Modernismul in Opera Lui Arghezi

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/21/2019 Modernismul in Opera Lui Arghezi

  1/7

  MODERNISMUL IN OPERALUI

  TUDOR ARGHEZI

 • 7/21/2019 Modernismul in Opera Lui Arghezi

  2/7

  C O N S I D E R A T A L D O I L E A M A R E P O E T R O M N D U P E M I N E S C U , T U D O R A R G H E Z IC R E E A Z O O P E R O R I G I N A L , C A R E A I N F L U E N A T L I T E R A T U R A V R E M I I .

  P L E C N D D E L A A S P E C T E L E T R A D I I O N A L E , O F E R A L T E R N A T I V E P O E T I C E ( I D E I ,A T I T U D I N I , M O D A L I T I L I R I C E ) M O D E R N E . P E R S O N A L I T A T E C R E A T O A R E

  C O N T R O V E R S A T , A R G H E Z I R E A L I Z E A Z O O P E R A P R E C I A T S U P E R L A T I V S A UD I M P O T R I V , R E V E N D I C A T D E C L A S I C I I D E M O D E R N I D E O P O T R I V ( A L .

  G E O R G E L N U M E T E U N C L A S I C A L V I I T O R U L U I " ) .O P E R A S A I M P R E S I O N E A Z P R I N V A R I E T A T E I I N O V A I E .

 • 7/21/2019 Modernismul in Opera Lui Arghezi

  3/7

  EUGEN LOVINESCU ESTE ACEEA C

  CIVILIZAIILE MAI PUIN DEZVOLTATESUNT INFLUENATE DE C ELE

  AVANSATE, MAI NTI PRINIMITAIA CIVILIZAIEI S UPERIOARE."TEORIA IMITAIEI" EMIS DE

  FRANCEZUL GA$RIEL TARDE, IAR DUPIMPLANTARE, PRIN STIMULAREA

  CRERII UNU I FOND LITERAR PROPRIU.

  DE ACEEA, TEORIA FORMEL OR FRFOND SUSINUT DE TITU MAIORESCU

  ESTE ACCEPTAT I DE L OVINESCU,DAR ACESTA CONSIDER C FORMELE

  POT S%ICREEZE UNEORI FONDUL.

 • 7/21/2019 Modernismul in Opera Lui Arghezi

  4/7

  CONCEPIEI DESPRE POEZIE IDESPRE ROLUL POETULUI* % N CUTAREA LUI DUMNEZEU,

  NTRE CREDIN I TGAD" %PSALMII*% ATITUDINEA FA DE MOARTE% DUHOVNICEASC, DE-A V-AI

  ASCUNS, DE CE-AFI TRIST?(N VOL. CUVINTE POTRIVITE,!&')

  % LIRICA SOCIOGONIC % VOL.CNTARE OMULUI (!+)**

 • 7/21/2019 Modernismul in Opera Lui Arghezi

  5/7

  P O E Z I A S O C I A L :% E S T E T I C A U R T U L U I % F L O R I D E M U C I G A I ( ! - )

  % R E V O L T A S O C I A L , U N I V E R S U L R N E S C % ! ' % P E I Z A E ( ! + + ) , P O E Z I I D I N V O I .C U V I N T E P O T R I V I T E *

  P O E Z I A D E D R A G O S T E % D O U A T I T U D I N I /% R E T I C E N I A M N A R E A C L I P E I D E I U $ I R E % P O E Z I I D I N V O I . C U V I N T E P O T R I V I T E *

  % M P L I N I R E A E R O T I C D E T I P C A S N I C % P O E Z I I D I N V O I . C R T I C I C D E S E A R ( ! - + )

 • 7/21/2019 Modernismul in Opera Lui Arghezi

  6/7

  0 P O E Z I A O C U L U I , A $ O A $ E I I A F R M E I / % P O E Z I I D I N /V O L . C R T I C I C D E S E A R , $ U R U I E N I ( C I C LU D I N V O I .

  H O R E , ! - ! ) , V O I . M R I O A R E ( ! - ) , V O I . P R I S A C A ( ! + ) .

 • 7/21/2019 Modernismul in Opera Lui Arghezi

  7/7

  P A R T I C U L A R I T I A L E M O D E R N I S M U L U I P R E Z E N T E N O P E R A P O E T I C A R G H E Z I A N 1 N N O I R E A L I R I C I IR O M N E T I P R I N /% P O E Z I A E S T E E P R E S I A U N E I C O N T I I N E F R M N T A T E , A F L A T E N P E R P E T U C U T A R E , O S C I L N D N T R E S T R I C O N T R A D I C T O R I I S A U I N C O M P A T I $ I L E .% T E N T A I A A $ S O L U T U L U I ( N P S A L M I ) .% E I S T E N A U N O R C A T E G O R I I N E G A T I V E P R I V I N D V I Z I U N E A A S U P R A U M I I / E S T E T I C A U R T U L U I I C R E T I N I S M U L N R U I N .% N C L C A R E A C O N V E N I I L O R I A R E G U L I L O R .