpisu tak, aby se vešel do zástupného symbolu nebo nahrazování znaků, které lze snadno napsat na klávesnici, za speciální symboly (emotikony, oblé uvozovky, šipky). Text je automaticky upraven po dopsání textu a

stisknutí mezerníku nebo klávesy Enter.

Na kartě Automatické opravy najdeme zaškrtávací políčko Velká písmena na začátku vět, jehož zaškrtnutí způsobilo zvětšení písmena v na začátku odstavce. Zrušíme zaškrtnutí tohoto pole. Za začátek věty je považován začátek odstavce nebo text za tečkou. Po kliknutí do tlačítka Výjimky můžeme zadat seznam slov, která končí tečkou, ale nebudou považována za konec věty, např. zkratky. Při zaškrtnutí volby Nahrazovat text při psaní budou texty z prvního sloupce seznamu nahrazeny textem z druhého sloupce. Seznam obsahuje např. časté překlepy.

OBR. 1-6: AUTOMATICKÉ OPRAVY

Pokračujeme v psaní textu na snímku.

Page 15: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 1: Seznámení 15

15

Klávesou Enter přecházíme na další řádek na konci položky seznamu.

Na začátku řádku 6 oddělení, 20 zaměstnanců zvýšíme úroveň odrážky:

stisknutím klávesy Tab nebo

kliknutím do tlačítka Zvýšit úroveň seznamu ve skupině ODSTAVEC.

Na začátku řádku budova o 3 podlažích snížíme úroveň odrážky:

stisknutím kombinace kláves Shift Tab nebo

kliknutím do tlačítka Snížit úroveň seznamu ve skupině ODSTAVEC.

Po zapsání řádku 1. a 2. podlaží se nalevo od levého dolního rohu zástupného symbolu zobrazí tlačítko Možnosti přizpůsobení. Kliknutím do tlačítka zobrazíme nabídku, která obsahuje především volby:

Přizpůsobit text do zástupného symbolu.

Nepřizpůsobovat text do tohoto zástupného symbolu. Ponecháme vybranou první volbu. Velikost písma textu se v zástupném symbolu bude zmenšovat tak, aby text nebyl delší než zástupný symbol. Diferenciace různých velikostí písma pro různé úrovně seznamu zůstává zachována.

Pátý snímek připravíme v rozložení Porovnání. Pod nadpisem jsou v tomto rozložení 4 zástupné symboly. Vedle sebe můžeme zapsat dva seznamy s dílčími nadpisy zvýrazněnými tučně. Vyplníme zástupné symboly:

Snímek nadepíšeme Oddělení a programy.

Levý sloupec nadepíšeme Oddělení, pravý Programy.

Levý seznam bude číslován římským číslováním. Po zapsání první položky ředitelství klikneme do pravé části tlačítka Číslování a vybereme římské číslování. Doplníme další oddělení: konzultace, reklama, distribuce, analýza, programování.

Odrážky pravého seznamu upravíme. Po zapsání první položky Bonita klikneme do pravé části tlačítka Odrážky a do poslední volby Odrážky a číslování. V dialogovém okně Odrážky a číslování na kartě Odrážky klikneme do tlačítka Vlastní. V dialogovém okně Symbol vybereme podsadu Šipky a v ní šipku doprava. Doplníme další programy: Finanční analýza, Investice, Kauzální analýza, Podnikatel, SAFI.

Na šestém snímku budeme demonstrovat tvorbu snímku z kopie podobného dříve připraveného snímku. Šestý snímek bude podobný třetímu snímku. V levém podokně snímků klikneme na miniaturu třetího snímku s nadpisem Encián se představujeF

8F. Vybraný snímek či více snímkůF

9F můžeme duplikovat:

kliknutím do dolní části tlačítka Nový snímek a tlačítkem Duplikát vybraných snímků nebo

kombinací kláves Ctrl D nebo

tažením miniatury snímku s držením klávesy Ctrl.

Vytvoříme duplikát třetího snímku. Tažením myší nově vytvořeného čtvrtého snímku změníme jeho pořadí tak, aby byl poslední. Upravíme nadpis šestého snímku z Encián se představuje na Zaměstnanci a číslo z 1 na 2.

Další tři snímky budeme do prezentace vkládat z osnovy připravené ve Wordu. V něm máme přichystán text formátovaný pomocí stylů Nadpis 1 až 3(viz Xobr. 1-7X). Při načítání snímků z osnovy se do prezentace vloží pouze texty, které mají ve formátu

8 Název snímku se zobrazuje v samostatném rámečku, když je kurzor umístěn nad miniaturou. 9 Více snímků lze vybrat, když na první klikneme a na další klikneme současně s klávesou Ctrl (nesouvislý rozsah) či

s klávesou Shift (souvislý rozsah).

Úroveň seznamu

Rozložení Porovnání

Číslování římskými čísly

Změna odrážky

Duplikát snímku

Snímky z osnovy

Page 16: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 1: Seznámení 16

16

odstavce nastavenou úroveň osnovy vyšší než základní text, tj. úroveň Osnova 1 až 910. Úroveň osnova mají nastaveno odstavce formátované stylem Nadpis.

V prezentaci klikneme na poslední snímek, aby se nově načtené snímky přidaly na konec prezentace. Na kartě DOMŮ klikneme do spodní části tlačítka Nový snímek a vybereme příkaz SNÍMKY Z OSNOVY. V okně Vložit osnovu vybereme dokument osnova.docx a klikneme do tlačítka Vložit. Na konec prezentace se vložily 3 nové snímky11. Rozdělení textů do snímků i jejich formátování se řídí použitými styly.

Odstavce ve stylu Nadpis 1 (s úrovní osnovy Osnova 1) budou vloženy jako nadpisy snímků. Odstavce ve stylu Nadpis 2 (s úrovní Osnova 2) budou odstavci s odrážkami první úrovně. Nadpisy 3 budou odstavci s odrážkami druhé úrovně. Další úrovně nadpisů jsou převzaty jako odstavce s vyšší úrovní odrážky.

OBR. 1-7: ZAČÁTEK OSNOVY PŘIPRAVENÉ VE WORDU

Nově vzniklé snímky se vložily za aktuální snímek. Všechny jsou v rozložení Nadpis a obsah.

Vložené snímky převzaly z osnovy Wordu formátování. Odchylky od formátování rozložení odstraníme kliknutím do tlačítka Obnovit ze skupiny SNÍMKY v kartě Domů.

Upravíme vytvořené snímky:

Na snímek Rekonstrukce zasedací místnosti aplikujeme vhodné rozložení kliknutím do tlačítka Rozložení ze skupiny SNÍMKY a výběrem rozložení Záhlaví části. Doplníme číslo části 5.

Upravíme uspořádání textu v posledním snímku Úkoly rekonstrukce:

Klikneme do okraje zástupného symbolu textu.

V kartě DOMŮ ve skupině ODSTAVEC klikneme do tlačítka Sloupce a vybereme volbu Tři sloupce (viz obr. 1-8X).

Do prezentace jsme tak doplnili tři snímky (viz Xobr. 1-9X).

10 Úroveň osnovy lze ve Wordu nastavit pro každý odstavec v dialogovém okně Odstavec, které zobrazíme kliknutím na

spouštěč dialogového okna ve skupině ODSTAVEC na kartě DOMŮ. 11 Ve chvíli vkládání nesmí být soubor s osnovou otevřen, jinak by PowerPoint ohlásil chybu a osnovu by nevložil.

Osnova.docx

Enc-01-02.pptx

Sloupce

OBR. 1-8: SLOUPCE

Page 17: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 1: Seznámení 17

17

OBR. 1-9: SNÍMKY DOPLNĚNÉ Z OSNOVY WORDU

Dalších pět snímků jsme dříve připravili do samostatné prezentace Pouzit. Vložíme je za šestý snímek:

Kliknutím na miniaturu označíme šestý snímek Zaměstnanci.

Klikneme do dolní části tlačítka Nový snímek. V nabídce si všimneme, že vložením osnovy z Wordu se doplnilo desáté rozložení Nadpis a text. Klikneme do tlačítka Znovu použít snímky.

Zobrazí se podokno úloh Znovu použít snímkyF

12F (viz obr. 1-10X).

V okně chceme otevřít prezentaci, z níž budeme čerpat snímky. Zdroje prezentací mohou být dva:

knihovna snímků umístěná ve sdíleném prostoru např. na firemním serveru F

13F,

soubor dříve vytvořené prezentace PowerPointu. Klikneme do tlačítka Procházet a vybereme příkaz PROCHÁZET SOUBORY.

V dialogovém okně Procházet najdeme umístění prezentace Pouzit.pptx.

V podokně úloh Znovu použít snímky jsou zobrazeny snímky z prezentace Pouzit.pptx. Pro každý snímek je zobrazena miniatura a název. Jednotlivé snímky můžeme vložit kliknutím na snímek. V podokně dole je zaškrtávací políčko Zachovat formátování zdroje. Pokud zaškrtneme toto pole, načtou se snímky do prezentace včetně formátování v původní prezentaci. Jestliže toto pole ponecháme nezaškrtnuté (výchozí nastavení), přizpůsobí se formátování snímků vytvářené prezentaci. Pole necháme nezaškrtnuté.

Z místní nabídky vybereme příkaz VLOŽIT VŠECHNY SNÍMKY.

Mohli bychom otevřít další prezentaci či knihovnu snímků a načíst další snímky. V našem případě zavřeme podokno Znovu použít snímky.

12 Podokno můžeme tažením za titulek uvolnit a posunout jinam na obrazovce. 13 Mohlo by se jednat např. o knihovnu sdílených dokumentů SharePointu.

Snímky z jiné prezentace

Pouzit.pptx

Page 18: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 1: Seznámení 18

18

OBR. 1-10: PODOKNO ZNOVU POUŽÍT SNÍMKY

Přidané snímky včetně stávajícího snímku nadepisujícího část 5 jsou zrekapitulovány na Xobr. 1-11X. Prezentace nyní obsahuje 14 snímků.

OBR. 1-11: SNÍMKY DOPLNĚNÉ ZE SAMOSTATNÉ PREZENTACE

Shrnutí

1. V programu PowerPoint vytváříme prezentace, které se skládají ze snímků. 2. Při vkládání nového snímku určujeme jeho rozložení, to definuje pozici prvků na

snímku. 3. Nový snímek vytvoříme také duplikací stávajícího snímku, vytvořením snímků

z osnovy či znovupoužitím snímků z jiné prezentace.

Enc-01-03.pptx

Page 19: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 19

19

2 Karta Zobrazení

2.1 Zobrazení prezentací

V kartě ZOBRAZENÍ ve skupině ZOBRAZENÍ PREZENTACÍ najdeme tlačítka pro přepínání mezi různými způsoby zobrazení prezentace:

Normální: Zobrazí tři podokna: Snímky s miniaturami snímků, Snímek, Poznámky. V normálním zobrazení budeme upravovat jednotlivé snímky, případně přidávat poznámky ke snímkům.

Zobrazení osnovy: Zobrazení je podobné jako normální zobrazení, pouze v levém podokně se místo miniatur snímků zobrazuje osnova prezentace – texty na snímkách.

Řazení snímků: Zobrazí miniatury snímků. V tomto zobrazení můžeme pohodlně měnit pořadí snímků. Pod miniaturami se zobrazují časy přechodů, z místní nabídky miniatury snímku můžeme skrýt snímek. Skrytý snímek je součástí prezentace, ale při promítání se nezobrazí.

Poznámky: V horní části okna je zobrazena miniatura snímku. Do dolní části můžeme zapisovat autorské poznámky, které nebudou při promítání zobrazovány posluchačům. Poznámky je možné formátovat. Uspořádání stránky poznámek lze změnit v předloze poznámek. V tomto zobrazení nelze upravovat snímek.

Zobrazení pro čtení: Spustí promítání prezentace v aktuálním okně od prvního snímku.

Tlačítka pro přepínání mezi různými způsoby zobrazení prezentace najdeme také ve stavovém řádku vpravo před lupou. Najdeme zde tlačítka Normální, Řazení snímků, Zobrazení pro čtení, Prezentace. Tlačítko Prezentace ve stavovém řádku spouští promítání prezentace na celou obrazovku od aktuálního snímku. Ve stavovém řádku nejsou tlačítka pro zobrazení osnovy a poznámek.

Režim zobrazení je ukládán v souboru prezentace. Je proto vhodné uložit prezentaci v zobrazení Normální tak, aby nezkušení uživatelé PowerPointu nebyli po otevření prezentace dezorientováni méně obvyklým zobrazením.

2.2 Předloha snímků

Rozložení zástupných symbolů objektů na snímku je určeno rozložením snímku. Zásobárnou rozložení snímků je předloha snímku. Z předlohy je také přebíráno formátování textů i objektů na snímku, pozadí, případně obrázky. V kartě ZOBRAZENÍ klikneme ve skupině ZOBRAZENÍ PŘEDLOHY do tlačítka Předloha snímků. Zobrazí se Předloha snímků (viz Xobr. 2-1X, v němž je zobrazen kořen předlohy).

V levém podokně jsou zobrazeny miniatury všech dostupných rozložení. První miniatura je větší než ostatní, tu nazýváme kořen předlohy. Další miniatury zastupují jednotlivá rozložení. Jestliže posuneme ukazatel myši na některou z miniatur, zobrazí se název rozložení a informace o tom, na kterých snímcích prezentace je rozložení použito, např. Nadpis a obsah Rozložení: použitý u snímků 2;4;7-8. Jestliže upravíme kořen předlohy, změna se promítne do všech snímků prezentace, které nebyly upraveny jinak. V kořenu předlohy nastavujeme výchozí formátování textů a objektů na všech snímcích prezentace. Jestliže upravíme některou z miniatur, které zastupují rozložení, upravíme formátování všech snímků v daném rozložení, které nebyly upraveny individuálně.

Normální

Osnova

Řazení snímků

Poznámky

Zobrazení pro čtení

Předloha snímků

Kořen předlohy

Page 20: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 20

20

V pásu karet se kromě standardních karet zobrazuje aplikační karta PŘEDLOHA

SNÍMKŮ, která obsahuje tlačítka pro nastavení předlohy a na konci tlačítko Zavřít předlohuF

14F.

Protože přepínání mezi snímky a předlohou budeme provádět často, přidáme do panelu nástrojů Rychlý přístup tlačítka pro zobrazení a zavření předlohy snímků:

Na konci panelu nástrojů Rychlý přístup klikneme do tlačítka Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup. Zobrazíme okno Možnosti aplikace PowerPoint.

Z nabídky vybereme příkaz DALŠÍ PŘÍKAZY.

V levé části vybereme Oddělovač a klikneme do tlačítka Přidat.

V levé části vybereme v poli Zvolit příkaz z volbu Karta Zobrazení a v seznamu vybereme příkaz Zobrazit předlohu snímků. Klikneme do tlačítka Přidat.

V levé části vybereme v poli Zvolit příkaz z volbu Karta Předloha snímků a v seznamu vybereme příkaz Zavřít předlohu (s obrázkem tlačítka, volbou Zavřít předlohu bez obrázku bychom přidali skupinu tlačítek a nikoli tlačítko). Klikneme do tlačítka Přidat.

Okno Možnosti aplikace PowerPoint zavřeme kliknutím do tlačítka OK.

Využijeme zobrazení předlohy pro úpravu formátu prezentace. V levém podokně klikneme na první miniaturu, která je kořenem zatím jediné předlohy Motiv sady Office. V pravé části se zobrazí obecný formát textových objektů ve snímcích vycházejících z předlohy Motiv sady Office. Formát je platný pro všechna rozložení předlohy.

Kliknutím na okraj objektu můžeme s využitím tlačítek v kartě DOMŮ upravit formátování objektu, tj. nadpisu, hlavního textového pole nebo částí zápatí. Kliknutím do jednotlivého řádku v úrovních seznamu můžeme formátovat jednotlivou úroveň seznamu.

OBR. 2-1: PŘEDLOHA SNÍMKŮ

V našem případě chceme v seznamech s odrážkami používat jako odrážku místo tečky čtvereček:

Klikneme do řádku Upravte styly předlohy textu.

V kartě DOMŮ ve skupině ODSTAVEC klikneme do ikony nabídky na konci tlačítka Odrážky.

Rozevře se nabídka odrážek a příkaz ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ, na který klikneme.

14 Aplikační karta se od kontextové karty liší změnou struktury karet v pásu karet. Původní pás karet se zobrazí až po

ukončení práce s aplikační kartou kliknutím do tlačítka Zavřít předlohu.

Úprava panelu Rychlý přístup

Úprava formátu v předloze

Page 21: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 21

21

V zobrazeném dialogovém okně Odrážky a číslování v kartě Odrážky vybereme prázdné čtvercové odrážky. Klikneme do ikony nabídky u tlačítka Barva a z barev motivu v prvním řádku vybereme volbu Modrá, Zvýraznění 1.

Kliknutím do tlačítka OK potvrdíme vybranou odrážku.

Provedená změna se projeví ve všech rozloženích předlohy Motiv sady Office. Kliknutím zobrazíme předlohu rozložení Nadpis a obsah. Vidíme, že se v něm změnila odrážka první úrovně. Obdobně se změnila v rozloženích Dva obsahy, Porovnání, Obsah s titulkem, Nadpis a svislý text, Svislý nadpis a text, Nadpis a text.

Kliknutím do tlačítka Zavřít předlohu na konci karty PŘEDLOHA SNÍMKŮ zobrazíme prezentaci. V prezentaci vidíme, že se změna odrážky promítla do všech snímků s výjimkou 5. snímku Oddělení a programy. V tomto snímku jsme nastavili jako odrážku šipku doprava, nastavení v jednotlivém snímku má přednost před nastavením z předlohy, proto jsou v 5. snímku použity šipky. Barvu odrážek jsme neměnili na žádném snímku, proto jsou odrážky i čísla u číslovaných odstavců na všech snímcích modrou barvou.

Druhou změnu chceme provést v prvním rozložení Úvodní snímek. Chceme vypisovat podnadpis tmavě modrým písmem:

Zobrazíme předlohu snímků.

Klikneme na miniaturu rozložení Úvodní snímek.

Kliknutím na okraj či text v zástupném symbolu podnadpisu označíme zástupný symbol.

Nyní můžeme pokračovat dvojím způsobem:

V kartě DOMŮ ve skupině PÍSMO klikneme do ikony nabídky tlačítka Barva písma a v prvním řádku galerie barev vybereme modrošedou barvu z barev motivu (čtvrtou barvu v prvním řádku, viz Xobr. 2-2X).

OBR. 2-2: GALERIE BAREV

OBR. 2-3: DIALOGOVÉ OKNO BARVY

V kartě DOMŮ ve skupině Písmo klikneme do spouštěče dialogového okna v pravém dolním rohu. V dialogovém okně Písmo v kartě Písmo v poli Barva písma vybereme modrošedou barvu.

Při výběru barev lze vybírat z barev motivu, barva písma se pak bude měnit při změně barvy motivu. Dále můžeme vybírat ze standardních barev, které nejsou nijak

Změna formátu rozložení

Kapátko

Page 22: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 22

22

ovlivněny změnou barev motivu. V nabídce je zobrazeno 10 standardních barev, další barvy lze volit v dialogovém okně Barvy, které zobrazíme příkazem DALŠÍ BARVY. Barvu, která je zobrazena kdekoli na obrazovce, můžeme použít v prezentaci pomocí kapátka. V galerii barev klikneme na příkaz KAPÁTKO, u ukazatele myši se zobrazí ikona kapátka. Jestliže je barva v podokně snímku, klikneme na ni a barva se použije. Jestliže je barva mimo podokno (může být i v okně jiného programu např. na webové stránce zobrazené v prohlížeči internetu), podržíme levé tlačítko myši a táhneme myší na barvu, u ukazatele se zobrazuje čtvereček vybrané barvy. Když zastavíme myš a stále držíme stisknuté levé tlačítko myši, zobrazí se název barvy a RGB charakteristika (tj. trojice čísel, která udávají množství červené – red, zelené – green a modré – blue barvy). Uvolněním tlačítka myši se barva použije.

Formát předlohy a rozložení jsou součástí motivu. Zatím byl aplikován Motiv Office. Součástí motivu je definice sady 12 barev. Budeme barvy měnit pokud možno v rozložení, aby byly jednotné pro všechny snímky daného rozložení. Budeme je vybírat z barev motivu tak, aby se při změně motivu změnily i barvy.

Každý motiv má definováno 12 barev. V PowerPointu je připraveno 23 různých sad barev, kromě nich můžeme definovat vlastní sady barev. V zobrazení předlohy snímků klikneme na kartě PŘEDLOHA SNÍMKŮ do tlačítka Barvy motivu15. Zobrazíme nabídku připravených sad barev. Vybraná je sada Kancelář. Vybereme např. sadu Oranžová, změnila se barva odrážky i barva textu podnadpisu v rozložení úvodní snímek.

OBR. 2-4: BAREVNÉ SADY MOTIVŮ

Vytvoříme vlastní sadu barev motivu:

15 Napravo od tlačítka je zobrazen text Barvy, plný název tlačítka Barvy motivu se zobrazuje, když na tlačítko umístíme

kurzor.

Motiv

Barvy motivu

Vlastní sada barev

Page 23: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 23

23

V kartě PŘEDLOHA SNÍMKU klikneme ve skupině POZADÍ na tlačítko Barvy motivu, v nabídce vybereme příkaz PŘIZPŮSOBIT BARVY, zobrazíme tak dialogové okno Vytvořit nové barvy motivu (viz obr. 2-5).

V dialogovém okně vybereme pro barvu Text či pozadí tmavé 2 první ze standardních barev – tmavě červenou.

Do pole Název zapíšeme Encián.

Klikneme do tlačítka Uložit.

OBR. 2-5: DIALOGOVÉ OKNO VYTVOŘIT NOVÉ BARVY MOTIVU

V motivu prezentace jsme tak modifikovali barevnou sadu. Barevná sada Encián je k dispozici pro modifikaci motivů dalších prezentací a také dokumentů Wordu, sešitů Excelu či mailových zpráv v OutlookuF

16F.

Význam jednotlivých barev v barvách motivu:

První barvu je vhodné využít pro psaní textů. Pokud použijeme tmavé pozadí snímku, písmo bude psáno druhou barvou. Ve všech připravených barevných sadách je první barvou černá.

Druhá barva je použita jako výchozí barva pozadí snímků. Ve všech připravených barevných sadách je druhou barvou bílá.

Třetí barvu je vhodné využít jako alternativní barvu pro psaní textů. Pokud použijeme tmavé pozadí snímku, automaticky se použije pro písmo čtvrtá barva.

První čtyři barvy jsou nabízeny jako výchozí barvy pozadí při výběru pozadí tlačítkem Styly pozadí.

Barvy Zvýraznění 1 – Zvýraznění 6 jsou připraveny pro zvýrazňování textu a formátování grafických objektů (položek SmartArtů, datových řad v grafech) a pro varianty barevného formátování dalších objektů.

16 Barevné sady Microsoft Office jsou ukládány do adresáře

C:\Users\Uživatel\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony\Document Themes\Theme Colors.

Barvy motivu

Page 24: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 24

24

Poslední dvě barvy jsou určeny pro odlišení hypertextových odkazů. V náhledu Ukázka jsou demonstrovány první, druhá barva, barvy zvýraznění a barvy hypertextových odkazů na alternativní barvě pozadí. Z náhledu je patrné, že barva písma první a druhé barvy se alternativně mění dle pozadí: na tmavém pozadí se vypisuje text světlou barvou, na světlém pozadí tmavou barvou.

Barvy jsou zobrazeny na tlačítku Barvy motivu a v nabídce barev:

Na tlačítku Barvy motivu jsou zobrazeny třetí (alternativní tmavá barva), čtvrtá (alternativní světlá barva), pátá (Zvýraznění 1) a šestá barva (Zvýraznění 2).

V nabídce barevných sad se zobrazuje 3. – 10. barva (celkem 8 barev).

Dříve vytvořenou barevnou sadu můžeme modifikovat, když v nabídce barevných sad klikneme do barevné sady pravým tlačítkem. V místní nabídce jsou dostupné příkazy UPRAVIT a ODSTRANIT. V rámci úpravy barevné sady můžeme sadu přejmenovat, vytvoříme tak kopii sady barev.

Obdobně jako barvy má PowerPoint pro jednotlivé motivy přichystány sady písem. Galerii písem zobrazíme kliknutím do tlačítka Písma motivů ve skupině POZADÍ

(viz Xobr. 2-6X). Sada písem je kombinací dvou písem, jedno písmo je použito pro nadpisy snímků, druhé písmo pro ostatní text. Většinou jsou obě písma shodná. Nabízí se 25 sad písem. Další kombinace písem nadpisu a textu můžeme vytvořit jako vlastní sady písma.

OBR. 2-6: GALERIE PÍSEM

Kromě barev a písma můžeme pro motiv volit efekty z galerie efektů (viz Xobr. 2-7X), kterou zobrazíme kliknutím do tlačítka Efekty motivů ze skupiny UPRAVIT MOTIV.

Úprava barevné sady

Písma motivů

Efekty motivů

Page 25: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 25

25

OBR. 2-7: GALERIE EFEKTŮ

Efekty motivů určují efekty, které se nabízí pro formátování grafů, SmartArtů, obrazců, tabulek a objektů WordArt. Na rozdíl od barev a písem nelze vytvořit vlastní sadu efektů. Efekty ovlivňují formát čar, výplní a efektů, které se nabízí pro formátování.

V předloze jsme zatím změnili pouze formát odrážky seznamu (pro všechna rozložení) a barvu podnadpisu pro rozložení Úvodní snímek. Vytvoříme nové rozložení. Nejjednodušší postup je vytvořit duplikát existujícího rozložení a ten upravit:

V zobrazení předlohy snímků vybereme rozložení Záhlaví části a vytvoříme duplikát:

klikneme na miniaturu pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme DUPLIKOVAT ROZLOŽENÍ nebo

stiskneme kombinaci kláves Ctrl D.

Nově vytvořené rozložení přejmenujeme:

Klikneme do tlačítka Přejmenovat ve skupině UPRAVIT PŘEDLOHU nebo vybereme z místní nabídky rozložení příkaz PŘEJMENOVAT ROZLOŽENÍ.

V dialogovém okně Přejmenovat rozložení zadáme název Záhlaví části 2 – centrované a klikneme do tlačítka Přejmenovat.

Tažením za okraj přemístíme dolní zástupný symbol textu nad zástupný symbol nadpisu, nadpis posuneme dolůF

17.

Ponecháme označený zástupný symbol nadpisu a upravíme jeho formát:

V kartě DOMŮ ve skupině ODSTAVEC klikneme do tlačítka Zarovnat na střed nebo

stiskneme kombinaci kláves Ctrl E.

V kartě DOMŮ ve skupině ODSTAVEC klikneme do tlačítka Zarovnat text a vybereme zarovnání Nahoře.

Kliknutím na kraj označíme zástupný symbol textu a upravíme jeho formát:

Zarovnáme jej na střed.

Ve skupině PÍSMO zvětšíme písmo na 60.

V Normálním zobrazení aplikujeme rozvržení na snímky:

Klikneme na snímek 3 Encián se představuje a v kartě DOMŮ ve skupině SNÍMKY klikneme na tlačítko Rozložení. Vybereme rozložení Záhlaví části 2 – centrované.

Označíme několik snímků. Klikneme na snímek 6, potom současně s klávesou Ctrl na

snímky 9, 10, 12 a vybereme rozložení Záhlaví části 2 – centrované.

17 Detailní úpravu pozice lze provést kombinací klávesy Ctrl a kurzorové šipky. Jinak se přichycuje pozice levého

horního rohu k mřížce. Mřížku lze nastavit v kartě DOMŮ ve skupině KRESLENÍ v dolní části tlačítka Uspořádat výběrem volby ZAROVNAT, NASTAVENÍ MŘÍŽKY.

Duplikát a modifikace rozložení

Změna rozložení snímku

Page 26: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 26

26

OBR. 2-8: ROZLOŽENÍ ZÁHLAVÍ ČÁST 2 - CENTROVANÉ

Připravíme ještě další rozložení:

Zobrazíme předlohu snímků a klikneme na miniaturu posledního rozložení.

Klikneme na kartě PŘEDLOHA SNÍMKU ve skupině UPRAVIT PŘEDLOHU do tlačítka Vložit rozložení.

Vzniklé rozložení přejmenujeme tlačítkem Přejmenovat z Vlastní rozložení na Organizační diagram.

Tažením za okraj přemístíme zástupný symbol pro nadpis nad zápatí.

V kartě PŘEDLOHA SNÍMKŮ ve skupině ROZLOŽENÍ PŘEDLOHY klikneme do tlačítka Vložit zástupný symbol. Vymezíme nový zástupný symbol pro obsah přes celý snímek s výjimkou okrajů a zápatí, tj. překryjeme zástupný symbol nadpisů. Pokud bychom kliknuli do spodní části tlačítka Vložit zástupný symbol, zobrazila by se nabídka různých zástupných symbolů (Obsah, Text, Obrázek, Graf, Tabulka, SmartArt, Multimédia, Online obrázek). Z nabídky bychom vybrali Obsah.

Nově vložený zástupný symbol překrývá zástupný symbol pro nadpis. Vložení nadpisu do snímku v tomto rozložení by bylo obtížné, protože kliknutím na nadpis označíme zástupný symbol pro obsah, který nadpis překrývá. Změníme proto pořadí objektů na snímku. Označíme kterýkoli zástupný symbol, abychom zobrazili kontextovou kartu NÁSTROJE KRESLENÍ: FORMÁT. Na kartě NÁSTROJE KRESLENÍ: FORMÁT klineme do tlačítka Podokno výběru. V zobrazeném podokně kliknutím vybereme Nadpis 1 a pomocí tlačítka Přenést blíž (tlačítko se šipkou nad seznamem nebo tlačítko na kartě FORMÁT) přesuneme Nadpis 1 na první místo v seznamu. Podokno Výběr zavřeme.

OBR. 2-9: ROZLOŽENÍ ORGANIZAČNÍ DIAGRAM

Pořadí objektů na snímku

Page 27: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 27

27

Nyní aplikujeme rozložení v prezentaci. Nejprve ukončíme úpravy předlohy snímků. V kartě Předloha snímku ve skupině ZAVŘÍT klikneme do tlačítka Zavřít předlohu.

V zobrazení Normální aplikujeme rozvržení na snímek:

Klikneme na snímek 7 Organizační struktura a vybereme rozložení Organizační diagram.

Abychom pochopili důvod aplikace rozložení Organizační diagram, aplikujeme na seznam SmartArtF

18F:

Kliknutím do kraje označíme zástupný symbol seznamu.

V kartě DOMŮ ve skupině ODSTAVEC klikneme do tlačítka Převést na obrázek SmartArt. V galerii SmartArtů vybereme Organizační diagram (první SmartArt ve druhém řádku).

Díky vlastnímu rozložení má organizační diagram větší prostor pro zobrazení. Nadpis snímku je uveden vlevo dole (viz obr. 2-10). Tvary zastupující jednotlivé zaměstnance jsou vyplněny barvou Zvýraznění 1 z motivu, kterou je nyní oranžová. Další druhy SmartArtů i jejich úpravy si ukážeme v kapitole 5.3 SmartArt.

OBR. 2-10: SNÍMEK V ROZLOŽENÍ ORGANIZAČNÍ DIAGRAM

Do pravého horního rohu všech snímků vložit obrázek s logem firmy.

Zobrazíme předlohu snímků, vybereme kořen předlohy (první větší miniaturu).

V kartě VLOŽENÍ klikneme ve skupině ILUSTRACE do tlačítka Obrázky.

V okně Vložit obrázek vyhledáme umístění obrázku Encia_logo a klikneme do tlačítka Vložit.

Tažením přesuneme obrázek do pravého horního rohu předlohy19.

Obrázek se umístil do všech snímků prezentace ve všech rozloženích.

V některých snímcích by obrázek překrýval nadpis snímku, proto v předloze rozložení, v nichž se nadpis a obrázek překrývají, tažením za pravý kraj zúžíme prostor pro zástupný symbol nadpisu. Ovlivníme tak rozložení, Nadpis a obsah, Dva obsahy, Porovnání, Jenom nadpis, Nadpis a svislý text, Svislý nadpis a text, Nadpis a text).

Na snímcích v rozvržení Organizační diagram nechceme klipart zobrazovat, aby nerušil diagram. Klikneme proto do rozložení Organizační diagram a v kartě PŘEDLOHA SNÍMKŮ ve skupině POZADÍ zaškrtneme pole Skrýt grafiku pozadí.

Grafikou pozadí jsou všechny grafické objekty (obrázky, obrazce a další) vložené do snímku pomocí předlohy. Grafiku pozadí můžeme vkládat nejen do kořenu

18 Podrobněji o obrázkových seznamech SmartArt v kap. 5.3. 19 Vodorovně 21,4 cm od levého horního rohu, svisle 1 cm od levého horního rohu.

Aplikace rozložení na snímky

SmartArt

Grafika pozadí

Encian_logo. gif ENC-02-02. pptx

Skrýt grafiku pozadí

Page 28: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 28

28

předlohy, ale také do jednotlivých rozložení. Do snímků v rozložení 2_Záhlaví části_centrované chceme vložit logo firmy doprostřed nad nadpis, logo v pravém rohu nechceme zobrazit.

V zobrazení předlohy snímků klikneme na rozložení 2_Záhlaví části – centrované.

Na kartě PŘEDLOHA SNÍMKŮ ve skupině POZADÍ zaškrtneme pole Skrýt grafiku pozadí.

Na kartě VLOŽENÍ klikneme do tlačítka Obrázky, vyhledáme umístění obrázku encian_logo.gif a vložíme ho do rozložení.

Obrázek posuneme nad nadpis doprostřed snímku.

V normálním zobrazení nyní prohlédneme prezentaci. Na snímcích v rozložení Organizační diagram není logo firmy, na snímcích v rozložení 2_Záhlaví části – centrované je logo firmy uprostřed nad nadpisem, na všech ostatních snímcích je logo zobrazené v pravém horním rohu snímku.

Na druhém snímku prezentace (Osnova) nechceme grafiku pozadí (logo firmy) zobrazovat, přestože na ostatních snímcích ve stejném rozložení grafiku pozadí necháme zobrazenou.

Klikneme na 2. snímek Osnova.

Na kartě NÁVRH ve skupině PŘIZPŮSOBIT klikneme do tlačítka Formát pozadí.

V podokně Formát pozadí zaškrtneme pole Skrýt grafiku pozadí.

Na vybraném snímku nebude zobrazen obrázek vložený do předlohy (ani obrázek z kořenu předlohy ani obrázek z rozložení).

Snímky mohou mít různé pozadí. Pozadí lze nastavit pro každý snímek zvlášť nebo nastavíme jednotné pozadí pro celou prezentaci nebo pro všechny snímky vybraného rozložení. Pozadí pro jednotlivý snímek lze vybrat v podokně Formát pozadí, které jsme zobrazili kliknutím do tlačítka Formát pozadí na kartě NÁVRH. Výběrem pozadí ho nastavíme pro vybraný snímek. Jestliže chceme nastavit stejné pozadí pro všechny snímky prezentace, klikneme v podokně do tlačítka Použít u všech nebo vybereme pozadí v kořenu předlohy.

Nastavíme pozadí pro snímky jednoho rozložení. Snímky zahajující dílčí části prezentace (v zobrazení 2 Záhlaví části – centrované) zvýrazníme barevným pozadím:

V předloze klikneme do rozložení 2 Záhlaví části - centrované.

V kartě Předloha snímků ve skupině POZADÍ klikneme do tlačítka Styly pozadí.

Zobrazí se nabídka 12 druhů pozadí, které vychází z prvních 4 barev motivu.

Jestliže chceme nastavit jiný styl pozadí, vybereme příkaz FORMÁT POZADÍ, kterým zobrazíme podokno Formát pozadí.

V podokně Formát pozadí (viz obr. 2-11)můžeme vybírat ze 4 druhů výplně pozadí:

Souvislá výplň: Vybíráme barvu pozadí snímku, nabízí se barvy motivu i standardní barvy a kapátko. Pro dosažení jednotného vzhledu je vhodné používat barvy motivu.

Přechodová výplň: Můžeme vybrat z přednastavených přechodů, které využívají barvy motivu nebo vytvořit vlastní barevný přechod tak, že vybereme typ a směr a pro každou přechodovou zarážku vybereme barvu (klikneme na zarážku v poli Přechodové zarážky a v poli Barva vybereme barvu). Zarážky můžeme přidávat a ubírat pomocí tlačítek Přidat / Odebrat přechodovou zarážku.

Obrázková nebo texturová výplň: Jako pozadí snímku použijeme obrázek ze souboru, online obrázek nebo texturu (obrázek, který se zopakuje jako dlaždice v pozadí snímku). Pro všechny druhy obrázků můžeme nastavit průhlednost, aby byl text na snímku lépe čitelný.

Vzorková výplň: Vybereme barvu pozadí, druh vzorku (např. šrafování, tečkování) a jeho barvu.

Styly pozadí

Formát pozadí

Page 29: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 29

29

OBR. 2-11: PODOKNO FORMÁT POZADÍ

V naší prezentaci vybereme přechodovou výplň a z přednastavených přechodů vybereme první typ ve druhém řádku – Horní reflektor, Zvýraznění 1.

Při výběru stylu pozadí je nutné vybrat takové pozadí, aby byl text na snímku dobře čitelný nejen na obrazovce, ale i při promítání na zeď v nezatemněné místnosti.

Do prezentace bychom rádi doplnili ke snímkům zápatí. Zástupné symboly jsou již v předloze a rozloženích přichystány. Zápatí se skládá až z 3 částí. Aby byly části zobrazeny ve vyhrazených pozicích a v předloze určeném formátu, musí být zápatí vyplněno:

V kartě Vložení ve skupině TEXT klikneme do tlačítka Záhlaví a zápatí.

V dialogovém okně Záhlaví a zápatí (viz obr. 2-12) postupně zadáme všechny tři části zápatí:

Každou část aktivujeme zaškrtnutím pole před jejím názvem.

V části Datum a čas upřesníme, jaké datum se bude zobrazovat: » Automaticky aktualizované: Vloží se vždy aktuální datum promítání prezentace,

můžeme upřesnit formát data. V našem případě vybereme výchozí formát. » Pevné: Vloží se pevné datum, prvotně se vloží aktuální datum, můžeme jej

nahradit datem plánovaného promítání prezentace. Místo datumu můžeme zapsat také libovolný text podobně jako do zápatí.

V části Číslo snímku se vypíše číslo aktuálně promítaného snímku.

V části Zápatí můžeme zapsat libovolný text, zapíšeme Encián.

Zápatí snímku

Page 30: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 30

30

OBR. 2-12: DIALOGOVÉ OKNO ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ

Protože nechceme zobrazovat zápatí na snímcích v rozložení Úvodní snímek, zaškrtneme pole Nezobrazovat na úvodním snímku.

Aplikace jednotlivých částí se průběžně vyznačuje černými proužky v miniaturním náhledu.

Nastavení zobrazování zápatí je možné upravit také v předloze snímků, kde můžeme přidat informace do všech snímků nebo do snímků vybraného rozložení.

Na kartě Poznámky a podklady lze upřesňovat obsah zápatí a také záhlaví pro tisk poznámek a podkladů.

Zápatí aplikujeme tlačítkem Použít u všech nebo Použít:

Tlačítkem Použít u všech se obsah zápatí aplikuje na všech snímcích (s případnou výjimkou rozložení Úvodní snímek).

Tlačítkem Použít se obsah zápatí aplikuje na vybraném snímku či snímcích (pokud jsme v normálním zobrazení) nebo na vybraném rozložení či rozloženích (pokud jsme v zobrazení předlohy snímků)20.

V našem případě klikneme do tlačítka Použít u všech.

Dosud jsme v prezentaci využili jediný motiv s názvem Motiv sady Office. Závěrečnou část prezentace věnovanou rekonstrukci chceme formátovat s využitím jiného motivu. Označíme snímky 12 – 14 (klikneme na snímek 12, podržíme stisknutou

klávesu Shift a klikneme na snímek 14) a v kartě NÁVRH ve skupině MOTIVY klikneme do

ikony v pravém dolním rohu skupiny tlačítek motivů. Zobrazí se galerie motivů (viz obr. 2-13X).

20 Na kartě Poznámky a podklady není tlačítko Použít zobrazeno, neboť poznámky ani podklady nemají různá

rozložení.

Záhlaví a zápatí poznámek a podkladů

Více motivů v prezentaci ENC-02-03. pptx

Page 31: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 31

31

OBR. 2-13: GALERIE MOTIVŮ

Galerie motivů nabízí:

Motivy použité v prezentaci. Zatím se jedná o jediný motiv, proužek barevné sady zastupuje barvy motivu použité v prezentaci. Písmena zastupují písmo použité v prezentaci. V pravém horním rohu je zobrazen obrázek z předlohy (grafika pozadí).

Vestavěné motivy Microsoft Office. Když umístíme kurzor na motiv, zobrazí se jeho název.

Další příkazy vyložíme v kap. 3 o kartě NÁVRH.

Již při umístění kurzoru nad motiv se zobrazí dynamický náhled prezentace formátované dle vybraného motivu. Motiv se na vybrané snímky aplikuje až po kliknutí do miniatury motivu. Aplikujeme motiv Kondenzační stopa.

Tři poslední snímky jsou nyní formátovány rozvrženími předlohy, která jsou součástí motivu Kondenzační stopa. Kliknutím do tlačítka Zobrazit předlohu snímků zobrazíme předlohu, v níž budou patrné důsledky aplikace motivu:

V prezentaci jsou dvě předlohy (dva kořeny jednotlivých rozložení):

Předloha Motiv sady Office je použita pro snímky 1 – 11.

Předloha Kondenzační stopa je použita pro snímky 12 – 14.

Snímky 12 – 14 byly naformátovány v rozloženích předlohy Kondenzační stopa, která jsou analogií původně použitých rozložení z předlohy Motiv sady Office.

V jednotlivých předlohách můžeme modifikovat jejich kořen či rozložení, přejmenovat předlohu či jednotlivá rozložení.

Tažením za kořen předlohy můžeme změnit pořadí předloh.

Tažením můžeme rozložení přesunout na jiné pořadí nebo dokonce do jiné předlohy.

Když nyní budeme měnit rozložení snímku či vkládat nový snímek, budou v seznamu rozložení zastoupena rozložení z předloh obou motivů roztříděná dle motivů.

Pokud bychom motiv aplikovali na snímek v rozložení, které motiv neobsahuje (např. motiv Kondenzační stopa na snímek Organizační struktura v rozložení Organizační diagram), rozložení by se v nově použitém motivu vytvořilo analogií k jiným rozložením, tj. s akceptováním formátu kořenu předlohy avšak s udržením specifického formátování (např. pozic zástupných symbolů) dle rozložení.

Kombinaci dvou předloh chceme používat i pro další prezentace, proto ji uložíme jako nový motiv Encián:

Galerie motivů

Uložení motivu

Page 32: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 32

32

V kartě PŘEDLOHA SNÍMKU klikneme ve skupině UPRAVIT MOTIV do tlačítka Motivy. Nebo v normálním zobrazení rozbalíme nabídku motivů na kartě NÁVRH.

V dolní části vybereme volbu Uložit aktuální motiv.

V dialogovém okně Uložit aktuální motiv se nabídne složka uživatele pro uložení šablonF

21F, cílovou složku můžeme změnit.

Zadáme název souboru motivu Encian a klikneme do tlačítka Uložit. Vytvoří se soubor Encian.thmx.

Když bychom nyní vytvořili novou prázdnou prezentaci, a na ní aplikovali v kartě NÁVRH motiv EnciánF

22F, byly by v prezentaci k dispozici oba motivy včetně jejich

rozložení. Uložené motivy i sady barev lze používat také v dalších programech kancelářského balíku Office.

Novou předlohu můžeme také vložit přímo ze seznamu předloh, když na kartě PŘEDLOHA SNÍMKŮ ve skupině UPRAVIT PŘEDLOHU klikneme do tlačítka Vložit předlohu snímků. V tom případě se vloží předloha nazvaná Vlastní návrhF

23F. Pod číslem předlohy

je ikona špendlíku, která značí, že předloha je označena k zachování. Pokud by nebyla určena k zachování, odstranila by se při zavření předloh jako předloha, která není aplikována na žádný snímek prezentace. Pokud bychom vlastní předlohu aplikovali na libovolný snímek, mohli bychom označení k zachování odstranit v kartě PŘEDLOHA

SNÍMKU ve skupině UPRAVIT PŘEDLOHU kliknutím do tlačítka Zachovat. Tlačítkem Zavřít předlohu ukončíme úpravy předlohy snímků.

2.3 Předloha podkladů

Kromě předlohy snímků můžeme také upravit předlohu pro tisk podkladů snímků. Podklady jsou stránky s miniaturami snímků, které vytiskneme. V kartě ZOBRAZENÍ ve skupině ZOBRAZENÍ PREZENTACÍ klikneme do tlačítka Předloha podkladů. Zobrazíme předlohu podkladů a zároveň kartu PŘEDLOHA PODKLADŮ, pomocí které je možné předlohu upravit.

Podklady lze vytisknout, když po kliknutí na kartu SOUBOR vybereme kartu Tisk. V třetím poli části NASTAVENÍ vybereme ze skupiny Podklady, kolik miniatur snímků na stránku chceme tisknout (1, 2, 3, 4, 6, 9).

OBR. 2-14: KARTA PŘEDLOHA PODKLADŮ

V předloze podkladů je možné:

zaškrtnutím polí ve skupině ZÁSTUPNÉ SYMBOLY na kartě PŘEDLOHA PODKLADŮ zobrazit nebo nezobrazit záhlaví, zápatí, datum a číslo stránky,

tažením myší změnit umístění zástupných symbolů záhlaví, zápatí, datum a číslo stránky,

21 Jedná se o složky C:\Users\Uživatel\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony\Document Themes. V této složce jsou

ještě tři podsložky, do nichž se ukládaly sady barev (Theme Colores), sady písem (Theme Fonts) a sady efektů (Theme Effects) ve formátu xml souborů.

22 Pokud jsme motiv uložili do nabízené složky, je v galerii motivů zastoupen tlačítkem, jinak je nutné jej dohledat kliknutím do tlačítka v pravém dolním rohu galerie a potom volbou Hledat motivy.

23 Vlastní předloha je kopií Motivu sady Office.

Encian.thmx

Vložení předlohy snímků

Podklady

Předloha podkladů

Page 33: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 33

33

změnit písmo v zástupných symbolech předlohy podkladů (tlačítky na kartě DOMŮ nebo výběrem sady písem ve skupině POZADÍ na kartě PŘEDLOHA PODKLADŮ),

změnit pozadí (tlačítkem Styly pozadí ve skupině POZADÍ),

změnit orientaci stránky pro tisk předlohy tlačítkem Orientace podkladu ze skupiny VZHLED STRÁNKY,

tlačítkem Velikost snímku změnit velikost všech snímků v prezentaci (nabízí se standardní 4:3, širokoúhlé 16:9, vlastní velikost),

tlačítkem Snímky na stránku vybrat kolik snímků na jedné stránce bude vytištěno (kromě počtu miniatur je možné vybrat volbu Osnova snímku a tisknout osnovu prezentace a nikoli miniatury snímků),

vložit grafiku pozadí (v kartě VLOŽENÍ).

Aby se tisknulo záhlaví a zápatí, je třeba nejdříve upřesnit, co bude v zástupných symbolech záhlaví a zápatí vypisováno:

V kartě VLOŽENÍ ve skupině TEXT klikneme do tlačítka Záhlaví a zápatí.

Zobrazí se dialogové okno Záhlaví a zápatí (viz obr. 2-12) na kartě Poznámky a podklady, zadáme:

Datum a čas – Automaticky aktualizované

Záhlaví: Encián

Číslo stránky: zaškrtneme (jedná se o číslo stránky šestice snímků, nikoliv o číslo jednotlivého snímku)

Zápatí: Petr Novák Na závěr klikneme do tlačítka Použít u všech.

Tlačítkem Zavřít předlohu ukončíme úpravu předlohy.

Vyzkoušíme tisk podkladů:

Na kartě SOUBOR vybereme volbu Tisk.

V nastavení tisku vybereme ve skupině Podklady 6 snímků svisle. V poli Barva vybereme Stupně šedé.

Zobrazí se náhled tisku podkladů (viz obr. 2-15).

OBR. 2-15: TISK PODKLADŮ

Záhlaví a zápatí podkladů

Tisk podkladů

Page 34: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 34

34

Vzhledem k tisku ve stupních šedi, nebude tištěno šedivé pozadí snímků v rozložení Záhlaví částí 2. Tlačítkem se šipkou v kroužku vlevo nahoře ukončíme prohlížení náhledu.

2.4 Předloha poznámek

Poznámky ke snímku lze vytisknout pod miniaturou snímku. Vzhled vytištěné stránky s poznámkami lze nastavit úpravou předlohy poznámek. Předloha poznámek také určuje uspořádání zástupných symbolů v zobrazení Poznámky. V kartě ZOBRAZENÍ ve skupině ZOBRAZENÍ PŘEDLOHY klikneme do tlačítka Předloha poznámek. Zobrazí se předloha poznámek (viz Xobr. 2-16X).

V předloze poznámek je možné:

provést obdobné změny jako v předloze podkladů (např. zobrazit či nezobrazit záhlaví, zápatí, datum, číslo stránky, nastavit pozadí, písma),

zaškrtnutím pole Obrázek snímku ve skupině ZÁSTUPNÉ SYMBOLY na kartě PŘEDLOHA

POZNÁMEK zobrazit nebo nezobrazit miniaturu snímku,

upravit velikost a polohu zástupných symbolů snímku a poznámek, můžeme tak změnit proporci části stránky věnované miniatuře snímku a poznámkám.

Předloha poznámek má stejný obsah záhlaví a zápatí jako předloha podkladů a stejnou orientaci stránky (na výšku nebo na šířku).

OBR. 2-16: PŘEDLOHA POZNÁMEK

Předloha poznámek

Page 35: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 35

35

2.5 Další příkazy na kartě Zobrazení

Ve skupině ZOBRAZIT karty ZOBRAZENÍ jsou k dispozici tlačítka:

Pravítko: Zaškrtnutím zobrazíme vodorovné a svislé pravítko. Nulový bod pravítek je uprostřed snímku. Pravítko můžeme využít pro detailnější formátování textu na snímcích. Nastavení se provádí posunutím značek v pravítku stejně jako v textovém editoru Word. V pravítku jsou tři značky:

Trojúhelníček nahoře označuje místo, kde začíná text v prvním řádku textu. Je-li text s odrážkami, je na tomto místě odrážka.

Trojúhelníček dole označuje místo, kde začíná text dalších řádků textu u odstavců s více řádky. Je-li text s odrážkami, začíná na tomto místě text za odrážkou.

Obdélníček označuje odsazení textu zleva, je vždy na stejném místě jako spodní trojúhelníček, jeho posunutím, posouváme zároveň oba trojúhelníčky bez změny jejich vzájemné polohy.

Mřížka: Zaškrtnutím zobrazíme ve snímku mřížku. Mřížka je zobrazena ve snímku tečkami po 2 cm. Kliknutím do spouštěče dialogového okna ve skupině ZOBRAZIT na kartě ZOBRAZENÍ zobrazíme dialogové okno Mřížka a vodítka. V něm je možné nastavit velikost mezer mřížky, standardně je nastavena mezera 0,2 cm. Můžeme zapnout přichycování vkládaných objektů k mřížce. Grafické objekty budou potom vkládány tak, aby jejich horní levý roh splýval s bodem mřížky (v rastru 0,2 cm na šířku a 0,2 cm na výšku). I při zapnutí přichycování lze objekt vložit mimo mřížku

v kombinaci s klávesou Ctrl.

Vodítka: Zaškrtnutím zobrazíme vodorovné a svislé vodítko – čáru, která usnadňuje uspořádání grafických objektů na snímku. Vodítka můžeme na snímku posunout tažením myší.

Ve skupině LUPA můžeme nastavit lupu zobrazení. Pohodlněji lze lupu nastavit v stavovém řádku.

Ve skupině BARVY ČI STUPNĚ ŠEDÉ můžeme nastavit zobrazení prezentace ve stupních šedi či jen černobíle, abychom si ověřili, jak bude prezentace vytištěna na černobílé tiskárně. V aplikační kartě potom můžeme také nastavit, jakým způsobem budou barvy převedeny na stupně šedé či na černou a bílou barvu (viz obr. 2-17).

OBR. 2-17: STUPNĚ ŠEDÉ

Ve skupině OKNO můžeme tlačítkem Nové okno zobrazit prezentaci v dalším okně. Okna stejné prezentace či různých prezentací můžeme uspořádat vedle sebe či na sebe. Je-li otevřeno více oken, můžeme se mezi nimi přepínat pomocí tlačítka Přepnout okna.

Tlačítko Makra ve skupině MAKRA je určeno k zobrazení dialogového okna Makro se seznamem maker v prezentaci. Makra lze editovat jen ve Visual Basicu, není možné makro nahrát jako např. v Excelu.

Shrnutí

1. Pro úpravy prezentace máme k dispozici čtyři způsoby zobrazení: Normální, Zobrazení osnovy, Řazení snímků, Poznámky.

Pravítko

Mřížka

Vodítka

Lupa

Barvy či stupně šedé

Okno

Makra

Page 36: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 2: Karta Zobrazení 36

36

2. Prohlédnout prezentaci můžeme v Zobrazení pro čtení. 3. Rozložení snímků můžeme upravovat či nově definovat v předloze snímků. Zde

můžeme nastavit pozice prvků na snímcích, formátování textů, pozadí snímků a veškeré prvky společné pro snímky stejného typu.

4. Pro jednotný vzhled prezentace je možné nastavit sadu barev a sadu písem, které se používají pro všechny objekty na snímku.

5. Nastavení předlohy, barev, písem i pozadí snímku lze uložit jako vlastní motiv a použít pro formátování dalších prezentací nebo dokumentů Wordu či sešitů Excelu.

6. Předloha pro tisk podkladů určuje vzhled podkladů, které vytiskneme posluchačům, přičemž lze zvolit, kolik snímků má být tištěno na jedné stránce.

7. Ke každému snímku lze zapsat poznámky. Pomocí předlohy pro tisk poznámek specifikujeme, jakým způsobem bude snímek a poznámky k němu vytištěny.

Page 37: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 3: Karta Návrh 37

3 Karta Návrh

Motivy jsme již nastavovali pro předlohu snímku. Motiv je možné nastavit pro všechny snímky prezentace nebo jen pro vybrané snímky, jak jsme ukázali v předchozí kapitole. Motiv můžeme vybrat ve skupině MOTIVY. V nabídce jsou zobrazovány motivy použité v prezentaci, vlastní motivy uložené na disku počítače a vestavěné motivy z PowerPointu. Když klikneme do motivu pravým tlačítkem myši, zobrazíme místní nabídku motivu (viz obr. 3-1):

POUŽÍT U VŠECH ODPOVÍDAJÍCÍCH SNÍMKŮ: Motiv bude aplikován na aktuální snímek a další snímky se stejným původním motivem. Stejného výsledku dosáhneme kliknutím na tlačítko motivu bez využití místní nabídky.

POUŽÍT U VŠECH SNÍMKŮ: Motiv bude aplikován na všechny snímky prezentace bez ohledu na to, které byly označeny (vybrány) a bez ohledu na jejich původní motiv.

POUŽÍT U VYBRANÝCH SNÍMKŮ: Motiv bude aplikován na označené (vybrané) snímky. Snímky označíme kliknutím na první snímek a potom kliknutím na další snímky

současně s klávesou Ctrl (nesouvislý rozsah) nebo kliknutím na první a potom na

poslední snímek zároveň s klávesou Shift (souvislý rozsah).

NASTAVIT JAKO VÝCHOZÍ MOTIV: Motiv bude výchozím motivem pro nově vytvářené prezentace místo dříve nastaveného Motivu sady Office.

PŘIDAT GALERII NA PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP: Do panelu nástrojů Rychlý přístup přidá tlačítko pro zobrazení galerie motivů.

Formátování aktuálního snímku se zobrazuje pomocí dynamického náhledu již při umístění kurzoru nad tlačítko motivu. Teprve kliknutím či výběrem z místní nabídky dojde k aplikaci motivu.

OBR. 3-1: MOTIVY

Některé motivy jsou připraveny v několika barevných variantách. Například pro motiv Fazeta jsou k dispozici 4 barevné varianty. Variantu vybereme ve skupině VARIANTY. Kliknutím na ikonu nabídky (trojúhelník) u variant zobrazíme kromě připravených variant motivu také nabídky BARVY, PÍSMA, EFEKTY, STYLY POZADÍ. Pomocí těchto nabídek je možné upravit vzhled prezentace. Jestliže je v prezentaci použito více

Motivy

Varianty motivu

Page 38: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 3: Karta Návrh 38

motivů, upravíme pomocí těchto nabídek pouze snímky formátované aktuálně upravovaným motivem.

Kliknutím do tlačítka Velikost snímku ve skupině PŘIZPŮSOBIT zobrazíme nabídku dvou výchozích velikostí snímku: standardní (4:3), širokoúhlá (16:9). Příkazem VLASTNÍ VELIKOST SNÍMKU zobrazíme dialogové okno Velikost snímku (viz obr. 3-2),v němž lze zadat libovolnou velikost v cm. Zadáváme zde také orientaci snímku a orientaci poznámek a podkladů (viz kapitoly 2.3 a 2.4). Při změně velikost snímku bude PowerPoint přizpůsobovat obsah snímku novým proporcím, zeptá se, zda má oříznout okraje nebo zdeformovat snímek (viz obr. 3-3). Správné nastavení velikosti je důležité, aby nedošlo k deformaci snímků a obrázků na nich při promítání.

V okně Velikost snímku můžeme dále nastavit číslo prvního snímku v případě, že nechceme snímky číslovat od 1.

OBR. 3-2: DIALOGOVÉ OKNO VELIKOST SNÍMKU

OBR. 3-3: OKNO PRO VÝBĚR ZPŮSOBU PŘIZPŮSOBENÍ SNÍMKU PO ZMĚNĚ PROPORCÍ

Kliknutím do tlačítka Formát pozadí nastavujeme pozadí snímků (viz kap. 2.2).

Shrnutí

1. Motiv lze aplikovat na zvolené snímky či na celou prezentaci. Motiv může mít více variant, které se liší např. barvami.

2. Velikost, orientaci a číslování snímků zadáme v nastavení velikosti snímku. 3. Pozadí snímků může tvořit souvislá či přechodová výplň, obrázek či textura.

Velikost snímku

Pozadí

Page 39: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 4: Karta Domů 39

4 Karta Domů

Karta DOMŮ slouží ke kreslení do snímku a k úpravám formátu snímku.

4.1 Schránka

Ve skupině SCHRÁNKA jsou k dispozici následující tlačítka:

Horní část tlačítka Vložit vloží obsah schránky na místo kurzoru ve snímku. Pokud je označen zástupný symbol, nahradí jeho stávající obsah obsahem schránky. Pokud klikneme mimo obsah zástupných symbolů (např. mimo snímek), není označen žádný zástupný symbol ani není umístěn kurzor do textu, potom se obsah schránky vloží jako nový objekt do středu snímku.

OBR. 4-1: PODOKNO SCHRÁNKA

Kliknutím do dolní části tlačítka Vložit zobrazíme nabídku. Její obsah se liší podle toho, jaký objekt je ve schránce. Pro text zobrazíme následující nabídku:

Použít cílový motiv: obsah schránky bude naformátován s použitím motivu snímku, do kterého vkládáme.

Zachovat formátování zdroje: obsah schránky bude formátován s použitím motivu, kterým byl formátován na původním místě.

Obrázek: text bude vložen jako obrázek.

Zachovat jenom text: vloží se pouze text, jeho vzhled bude stejný jako formát nově napsaného textu.

Vložit jinak: zobrazí se dialogové okno Vložit jinak, v němž je možné vybrat např. formát obrázku, v němž bude text vložen a další varianty.

Pokud označíme na snímku část textu či zástupný symbol, obrázek nebo jiný objekt, budou dostupná tlačítka:

Vyjmout: Vyjme označené do schránky a na původním místě odstraní.

Schránka

Page 40: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 4: Karta Domů 40

Kopírovat: Zkopíruje označené do schránky a ponechá na původním místě.

Kopírovat formát:

Kliknutím do tlačítka zkopírujeme formát označené části či pozice s kurzorem. Dalším kliknutím formát zkopírujeme na jiné místo.

Poklepáním do tlačítka zkopírujeme formát, který můžeme dalšími kliknutími opakovaně nakopírovat na různá místa. Kopírování ukončíme dalším kliknutím do

tlačítka nebo klávesou Esc.

Kliknutím do spouštěče dialogového okna vedle názvu skupiny SCHRÁNKA zobrazíme podokno Schránka. Kopírováním či vyjmutím přidáme do schránky až 24 objektů z aktuální či jiné prezentace nebo z jiného programu (např. snímek obrazovky, text z Wordu). Ty můžeme vložit do prezentace kliknutím na objekt v podokně Schránka. Z místní nabídky můžeme obsah jednotlivé části schránky odstranit.

4.2 Snímky

Ve skupině SNÍMKY jsme vyložili v rámci výkladu o předlohách tlačítka:

Nový snímek: kliknutím do horní částí se vloží za aktuální snímek nový snímek stejného rozložení, jako je aktuální snímek. Kliknutím do dolní části zobrazíme nabídku rozložení, kliknutím na rozložení vložíme nový snímek v tomto rozložení.

Rozložení: změní rozložení aktuálního snímku či označených snímků.

Obnovit: obnoví formátování snímku dle rozložení, tj. odstraní individuální formátování provedené na snímku.

Odstranit: odstraní aktuální snímek či označené snímky.

4.3 Písmo

Tlačítky ve skupině PÍSMO můžeme nastavit individuální formátování označené části textu:

Písmo: výběr písma textu39,

Velikost písma: výběr či přímo zadání velikosti písma40,

Zvětšit písmo: v označené části textu (či v aktuálním slově, v němž se nalézá kurzor) zvětší velikost písma asi o 10 %,

Zmenšit písmo: v označené části textu (či v aktuálním slově) zmenší velikost písma asi o 10 %,

Vymazat veškeré formátování: odstraní z označené části textu individuální formátování41,

Tučné, Kurzíva, Podtržení, Stín textu, Přeškrtnuté: nastaví formát označené části textu,

Proložení znaků: nastaví šířku mezer mezi písmeny v označené části textu, je možné zvýraznit tak text větším proložením42 či naopak ušetřit místo menším proložením,

Velká písmena: změní velikost písmen v označené části textu, je možné nastavit velká písmena na začátku vět či na začátku každého slova, je možné změnit všechna písmena na velká či malá nebo prohodit velká a malá,

Barva písma: nastaví barvu písma, je vhodné využit barvy motivu tak, aby se změnou motivu došlo současně i ke změně barvy písma,

39 Pokud je označen zástupný symbol, zobrazí se název písma jen v případě, že je pro celý text v zástupném symbolu

shodný. 40 Pokud je označen zástupný symbol, který obsahuje písmo různé velikosti, je vypsána minimální velikost se

znaménkem +, např. 22+. 41 K odstranění individuálního formátování z celého snímku slouží tlačítko Obnovit ze skupiny SNÍMKY. 42 Rozhodně pro proložení nepoužijeme mezery, potom by nastala chyba při kontrole pravopisu.

Podokno Schránka

Snímky

Písmo

Page 41: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 4: Karta Domů 41

Kliknutím do spouštěče dialogového okna se otevře dialogové okno Písmo (viz obr. 4-2), kromě uvedených parametrů lze zadat styl a barvu podtržení, text dvojitě přeškrtnout, formátovat text jako horní index, dolní index, kapitálky a další.

OBR. 4-2: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO

4.4 Odstavec

Ve skupině ODSTAVEC můžeme nastavit parametry formátování odstavce, v němž je kurzor, či více označených odstavců:

Odrážky: nastaví výchozí odrážku podle předlohy (levá část) či vybranou odrážku (pravá část). Vybrat lze ze 7 vestavěných odrážek či kliknutím do příkazu ODRÁŽKY A

ČÍSLOVÁNÍ zobrazit dialogové okno. V okně Odrážky a číslování (viz obr. 4-3) můžeme kliknout do tlačítka Vlastní a vybrat libovolný znak nebo kliknout do tlačítka Obrázek a vyhledat na disku počítače nebo na webu soubor s obrázkem, který použijeme jako odrážku. V poli Velikost můžeme zadat velikost odrážky v procentech velikosti písma odstavce. Pokud použijeme jako odrážku symbol, můžeme v poli Barva vybrat barvu odrážky.

OBR. 4-3: DIALOGOVÉ OKNO ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ

Odstavec

Odrážky

Page 42: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 4: Karta Domů 42

Číslování: nastaví arabské číslování (levá část tlačítka) či vybrané číslování (pravá část). Vybrat lze ze 7 vestavěných číslování či kliknutím od tlačítka Odrážky a číslování zobrazit dialogové okno, v němž kromě stylu číslování můžeme vybrat velikost a barvu čísel, případně zadat jiné počáteční číslo.

Snížit úroveň seznamu: z vyšší úrovně seznamu můžeme snížit úroveň odrážky či

číslování, je možné také využít kombinaci kláves Shift Tab.

Zvýšit úroveň seznamu: můžeme zvýšit úroveň odrážky či číslování, je možné také

využít klávesu Tab.

Řádkování: nastaví rozestupy mezi jednotlivými řádky v odstavci, je možné využít řádkování 1, 1,5, 2, 2,5, 3 nebo velikost řádkování upřesnit v dialogovém okně Odsazení a mezery.

Zarovnat doleva, Zarovnat na střed, Zarovnat doprava, Zarovnat do bloku: nastaví zarovnání v odstavci, vzhledem ke krátkým textům většinou ponecháme zarovnání vlevo.

Přidat nebo odebrat sloupce: umožňuje text rozdělit do jednoho či více sloupců, tlačítkem Další sloupce můžeme zobrazit dialogové okno Sloupce, v němž lze nastavit i více než 3 sloupce a můžeme specifikovat velikost mezery mezi sloupci, sloupce jsme využili ve snímku 14 Úkoly rekonstrukce.

Směr textu: text v zástupném symbolu43 otočí o 90 nebo o 270 stupňů nebo jej vypisuje nad sebou, kliknutím do tlačítka Další možnosti zobrazí podokno Formát obrazce, směr textu lze změnit i v buňkách tabulky.

Zarovnat text: nastaví svislé zarovnání textu v zástupném symbolu (nahoře, dole, na střed), kliknutím do příkazu DALŠÍ MOŽNOSTI zobrazíme podokno Formát obrazce.

Převést na obrázek SmartArt: převede označený seznam na SmartArt. Tlačítko jsme použili pro vytvoření organizačního diagramu v kapitole 3.2. SmartArty budou popsány podrobně ve výkladu karty VLOŽENÍ v kap. 5.3.

Spouštěčem dialogového okna zobrazíme dialogové okno Odstavec (viz obr. 4-4), v němž můžeme nastavit odsazení odstavce, mezery před a za odstavcem, řádkování a tabulátory. V sekci ODSAZENÍ nastavujeme tyto parametry:

v poli Před textem je vzdálenost textu od levého okraje,

v poli Zvláštní vybíráme, zda bude první řádek textu předsazen (např. u odrážek první řádek s odrážkou začíná více vlevo než další řádky) nebo odsazen (první řádek začíná více vpravo než ostatní řádky),

v poli O kolik zadáváme velikost odsazení či předsazení.

43 Vždy upraví orientaci celého textu v zástupném symbolu, i když jsme označili část textu.

Číslování

Page 43: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 4: Karta Domů 43

OBR. 4-4: DIALOGOVÉ OKNO ODSTAVEC

4.5 Kreslení

Ve skupině KRESLENÍ můžeme pomocí tlačítka Obrazce vložit na snímek připravené obrazce. Do většiny obrazců lze vložit text. Obrazce můžeme ve snímku uspořádat a snadno formátovat pomocí rychlých stylů či vlastním nastavením barvy výplně a obrysu. K obrazcům můžeme doplnit efekty.

Speciální postavení mezi obrazci mají tlačítka akcí (poslední řádek). Tyto obrazce mají přidružené akce, které se provedou kliknutím na obrazec při promítání prezentace. Podrobněji akce probereme v kap. 5.7.

OBR. 4-5: GALERIE OBRAZCŮ

Kreslení

Page 44: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 4: Karta Domů 44

V našem případě chceme doplnit obrazec do snímku 4 Charakteristika firmy Encián:

Kliknutím do tlačítka Obrazce zobrazíme galerii obrazců rozdělenou do kategorií (viz obr. 4-5). Vybereme tvar Zaoblený obdélníkový bublinový popisek (druhý v kategorii Bublinové popisky).

Tažením z levého horního rohu vymezíme umístění a velikost tvaru. Pozadí přebírá z barvy Zvýraznění 1 motivu, tj. oranžové.

OBR. 4-6: BUBLINOVÝ POPISEK VE SNÍMKU 4 CHARAKTERISTIKA FIRMY ENCIÁN

Upravíme hrot směřující z obdélníka tažením za žlutý kruhový úchyt tak, aby směroval na položku seznamu školící a počítačové místnosti (viz obr. 4-6).

Kliknutím do tlačítka Rychlé styly zobrazíme nabídku formátování obrazců (viz obr. 4-7). Vybereme druhý styl v prvním řádku, tj. barevný okraj bez výplně.

OBR. 4-7: RYCHLÉ STYLY OBRAZCE

Upravíme šířku okraje tvaru. Klikneme do tlačítka Obrys obrazce, v nabídce vybereme příkaz TLOUŠŤKA ČÁRY a vybereme tloušťku 2,25 b.

Enc-04-01. pptx

Formát obrazce

Page 45: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 4: Karta Domů 45

Podobně bychom mohli po kliknutí do tlačítka Výplň obrazce44 vybrat libovolnou barvu výplně. V ilustrativním příkladu nebudeme výplň upravovat.

Doplníme do popisku text. Z místní nabídky obrazce vybereme volbu UPRAVIT TEXT a zapíšeme text dle obr. 4-6.

Text zarovnáme doleva. Označíme obrazec a klikneme do tlačítka Zarovnat text vlevo.

Odstavce seznamu v obrazci jsou formátovány tlačítkem Odrážky.

V seznamu upřesníme odsazení textu od odrážky. Označíme řádky seznamu. Klikneme do spouštěče dialogového okna ve skupině ODSTAVEC. V dialogovém okně Odstavec zadáme ve skupinovém rámečku ODSAZENÍ do pole Zvláštní hodnotu První řádek, do pole O kolik hodnotu 0,5 cm.

Pokud by bylo ve snímku tvarů více, mohli bychom jejich uspořádání upravit volbami z tlačítka Uspořádat nebo tlačítky ze skupiny USPOŘÁDAT na kartě NÁSTROJE

KRESLENÍ/ FORMÁT:

Přenést do popředí či pozadí, přenést blíž či dál nastaví pořadí objektů na snímku, což je důležité u objektů, které se vzájemné překrývají.

Po označení několika objektů (klikneme na první a potom na další zároveň s držením

klávesy CTRL) je můžeme SESKUPIT. Seskupené objekty je možné přesouvat, zvětšovat

či zmenšovat jako jediný objekt. Volbou ODDĚLIT můžeme skupinu rozdělit na jednotlivé objekty.

Objekty je možné zarovnat vůči sobě vodorovně či svisle nebo přichytit k mřížce.

Volbou OTOČIT můžeme objekt otočit či překlopit.

Některé obrazce můžeme deformovat a vytvářet tak zcela nové tvary. Na nový prázdný snímek vložíme obrazec obdélník. Na kartě NÁSTROJE KRESLENÍ/ FORMÁT ve skupině VLOŽIT OBRAZCE klikneme do tlačítka Upravit obrazec a vybereme příkaz UPRAVIT

BODY. V rozích obdélníku se zobrazí body černé úchyty, které můžeme myší přesouvat a deformovat tak obdélník. Tažením za libovolný bod z okraje obrazce zdeformujeme obrazec a vytvoříme nový bod. Když klikneme na bod, zobrazí se úsečky zakončené nevyplněnými čtvercovými úchyty. Tažením za tyto úchyty měníme směr čáry, která vychází z bodu obrazce. Po vyzkoušení zdeformovaný obdélník smažeme.

Na snímek vložíme ovál a plnou šipku tak, aby se obrazce zčásti překrývaly. Oba

obrazce označíme (klikneme na jeden a poté s držením Ctrl na druhý obrazec). Na

kartě NÁSTROJE KRESLENÍ/ FORMÁT ve skupině VLOŽIT OBRAZCE je nyní funkční tlačítko Sloučit obrazce. Z několika obrazců můžeme vytvořit nové obrazce pomocí sjednocení, kombinování, rozdělení, odečtení (při odčítání záleží na pořadí označení obrazců) nebo vytvoření průniku. Po vyzkoušení různých variant odstraníme celý snímek z prezentace.

4.6 Skupina Úpravy

Ve skupině tlačítek ÚPRAVY na kartě DOMŮ najdeme tlačítka pro označování a hledání.

Tlačítkem Najít zobrazíme dialogové okno pro vyhledání textu v prezentaci. Prohledává se nejen text na snímcích, ale také poznámky. Při hledání můžeme nebo nemusíme rozlišovat malá a velká písmena.

Tlačítko Nahradit obsahuje dva příkazy:

NAHRADIT: vyhledá v prezentaci zadaný text a nahradí ho textem z pole Nahradit čím.

44 Výběr rychlých stylů, formát obrysu a výplně obrazce najdeme také ve skupině STYLY OBRAZCŮ na kontextové kartě

NÁSTROJE KRESLENÍ/ FORMÁT.

Text do obrazce

Pořadí objektů

Seskupit

ENC-04-02. pptx Upravit obrazec

Sloučit obrazce

Úpravy

Najít

Nahradit

Page 46: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 4: Karta Domů 46

ZAMĚNIT PÍSMA: vyhledá všechny výskyty zadaného fontu písma a nahradí ho jiným fontem.

Tlačítkem Vybrat zobrazíme tři příkazy:

VYBRAT VŠE: označí vše na aktuálním snímku, pokud jsme kliknuli kamkoli na snímek. Jestliže klikneme do miniatury snímku v seznamu miniatur, označí všechny snímky prezentace.

VYBRAT OBJEKTY: vytyčením plochy na snímku označíme všechny objekty (obrazce, zástupné symboly), které jsou uvnitř vytyčené plochy.

PODOKNO VÝBĚRU: zobrazí podokno Výběr (viz obr. 4-8),v němž je seznam všech objektů na snímku. Pomocí tlačítek nad seznamem můžeme měnit pořadí objektů na snímku. Vpravo vedle každého objektu je symbol oka. Kliknutím na něj skryjeme objekt na snímku, místo oka se zobrazí vodorovná čárka. Kliknutím na ni objekt zobrazíme.

OBR. 4-8: PODOKNO VÝBĚR PRO 4. SNÍMEK

Shrnutí

1. Písmo textů na snímcích lze individuálně formátovat, vybíráme např. druh písma, řez písma, velikost, barvu, podtržení a efekty.

2. Odstavec lze naformátovat jako odrážkový či číslovaný seznam, nastavit odsazení, řádkování a zarovnání odstavce.

3. Kreslení obsahuje širokou nabídku obrazců umožňující doplnit do snímku čáry, tvary, šipky a popisky.

Vybrat vše

Podokno Výběr

Page 47: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 47

5 Karta Vložení

5.1 Tabulka

Za snímek 9 Prodej programů vložíme snímek s tabulkou:

V Normálním zobrazení klikneme na miniaturu snímku 9 Prodej programů.

V kartě DOMŮ klikneme ve skupině SNÍMKY na dolní část tlačítka Nový snímek a vybereme rozložení Nadpis a obsah.

Do nadpisu snímku napíšeme Prodej programů – tabulka.

V zástupném symbolu obsahu klikneme do tlačítka Vložit tabulku. Zobrazí se dialogové okno, v němž upřesníme velikost tabulky: 8 sloupců, 8 řádků a tlačítkem OK vložíme tabulku.

Vloží se tabulka s různě tmavou oranžovou výplní buněk. Oranžová barva je převzata z aktuálního motivu z barvy Zvýraznění 1.

V kontextové kartě NÁSTROJE TABULKY/ NÁVRH zaškrtneme ve skupině MOŽNOSTI STYLŮ

TABULEK pole Řádek souhrnů, První sloupec, Poslední sloupec tak, aby tmavší barvou byly zvýrazněny nadpisové a součtové řádky a sloupce.

Ve skupině STYLY TABULKY klikneme na tlačítko nabídky a zobrazíme nabídku stylů tabulek. V galerii stylů tabulky vybereme v kategorii Středně sytá styl Střední styl 2 – Zvýraznění 3.

Do tabulky vyplníme tržby za jednotlivé programy v jednotlivých měsících prvního pololetí dle obr. 5-1.

OBR. 5-1: TABULKA PRODEJ PROGRAMŮ

Poklepáním na čáru mezi prvním a druhým sloupcem rozšíříme sloupec s názvy programů.

Tažením myší za okraj tabulky tabulku posuneme do středu snímku.

Je-li potřeba, zúžíme tabulku tažením za pravý dolní roh tabulky.

Tažením označíme všechny sloupce tabulky s výjimkou prvního a v kartě DOMŮ ve skupině ODSTAVEC klikneme do tlačítka Zarovnat doprava.

OBR. 5-2: KONTEXTOVÁ KARTA NÁSTROJE TABULKY/ NÁVRH

Práci s tabulkou usnadňují tlačítka na kontextových kartách. V kontextové kartě NÁSTROJE TABULKY/ NÁVRH nastavujeme především vzhled tabulky:

Tabulka

Enc-05-01. pptx

Page 48: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 48

Zaškrtávací pole ve skupině MOŽNOSTI STYLŮ TABULEK upravují formát celé tabulky.

Ve skupině STYLY TABULKY můžeme vybrat styl tabulky z připravených stylů, které vychází z aktuálních barev motivu.

Tlačítkem Stínování nastavíme barvu výplně označených buněk v tabulce.

Tlačítkem Ohraničení zadáme ohraničování vybrané buňky či rozsahu buněk. Styl, šířka a barva čára, která se použije pro ohraničení, se nastavuje tlačítky ve skupině NAKRESLIT OHRANIČENÍ.

Tlačítko Efekty umožňuje nastavit k vybrané buňce nebo rozsahu buněk stín, odraz nebo zkosení.

Tlačítka ve skupině Styly WordArt nastaví ozdobné písmo v buňce.

Ve skupině NAKRESLIT OHRANIČENÍ můžeme vybrat styl, šířku a barvu čáry ohraničení. Ohraničení pak můžeme zadat pomocí tlačítka Ohraničení nebo kliknutím do tlačítka Navrhnout tabulku zapnout režim navrhování tabulky. U ukazatele myši se zobrazí symbol tužky. Nyní můžeme myší obtáhnout ohraničení a změnit tak styl ohraničení nebo dokreslit nové ohraničení a rozdělit tak buňky v tabulce. Kliknutím do tlačítka Guma můžeme u ukazatele zobrazit symbol gumy a mazat ohraničení z tabulky (kde je to možné, budou buňky sloučeny do jediné, jinde se pouze nezobrazí čára ohraničení, při každém rozdělení či sloučení buněk musí mít všechny buňky v tabulce tvar obdélníku).

OBR. 5-3: KONTEXTOVÁ KARTA NÁSTROJE TABULKY/ ROZLOŽENÍ

V kontextové kartě NÁSTROJE TABULKY/ ROZLOŽENÍ upravujeme obsah tabulky:

Tlačítko Vybrat ve skupině TABULKA umožňuje označení vybrané části tabulky.

Tlačítkem Zobrazit mřížku zobrazíme světlé čáry oddělující buňky tam, kde není ohraničení.

Tlačítky ve skupině ŘÁDKY A SLOUPCE můžeme přidávat či odstraňovat řádky a sloupce do tabulky.

Ve skupině SLOUČIT můžeme slučovat více buněk do jediné nebo rozdělit jednu buňku na několik buněk vedle sebe či pod sebou.

Ve skupině VELIKOST BUŇKY zadáváme výšku a šířku buňky. Po označení několika sloupců (řádků) můžeme použít tlačítko Sloupce (řádky) stejně široké (vysoké). Nastaví se průměrná šířka (výška) sloupce (řádku).

Ve skupině ZAROVNÁNÍ vybereme zarovnání textu v buňce. Tlačítkem Směr textu můžeme nastavit psaní svisle.

Tlačítkem Okraje buňky nastavíme části buňky u ohraničení, do kterých nelze umístit text. Standardně jsou nastaveny 1,3 mm nahoře a dole a 2,5 mm vlevo a vpravo.

Ve skupině VELIKOST TABULKY zadáváme rozměr celé tabulky.

Pokud bychom nevyužili rozložení snímku, které nabízí vložení tabulky, můžeme tabulku vložit kliknutím do tlačítka Tabulka na kartě VLOŽENÍ ve skupině TABULKY. Nabízí se čtyři možnosti vložení:

V přichystaném rastru označíme příslušný počet políček udávající počet řádků a sloupců. Pomocí náhledu pak přímo uvidíme navrhovanou tabulku.

Můžeme zvolit příkaz Vložit tabulku, která otevře dialogové okno, v němž upřesníme počet řádků a počet sloupců.

Styly tabulky

Navrhnout tabulku

Další tabulky

Page 49: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 49

Tabulku můžeme libovolně nakreslit. Příkaz Navrhnout tabulku změní ukazatel myši na tužku, kterou nakreslíme ohraničení tabulky.

Příkazem Tabulka Excel vložíme do snímku tabulku jako objekt Excelu. Na snímku se zobrazí část listu Excelu, pásy karet se změní na pásy karet Excelu. Pracujeme běžným způsobem jako v Excelu. Můžeme snadno využívat veškeré možnosti Excelu, například vkládat funkce z karty VZORCE ze skupiny KNIHOVNA FUNKCI, kopírovat pomocí tažení za křížový úchyt buňky či používat řazení (karta DATA, skupina SEŘADIT

A FILTROVAT) a seznamy (připravené seznamy zobrazíme kliknutím na kartu SOUBOR, vybereme Možnosti aplikace Excel a na kartě Oblíbené klikneme do tlačítka Upravit vlastní seznamy). Kliknutím mimo tabulku se vracíme do PowerPointu. Zvolit tento typ tabulky je vhodné v případě, že potřebujeme v tabulce provádět výpočty, využívat vzorce.

5.2 Graf

Za tabulku vložíme na nový snímek graf. Bude znázorňovat prodeje programů z výše uvedené tabulky:

V kartě DOMŮ ve skupině SNÍMKY klikneme do horní části tlačítka Nový snímek.

Do nadpisu snímku napíšeme Prodej programů – graf.

V zástupném symbolu obsahu klikneme do tlačítka Vložit graf.

Zobrazí se dialogové okno Vložit graf, v němž vybereme v kategorii Sloupcový druhý typ – Skládaný sloupcový graf a klikneme do tlačítka OK.

V samostatném okně se otevřel list Excelu s výchozí vzorovou tabulkou.

Na předchozím snímku označíme a kombinací kláves Ctrl C zkopírujeme do schránky

tabulku s výjimkou součtového řádku a součtového sloupce.

V Excelu klikneme do buňky A1 vložíme obsah schránky kombinací kláves Ctrl V.

Je-li to potřeba, můžeme zvětšit velikost okna Excelu tažením za roh okna.

V Excelu rozšíříme sloupce.

Oblast dat pro graf je v Excelu vyznačena barevným ohraničením, modrý čtvereček označuje pravý dolní roh rozsahu dat, nyní je v pravém dolním rohu buňky D5. Tažením myší ho přesuneme za buňku G7.

Okno s daty zavřeme, do prezentace se vložil graf. Kliknutím do grafu se zobrazí dvě kontextové karty NÁSTROJE GRAFU/ NÁVRH a FORMÁT. Úpravy a formátování grafů v PowerPointu se provádí stejnými nástroji jako v Excelu nebo ve Wordu, proto je postup ve všech programech stejný. Pomocí tlačítek na kartě NÁVRH můžeme upravit graf:

Tlačítkem Změnit typ grafu zobrazíme nabídku typů grafů.

Tlačítkem Upravit data zobrazíme list Excelu s daty. V liště okna je tlačítko Upravit data v aplikaci Microsoft Excel. Kliknutím na něj zobrazíme karty Excelu a můžeme např. použít vzorce pro úpravu dat.

Tlačítkem Vybrat data zobrazíme list Excelu s daty a dialogové okno Vybrat zdroj dat, v němž můžeme vybrat data z listu, v okně můžeme např. zrušením zaškrtnutí nezobrazit některé datové řady nebo pomocí tlačítek Přesunout nahoru či dolů změnit pořadí řad v grafu aniž bychom měnili pořadí řad ve zdroji dat.

Tlačítkem Zaměnit řádek za sloupec v kartě NÁVRH nebo v okně Vybrat zdroj dat změníme řady na kategorie a kategorie na řady. Kategoriemi (sloupci) budou nyní měsíce, řadami (obdélníky stejné barvy) budou programy.

Ve skupině STYLY GRAFŮ můžeme vybrat jiný připravený styl grafu, necháme vybraný Styl 1. Tlačítkem Změnit barvy můžeme vybrat jinou kombinaci barev z motivu.

Tabulka Excel

Enc-05-02. pptx

Sloupcový graf

Data pro graf

Prvky grafu

Page 50: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 50

Skupina ROZLOŽENÍ GRAFU slouží k umístění prvků grafu. Po kliknutí do tlačítka Rychlé rozložení můžeme vybrat připravenou kombinaci prvků grafu. Tlačítkem Přidat prvek grafu zobrazíme nabídku prvků a můžeme vybrat, které prvky chceme zobrazit, v dílčí nabídce každého prvku pak vybereme jeho umístění. Klikneme do tlačítka Přidat prvek grafu a v nabídce NÁZEV GRAFU vybereme Žádný.

Každý prvek grafu můžeme formátovat. Na konci nabídky u každého prvku grafu se zobrazuje volba DALŠÍ MOŽNOSTI. Výběrem této volby zobrazíme podokno pro formátování vybraného prvku. Jestliže podokno nezavřeme a v grafu označíme jiný prvek, změní se obsah podokna. Všechny změny v podokně se hned provádí v grafu.

Podokno Formát pro vybraný prvek grafu obrazíme také kliknutím do tlačítka Formátovat výběr na kartě NÁSTROJE GRAFU/ FORMÁT. Na této kartě můžeme vybrat prvek grafu v rozbalovacím seznamu Prvky grafu. Vybráním prvku v seznamu nebo kliknutím na něj se prvek označí a tím se v podokně zobrazí jeho formátování.

OBR. 5-4: SNÍMEK S GRAFEM PRODEJ PROGRAMŮ

V pravé části snímku 13 Stadia růstu doplníme graf počtu odběratelů v jednotlivých stadiích (graf a data pro graf jsou v obr. 5-5):

OBR. 5-5: VÝSEČOVÝ GRAF A ZDROJOVÁ DATA

Enc-05-03. pptx Výsečový graf

Page 51: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 51

Ve stadiu koncepce není žádný odběratel, naopak někteří odběratelé jsou ve stadiích, která nejsou základní, a tudíž nejsou v seznamu vlevo.

Postup přípravy grafu:

V zástupném symbolu obsahu pravé části klikneme do tlačítka Vložit graf.

V dialogovém okně Vložit graf v kategorii Výsečový vybereme Prostorový výsečový graf a klikneme do tlačítka OK.

V Excelu vyplníme názvy stadií místo názvů čtvrtletí a počty odběratelů. Okno Excelu zavřeme křížkem.

Z grafu odstraníme název grafu: klikneme na tlačítko Prvky grafu vedle grafu a zrušíme zaškrtnutí pole Název grafu.

Názvy stadií a počty odběratelů zobrazíme jako popisky grafu:

Klikneme do tlačítka Prvky grafu, v řádku Popisky dat klikneme do tlačítka nabídky a vybereme DALŠÍ MOŽNOSTI.

V podokně Formát popisků dat na kartě Možnosti popisku v sekci MOŽNOSTI

POPISKU (pokud nejsou možnosti zobrazené, zobrazíme tuto sekci okna kliknutím do trojúhelníčku vlevo vedle názvu sekce) zaškrtneme pole Název kategorie a Hodnota.

Zrušíme zobrazování legendy: Klikneme na tlačítko Prvky grafu vedle grafu a zrušíme zaškrtnutí pole Legenda.

Na snímek PowerPointu můžeme pomocí schránky zkopírovat graf připravený v aplikaci Excel. Zkopírovaný graf je možné v PowerPointu upravit.

5.3 SmartArt

Součástí prezentací jsou často seznamy. PowerPoint nabízí pro grafickou prezentaci seznamů pomocí obrázků SmartArt. Obrázky SmartArt lze vytvořit výběrem z mnoha různých rozložení. SmartArt lze vložit kliknutím do tlačítka Vložit obrázek SmartArt ve skupině ILUSTRACE na kartě VLOŽENÍ nebo kliknutím do tlačítka v zástupném symbolu. Vytvořený seznam je možné převést na obrázek SmartArt tlačítkem Převést na obrázek SmartArt na kartě DOMŮ ve skupině ODSTAVEC.

SmartArt jsme vytvořili na snímku 7 Organizační struktura (viz kap. 1.2 Předloha snímku). Upravíme ho. Pro úpravy SmartArtu použijeme karty NÁSTROJE

OBRÁZKU SMARTART/ NÁVRH a FORMÁT.

SmartArt Enc-05-04. pptx

Organizační diagram

Page 52: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 52

OBR. 5-6: ORGANIZAČNÍ DIAGRAM PO ÚPRAVÁCH

Na kartě NÁVRH ve skupině VYTVOŘIT OBRÁZEK najdeme tlačítka pro úpravy seznamu, z něhož je SmartArt vytvořen. Kliknutím do tlačítka Podokno s textem zobrazíme (pokud není zobrazeno) okno, v němž je seznam. Seznam můžeme upravovat v podokně s textem nebo pomocí tlačítek ve skupině VYTVOŘIT OBRÁZEK, všechny úpravy se promítnou do SmartArtu. Např. přidáním odstavce druhé úrovně přidáme oddělení, odstavce třetí úrovně pod názvem oddělení obsahují zaměstnance tohoto oddělení. Názvy oddělení a jména jejich vedoucích jsou v seznamu odděleny koncem

řádku (vložíme kombinací Shift + Enter), úroveň odstavce nastavíme pomocí tlačítek

Zvýšit úroveň, Snížit úroveň nebo klávesou Tab či kombinací Shift+Tab.

Sekretářka je uvedena jako samostatné oddělení, vytvoříme tzv. štábní útvar. Ve SmartArtu klikneme na obrazec ředitele Petra Nováka, na kartě NÁSTROJE OBRÁZKŮ

SMARTART/ NÁVRH klikneme do ikony nabídky (trojúhelníku) u tlačítka Přidat obrazec a z nabídky vybereme PŘIDAT ASISTENTA. V podokně s textem označíme text sekretářka

Marie Sladká, kombinací Ctrl+X ho vyjmeme do schránky, klikneme do (prázdného)

odstavce asistenta a kombinací Ctrl+V vložíme sekretářku. Všechny úpravy

provedené v podokně s textem se ihned zobrazují ve SmartArtu.

Ve skupině ROZLOŽENÍ by bylo možné vybrat jiný SmartArt, což nevyužijeme.

Ve skupině STYLY OBRÁZKŮ SMARTART můžeme vybrat styl SmartArtu nebo tlačítkem Změnit barvy vybrat některé z připravených barevných řešení.

Upravíme výplň obrazců. Tvary vyplníme různými barvami podle oddělení. Tuto možnost tlačítko Změnit barvy nenabízí. Využijeme kartu NÁSTROJE OBRÁZKŮ

SMARTART/ FORMÁT. Označíme všechny obrazce oddělení konzultace (klikneme na

první, podržíme Ctrl a klikneme na další), ve skupině STYLY OBRAZCŮ klikneme do

tlačítka Výplň obrazce a vybereme barvu Zvýraznění 2. Podobně pro další oddělení vyberme barvy Zvýraznění 3 až 6. Pro obrazce můžeme kromě různých výplní nastavit také obrysy či efekty, připravené kombinace najdeme v nabídce stylů obrazců.

Všechny provedené úpravy formátu SmartArtu lze potlačit kliknutím do tlačítka Obnovit obrázek ve skupině OBNOVIT na kartě NÁSTROJE OBRÁZKŮ SMARTART/ NÁVRH.

Tlačítkem Převést ve skupině OBNOVIT můžeme SmartArt převést na text nebo na obrazce. Po převedení na obrazce již nebude možné pohodlně upravovat SmartArt

Asistent

Výplň obrazců

Převést

Page 53: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 53

úpravou seznamu. Místo SmartArtu budou v prezentaci obrazce, které můžeme libovolně přesouvat a formátovat.

Předveďme si převod odrážkového seznamu předposledního snímku 15 Projekt Start na obrázek SmartArt:

Ve snímku označíme zástupný symbol odrážkového seznamu.

V kartě DOMŮ ve skupině ODSTAVEC klikneme do tlačítka Převést na obrázek SmartArt.

V galerii SmarArtů klikneme v dolní části do tlačítka Další obrázky SmartArt.

SmartArty jsou v dialogovém okně Zvolit obrázek SmartArt rozděleny do sedmi kategorií Seznam, Proces, Cyklus, Hierarchie, Relace, Matice, Jehlan (viz obr. 5-7), některé SmartArty jsou obsaženy ve více kategoriích. Když vybereme SmartArt, je jeho větší barevná miniatura zobrazena s popisem v pravé části okna.

V našem případě vybereme z kategorie Proces z druhého řádku SmartArt Zvýraznění obrázku – proces. Seznam je nahrazen SmartArtem. Text seznamu je možné editovat v podokně s textem (viz obr. 5-8).

Web Office Online45 obsahuje další SmartArty, které lze stáhnout do počítače dvěma způsoby:

prostřednictvím šablony prezentace, v níž je SmartArt použit Stáhneme soubor šablony prezentace s příponou potx. Obsahuje snímek s novým tvarem SmartArtu. Šablonu prezentace je nutné uložit do složky šablon, tj. pro českou verzi softwaru složka C:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Roaming\ Microsoft\Šablony. Po spuštění PowerPointu bude soubor se šablonou dostupný po kliknutí na kartu SOUBOR, výběru volby Nový, Šablony. Nový SmartArt je na snímku prezentace, není však v nabídce SmartArtů.

prostřednictvím šablony SmartArtů Stáhneme soubor šablony SmartArtu s příponou glox. Šablonu uložíme do složky C:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony\SmartArt Graphics. Po spuštění PowerPointu bude šablona dostupná v nabídce všech SmartArtů v dialogovém okně Zvolit obrázek SmartArt v příslušné kategorii. Takto můžeme doplnit základní nabídku SmartArtů například o organizační diagram s možností vložení obrázku ke každému prvku diagramu (Picture Organization Chart), o svislý seznam (Varying With List), o relace uspořádané do půloblouku (Tabbed Arc).

45 Office Online lze zobrazit přímo z PowerPointu kliknutím do tlačítka Office a do tlačítka Možnosti aplikace

PowerPoint.. Dále klikneme do záložky Zdroje informací a do tlačítka Přejít do režimu online pro volbu Přejít ke službě Microsoft Office Online. Dále klikneme na záložku Šablony. V případě české verze PowerPointu se zobrazí český web Office Online. Americký web obsahuje více šablon. Lze jej zobrazit z adresy http://www.microsoft.com a volbou z menu OFFICE, OFFICE TEMPLATES. V české i americké verzi zadáme do vyhledávacího pole Šablony/Templates heslo SmartArt. V případě českého webu se zobrazí pouze šablony prezentací, v případě amerického webu se zobrazí šablony prezentací i šablony SmartArtů.

Zvýraznění obrázku – Proces Enc-05-05. pptx

SmartArt na webu

Page 54: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 54

OBR. 5-7: DIALOGOVÉ OKNO ZVOLIT OBRÁZEK SMARTART

Některé typy SmartArtů jsou připraveny na využití obrázků, které mají ilustrovat položku seznamu. V našem případě doplníme k etapám projektu Start vhodné obrázky46. Kliknutím na ikonu obrázku ve SmartArtu zobrazíme dialogové okno pro vyhledání obrázku ze souboru nebo na webu. Při výběru obrázku je nutné zvážit, jaké část obrázku se ve SmartArtu zobrazí, některé části jsou oříznuté (rohy) nebo překryté tvarem (levá spodní třetina).

OBR. 5-8: SMARTART S OBRÁZKEM A PODOKNEM TEXTU

Po vložení obrázků upravíme barevné řešení SmartArtu. Zatím byla využita barva Zvýraznění 1 převzatá z motivu. Chceme odlišit jednotlivé etapy projektu barevně. V kontextové kartě NÁVRH ve skupině STYLY OBRÁZKŮ SMARTART klikneme do tlačítka Změnit barvy. V kategorii Barevný vybereme první styl barev, tj. Barevný – barvy zvýraznění upravený SmartArt je na obr. 5-8.

Obdobně převedeme na SmartArt seznam v posledním snímku 16 Úkoly rekonstrukce:

Označíme zástupný symbol odrážkového seznamu.

V kartě DOMŮ ve skupině ODSTAVEC klikneme do tlačítka Převést na obrázek SmartArt a potom do tlačítka Další obrázky SmartArt.

V kategorii Proces vybereme Základní proces – dvojitá šipka (3. SmartArt ve 4. řádku).

46 V rámci demonstračních souborů jsou dostupné obrázky 21_skolici_misnost.jpg, 22_uvedení_software_jpg a

23_porady.png

Obrázky ve SmartArtu

Barva SmartArtu

Základní proces – dvojitá šipka

Page 55: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 55

Vidíme, že SmartArt zobrazí i druhou úroveň seznamu, která není zobrazována v náhledu v dialogovém okně.

Také v posledním snímku upravíme barevné řešení. V kontextové kartě NÁVRH ve skupině STYLY OBRÁZKŮ SMARTART klikneme do tlačítka Změnit barvy. V kategorii Barevný vybereme první styl barev, tj. Barevný – barvy zvýraznění.

Ve snímku 8 Nejčastější cíle služebních cest vytvoříme další SmartArt:

Označíme zástupný symbol s textem.

Klikneme do tlačítka Převést na obrázek SmartArt na kartě DOMŮ.

Vybereme SmartArt Nepřetržitý seznam obrázků.

Poklepáním na ikony obrázků vložíme obrázky k položkám seznamu47. Obrázky se při vložení do SmartArtu oříznou.

V kontextové kartě NÁVRH klikneme ve skupině STYLY OBRÁZKŮ SMARTART do tlačítka Změnit barvy. V kategorii Zvýraznění 1 vybereme čtvrtou variantu Cyklus přechodu – zvýraznění 1.

Ve skupině STYLY OBRÁZKŮ SMARTART klikneme do tlačítka Více a vybereme styl Kovové pozadí. Výsledek úpravy SmarArtu je v obr. 5-9.

OBR. 5-9: SMARTART NEPŘETRŽITÝ SEZNAM OBRÁZKŮ

V levé části snímku 13 Stadia růstu chceme aplikovat WordArt jehlan.

V kartě DOMŮ ve skupině ODSTAVEC klikneme na tlačítko Převést na obrázek SmartArt a klikneme do tlačítka Další obrázky SmartArt.

V kategorii Jehlan vybereme Základní jehlan.

Stadia chceme v jehlanu zobrazit v opačném pořadí:

Klikneme v podokně s textem nebo ve SmartArtu na položku koncepce a čtyřikrát klikneme do tlačítka Přesunout dolů ve skupině VYTVOŘIT OBRÁZEK na kartě NÁSTROJE

OBRÁZKŮ SMARTART/ NÁVRH.

Stejným postupem přesuneme další položky tak, aby pořadí položek bylo vyspělost, rozvoj, růst, existence, koncepce.

Upravíme barevné řešení tak, aby byly jehlan a graf ve shodě:

47 V rámci demonstračních souborů jsou dostupné obrázky 11_kralupy.jpg, 12_brno.jpg, 13_hrozenkov.jpg,

14_poprad.jpg.

Nepřetržitý seznam obrázků

Jehlan

Page 56: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 56

Klikneme v grafu do bodu existence. Na kartě NÁSTROJE GRAFU/ FORMÁT klikneme do tlačítka Formátovat výběr, zobrazíme podokno Formát datové řady. Klikneme ještě jednou do bodu existence, zobrazí se podokno Formát datového bodu.

Na kartě Výplň a čára v části VÝPLŇ vybereme souvislou výplň stejné barvy jako příslušný díl jehlanu (zvýraznění 5).

Stejným postupem vybereme barvy pro další výseče grafu.

OBR. 5-10: JEHLAN STADIÍ RŮSTU S GRAFEM POČTU ODBĚRATELŮ

PowerPoint nabízí celou řadu SmarArtů rozdělených do kategorií:

Seznam Určeno pro seznamy, které obsahují nesousledné položky. Využili jsme na snímku 8 Nejčastější cíle služebních cest.

Proces Zobrazuje kroky v procesu nebo na časové ose. Využili jsme na snímku 15 Projekt Start a 16 Úkoly rekonstrukce.

Cyklus Zobrazuje nepřetržitý proces. Příklad užití je ilustrován v obr. 5-11.

OBR. 5-11: SMARTART CYKLUS

Hierarchie Zobrazuje organizační diagram nebo rozhodovací strom.

Kategorie SmartArt

SmartArt. pptx

Cyklus

Page 57: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 57

Využili jsme na snímku 7 Organizační struktura.

Relace Zobrazují propojení prvků seznamu popř. porovnání.

Matice Zobrazuje vztah součástí k celku. Maticí lze zobrazit např. analýzu SWOT (viz obr. 5-12).

OBR. 5-12: SMART MATICE

Jehlan Využili jsme na snímku 13 Stadia růstu.

5.4 Obrazce

Tlačítko Obrazce ve skupině ILUSTRACE v kartě VLOŽENÍ plní stejné funkce jako tlačítko Obrazce ve skupině KRESLENÍ v kartě DOMŮ (viz kap. 4.5).

5.5 Obrázky

Do prezentace můžeme vkládat obrázky ze souborů uložených na disku, např. fotografie nebo obrázky, které najdeme na webu. V ilustrativní prezentaci vložíme do snímku 14 Rekonstrukce zasedací místnosti fotografii uloženou na disku:

V rozložení Nadpis a obsah by pro vložení obrázku bylo připraveno tlačítko Obrázky. V rozložení Záhlaví části musíme kliknout v kartě VLOŽENÍ ve skupině OBRÁZKY do tlačítka Obrázky.

Zobrazí se dialogové okno Vložit obrázek, v němž vyhledáme umístění souboru48.

Obrázek po vložení tažením za úchyt v pravém dolním rohu zmenšíme a vhodně umístíme do snímku.

Vložený obrázek můžeme upravovat pomocí tlačítek na kontextové kartě NÁSTROJE

OBRÁZKU/ FORMÁT.

Po kliknutí do tlačítka Odebrat pozadí zobrazíme kartu ODEBRÁNÍ POZADÍ. V obrázku pomocí rámečku vybereme část, která nemá být považována za pozadí. PowerPoint se pokusí určit, co je pozadím, a vyznačí pozadí fialovou barvou. Pomocí tlačítek Označit oblasti k zachování a Označit oblasti k odebrání můžeme přímo v obrázku označit části, které mají či nemají být odebrány. Po označení pozadí klikneme do tlačítka Zachovat změny, Word nebude zobrazovat části obrázku, které jsme označili jako pozadí. Tato volba se hodí například pro odebrání pozadí z portrétu.

48 V našem případě využijeme fotografii 21_skolici_mistnost.jpg, která je k dispozici v rámci demonstračních souborů.

Matice

Obrazce

Obrázek

Enc-05-06. pptx

Odebrat pozadí

Page 58: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 58

OBR. 5-13: KARTA ODEBRÁNÍ POZADÍ

Kliknutím do tlačítka Automatické opravy zobrazíme nabídku, z níž lze vybrat obrázek s upraveným jasem či kontrastem barev nebo můžeme obrázek mírně rozostřit. Příkazem MOŽNOSTI AUTOMATICKÝCH OPRAV OBRÁZKU zobrazíme podokno Formát obrázku.

Podobně kliknutím do tlačítka Barva zobrazíme nabídku barevných variant upravovaného obrázku. Volbou MOŽNOSTI BARVY OBRÁZKU zobrazíme podokno Formát obrázku. Po kliknutí na příkaz NASTAVIT PRŮHLEDNOU BARVU se změní vzhled ukazatele myši, kliknutím na barvu v obrázku se všechny části vyplněné touto barvou změní na průhledné.

Kliknutím do tlačítka Grafické efekty zobrazíme nabídku různých efektů, např. kresbu tužkou a podobně. Volbou MOŽNOSTI GRAFICKÝCH EFEKTŮ zobrazíme podokno Formát obrázku. Efekty a barvy lze měnit jen v některých typech obrázků, pro některé formáty obrázků nelze některé vlastnosti upravovat.

Kliknutím do tlačítka Obnovit obrázek potlačíme všechny provedené změny, obrázek bude opět v podobě jako po vložení.

Tlačítkem Změnit obrázek zobrazíme dialogové okno, v němž můžeme vybrat jiný obrázek. Nastavené efekty obrázků, velikost a poloha budou platit pro nově vybraný obrázek. Nastavení grafických efektů pro nově vybraný obrázek nebude použito.

Obrázky ze souboru mohou výrazně zvětšovat velikost souboru prezentace. Obrázek se ukládá se v původní kvalitě bez ohledu na to, zda je to pro kvalitní zobrazení obrázku nutné. Zmenšit velikost výsledného dokumentu můžeme použitím komprese obrázku. Kliknutím do tlačítka Komprimovat obrázky ve skupině UPRAVIT zobrazíme dialogové okno Komprimovat obrázky, v němž vybíráme, jak kvalitní obrázek v dokumentu potřebujeme a co z něj chceme zachovat.

Kliknutím na obrázek pravým tlačítkem myši a výběrem příkazu FORMÁT

OBRÁZKU z místní nabídky zobrazíme Podokno Formát obrázku. V podokně Formát obrázku lze nastavit následující vlastnosti:

Výplň: V části VÝPLŇ na kartě Výplň a čára nastavíme pozadí obrázku. Pozadí bude zobrazeno pouze v případě, že obrázek nemá pozadí (např. pokud jsme pozadí odebrali volbou Odebrat pozadí.). Pozadí může tvořit jedna barva (souvislá výplň), přechod, textura, obrázek ze souboru nebo vzorek.

Ohraničení: V části ČÁRA na kartě Výplň a čára můžeme vybrat způsob ohraničení obrázku. Ohraničení obrázku lze nastavit také po kliknutí do tlačítka Ohraničení obrázku ve skupině STYLY OBRÁZKŮ na kartě NÁSTROJE OBRÁZKU/ FORMÁT. Obrázek lze ohraničit plnou nebo přechodovou čarou zvolené barvy, tloušťky a stylu.

Další úpravy obrázku lze provádět na kartě Efekty:

Stín: Obrázek můžeme doplnit stínem zvolené barvy. V části STÍN lze nastavit barvu a velikost stínu a jeho umístění. Stín lze vybrat také po kliknutí do tlačítka Efekty obrázků ve skupině STYLY OBRÁZKŮ a výběru volby STÍN.

Odraz: Obrázek může vrhat odraz zvoleným směrem. Odraz bude součástí obrázku. Lze ho vybrat z nabídky tlačítka Efekty obrázků po výběru volby OBRAZ.

Úpravy obrázku

Obnovit obrázek

Změnit obrázek

Komprese obrázku

Formát obrázku

Výplň

Čára

Stín

Odraz

Page 59: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 59

Záře a měkké okraje: V částech ZÁŘE a MĚKKÉ OKRAJE můžeme upravit vnější okraj obrázku. Záři můžeme vybrat také po kliknutí do tlačítka Efekty obrázků z nabídky příkazu ZÁŘE. Výběr měkkých okrajů najdeme tamtéž v dílčí volbě MĚKKÉ OKRAJE.

Prostorový efekt: Obrázku můžeme v části PROSTOROVÝ EFEKT přiřadit různé efekty nebo ho pomocí voleb v části PROSTOROVÉ OTOČENÍ můžeme otočit podle svislé nebo vodorovné osy. Tlačítkem Obnovit v částech PROSTOROVÝ EFEKT nebo PROSTOROVÉ

OTOČENÍ zrušíme nastavení prostorového efektu či otočení v prostoru, ostatní nastavení formátu zůstanou zachována.

Grafické efekty: V části GRAFICKÉ EFEKTY můžeme vybrat některý z připravených efektů, například skica tužkou nebo fotokopie.

Připravené formáty obrázků najdeme ve skupině STYLY OBRÁZKŮ na kontextové kartě NÁSTROJE OBRÁZKU/ FORMÁT.

Tlačítka ve skupině USPOŘÁDAT umožňují nastavit pořadí obrázků na snímku pro případ, že jich je více a vzájemně se překrývají. Tlačítka jsme popsali v kapitole 4.5 Kreslení.

Velikost obrázku lze pohodlně nastavit tažením myší za rohový úchyt obrázku. Přesnou velikost v centimetrech lze nastavit na kartě NÁSTROJE OBRÁZKU/ FORMÁT ve skupině VELIKOST. V podokně Formát obrázku na kartě Velikost a vlastnosti lze nastavit velikost obrázku v centimetrech. Zde je možné po zrušení zaškrtnutí pole Zamknout poměr stran nastavit zvlášť šířku a zvlášť výšku obrázku a zdeformovat ho tak. Velikost obrázku zde lze zadat také v procentech původní velikosti.

Po kliknutí do tlačítka Oříznout se u obrázku zobrazí úchyty, tažením myší za tyto úchyty můžeme oříznout okraje obrázku, tj. dočasně tyto okraje nezobrazovat. Oříznutý okraj obrázku je součástí prezentace. Můžeme se proto kdykoli k zobrazení oříznutých částí vrátit. Tyto nezobrazené části však zvětšují velikost dokumentu. Chceme-li je z dokumentu odstranit, musíme kliknout do tlačítka Komprimovat obrázky a v dialogovém okně Komprimovat obrázky ponechat zaškrtnuté pole Odstranit oříznuté oblasti obrázků. Pak oříznuté části odstraníme, velikost dokumentu se zmenší, ale oříznuté části již nebude možné zobrazit.

5.5.1 Online obrázky

Kromě obrázků ze souboru uloženého na disku můžeme do snímků vkládat obrázky nalezené na webu. Po kliknutí do tlačítka Online obrázky zobrazíme dialogové okno, v němž můžeme vyhledávat obrázky pomocí vyhledávače Bing. K účtu Office můžeme mít přidružený účet ze sociálních sítí Facebook či Flickr, potom můžeme vkládat také obrázky uložené na těchto sociálních sítích.

Na snímek 2 Osnova vložíme obrázek z webu. Klikneme do tlačítka Online obrázky, do pole Hledání obrázků Bingem napíšeme slovo informace a odešleme

klávesou Enter. Z nalezených obrázků vybereme obrázek a vložíme ho poklikáním na

něj nebo kliknutím do tlačítka Vložit. Tažením umístíme obrázek vedle osnovy prezentace a vhodně upravíme jeho velikost.

Záře, měkké okraje

Prostorový efekt a otočení

Grafické efekty

Styly obrázků

Velikost obrázku

Oříznout

Online obrázek

Enc-05-06. pptx

Page 60: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 60

OBR. 5-14: ONLINE OBRÁZKY

Online obrázky můžeme upravovat stejně jako obrázky ze souboru. Stejně jako u jiných obrázků máme k dispozici kartu NÁSTROJE OBRÁZKU/ FORMÁT. Pro některé formáty obrázků nejsou dostupné některé volby.

5.5.2 Snímek obrazovky

Do prezentace můžeme vkládat jako obrázek snímek okna z obrazovky nebo výřez obrazovky. Na konec prezentace vložíme nový snímek. Klikneme do tlačítka Snímek obrazovky, zobrazí se nabídka otevřených oken, která nejsou minimalizována. Výběrem okna vložíme jeho obrázek do prezentace.

Jestliže vybereme příkaz VÝŘEZ OBRAZOVKY pod náhledy otevřených oken, zminimalizuje se okno PowerPointu a zesvětlá obrazovka. Myší vytyčíme na obrazovce obdélníkový rozsah, do aktuálního snímku prezentace se vloží obrázek vytyčeného rozsahu. Snímek obrazovky je obrázek, můžeme ho proto upravovat použitím tlačítek na kartě NÁSTROJE OBRÁZKŮ/ FORMÁT.

Po vyzkoušení smažeme poslední snímek z prezentace.

5.6 Fotoalbum

Z více připravených obrázků můžeme vytvořit fotoalbum – novou prezentaci s fotografiemi. V našem případě máme přichystány fotografie zaměstnanců firmy v souborech s příponou gif49, z nichž připravíme prezentaci s fotografiemi:

V kartě VLOŽENÍ ve skupině OBRÁZKY klikneme do tlačítka Fotoalbum. V dialogovém okně Fotoalbum chystáme prezentaci (viz obr. 5-15).

49 Obrázky zaměstnanců jsou v rámci demonstračních souborů ve složce portrety. Každý zaměstnanec je v souboru

nazvaném uživatelským jménem zaměstnance s příponou gif. Např. obrázek ředitele je v souboru Novak.gif.

Snímek obrazovky

Fotoalbum

Page 61: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 61

OBR. 5-15: DIALOGOVÉ OKNO PRO VYTVOŘENÍ A ÚPRAVY FOTOALBA

Klikneme do tlačítka Soubor či disk a najdeme složku se soubory obrázků. Označíme obrázky s fotografiemi všech 20 zaměstnanců (klikneme na první obrázek a

s klávesou Shift na poslední obrázek) a klikneme do tlačítka Vložit.

V dialogovém okně Fotoalbum upravíme pořadí zaměstnanců dle zařazení v odděleních. Označíme v seznamu Obrázky v albu obrázek a tlačítky se šipkami pod seznamem upravíme jeho pořadí. Nastavíme toto pořadí:

Ředitelství: 1 Novak, 2 Sladka,

Konzultace: 3 Dvorak, 4 Hanak, 5 Kalousko,

Analýza: 6 Janda, 7 Benes, 8 Zeman,

Reklama: 9 Smetana, 10 Drobna, 11 Kos,

Distribuce: 12 Benesova, 13 Adamec, 14 SkodaL,

Programování: 15 Kolinska, 16 Klimova, 17 Pospisil, 18 SkodaP, 19 Sladkova, 20 Svetly.

V spodní části v poli Rozložení obrázku vybereme hodnotu 4 obrázky s nadpisem.

V horní části zaškrtneme pole Titulky pod všechny obrázky.

V seznamu obrázků jsou očíslovány budoucí snímky. Aby byly obrázky na snímky rozděleny dle oddělení, vložíme do seznamu textová pole tlačítkem Nové textové pole (textové pole se vkládá za označený obrázek):

Za zaměstnance Sladka vložíme dvě textová pole.

Za zaměstnance Kalousko vložíme jedno textové pole.

Za zaměstnance Zeman vložíme jedno textové pole.

Za zaměstnance Kos vložíme jedno textové pole.

Za zaměstnance SkodaL vložíme jedno textové pole.

V poli Motiv můžeme nastavit motiv nové prezentace fotoalba výběrem z vestavěných motivů či vlastních motivů.

Nové album vytvoříme kliknutím do tlačítka Vytvořit. Vytvoří se nová prezentace. Album můžeme později aktualizovat kliknutím do volby Upravit fotoalbum ve spodní

Page 62: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 62

části tlačítka Fotoalbum v kartě VLOŽENÍ ve skupině ILUSTRACE. Potom je tlačítko pro aktualizaci fotoalba nazváno Aktualizovat.

Vytvořenou prezentaci můžeme upravit. Jednotlivá oddělení nadepíšeme v nadpisu snímku a odstraníme ze snímků textová pole. Na kartě NÁVRH vybereme motiv Kapka. Pro zaměstnance můžeme místo jejich uživatelských jmen zapsat jméno a příjmení. Výsledný stav fotoalba v zobrazení řazení snímků je na obr. 5-16.

OBR. 5-16: VYTVOŘENÉ FOTOALBUM

5.7 Odkazy

Do prezentace můžeme vložit hypertextové odkazy různých druhů:

Odkaz na webovou adresu či lokální soubor:

V prvním snímku umístíme kurzor do slova Encián.

V kartě Vložení ve skupině ODKAZY klikneme do tlačítka Hypertextový odkaz.

V levé části dialogového okna Vložit hypertextový odkaz vybereme Existující soubor nebo webová stránka. V poli Zobrazený text ponecháme Encián. Do pole Adresa zapíšeme http://sp.vse.cz/sites/fak2/min/encian (viz obr. 5-17).

Po kliknutí na podtržené slovo při promítání se zobrazí zadaná adresa50.

Odkaz na e-mailovou adresu:

V prvním snímku označíme jméno a příjmení přednášejícího.

Kombinací Ctrl K zobrazíme dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

V levé části okna vybereme E-mailová adresa.

Do pole E-mailová adresa zapíšeme [email protected].

Do pole Předmět zapíšeme Připomínky k prezentaci.

Kliknutím do tlačítka Popis můžeme zapsat text, který se zobrazí, když kurzor umístíme na odkaz, např. Můžete zaslat připomínky k textu.

Po kliknutí na odkaz při promítání se spustí program na práci s poštou (např. Microsoft Outlook), otevře se nová zpráva s vyplněným adresátem a předmětem zprávy.

50 V zobrazení Normální bychom museli z místní nabídky podtrženého slova vybrat OTEVŘÍT HYPERTEXTOVÝ ODKAZ.

Fotoalbum. pptx

Hypertextový odkaz ENC-05-07. pptx

E-mailová adresa

Page 63: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 63

OBR. 5-17: DIALOGOVÉ OKNO VLOŽIT HYPERTEXTOVÝ ODKAZ

Odkaz na jiné místo v prezentaci:

Ve druhém snímku označíme první položku osnovy.

Kombinací Ctrl K zobrazíme dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

V levé části okna vybereme Místo v tomto dokumentu.

Ve střední části okna vybereme snímek 3. Encián se představuje. Jeho náhled vidíme v pravé části. Klikneme do tlačítka OK.

Obdobně připravíme odkazy z dalších řádků osnovy na příslušné snímky prezentace.

K objektům snímku či částem textu můžeme vložit odkaz na akci. Akcí může být např. přechod na cíl hypertextového odkazu nebo spuštění makra či programu. Zároveň s akcí můžeme přehrát zvuk. Zvuk cinknutí budeme přehrávat při kliknutí do obrázku na druhém snímku:

Označíme obrázek na druhém snímku.

V kartě VLOŽENÍ ve skupině ODKAZY klikneme do tlačítka Akce.

V dialogovém okně Nastavení akcí (viz obr. 5-18) v kartě Kliknutí myší ponecháme v sekci AKCE PO KLIKNUTÍ vybranou volbu Žádná a vybereme zvuk cinkání.

Při promítání prezentace zvuk spustíme kliknutím do obrázku.

Akce byla nastavena vytvořením hypertextových odkazů. Když označíme slovo Encián a klikneme do tlačítka Akce, vidíme, že akcí po kliknutí je přechod na hypertextový odkaz. Kliknutím do ikony nabídky na konci řádku odkazu se zobrazí nabídka cílů hypertextových odkazů (např. vlastní prezentace51, snímek v prezentaci, webová adresa, odkaz na jiný soubor).

Akcí může být také spuštění jiného programu či makra. Pole Akce přidružená k objektu je dostupné jen pro vložené objekty (např. vloženou tabulku Excelu).

Stejné akce lze nastavit i v druhé kartě Přetažení myší. Tyto akce se spustí při pouhém přetažení myší přes objekt, na který byla akce nastavena.

51 Vlastní prezentace je výběrem snímků z celé prezentace, může být spojená se změnou pořadí snímků. Podrobněji

viz kap. 8.

Místo v prezentaci

Akce

Page 64: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 64

OBR. 5-18: DIALOGOVÉ OKNO NASTAVENÍ AKCÍ

Podobně postupujeme i při využití připravených tlačítek akcí v rámci tvarů. Na kartě VLOŽENÍ ve skupině ILUSTRACE jsme již využili připravené tvary, kromě tvarů v posledním řádku, což jsou tlačítka akcí. Podívejme se nyní na jejich funkci. Vložíme poslední snímek a na něj tlačítko, které nám umožní vrátit se na první snímek prezentace. Mohli bychom k běžnému vhodnému textu na snímku vložit hypertextový odkaz. My využijeme tlačítko akcí Domů:

Přesuneme se na poslední snímek prezentace.

Klikneme na spodní části tlačítka Nový snímek a vložíme snímek v rozložení Úvodní snímek. Do zástupného symbolu napíšeme Děkuji za pozornost.

Na kartě VLOŽENÍ ve skupině ILUSTRACE klikneme do tlačítka Obrazce. Z posledního řádku vybereme páté tlačítko s obrázkem domečku nazvané Tlačítko akce: Domů.

Tažením myší umístíme tlačítko do spodní části snímku.

Po umístění tlačítka se otevře dialogové okno Nastavení akcí (viz obr. 5-18), které má již na kartě Kliknutí myší vyplněné pole Přejít na cíl hypertextového odkazu, a to na První snímek. Nastavení akce tlačítkem OK potvrdíme.

Na kontextové kartě FORMÁT zvolíme styl obrazce Silný efekt – Zlatá, Zvýraznění 3 (4. varianta v posledním řádku stylů motivu).

Stejným způsobem můžeme využít i další tlačítka akcí, umožňující například přejít na další snímek, na předchozí snímek, na konec prezentace či na začátek prezentace52 atd. Akci připojenou k těmto tlačítkům akcí lze předefinovat. Místo připravených tlačítek můžeme použít libovolný obrázek.

Na poslední snímek vedle tlačítka Domů umístíme tlačítko pro přechod na snímek s obsahem prezentace:

V nabídce tlačítek akcí vybereme tlačítko Informace.

V dialogovém okně Nastavení akce zvolíme Přejít na cíl hypertextového odkazu. Zde zvolíme volbu Snímek…

52 Tato tlačítka akcí bychom mohli umístit na každý snímek a usnadnit tak např. nezkušenému uživateli pohyb

v prezentaci. V tom případě by bylo vhodné umístit je přímo do předlohy.

Tlačítka akcí

Page 65: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 65

V dialogovém okně Hypertextový odkaz na snímek vybereme snímek 2 Osnova prezentace. Tlačítkem OK potvrdíme výběr snímku a znovu OK potvrdíme nastavení celé akce.

Upravíme vzhled tlačítka. Zvolíme stejný styl a velikost jako u tlačítka Domů.

Spustíme promítání prezentace a vyzkoušíme fungování obou tlačítek.

OBR. 5-19: SNÍMEK S TLAČÍTKY AKCÍ

5.8 Text

Pokud pro zápis textu nestačí na snímku zástupné symboly, můžeme vložit další textová pole. Do prvního snímku vložíme textové pole s datem promítání prezentace:

V kartě VLOŽENÍ ve skupině TEXT klikneme do tlačítka Textové pole.

V pravém dolním rohu prvního snímku vymezíme textové pole.

Do textového pole zapíšeme text Dnes je.

Datum chceme doplnit obecně, aby se vždy zobrazilo aktuální datum, klikneme proto do tlačítka Datum a čas ve skupině TEXT na kartě VLOŽENÍ.

V okně Datum a čas53 vybereme první formát datumu, zaškrtneme pole Aktualizovat automaticky a kliknutím do tlačítka OK vložíme do snímku pole, v němž bude vždy aktuální datum.

OBR. 5-20: DIALOGOVÉ OKNO DATUM A ČAS

53 Pokud by kurzor nebyl v textovém poli, zobrazilo by se dialogové okno Záhlaví a zápatí, v němž můžeme zadávat

datum a čas do zápatí.

Textové pole

ENC-05-08. pptx

Datum a čas

Page 66: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 66

Textové pole můžeme formátovat pomocí tlačítek na kartě NÁSTROJE KRESLENÍ/

FORMÁT. Tažením za rohové úchyty ho můžeme zvětšit či zmenšit. Tažením za okraj můžeme pole posunout na snímku (i mimo snímek, pokud ho nechceme zobrazovat při prezentování). Tažením za kruhový úchyt nad prostředkem pole pootočíme textové pole asi o 45 stupňů proti směru hodinových ručiček. Výsledný vzhled snímku je na obr. 5-22.

Název firmy Encián na prvním snímku budeme psát ozdobným písmem WordArt. Název firmy na snímku upravíme na text webové stránky firmy se zachováním hypertextového odkazu:

Kurzor umístíme do textu Encián a napíšeme webové stránky firmy, poté smažeme nadbytečný text, zachováme tak odkaz.

Zástupný symbol zmenšíme a posuneme pod jméno ředitele Petra Nováka.

V kartě VLOŽENÍ ve skupině TEXT klikneme do tlačítka WordArt. V galerii WordArtů vybereme třetí styl v prvním řádku. Do snímku se doplnil WordArt s nápisem Sem napište text, zapíšeme Encián.

WordArt můžeme upravovat jako běžný text pomocí tlačítek na kartě DOMŮ. Tlačítkem Zvětšit písmo zvětšíme písmo na velikost 96 bodů. Další úpravy můžeme provádět v kontextové kartě NÁSTROJE KRESLENÍ/ FORMÁT.

Ve skupině STYLY OBRAZCŮ upravujeme formát zástupného symbolu s WordArtem.

Ve skupině STYLY WORDART upravujeme WordArt, můžeme vybrat připravený styl nebo vytvořit vlastní vzhled:

Tlačítky Výplň textu a Obrys textu nastavujeme výplň a obrys jednotlivých písmen WordArtu. Vybereme výplň Zvýraznění 1 velmi světlá 80 %.

Tlačítko Textové efekty umožňuje nastavit stín, odraz či záři podobně jako u grafických objektů. Zajímavá je možnost nastavení TRANSFORMACE pomocí níž můžeme písmena uspořádat např. do kruhu či oblouku, vybereme Uprostřed zúžené. Některé transformace jsou určené pro delší WordArty. Například efekt Tlačítko je připravený pro text rozdělený do 3 odstavců. Horní oblouk bude tvořen textem v 1. odstavci, uprostřed bude text druhého odstavce a dolní oblouk bude tvořen textem 3. odstavce.

Tlačítkem Objekt ve skupině TEXT v kartě Vložení bychom mohli do textu vložit objekt jiného programu. Rozsah nabídky záleží na množství nainstalovaných programů. V dialogovém okně Vložit objekt bychom vybrali, zda vytvoříme nový objekt nebo objekt vytvoříme z dříve připraveného souboru. Pokud bychom například chtěli do prezentace zařadit plánek okolí firmy, bude se nám lépe kreslit v programu Microsoft Visio. Proto bychom vložili objekt a to nový objekt Výkres aplikace Microsoft Visio54. Přes aktuální snímek se otevře okno s výkresem Visia, menu se změní na menu Visia. Zvolíme typ výkresu a můžeme nakreslit plánek. Kliknutím mimo výkres se vracíme do PowerPointu. Nakreslený plánek je umístěn uprostřed aktuálního snímku. K jeho editaci se můžeme kdykoliv vrátit poklepáním na plánek.

Podobně můžeme vložit objekty dalších programů, například objekt Bitmap Image je obrázek nakreslený pomocí programu Malování. Objektem je také tabulka Excelu, jejíž vložení bylo popsáno v kapitole 5.1 Tabulka.

Tlačítkem Záhlaví a zápatí můžeme modifikovat záhlaví a zápatí, což jsme provedli prostřednictvím předlohy v kap. 2.2.

Tlačítkem Číslo snímku bychom mohli vložit do textu číslo snímku. Číslo snímku většinou vkládáme do předlohy tak, aby se zobrazilo na všech snímcích.

54 Program Microsoft Visio musí být nainstalován na počítači.

WordArt

Transformace

Objekt

Záhlaví a zápatí

Číslo snímku

Page 67: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 67

Za jméno a příjmení autora doplníme v prvním snímku jeho telefon:

V zástupném symbolu podnadpisu vložíme konec odstavce za textem Petr Novák.

Na novém řádku vložíme symbol telefonu: V kartě VLOŽENÍ ve skupině SYMBOLY klikneme do tlačítka Symbol. V dialogovém okně Symbol vybereme písmo Wingdings a klikneme na symbol telefonu (9. symbol), tlačítkem Vložit symbol vložíme, okno zavřeme. Dopíšeme pevnou linku Petra Nováka do zaměstnání 123 456 789.

OBR. 5-21: DIALOGOVÉ OKNO SYMBOL

OBR. 5-22: PRVNÍ SNÍMEK PREZENTACE

Do prezentací můžeme vkládat matematické zápisy. Vyzkoušíme to na prázdném snímku v nové prezentaci. Po kliknutí do ikony nabídky u tlačítka Rovnice na kartě VLOŽENÍ se zobrazí nabídka některých rovnic. Chceme vytvořit jinou rovnici, klikneme proto do horní části tlačítka Rovnice. Do dokumentu se vloží rámeček, do kterého budeme vytvářet rovnici, zároveň se zobrazí kontextová karta NÁSTROJE

ROVNICE/ NÁVRH. Na této kartě jsou dvě důležité skupiny tlačítek. Skupina SYMBOLY obsahuje tlačítka pro vložení speciálních matematických symbolů, např. operátory,

Symbol

Rovnice

Page 68: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 68

šipky, řecká písmena. Skupina STRUKTURY obsahuje tlačítka pro vložení znaků, jejichž velikost se bude měnit, např. závorky, odmocnítko.

OBR. 5-23: KONTEXTOVÁ KARTA NÁSTROJE ROVNICE: NÁVRH

Vytvoříme vzorec indexu proměnlivého složení. Klikneme do tlačítka Index ze skupiny STRUKTURY a vybereme DOLNÍ INDEX. Z klávesnice dopíšeme velké I a dolní index ps. Stiskneme šipku doprava a napíšeme rovnítko. Dále vložíme tlačítkem Zlomek ve skupině STRUKTURY zlomkovou čáru (první typ). Do čitatele zlomku vložíme stejný typ zlomku. Do čitatele zlomku vložíme tlačítkem Velký operátor Sumu. Sčítat budeme dva indexy. Podobně vytvoříme i jmenovatel horního zlomku. Podíl v čitateli indexu označíme a zkopírujeme do schránky

kombinací Ctrl+C. Kombinací Ctrl+V ho vyložíme do

jmenovatele indexu a upravíme. Označíme zástupný symbol vzorce a pomocí tlačítka Velikost písma na kartě DOMŮ ho zvětšíme. Chceme-li se vrátit k úpravám rovnic, stačí kliknout na rovnici.

5.9 Multimédia

5.9.1 Zvuk

Prezentaci můžeme doprovodit zvuky. Zvuk můžeme na snímek vložit kliknutím do dolní části tlačítka Zvuk ve skupině MULTIMÉDIA v kartě VLOŽENÍ. Nabízí se dva zdroje zvuku:

Zvuk v mém počítači: Můžeme najít zvukový soubor v běžných formátech (mp3, wma, wav, midi, aiff, au). Tento zdroj je využit také při kliknutí do horní části tlačítka Zvuk.

Nahrát zvuk: Jestliže máme k počítači připojen mikrofon (nebo je zabudován do notebooku), můžeme přímo zaznamenat zvuk ke konkrétnímu snímku.

Při vložení zvuku se uprostřed snímku vytvoří obrázek reproduktoru, který můžeme umístit na jiné místo, změnit velikost obrázku či obrázek nahradit jiným.

Využití zvuku budeme demonstrovat na prvním snímku, do něhož vložíme zvuk ze souboru. Obrázek pro spuštění zvuku nahradíme obrázkem přednášejícího:

V zobrazení Normální zobrazíme snímek 1 Encián.

V kartě VLOŽIT ve skupině MULTIMÉDIA klikneme do horní části tlačítka Zvuk.

V dialogovém okně Vložit zvuk vybereme soubor se zvukem55.

Do snímku prezentace se vloží obrázek reproduktoru, který signalizuje, že ve snímku je vložený zvuk.

V kontextové kartě NÁSTROJE PRO ZVUK/ PŘEHRÁVÁNÍ, která se zobrazuje, když je označený obrázek reproduktoru, nastavujeme chování zvuku:

V poli Začátek vybíráme, jak se zvuk spouští:

55 Jedním z demonstračních souborů je zvuk cinkání Chimes.wav.

Rovnice.pptx

Zvuk

Enc-05-09. pptx

OBR. 5-24: INDEX

PROMĚNLIVÉHO SLOŽENÍ

Page 69: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 69

Automaticky: Zvuk se spustí automaticky při zahájení promítání snímku.

Při kliknutí: Zvuk se přehraje až po kliknutí myší, ponecháme volbu Při kliknutí.

Po kliknutí do tlačítka Střih zvuku můžeme posunout začátek a konec přehrávání a v prezentaci použít jen část zvuku ze souboru.

OBR. 5-25: KONTEXTOVÁ KARTA NÁSTROJE PRO ZVUK/ PŘEHRÁVÁNÍ

Na kartě NÁSTROJE PRO ZVUK/ FORMÁT klikneme do tlačítka Změnit obrázek a vyhledáme soubor Novak.gif56. Místo reproduktoru se zobrazí vybraný obrázek. Můžeme také upravit formát obrázku.

Při promítání prezentace nyní můžeme přehrát zvuk kliknutím do obrázku na prvním snímku. Když v normálním zobrazení posuneme ukazatel myši na obrázek, zobrazí se panel nástrojů, v němž můžeme přehrát zvuk nebo jeho část a nastavit hlasitost zvuku.

OBR. 5-26: PANEL PRO PŘEHRÁVÁNÍ ZVUKU V NORMÁLNÍM ZOBRAZENÍ

5.9.2 Video

Do závěrečného snímku přidáme film o Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, s jejíž spoluprací firma Encián prezentaci vytvořila:

Klikneme do posledního snímku. Nadpis posuneme do horní části snímku. Do podnadpisu dopíšeme text Prezentace vznikla s podporou FMV VŠE v Praze. Podnadpis posuneme do horní části snímku.

Tlačítka zmenšíme a posuneme do spodní části snímku.

Na kartě VLOŽENÍ ve skupině MULTIMÉDIA klikneme do tlačítka Video a vybereme VIDEO

V MÉM POČÍTAČI. V dialogovém okně Vložit video vybereme vhodný film57.

Vloží se rámeček, v němž se bude video promítat a panel pro ovládání videa. Nastavení můžeme upravit v kontextové kartě NÁSTROJE PRO VIDEO/ PŘEHRÁVÁNÍ (viz obr. 5-27).

V poli Začátek ponecháme Při kliknutí.

Po kliknutí do tlačítka Střih videa můžeme podobně jako u zvuku stříhat video.

OBR. 5-27: KONTEXTOVÁ KARTA NÁSTROJE PRO VIDEO/ PŘEHRÁVÁNÍ

Na snímku je zobrazen první snímek videa. Na kartě NÁSTROJE PRO VIDEO/ FORMÁT vybereme jiný obrázek:

56 V demonstračních souborech je obrázek přednášejícího v souboru Novak.gif. 57 Jedním z demonstračních souborů je videoklip o Fakultě mezinárodních vztahů Fmv_pda.wmw.

Video

Page 70: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 70

Klikneme do tlačítka Úvodní snímek, vybereme OBRÁZEK ZE SOUBORU a vybereme vhodný obrázek stejných rozměrů58.

Při promítání je film promítnut kliknutím do obrázku. Film se promítá ve velikosti obrázku59.

Film lze při promítání pozastavit a znovu spustit kliknutím do obrázku filmu.

Kliknutím mimo film přejdeme na další snímek a ukončíme promítání filmu.

OBR. 5-28: POSLEDNÍ SNÍMEK PREZENTACE

5.9.3 Nahrávání obrazovky

Novinkou v PowerPointu je možnost nahrávání obrazovky. Tuto možnost využijeme například, když chceme nahrát postup práce v počítačovém systému či aplikaci.

Na kartě VLOŽENÍ klikneme do tlačítka Nahrávání obrazovky.

Okno PowerPointu se zminimalizuje, zobrazí se panel nástrojů.

OBR. 5-29: PANEL NÁSTROJŮ PRO NAHRÁVÁNÍ OBRAZOVKY

V panelu můžeme tlačítkem Nahrát ukazatel zapnout či vypnout nahrávání pohybu ukazatele myši a tlačítkem Nahrát zvuk zapnout či vypnout nahrávání zvuku.

Tlačítkem Vybrat oblast můžeme vybrat část obrazovky, která se bude nahrávat. Pokud oblast nevybereme, nahrává se celá obrazovka.

Tlačítko s ikonou špendlíku slouží pro nastavení zobrazení (špendlík směřuje dolů) nebo skrytí (špendlík je vodorovně) panelu během nahrávání.

Nahrávání spustíme kliknutím do tlačítka Nahrát.

Pod tlačítkem Zastavit se zobrazuje celkový čas záznamu.

Během nahrávání se místo tlačítka Nahrát zobrazuje tlačítko Pozastavit záznam, kterým dočasně pozastavíme záznam.

Nahrávání zastavíme tlačítkem Zastavit nebo kombinací kláves Windows+Shift+Q.

58 V demonstračních souborech je připraven snímek Fmv_pda.jpg. 59 V našem případě film o FMV byl komprimován tak, aby velikost souboru filmu byla menší než 10 MB, což umožňuje

kvalitní promítání jen v malém okně.

Nahrávání obrazovky

Page 71: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 5: Karta Vložení 71

Do snímku se vloží video se záznamem činnosti na obrazovce. Video lze upravit stejně jako jiné video pomocí kontextových karet NÁSTROJE PRO VIDEO/ PŘEHRÁVÁNÍ a FORMÁT.

Shrnutí

1. Na snímcích můžeme prezentovat data formou tabulky. Tu připravíme v PowerPointu (zadáním počtu řádků a sloupců či nakreslením tabulky) nebo vložíme tabulku Excelu.

2. Chceme-li vložit do snímku graf, podkladová data zadáváme na listu Excelu. Graf se upravuje stejně jako ve Wordu či Excelu.

3. Seznamy můžeme prezentovat pomocí obrázků SmartArt. 4. Snímky můžeme zpestřit pomocí vložených obrázků ze souboru nebo z webu. 5. Fotografie či obrázky lze prezentovat vytvořením fotoalba, lze je proložit či

doprovodit texty. 6. Pomocí hypertextového odkazu můžeme přejít na webovou stránku, jiný soubor či

daný snímek prezentace. Pro tyto účely lze využít i tlačítka akcí. 7. Prezentace může obsahovat zvukové záznamy či videozáznamy.

Page 72: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 6: Přechod 72

6 Přechod

Na další snímek jsme při promítání prezentace přecházeli zatím kliknutím myší bez přechodového efektu. Zvýrazněme přechod na snímek 2 Osnova prezentace:

Klikneme na miniaturu snímku 2 Osnova prezentace v podokně Snímky.

V kartě PŘECHODY můžeme vybrat přechodový efekt z galerie přechodů ve skupině PŘECHOD NA TENTO SNÍMEK. Kliknutím na tlačítko Více zobrazíme galerii přechodů (viz obr. 6-1).

OBR. 6-1: GALERIE PŘECHODŮ

Z kategorie Jednoduché vybereme efekt Rozdělení.

Kliknutím do tlačítka Možnosti efektu zobrazíme nabídku různých variant efektu. Pro některé efekty nejsou žádné varianty dostupné. Vybereme Svisle ven.

Efekt se projeví vždy při promítání snímku, ať už jsme k němu přešli z předchozího snímku či jiného snímku60.

V poli Zvuk můžeme vybrat zvuk, který doprovodí přechod, např. Cinkání.

V poli Doba trvání můžeme regulovat rychlost přechodového efektu (doba trvání nesouvisí s dobou promítání snímku, kterou nastavujeme v poli Za).

Tlačítkem Použít u všech aplikujeme přechod na všechny snímky prezentace.

V části Přejít na snímek můžeme nastavit způsob přechodu z aktuálního snímku na další:

Při kliknutí myší – prezentující spustí přechod např. myší či prezentérem,

Za – po uplynutí zadaného času se automaticky spustí přechod.

Jestliže vybereme obě varianty, spustí se přechod automaticky po zadaném čase nebo může prezentující spustit přechod dříve.

Čas přechodu je zobrazen pod miniaturou snímků v zobrazení Řazení snímků (viz obr. 6-4). Hvězdička pod miniaturou se zobrazuje u snímků, v nichž je použit přechodový efekt nebo animace.

Náhled přechodu můžeme zobrazit tlačítkem Náhled ve skupině NÁHLED v kartě PŘECHODY.

Čas přechodu nemusíme zadávat přímo do pole Za. Časy je možné nahrát. Na kartě PREZENTACE ve skupině NASTAVENÍ klikneme do tlačítka Vyzkoušet časování. Spustí

60 Přejít na snímek můžeme při promítání kteréhokoliv snímku zadáním čísla snímku a odesláním klávesou Enter .

Přechod

Enc-06-01. pptx

Časování prezentace

Vyzkoušet časování

Page 73: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 6: Přechod 73

se prezentace a zároveň se zobrazí panel nástrojů Záznam, v němž je zobrazen celkový čas promítání prezentace a čas promítání aktuálního snímku. Záznam je možné pozastavit. Prezentaci promítáme běžným způsobem, po ukončení promítání se zobrazí dialogové okno s dotazem, zda chceme uložit nové časování prezentace. Kliknutím do tlačítka Ano uložíme časy promítání (pole Za) pro všechny promítnuté snímky.

OBR. 6-2: PANEL NÁSTROJŮ

ZÁZNAM

OBR. 6-3: OKNO ZOBRAZENÉ PO UKONČENÍ PROMÍTÁNÍ

OBR. 6-4: MINIATURY SNÍMKŮ S NASTAVENÝM ČASOVÁNÍM

V ilustrativním příkladu všechny nastavené časy přechodů smažeme:

klikneme na kterýkoli snímek,

na kartě PŘECHODY ve skupině ČASOVÁNÍ zrušíme zaškrtnutí pole Za,

klikneme do tlačítka Použít u všech. Kliknutím do tlačítka Použít u všech se do všech snímků doplní nejen stejný přechodový efekt, ale i stejné nastavení časování.

Shrnutí

1. Přechodové efekty nabízí možnost zobrazení následujícího snímku zvoleným efektem. Ten může být doprovázen zvukovým efektem.

2. Na další snímek je možné přejít kliknutím myší či automaticky po uplynutí nastaveného času.

3. Časování prezentace - časy promítání všech snímků je možné nahrát.

Použít u všech

Page 74: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 7: Animace 74

7 Animace

PowerPoint nabízí kromě přechodových efektů mezi jednotlivými snímky animaci objektů na snímku. Kromě úvodních animací, které zobrazí objekt na snímku, můžeme využívat také zvýrazňující animace, které zobrazený objekt zvýrazní a nechají zobrazený, závěrečné animace, které odstraní objekt ze snímku, nebo dráhy pohybu, které objekt zobrazený na snímku posunou. Pro práci s animacemi použijeme tlačítka na kartě ANIMACE.

OBR. 7-1: KARTA ANIMACE

7.1 Animace textu

Budeme animovat snímek 5 Oddělení a programy:

Klikneme na miniaturu snímku v podokně Snímky.

Klikneme do dílčího nadpisu Oddělení.

V kartě ANIMACE ve skupině ANIMACE klikneme na tlačítko Více. Nabízí se animace rozdělené do čtyř skupin. Ve spodní části nabídky jsou volby DALŠÍ..., pro každý typ efektů tak zobrazíme dialogové okno s nabídkou dalších druhů efektů. Vybereme animaci Přilétnutí ze skupiny ÚVODNÍ.

OBR. 7-2: NABÍDKA ANIMACÍ

Klikneme do seznamu oddělení a vybereme úvodní animaci Přilétnutí.

Po výběru animace se animace zobrazí na snímku. Zobrazit ji můžeme také kliknutím do tlačítka Náhled na kartě ANIMACE. Seznam je zobrazován postupně po jednotlivých odstavcích. U animovaných textů se na snímku zobrazí čtvereček s pořadovým číslem animace. Animace můžeme upravit. Na kartě ANIMACE klikneme do tlačítka Podokno animací. V zobrazeném podokně je seznam všech animací na

Animace

ENC-07-01. pptx

Podokno animací

Page 75: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 7: Animace 75

snímku. Animace seznamu je v podokně zobrazena v jediném řádku, pod ním se zobrazuje dvojitá šipka, kliknutím na šipku lze zobrazit animace jednotlivých odstavců seznamu na samostatných řádcích. Klikneme na šipku na konci řádku s animací seznamu, ze zobrazené nabídky vybereme volbu MOŽNOSTI EFEKTU. V zobrazeném dialogovém okně můžeme upřesnit parametry efektu. Na kartě Animace textu v poli Seskupit text vybíráme, jak bude text rozdělen do animací:

Jako jeden objekt – celý zástupný symbol bude animován jediným efektem.

Všechny odstavce najednou – každý odstavec bude animován samostatnou animací, které se budou spouštět najednou, každou animaci můžeme zvlášť parametrizovat.

Seskupit podle odstavců 1. úrovně – jednou animací je animován vždy odstavec první úrovně a všechny následující odstavce vyšších úrovní.

Vybereme Všechny odstavce najednou. Jestliže nyní kliknutím na dvojitou šipku v podokně animací zobrazíme všechny animace, vidíme 6 animací odstavců v zástupném symbolu, všechny kromě první mají nastaveno, že se spouští s předchozím. Pro každou jednotlivou animaci je možné zobrazit dialogové okno a nastavit parametry animace. Jestliže v podokně označíme několik animací, můžeme nastavovat parametry všech označených animací najednou. Animace lze v seznamu

označit kliknutím na první a poté na poslední společně s klávesou Shift nebo podržíme

klávesu Ctrl a postupně klikneme na všechny animace, které chceme označit.

OBR. 7-3: ANIMOVANÝ SNÍMEK A PODOKNO ANIMACÍ

Nastavení spouštění animace lze změnit pro kteroukoli animaci kliknutím do šipky v řádku animace a výběrem požadovaného způsobu spuštění:

Spustit po kliknutí: animaci spouští prezentující např. kliknutím myší.

Spustit s předchozím: animace se spouští zároveň se začátkem předchozí animace.

Spustit po předchozím: animace se spouští v okamžiku konce předchozí animace.

Počátek animace lze posunout zadáním zpoždění. V podokně animací klikneme na šipku u animace druhého odstavce seznamu oddělení (Konzultace), vybereme volbu ČASOVÁNÍ. Zobrazíme kartu Časování dialogového okna s nastavením efektu (viz obr. 7-4). V poli Zpoždění zadáme 1 sekunda. V okamžiku, kdy se má efekt spustit (v tomto případě v okamžiku začátku předchozí animace), začne běžet nejdříve zpoždění, po uplynutí doby zpoždění (1 s) proběhne efekt. Pro animace dalších odstavců seznamu oddělení zadáme spustit po předchozím.

Na kartě Časování můžeme nastavit také Dobu trvání samotného efektu. V poli Opakovat lze nastavit počet opakování animačního efektu. Opakování lze použít například pro zvýraznění objektu na snímku.

Seskupit text

Spuštění animace

Zpoždění

Časování

Page 76: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 7: Animace 76

Dobu trvání animačního efektu a zpoždění animace lze nastavit přímo v podokně animací. V řádku animace je zobrazen obdélníček61. Posunutím celého obdélníčku doprava lze prodloužit zpoždění. Změnou šířky obdélníčku lze měnit dobu trvání efektu.

OBR. 7-4: DIALOGOVÉ OKNO PRO NASTAVENÍ EFEKTU, KARTA ČASOVÁNÍ

V kartě Efekt okna s nastavením animace můžeme:

v sekci NASTAVENÍ upřesnit pro některé efekty např. směr,

v poli Zvuk vybrat zvuk, který se přehraje při animaci (při prezentaci může zvuk působit rušivě),

v poli Po animaci vybrat barvu, kterou bude mít animovaný objekt po animaci (při použití tohoto pole v úvodní animaci zobrazujeme posluchačům text na snímku barvou vybranou v tomto poli a nikoli nastavenou barvou písma),

v poli Animovat text vybrat postup zobrazení textu (po slovech, po písmenech, celý najednou).

61 Tyto obdélníčky jsou nazývány rozšířená časová osa. V nabídce u každého efektu je zobrazena volba SKRÝT ROZŠÍŘENOU

ČASOVOU osu, popř. ZOBRAZIT ROZŠÍŘENOU ČASOVOU OSU.

Rozšířená časová osa

Efekt

Page 77: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 7: Animace 77

OBR. 7-5: MOŽNOSTI ANIMACE, KARTA EFEKT

Přidáme ještě úvodní animaci pro další objekty na snímku:

Klikneme do dílčího nadpisu Programy a vybereme animaci Přilétnutí.

Klikneme do seznamu programů, vybereme animaci Přilétnutí.

V podokně animací klikneme na ikonu nabídky u animace seznamu programů a vybereme SPUSTIT S PŘEDCHOZÍM.

Kliknutím do tlačítka Prezentace ve stavovém řádku promítneme prezentaci od aktuálního snímku a vyzkoušíme nastavené animace.

Jeden objekt na snímku je možné animovat několika animacemi (zpravidla se používají animace různých druhů). Seznam oddělení na snímku po zobrazení ještě zvýrazníme další animací:

Klikneme do seznamu oddělení.

Na kartě ANIMACE klikneme do tlačítka Přidat animaci.

V seznamu animací vybereme v kategorii Zvýrazňující animaci Barva objektu.

Přidaná animace bude zobrazena v podokně animací. Její nastavení můžeme upravit podobně jako u úvodní animace v dialogovém okně Barva objektu. Okno zobrazíme kliknutím do ikony nabídky v řádku efektu v podokně animací a výběrem volby MOŽNOSTI EFEKTU nebo ČASOVÁNÍ.

Po přidání je animován každý odstavec první úrovně zvlášť, protože na kartě Animace textu v poli Seskupit text je vybraná volba Podle odstavců 1. úrovně. Kliknutím na dvojitou šipku pod řádkem animace zobrazíme šest animací pro jednotlivé odstavce.

Na kartě Efekt můžeme například vybrat barvu textu pro animaci.

Na kartě Časování lze nastavit způsob a čas spouštění animace a její rychlost.

V podokně animací je možné měnit pořadí animací přetažením myší. PowerPoint nekontroluje logickou návaznost animací, je tedy možné např. přesunout zvýrazňující animaci před úvodní animaci. Text bude na snímku zobrazen při jeho promítnutí, následně bude zvýrazněn zvýrazňující animací a v okamžiku spuštění úvodní animace zmizí, aby mohl být animací zobrazen.

Dalším typem animací jsou závěrečné animace, které odstraní objekt ze snímku. Vyzkoušíme je na druhém snímku prezentace.

Přidat efekt

Zvýrazňující animace

Pořadí animací

Závěrečné animace

Page 78: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 7: Animace 78

Klikneme na zástupný symbol s osnovou prezentace.

V nabídce animací vybereme ze skupiny Závěrečné efekt Odplynutí.

Odstavce textu budou postupně odstraňovány ze zobrazeného snímku. Závěrečné animace je možné kombinovat např. s úvodními animacemi a dosáhnout tak například toho, že je jeden objekt nahrazen jiným (úvodní animaci jednoho objektu spouštíme s předchozí závěrečnou animací jiného objektu).

Posledním druhem animací jsou animace Dráhy pohybu, kterou posouvají objekty na snímku. Animaci vyzkoušíme na prvním snímku, kde posuneme jméno ředitele Petra Nováka a jeho kontakt pod odkaz na webové stránky firmy.

Klikneme na zástupný symbol se jménem ředitele a kontaktem.

V nabídce animací vybereme z kategorie Dráhy pohybu efekt Čáry.

Po přehrání efektu se na snímku zobrazí čára, která naznačuje, jakým směrem a jak daleko se objekt posune. Směr i vzdálenost můžeme upravit posunutím červeného bodu na konci čáry.

Nastavení způsobu spuštění a časování efektu je stejné jako u jiných animací. Pro odstavec s telefonním číslem vybereme Spustit s předchozím.

Efekt dráhy pohybu lze použít nejen k posouvání objektů na snímku, ale také k posunutí objektu z prostoru mimo snímek na snímek. Efekt dráhy pohybu tak použijeme místo úvodního efektu.

Všechny dosud přidané animace se na snímku přehrály postupně v předem stanoveném pořadí. Animaci je možné spouštět také tzv. aktivační událostí, kliknutím na vybraný objekt na snímku. Na 4. snímku prezentace připravíme animaci obrazce, kterou budeme spouštět aktivační událostí.

Klikneme na obrazec na 4. snímku a z nabídky animací mu přiřadíme úvodní animaci Rozdělení.

V podokně animací kliknutím na ikonu nabídky v řádku efektu zobrazíme nabídku efektu a vybereme volbu ČASOVÁNÍ.

Na kartě Časování okna Rozdělení klikneme do tlačítka Aktivační události.

Vybereme volbu Spustit efekt kliknutím na, PowerPoint doplní Nadpis 1: Charakteristika firmy.

Potvrdíme kliknutím do tlačítka OK.

OBR. 7-6: MOŽNOSTI EFEKTU, KARTA ČASOVÁNÍ S NASTAVENÍM AKTIVAČNÍ UDÁLOSTI

Dráhy pohybu

Aktivační události

Page 79: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 7: Animace 79

Animace není číslovaná, na snímku je označena symbolem blesku. Animaci můžeme spustit kdykoli (i opakovaně) během promítání snímku kliknutím na nadpis snímku. Pokud na nadpis snímku neklikneme, animace se neprovede62.

7.2 Animace grafu a SmartArtu

Na 11. snímku nastavíme animaci grafu. Zobrazíme ho postupně po kategoriích (sloupcích) a poté ho celý najednou odstraníme ze snímku.

Kliknutím označíme graf.

Na kartě ANIMACE vybereme efekt Vplynutí ze skupiny úvodních animací.

V podokně animací klikneme do ikony nabídky v řádku animace a vybereme volbu MOŽNOSTI EFEKTU.

Na kartě Animace grafu, která při animování grafu nahradila kartu Animace textu, v poli Seskupit graf můžeme vybrat, jak rozdělíme graf pro animace. Vybereme volbu podle kategorie. Ponecháme zaškrtnutou volbu Zahájit animaci vykreslováním pozadí grafu.

Promítneme snímek. Graf se zobrazí postupně sedmi kliknutími myši, prvním kliknutím se zobrazí pozadí grafu (osy, legenda a podobně), pak se postupně zobrazí jednotlivé kategorie (měsíce).

V normálním zobrazení označíme graf.

Klikneme do tlačítka Přidat animaci a vybereme animaci Odplynutí z kategorie závěrečných animací.

Graf se ze snímku odstraňuje postupně po kategoriích. V nabídce pole Seskupit graf na kartě Animace grafu není volba Jako jeden objekt. Na kartě Časování v poli Spustit vybereme volbu S předchozím.

OBR. 7-7: ANIMACE GRAFU

Na 8. snímku Nejčastější cíle služebních cest budeme animovat SmartArt.

Klikneme na SmartArt a vybereme úvodní animaci Kolo.

SmartArt je animován jako jeden objekt.

Zobrazíme možnosti efektu. Na kartě Animace SmartArt vybereme v poli Seskupit grafiku volbu Postupně63.

62 Jako animace spouštěná aktivační událostí je v seznamu na prvním snímku zobrazena akce spustit zvuk, kterou jsme

spouštěli kliknutím na obrázek. 63 Zobrazované volby se liší pro různé druhy SmartArtů.

Animace grafu

Animace SmartArt

Page 80: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 7: Animace 80

SmartArt se bude zobrazovat postupně pěti kliknutími po jednotlivých tvarech. Jestliže v podokně animací klikneme na dvojitou šipku pod řádkem animace, vidíme, že je SmartArt rozdělen na více než 4 části. Jako samostatné objekty jsou uvedeny obrázky a šipka ve spodní části SmartArtu, mají však nastaveno, že se animace spouští s předchozím, aby se zobrazil najednou obrázek i tvar.

Pořadí animací není možné u SmartArtu libovolně měnit, jako jsme to vyzkoušeli u textů. Na kartě Animace SmartArt můžeme zaškrtnout pole Obrácené pořadí, SmartArt se bude zobrazovat postupně zprava.

7.3 Animace dráhy pohybu u obrazců

Efekt Dráhy pohybu si procvičíme na nově vytvořeném schématu, jehož jednotlivé prvky se pomocí animace uspořádají:

Za snímek 5 Oddělení a programy vložíme nový snímek v rozložení Jenom nadpis.

Nadpis bude Společná datová základna.

Do snímku vložíme tvar Elipsa. Upravíme výšku na 2 cm a šířku na 6,5 cm. Vybereme

styl Jemný efekt – Zvýraznění 1. Takto upravený tvar kombinací Ctrl D 5x

rozkopírujeme.

Všech 6 elips rozmístíme pod sebe vlevo na snímku a označíme. Rozmístění uspořádáme: na kontextové kartě FORMÁT ve skupině USPOŘÁDAT klikneme do tlačítka Zarovnat objekty, vybereme volbu Rozmístit svisle a poté volbu Zarovnat doleva.

Doprostřed snímku vložíme tvar Krychle, aplikujeme na ni styl Silný efekt – Zvýraznění 1. Z místní nabídky krychle vybereme volbu UPRAVIT TEXT. Do krychle dopíšeme text databáze.

Šest elips vlevo popíšeme názvy programů: Bonita, Finanční analýza, Investice, Kauzální analýza, Podnikatel, SAFI (viz obr. 7-8).

OBR. 7-8: SNÍMEK SPOLEČNÁ DATOVÁ ZÁKLADNA

Označíme první elipsu Bonita.

Na kartě ANIMACE vybereme animaci Zahnutí ze skupiny Dráhy pohybu.

Tvar dráhy můžeme upravit změnou velikosti obdélníku, v němž je dráha vepsaná nebo posunutím červené šipky na konci dráhy.

Můžeme také zcela změnit tvar dráhy. Klikneme na dráhu pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme UPRAVIT BODY. Tvar dráhy lze upravit podobně jako tvar obrazce (viz kap. 4. 5 Kreslení).

Libovolný tvar dráhy nastavíme, když vybereme volbu Vlastní dráha. Podržíme stisknuté levé tlačítko myši a vytyčíme dráhu na snímku. V cíli pohybu poklikáme myší.

Dráhy pohybu

Page 81: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 7: Animace 81

Přidáme animace ke všem šesti elipsám a upravíme jejich konečné rozmístění podle obr. 7-10.

Pro snazší umísťování elips můžeme zobrazit na snímku mřížku. Na kartě ZOBRAZENÍ zaškrtneme pole Mřížka ve skupině ZOBRAZIT.

První animace bude spuštěna po kliknutí myší. Pro další animace nastavíme Spustit s předchozím.

OBR. 7-9: NADEFINOVANÉ DRÁHY POHYBU

OBR. 7-10: VÝSLEDNÉ SCHÉMA

Shrnutí

1. Objekty na snímku můžeme zobrazit, zvýraznit, odstranit nebo posunout pomocí animací.

2. Animace může spouštět prezentující nebo se mohou spouštět automaticky v zadaném čase.

3. Animovat můžeme texty, obrázky, obrazce, grafy i smartArt. 4. Lze nastavit, jestli objekty animujeme najednou nebo po částech.

Page 82: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 8: Karta Revize 82

8 Karta Revize

Prezentace je již téměř připravena k promítnutí. Provedeme poslední revizi prezentace.

Nejprve zkontrolujeme pravopis. Na 3. snímku smažeme písmeno v na začátku textu, aby byla v prezentaci chyba.

Na kartě REVIZE ve skupině KONTROLA

PRAVOPISU klikneme do tlačítka Pravopis.

PowerPoint kontroluje pravopis v celé prezentaci včetně poznámek. Jakmile nalezne pravopisnou chybu, zobrazí podokno Kontrola pravopisu (viz obr. 8-1).

Vybereme volbu vyvíjí a klikneme do tlačítka Zaměnit.

Význam tlačítek v podokně je stejný jako v textovém procesoru.

Tlačítkem Přeskočit ponecháme slovo bez změny, nebude již označeno jako chybné.

Tlačítkem Přeskakovat označíme za správné toto slovo i jinde v prezentaci.

Tlačítkem Přidat přidáme slovo do slovníku bezchybných slov. Po dokončení kontroly pravopisu v celé prezentaci se zobrazí dialogové okno s hlášením Pravopis je zkontrolovaný.

Slova, která jsme zkontrolovali nebo přeskočili bez úpravy, již nebudou označována jako chybná. Jestliže chceme pravopis znovu zkontrolovat včetně již jednou zkontrolovaných slov, musíme resetovat nástroj pro kontrolu pravopisu. Na kartě SOUBOR vybereme volbu MOŽNOSTI. V okně Možnosti aplikace PowerPoint na kartě Kontrola pravopisu a mluvnice klikneme do tlačítka Znovu zkontrolovat dokument.

Práci s textem usnadňují další tlačítka na kartě REVIZE:

Kliknutím do tlačítka Tezaurus se zobrazí synonyma ke slovu, v němž je kurzor.

Tlačítko Přeložit umožňuje přeložit vybraný text do jiného jazyka nebo zapnout minipřekladač. Po zapnutí minipřekladače se po zastavení ukazatele myši na slově zobrazí jeho překlad. Pro použití překladu je nutné připojení k internetu.

Po kliknutí do tlačítka Jazyk můžeme nastavit jazyk pro kontrolu pravopisu v označené části textu.

Ve skupině KOMENTÁŘE je možné přidávat, odstraňovat a prohlížet komentáře. Komentáře se nezobrazují při promítání prezentace.

Tlačítkem Nový komentář můžeme k označenému textu, objektu či celému snímku vložit komentář.

Kontrola pravopisu

Znovu zkontrolovat dokument

Přeložit

Jazyk

Komentář

OBR. 8-1: PODOKNO KONTROLA PRAVOPISU

OBR. 8-2: DIALOGOVÉ OKNO JAZYK

Page 83: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 8: Karta Revize 83

Komentář zapíšeme do podokna komentáře. U komentáře se zobrazuje autor a datum vložení komentáře. Po zavření podokna komentářů zůstane zobrazena jen ikona komentáře. Kliknutím na ikonu komentáře nebo kliknutím na tlačítko Zobrazit komentáře na kartě REVIZE zobrazíme podokno komentářů.

Tlačítkem Odstranit můžeme odstranit označený komentář. Pomocí voleb ve spodní části tlačítka můžeme odstranit všechny komentáře na aktuálním snímku či všechny komentáře v prezentaci.

Tlačítky Předchozí a Další můžeme procházet komentáře v prezentaci.

Na komentář lze odpovědět. V podokně komentářů se pod textem komentáře zobrazuje pole odpovědět. U odpovědi bude zobrazen autor a čas odpovědi.

V naší prezentaci přidáme komentář k nadpisu snímku 11 Prodej programů – tabulka. Klikneme do nadpisu snímku a klikneme do tlačítka Nový komentář na kartě REVIZE ve skupině KOMENTÁŘ. Do podokna komentářů zapíšeme text Údaje jsou za rok 2015.

Tlačítka ve skupině POROVNAT umožňují porovnat aktuální prezentaci s jinou prezentací a vyznačit odlišnosti porovnávaných prezentací formou revizí.

V prezentaci upravíme na 2. snímku slovo charakteristika na představení. Na 15. až 18. snímku vybereme stejný motiv, jaký je ve zbytku prezentace. Prezentaci uložíme volbou ULOŽIT JAKO pod novým názvem (např. Enc-08-02.pptx).

Klikneme do tlačítka Porovnat na kartě REVIZE. Vybereme soubor Enc-08-01.pptx.

Revize se zobrazí v podokně Revize, u zástupného symbolu, v němž je revize se zobrazuje ikona revize. Kliknutím na ikonu zobrazíme revizi. Revize můžeme procházet tlačítky Předchozí, Další. Tlačítky Odmítnout nebo Přijmout zahrneme nebo nezahrneme revize do prezentace. Jestliže revize přijmeme, bude prezentace upravena do podoby souboru Enc-08-01.pptx.

Tlačítkem Ukončit revizi zrušíme označení všech revizí.

OBR. 8-4: REVIZE NA DRUHÉM SNÍMKU

Kliknutím do tlačítka Zahájit rukopis zobrazíme kartu NÁSTROJE RUKOPISU/ PERA, na které můžeme vybrat barvu a typ pera. Tažením myší můžeme kreslit či psát do prezentace.

Shrnutí

1. V textech na snímcích je možné provést kontrolu pravopisu. Pravopis může být kontrolován i průběžně při editaci snímků.

2. K označeným objektům snímku můžeme vložit komentáře. Mohou sloužit jako poznámky či pro revizi prezentace. Na komentáře je možné odpovědět.

3. Odlišnosti dvou prezentací je možné označit pomocí revizí.

Enc-08-01. pptx

Porovnat

Enc-08-02. pptx

Rukopis

OBR. 8-3: KOMENTÁŘ

Page 84: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 9: Karta Prezentace 84

9 Karta Prezentace

Karta PREZENTACE soustřeďuje příkazy k promítání prezentace a jeho nastavení. Ve skupině SPUSTIT PREZENTACI vybíráme způsob promítání:

Od začátku: Prezentace se začne promítat od prvního snímku, ať už jsme ji spustili

z jakéhokoliv snímku. Promítání od začátku je možné spustit také klávesou F5.

Z aktuálního snímku: Prezentace se začne promítat od aktuálního snímku. Promítání od aktuálního snímku je možné spustit také kliknutím do tlačítka Prezentace ve

stavovém řádku nebo kombinací kláves Shift F5.

Tlačítkem Online prezentace můžeme promítnout prezentaci prostřednictvím internetu. Volbou SKYPE PRO FIRMY vytvoříme online schůzku prostřednictvím programu Skype pro firmy64. Ke schůzce se může připojit libovolný počet účastníků – uživatelů Skype pro firmy. Všem účastníkům promítáme prezentaci. Prostřednictvím programu Skype mohou účastnící schůzky diskutovat hlasově nebo pomocí krátkých zpráv.

OBR. 9-1: SCHŮZKA V PROGRAMU SKYPE PRO FIRMY

Volba SLUŽBA PREZENTACÍ OFFICE vygeneruje jedinečnou webovou adresu. Každý, kdo tuto adresu zobrazí ve svém prohlížeči, může sledovat prezentaci.

Volba vlastní prezentace umožňuje vybrat některé snímky z prezentace a promítnout jen tyto vybrané snímky. Snímky mohou být v jiném pořadí než v hlavní prezentaci. Snímky jsou do vlastní prezentace přidány včetně nastavení animací a přechodů. Vlastní prezentace se ukládá jako součást prezentace do stejného souboru. Vytvoříme vlastní prezentaci:

64 Skype pro firmy je program, který si může nainstalovat každý uživatel Office 365 na maximálně 5 počítačů či mobilních

zařízení. Slouží pro textovou, hlasovou i videokomunikaci.

Spuštění prezentace

Online prezentace

Vlastní prezentace

Page 85: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 9: Karta Prezentace 85

Klikneme do tlačítka Vlastní prezentace a do volby VLASTNÍ PREZENTACE.

V dialogovém okně Vlastní prezentace klikneme do tlačítka Nová.

V okně Definovat vlastní prezentaci zadáme název vlastní prezentace, v levém seznamu zaškrtneme snímky, které chceme zahrnout do vlastní prezentace a klikneme do tlačítka Přidat. Ve vzorové prezentaci vybereme všechny snímky s výjimkou dílčích nadpisů (snímky 3, 7, 10, 13 a 15).

OBR. 9-2: DEFINOVAT VLASTNÍ PREZENTACI

Pořadí snímků ve vlastní prezentaci můžeme měnit pomocí tlačítek v pravé části dialogového okna.

Tlačítkem OK ukončíme definici vlastní prezentace a vrátíme se do dialogového okna Vlastní prezentace, v němž můžeme vytvořit další vlastní prezentace.

Výběrem vlastní prezentace a kliknutím do tlačítka Zobrazit spustíme promítání vlastní prezentace. Čísla snímků zůstávají zachována dle původní nezkrácené prezentace. Promítání vlastní prezentace lze spustit kliknutím do tlačítka Vlastní prezentace a výběrem vlastní prezentace ze seznamu.

Při promítání prezentace je možné využívat různé nástroje. Seznam nástrojů a klávesových zkratek, kterými je zapneme, se zobrazí, když spustíme promítání

prezentace a stiskneme klávesu F1. V seznamu kláves najdeme mimo jiné tyto zkratky:

Enter, šipka doprava nebo dolů, PageDown, kliknutí myší: další animace či snímek,

šipka doleva či nahoru, PageUp: předchozí snímek či animace,

číslo a Enter: přechod na snímek zadaného čísla,

B: zobrazení černé obrazovky,

W: zobrazení bílé obrazovky,

Ctrl+P: ukazatel se změní na pero,

Ctrl+L nebo Ctrl a držet stisknuté levé tlačítko myši: ukazatel se změní na laserové

ukazovátko,

Esc: ukončení promítání (je-li ukazatel změněn na pero, klávesa Esc ho změní na

šipku).

Enc-09-01. pptx

Promítání prezentace

Page 86: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 9: Karta Prezentace 86

OBR. 9-3: NÁPOVĚDA K PROMÍTÁNÍ PREZENTACE

Při promítání prezentace můžeme také využít místní nabídku, kterou zobrazíme, když při promítání prezentace klikneme na snímek pravým tlačítkem myši.

OBR. 9-4: MÍSTNÍ NABÍDKA PŘI PROMÍTÁNÍ PREZENTACE

Jestliže některý snímek nechceme promítnout, ale zároveň ho nechceme odstranit z prezentace, můžeme ho skrýt. Vybereme snímek a klikneme do tlačítka Skrýt snímek ve skupině NASTAVENÍ na kartě PREZENTACE. V normálním zobrazení i v zobrazení řazení snímků bude číslo snímku přeškrtnuté. Při promítání se snímek nezobrazí. Pokud ho chceme zobrazit, musíme při promítání místo kliknutí myší

stisknout klávesu H (z anglického hidden).

Tlačítkem Vyzkoušet časování spustíme promítání prezentace, zároveň se zobrazí panel nástrojů Záznam, v němž je zobrazena doba promítání aktuálního snímku a doba promítání celé prezentace. Po ukončení promítání (na konci prezentace nebo

Skrýt snímek

Časování

Page 87: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 9: Karta Prezentace 87

po přerušení promítání klávesou Esc) se zobrazí okno, v němž můžeme vybrat, zda se

do snímků prezentace uloží nové časování nebo nikoli (viz kap. 6 Přechod).

OBR. 9-5: PANEL NÁSTROJŮ ZÁZNAM

K prezentaci můžeme nahrát mluvený komentář a další prvky, které slouží pro promítání prezentace bez aktivní účasti prezentujícího. Klikneme do tlačítka Záznam prezentace. Vybereme, zda chceme nahrávat od začátku prezentace nebo od aktuálního snímku. V dialogovém okně vybereme, zda chceme nahrát Časování snímků a animace nebo Mluvený komentář, rukopis a laserové ukazovátko65. Při nahrávání mluveného komentáře je vhodné nahrát zároveň i časování, rukopisem se rozumí kreslení do promítané prezentace pomocí nástroje pero. Kliknutím do tlačítka Spustit záznam zahájíme promítání prezentace a nahráváme, zobrazuje se panel nástrojů Záznam.

Mluvený komentář je uložen jako zvuk na snímku. Spouští se pomocí animace, která je vždy první v seznamu animací a spouští se s předchozím, tj. společně se zobrazením snímku.

Mluvený komentář i nahrané časování můžeme odstranit. Klikneme do spodní části tlačítka Záznam prezentace, z nabídky vybereme příkaz VYMAZAT, z dílčí nabídky vybereme, zda chceme vymazat mluvený komentář nebo časování na aktuálním snímku nebo na všech snímcích prezentace.

Tlačítkem Nastavit prezentaci zobrazíme dialogové okno Nastavit prezentaci, v němž nastavujeme, jak se bude prezentace promítat.

OBR. 9-6: DIALOGOVÉ OKNO NASTAVIT PREZENTACI

V části TYP PREZENTACE vybíráme:

65 Tato volba není dostupná, pokud k počítači není připojen mikrofon.

Mluvený komentář

Vymazat mluvený komentář

Nastavit prezentaci

Typ prezentace

Page 88: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 9: Karta Prezentace 88

Předvádění lektorem (celá obrazovka): standardní promítání na celou obrazovku,

Prohlížení jednotlivcem (okno): promítání v aktuálním okně, v dalších oknech můžeme na monitoru např. psát poznámky nebo spustit jiné aplikace,

Automatické prohlížení (celá obrazovka): promítání na celé obrazovce, které ale nelze nijak ovládat. Tento typ prezentace lze použít pouze pro prezentace s nastaveným časováním, prezentace se bude promítat opakovaně až do stisknutí

klávesy Esc. Toto nastavení se používá např. pro reklamní prezentace spuštěné ve

vstupní hale firmy.

V části MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ můžeme například:

potlačit použití animací či mluveného komentáře při promítání prezentace,

nastavit barvu pera a laserového ukazovátka pro prezentaci.

V části ZOBRAZIT SNÍMKY vybíráme, které snímky se budou promítat při spuštění prezentace (všechny, snímky vybrané pomocí čísel, vlastní prezentace)

V části PŘECHOD NA DALŠÍ SNÍMEK můžeme výběrem volby Ručně zakázat použití časování snímků. Volba S časováním, je-li k dispozici umožňuje použít jak časování, tak i ruční přechod na další snímek.

V části VÍCE MONITORŮ lze nastavit chování prezentace při připojení dvou či více monitorů k jednomu počítači (např. při promítání z notebooku na dataprojektor). V tom případě je možné použít zobrazení pro prezentujícího na display notebooku.

V poli Rozlišení můžeme zadat promítání prezentace v jiném rozlišení, než je nastaveno na promítajícím počítači. Někdy je to vhodné pro promítání dataprojektorem, který nemá tak vysoké rozlišení jako počítač.

v poli Monitor prezentace vybereme monitor, na němž proběhne promítání.

Zaškrtnutím pole Použít zobrazení prezentujícího zobrazíme na monitoru, na němž je návrh prezentace, zobrazení prezentujícího.

Před demonstrací zobrazení předvádějícího doplníme do snímku 9 Nejčastější cíle služebních cest poznámky. Pro formátování poznámek použijeme tlačítko na kartě DOMŮ: Všechna místa služebních cest:

Bratislava

Brno

Kladno

Kralupy nad Vltavou

Poprad

Sněžné

Starý Hrozenkov

Promítneme prezentaci. Na autorském monitoru je zobrazení prezentujícího:

Vlevo nahoře je promítaný snímek, v podobě, jak ho vidí posluchači.

Vpravo nahoře se zobrazuje následující snímek nebo podoba snímku po příští animaci.

Vpravo dole jsou zobrazeny poznámky. Pod poznámkami jsou tlačítka pro zvětšení či zmenšení textu poznámek.

Vlevo pod snímkem jsou tlačítka pro základní ovládání prezentace:

Tlačítko Nástroje pera a laserového ukazovátka přepne ukazatel myši na pero, zvýrazňovač či laserové ukazovátko.

Druhé tlačítko zobrazí miniatury všech snímků rozdělené podle oddílů prezentace, kliknutím na miniaturu promítneme snímek posluchačům.

Tlačítko Zvětšit snímek zvětší část snímku, na kterou prezentující klikne.

Zobrazení prezentující ho

Enc-09-01. pptx

Page 89: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 9: Karta Prezentace 89

Čtvrtým tlačítkem zobrazíme posluchačům černou obrazovku.

Tlačítkem Další možnosti zobrazíme nabídku dalších nástrojů promítání prezentace.

OBR. 9-7: ZOBRAZENÍ PREZENTUJÍCÍHO

Shrnutí

1. Vybrané snímky z prezentace můžeme uspořádat pomocí vlastní prezentace. 2. Pro ovládání běhu prezentace můžeme využít klávesy či kombinace kláves, které si

zobrazíme během promítání pomocí klávesy F1.

3. Vybraný snímek můžeme při promítání skrýt a zobrazit ho jen v případě potřeby. 4. K prezentaci lze nahrát mluvený komentář a pohyb ukazovátka, který můžeme nebo

nemusíme použít při promítání. 5. Veškeré parametry promítání lze nastavit – promítané snímky, využití časování,

potlačení mluveného komentáře či animací a další. 6. Pokud je k počítači připojeno více monitorů, můžeme využít zobrazení

prezentujícího.

Page 90: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 10: Soubor 90

10 Soubor

Kliknutím na kartu SOUBOR zobrazíme tzv. zobrazení backstage, v němž jsou karty související se souborem prezentace.

Na kartě Informace jsou vpravo zobrazeny vlastnosti souboru. Kliknutím do slova Vlastnosti zobrazíme nabídku UPŘESNIT VLASTNOSTI, na kterou klikneme. V dialogovém okně Vlastnosti vidíme vlastnosti souboru rozdělené do jednotlivých karet. Na kartě Souhrnné informace doplníme vlastnosti prezentace (viz obr. 10-1). Vlastnosti souboru můžeme využít pro hledání souboru. Ve Windows je zobrazíme kliknutím na název souboru pravým tlačítkem myši.

OBR. 10-1: OKNO VLASTNOSTI

Na kartě Informace jsou tlačítka pro další operace se souborem:

Optimalizovat kompatibilitu multimédií: Upravíme video a zvuk v prezentaci tak, aby ho bylo možné bez problémů promítat na jiném počítači.

Komprimovat multimédia: Multimediální soubory budou komprimovány, zmenší se tak velikost prezentace, může se však zhoršit kvalita multimédií.

Zamknout prezentaci: Pomocí nabídky můžeme omezit možnosti úprav prezentace.

OZNAČIT JAKO DOKONČENÉ: Prezentace bude určena jen pročtení. Po otevření se zobrazí panel zpráv s informací, že je prezentace označena jako konečná. Pokud ji chce uživatel upravit, musí kliknout do tlačítka Přesto upravit v panelu zpráv nebo na kartě Informace v zobrazení backstage kliknout do tlačítka Zamknout prezentaci a vybrat OZNAČIT JAKO DOKONČENÉ.

OBR. 10-2: PANEL ZPRÁV V PREZENTACI OZNAČENÉ JAKO KONEČNÁ

ZAŠIFROVAT POMOCÍ HESLA: Pro otevření prezentace bude vyžadováno heslo.

Vlastnosti souboru

Informace

Page 91: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 10: Soubor 91

Přidat digitální podpis: Prezentace bude označena jako dokončená, což bude potvrzovat digitální podpis. Pokud někdo bude chtít prezentaci upravovat, odebere zároveň digitální podpis.

Zjistit možné problémy: Toto tlačítko umožňuje vyhledat osobní údaje např. v komentářích či poznámkách (volba ZKONTROLOVAT METADATA). Volba ZKONTROLOVAT

PŘÍSTUP vyhledá objekty, které by mohly být obtížně čitelné pro postižené osoby, například pro slabozraké. Volba ZKONTROLOVAT KOMPATIBILITU vyhledá úpravy, které nebude možné zobrazit ve starší verzi PowerPointu.

Spravovat prezentaci: V této části najdeme seznam automaticky uložených verzí prezentace. PowerPoint automaticky ukládá prezentaci každých 10 minut. Četnost automatického ukládání je možné upravit v Možnostech aplikace PowerPoint (SOUBOR, Možnosti) na kartě Uložit v poli Ukládat informace pro automatické obnovení po.

Na kartě Nový se zobrazují šablony a motivy pro vytvoření nové prezentace. Na kartě Doporučené najdeme připravené šablony a motivy. Na kartě Vlastní najdeme složku vlastních motivů a složku vlastních šablon. Aby se šablona zobrazila v nabídce, musí být uložená ve složce vlastních šablon. Umístění šablon lze změnit v Možnostech aplikace PowerPoint na kartě Uložit v poli Výchozí umístění osobních šablon.

Další šablony i motivy lze vyhledat na internetu.

Na kartě Otevřít najdeme seznam naposledy otevřených souborů. Jsou zde soubory otevřené přihlášeným uživatelem bez ohledu na to, na kterém počítači soubor otevřel. Dále jsou zde umístění z připojených účtů, např. cloudové úložiště OneDrive či OneDrive pro firmy. Prezentaci uloženou na cloudovém úložišti je možné otevřít bez předchozího stahování, případné změny se uloží přímo do cloudu.

Kliknutím na kartu Uložit uložíme prezentaci ve stejném formátu na dříve vybrané místo. Můžeme také kliknout do tlačítka Uložit na panelu nástrojů Rychlý

přístup nebo stisknout kombinaci kláves Ctrl+S.

Karta Uložit jako slouží pro změnu umístění souboru. Ukládat můžeme na lokální disk počítače nebo na cloudová úložiště. V seznamu najdeme úložiště připojená k účtu, kterým jsme přihlášeni do Office. Volba PŘIDAT MÍSTO umožňuje přidat další účet.

Chceme-li změnit formát souboru, použijeme kartu Exportovat. Nabízí se několik typů souborů:

Vytvořit dokument PDF/XPS: ve vytvořeném pdf souboru bude každý snímek na samostatné stránce.

Vytvořit video: prezentace včetně časování, animací, mluveného komentáře i laserového ukazovátka bude uložena do formátu videa.

Balíček prezentace pro disk CD: na disku bude vytvořena složka, která obsahuje všechny soubory potřebné pro bezchybné promítnutí prezentace. Bude obsahovat například video, které je připojené k prezentaci, zároveň bude v prezentaci upraven odkaz na video tak, aby se čerpalo z vytvořené složky. Složku je možné zkopírovat na jiný počítač a promítnout prezentaci i v případě, že na tomto počítači není nainstalován PowerPoint.

Vytvořit podklady: vytvoří se nový dokument Wordu. Uživatel si může vybrat, co bude v tomto dokumentu, mohou v něm být snímky z prezentace jako objekty, poznámky nebo osnova prezentace.

Nový

Otevřít

Uložit

Uložit jako

Exportovat

Page 92: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 10: Soubor 92

OBR. 10-3: VÝBĚR OBSAHU DOKUMENTU S PODKLADY

Volbou Změnit typ souboru zobrazíme nabídku dalších typů, například:

Předvádění PowerPointu: při poklikání na soubor v tomto formátu se spustí prezentace, po ukončení promítání se soubor zavře. Pokud chceme prezentaci uloženou v tomto formátu upravit, musíme ji otevřít z programu PowerPoint volbou SOUBOR, Otevřít, pak se otevře v normálním zobrazení.

Šablona: uložíme šablonu pro vytváření nových prezentací. Pokud chceme, aby se šablona zobrazovala v nabídce uživatelských šablon, musíme ji uložit do složky osobních šablon.

Soubory obrázků: můžeme zvolit, zda chceme exportovat aktuální snímek nebo všechny snímky prezentace, každý snímek se uloží jako jeden obrázek.

Na kartě TISK vybíráme, jak chceme prezentaci vytisknout.

Pokud je na počítači nainstalováno více tiskáren, můžeme vybrat, na které z nich se bude prezentace tisknout.

Vybíráme, které snímky chceme tisknout (všechny snímky prezentace, snímky zadaných čísel).

Vytisknout můžeme každý snímek na celou stránku, poznámky, osnovu nebo podklady s jedním až devíti snímky na jednu stránku.

Pokud vybraná tiskárna umí tisknout na obě strany papíru, můžeme vybrat, jak se bude papír otáčet při oboustranném tisku.

V pravé části okna se zobrazí náhled před tiskem. Pokud chceme tisknout poznámky nebo podklady, vidíme v náhledu také záhlaví a zápatí, které jsme nastavili na kartě Poznámky a podklady okna Záhlaví a zápatí, okno lze zobrazit kliknutím do tlačítka Záhlaví a zápatí na kartě VLOŽENÍ.

Karta Sdílet usnadňuje spolupráci uživatelů.

Soubor prezentace můžeme sdílet s dalšími uživateli. Nejdříve ho musíme uložit na cloudové úložiště OneDrive. Poté můžeme na kartě Sdílet kliknout na volbu SDÍLET

S LIDMI a vybrat uživatele. U každého vybraného uživatele můžeme vybrat, zda bude moci prezentaci z OneDrive pouze prohlížet nebo i upravovat. Vybraným uživatelům bude odeslán email s odkazem na sdílený soubor prezentace.

Volba EMAIL umožňuje odeslat prezentaci jako přílohu emailu ve formátu prezentace nebo v pdf formátu. Pokud je prezentace uložena v cloudovém úložišti, můžeme

Tisk

Sdílet

Page 93: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 10: Soubor 93

místo přílohy odeslat emailem odkaz na prezentaci. Všichni adresáti pak vidí jedinou kopii prezentace uloženou v cloudu. Pokud budou mít na OneDrive přiděleno právo prezentaci upravovat, mohou prezentaci upravit, autor i ostatní sdílející tak vždy vidí aktuální verzi prezentace se všemi změnami.

Volbou ONLINE PREZENTACE promítneme prezentaci prostřednictvím programu Skype pro firmy (viz kapitola 9 Prezentace).

Volbou PUBLIKOVAT SNÍMKY uložíme snímky do knihovny snímků na web SharePointu.

Na kartě Účet najdeme informace o produktu – sadě Office, jejíž součástí je PowerPoint. Můžeme zde také změnit pozadí (obrázky v horní části okna PowerPointu) a barvy PowerPointu. Toto nastavení je platné pro přihlášeného uživatele, stejné pozadí se bude zobrazovat i na jiném počítači, pokud se na něm uživatel přihlásí do Office. Ve spodní části karty Účet je seznam připojených služeb, například cloudová úložiště, na která je možné ukládat soubory, nebo účty sociálních sítí, z nichž můžeme vkládat obrázky. Tlačítkem Přidat službu můžeme přidat další cloudové úložiště nebo účet na sociální síti.

Kliknutím na kartu Možnosti zobrazíme dialogové okno Možnosti aplikace PowerPoint, v němž je možné nastavit chování PowerPointu. Volby jsou rozdělené do 9 karet:

Obecné: Můžeme vybrat pozadí a motiv Office. Povolujeme tzv. dynamický náhled, který při ukázání myší na volbu ukáže náhled výsledku v prezentaci.

Kontrola pravopisu a mluvnice: Můžeme vybrat slovníky, podle kterých se kontroluje pravopis. Vybíráme druhy textu, v nichž se neprovádí kontrola prvopisu (např. hypertextové odkazy). Kliknutím do tlačítka Možnosti automatických oprav zobrazíme dialogové okno Automatické opravy. V tomto dialogovém okně na kartě Automatické opravy můžeme vybrat, které úpravy se automaticky provedou v textu prezentace. Opravy se provádí vždy po dopsání slova, tj. po napsání mezery za

slovem nebo stisku klávesy Enter. Na kartě Automatické úpravy formátu při psaní

můžeme zajistit například nahrazení rovných uvozovek nahoře oblými uvozovkami nebo úpravy textu, který začíná na http nebo www na hypertextový odkaz.

Uložit: Nastavujeme např. četnost automatického ukládání souboru, výchozí umístění prezentací i šablon

Jazyk: Nastavujeme jazyk, který se používá v prezentaci, a jazyk nápovědy a zobrazení.

Upřesnit: Zde nastavíme například maximální počet kroků, které můžeme odčinit tlačítkem Zpět, počet souborů zobrazených v nabídce Otevřít. Povolujeme zobrazení klávesových zkratek v popisu tlačítek, který se zobrazuje, když na tlačítko ukážeme myší.

Přizpůsobit pás karet: Pomocí této karty můžeme zobrazit nebo nezobrazit karty na pásu karet, můžeme také upravit karty nebo vytvořit novou kartu.

Účet

Možnosti aplikace PowerPoint

Page 94: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 10: Soubor 94

OBR. 10-4: MOŽNOSTI APLIKACE POWERPOINT, VYTVÁŘENÍ UŽIVATELSKÉ KARTY

Vytvoříme novou kartu s několika tlačítky:

Klikneme do tlačítka Nová karta ve spodní části okna.

V seznamu karet se vytvořila nová karta, klikneme na ni a na tlačítko Přejmenovat. Zapíšeme název Užitečné a potvrdíme.

Stejně přejmenujeme novou skupinu, která se na kartě vytvořila. Pojmenujeme ji Vložení.

V poli Zvolit příkazy z nad levým seznamem vybereme Všechny karty, zobrazíme tak příkazy rozdělené podle jejich umístění na kartách.

V pravém seznamu označíme skupinu Vložení na kartě UŽITEČNÉ, vlevo vybereme příkaz Nový snímek z karty DOMŮ ze skupiny SNÍMKY a klikneme do tlačítka Přidat.

Stejně přidáme do stejné skupiny ještě tlačítka Přidat tabulku a Vložit obrázky z karty VLOŽENÍ.

V seznamu vlevo vyhledáme skupinu USPOŘÁDAT na kartě NÁSTROJE OBRÁZKU/

FORMÁT. Kliknutím do tlačítka Přidat ji celou přidáme na nově vytvářenou kartu.

Klikneme do tlačítka Nová skupina a poté Přejmenovat. Nově vytvořenou skupinu pojmenujeme Formát.

Do skupiny přidáme tlačítka Velikost písma a Tučné ze skupiny PÍSMO na kartě DOMŮ.

Výsledný vzhled nově vytvořené uživatelské karty je na obr. 10-5.

Kartu lze odstranit, když na její název v seznamu karet v okně Možnosti aplikace PowerPoint klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme příkaz ODEBRAT. Jestliže ji pouze nechceme zobrazit, stačí zrušit zaškrtnutí pole před jejím názvem v seznamu.

Všechny provedené změny nebo jen změny provedené na vybrané kartě je možné odstranit kliknutím do tlačítka Obnovit.

Nová karta

Page 95: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Kapitola 10: Soubor 95

OBR. 10-5: UŽIVATELSKÁ KARTA UŽITEČNÉ

Panel nástrojů rychlý přístup: Tato karta umožňuje upravit panel nástrojů Rychlý přístup. Tuto kartu zobrazíme také kliknutím do tlačítka Přizpůsobit panel nástrojů rychlý přístup (poslední tlačítko na panelu) a výběrem příkazu DALŠÍ PŘÍKAZY.

Doplňky: Karta umožňuje aktivovat nainstalované doplňky PowerPointu. Doplňky jsou programy, které rozšiřují funkce PowerPointu.

Centrum zabezpečení: V centru zabezpečení nastavujeme, ochranu počítače před viry a ochranu osobních údajů.

Kliknutím na kartu Zavřít zavřeme prezentaci, PowerPoint zůstane spuštěný.

Shrnutí

1. Pro snadnější vyhledání souboru prezentace můžeme vyplnit jeho vlastnosti. 2. Při založení nové prezentace lze využít připravené či vlastní šablony. 3. Soubor s prezentací můžeme ukládat na disk počítače nebo do cloudového úložiště. 4. Prezentaci je možné uložit v různých formátech, např. jako předvádění prezentace,

kdy poklikáním na soubor spouštíme promítání prezentace, do formátu videa či PDF.

5. Vybraný snímek či celou prezentaci lze uložit jako obrázky. 6. Prezentaci spolu s propojeným obsahem a PowerPoint Viewerem lze zabalit pro

disk CD-ROM a spouštět bez nutnosti mít nainstalovaný program PowerPoint. 7. Prezentace uložené na cloudovém úložišti OneDrive lze pomocí sdílení zpřístupnit

dalším uživatelům. 8. V Možnostech aplikace PowerPoint můžeme nastavit například způsob kontroly

pravopisu, umístění souborů a další. 9. Pro usnadnění práce můžeme upravit karty z pásu karet nebo vytvořit vlastní

uživatelskou kartu.

Page 96: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Náměty samostatných cvičení 96

Náměty samostatných cvičení

Připravte novou prezentaci, která bude prezentovat testovací středisko ECDL firmy Encián:

První snímek bude v rozložení Úvodní snímek.

Druhý snímek bude v rozložení Nadpis a obsah.

Doplňte texty dle obr. 11-1.

Prezentaci ukládejte pod názvem stredisko.pptx.

OBR. 11-1: PRVNÍ A DRUHÝ SNÍMEK PREZENTACE

Připravte prezentaci, která bude nazvaná ecdl.pptx. Bude obsahovat dva snímky v rozložení nadpis a obsah dle obr. 11-2.

OBR.11-2: TEXT NA SNÍMCÍCH DÍLČÍ PREZENTACE

ECDL – European Computer Driving Licence

Evropský řidičák na počítač

Praktické testy digitálních kompetencí

Testované moduly

Klasické moduly:

Počítač a soubory

Práce s textem

Práce s tabulkami

Databáze

Prezentace

Internet a komunikace

Nové moduly

Obrázky a grafika

Plánování projektů

Do prezentace stredisko vložte za první dva snímky oba snímky prezentace ecdl.pptx.

Ve Wordu připravte dokument nazvaný testeri.doc. V tomto dokumentu připravte text dle obr. 11-3 – vlevo vidíte použité styly pro jednotlivé odstavce.

Ke kapitole 1: Seznámení

Page 97: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Náměty samostatných cvičení 97

OBR. 11-3: DOKUMENT WORDU

Na konec prezentace stredisko.pptx vložte snímky z připravené osnovy (vzniknou 2 snímky).

Na snímcích z osnovy odstraňte formátování převzaté z Wordu.

Změňte rozložení 6. snímku Akreditovaní testeři na Dva obsahy. Vlevo bude stávající seznam, pravý zástupný symbol upravíte později.

Zvolte pro prezentaci motiv Stébla a upravte:

Pro první úroveň odrážek změňte typ odrážky tak, aby se změna projevila na všech snímcích se seznamem.

Pro všechny nadpisy zvolte tmavě červenou barvu písma a tučné písmo.

Pro snímky kromě úvodního připravte zápatí, které bude obsahovat aktuální datum, vaše jméno a příjmení a číslo snímku.

Na všech snímcích prezentace změňte styl pozadí. Pozadí bude stejné na všech snímcích prezentace s výjimkou prvního, první snímek bude mít tmavší pozadí.

Na všechny snímky prezentace vložte libovolný vhodný obrázek.

Skryjte grafiku pozadí na úvodním snímku.

Uložte upravený motiv pod názvem stredisko3.thmx.

Vložte za 4. snímek Testované moduly nový snímek v rozložení Jenom nadpis, skryjte na něm grafiku pozadí.

Do snímku připravte schéma dle obr. 11-4. (Moduly jsou zakresleny tvarem válec, všechny tvary jsou stejně velké, šířka 4,5 cm, výška 2,9 cm.)

Ke kapitole 2: Karta Zobrazení

Ke kapitole 3: Karta Návrh

Ke kapitole 4: Karta Domů

Page 98: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Náměty samostatných cvičení 98

OBR. 11-4: SCHÉMA ECDL

Za snímek modulů ECDL vložte nový snímek.

Nový snímek nadepište Ceny testování.

Vložte tabulku dle .

OBR. 11-5: CENÍK SLUŽEB

Seznam na snímku Organizační struktura firmy Encián převeďte na SmartArt Organizační diagram dle obr. 11-6.

Do oddělení konzultace doplňte akreditované testery.

Aplikujte vhodný styl, upravte barvy SmartArtu.

Ke kapitole 5: Vložení

Page 99: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Náměty samostatných cvičení 99

OBR. 11-6: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Seznam akreditovaných testerů na posledním snímku převeďte na SmartArt – Zvýraznění obrázků - svislý seznam. Použijte libovolné vhodné obrázky, které najdete na webu.

Do zástupného symbolu v pravé části snímku vložte libovolný obrázek skupinky osob.

OBR. 11-7: AKREDITOVANÍ TESTEŘI

Jako poslední snímek vložte snímek v rozložení Záhlaví části. Ze snímku odstraňte údaje číslo stránky, datum a jméno.

Do nadpisu zapište text: Těšíme se na Vás u testů ECDL.

Do podnadpisu text: Testovací středisko ECDL, firma Encián Text firma Encián bude hypertextovým odkazem na web firmy: http://sp.vse.cz/sites/fak2/min/encian.

Pod tento text na posledním snímku vložte tlačítko akce Domů, kliknutím na něj se lze vrátit na první snímek.

Page 100: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Náměty samostatných cvičení 100

OBR. 11-8: ZÁVĚREČNÝ SNÍMEK

Na snímek 2 Novinka firmy Encián vložte libovolnou fotografii budovy.

Text na tomto snímku upravte stylem WordArt, zkratku ECDL upravte odlišným efektem.

Nápis vhodně zvětšete a upravte do tvaru, vše v návaznosti na obrázek budovy.

K obrázku budovy přidejte akci, při přetáhnutí myší přes objekt se ozve cinkání.

OBR. 11-9: WORDART

Pro všechny snímky zvolte přechod mezi snímky.

Nahrajte časování snímků.

Pro WordArt na druhém snímku nadefinujte, aby se WordArt zobrazil zvoleným efektem po kliknutí myší a jiným efektem ze snímku zmizel po dalším kliknutí myší.

Pro snímek 5 Moduly ECDL nadefinujte:

Ke kapitole 6: Přechod

Ke kapitole 7: Animace

Page 101: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Náměty samostatných cvičení 101

postupné zobrazení jednotlivých modulů ECDL efektem Přilétnutí, a to v přeházeném pořadí,

dále se zobrazí šipka efektem Rozdělení a

Certifikát ECDL efektem Rozdělení.

Všechny animace na tomto snímku budou spuštěny jedním kliknutím myší, každý následující objekt se zobrazí vždy se zpožděním 0,5 s po předchozím objektu.

Na snímku 8 Akreditovaní testeři přidejte animaci k objektu SmartArt, která se spustí po kliknutí na nadpis snímku, poté se objeví jednotliví testeři se zpožděním 0,5 s.

Zkontrolujte pravopis v prezentaci. Na 3. snímku nastavte v nadpisu použití angličtiny pro kontrolu pravopisu.

Na snímku 6 Ceník služeb k nadpisu Cena testování přidejte komentář: Ceny v letošním roce.

Připravte vlastní prezentaci nazvanou Zkrácená prezentace. Do vlastní prezentace zařaďte snímky: 1, 2, 4, 6 a 9.

Třetí snímek ECDL – European Computer Driving Licence skryjte.

Do vlastností prezentace doplňte autora, tj. své jméno a klíčová slova: ECDL, moduly, středisko ECDL.

Prezentaci uložte ve formátu předvádění aplikace PowerPoint.

Ke kapitole 7: Karta Revize

Ke kapitole 8: Karta Prezentace

Ke kapitole 9: Soubor

Page 102: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Rejstřík 102

Rejstřík

A

akce, 62 aktivační události, 77 animace, 73 animace grafu, 78 animace SmartArt, 78 asistent, 52 automatické opravy,

13 B

balíček prezentace pro disk CD, 90

barvy motivu, 22 Vlastní, 22

Č

časování, 85 časování animace, 74 časování prezentace,

71 číslování, 12, 42 D

datum a čas, 64 dráhy pohybu, 77, 79 duplikát snímku, 15 E

efekty motivů, 24 e-mailová adresa, 61 exportovat, 90 F

firma Encián, 8 formát obrázku, 58 formát pozadí, 28 G

galerie motivů, 31 graf, 49 grafika pozadí, 27 H

hypertextový odkaz, 61

I

informace, 89 J

jazyk, 81 K

kapátko, 21 komentář, 81 komprese, 58

kontrola pravopisu, 81 kořen předlohy, 19 kreslení, 43 L

lupa, 11, 35 M

makra, 35 mluvený komentář, 86 motiv, 22, 37

Barvy, 22 Efekty, 24 Písma, 24 Uložení, 31

možnosti aplikace, 92 mřížka, 35 N

nahradit, 45 nahrávání obrazovky,

69 najít, 45 nastavit prezentaci, 86 navrhnout tabulku, 48 O

objekt, 65 obnovit, 11 obrázek, 57 obrys obrazce, 44 odebrat pozadí, 57 odrážky, 41 office 365 ProPlus, 7 okno, 35 okno PowerPointu, 9 online obrázek, 59 online prezentace, 83 oříznout obrázek, 59 otevřít, 90 P

panel nástrojů Rychlý přístup, 9 úprava, 20

pás karet, 9 PDF, 90 písma motivů, 24 písmo, 40 podklady, 32, 90 podokno animací, 73 podokno Výběr, 46

porovnat, 82 pořadí animací, 76 pořadí objektů, 45 pořadí objektů na

snímku, 26 poznámky

Předloha, 34 pravítko, 35 promítání prezentace,

84 prvky grafu, 49 předloha podkladů, 32 předloha poznámek,

34 předloha snímků, 19 předvádění

PowerPointu, 91 přechod, 71 přeložit, 81 přihlášení, 10 R

režimy zobrazení, 10 rovnice, 67 rozložení, 11 rozložení snímku

duplikát, 25 použití na snímek,

25 rozšířená časová osa,

75 rukopis, 82 rychlý přístup

upravit, 94 Ř

řekněte mi, co chcete udělat, 10

S

sdílet, 91 seskupit, 45 schránka, 39 skrýt snímek, 85 skupiny příkazů, 9 Skype pro firmy, 83 sloučit obrazce, 45 sloupce, 16 sloupcový graf, 49 SmartArt

Page 103: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Rejstřík 103

Cyklus, 56 Jehlan, 55 Matice, 56 Nepřetržitý seznam

obrázků, 54 Organizační

diagram, 27, 51 Základní proces, 54 Zvýraznění obrázku,

52 SmartArt na webu, 53 snímek obrazovky, 59 snímky z osnovy, 15 spouštěč dialogového

okna, 10 stavový řádek, 10 stupně šedé, 35 styly pozadí, 28 styly tabulky, 48 symbol, 66 Š

šablona, 8, 91 šablony, 90

T

tabulka, 47 tabulka Excel, 49 text do obrazce, 45 textové pole, 64 tezaurus, 81 tisk, 91 tisk podkladů, 33 tlačítka akcí, 63 U

účet, 92 uložit, 90 upravit obrazec, 45 úpravy obrázku, 57 úroveň seznamu, 15 V

velikost snímku, 38 video, 90,68 vlastní prezentace, 83 vlastnosti souboru, 89 vodítka, 35 výplň obrazce, 45 výsečový graf, 50 vytvoření karty, 93

vyzkoušet časování, 71 W

WordArt, 65 Z

záhlaví poznámek, 30 zápatí, 29 zástupný symbol, 11 závěrečné animace, 76 znovu použít snímky,

17 zobrazení prezentace

Normální, 19 Osnova, 19 Poznámky, 19 Pro čtení, 19 Řazení snímků, 19

zobrazení pásu karet, 9 zobrazení

prezentujícího, 87 zpoždění animace, 74 zvuk, 67 zvýrazňující animace,

76

Page 104: Microsoft PowerPoint 2016 - vse.cz · Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft PowerPoint verze 2016 v české verzi. Skripta byla napsána na základě

Prezentační program

Microsoft PowerPoint

2016

Ivana Topolová

Tomáš Kubálek

Markéta Kubálková

Manažerská informatika

Publikace Prezentační program Microsoft PowerPoint 2016 je urče-

na pro výuku předmětu 2OP381 Manažerská informatika 1, který je

zařazen jako povinný předmět ve vedlejší specializaci 2MI Informač-

ní a komunikační technologie v praxi a jako fakultně volitelný před-

mět bakalářského a navazujícího magisterského studia na Fakultě

mezinárodních vztahů. Publikace je připravena tak, aby ji k samo-

studiu mohli využít i další zájemci bez přímé výuky.

Obsahuje výklad jednotlivých karet aplikace Microsoft PowerPoint

2016 na příkladu případové studie ve fiktivní firmě Encián:

1. Seznámení

2. Karta Zobrazení

3. Karta Návrh

4. Karta Domů

5. Karta Vložení

6. Přechod

7. Animace

8. Karta Revize

9. Karta Prezentace

10.Soubor

Pořadí kapitol umožňuje čtenáři postupné studium programu. Kapi-

toly nemají stejný rozsah. Uspořádání textu dle karet aplikace

PowerPoint usnadňuje návrat pokročilému uživateli k detailním in-

formacím o programu.

Na závěr publikace jsou uvedeny náměty samostatných cvičení

k jednotlivým kapitolám.

Soubory příkladů používaných v publikaci lze stáhnout z webové

stránky http://min.vse.cz či z http://sp.vse.cz.

Výuka realizovaná na základě publikace je zaznamenána na webu

http://mediasite.vse.cz (video, zvuk, prezentace, pracovní plocha).

O autorech:

Ivana Topolová je odbornou

asistentkou na Fakultě mezi-

národních vztahů VŠE v Praze,

kde učí předměty zabývající se

aplikací kancelářských progra-

mů. Studuje doktorské studi-

um. Podílela se na řešení roz-

vojových projektů zavedení distanční formy

výuky. Je testerkou ECDL. Předměty Manažer-

ská informatika učí od roku 1998.

Tomáš Kubálek je docentem

na Fakultě mezinárodních vzta-

hů VŠE v Praze, kde učí před-

měty zabývající se aplikací kan-

celářských programů. Byl řeši-

telem rozvojových projektů

např. na zavedení evropského

systému transferových kreditů (ECTS),

distanční formy výuky, vícedruhových zázna-

mů výuky či vzdělávání zaměstnanců. Podílel

se na projektu vybavení Rajské budovy VŠE

mobiliářem, audiovizuální technikou a infor-

mačním systémem. Realizoval pilotní projekt

nasazení systému sjednocené komunikace

Office 365 na Fakultě mezinárodních vztahů.

Několik let působil ve funkci proděkana pro

pedagogiku a informatizaci Fakulty podniko-

hospodářské. Nyní je systémovým integráto-

rem Fakulty mezinárodních vztahů a akade-

mickým ředitelem Univerzity třetího věku VŠE

v Praze. Je testerem ECDL. Předměty Mana-

žerská informatika učí od roku 1990.

Markéta Kubálková je odbor-

nou asistentkou na Fakultě

mezinárodních vztahů VŠE

v Praze, kde učí předměty za-

bývající se aplikací kancelář-

ských programů. Podílela se na

řešení několika rozvojových

projektů. Ve výzkumné práci se zabývá fakto-

ry ovlivňujícími budoucí úspěšnost malých a

středních podniků a modelem růstu malých a

středních podniků. Vede počítačová školení

učitelů a zaměstnanců školy i externí školení.

Je testerkou ECDL. Předměty Manažerská

informatika učí od roku 1993.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání a komerčních

komunikací

nová budova, 2. patro, kancelář 246

nám. W. Churchilla 4

130 67 Praha 3

224 095 646

[email protected]

[email protected]

[email protected]

http://min.vse.cz

http://fmv.vse.cz