Miroslav Krleža Simfonije - .4 Miroslav Krleža: Simfonije Traci se sunčani prepleću s vinovom lozom, pa Ga miluju: Kasna je jesen. Vinjage gore na cjelovu ognja ko crveni atlas

 • View
  224

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Miroslav Krleža Simfonije - .4 Miroslav Krleža: Simfonije Traci se sunčani prepleću s vinovom...

 • 1

  Miroslav Krlea: Simfonije

  Miroslav Krlea

  Simfonije

  (izbor)

 • 2

  Miroslav Krlea: Simfonije

  SADRAJ

  PAN __________________________________ 3

  PODNEVNA SIMFONIJA _________________ 21

  ULICA U JESENJE JUTRO _______________ 35

 • 3

  Miroslav Krlea: Simfonije

  PAN

  Modro jesenje popodne. Gora i vinogradi pjevaju tihu pjesmu snivanja:Sve je modri psalam jesenje tiine.

  Sjaju na suncu kupole arkada.U vrbinju sivom srebrna voda sveano vijugai plee u ognju, grimizu i sviliko plamena jesenja duga.Na Gradu sniju kule. Palae, terase, rue.Mili su, topli obrisi Grada,pijani boja, sunca i juga.

  Sve je modri psalam jesenje tiine.

  Groe u vinogradu dozrijeva:Ko orgulje blagdanje tiho zuji zlatna pela.Zrele se metvice truse, vlati trave se njiu,medena vimena naa sunani traci siu.Rajska tiina.

  Gore arena svijetla bogate jesenje boli,bolesno tihi se akord ko biser na svilu proli.Kanu ko s kljuna arobne ptice.Tiho, sveano tiho zvone nebeske ice.

  Akordi nebeskih ica:Kraljevsko popodne s crvenim granjem pjevazlatnu jesenju pjesmu.Ko fazanka sveta, svilorepo boansko ptie,treperi sunana pjesma,u velianstvenoj glazbi traka, cvijea, azura, srebrnogtkiva.

  U sjeni fantastnog okota tuguje Pan. Ispija ga bolesna enja zapjenuavim morem, prebire pjesmu enje na siringi:Thalatta! Thalatta!Ljiljani se njiu,katarakti srebra niz hridinu zvone.I imela kaplje i uljici cvatui valovi miriu.Orlovi u modrom Nitavilu rone.

  Nad puinom krue galebova jata,thalatta! Thalatta!

 • 4

  Miroslav Krlea: Simfonije

  Traci se sunani prepleu s vinovom lozom, pa Ga miluju:Kasna je jesen. Vinjage gore na cjelovu ognjako crveni atlas na vatri kamina.Danje se paune suna:na krilu mu blistaju bojeuto protkanih snova, crvenog vina.

  I cvijee svojim mirisom opija Pana:Sunanica sniva ognjeni cjelovposljednjeg, utog vjenanog dana.U nebeskom modrom uljueterski plivaju snovi.Zemaljska kugla je svau arenom vezivu tkana.

  Pan samilosno gladi sunane trake i mirie uveli suncokret. Talas gaenje boleive zanosi na more. Siringa plae:Thalatta! Thalatta!O, ondje pepeljasto otoje se mavii empresi plau ko martiri plavi.A puina sjajna ko kraljica snivau tkanini inja, u boji oliva.Potrapana vrutkom plamenoga zlata,thalatta! Thalatta!

  Zlatni umirui list padne u kovravu kosu Pana, pjevajui:O, prozirna sjajna neponjatna Tajna.Ispija me jesen u mirisu transa,sve je, sve je sunana nijansa.

  Pan tuno promatra crveni list. Siringa zvoni:I ja treptim kao bojom protkan list!U dui mi modri san morski uskrsnui sijaset boja u vatromet prsnu:dugobojnih lai,kristalnih palata,thalatta! Thalatta!

  Azur se lije po Panu:Sveta crvena glazba,tiha modra nizina.Nad oranicamasjaj jesenjeg tkanja.Kasna umire jesen,prozirna nebeska sanja.

  Modra ravan svija se u raskonom plesu u oima Pana:Obrisi barunastih uma,tornjeva crvene kapei uti snopovi sunca,

 • 5

  Miroslav Krlea: Simfonije

  sve se je splelo u san!O, modri, sunani, sveti,tihi jesenji dan!

  Pan se kupa u azuru i gleda ples ravnice u bojama. Siringa plae zamorem:Thalatta! Thalatta!Crveni jedrenjak na talasu pleepo skorupu modrom, arabeske ara.Na lepezi boja, violetnih parakoljkom mojih snova,ko korabljom od zlata,lete,lete,tri,tri pjenuava hata.Thalatta! Thalatta!

  Boje pjevaju toplo, enski:O, blijedi, blijedi Pane,padni u nau Svilu,u sjajne nae Tajnemirisa, svijetla, mira.Ljepota blagdanja naazar ti duu ne dira?

  Tonovi boja kapaju u ake crvenog cvijea. Cvijee bruji:Vrati se k nama, vrati,bijelo nesretno dijete!Misli morem ti letea zemlja je topla, sveta i dobra Mati.Vrati se k nama, vrati!

  I zefir mu se zapleo u kovravu kosu:Kud luta vodama modrim,igraj lagane igre, smij se i poj!Jesen je pijanih snova arobni boj!

  I sunani traci i cvijee, azur, crveno lie i zefir, i groe i tonovi boja,sve pjeva:Svi smo mi modri sunani San,zato, o, tuguje, preblijedi Pan?

  Ta cvjetna i obojadisana molitva, taj ples jesenji uspavljuje Pana. Siringase smije:Svijetla gigantska jesen,eno, predobra mati!Mlazovi mirisa tvojih u moju padaju krvko vatrene zvijezde u more.Oganj u meni vrije,

 • 6

  Miroslav Krlea: Simfonije

  pjesme u meni gore.Svijetla gigantska Jesen,eno, predobra mati!

  Raspu se tihi alosno bolesni tonovi. Procesija se bijela penje drvoredomkestenova do crkve na brdu. Seljanke, ministranti, sveenici u bogatimsvilenim ornatima, polivenima suncem, zvona i tamjan. Sve pjeva:Kyrie, eleison! Christe, eleison...

  Melodija procesije dira Pana; siringa je umukla. Procesija:Na tropski oganj kristalasunana pala je svila.Bijela katolika vela,tkivo mrtvakog tila,sve umi umom sablasnim,umom precrnih krila.Sve plee bojom sveanom,uto, modro i lila.Sve je sveta melodija,misterij nevidljivih sila.

  Pan promatra rimsku procesiju, pa kad je ona ve poela da ulazi ucrkvu, to se bijeli na humu meu stoljetnim slavjanskim lipama, Pan,kozonog, vitak, odskakue radoznalo za povorkom to je nestala usjenama kestenova. Na putu nae crnu knjigu. Molitvenik. Pan listamolitvenikom:Kakva to bije alost iz crnih nesretnih strofa,silna i tajna, uasna, mutna?Kakav to bije strah iz ovih bolesnih snova,koje li udne snage - mrtvoga slova!

  Po molitveniku se preliju zelene sjene kestenovog lia. Pan zanesensjenama zaboravlja knjigu u ruci, zaljubljeno promatrajui ples mekanihzelenkastih sjena na utoj hartiji:O, sveti jesenji ples ljubiastih sjena!Briljantno tkivo sunca u plavim bojama duge,vatromet zelenih traka,o, nema u vama tuge,o, nema straha, ni bola, ni mraka!Kubeta kristalna, modra,srebro peraja delfina,dragulji blistavih ljuska,more svetih oblika,kapi nebeskog vina,cvjetovi inja,mirisne latice rua,koralji,rogovi ovnujski bijeli,dim pobone rtve,vorovi svijetlih niti

 • 7

  Miroslav Krlea: Simfonije

  viju se, prskaju, lete,i sve se, sve se pletena lepezi lahora tihogto se ko dobri titan, na modroj tratini neba,gruda crvenim snijegompijanog oblaja!

  Sjene se penju sa hartije i cjeluju Pana, pjevajui:Usne ti gore ko slatke junjake trenje,sunca su ognjenog pjane,cjeluni nas, dobri Pane!

  Pan cjeluje sjene i baca molitvenik u travu. Zaueno gleda u crkvu izkoje se uju orgulje i pobona pjesma vjernika. Pan:To udni su akordi!Izbija magino svijetloiz ovih ognjenih oi,alost se nijema toiblijedih bolesnih ljudi,i zvono tuno zvoni.to ove ljude goni?

  Radoznalo se progura kroz gomilu na portalu u crkvu. Nevidljiv je.Blagoslov. Pompa. Orgulje. Tamjan. Sveenik pri oltaru pjeva:Tantum ergo SacramentumVeneremur cernui;Et antiquum documentumNovo cedat ritui;Prestet fides supplementumSensuum defectui.1

  Pan se sjea Rima:U vatrama mi zjena kozmosi se ruei kliku mase pijanih tirana.O, himne sunanih orgija,o, snovi boga Pana,to vas sada tune, crne pjesme gue.U moru sam onda zvjezdanom plivao,pijane mjesene prie i zelene stihove snivao.Robovi pogasili su svijetla -

  1 Autor sv. Toma Akvinski, skolastiki filozof i teolog (oko 1225-1274).Prijevod isusovca Milana Pavelia, "Crkveni himni u hrvatskom Prijevodu" Zagreb 1936.

  Divnoj dakle tajni ovoj Klanjamo se smjerno mi. Stari Zakon rtvi novoj Nek se sada ukloni. Vjera dui ovjekovoj Nek spoznanje dopuni.

 • 8

  Miroslav Krlea: Simfonije

  zavitlavi globom u crven novi ples,u ples vatre, robinja i krvi,u ples to pada, leti, preporaa i mrvi,u ples bogova mrtvih,na Olimpu kad plesao sam prvi.A gdje su one plave antikne noi?Svileni su vjetrovi harfama zvonilii orlovi bijeli zvijezde gonili.O, gdje su one plave antikne noi?

  Akordi sunca kroz kristale:Po ploama ahatako ptie od zlataprelijeemo mi,isti, divni sni!

  Svijea drhtne na oltaru:Gle,mramorni sveciu nijemu dijalogusmjekaju se gostupjanu, kozonogu!

  Ispaeni svetac na oltarskoj crnoj slici:O, to je Svijetlo presvete ekstazekad osjeam snagu da raskinem Spone.Meni zemlja nijeigra arenih fantoma.Ja osjeam prezir za tragiku gnoma,svijetlo to je boje. Zvona, zvona - zvone.

  Grenik mramorni na nadgrobnom kamenu, u bareljefu:Krvavih prstiju cjelujem svilenu hostiju,a dua mi je pusta mramorna vilaiz koje je bijeli profet, plamenih krila,izagnao masu grenih, pijanih gostiju.

  Orgulje bruje; silni, sveani akordi:U snopovima iskri, u bijesnoj vatri ognjenih koluta,gdje oluja pada sunanih orlova,Giganti stoje na modrom oblajui grme tajne svih zvjezdanih snova.Munje tutnje Svetoga Dana Gnjeva.Oluja gdje pada sunanih orlova,kerubi se rue,u plamu vulkana i ognjenih stubova,ocean gudi svih presvetih zvijezdai bujice klokou astralne.Kovitlaju se vrpce mlijenih cesta,zrak je pijan para raznobojnih planeta.

 • 9

  Miroslav Krlea: Simfonije

  Sva gomila jata nebeskih kresovapreognjena prska, izgara i lijeta.O, sipaju se tajne svih nebeskih snova,igraju oblici serafskih stubovai svijetlo se boje ko plima razlijeva,gromovi tutnje Crnoga Dana Gnjeva.

  Tuna pjesma grenika u crkvi u koru:Svi mi, o, svi mi, u luakom ritmui grijehu i smijehu hirovitu, laku,pleemo stalno u mrtvaku raku.I ekamo Svjetlost, Bijeloga Boga,ekamo svetu nebesku trakuto e nam sjajna pasti u ivot,u luaki ples Sablasti u mraku.

  Silni akordi orgulja grme:Crvene duge teku, ognjene pale plamte, pleu zvijezde,ko zapad sunca jee aneoske trube.Sverazorne se plime sa zvijezdama ljube,ko zapad sunca jee aneoske trube.Crvene duge tekui sve se slijeva u nebesku plamenu svijetlu svetu rijeku.Padaju sunca,gromovi tutnje,razdire se nebo.Rue se crni kamenolomi, goreume. Hui, munjine pjano, more,biju se crni, pakleni legioni,a zvono neba narie: na gnjevni poar zvonii zvue silne aneoske pjesme.U talasu korovaArhanel najvei pjevau znamenu Dana Gnjeva.Sijevagrozni neponjatni Jehova!

  Grenici u crkvi oajno:O, zato nas golema tajna mrvi,o, zato se davimo u roenoj krvi?O, zato vrije ivot u nama,o, tko nam te napjeve

Recommended

View more >